Dengang

ArtiklerGårde i Højer

November 6, 2017

Gårde i Højer

Vi kigger på de gamle marknavne i området. Ellers tager vi lige en rundtur på Søgård, Hans Hindrichsens gård, Fedder Rolls Gård, Tüchsens Gård, Midde Boysens Gård, Højergaard, Rasmus Hindrichsens Gaard, Sønnich Sønnichsens Gård, Koginspektionsgården, Kiers Gaard og Boy Matthiesens Gaard. Vi skal også høre et par anekdoter. En af dem, er navnet på Æ Procesfenn. Jo det var bonden, der havde glemt at spørge sin kone, om han måtte købe jorden. Og det kom det så en retssag ud af (en Proces)

 

Mange andre gårde i Tøndermarsken

Ja egentlig er det kun ganske få vi omtaler her. På diverse gåture som er refereret her på siden i artikelform er flere gårde allerede nævnt. I vores tur rundt om i Tøndermarsken har vi også besøgt en del gårde. Ja og Cornelius Petersens gård i Vester Anflod har fået sin helt egen artikel. Det kan være, at nogle af de oplysninger, der kommer her, er gentagelser.

 

De gamle marknavne

Vi kigger lige inden gårde på nogle af marknavnene. Pastor Rolfs bog om Højer gengiver en hel del marknavne. Se i øvrigt vores liste med Højer-bøger, som vi også har gjort brug af i denne artikel.

Vi kan nævne Brinkes fenne, Sonnes fenne, Tüchsens lång fenne, Tüchsens Hedehemm, Niels Petersens Brøskaf (brødskab), Kampes fenne, Kampes Hjørne.

Æ Armfenn Har tilhørt fattighuset, æ Gårdnefenn en gartner. Derimod har Omas fenne ikke tilhørt nogens bedstemor, men da familiens oma arvede nogle penge ofrede hun dem på kalk til den mark.

Hemm betyder noget i retning af eng, og ordet findes i Horshemm, Rohemm og Gassehemm. Æ Proceshemm har fået sit navn ved, at en landmand havde købt fennen, men hans kone ville ikke godkende handelen. Så måtte han annullere handelen, og det gav anledning til en proces.

Æ Tidselfenn og flere Kofenner, bl.a. Kalles Kofenne giver sig selv. Æ Sandpol er en stor sandvold, der nok er opstået ved et digebrud i en stormflod. Østervold og Vestervold er ligeledes ret højtliggende områder. Knoreng har formodentlig i sin tid været et meget ujævnt areal (Knorren er på tysk knold, knude eller knast).

Hæwe Sjøv kan vel nærmest oversættes ved Højer Sivsø. Den har oprindelig været dækket af vand og ligger endnu en meter lavere end omgivelserne.

De tre kuler, Store Kule, Lille Kule og Skomagerkulen er huller, der er opstået ved, at man der har hentet fyld til en forhøjelse omkring 1830 af diget fra 1556. Nu er det planeret ud som marker.

Æ Randhat er et minde om de økonomisk svære tider omkring 1835. Da kunne kogsjorden ikke indbringe nok til at betale udgifterne. En mark blev solgt for en pund tobak og en anden for en Randhat (en høj cylinderhat).

Ja så var det også Lille Hawe, Hyh Hawe (Høje Hawe). Måske har det været en skrive fejl, så man måske har ment det sønderjyske udtryk for Højer, nemlig Hæwe.

Så var det et navn som Æ Puster. Men også her kendes betydningen ikke. Alle disse fenners beliggenhed kendes endnu i dag.

 

Søgård

Der findes også et område i Højer Kog, som egentlig hedder Højer Plantage. Det var et trekantet areal, som nok oprindelig hørte til forskellige fenne men som lå hen ”for takkel og tov” og som ingen ejede. I 1920’erne beplantede nogle unge bønder det med forskellige slags træer. Men det lykkedes aldrig at få en skov ud af det. Senere blev det et buskads, et lille naturområde som blev udnyttet af nogle biavlere.

Indtil gårdenes udflytning fra Højer by i begyndelsen af 1960’erne var der tre landbrugsejendomme i Højer Mark. Johan Andresens ejendom helt inde ved Højer og en gård og et husmandssted midt ude i kogen. Gården lå i et areal, der kaldtes æ Sjøv. Ordet har noget med sø at gøre. Området har i sin tid stået under vand.

Måske kan man oversætte navnet til Søgård? Den blev bygget i 1909.

Omkring 1930 blev den købt af et konsortium på ni mand (æ Million-Gesellschaft), for at få den på danske hænder. De drev den med en bestyrer indtil de i 1935 solgte den til Poul Andersen, som derved blev den eneste danske bonde i Højer sogn. Ikke mindre end 42 forskellige landmænds jord grænsede op til Søgårds 30 ha.

Vejen fra Højer til Søgård var for største delen en jordvej, der fra oktober til april kunne være et bundløst ælte. Om foråret måtte man slæbe den over for at jævne den, før sol og blæst gjorde den stenhård. Det samme måtte man gøre om vinteren, inden frosten satte ind.

Elektrisk lys havde man ikke, og ferskvand fik man ved at samle regnvand fra taget.

 

Hans Hindrichsens gård, Tøndervej 1

Gården er opført omkring 1880 af fru Marie Carstensen. Hun var datter af gårdejer Boh Feddersen og Marie Beate Reer og gift med gårdejer og koginspektør Carsten Redlef Carstensen.

Efter sin mands død var hun meget velhavende og gården ved Tøndervej byggede hun til sin svigersøn Adolf Smidt. Ja det var faktisk en bryllupsgave. Han var meget hesteinteresseret og efter sin svigermors død slog han sig på hestehandel-uden større held. Det havde hans far så mere held med.

I 1921 solgte han gården til et konsortium, der et halv år efter afhændede den til kornhandler Fedder Hinrichsen. Selv flyttede han over i Tøndervej 14, som hans far, der var en kendt hestehandler, havde bygget, og hvor der var staldplads til heste.

I 1926 overtog FedderHindrichsens søn Hans gården. Han gjorde et stort stykke arbejde for at få mere jord til gården. I de første år, før han blev gift, var det meste af stuehuset lejet ud, bl.a. havde afvandingsselskabet sine kontorer der.

Der var staldplads til 42 stude, nogle heste, svin og otte køer. Nær gården var der en dam et andehus, i den sejlede drengene med små både.

I 1968 overtog Fedder Peter Hindrichsen gården efter sin far. Han drev derefter 140 ha jord, hvoraf dog en del tilhørte andre familiemedlemmer.

Og det sjove vi faktisk på vores hjemmeside har flere historier, der knytter sig til denne gård. Det er en af www.dengang.dk’ s ivrige læsere, der har sendt fire artikler fra Sydamerika, hvor han nu bor. Vi hjalp en lille smule.

Artiklerne hedder Erindringer fra Højer og Minder fra Højer 1-3. Forfatteren hedder Verner Smidt, og det var hans tipoldemor, der byggede gården.

 

Fedder Rolls gård, Østerende 1

På denne gårds plads har der ligget en ældre ejendom, som i slutningen af 1700-tallet blev ejet af Thomas Thomsen. Han giftede sig med en datter fra genbogården, den Boysen’ ske slægtsgård. I den følgende tid var der stadig familiebånd mellem de to gårde.

Østerende 1 blev senere købt af den tyske kniplingskræmmer M.C. Matthiesen fra Visby, som derefter giftede sig med genboens datter Helene Boysen, en dansk pige, sønnedatter af den navnkyndige Geske Marie i Emmerlev.

I 1827 byggerede han den nuværende anseelige gård. Senere arvede Helena den boysenske gårds jorder og dens bygninger. Dette blev så afhændet til fremmede.

M.C. Matthiesen blev en fremtrædende og afholdt mand i Højer. Han var byens sidste kniplingskræmmer, medstifter af Sparekassen og dennes direktør i over 40 år. Han blev i 1869 Højers første borgmester. Foruden den store gård drev han ry dampværnsbrænderi i det nuværende Nørregade 3.

Sønnen Christian Matthiesen, der arvede gården, var gift med mølledatteren Emma Roll. Men ægteskabet var barnløst, og efter dem overtog Emmas bror, Fedder Roll gården. Han var gift med Ella Kier fra Kiers gård.

De følgende ejere blev deres datter Ina og hendes mand, grosserer Waldemar Ohlsen, søn af Chr. Ohlsen, Østerende 3. Gårdens nordlige længe har tidligere gået længere mod vest, helt ned til gaden, men Waldemar Ohlsen rev den venstre ende ned. Det var også ham. Der byggede havestuen mod syd.

Senere blev Fedder Rolls gård ejet af Waldemar Ohlsens søn, Christian, gift med Elise Rahbek, der drev In-Foto i den gamle smukt restaurerede gård. Med hende flyttede atter en dansk pige ind på gården.

Da brændevinsbrænderiet eksisterede, var der vist normal god kontrol med dets produkter, og det er ikke let at vide, hvad der har ligget bag ved en indskrift i en af salmebøgerne i kirken:

        Peter Dalli hat ein Grosper besoffen in Fedder Rolls Gaatd.

Peter Dalli var en af drengene i kvarteret.

Vi nævnte i afsnittet den Boysen´ ske slægtsgård. Du kan læse mere om denne ansete familie i artiklen En familie fra Højer

 

Tüchsens gård, Kirkegårdsgade 3

Det var en stor firlænget, stråtækt gård, beliggende mellem Kirkegårdsgade, Nørregade og Herbergsgade. Det er ejendommelig ved, at den nordlige og sydlige længe mod vest er ført helt igennem med selvstændige gavle, ligesom tidligere Kiers gård.

Den blev ejet af Marie Christensen enke efter kogsinspektør Carsten Redlef Carstensen og ved sin datters giftemål med August Tüchsen overlod hun dem gården. Ud med Nørregade var der to store porte. Endnu i 1930’erne kunne man have held til, hvis man kom forbi en vinterdag, og en port stod åben, at se en daglejer stå på loen og tærske korn med en plejl.

Efter Tüchsens død købte Hans Hindrichsen, Tøndervej 1, gården, fordi en del af dens jord lå fordelagtigt for ham. Men i 1944 overtog Højer Kommune dens bygninger. På gårdens møddingssted på hjørnet af Nørregade og Herbergsgade kunne det blive plads til byens nye apotek.

Samtidig blev en del af gården nedrevet, og senere blev stuehuset i den vestlige længe indrettet til socialforvaltning.

 

Midde Boysens gård, Torvet 3

Den prægtige gamle gård fra 1757 blev oprindelig kaldt den Feddersen’ ske gård. I slutningen af 1800-tallet blev den ejet af enkefru Ellen Marie Boysen, født Gottfriedsen, stifter af Ellen Marie Boysens Legat.

Det var en enlænget gård med en anselig frontgavl med hejseværk. Den har været både landbrugsejendom og købmandsgård. Midde Boysen blev tituleret ”madam”. Det var tegn på en vis social status, og den krævede, at der var mindst to skorstene på husets tag.

Bag bygningen har der været stald og vognport og i forbindelse dermed en lejlighed, der blev udlejet, men den er for længst nedrevet. I haven mod Banegårdsgade stod der et ottekantet lysthus med ruder af farvet glas, et hyggeligt rum for søndagseftermiddagskaffen.

Købmandsbutikken var i den vestlige ende. Den havde store jernvinduer, og der var et hvælvet rum i en kælder bag huset til vinlager. Købmanden blev benævnt ”æ kjømand o æ bjerg”. Da købmandshallen blev nedlagt, fik barber Johannes Petersen sin salon i lokalet.

Dengang blev gården ejet af købmand Hans Pørksen, Søndergade 4. Han drev en ret omfattende handel med uld, som han købte af egnens fåreavlere. Fårene blev klippet med en uldsaks i en sammenhængende ”ham”, som var bundet sammen med en snor, når Pørksen fik den.

Han opbevarede ulden i gården på torvet. Mægtig store sække med fire stropper i kanten blev hængt op under bjælkerne. Hammerne kom i sækken, og så måtte en mand op i den for at stampe ulden sammen. De fyldte sække blev afhentet af en uldopkøber.

I den tidligere købmandsbutik har SID’ s Højerafdeling haft kontor. Men bygningen blev efterhånden så forfalden, at den blev ubrugelig. I 1992 blev den så heldigvis købt af naboen slagter Müller. Han restaurerede bygningen, så Torvet mod syd kunne have en værdig afslutning.

 

Højergård, Torvet 1

Gården ligger på nordsiden af torvet. Dens historie kan følges tilbage til 1400-tallet. I 1824 blev den ved giftemål overtaget af Peter Todsen, en bror til Hans Chr. Todsen på Kiers gård, så de to brødre på et tidspunkt ejede byens største gårde. Det var Peter Todsen, der her i 1824 byggede en stor firlænget gård.

Omkring 1860 opførtes det nuværende stuehus syd for og parallelt med det gamle, hvori der indrettedes bryggeri, brændevinsbrænderi og mejeri. Det gamle og det nye stuehus var forbundet med endnu en parallel ”sjette længe” med store porte mod øst og vest, så man kunne køre lige igennem med et hestekøretøj. Denne ”længe” har muligvis nærmest været et lukket portrum.

Avlsbygningerne og det første stuehus er nedbrændt omkring 1890. Et par år senere købte Fritz Sønnichsen gården og omkring 1900 byggede hans bror Ebbe ejendommen Nygade 23. Til den hørte en staldbygning, der hvis nok endnu står ud mod Kirkegårdsgade.

Fritz Sønnichsens enke beboede ejendommen til sin død. Arvingerne solgte den til ”Nordschleswigsche Gemeinde”. De indrettede den til præstegård for den tyske frimenighed.

I den sydvestligste hjørne af haven har ligget ”Stormklokken”, bager Feddersens bolig og bageri, nedrevet år 1900.

 

Rasmus Hindrichsens gård, Nørregade 36

Det var en gammel, stråtækt, firelænget gård med stuehuset ud mod Nørregade og udlængerne bagved op til Nørrevej. Den brændte i 1910 og blev så genopbygget med fast tag. Gården blev ejet af Fedder Hindrichsen, der gerne blev kaldt Fedder Bonde (udtales Buhn), for at man kunne kende ham fra hans fætter af samme navn, der havde trælast og kornfirma ved siden af. Han blev så kaldt Fedder Træ.

Fedder Buhn var en af egnens store græssere og var en dygtig handelsmand. Han havde ikke ret megen jord under plov, men avlede en kolossal masse hø.

Rasmus Hindrichsen overtog gården efter sin far. Han pløjede en større del af jorden op og byggede stalden om, så der foruden 16-17 køer blev plads til yderligere et halvt hundrede kreaturer og 12 heste.

I 1962 flyttede han gården ud til Kannikhusvej 1. Bygningerne mellem Nørregade og Nørrevej havde han solgt til byen sammen med en toftelod på 2.800 m2, hvor der blev indrettet offentlig parkeringsplads. Stalden blev afhændet til kornhandel. Og stuehuset blev senere overtaget af elinstallatør Carl Christensen. Det meste af jorden indgik i den jordfordeling, som fandt sted på den tid. Rasmus Hindrichsen fik et stort samlet areal til sin nye gård.

Den branddam, der lå nord for Nørrevej, var gårdens gamle ajlebeholder anlagt omkring 1930.

 

Sønnich Sønnichsens gård, Postgade

Det var en firlænget stråtækt gård på hjørnet af Postgade og Skolegade opført i 1837. Dens vestlige længe strakte sig langs Skolegade næsten op til Nørregade. I 1904 blev en del nedrevet, så den derefter dannede en vinkel mod Postgade og Skolegade. Den har altid været i familien Sønnichsens besiddelse.

Den sidste, der drev den på dette sted, var Sønnich Sønnichsen. Han havde 2-3 køer og en del får. På stalden var der plads til otte kreaturer og otte heste. Men han græssede hver sommer et par hundrede stude, og han var en dygtig handelsmand.

Gården har i sin tid rummet den slagterforretning, der har været i den anden side af Postgade. Slagtningerne foregik i et hus øst for gården, og det var butik midt i stuehuset med indgangen fra Postgade.

Før kloakeringen i 1950 løb gårdens spildevand i en rende under den vestlige længe ud i den åbne rendesten og fortsatte ned ad Skolegade under rendestensbrættet for enden af Postgade. Derefter blandedes det ofte med blodigt vand fra slagteriet og løb videre som en farverig strøm.

I 1961 blev gården flyttet ud til Højer Dige 1 og blev drevet af Sønnich Sønnichsens søn, Hans, der tillige var digegreve. Bygningerne ved Postgade, indbefattet det gamle slagtehus, blev nedrevet, og på arealet er der nu parkeringsplads og en bygning, der først rummede Brugsen, senere bank, politikontor m.m.

 

Kogsinspektionsgården, Møllegade 9

Også denne gård var oprindelig firlænget. Udlængerne mod vest og nord blev nedbrudt i 1947. Den gamle studestald mod øst var tidligere fjernet. Det smukke gamle stuehus er bevaret. Det er fra 1758, opført efter den store brand i området i 1756. Indvendig er det interessant med de bibelske billeder på dørene.

Gården blev ejet af Friedrich W. Reer, gift med Maria, født Patch. Det var den familie, der lod opsætte en mindetavle på nordsiden af korbuen i Højer kirke. Det var over en datter, der døde som attenårig. Efter Marias død i 1883 gik gården i arv til hendes barnebarn Maria Carstensen, som senere overlod den til sin datter Ingeburg og hendes mand, kogsinspektør Andreas Mathiesen.

Under 1. verdenskrig var der tyske soldater indkvarteret soldater i Højer. I Møllegade 9 boede en løjtnant. Det kneb undertiden at skaffe kød, og det hændte, at der blev serveret brystkød af gråspurve for ham. Man turde ikke fortælle ham, hvad det var, men han spiste det med velbehag.

Også under 2. verdenskrig var der tyske soldater i Højer med flakskyts og feltkanoner. De havde ammunitionslager på gården. Hele den stråtækte lade var fyldt med granater. Da afdelingen var forflyttet, kørte en lokal vognmand ved nattetid hele beholdningen til banen. Den fyldte flere jernbanevogne.

Gården har ikke været i drift siden 1925. Fra den tid har al jorden været udlejet, og i 1949 blev den endeligt nedlagt som landbrugsejendom. Udlængerne er borte.

 

Kiers Gaard, Søndergade 12

Kiers Gaard ligger ved Søndergades forlængelse vestpå. Den nuværende firelængede bygning er opført i 1759, efter at gården er brændt i både 1756 og 1758. Den var i mange år-fra 1739-i familien Todsens besiddelse, som fæstegård under Schackenborg.

Chr. Todsens datter giftede sig med løjtnant Johan Ernst Kier, søn af borgmesteren i Haderslev. Og deres søn Hans Chr. Kier overtog gården i 1884. Den var derpå i familien Kiers eje til 1973.

I 1700-tallet var gårdens besidder forpagter af østersskrabningen i vadehavet. Da eksisterede de to sidst anlagte havdiger ikke, og en dyb sejlbar pril gik ind tæt syd for gården, så man både kunne transportere østerserne lige ind til det pakhus, der ligger sydvest for gården. Det kaldes stadig for Østershuset. Det var helt almindeligt i slutningen af 1800-tallet, at der blev serveret østers ved bryllupper i Højer.

I 1906 blev Chr. Kier ejer af gården. Han blev indkaldt som soldat i 1914. To år efter faldt han ved Somme. Hans enke sad tilbage med fire børn. Hun drev ejendommen videre. Da hendes ældste søn blev voksen, overtog han driften. I den periode, hvor der var russiske krigsfanger som medhjælpere på egnens gårde, var der en på Kiers gård og en på Fedder Rolls gård i Østerende.

Man indgik en aftale, at de to gangere arbejdede sammenskiftevis på de to gårde. Det var en ordning, der fungerede til alles tilfredshed. I 1939 blev gården nedlagt som landbrugsejendom, og siden er jorden solgt fra.

Hans Kier boede på gården til sin død i 1971. To år efter solgte hans enke den til Højer kommune og Sønderjyllands amt. I dag er den efter en gennemgribende restaurering en selvejende institution. Her har været afholdt en masse kurser især med kunstneriske og pædagogiske emner. Det har også fungeret som en slags kulturhus for Højer.

Kiers Gaard er en af de bedste og mest imponerende bygninger i Højer. Den er en sjælden harmonisk helhed. Det vældige stråtag hviler på 6,5 km lægter.

På græsplænen syd for gården findes en jættestue fra den yngre stenalder. Den er imidlertid et fremmedlegeme på stedet, for så vidt som den for ca. 5.000 år siden blev anlagt I Gammel Enge, et par km nord for Højer.

Den blev udgravet af folk fra Haderslev Museum i 1990. Da den ikke kunne bibeholdes, hvor den lå, valgte man at genopføre den nøjagtigt, som man havde fundet den, på pladsen ved Kiers Gaard.

Du kan læse meget mere i vores artikel Hvem boede på Kiers Gaard?       

 

Boy Matthiesens gård, Strandvej 2

Gården har nok oprindelig været firlænget. Nogle mener, at her har været en gammel færgegård med kro fra den tid i 1700-tallet, da der var anlægsplads for skibe lige syd for Kiers Gaard.

Strandvej 2 blev i sin tid købt af en søn af M.C. Matthiesen, Østerende 1. Hans søn, Boy Matthiesen var i en årrække kasserer for Sparekassen, som i hans tid havde lokale på gården med indgang fra øst. Hans enke arvede gården og var ejer af den til sin død, men havde forpagtet den ud til sin søn Boy.

I mands minde har gården haft to længer samt en fritliggende stald mod vest, der antagelig er opført omkring 1890. Boy Matthiesen døde i 1970.  Enken Mette Matthiesen byggede et parcelhus på gårdens gamle møddingssted.

Gårdens stuehus blev senere lægebolig. Stalden er revet ned, og på den plads er opført et parcelhus.

Årstallet 1757 på gården minder om, at det i det år blev den genopført efter den brand i 1756, der også ødelagde to nabogårde.

Den sidste Boy Matthiesen plejede at bruge ryttersabel, når det tætte vedbendlag på stuehusets sydside skulle ”straffes”.

Boy var en børneven og han havde i sin tid store knægte til at hjælpe sig på gården. Ofte bestod belønningen i cigaretter, og han kunne sige til sine unge hjælpere:

        Stik lige hen til æ bogbinder og hent en pakke cigaretter på min regning.

I perioder var det ligefrem sat i system:

        Så mange cigaretter for at pumpe vand

        Så mange cigaretter for at køre møg osv.

Dengang blev det ikke opfattet, at cigaretrygning var farlig.

 

Kilde:

        Se Litteratur Højer

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 65 artikler om det gamle Højer og omegn herunder:

 

        Højer-bønderby i marsken

        Erindringer fra Højer

        En familie i Højer

        Hvem boede på Kiers gård

        Minder fra Højer 1-3

        Fra Østergade til Postgade

        Fra Slusevej og andre steder i Højer

        Historisk vandretur fra Nørregade i Højer

        Fra Kovej og andre steder i Højer

        En ny vandretur i Højer

        En gåtur i Højer og mange flere

 

 

 

 

 

 

 


Højer-bondeby i marsken

November 4, 2017

Højer-bondeby i marsken

Der var gårde inde i byen. Og det larmede ofte. Gårdene forsvandt efterhånden. Så var det Lige Højer Bønderkommune, der holdt generalforsamling på Peers Daw. Der var mange, der fik en ”glant awten”. Og derude på marsken var ”Æ Kluhstach” et nødvendigt redskab. En sensation var det, at nu måtte damerne også komme med til generalforsamling. Afvandingen af Tøndermarsken blev meget dyr. Ikke alle storbønder kunne betale. I forvejen var antallet af tvangsaktioner seks gange højere i Sønderjylland end andre steder. Der var masser af studefedning og fåreavl og afsætning af lam. Mange heste var de også herude. Og så besøger vi lige min Opa ude i Ny Frederikskog. Ja så var det også uldsalg. Og det var ikke alle steder, man behandlede tjenestefolkene ordentlig. De velhavende bønderfolk var meget selvbevidste. Og så kigger vi lige på begrebet ”Soda-bønder”.

 

Gårde inde i byen

Højer har fra gammel tid været en bondeby. Den gamle centrale del af byen virkede endnu i 1920 som en blanding af landsby og købstad med store, brede marskgårde. De var delvis bygget på lave værfter ved siden af almindelige huse, håndværkernes værksteder og de handlendes butikker.

Til Højer flække hørte noget landbrugsjord nord og øst for byen samt Højer Mark, der er en del af Højer Kog.

 

Det larmede i byen

Det prægede naturligvis byen, at gårdene med deres stalde og lader lå inde i den. Møddingen lå ved gården. Korn og hø skulle køres hjem, gødning køres ud. Hver dag rumlede de tunge arbejdsvogne med de jernringede hjul gennem gaderne, trukket af svære, jernskoede heste.

Larmen var voldsom, og det var ikke just lavendler, det duftede af. Men det var det nu heller ingen, der klagede over. Byen var ikke kloakeret og spildevand fra køkken og stald løb ud i de åbne rendestene.

Fra de tre smedjer lød dagen igennem hammerlag med jern. Bønderne var smedens bedste kunder. Hestene skulle skos, vognbeslag blev fremstillet og landsbrugsredskaber skulle repareres.

 

Gårdene er forsvundet

I løbet af de første år efter Genforeningen ophørte driften af en del af gårdene og i begyndelsen af 1960’erne blev de, der endnu var i gang, flyttet ud eller nedlagt. I 1948-49 var byen blevet kloakeret og alt dette i forening ændrede bybilledet stærkt.

Den sidste gang, da ”Den Gamle Redaktør” var i byen, stod nogle af gårdene der endnu som var de i drift. Af andre er kun stuehuset bevaret. Desværre er mange totalt forsvundet. Den sidste gård, der var i drift var fra Tøndervej 1.

 

Højer Bønderkommune

Gårdmændene i Højer har fra gammel tid følt sig som de bærende element. Allerede for mindst 375 år siden havde de faktisk deres egen kommune, Højer Bønderkommune. Gennem lange tider dannede præcist formulerede dokumenter det juridiske fundament for det lokale bondesamfund og det praktiske grundlag for fællesskabet.

Men man skal dog eje mindst 25 demant jord i Højer ejerlav for at blive medlem. I spidsen for Bønderkommunen står en oldermand. Embedet gik oprindelig på skift hvert år, og ingen kunne undslå sig. Det var for så vidt et æreshverv.

Da man et år valgte en husmand, blev en af storbønderne meget fortørnet:

 • Det var et svineri, at sådan en småmand skulle være oldermand i Bønderkommunen

Og den pågældende bonde tog ikke mere husmanden i arbejde, som han ellers plejede. Jo også bland landmændene i Højer var der standsforskel.

 

Generalforsamling på Peers daw

Så længe Bønderkommunen har eksisteret, har den årlige ”Generalforsamling” fundet sted den 22. februar. Og det var på ”Peers daw”. Jo det var den dag, hvor Sankt Peter kastede en varm sten i vandet, så tøvejr og forår begyndte.

Helt op til Anden Verdenskrig var det en stor festdag, hvor de fleste mænd i Højer mødte op på Hotel Stadt Tondern, Nørregade 5.

Medlemmerne samledes i den lille sal, som regel kl. 14. Oldermanden bød velkommen og aflagde årsberetning og regnskab. Derpå drøftede man kommunens anliggender. Der blev valgt oldermand for det kommende år.

 

Æ Kluhstach

Man lejede en markmand, som skulle have opsyn med de dyr, medlemmerne havde på græs i kogen.

Han fik en bestemt pris pr. demant og aftalte beløb pr. hest, stud, får og lam. I tiden fra den 10. maj til den 10. november var han forpligtet til hver dag at gå hver enkelt fenne igennem tælle dyrene og se efter, at de kunne stå på alle fire ben.

Når markmanden færdes i kogen havde han altid din ”kluhstach”(springstok) med. Ved hjælp af den svang han sig let og elegant over de vandfyldte grøfter, der til dels tjente til ”hegn” om fennerne, dels drikkevand til dyrene.

Ja da ”Den knap så gamle Redaktør” dengang øvede sig i den sport derude så det nok knap så elegant ud. Men det blev efterhånden bedre og mere elegant.

 

En glant awten

Det lukkede møde i Højer Bønderkommune var nu afsluttet. Nu gik man ind i den store skænkestue. Her bød oldermanden velkommen til de mange ikke-medlemmer, der var mødt op, og bestilte en ”Lokalrunde”. Så tog man fat på udlejningen af Bønderkommunens jord. Sædvanligvis var det de samme, der år efter år lejede de samme fenner og veje.

De fleste var jordløse husmænd, som ved dette lejemål fik mulighed for at holde køer eller får. Auktionen varede en time eller to. Imens var der dækket op i den lille sal for Bønderkommunens medlemmer.

Det var altid et animeret måltid og en lang ”glant awten. Indtil midnat betalte kommunekassen fortæring og drikkevarer, derefter var det for egen regning. Ved højtidelige lejligheder og altid, når et nyt medlem skulle optages, kom den prægtige punchebolle fra 1840 på bordet, og den, der skulle optages, måtte sørge for indholdet.

Det var ikke altid, at de gode høvringer var helt appelsinfri, når de Peers daw gik hjem fra Stadt Tondern. Et år anførtes der ligefrem i protokollen, at man havde et voldsomt bøvl med at få transporteret to navngivne mænd til deres hjem. Og den ene havde stor besvær med, inden han tumlede ind ad sin dør, at få sig befriet for de fleste af de torne, der stak ham, fordi han undervejs var fladet om i en tornebusk.

 

Nu måtte damerne komme med

I 1965 besluttede man efter en lang debat at tage damerne med til de følgende års petrifest-dog så få som muligt! I 1972 kom der for første gang en kvinde i bestyrelsen. Det var Boy Matthiesens enke, Mette, som siden 1979 var kasserer for Bønderkommunen.

Peers daw er ikke længere hele byens festdag, men medlemmerne samledes alligevel den 22. februar til en gemytlig aften og nu har man altid damerne med.

 

På gesten

De fleste gårde i Højer ligger på gesten, det forholdsvise høje land, hvor man er i nogenlunde sikkerhed for stormfloder. Men det meste af deres jord er beliggende i marsken og drevet den på marskens betingelser.

Indtil slutningen af 1920’erne var kogene hver vinter oversvømmede af ferskvand fra vandløbene, fordi disse ikke hurtigt nok kunne få de store vandmasser ud i Vadehavet gennem Højer sluse. Gårdene i marsken er bygget på værfter, så de stod på det tørre også om venteren.

Skulle man på besøg på nabogården, måtte man sejle. Dette gjaldt også, når børnene skulle i skole og når man havde ærinde i byen. Men gårdmændene i Højer havde deres på det tørre.

 

Afvandingen af Sejersbæk-lavningen

Fra 1859 til 1910 blev der udarbejdet forskellige planer til områdets afvanding, men ingen af dem blev gennemført. I 1926-27 blev Sejersbæk-lavningen endelig afvandet. Den havde hver vinter stået under vand. Når frosten så satte ind var det en glimrende skøjtebane, flittigt benyttet af drengene fra Emmerlev, Daler og Visby sogne. Men når de så nærmede sig Højer, og Højerdrenge var på isen, gav det altid slagsmål.

Du kan læse mere om det kæmpemæssige projekt med at afvande Tøndermarsken i andre artikler. Ikke alle var begejstret for dette projekt og slet ikke Vadehavsmaleren Nolde. Derfor flyttede han fra Rudbøl til Seebüll.

De samlede omkostninger ved afvandingen af Sejersbæklavningen blev 245.000 kr. Deraf betalte lodsejerne en tredjedel. Men bønderne i Højer var ikke impliceret i foretagenet.

 

Afvandingsudgifterne kunne ikke betales

Anderledes så det ud med afvandingen af Tøndermarsken, som berørte alle landmænd i Højers område. Udgifterne som lodsejerne skulle betale blev beregnet ud fra fire forhold.

De store gårde i Højer, der havde meget kogsjord kom af med ret mange penge. Årene efter Genforeningen var økonomien i forvejen gennemhullet. I 1920 havde bønderne ikke tillid til den danske krone, men havde stor tillid til den tyske Mark. Under 20’ernes inflation blev de lænset for kapital. Da nu afvandingen var gennemført, kunne kogsjorden faktisk ikke betale afvandingsudgifterne.

Nogle af de gamle velhavende gårdmænd i Højer ville ikke øge gælden på deres gårde, derfor satte de dem til dels ud af drift, og det er grunden til, at flere store gårde her så længe ikke har været i brug.

 

Mange tvangsauktioner i Sønderjylland

Nu var det ikke kun dette, der voldte bønderne vanskeligheder. I det kolde forår 1928 frøs mange kreaturer ihjel. Samme år var høsttiden så regnfuld, at man måtte bjerge deres korn fra båd.

I 1929 voldte oksebremsen stor skade og i 1930 hærgede kvæg tuberkulosen slemt i Sønderjylland. Kun 5-6 pct. af kreaturerne gik fri. Fra 1930 til 1931 sank marskjordens lejeværdi fra 80 til 60 kr. pr. demant.

Alle disse forhold sammen med de vanskeligheder som overgangen fra tyske til danske landbrugsforhold medførte, at der i 1931 var seks gange så mange tvangsaktioner i Sønderjylland som i det øvrige Danmark.

 

Studefedning og fåreavl

Studefedning og –handel, fåreavl og husdyrbrug har været det bærende i egnens landbrug. Her har altid været holdt mange får, dels af gårdejere og husmænd, dels af andre, som holdt dem for at skaffe sig en indtægt eller som hobby, som derudover ikke var landmænd.

På Højeregnen var hvidhovedet marskfår tidligere den næsten enerådende fårerace, et kraftigt, ret tvivlsomt dyr, robust nok til at klare vinteren uden at komme på stald. I løbet af 2. verdenskrig blev der følelig mangel på ”nyt blod” i egnens fårebestand, fordi der ikke var forbindelse over grænsen.

Enkelte fåreavlere havde dog i ny og næ held til at skaffe sig et avlsdyr sydfra. Det blev indført på en speciel facon, som importøren forklarede på følgende måde:

 • Jo, de gik hen å løf øve væ æ grav ue væ æ græns

Omkring 1960 fik marskfåret en alvorlig konkurrent i Texelfåret fra Holland. Det har lidt kortere uld og afsætter mindre talg end marskfåret. De er velegnet for de gode græsgange her. Efterhånden er de to racer blevet stærkt blandet.

 

Afsætning af lam

Afsætningen af lam til slagtning begyndte ved pinsetid, da de første lam gik til Kødbyen, da de første lam gik til Kødbyen. Indtil for 25 år siden afsattes næsten hele produktionen til kommissionær i København. De blev slagtet i Tønder og sendt i kølevogn med tog til hovedstaden.

Hvis tilførselen var lille, fik man særdeles god pris, men København var et følsomt marked. Enkelte fåreavlere solgte lam og udsætterfår til opkøbere for en fast pris pr. stk.

 

Uldsalget

Ved siden af lammene gav uldsalget også en vigtig indtægtskilde for fåreavleren. Inden klipningen skulle fåret vaskes. Indtil midt i 1950’erne foregik det på den måde, at fåret blev anbragt i et skoldekar, og fik hældt soda- og sæbevand ned ad ryggen.

Der blev gnedet godt ind og derpå blev der skyllet med flere spande rent vand. Nogle havde et særligt vaskebord med en fordybning i midten og en vandret pude af træ og sækkelærred i den ene ende. Der var også nogle, der simpelthen stod i åen med fåret og vaskede det der. Ulden skulle tørre på dyret. Det tog normalt et døgn, hvis det var tørvejr.

Efter at håndklipning var afskaffet og man var gået over til maskinklipning, blev fåret ikke vasket inden klipning. Nu sendte man den snavsede uld til vask i Tyskland.

Det var nu fynboer, der var de første, der foretog maskinklipning i Højer. Det meste uld blev opkøbt af byens købmænd. Hans Pørksen havde en overgang nærmest monopol på uldhandelen. Senere købte også Jens R. Petersen og J.M. Johannsen uld. Fra 1943 til midt i 50’erne kom en uldopkøber fra Kolding regelmæssigt til byen.

Mange fåreavlere lod deres får græsse på forlandet. Bedre græsning fandtes ikke. Pludselig højvande har ofte overrasket en flok får. De er ikke i stand til selv at redde sig op på diget. Det er sket at en gruppe på et halvt hundrede får er druknet.

 

Pludselig kom der røde køer

I 1920’erne havde man i Højer næsten udelukkende korthåndskvæg. Enkelte krydsninger med en anden race kunne dog forekomme. Det var dog en sensation, da Boy Matthiesen i 1947 anskaffede en besætning af røde køer.

Normalt var der kun en tyr i Højer. Den var i lang tid opstaldet ved Fattighuset, men den har også været på en af byens større gårde. På et tidspunkt havde kalvene i Højer en ejendommelig farve. Dette skyldtes en ”blåskimlet tyr” i Emmerske.

Det var ikke almindeligt, at bønderne havde kreaturer på stalden til opfedning. Man købte om foråret, græssede dem om sommeren og solgte dem.

 

Masser af kvæg-epidemier

Omkring 1947 skulle de i Nørrejylland af med deres tuberkelsmittede kreaturer. En stor del af dem kom til marsken og blev græsset færdig her, og mange blev tykke og fede, selv om du kun var skind og ben, da de kom.

Kvægavlen var præget af epidemier i 1922, 1923, 1938 og 1951. Sidste gang havde man dog vacciner mod sygdommen.

 

Masser af heste

De fleste arbejdsheste på gårdene var jyske heste. Der var dog enkelte belgiere og temmelig mange krydsninger. Der var ikke meget hesteopdræt. Dog havde Rasmus Hindrichsen undertiden haft 12 heste på stalden. Deriblandt var et par øg og et par køreheste.

Normalt havde gårdene de arbejdsheste, de have brug for. De fleste havde en enkelt let kørehest, der tillige gjorde tjeneste som tredje hest ved pløjning og for selvbinderen.

Der var hingste, der blev sat på sommergræsning i kogene. Græsset var det bedst tænkelige og jordbunden var sund for hestenes ben. De kom hertil om foråret fra hele Danmark, til dels med særtog. Antallet kulminerede omkring 1947, da det var oppe på godt 900. Betalingen for en hingst i sommergræsning svarede til landlejen for 2 ½ demat jord.

I Gammel Frederikskog kostede det 50 kr. mere end i Ny Frederikskog og 100 kr. mere end i Højer Kog. Det svarede til forskellen i jordens bonitet.

 

Derude hos Opa

Min Opa, derude i Ny Frederikskog havde får, svin, gæs og høns. Det var sjovt at se når fårene blev klippet. Det var som om, de skammede sig, når de var blevet klippet. Det var knap så sjov at se og høre når svinene blev aflivet.

Man skulle heller ikke gå ind til gæssene. De kunne godt finde på og løbe efter deig og hakke efter dig.

Så tog Opa ofte et svin eller et halvt svin med på sin knallert til Strucksalle i Tønder, og der stod min mor så og klarede resten. Vi lavede pølser, leverpostej m.m. Men jeg brød mig aldrig om blodpølse og blodsuppe.

Det skete midt under det hele, at arbejdsløse kom og skulle have deres understøttelse. Min far var kasserer i murerforbundet, så udbetalingen skete i køkkenet.

Det skete når Opa var på besøg i Tønder, at han måtte skynde sig tilbage og lukke sluseportene, når vinden havde ændret retning eller han på skyformationerne kunne se noget faretruende. Han var i perioder slusemester ved Højer Sluse.

Lige syd for grænsen har en berømt forfatter skrevet en roman, der hedder ”Der Schimmelreiter”. Og den handlede om stormflod og mystiske ting man kunne se på himlen.

Min Opa var nok det, der hed fritidslandmand. Hans hovederhverv var fisker, og han havde en kutter liggende, der hvor der nu ligger fritidsbåde.

Af den slags som min Opa var der en del af i Højer og omegn. Dem kan man nok ikke lige betegne som ”Sofa-bønder”, som vi senere kommer ind på.

I bryggerset hang der ofte masser af fiskegarn, der skulle laves eller flikkes sammen. Og når stormen så susede derude i Ny Frederikskog sad vi og lyttede til Blåvands radio og lyttede til fiskerne ude på Vesterhavet.

 

Stor forskel på behandling af tjenestefolk

Folkeholdet var naturligvis forskelligt på gårdene. Fedder ”Buhn” havde altid to karle og to piger. Hans søn Rasmus havde en karl, senere da han fik mange malkekøer, desuden en fodermester. Men derudover brugte han daglejere til alt, hvad der skulle laves ud over den daglige drift. Og det kunne være grøftegravning, grøbling, udkørsel af mødding og ikke mindst, når høet skulle bjerges.

Der var stor forskel på, hvordan husbonds folkene behandlede deres piger og karle. En mand, der var karl på en af gårdene i 20’erne skildrer forholdene således:

 • Der blev lavet to slags mad på gården, en til familien og en til tjenestefolkene. Den sidste var ussel. Gårdfolkene og tjenestefolkene spiste hver for sig. Vi blev ikke regnet for meget. Vores soveplads var en kasse, slået op af brædder og fyldt med halm

En anden fortæller fra en anden gård:

 • De havde pige og karl, som spiste for sig selv, og maden blev øst op for dem, før den gik ind til herskabet. Havde de ikke fået nok i første omgang, kunne de bare gå ind i stuen for at få mere, men dertil var de for generte. Konen på gården var lidt fin på det. Hun sagde til karlen: ”Du skal sige ”De” til min mand”. Det var ellers ikke skik i Højer. Det var den samme frue, der betroede en veninde: ”Jo, jeg siger goddag til småfolk, så bliver de så glade”.

Man har også et eksempel på, at husbonds folkene på en gård gav deres karl en ko i bryllupsgave. Det var faktisk en årsløn. På nabogården gjorde de ligeså for den pige, han skulle giftes med.

 

De velhavende bønderfolk var selvbevidste

De velhavende bønderfolk var i almindelighed meget selvbevidste. Under krigen havde en tysk soldat foræret en husmands søn et par rulleskøjter. To af hans kammerater ville også gerne have et par. De forsøgte at få deres velbjærgede bedstefar til at forære dem det. Men han svarede:

 • Se, småfolk de kan give deres børn rulleskøjter. Jeg kan give dem en kogsfenne!

Men rulleskøjter kunne der ikke blive.

Engang vedtog kogsbestyrelsen, at der skulle være led for alle fenner. Det fik en af de store gårdmænd til at sige:

 • Ja, småfolk, der kun har en enkelt fenne, ”det ka de jo sawt. Men hva mæ en stakkel, der ha så manne”

 

De mange kogsfenner

Gårdene i Højer havde tidligere deres jord fordelt på en mængde forskellige fenner. Det hang til dels samme med, at bønderbørn, der ikke arvede gården, ofte som arvelod fik en eller flere marskfenner. Dette har også været medvirkende til, at kogsfenner ofte ejes af folk, der bor langt fra egnen, i nogle tilfælde i udlandet.

I 1961-62 blev der foretaget en stor jordfordeling. Ja efter manges mening den største, der nogensinde har fundet sted i Danmark. Den betød en meget stor forandring, idet de fleste bønder nu fik deres jord samlet i to-tre blokke.

Men det kan stadig være svært for udenforstående at finde ud af, hvem i en familie, der egentlig ejer de forskellige arealer, der drives sammen under en gård:

 • Det er tantes fenne, det er min onkels, det er min fætters og de to er min søsters. Men det er alle sammen vores.

 

Masser af marskjord

Landbruget i Højer havde først og fremmest marskjorden som grundlag. Til Højer by hørte 56 pct. af Højer Kog. Men en del heraf ejedes af folk uden for Højer. Til gengæld havde bønderne i Højer også jord i de øvrige koge.

I 1920 var næsten ingen kogsjord under plov. De anvendtes til græsning af kreaturer og til høslæt. Foruden de arealer, der blev ejet af landmænd i Højer og andetsteds, tilhørte noget Højer Bønderkommune. Endvidere var der en del legatjord, skænket til velgørende formål af velhavende jordejere.

Endelig ejede kirken ret store arealer, der sorterede under menighedsrådet, som også bestyrede det meste af legatjorden. Meget af jorden blev hvert år udlejet til bønder og jordløse husmænd.

 

”Sofa-bønder”

Mange Højer-bønder skulle kun kigge efter græssende stude og får. Kun få havde køer og svin. Onde tunger, måske misunderlige bønder, kaldte disse Højer-bønder for sofa-bønder. Dagens dont bestod i en tur rundt for at se til får og stude. Senere mødtes man så på kroen over en grog. Her kunne man slå en handel af og drøfte dagens emner.

En lille udgiftspost til langt op i forrige århundrede for kogsregnskabet gik til præsten. Han skulle gå i forbøn for diger, sluser, jord og kvæg. Det var noget man bad Vorherre om at passe på.

Ja og den sidste tærskning, der foregik i Højer by var i 1961 ved Nørregade 35.

 

Kilde:

 • Se Litteratur Højer

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 64 artikler om det gamle Højer og omegn. Vi har også talrige artikler om Tøndermarsken, bl.a. disse:

 

 • Omkring Vidåen og havnen i Tønder
 • Det frisiske salt
 • En vandmølle i Tønder
 • Emil Noldes liv-vest på
 • Tønder, marsken og afvandingen
 • Friserne-syd for Tønder
 • Vikinger i Vadehavet
 • Tøndermarsken under vand
 • Aventoft-byen ved grænsen
 • Drømmen om en havn i Tønder
 • Digebyggeri i Tøndermarsken
 • Kanal gennem Tønder
 • Tøndermarsken 1
 • Tøndermarsken 2
 • En arbejder fra Rudbøl fortæller
 • Gammel Frederikskog-dengang
 • At plukke sut ved Højer
 • Landet bag digerne
 • Syd for Højer
 • Stormflod ved Vestkysten
 • Rudbøls historie
 • Fiskeri ved Højer
 • Vadehavet ved Højer
 • Travlhed ved Højer Sluse
 • Bådfolket i Rudbøl
 • Højer-stormflod og diger
 • Højer som havneby og mange flere

Sandheden om Minerne

November 1, 2017

Sandheden om Minerne

”Under Sandet” var en fantastisk film. Men den var ikke historisk korrekt. De lokale anså ikke de gamle miner for at være farlige. Mange ville have brugt pengene fra den nye rydning til andre ting. Det var ikke en krigsforbrydelse. Tyskerne frygtede landgang vest fra. Det var den britiske overkommando der var øverste myndighed. Minenkommando Dänemark blev oprettet. Major Holland var chefen. Styrken blev udvidet til 2.600 mand. 214 soldater ofrede deres liv. Der var ingen interneringslejre i Danmark. Tyske befalingsmænd kommanderede. Der skete tekniske fejl og der var et opskruet tempo. Fra dansk side var der manglende forplejning til tropperne. Også danskere omkom. I 1946 forlod de fleste stedet. Men de sidste forlod først stedet i 1948.

 

En fantastisk film

Vi oplevede en fantastisk film ”Under Sandet”. Den var dramatisk og godt spillet. Den skabte en del debat, men den var ikke historisk korrekt. Og selv om man påstod, at man havde fulgt en bestemt bog, så var denne bogs konklusioner måske heller ikke historisk korrekt.

 

De lokale anså ikke minerne for farlige

John V. Jensen fra Varde Museum har forsøgt at finde sandheden. Han har gravet i en masse dokumenter, bl.a. fra Dientsgruppe Dänemarks dokumenter. Han har kigget i Brigadebladet udgivet af Den Danske Brigade og meget mere.

Man skulle tro, at historien om minerydningen var forsøgt holdt skjul, fordi den var kompromitterende for Danmark. Men sådan forholder det sig nu ikke.

Hvis man tidligere har besøgt Blåvands Kommune, som de hed indtil 2007, så har man set, hvad der lå her ved Skallingen. For de sidste miner blev først fjernet her i 2012. De lokale anså nu ikke minerne for farlige, ikke så mange år efter.

 

Mange ville have brugt pengene på noget andet

De samlede løbende rustne miner op. Og når de havde tilstrækkelig mange ringede de til sprængningskommandoen. Danmark havde underskrevet en konvention, som betød at man skulle rydde sit eget område for miner. Og der blev bevilliget 195 millioner kroner for at få fjernet disse miner.

Mange ville sikkert heller have brugt pengene til en yderligere oprensning af Grindstedværkets forurening i Kjærgård Plantage.

 

Det var ikke en krigsforbrydelse

I 1998 kom det frem, at Danmark havde begået en krigsforbrydelse. Det var det år, hvor Helge Hagermanns bog Under tvang udkom. Og her opstod debatten. Den blussede så op igen, da filmen ”Under Sandet” blev vist.

På det nye museum Tirpitz kan man så se den rigtige historie om den minderydning, Og det var især to spørgsmål, som man ønskede besvaret:

 • Hvordan kunne det gå til at over 200 tyske mineryddere omkom i Danmark efter besættelsen?
 • Begik Danmark krigsforbrydelser i den forbindelse?

 

Tyskerne frygtede landgang fra vest

Fra omkring 1943 og indtil befrielsen forberedte den tyske besættelsesmagt sig i stigende grad på at forsvare sig mod en allieret landgang fra vest. Det betød igangsætning af byggeriet af et enormt forsvarsværk fra Nordkap til den fransk-spanske grænse.

Langs Nordsøens og Atlanterhavets kyster nedlagde tyskerne millioner af miner. Hele den jyske vestkyst var minimeret med omkring 1.500.000 miner.

 

Den britiske overkommando befalede

Umiddelbart efter besættelsen fremsatte det danske krigsministerium over for de engelske militærmyndigheder spørgsmålet om fjernelse af landminerne ved den tyske besættelsesmagts egen foranstaltning inden dennes afmarch fra landet.

Den 9. maj 1945 befalede den britiske overkommando i Danmark under general Dewing rydningen af minefelterne først og fremmest i Jylland og på Fyn. Af befalingen fremgik det desuden, at alle tyske soldater, der var uddannede i minerydning dvs. pionerer og infanteripionerer skulle tages ud af marchgrupperne og ledes af pionerofficerer, så arbejdet kunne gå i gang hurtigst muligt.

 

Minenkommando Dänemark

Hensigten var at fremskaffe det størst mulige antal soldater med kendskab til minering og minerydning. Dette kunne naturligvis kun være et ønske, og det er sikkert, at det kun var en del af de soldater, der blev sat til at rydde minerne, der tilhørte pionergrupperne.

Allerede den 10. maj 1945 dannede tyskerne ”Minenkommando Dänemark”. Der skulle foretages rydning af minerne under S.H.A.E.F’ s (de vestallieredes) kontrol. Dette var blevet aftalt mellem briterne og værnemagten på Hotel D’ Angleterre i København. Allerede den 11. juli blev de første miner optaget, har Wieth-Knudsen berettet om. Han var kaptajn og chef for Den Danske Brigades pionerkommando.

 

Major Holland var chefen

Det blev de britiske styrker, der skulle sørge for at besættelsesmagten kom til at forestå det farlige arbejde. I spidsen for minerydningen stod den britiske major Stanley Holland. Det fremgår også, at tyskerne havde fri hænder til at løse opgaven efter eget ønske. Men målet var at afslutte minerydningen i Danmark på hurtigst mulige tid.

De danske myndigheder var dog ikke sikre på, at minerydningen blev udført forsvarligt, når tyskerne arbejdede alene. Derpå blev der på dansk foranledning bestemt at S.H.A.E.F skulle kontrollere dette.

Til at assistere havde Holland et mindre britisk kontrolmandskab. Men de havde slet ikke kapacitet til at løse opgaven. De første måneder bistod Den Danske Brigade briterne i denne opgave indtil de blev hjemsendt den 19. juli 1945. Så blev opgaven løst af indkaldte danske menige og deres befalingsmænd.

 

Styrken blev udvidet til 2.600 mand

Den tyske chef for minerydningen blev kaptajn (Hauptmann) Geuer fra pionerskolen i Horsens. Han var som de øvrige tyskere underordnet major Holland.

Ifølge den afsluttende rapport fra Dienstgruppe Dänemarks virksomhed sandsynligvis skrevet ultimo 1948 anføres det i øvrigt, at Minekommando Dänemarks bestod af 5-6 forskellige bataljoner. I Oksbøl var Pionerbataljonens tre kompagnier fordelt i Esbjerg, Børsmose og i den gamle danske lejr (Sydlejren).

I første omgang bestod styrken i Danmark af 1.000 tilbageværende tyske pionersoldater, befalingsmænd og menige. Dette tal blev siden forøget først til 1.800 mand. Den sidste halvanden måned var der 2.500-2.600.

 

Folk kom fra lejre i Tyskland

Der blev hentet folk op fra fangelejrene syd for grænsen i Slesvig. Her var forplejningen yderst spartansk. Kosten bestod af te, erstatningskaffe, brød og suppe.

Fra de britisk kontrollerede lejre ved Eiderstedt ca. 25 km sydvest for Husum blev folk op til den danske vestkyst. Eventuelt er de også kommet fra Esterwegen ca. 80 km vest for Bremen og Neuengamme ved Hamborg.

Antagelig ville de internerede gerne ud af lejrene, hvor der grundet underernæring var en masse sygdomme.

 

214 soldater gav deres liv

De tyske befalingsmænd skulle have ledt minerydningen med meget streng disciplin. Det var ikke tale om krigsfangere. Briterne tog hverken krigsfangere i Norge eller Danmark. At det ikke var egentlige krigsfangere betød, at minerydningen ikke var i konflikt med Genevekonventionerne.

Der er heller ikke noget om, at tyskerne har underskrevet i protest. Krigen var tabt. Det var sejrherren, der stillede betingelserne. Sidst i Dienstgruppe Dänemarks afsluttende rapport stod der anført:

 • At de faldne deres pligt tro har gjort deres til genopbygning af Europa.

Ja man kan undre sig, at man accepterede, at 214 soldater gav deres eget liv for at redde civile blev opfattet som acceptabelt og meningsfuldt.

I løbet af de første tre dage var allerede 5 døde, 2 hårdtsårede og 1 let såret. Den var den 20. juni 1945.

 

Ingen interneringslejre

Major Holland krævede, at madrationerne til minerydningsarbejderne skulle forhøjes og have et højt kalorieindhold, da arbejdet krævede stor koncentration.

De tyske styrker var ikke internerede bag pigtråd. De sad heller ikke bag lås og slå. De blev for det meste indkvarteret i lejre og barakker, som havde været brugt af den tyske hær.

Det kneb dog med at få tyskerne indkvarteret for hverken myndigheder eller befolkning ville have noget med tyskerne at gøre efter kapitulationen. Arbejdsdagen var typisk på otte timer, men ofte kun 5-6 timer, og der blev ikke arbejdet på søn- og helligdage.

Soldaterne måtte være ude til klokken 21. De tyske befalingsmænd havde ret til at bære våben. Men der var ikke tale om egentlig interneringslejre.

 

Et opskruet tempo

Minerydningen skete i et opskruet tempo. Og dette gik ud over sikkerheden. Særlig ved Skallingen var det vanskeligt at rydde miner, men også her blev tempoet sat i vejret. Det var efter ordre fra major Holland, at tempoet skulle sættes i vejret. Efterhånden kom der også flere utrænede soldater.

Men det høje tempo skyldtes ifølge major Holland dansk utålmodighed. Men arbejdspresset var ikke eneste forklaring. Man havde i begyndelsen arbejdet i række og geled. Men dette afstedkom mange tab. Efterhånden arbejde man i mindre grupper og i flere felter samtidig. Dette nedsatte tabene.

 

Tekniske fejl

Mange ulykker skyldtes også tekniske mangler eller defekter i tænderne, der udløstes ved den mindste berøring. Fodfolksminerne var de farligste at rydde. Panserminerne var mindre farlige, men når ulykken indtraf var tabene større.

Dertil kom også unøjagtigheder i minekortene. Det gjorde rydningen langsommere og mere usikker. Dette gjorde, at man ikke kunne opfylde englændernes krav, om at rydde mindst en mine på fem minutter.

 

Kritik fra Dansk Minekontrol

Af en rapport fra Dansk Minekontrol fra slutningen af september 1945 fremgår det, at det har været uhensigtsmæssigt, at de tyske styrker ikke i alle henseender havde været underlagt de danske kontrollanter.

De danske menige, der kom efter at Brigaden var hjemsendt, burde være udvalgt med større omhu og have haft en bedre uddannelse. Rapporten peger dog på, at samarbejdet med de tyske officerer og befalingsmænd havde været upåklageligt.

I filmen ”Under Sandet” antydes det, at de tyske minerydderes unge alder og deres uerfarenhed også skulle have medvirket til de mange ulykker. Danske kontrollanter melder dog, at alderen på lå på cirka 20 år.

Men kigger man på gravstene ser man en gennemsnitsalder på 17-18 år. Men man ser også mange grenadiere, Feldwebler, gerfreiter m.m.

 

Ikke tilstrækkelig forplejning

Forplejningen har åbenbart ikke været tilstrækkelig. I hvert fald kendes der til en klage dateret den 28. juli 1945. Den er fra den tyske kaptajn Geuer til den danske major Florian-Hansen, hvor den tyske kaptajn klager over kritiske forhold.

Geuer klagede over, at der er disciplinere problemer mellem de tyske mineryddere og deres officerer, da disse ikke kunne holde deres løfter over for deres underordnede, hvilket igen skyldtes, at man fra dansk side ikke holdt sine løfter.

Desuden understregede Geuer i sit brev, at madrationerne ikke alle steder var tilstrækkelige og derfor måtte han bl.a. bede om forhøjelse af kødrationerne til 1. og 3. komagni fra 1233. Bataljon.

Dette kan bekræftes af gruppefører Thomsen (Oksbøl), der i sin afrapportering oplyser, at forsyningerne i begyndelsen ikke var tilstrækkelige på grund af det farlige og opslidende arbejde. Thomsen og hans gruppe hos Pionerkommandoen forsøgte at hæve tildelingen af dette og hint-men forgæves.

 

Flyvesand og oversvømmelse forværrede situationen

Geuers ulykkesstatistik taler også sit tydelige sprog. Indtil den 25. juli 1945 havde regimentet 117 døde, 123 hårdt sårede og 148 let sårede. Frustrationerne var til at tage og føle på. Det er klart, at de mange dødsfald og de medfølgende disciplinære problemer ikke havde gavnlig effekt på moralen.

Flyvesand og oversvømmelse bevirkede, at man ikke kunne stole på kortene. Dette betød at arbejdet blev sat yderligere i vejret.

 

Også danskere omkom

Der er usikkerhed om antallet af dræbte. Forskellige tal er rapporteret. Også danskere er omkommet under minerydningen. Således transporterede et par lokale mænd fra Ringkøbing-området miner på deres vogn, da en af minerne detonerede. Den 3. juni 1945 blev tre brødre dræbt af en mine i Orten plantage nord for Varde.

 

I 1946 manglede man efterkontrol

Diensgruppe Dänemark placerer ansvaret omkring de menneskelige omkostninger hos major Holland. Det er dog uklart, om Danmark har gjort noget som helst for at få tempoet nedsat. Men vi har også Hollands udsagn om, at danskerne pressede ham til at sætte tempoet i vejret.

Minerydningen var med enkelte undtagelser i hovedsagen løst allerede 22. september 1945. Herefter opløste englænderne enheden. 2059 mans med fuld udrustning og køretøjer blev overført til yderligere opgaver i Tyskland.

 

Et særligt mod og koldblodighed

Samtidig overførtes 270 mand til den såkaldte ”Sprengkommando” samt en mindre ”Arbejdskommando”. Således manglede man i foråret 1946 endnu efterkontrol af en række felter. Det drejede sig især om strækningen fra Nymindegab til nord for Blåvandshuk og hele Skallingen. Man skulle med en plov gennempløje områderne for at sikre at jorden var 100 pct. fri for miner.

Denne opgave krævede ifølge den tyske rapport et helt særligt mod og koldblodighed. Opgaven var yderst nervepirrende, fordi minerydderen i tilfælde af en detonation ville blive dræbt. I den forbindelse spillede de dårlige erfaringer fra det forhastede minerydningsarbejde fra det foregående år ind. Kun takket være sikkerhedsforanstaltninger krævede dette arbejde kun et offer.

 

Panserkommandoen i arbejde

I det samme tidsrum arbejdede panserkommandoen hjemmehørende i Oksbøllejren, i klitlandskabet og i det sumpede terræn på Skallingen. Her kørte de tyske kampvogne hen over minerne og detonerede dem, hvilket som regel resulterede i kvæstelser.

Dertil anføres det i den tyske rapport, at ud over minerne kæmpede de modige folk, som det står i Dienstgruppe Dänemarks rapport med varme- og myggeplage i det sumpede område. Skallingen var kun blevet ryddet yderst overfladisk og skabte store problemer for panserkommandoen.

 

Indtil oktober 1948

I Oksbøl fortsatte arbejdet på vestkysten og Skallingen til 21. juni 1947. Derudover havde man foretaget efterkontrol på en lang række lokaliteter bl.a. Vejers Strand, Blåvand, Oksbøl, Oksby, Børsmose, Gærup, Henne Strand, Nymindegab, Stauning, Thyborøn og Hansted.

Den 1. januar 1948 blev minekommandoen i Oksbøl, der nu kun bestod af seks mand, hjemsendt til Tyskland. En lille restgruppe stod herefter for den sidste oprydning af miner indtil oktober 1948.

 

Kilde:

 • John V. Jensen: Der er mere Under Sandet-minerydning efter besættelsen (artikel)
 • Helge Hagemann: Under tvang

 

Hvis du vil vide mere:

www.dengang.dk finder du 206 artikler om Besættelsestiden, før, under og efter herunder:

 • Sandheden under sandet.

 


Du skal omgås fortiden med varsomhed

Oktober 30, 2017

Du skal omgås fortiden med varsomhed

Vi har gennem nogle år forsket i en sag i Padborg. Og det har i den grad udstillet myndighederne. Historien om besættelsestiden og tiden derefter er et spændingsfelt mellem løgne og sandheder. Ofte får vi kun den ene side af sandheden. Myndigheder fortier ting. Hændelser er stadig omdiskuteret. Myndigheder har lagt låg over stikkerlikvideringer. Modstandsbevægelsen var ikke en disciplineret hær. Familier fik standardsvar, hvis de overhovedet fik svar. Vi kigger også lige på Frikorps Danmark nok engang. Og vores domstole må have en flov smag i munden. Retsopgøret var til tider en farce. Og partierne var ked af, at regeringen gik af i august 1943. Nej, besættelsestiden var sandelig ikke et glansbillede. Måske skal vi lade det blive ved myterne. Og du skal i den grad omgås fortiden med varsomhed.

 

Spændingsfelt mellem løgne og sandheder

”Du skal omgås fortiden med varsomhed”, ja sådan et indtryk får man, når man borer i fortiden, som ”Den Gamle Redaktør” har gjort i en del tilfælde. Man skal helst ikke rippe op i betændte ting. Det er ikke altid, man bliver lige populær af det. Men vi fortsætter, ikke for at være konspirator, men for at få stillet nysgerrigheden.

Det er et spændingsfelt mellem sandheder og løgne. Det stiller store krav til historikere og journalister. For sensationer er nemme at konstruere. Historien kan bruges og misbruges af alle. Og mange fører den derhen, hvor de vil have den. I medierne ser vi en urimelig brug af historien. Der er stor risiko for misbrug, overdrivelse og løgne. Nogle gange har man indtryk af, at historie er de løgne, som vi er blevet enige om.

 

Du må ikke anfægte helte

Det der skal fortrænges bliver stadig fortrængt. Det mest provokerende drages ofte frem i lyset, og så glemmer man alt andet. Nuancerne kommer ikke med. Vores forestillinger om helte og skurke får en anden dimension. Det er tydligt at i Sønderjylland må man ikke anfægte de allerede udnævnte heltes omdømme.

Det lyder måske lidt negativt, men sådan føles det, når man borer i en hændelse fra historien, der ikke må komme frem. Vi ser, at historikere skriver af efter hinanden. Og så har vi været i arkiver, som de første efter besættelsestiden. Vi har skam også brugt historikers beretninger i mangel af, at vi ikke har fået adgang til diverse arkiver.

 

Ofte får vi kun en side af sagen

Ofte får vi kun en side af sagen, der bliver ikke siksakket. Vi mangler gråzonerne. En skriftlig kilde giver måske kun en side af sagen, de erindringsmæssige udsagn er for tilfældige og glimtvise. Og når folk så ikke vil stå frem, men vil forblive anonyme, ja så er chancen der, for at man bliver kaldt konspirator.

 

Myndighederne fortier også ting

Vi har bl.a. beskæftiget os med en likvidering, der helst skulle forbigås i tavshed. Det spændende var, at vi i den forbindelse havde kontakt med familien. Og inden arkiverne blev lukket for os, kunne vi se, at myndighederne havde behandlet sagen på en meget underlig måde. Ja de fortier ting, der ikke må komme frem. Du kan fordybe dig mere i dette i vores artikeloversigt bagerst i denne artikel.

 

Hændelser er stadig omdiskuteret

Selv om besættelsestiden og tiden lige efter er nok den mest omdiskuterede perioder i dansk historieskrivning. Men der er stadig en kæmpe interesse. Og opfattelsen af, hvad der skete er stadig omdiskuteret. Det kan vi se ud af fra den kritik som vi får af vores artikler.

 

Myndighederne lagde låg over stikkerlikvideringer

En direktør skulle likvideres af modstandsbevægelsen. Men det man så ikke lige havde regnet med, det var at en sekretær også var med. Hun går i panik og skriger. Modstandsmanden udbryder ”En eller to, det er jo lige meget”. Så bliver sekretæren også skudt.

Ja eksemplet er ikke noget, som vi har opfundet. Det bliver bragt i Peter Øvig Knudsens bog ”Efter drabet”

I vores efterforskning af likvideringen af Asmus Jensen mødte vi stor hemmelighedskræmmeri. Og en af modstandsfolkene bag denne likvidering ved også godt, at det ikke var stuerent, det som man foretog sig. Og ifølge en af de kendte modstandsfolk Gunnar Dyrberg, så var der mange der begyndte at drikke for meget. Nogle blev alkoholikere og andre har begået selvmord.

Myndighederne lagde låg på de mange stikkerlikvideringer, der blev udført i besættelsens sidste år. Frode Jacobsen og hans Ministerium for Særlige Anliggender lukkede af for undersøgelser af stikkerlikvideringerne, fordi de ikke tålte dagens lys. Ja det er ikke kun os, der siger dette. Historikeren Ditlev Tamm mener også dette.

 

Spændende at kigge i kirkebøger

Under besættelsen skete der omkring 500 drab i alt. Hidtil har det været antaget, at omkring 350 kunne betegnes som stikkerlikvideringer. Men dette tal er langt større. Mange af disse foregik i løbet af en måned før krigens afslutning.

Selv fandt vi ud af ”mange spændene ting” ved at kigge i kirkebøger. Vi har også set, at ting er forsøgt slettet og andre ting er tilføjet med en anden pen. Men i nogle tilfælde havde den lokale præst tilføjet sin egen mening.

 

Modstandsbevægelsen mente, at der var 9 fejllikvideringer

Både Ditlev Tamm og Peter Øvig Knudsen mener, at det formentlig er en ret stor gruppe af likvideringer, hvor ofrene ikke direkte har været involveret i stikkeri i snæver forstand. Frode Jacobsen fra Frihedsrådet har sammen med Modstandsbevægelsen efter krigen fastholdt, at antallet af fejllikvideringer under besættelsen var 9. Hverken mere eller mindre 9 ud af 400 likvideringer.

 

Flere Desperados kom til

Modstandsmanden Uffe Horwitz siger ligeud, at nogle modstandsfolk udviklede sig til rene revolvermænd, og at der mod krigens slutning kom flere desperados til. De havde ifølge Horwitz ikke andet i hovedet end at ville ud og skyde løs. Den gamle modstandsmand sagde, at mange af de drab, som skete det sidste halve år af krigen, var helt ved siden af. Horwitz erkendte selv, at han har skudt en mand, uden at der forelå bevis for, at han var stikker. Det var bare, som han siger, en mand, der var i tysk tjeneste, og modstandsfolkene havde bemærket, at han var ivrig.

 

Ingen fast procedure ved likvidering

En anden modstandsmand, Jørgen Jespersen lader Øvig forstå, at man ikke behøvede at være rendyrket stikker for at blive likvideret. Visse håndlangere for tyskerne, sabotagevagter og andre i tysk tjeneste kunne ifølge Jørgen Jespersen uden videre likvideres.

Hvor ordrene til de mange stikkerlikvideringer kom fra er stadig uklart. Allerede under krigen opstod der den myte, at alle likvideringer blev besluttet af Frihedsrådet eller af et særligt likvideringsudvalg under Frihedsrådet. Selv sabotørerne troede, at sådan et udvalg eksisterede.

Der var egentlig ikke nogen fast procedure, hvordan en likvidering blev besluttet. Det kunne være en gruppe, ja endda selve drabsmanden, der tog beslutningen. Der kunne gå månedlange undersøgelser før en likvidering. Men det kunne også være en ung kvinde, som under et værtshusbesøg blev udpeget som mistænkelig af en modstandsmand. Samme aften blev hun dræbt.

 

Næsten alle undersøgelser blev stoppet

Martin A. Hansen blev under krigen bedt om af modstandsbevægelsen bedt om, at skrive et forsvar for stikkerlikvideringer til en illegal bog. Han ville kun gøre det, hvis der efterfølgende skete en undersøgelse. Men det skete aldrig.

Stort set alle undersøgelser blev stoppet, da Frode Jacobsen blev minister i Ministeriet for Særlige Anliggender efter krigen, for Frode Jacobsens magt var stor. Hans magt viste sig bl.a., da rigspolitichef Begtrup-Hansen i juli 1945 udsendte et cirkulær, som skulle gøre det muligt at sætte Rigspolitiets Rejsehold til at undersøge alle krigens drab, så man kunne skille stikkerlikvideringer fra kriminelle mord.

Rigspolitichefen turde ikke afvise, at nogle drabsmænd fra især den politiløse periode ville forsøge at lade mord fremstå som stikkerlikvideringer.

 

Gammel aftale, stikkerlikvideringer blev ikke undersøgt

Men efter protester fra Frode Jacobsen blev planen aldrig udført. I et notat skrev hans ministerium, at både politi og offentlighed ville få et fejlagtigt indtryk af, at alle disse uopklarede drab ville blive efterforsket til bunds.

I notatet kunne man læse, at modstandsfolkene-ifølge Frode Jacobsen-allerede under krigen var blevet lovet, at stikkerlikvideringer ikke ville blive nærmere undersøgt. Det løfte lykkedes det tilsyneladende Frode Jacobsen at holde. Dette kommer sikkert bag på mange sikkert også historikere.

 

Familier fik et standardsvar

Det har nok været almindeligt antaget, at der var en viden om likvideringer, som bare ikke kunne offentliggøres. At de var blevet undersøgt. I dag er det umuligt at få undersøgt de mange stikkerlikvideringer til bunds. Også de fem dødsfald som vi fandt i kirkebogen nede i Bov.

Når familier har henvendt sig har de som regel fået et standardsvar, at myndighederne havde lagt låg på sagen.

Frode Jacobsen og Ministeriet for Særlige Anliggender må have været meget hurtigt været blevet klar over, at en del af likvideringerne langtfra er foretaget under knap så velordnede forhold, som han selv og Frihedsrådet i erklæringer både under og efter besættelsen har givet indtryk af.

 

Frode Jacobsen fik udskiftet betjente

Selv om Frode Jacobsens ministerium havde stor magt lige efter krigen, kunne ministeriet dog ikke helt forhindre en undersøgelse af de mest tvivlsomme likvideringssager. Da presset for undersøgelser voksede, sørgede Frode Jacobsen imidlertid for, at få udskiftet de betjente, som Justitsministeriet ellers havde udpeget til at stå for undersøgelserne.

I stedet blev opgaven givet til et hold betjente, som selv havde været med til likvideringer.

 

Det var ofte kaotisk

Der skete en brutalisering i de sidste måneder og lige efter besættelsen. Selv i dag har man svært ved at komme i de rigtige arkiver og familier bliver holdt hen med falske meldinger, som vi i vores forskning har oplevet.

Lis Mellemgaard har også udgivet bøger om besættelsestiden. Hun mener, at frihedskæmpernes omkostninger også bør tages med, når vi taler om fejltagelser. Og hun erkender, at der skete fejltagelser. I krigens sidste lovløse år tiltrak modstandsbevægelsen desperadoer og folk, der var med for spændingens skyld.

Det var ofte kaotisk. Og som, Lis Mellemgaard pointerer, så var der ikke nogen øvrighed. Man kunne ikke holde stærkt mistænkte fast. Man kunne ikke få dem arresteret, og så var det kun en udvej. Der var usle mennesker, der stak andre for 200 kr. De udgjorde en frygtelig risiko, og man fik slet ikke fat i alle. Ofte var det helt tilfældigt, at man fik øje på dem.

Der skete fatale fejl, og dem taler man ikke om.

 

Det var ikke en disciplineret hær

Historikeren Henrik Nissen har udtalt, at modstandsbevægelsen ikke var en disciplineret hær med styr på det. Historikeren har fortalt, at Frode Jacobsen ikke mente, at de modstandsfolk, der var psykisk belastet skulle i retten. Frihedsrådet havde åbenbart garanteret, at dette ikke ville ske.

Opfattelsen var dengang i de glade majdage, at modstandsbevægelsen havde ret hele vejen igennem. Og det var ikke bare at Tyskland var ”Det Onde Rige”, men at 9. april 1940 og forhandlingspolitikken derefter anbragte Danmark på den forkerte side og var egentlig forbryderisk.

Men allerede i 1945 gav den socialdemokratiske politiker, Hartvig Frisch udtryk for, at stikkerlikvidering var lig med mord. Men denne beskyldning var nok enkeltstående.

 

Myten om de danske jøder

Hele Verden var imponeret over danskernes vilje til at hjælpe jøderne. Det kostede i gennemsnit 1.000 kr. at komme til Sverige i 1943. Nogle familier måtte betale 50.000 kr. for at undslippe nazismens rædsler. Fiskerne tjente godt på det. Måske burde vi over for omverdenen have fastholdt myten og ikke fortalt sandheden.

Der blev heller ikke fortalt noget til omverdenen, at æren måske også skulle gives til de topnazister, der for at redde deres eget skind ud fra tysk side, gjorde jødeaktionen til en delvis fiasko.

Vi skal da heller ikke have noget frem om alle de jøder og andre politisk forfulgte, der blev afvist nede ved grænsen i Kruså fra 1933.

 

Jyllands Posten og Krystalnatten

Og hvad var det lige, der stod i Jyllands Postens leder efter Krystalnatten i november 1938, hvori bladet bl.a. udtrykker forståelse for nazisternes jødefjendtlighed og i klart antisemitiske vendinger mente, at der blandt danske jøder også var mange anløbne elementer, der stak næsen for langt frem.

 

Den politiske begejstring var til at overse

Den betroede embedsmand på området Troels Hoff nedfældede personligt, råt for usødet, som reststiftende og skæbnesvangre notater i de stakkels flygtninges sagsakter. Hos ham skulle i hvert fald ingen tilflygtet jøde vente forståelse. Selv angivelige trusler om Kz-lejr for flygtningene gjorde ikke indtryk på Hoff og ministeriet.

På den anden side af grænsen ventede Gestapo. Den politiske begejstring for flygtninge fra Tyskland var til at overse.

 

Problemer i Sverige

Men blandt modstandsfolkene eksisterede der også et udbredt negativ syn på jøder, der grænsede til antisemitisme, og som kom til udtryk under deres ophold i flygtningesamfundet i Sverige, hvor de boede sammen med jødiske flygtninge. Dette har historikeren Michael Mogensen påvist. Dette tema må man helst ikke tale om.

 

8.000 deltog i tysk krigstjeneste

Så var det også lige ”Straffelovstillægget”. En del af de handlinger, som nu kunne straffes, var også strafbare tidligere. Drab og tortur for eksempel. Men det nye var, der indførtes dødsstraf i disse tilfælde. Dødsstraf kunne også idømmes i forbindelse med angiveri og forsøg på at omstyrte den danske statsforvaltning.

En bestemmelse i Straffelovstillægget talte om ”tysk krigstjeneste”

Det anslås, at cirka 8.000 danskere deltog i tysk krigstjeneste, stort set udelukkende ved østfronten. Man ved ikke helt nøjagtig, hvor mange, der omkom. Der anslås, at det er omkring 4.200. Nogle valgte at blive i Tyskland.

 

Hvervning foregik fra 1939

Blandt de domfældte ca. 3.300 egentlig frontsoldater fandtes der omkring 600-700 tidligere medlemmer af Frikorps Danmark. Så tidligt som i 1939 havde der først i det skjulte, siden ganske åbenlyst i Danmark fundet hvervning sted til tysk krigstjeneste. Dette havde egentlig været ulovligt. Men fra februar 1941 ophævede regeringen det generelle forbud mod hvervning til udenlandske hære på dansk grund.

 

Regeringen godkendte Frikorps Danmark

Men hvis man havde meldt sig i 1941 til ”Frikorps Danmark” og havde troet på, at den danske regering, som havde tilladt danske officerer at stille sig i spidsen for korpset, nu også havde tilladt selve korpset, burde man så straffes?

Korpsets første chef blev oberstløjtnant C.P. Kryssing, der ikke var medlem af DNSAP. Han gjorde meget ud af at få en officiel anerkendelse. I Krigsministeriet havde han fået at vide, at kongen gav sin fulde billigelse til projektet, og at det i øvrigt var i Danmarks interesse.

Regeringen var godt nok i vildrede over disse frikorps-planer. Men de blev banket på plads af Scavenius, der gav udtryk for at ”hvis det overhovedet kunne tænkes, at der regnedes med forstand, måtte man ønske, at talrige officerer, der ikke var nationalsocialister, meldte sig. De antityske stemninger, er en fare for landet””

Glemt er, at Regeringen kunne derpå den 3. juli 1941 udsende en pressemeddelelse, hvori det hed, at korpsets oprettelse skete med regeringens billigelse, og at alle, der havde aftjent værnepligt efter 1931, kunne melde sig.

 

Man fik stillingen igen

Den 8. juli 1941 udsendte Krigsministeriet et cirkulære rettet til hærens afdelinger. Cirkulæret informerede om, at der fra regeringens side var givet tilladelse til at melde sig til Frikorps Danmark. Når man kom hjem kunne man frit indtræde i den danske hær og bevare sin anciennitet.

Dagen før var Frikorpsets næstkommanderende kaptajn Thor Jørgensen blevet benådet med Danneborgsordenens ridderkors. Dette havde unægtelig også en signalværdi.

 

En flot mindehøjtidelighed

Og vi har hvis været inde på den mindehøjttidlighed, der foregik i Odd Fellow Palæet til ære for korpsets chef den overbeviste nazist C.F. von Schalburg. Til stede var den danske statsminister, udenrigsminister og forsvarsminister, foruden kongens bror, prins Harald samt prinsesse Helena.

 

Hærchefen skridtede af

Da Frikorpset efter fem ugers orlov skridtede den danske hærs øverstkommanderende general Gørtz fronten af sammen med Værnemagtens chef i Danmark. At det var et krav fra tysk side, at det skulle deltage en dansk officer, og at Gørz efter eget udsagn kun gjorde det, fordi han ikke syntes, han kunne være bekendt at bede en anden, kom først frem efter krigen.

 

Man havde fået anvisning

Var det ikke at handle efter en art ”anvisning” fra danske myndigheder, der spurgte dygtige advokater, som førte disse sager og henviste dermed til en bestemmelse i det samme ”Straffelovstillæg”, der gjorde det muligt at frifinde eller nedsætte straffen. Forholdet var jo det, at danske officerer officielt havde fået tilladelse til at indtræde i korpset, og at hærchefen havde været til stede ved deres parader, og hele oprettelsen var omtalt i et ordvalg, der kunne misforstås.

 

Scavenius fastholdt, at det var forhandlingspolitik

Alt hvad vi ved om samarbejdspolitikken i dag, vidste man også dengang. Forskellen var bare, at samarbejdspolitikken, som i dag hyldes af historikerne, dengang var kompromitteret. Den havde medført indrømmelser, som politikerne ikke ville stå ved, når vi lige ser bort fra Erik Scavenius og enkelte andre.

Scavenius fastholdt, at det var tale om forhandlingspolitik. Vi redede stort set vore demokratiske institutioner, vi sparede menneskeliv og vi stod med et næsten ubeskadiget produktionsapparat, da krigen sluttede. Danske jøders skæbne var også mere nådig end andre besatte landes.

Samarbejdspolitikken blev også af andre set som en forhandlingspolitik og en smart måde at snyde tyskerne på. Ja sådan kam man også beskrive det uden at tabe ansigt!

 

Ingen hensyn til det tyske mindretal

Nede i Sønderjylland ville NSPAD-N ikke anbefale deres medlemmer at melde sig ind i Frikorps Danmark. Det skulle ske direkte til Waffen SS. Og mange blev optaget i SS Totenkopf. I retsopgøret var det lagt op til, at man skulle tage speciel hensyn til det tyske mindretals rolle. Men den regel blev ikke taget i anvendelse. Medlemmer af det tyske mindretal blev dømt på lige fod med de danske frivillige.

 

Er det ikke efterrationalisering?

Efterfølgende blev Waffen SS dømt til at være et terrorkorps ved Nürnberg-processen. Men det var først efter at retsopgøret i Danmark var gået i gang. De fleste historikere har gjort gældende, at dem der meldte sig til Frikorps Danmark og Waffen SS vidste, hvad de gik ind til. Men gjorde de nu det? Er dette ikke en form for efterrationalisering?

Der er sikkert mange, de har fortrudt. Men med småt stod der ”Bis Kriegsende”. Og mange Firkorpsfolk ville jo også hjem, da blev klart, at nu var det et rent tysk foretagende. Men bordet fangede. Det lykkedes dog for enkelte at komme hjem.

 

Den danske regering ikke interesseret i efterforskning

Og det er også rigtigt, at vi endnu ikke kender omfanget af Frikorps Danmarks krigsforbrydelser. Men efter besættelsen var skiftende regeringer ikke særlig interesseret i at efterforske dette. Man var i det hele taget ikke meget interesseret i at efterforske danske statsborgers deltagelse i krigsforbrydelser.

Der var ikke nogen, som ville stå ved, at holdningen til Frikorpset havde været tvetydig. Men enkelte dommere gjorde dog et forsøg. Nogle af de frivillige blev frifundet i Byretten, men straks efter dømt af Landsretten og af Højesteret. Det endte med at man satte straffen for aktiv tysk krigstjeneste til 2 års fængsel. Det var faktisk mindre end de fire år som ”Straffelovstillægget” foreskrev.

 

Befalingsmænd og officerer var blevet afskediget

Om deltagelse i tysk krigstjeneste hed det i § 10 stk. 1:

 • Den, der havde hvervet eller ladet sig hverve til tysk krigstjeneste, straffes med fængsel. Hvor særlige hensyn gør sig gældende, kan der finde strafnedsættelse sted, under ganske særlige omstændigheder kan tiltale undlades.

Dette hjalp ikke de danske befalingsmænd og officerer i Frikorps Danmark, fordi Folketinget allerede havde vedtaget at afskedige disse. Dette skete uden hensyntagen til cirkulæret fra juli 1941 og senere cirkulæret af 1943.

 

Retsopgøret var en farce

Domstolene veg tilbage for at frifinde, når det kom til stykket, men de ville heller ikke dømme fire års fængsel, som de skulle efter loven. Kompromiset blev to år. Og så var vejen banet for, at retsopgøret kunne omfatte mange flere, end man havde tænkt. I alt 12.877 mænd og 644 kvinder idømtes en frihedsstraf i de år. Hovedparten blev dømt for en eller anden form for tysk krigstjeneste, mens andre dømtes for polititjeneste, angiveri, drab, tortur eller anden hjælp til besættelsesmagten.

Men retsopgøret blev nærmest en farce. Vi havde flere stikkere end andre lande. Kun med nød og næppe nåede vi at komme på den rette side af kridtstregen. Vi blev en allieret nation. Dermed slap Bornholm også for en længere besættelse.

 

Et moralsk problem

Retsopgørets største moralske problem blev de krigsfrivillige. Her turde domstolene ikke sige fra. De havde jo været med til at dømme modstandsfolk under besættelsen og dermed solidariseret sig med samarbejdspolitikken. Så kunne man ikke sige fra nu, selv om det var pinligt at dømme dem, som havde fulgt Buhls anvisning i den berygtede tale i september 1942.

Buhl opfordrede til angiveri, og de som fulgte hans parole blev efter besættelsen dømt som angivere. En lidet pudsig form for retfærdighed, der krævede mod og mandshjerte til at stå ved det én gang sagte. At han så blev statsminister i befrielsesregeringen-i sandhed hvad der med et udtryk fra vore dages politikske liv må kaldes et nationalt kompromis.

At forsvare samarbejdspolitikken og samtidig kriminalisere dem, der handlede i tillid med samarbejdspolitikken og tilmed derigennem opfyldte politikernes velbegrundede ønske om at undgå tvangsudskrivning var en betænkelig cocktail.

Stod valget mellem tvangsudskrivning eller oprettelse af korps? Hvis ja, så var soldaterne fra Frikorps Danmark gidsler. Men egentlig kan man ikke finde noget bevis for dette endnu. Det kommer måske, når flere arkiver bliver åbnet.

 

Werner Best slap nådigt

Det pudsige var også de tyske krigsforbrydere, som havde begået mange flere forbrydelser, end de danskere, der blev dømt til døden. Og her afhang det i høj grad af tidspunktet om man fik en dødsstraf.

Men kigger vi på Werner Best, ja så ved vi vel mere i dag end dengang. Han var kynisk og intelligent og kunne snøre folk. Det gjorde han i den grad. Han var en ledende kraft i opbygningen af Gestapo. Han opbyggede den nazistiske forbryderorganisation i Danmark. Men den charmerende overnazist og jurist slap med 12 års fængsel.

Han var symbolet på undertrykkelse, clearingsdrab, jødeforfølgelse og drab og tortur af frihedskæmpere. Hvorfor fik han ikke en dødsstraf?

 

Domstolene ville ikke røre politikerne

Politikernes rolle var det ingen domstole, der ville røre ved. Det blev en parlamentarisk kommission, hvor politikerne frifandt deres egne. Enkelte embedsmænd måtte tage skraldet for de andre, deriblandt generaldirektør Peter Knutzen. Ja en af dem, der dømte ham var højesteretsdommer, der havde været med til at stadfæste interneringen af danske kommunister i 1941. Dette blev anset som grundlovsbrud.

Der blev ikke rejst tiltale mod de store entreprenørvirksomheder, som efter regeringens anmodning havde udført arbejde med at bygge lufthavne og befæstningsanlæg.

 

Manglende rygrad

Juristerne delte sig på spørgsmålet om straf til de krigsfrivillige. Man kan undre sig over de ikke reflekterede over deres egne meritter under besættelsen. Retsopgøret havde sandelig også sine problemer, som man i dag forsøger at ignorere.

Også i den sag, som vi har forfulgt nede i det sønderjyske ignorerede juristerne bare henvendelserne fra den familie, som vi havde med at gøre. Og det har åbenbart været efter ordre fra justitsministeriet.

Domstolene svigtede. De dømte uden at overveje den juridiske synsvinkel, de anlagde i 1945 og årene derefter. Mange jurister har siden været lidet stolte af domstolens manglende rygrad.

 

Jurister var betænkelige

Efter de første straffedomme og den efterfølgende debat fremkom der i december 1945 en henvendelse til regering og Folketing fra 101 fremtrædende jurister, heraf seks juridiske professorer, 13 højesteretsdommere og et par forhenværende højesteretsdommere. I henvendelsen anbefaledes det at gøre den blotte tjeneste i Frikorps Danmark før 29. august 1943 straffri, da der selv om indtræden i Frikorpset måtte betragtes som en national forkastelig handling, efter underskriverens opfattelse, manglede det sikre grundlag for en sådan moralsk fordømmelse, som må være forudsætningen for en straffelov med tilbagevirkende kraft.

En anden af retsopgørets kritikkere var den tidligere politiker og præsident for Københavns Byret, Svenning Rytter, betegnede senere i sin bog, Retsopgøret Efter Besættelsen (1953) dommene over frikorpsfolkene som en uretfærdighed så grel og åbenbar, at alle disse domme burde tages op til revision.

 

Arbejderne led nød

Glemt er, at efter 1 ½ måneds besættelse var dyrtidsreguleringen ophævet, lønningerne fastfrosset. Der blev indført tvungen arbejdsfordeling, betalt en generel lønskat. I september 1940 blev der indført strejkeforbud og tvungen voldgift med andre ord et forbud mod almindelige overenskomstforhandlinger. Ligeledes blev de arbejdsløse, der ”uden rimelig grund” nægtede at tage arbejde i Tyskland, frataget understøttelsen.

Arbejdernes realløn faldt med 20 pct. i de først besættelsesår.

 

Regeringen ville fortsatte

Strejkerne i august 1943 og igen i sommeren 1944 viste at arbejderne var utilfredse. Regeringen gik godt nok af i august 1943, mens embedsmændene fortsatte uanfægtet.

Det var heller ikke med de politiske partiers gode vilje, at samarbejdsregeringen skulle træde tilbage. De ønskede at fortsætte samarbejdet hele krige igennem. Det var måske ikke til klokken tolv, men til fem minutter i tolv. Var det ikke historikeren Hans Kirchhoff, der sagde dette?

 

Holdt tyskerne sig tilbage?

Myndighederne, fagbevægelsen og politikerne kunne ikke mere styre begivenhederne. Det er ikke særlig populært at sige det, men tyskerne viste under hele forløbet en imponerende tilbageholdenhed, når man tænker på, hvor hårdt de slog ned i andre lande for eksempel i Holland. Jo vi ved skam godt at der omkom mange herhjemme under disse strejker og kampe. Dette tema har vi behandlet i andre artikler.

 

Var Danmark med til at forlænge krigen?

Danmark eksporterede 10-14 pct. af de landbrugsprodukter, som tyskerne importerede. Indirekte styrkede dette tyskernes moral. På den måde blev krigen forlænget og flere jøder døde i Kz-lejrene.

 

De danske jøder i Theresienstadt havde det godt!

En dansk gesandt i Berlin skrev i marts 1942, at han absolut ikke ville hjælpe nødlidende jøder for ikke at underminere samarbejdspolitikken.

I juni 1944 besøgte en international Røde-Kors delegation med to danske deltagere Kz-lejren Theresienstadt, hvor der var over 480 tilfangetagende danske jøder. Inden besøget havde nazisterne ryddet lejren og sendt en masse jøder til Auschwitz.

Delegationen lod sig overbevise om, at jødernes forhold var i orden-eller rettere sagt, at de danske jøders forhold var i orden. De danske medlemmer var slet ikke interesseret i andre jøders forhold. De rejste hjem og afgav rapporter om, at forholdene for jøderne i Theresienstadt var glimrende.

Dette var en glimrende propagandasejr for Himmler. De internationale organisationer, der ventede på informationerne fra nazisternes rædselslejre fik intet at vide af danskerne

 

Matador har ikke ret

Kigger vi i den ellers fantastiske serie Matador, så giver serien ikke et retvisende billede af forholdene under besættelsen. Det er slet ikke det glansbillede, at alle danskere, bortset lige fra nogle få tusinde danske nazister, stikkere og værnemagere og østfrontvillige tog del i modstandskampen. Og samfundets bærende lag og eliten var de sidste til at gribe til våben, hvis de overhovedet gjorde det.

I virkeligheden var det systemfjenderne, der gik til modstand. Det var rebellerne i samfundet, kommunisterne på den ene fløj og KU’erne på den anden. Dertil kom skytteforeningerne og dem der ikke var dem, der ikke var demokrater af overbevisning, men som gik ind for en stærk statsmagt.

Folk stod ikke skulder ved skulder og bød tyskerne trods, hvor kun en lille marginaliseret gruppe af medløbere endte på den forkerte side. Alle andre var ikke frihedskæmpere eller gode patroter, som hørte BBC, læste illegale blade og knyttede hænderne i lommen.

 

Glansbilledet blev revet i stykker

Heltebilledet er der endnu. Det stod dog uimodsagt i den kollektive erindring helt frem til 1970erne, hvor den første bølge af revisionistiske historikere begyndte at pille ved skønmaleriet.

Først var det Aage Trommers doktordisputats fra 1971, der argumenterede for, at modstandsbevægelsens jernbanesabotager under krigen stort set ingen militær betydning havde haft. Og siden var det Ditlev Tamms afhandling om retsopgøret efter besættelsen (1984) som pillede endnu en glorie af den nationale selvforståelse og viste, hvilke morderiske udskejelser, de glade befrielsesdage også havde budt på.

Ja og pludselig kunne man læse om Tyskerpiger, ja en af disse bøger er netop genudsendt. Nu kom der pludselig bøger om østfrivillige, stikkerlikvideringer, det økonomiske samarbejde med værnemagten, vilkårene for de tyske flygtninge og om den begrænsede deltagelse i den egentlige modstandskamp.

 

Sandheden ligger måske mellem de to myter

Og nu er det så kræfter, der påpeger, at de kritiske sider af besættelseshistorien har taget overhånd. For hvis det kun er de mindre flatterende sider af besættelsestiden, der når ud til medierne er det et forkert og forvrænget billede man giver af besættelsestiden. Måske ligger sandheden mellem de to myter mellem heroisme og landsforræderi.

 

Hvordan ville du selv have handlet?

Mange i dag især politikere taler meget om ”politisk og moralsk svigt”. Men er det ikke for let at dømme i moralismens og bagklogskabens hellige navn. Der var nogle, der vovede deres eget liv under vanskelig vilkår.

Historikeren Claus Bundgård Christensen har sagt det på denne måde:

 • Man tvinges til at spørge, hvordan man selv ville have handlet i samme situation

 

 

Kilde:

 • Diverse artikler på dengang.dk
 • Peter Øvig Knudsen: Efter drabet
 • Stefan Emkjær: Stikkerdrab
 • Lis Mellemgaard: Pige i modstandskampen
 • Lis Mellemgaard: Fra tavshed til tale-børn af frihedskæmpere fortæller
 • Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsestiden (1-2)
 • Svenning Rytter: Retsopgøret efter Besættelsen (1953)

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 205 artikler om besættelsestiden før, under og efter, herunder (med relation til overstående):

 

 • Besættelsestiden-og det tyske mindretal
 • Frihedsrådet-det kneb med opbakningen
 • Har frihedskæmperen sandhedsmonopol?
 • Besættelsestiden-stadig masser af huller
 • Historikernes besættelsestid
 • Besættelsestiden-det vi har glemt
 • Krigens købmænd
 • Politiet-under besættelsestiden
 • Da Anders Fogh-Rasmussen blandede sig
 • Efter Besættelsestiden
 • Kan man stole på Centralkartoteket?
 • Bovrup-kartoteket
 • Befrielsesdage
 • Skal alle krigsforbrydere ikke straffes?
 • Statsminister Buhl og hans stikkertale
 • Udleveret til tyskerne
 • Sandheden under besættelsestiden
 • Waffen SS-engang en elitehær
 • Jagten på krigsforbrydere
 • Værnemagere
 • Kryssing og Frikorps Danmark
 • Retsopgøret i Sønderjylland
 • Likvideret på Nørrebro
 • Den sønderjyske politiadjudant
 • Overvågning i Sønderjylland
 • Den sønderjyske efterretningstjeneste
 • Opgøret efter 1945
 • Politik under besættelsen
 • Faarhuslejren
 • Det Tyske Mindretal
 • Scavenius-samarbejdets kunst eller forræder
 • Samarbejde med besættelsesmagten
 • I tysk krigstjeneste
 • Landsmænd og jødeflugt
 • Werner Best
 • Duckwitz-den gode tysker
 • Besættelsestiden-skønhedsmaleri eller glemsel
 • SS-absolutte Grusomheder
 • Da krigen var forbi
 • Stikkerdrab
 • Landsforrædere og Landssvigere
 • De forfulgte jøder
 • Flugten over Øresund
 • De mystiske mord ved grænsen (Asmus Jensen) og mange flere  

Revision, en avis og dens redaktør

Oktober 27, 2017

Revision, en avis og dens redaktør

Han blev beskyldt for at være nazist, landsforæder og original. Han repræsenterede dem, der var udsat fir uformel udrensning i lokalsamfundet. Han var medlem af de Konservative i Aabenraa og blev redaktør for Jydske Tidende. Axel Olesen blev redaktør for National-Socialisten. Han fik bøder og korte fængselsstraffe. Men det endte med, at han blev ekskluderet af DNSAP. Han blev ikke straffet for noget. Men da Den Danske Brigade kom til Aabenraa blev han arresteret og pludselig blev han anset som farlig. Kun to gange blev han afhørt. Han sad fire måneder i Faarhuslejren uden at blive dømt. Og det satte sine spor. I Revision kunne han få afløb for sin harme. Og dette gjorde han helt til 1972. Han repræsenterede ”Faarhus-mentaliteten. Politimester Brix ville aflytte hans telefon og forbyde Revision. Og i bladet kunne man læse, at den tidligere leder af det tyske mindretal Jens Møller blev truet på livet med nægtet våbentilladelse.

 

En nazist og Landsforæder?

Vi stødte på bladet Revision, da vi arbejdede på opklaringen af sagen om Asmus Jensen. Mindst to gange har bladet skrevet om sagen.

 • Hvordan kan I da tro på sådan en nazist og landsforræder?

Ja det var, hvad der mødte os under efterforskningen. Nu har vi så fået fat i et par blade og så dukker vi ned i historien om bladets sidste redaktør Aksel Olesen.

 

Uformel udrensning i lokalsamfundet

Vi skal huske på, at 40.000 mennesker blev interneret af modstandsbevægelsen. Af dem blev 13.500 dømt for en eller anden form for landsforræderi. Men gentlig var det langt flere, der oplevede uformel udrensning i lokalsamfundet

Der opstod masser af landssvigere, der var dømt af resten af befolkningen. Og mange af disse udstødte ønskede en revision af retsopgørets tilbagevirkende love. Og det eneste sted de kunne komme af med deres kritik var i bladet Revision, der udkom fra 1945 til 1972.

 

Her kunne han få luft

Her kunne de få luft for bitterheden og den skæbne, der var blevet dem til del. Og ildsjælden Aksel Olesen gik rigtigt op i det. Han var samlingspunktet og rygstødet i det skyggemiljø af udstødte, der fandtes som et resultat af det noget ublide efterkrigsopgør.

Selv var Olesen tilknyttet forskellige højreorienterede grupperinger før dette redaktørjob. Han var således redaktør af DNSAP-bladet National-Socialisten fra 1933-37.

Efter krigen blev han interneret i Faarhus-lejren. Han sad der i fire måneder, men blev aldrig dømt for noget. Samfundets behandling af ham til at blive selvvalgt landssviger. Han kæmpede de udstødtes sag, som samlingspunkt og kolportør af den såkaldte Rostockmyte.

 

Fra Egtved-egnen

Han kom til verden på Egtved-egnen i en fattig familie. Han fik en bred uddannelse inden for husdyrhold og landbrug. Han fik gode anbefalinger, men måtte deltage i Første Verdenskrig. Han var forvalter på forskellige gårde på Kolding-egnen. Men han tog sig også tid til et højskoleophold.

Landbruget havde det ikke så godt i Sønderjylland, så han begyndte, at tænke på politik. I 1921 blev han forvalter på en stor gård ved Haderslev. Gårdejeren P.K. Petersen var formand for Det Konservative Folkeparti i Sønderjylland. Olesen blev af den vej sekretær for den lokale afdeling frem til 1924.

 

Medlem af De Konservative i Aabenraa

Gennem sit arbejde knyttede Olesen hurtig bånd til partipressen. Han fik ansættelse på Haderslev Stiftstidende, der blev styret af den fremtrædende konservative politikker A. Svensson. Efterhånden blev Olesen lokalredaktør i Aabenraa. Hertil flyttede familien.

I 1926 blev han medlem af bestyrelsen af De Konservative i Aabenraa. I partiet stiftede Olesen bekendtskab med Frits Clausen og familierne begyndte at komme sammen. Man udvekslede også forskellige ideer. Med tiden blev Haderslev Stiftstidende lagt sammen med Kolding Avis og overtaget af Berlingske Tidende under navnet Jydske Tidende. Olesen fortsatte nu som lokalredaktør for dette blad.

 

Farvel til Jydske Tidende

Olesen blev mere og mere optaget af landbefolkningens problemer. Han støttede ivrigt bondeorganisationen Landbrugernes Sammenslutning (LS). De blev oprettet 1930 for at give landbrugerne en samlet politisk stemme over for staten. Foreningen voksede til 100.000 medlemmer og blev en magtfaktor i dansk politik.

Foreningen havde særlig stor opbakning i Sønderjylland og her var også en del, der var medlem af DNSAP. Der var punkter, hvor begge organisationer agiterede for det samme.

Engagementet fik efterhånden Olesen på kant med de lokale konservative, der ikke var begejstrede for hans stærke tilknytning til bondebevægelsen og de højreradikale ideer. Det betød, at han måtte sige farvel til arbejdet som redaktør på Jydske Tidende i medio 1932.

Han kom i konflikt med den lokale partiafdeling, da han ville opstille medlemmer af LS på De Konservatives liste. Dette blev for meget for partiet. De valgte at ekskludere Olesen.

 

Redaktør af National-Socialisten

Nu engagerede han sig i arbejdet for LS. Og et nyt medlemsblad for LS-ugeblad Nordslesvig. Men nu er det ikke noget, der tydede på, at han havde fået noget magt inden for bevægelsen. Han formidlede budskaberne videre.

Efter at Frits Clausen selv var redaktør af National-Socialisten var det nu Olesens tur. Frits Clausen havde andet at se til efter ”Fører-kuppet”. DNSAP overtog simpelthen Olesens blad, der bare hed Nordslesvig. Det udkom samtidig med National-Socialisten.

National-Socialisten skulle overbringe et politisk budskab. Artiklerne var ofte svulstige. Der var ekstreme holdninger til antisemitisme. Olesen skulle også varetage administration af abonnenter, distribution og annoncesalg.

 

Bøder og kortere fængselsstraffe

I begyndelsen var DNSAP ikke et velhavende parti, så en del af Olesens løn var provision af de annoncer, som han solgte. Med arbejdet på bladet fulgte også medlemskab af DNSAP.

Omkring folketingsvalget i 1935 deltog han i agitationen i Jylland. Han havde egentlig ikke nogen magt i DNSAP og ønskede det heller ikke. Men man lyttede til ham. Han forhandlede også sammen med Frits Clausen sammen med greve Bent Holstein.

Egentlig var det stadig landbrugets krise, der interesserede Olesen. Han fortsatte også sit engement i LS. Så sent som i 1936 forhandlede han med hofjægermester Jørgen Sehested om støtte til bladet Nordslesvig.

I flere omgange blev Olesen idømt bøder og kortere fængselsstraffe som resultat af injurierende artikler i National-Socialisten. Men bladet ændrede nu ikke nævneværdig form eller indhold.

 

Ekskluderet af DNSAP

På trods af Olesens loyalitet opstod der efterhånden konflikter mellem ham og partiets ledelse. Efter befrielsen erklærede Olesen, at han efterhånden var blevet mere og mere uenig i partiets linje. Han var ikke enig i partiets tilegnelse af tyske ideer og førerprincippet.

Man kan måske beskylde Olesen for at prøve at løbe fra sine nazistiske synspunkter i en tid, hvor det kunne give ham problemer.

Men der opstod også problemer med regnskabet. Ind- og udbetalinger voldte store problemer. Annonceindtægterne var også faldene. Dette udviklede sig til et uafklaret økonomisk mellemværende.

I efteråret 1937 følte han ikke, at have partiledelsens fulde opbakning. I et brev til Frits Clausen forklarede han, at han følte sig modarbejdet. Derfor trak han sig fra posten. Men sagen blev optrappet, da partisekretæren mente, at Olesen skyldte partiet penge. Modsat mente Olesen, at han havde en masse penge til gode som erstatninger for bøder m.m.

Hele miseren endte i midten af 1939 med et sagsanlæg fra Olesens side. Dette blev gengældt fra partiet med eksklusion. Men på daværende tidpunkt havde han dog reelt været ude af partiet i nogle år.

 

Arbejdede for tysk firma i Norge

Han hengav sig nu med at hjælpe sin kone i hendes kunsthandel i Aabenraa. Men da besættelsen kom til landet var der ikke mere så meget råd til kunst, så han søgte andet arbejde. En kort karriere som tørvegraver udviklede sig til ansættelse ved flere byggepladser i Jylland.

Da Olesen i august 1941 fik mulighed for at komme til tyske byggepladser i Norge greb han chancen. Han sendte penge hjem til familien, som dog ikke var så begejstret for hans lange udenlandske ophold.

Først i oktober 1944 vendte Olesen hjem til Danmark. Han fik arbejde i et tysk transportfirma. Det var først i Løkken og fra efteråret 1944 i Aabenraa.

 

Han kunne frit rejse rundt

Olesen blandede sig ikke mere i debatter og forholdt sig neutral. Han støttede den klassiske neutralitetspolitik og var som sådan modstandere af både modstandskampen og de danske frivillige på Østfronten. Men han lagde ikke skjul på, at han anså en tysk sejr som det mindste onde.

Selv blev han ikke arresteret og kunne frit rejse rundt i landet. Det var ingen lokale, der havde noget at udsætte på hans forhold under besættelsen. Men hans frihed var en stakket frist.

 

Olesen betragtet som en farlig mand

Med Den Danske Brigades indtog i Aabenraa den 17.-18. maj 1945 var freden slut. Den 18. maj blev Olesen afhentet og bragt til det lokale gymnasium. Han var åbenbart opført som allieret krigsfange, hvorfor han skulle betragtes som farlig. Derfor blev han overført til arresten.

Olesen mente, at det var tale om en fejltagelse. Men sagen tog en helt anden drejning. Efter 12 dage i arresten blev han overført til Faarhuslejren stadig uden at være blevet afhørt.

Senere under opholdet blev han afhørt to gange. Olesen blev nu klar over, at han var anklaget for stikkeri. Noget tyder på, at han var en af de mange, der var offer for rygter og smædekampagne. Det var sikkert hans fortid, der indhentede ham og så hans arbejde for tyske firmaer i Norge.

 

”Vi har desværre ikke noget på ham”

Der blev sagt, at hans søn skulle have været tilknyttet SS, og konen var stærkt nazistisk og ville hænge billeder af Hitler op efter krigen.

Politiet var dog ikke helt overbevist om hans skyld. De foretog en ransagning på Storegade 34, hvor der ikke fandtes nazistiske klenodier. Der var ikke begået nogen strafbar handling, men Olesen blev ikke løsladt.

Åbenbart havde Rigspolitiets Efterretningstjeneste blandet sig. Efter knap 3 ½ måned blev han endelig løsladt. Men det var imod Rigsadvokatens gode vilje. I den såkaldte P-journalsag blev der skrevet i margen:

 • Vi har desværre ikke noget på ham.

 

Opholdet satte sine spor

Hvor stikkerianklagen kom fra blev aldrig gjort klart. Senere erklærede Olesen, at han aldrig led fysisk overlast i lejren. Man alligevel satte Faarhuslejren sine dybe spor hos Olesen resten af livet. Han oplevede det som et kæmpe brud på sine borgerrettigheder. Og han fandt også senere ud af, at dette var overgået mange andre og forsøgt fortiet.

Den specielle stemning, der opstod i fangegruppen og ikke mindst hos de pårørende blev kaldt ”Faarhusmentaliteten” Begrebet betegnede sammenholdet mellem fangerne og den fælles modstand mod retsopgøret. Senere i artiklen har vi mere om dette begreb.

Olesen følte, at det var den lille mand, der var blevet straffet. Han søgte æresoprejsning til de mange, der i hans optik led under efterkrigstidens opgør.

 

Landsforeningen af 6. maj

Hans tidligere medfangere, der kendte hans fortid mente, at han skulle tage bladet fra munden. Kort tid efter løsladelsen startede han så som redaktør af bladet Revision. Dette blev medlemsblad for en forening ved navn Landsforeningen af 6. maj.

Grundlæggeren af Revision var Svend Koefoed-Jensen, stod i spidsen for Landsforeningen, der var tænkt som interesseorganisation for de fængslede og deres pårørende. Foreningen blev stiftet den 11. juli 1945. Da foreningen var på sit højeste havde den 3.000 medlemmer.

 

Olesen fik afløb for sin harme

Både i Faarhuslejren og i Vestre Fængsel begyndte i løbet af 1946 at udgive illegale interne blade. Det blad, der udkom i Vestre Fængsel hed ”Sifolaskavi”, der var en forkortelse af ”sigtet for landsskadelig virksomhed”

Foreningen forsøgte bl.a. at hjælpe familier, der var berørt af interneringerne medøkonomiske og sociale foranstaltninger. Her kunne Olesen få afløb for sin harme. Egentlig kunne han bare være gået ud i lokalsamfundet. Han havde ingen lokale fjender. Godt nok var han en kort tid blevet beskyldt for at være landsforræder.

 

Sandheden frem for alt

Men han var i den grad forarget og tog kampen op. Med en aggressiv tone i bladet og kraftig kritik af retsopgøret afskar han sig selv for et liv i anonymitet. Han tog endelig skridtet ind i det dårlige selskab af landssvigere.

Allerede i efteråret 1946 havde Olesen overtaget styringen af Revision. Bladet var efterhånden uafhængig af Landsforeningen af 6. maj. Men kampen fortsatte under Revisions motto:

 • Sandheden frem for alt!

 

Systematisk statskollaboration

Olesen mente sammen med andre landssvigere, at samarbejdspolitikken var systematiseret statskollaboration. Derfor var det urimeligt at drage almindelige menige danskere til ansvar for deres private kollaboration, hvis staten og politikerne ikke skulle dømmes.

Harmen var specielt rettet mod samarbejdspolitikerne og modstandsbevægelsen. Men Olesen hjalp også de nødstedte ligesindede med konkrete problemer. Det kunne for eksempel være boligproblemer eller juridisk bistand. I bladet kunne man finde annoncer som

 • Arbejde søges af Faarhusfange
 • Stilling søges af forhenværende frikorpsmand

 

De var alle udstødte

Rundt omkring Olesen og Revision opstod der efterhånden et netværk af toneangivende landssvigere. Det var bl.a. kaptajn Erik Lærum, der efter krigen var leder af Dansk Frontkæmperforbund, tidligere folketingsmedlem for DNSAP Ejnar Jørgensen, hofjægermester Jørgen Sehested og forfatteren Harald Bergstedt.

Den fremtrædende nazist, den fynske godsejer, jurist m.m. Jørgen Sehestedt kæmpede en indædt, kostbar og forgæves kamp mod myndighederne, mens Vagner Kristensen også forsøgte at tilslutte sig. Han cyklede rundt i Jylland i slutningen af 1940’erne i et frugteløst forsøg på at mobilisere de gamle nazistiske partiprogrammer på ny.

De var alle sammen udstødte. De støttede Olesen for selv at få oprejsning. Bladet kunne dog ikke påvirkemeningsdannelsen i samfundet. Derfor fokuserede man på enkeltsager. Den største af disse enkeltsager var Rostockmødet. Alle såkaldte indicier samlede han i bogen ”Fra utrykte kilder”.

 

Han blev erklæret for nazist og original

Han fremstillede overblik over indicier, der kunne virke troværdige. Men bogen og hans forbindelse til højrefløjen betød at han tabte troværdighed. Derfor blev han afskrevet som nazist og original.

Og i 1951 dukkede den første holocaustbenægtende artikel op i bladet.

 

En kollektiv syndebukforestilling

Men Revision kunne også berette om de mange ovegreb og uretfærdigheder, de internerede hævdede, at de blev udsat for, og som i visse tilfælde er dokumenteret.

Efterhånden udviklede Revision sig som landssvigernes eneste kontaktflade for landssvigerne. På trods af evindelige økonomiske problemer lykkedes det for Olesen at opretholde bladets eksistens. Det blev et livsværk for ham. Han kunne ikke stoppe. Frem til hans død i 1972 udkom bladet. Det sidste nummer blev dikteret fra sygesengen.

Resultatet af bladets fremstillinger var en kollektiv syndebukforestilling, en modmyte til den store myte om hele det danske folks kamp mod tysken.

 

Et stærkt sammenhold

Den 6. maj åbnede Frøslevlejren for landssvigerne og fik navneforandring til Faarhuslejren. Og det var under kommando af tidligere danske fanger. I alt 3.000 medlemmer af det tyske mindretal blev i perioden 1945-49 fortjent eller ufortjent arresteret og spærret inde i lejren. Det var et stort chok for mange og de udviklede, præcist som de danske fanger havde gjort indtil da, et stærkt sammenhold.

 

Den specielle mentalitet

Man var vrede og bitter over den behandling, de blev udsat for. Man kaldte det som vi tidligere har nævnt for Faarhus-metaliteten. Det var fremtrædende stærke personligheder iblandt, som har vedligeholdt denne mentalitet ved igen og igen at fortælle deres udlægning af historien.

Den glemmer gerne, at mange af det tyske mindretal var aktive nazister, men minder til gengæld om retsopgørets uretfærdigheder, de vilkårlige straffe, beslaglæggelserne, mistænkeliggørelse m.m. Faarhus-mentaliteten har nok ikke så mange nulevende repræsentanter tilbage på samme måde som der stadig findes voksne mennesker, der for alvor mener, at Flensborg hører til det danske kongerige.

 

I Sønderjylland omgås man fortiden med varsomhed

Men i Sønderjylland skal man omgås fortiden med varsomhed. Man skal ikke kradse meget i det 21. århundredets blanke og pæne lak, før rusten fra det 20. slår igennem.

Vi har i tidligere artikel været lidt dybere nede i den diskussion. Både danskere og medlemmer af det tyske mindretal deltog i krigsforbrydelser under hagekorsflaget. Mange blev aldrig straffet.

 

Politimester ville aflytte telefonen

Flere gange efter besættelsestiden forsøgte politimester Brix forgæves at lukke for Revision. Han forsøgte også at få lov til aflytte Olesens telefon. Men heller ikke det fik han lov til.

Politiet var også på pletten, da Olesen skulle holde tale i Højer, da en ny Faarhus-gruppe skulle dannes. Men Olesen havde været så smart at sende sin tale til avisen i forvejen.

 

Ikke i konflikt med loven

Kriminologen Karl O. Christiansen undersøgte i 1955 resocialiseringen blandt de dømte. Langt hovedparten havde ikke siden været i konflikt med loven. Det er heller ikke meget, som peger på, at gruppen af dømte og tidligere DNSAP-medlemmer generelt har involveret sig i nazistiske foreninger i efterkrigsårene.

 

Fortsat to grupper

Landsforeningen af 6. maj som egentlig aldrig blev dømt som en nazistisk forening havde udspillet sin rolle i løbet af 1960’erne. Dansk Frontkæmperforbund gik i opløsning i 1956. Dog er især gruppen af tidligere Waffen-SS-soldater vedblevet at mødes. I dag eksisterer der fortsat to grupper med hver ca. 100 medlemmer. Mange af disse har dog ikke gjort tysk krigstjeneste, men er pårørende til østfrontvillige eller samlere af militaria.

 

Det skrev Revision

Men lad os prøve at kigge på nogle eksempler i Revision. Vi dukker tilfældigvis ned. Den 1. marts 1950, er der stor artikel om stikkerlikvideringer. Olesen undrer sig over, at der var så mange herhjemme i sammenligning med Norge.

Hartvig Frisch døde af en hjernesvulst. Og ifølge Olesen havde Information skrevet at denne svulst allerede var i udvikling, da han havde udtalt sig om at Frihedskæmpere var mordere.

Det undrer Revision, at ”landets største værnemagere” Wright, Thomsen og Kier ikke er blevet stillet til ansvar.

Så fortæller bladet at ”det københavnske gadeblad Ekstra Bladet” havde oplyst, at der skulle findes 30 Nazi-Organisationer, der arbejdede ”underjordisk”. Den tidligere justitsminister Elmquist havde forespurgt den nuværende justitsminister Busch-Jensen om det ikke var på tide, at give amnesti til små overtrædelser. Men det blev svaret, at de skulle have samme behandling ”som andre Forbrydere”.

 

Jens Møller-truet på livet

Vi kan også læse at det tidligere leder af det tyske mindretal, Jens Møller var blevet truet på livet og bad om våbentilladelse. Men det blev nægtet. Ikke lang tid efter kørte han ind i et vejtræ tidligt om morgenen. Ja sådan var den officielle forklaring.

Man kunne også erhverve sig bøger fra Olesens eget forlag. Foruden hans egne bøger, kunne man købe bøger af Valeur Fausbøll, læge Justesen, professor K. A. Wieth-Knudsen, Viggo J. von Holstein-Rathlou, Peter Lille, Koefoed-Jensen, Ib Gerner-Ibsen m.m. Det var de samme annoncer, der gik igen.

Ja og så kunne man erhverve et ”storværk” Hvad skete der- og hvorfor. Den kostede så 20 kr. ved bestilling og 9,85kr. pr måned. Den skulle bestilles hos ingeniør A. Kielsen.

En ”Krigsdeltager” søgte arbejde på et kontor. Han havde måske svært ved at finde et arbejde, da også han var udelukket af samfundet som landsforræder.

 

Kilde:

 • Diverse artikler på dengang.dk
 • John T. Lauridsen: Over Stregen-under Besættelsen
 • John Hvidtfeldt, Peter Chr. Iversen: Åbenrå bys historie (3)
 • John T. Lauridsen: Føreren har ordet! Frits Clausen om sig selv og DNSAP
 • John T. Lauridsen: Dansk Nazisme 1933-45 og derefter
 • Olesen: Faarhus kalder
 • Olesen: Fra Udtrykte Kilder
 • Olesen: Forspillet til Danmarks kampløse besættelse 9. april 1940
 • Per Brogaard: Landbrugernes Sammenslutning
 • Claus Bundgård Christensen m.fl.: Danmark Besat-Krig og hverdag 1940-45

 

Hvis du vil vide mere:  www.dengang.dk indeholder 205 artikler om Besættelsestiden, før, under og efter-herunder

 

 • Sommerkorpset
 • Da Frits Clausen kom til middag
 • Bloddrenge og unge nazister
 • Flugt gennem Danmark
 • Bovrup-kartoteket
 • Niels Bukh og hans sympatier for Hitler
 • Hagekorset i Parken
 • Skal alle krigsforbrydere ikke straffes
 • Frits Clausen-den tredje historie
 • Søren Kam og hans erindringer
 • Kryssing og Frikorps Danmark
 • De dødsdømte fra Tønder
 • Nazister i Tønder
 • Da Hagekorsflaget blev hejst i Tønder
 • Overvågning i Sønderjylland
 • Jens Møller, folkefører eller folkeforfører
 • Mindretallet i brændpunktet
 • Det tyske Mindretal
 • Besættelsen og det tyske mindretal
 • Frits Clausen-lægen fra Aabenraa
 • Tilfældet-Søren kam
 • De danske nazister
 • Danskere i tysk terrors tjeneste
 • Danskere i Hitlers tjeneste
 • Dansk agent skyld i Gendarmers død
 • En sønderjyde krydser sine spor
 • Efter besættelsestiden
 • Befrielsesdage
 • Værnemagere
 • Rostock-Mødet, myte eller virkelighed
 • Retsopgøret i Sønderjylland
 • Tønder-maj 1945
 • Opgøret efter 1945
 • Den Sønderjyske Efterretningstjeneste
 • Aabenraa, maj 1945
 • Frits, nazister og et kartotek
 • Frøslevlejren-i den sidste tid
 • Straffelejren
 • Dagligliv i Frøslevlejren
 • Harreslev-dengang
 • Fårhuslejren
 • Frøslevlejren og mange flere

Et slot i Løgumkloster

Oktober 13, 2017

Et slot i Løgumkloster

Der er stor stilforskel på slottet og den gotiske kirke. Slottet har Frederik den Fjerdes våben. I 1544 fik Hertug hans den Ældre klostret. Allerede i 1700-tallet var det planer om, at det skulle nedrives. Abbedens grav lå under gødning og affald. Brorson var huslærer her. Her har også været retslokaler. Men er den officielle forklaring rigtig? Arkæologiske undersøgelser siger noget andet. Men hvem var bygherren så? Ja det var Hertug Adolf. Han elskede pragt. Og byggeriet blev antagelig foretaget i tidsrummet fra 1568-86. Der findes indirekte et bevis for dette, nemlig et ”Inventarium” fra 1587. Men bygherren døde inden færdiggørelse. Og efterhånden forfaldt det undtagen hovedbygningen, som vi har i dag.

 

Stor stilforskel

Ja det er ikke mange, der ved, at der i Løgumkloster ligger et slot. Men det gør det. Man kender klosteret. Slottet er bygget op ad eller sammen med kirkens vestgavl. Ja den ligger egentlig i dag lidt i skyggen af den prægtige cistercienserkirke.

Slottet er efter Hansborgs brand i 1644 og efter nedrivningen af Tønderhus som en værdifuld bygning. Men stilforskellen til den gotiske kirke er temmelig stor.

 

Frederik den fjerdes monogram

Slotsbygningen er ganske imponerende. Den er i to etager men uden kælder. Den er opført i røde mursten og med et rødt tegltag. Den måler 47,5 meter i længden og 10 meter i bredden. Vi ser Frederik den Fjerdes monogram og det danske rigsvåben omgivet af elefant og dannebrogsordenens kæder.

I begyndelsen af 1930erne blev der foretaget en omfattende restaurering af slottets nordside.

Som byggestilen lader formode, er det ikke bygherrens monogram, der nu har sin plads over portgennemkørselen. Slottet er nemlig opført 100 år før Frederik den Fjerde. Men mon ikke slottet er endnu ældre? Dets historie er fra begyndelsen nøje knyttet til kirken og klostret.

 

En vandrig dal

Da cisterciensermunkene i 1173 kom til Løgum for at grundlægge et nyt kloster, fandt de her et vidt dalstrøg med store engstrækninger og noget agerjord. Her var kun ringe læ for den barske vestenvind. Og det selv om der lå nogle mægtige skove lige i nærheden. Det var Draved Skov i syd og kratskov på Vognhøjsåsens skråning mod nord. Og der var en langt større udstrækning som i dag.

Men dalen var vandrig, og der var udmærkede forhold til at drive møllebrug og fiskeri. Men munkenes økonomi var først og fremmest baseret på landbrug. I tidens løb samlede de sig dels ved gaver, dels ved køb af mageskifter, udstrakte jordbesiddelser. Det blev til større gårde og spredte gårde i Slogs, Tønder, Hvidding, Lø og Nr. Rangstrup, Sdr. Rangstrup og Frøs Herreder.

 

I 1544 fik Hertug Hans den Ældre slottet

Ved den store arvedeling mellem Christian den Tredje og hans brødre i 1544 tildeltes Løgumkloster hertug Hans den Ældre. Så måtte Cistercienserklostret, der havde overlevet de vanskelige reformationsår, i 1548, da deres leder Morten Iversen døde, også finde sig i at blive underlagt hertug Hans den Ældre. Ved hans død i 1581 kom det ligesom hans øvrige vestslesvigske besiddelser under den gottorpske hertug, under hvem det forblev, indtil konge Frederik den Fjerde i Den Store Nordiske Krigs tid (1713) inddrog de gottorpske dele af Slesvig.

Hertugen havde brug for en administrationsbygning. Den skulle tjene som opholdssted, når han var her i sit embede med sit følge. Og jagten spillede også en rolle for ham. Og det foregik blandt andet i Draved Skov.

Ja der siges på baggrund af et halvslidt indskrift, at slottet er bygget i 1614 af hertug Johan Adolf. Han tiltrådte regeringen i 1590 i en alder af kun 15 år. Men er det nu rigtigt? De historiske holdepunkter er få.

 

Hertug Johan Adolf

Johan Adolf blev dagen efter Christian den Fjerdes kroning gift i København. Og det var med kongens søster. Han havde udmærket forhold til den kongelige familie.

Hertug Johan Adolf havde efter sin far arvet en betydelig gæld, men det hindrede ham nu ikke i at holde et stort hof krydret med mange drikkegilder. Og sønnen Frederik den Tredje fortsatte med at bruge mange penge.

 

Originale tavler på Tønder Museum

Da Frederik den Fjerde overtog det hele blev der givet udtrykkelige orde til at de hertugelige våben skulle fjernes og erstattes med de kongelige. Måske er det derfor at det er bagsiden, der er anvendt til kongevåbnet. De originale tavler opbevares på Tønder Museum. De våben der nu anvendes på slottet er kopier.

 

Allerede i begyndelsen af 1700-tallet skulle den nedrives

Den statelige bygning opnåede ikke engang den beskedne ære at blive varig amtmandsbolig. Indtil 1850 lå amtet under samme amtmand som Aabenraa. Det betød, at det var Brundlund Slot, der blev valgt som residens.

Slottet i Løgumkloster blev således degraderet til amtsforvalterbolig. Den barske vestenvind var hård ved bygningen. Det gik ud over tag og mure. I begyndelsen af 1700-tallet talte man om at rive slottet ned. Men Frederik den Fjerde lod slottet restaurere i 1720erne.

Fra hans tid kan man se, at amtsforvalteren havde bolig i den øst for porten beliggende del af stueetagen. Den vestlige del blev optaget af embedslokaler samt værelser for amtssekretæren.

 

Bryllupsfest i bygningen

På bygningens sydside var der et nu forsvundet trappetårn ad hvis vindeltrappe man kom op på anden etage. Den rummede en meget stor sal og ved hver ende to rum med vinduer både mod syd og nord.

Salens gulv var belagt med store røde fliser, og der var kamin i begge ender. Loftet blev båret af store bjælker.

For det meste var disse rum stået ubeboet, beregnet til at huse hertugen med følge under eventuelle ophold. De blev også anvendt som festrum for embedsmændene ved disse lejligheder. Amtsskriveren Cassius havde i 1635 ansøgt om tilladelse til at måtte fejre sin bryllupsfest på ”det fyrstelige hus”. Og Frederik den Tredje bevilligede beredvilligt festen.

 

Bygningens indretning

Da Løgumkloster i det 18. århundrede var garnisonsby, syntes slottet at have huset en officersfamilie. Dets bolig havde formentlig været på 2. etage. Vinkelret på hovedhuset lå ved sydsidens vesterende en lang køkkenfløj i to etager. Den korte tilbygning her i vore dage er en moderniseret rest af den.

I hjørnet ved hovedbygningen var der en vindeltrappe, som gav adgang til anden etage og loftet i både hoved- og sidefløj. Stødende op til sidefløjens sydgavl lå endnu en udbygning, der i forbindelse med et plankeværk, på hvilket ”den engelske ”parforcejagt” var afmalet, lukkede for den store gård mod syd.

Længere mod øst begrænsedes gården endelig af den moderne korsgang langs den endnu to etager høje klosterfløj, hvis smukke hvælvede rum var indrettet til stalde, vognremiser, tørveoplagsrum og fængselsceller.

 

Graven af abbeden under gødning og affald

Det kan stå som et udtryk for det gamle klosters dybe fald, at abbedgraven her blev fundet under et anseligt lag gødning af affald. Endelig lå der ved slottets forgård mod nord et lille porthus, et jægerhus og et par stalde med plads til amtsforvalterens og husfogedens heste og køer.

Dele af det gamle klosterkompleks indgik som udbygninger i slotsanlægget. Tiden mellem klostrets ophævelse 1548 og slotsbygningens opførelse 1614 har formodentlig tæret så slemt på de middelalderlige klosterbygninger omkring fratergården, at man ikke har anset dem for bedre værd.

 

Brorson var huslærer

Af slottets beboere er der grund til at nævne den første af amtsforvalterne under dansk overhøjhed, Nicolai Clausen. Han var morbroder og senere svigerfar til den store salmedigter Hans Adolph Brorson. Fra 1717 til 1721 boede denne på slottet som huslærer i morbroders hjem. Her faldt Brorson til ro, og blev forelsket i sin kusine. Hun blev senere hans hustru.

 

Retslokaler

Slottet blev sæde for en underret, der i den tyske tid blev kaldt for amtsret. Foruden de forskellige retslokaler og kontorer blev det også bolig for dommeren. Mange af disse lokaler er for længst forsvundet.

 

Engang et stort anlæg

Men er den beskrivelse nu korrekt. For ad arkæologisk vej er det lykkedes at vise, at slottet var et vidtløftigt voldomkranset anlæg med bl.a. en central slotsfirkant. Den skabtes ved udbygning mod vest af den gamle middelalderlige klosterfirkant.

 

Hvem var bygherren?

Fordi Hertug Johan Adolfs våben fandtes på bygningen behøver han ikke at være bygherren. Hans våben kan vel forklares, som en markering af, at han ejede Løgumkloster i perioden 1590-1616.

Men hvem skulle så være bygherren? Ja de foreløbige arkæologiske fund giver ikke en præcis datering. Når disse kilder svigter er man nødt til at gisne. Hvordan så det ud i Løgumkloster fra 1500-tallets midte til et stykke ind i 1600-tallet.

 

Administration blev glidende overtaget

Det er uklart og hvorledes Løgumkloster amt blev etableret som et forvaltningsområde på basis af klostergodset, der havde tilhørt cisterciensermunkene i Løgum. Ofte anføres 1548 som amtets oprettelsesår, hvilket er klart forkert, sådan som det fremgår af det følgende.

Tilsyneladende blev den gejstlige klosteradministration langsomt og glidende afløst af en verdslig administration i årene efter 1542, hvor reformationen officielt blev gennemført i Sønderjylland. Men allerede længe før 1542 havde hertug Frederik den Første af Gottorp udøvet en vis magt over klostret.

 

Klosterfogeder

I 1491 erhvervede hertugen nogle jagt- og gæsterettigheder i klostret. I 1500-tallet tvangsudskrev hertugen ved flere lejligheder både arbejdskraft, pligtkørsler og materialeleverancer fra klostret. Således måtte klostrets bønder i 1511 fremskaffe og transportere træ og tørv til hertugens digebyggeri. I 1522 blev bønderne indkaldt til befæstningsarbejde ved Tønder Slot. Måske havde de klosterfogeder, som nævnes 1494 og 1502 en relation til hertugen. Ja det kunne være, at han havde udnævnt dem.

 

Hertugen var ofte i Løgumkloster

Lige efter 1542 var den gejstlige ledelse uforandret. Men klostret tilfaldt hertug Hans den Ældre af Haderslev. I 1546 blev der valgt en ny abbed, Morten Iversen. Denne abbed døde i 1548. Og en ny abbed blev ikke valgt. I 1552 ser man prioren optræde på ”klostrets vegne”. Samme år forlader denne klostret for at blive sognepræst i Abild.

Hertugen var personligt i Løgumkloster ved flere lejligheder i årene 1545-46, og allerede fra 1545 solgte han ud af klostergodset. I 1546 måtte abbeden sende bud efter hertugen i forbindelse med en drabssag. En bekræftelse fra 1546 omtaler, at fæsterens rettigheder skal sikres af:

 • Den nuværende og de kommende amtmænd i Lille Tønder og befalingsmænd over ”Lumcloster”.

 

Amtmanden i Tønder var bestyrer af klostret

Alt dette tyder på, at hertugen hurtigt havde sat sig fast i Løgumkloster med amtmanden i Tønder som den overordnede administrative leder og med en ”befalingsmand” i spidsen for en lokal verdslig administration, hvortil måske også hørte den ”gårdfoged”, som er nævnt i 1546.

Amtmanden i Tønder betegnes som klostrets ”bestyrer” eller ”forstander”. Amtmand i Tønder var fra 1546 til 1560 Christoffer Rantzau, derefter Benedict Ahlefeldt indtil 1578 eller 1579.

 

Fra 1599 amtmand for både Løgumkloster og Tønder

I 1566 blev der nedskrevet en ”Inventarium for Klostret Løgum Kloster”. Her figurer en del ”Kamre” og værelser. Åbenbart er der ikke oprettet noget amt på den tid. Man må også regne med at amtmanden og hertugen med deres følger skulle bruge lokaler.

I 1568 nævnes Didereich von Landsberg som amtmand i Løgumkloster. I 1578 nævnes han som Hauptmann i Løgumkloster. Igen i 1584 nævnes han som amtmand. Efter Hertug Hans’ død i 1580 overgik amtet til hertugerne af Gottorp.

Fra 1599 følger amtmænd for både Tønder og Løgumkloster.

 

Selvstændigt amt fra 1568 til 1598

Fra 1568 til 1598 ser det ud til, at Løgumkloster har fungeret som et selvstændigt amt. Inden for denne periode har det været en begrundelse for et nybyggeri i Løgumkloster. Der må have været et behov for en tidssvarende og passende repræsentativ residens for amtmanden. Der må også have været passende faciliteter til brug for hertugens midlertidige ophold.

 

Hertug Adolf elskede pragt

De første hertuger i tidsrummet 1568-98 var Hans den Ældre og Adolf. Begge var initiativrige, handlekraftige og byggeglade regenter. De er begge mulige bygherrer i Løgumkloster.

Hertug Hans var imidlertid ugift og langt mere nøjsom i sin hofhusholdning end hertug Adolf. Derfor er det næppe så sandsynligt, at det store slotsanlæg skyldes hertug Hans. Et storslået slotsanlæg ville passe glimrende til indtrykket af den pragtelskende hertug Adolf, som tillige var gift.

 

Byggeri udført i tidsrummet 1568-86

De tre Adolf-sønner, der efterfulgte ham som hertug af Gottorp og dermed som ejer af Løgumkloster, har ikke markeret sig som bygherrer i synderlig grad. Derfor kan nybyggerier af stort format bedst tænkes udført i tidsrummet 1568-86.

Der er ikke mange kilder, der kan bekræfte dette. Indirekte taler både en arkæologisk kilde og en skriftlig kilde. Under den nordvestligste del af den bevarede slotsbygning er fundet ydermurene af et klart amrkeret hjørne af en solid teglstensbygning, som er blevet opført efter nedrivningen af middelagtige klosterbygninger på stedet, men før opførelsen af slotsbygningen.

 

Et ”Inventarium” fra 1587

Endvidere findes et ”Inventarium” fra 1587, hvori opregnes rum til fyrstepar, amtmand og hoffolk i et sådant antal, at nybyggeri i større stil næsten giver sig selv. Invetarium opregner rummene, uden at det med sikkerhed kan fastslås, hvilke bygninger der var i brug på dette tidspunkt.

 

Hertug Hans’ Bygning revet ned

Kort efter oprettelsen af det selvstændige amt (ca. 1568) blev opført en solid bygning, hvoraf vi foreløbig kun kender et hjørne. Bygningen tjente hertug Hans’ tid ud som amtmandens residens, og her kunne hertugen indlogeres under besøg.

Dette byggeri tilfredsstillede øjensynligt ikke hertug Adolf, som lagde stor vægt på repræsentative slotsanlæg. Således lod han i årene 1573-82 hele tre slotte opføre fra grunden, Reinbek, Husum og Tønning.

 

Død inden færdiggørelse

Det er derfor endog særdeles sandsynligt, at han efter overtagelsen af Løgumkloster amt ønskede at manifestere sig som en magtfuld regent i et nyerhvervet landområde gennem et stort slotsanlæg, der synligt for enhver kundgjorde den nye hertugs tilstedeværelse.

Hertug Hans’ bygning har sikkert ikke været imposant nok for hertug Adolfs smag, eller også har det ligget i vejen for det større anlæg, som Adolf ønskede. ”Det lange nye hus” er højst sandsynligt identisk med slottets endnu eksisterende hovedfløj. Denne bygning har stået færdig kort før 1587. Måske har hertug Adolf ikke selv oplevet bygningens færdiggørelse, idet han døde allerede 1586.

Ja hele slotsanlægget var sikkert først fuldendt efter Adolfs tid. Åbenbart har efterfølgerne ladet det synke i glemsel. Allerede fra 1599 var slottet ikke mere amtmandsresidens. De efterfølgende ejere lod slottet forfalde. Nedrivninger foregik under de gottorpske hertuger, under de danske konger og under den preussiske regering helt frem til 1878, hvorefter mindre end halvdelen af den centrale slotsfirkant stod tilbage.

Denne rest er i 1900-tallet blevet gennemgribende restaureret og står i dag som et fornemt monument. Men man må da håbe, at der dukker flere beviser op som kan dokumentere de her fremførte påstande.

 

Kilde:

 • Sønderjysk Månedsskrift
 • Sønderjysk Årsskrift
 • Niels T. Sterum: Hertuger, amtmænd og befalingsmænd i Løgumkloster 1544-1616(artikel-Historisk Tidsskrift)
 • Niels T. Sterum: Løgum-kloster, slot og by 1-2
 • Danmarks Slotte- og Herregårde bd. 16-Sønderjylland
 • Ludwig Andresen: Geschichte der stadt Tondern bis zum dreissigjährigen Krieg (1627)
 • Artikler på dengang.dk

 

Hvis du vil vide mere: Du kan finde følgende på www.dengang.dk

 • Soldater i Løgumkloster
 • Løgumkloster-nordøst for Tønder
 • Et kloster-15 km fra Tønder
 • Haderslev-handel og Søfart (2) (Hertug Hans den Ældre)
 • Haderslev Historie (3) (Hertug Hans den Ældre)
 • Hertugen af Tønder (Hertug Hans den Ældre)

Til Grænsen-en anmeldelse

Oktober 12, 2017

Til Grænsen-en anmeldelse

Hermed forsøg på en anmeldelse af bogen af Michael Falch: Til Grænsen. Det handler hovedsagelig om hans ungdomserindringer i Tønder. Bogen kan varmt anbefales med de grænseoverskridende erindringer. På Tønder Statsskole sagde Kastberg allerede, at Michael havde skjulte talender. Gennem over 40 år har han så givet os hits, litteratur- og filmoplevelser. Seks år i Tønder har sat sine dybe spor. Han kom allerede tidligt i medierne. Og som Casanova på en Nordbagge var det også ved at gå galt. Allerede som 15-årig havde han eget klaver. Han kom til en dyster spøgelsesby, men heldigvis mødte han Kylle og Kedde. Men de blev hurtig kaldt Tønders Skræk. Præstekonen kaldte ham ”Djævlens Yngel”. Men alarmklokkerne bimlede når hans far tog den første øl. Men Michael betjenten hed ikke Ørneborg. Så var det lige Ønskebrønden og Keddes kemiske værksted. Mange ideer og tanker gik gennem hovedet. Så fik han sit eget værelse i Vestergade. Den bedste fødselsdagsgave var ”Pilgrimsrejsen” til Tønder.

 

Han kan altid overraske

Ja Michael Falch kan gang på gang overraske. Og det gør han også i disse ungdomserindringer. Han fortæller ærligt om sine oplevelser på godt og ondt. Vi oplever en masse hashtåger og søde piger. Og på et tidspunkt spørger Michael sig selv om han virkelig er ”Djævlens Yngel” som Keddes mor, præstekonen kalder ham.

Han er i den grad utilfreds med sin karakter i samfundsvidenskab til studentereksamen. Han forventede helt klart 13 for sin præstation, men fik kun 8. Ja så var det ikke andet for end at pifte lærerens cykel.

 

Over 40 år med hits, litteratur og filmoplevelser

Gennem mere end 40 år har han leveret hits og filmoplevelser for os. Men ”Den Gamle Redaktør” mener stadig, at ”Kærlighedens Lysthus”, der handler om ”Liebestempel” i Tønder er absolut den bedste sang. Og ved dette ”Liebestempel” har Michael også oplevet mange ting.

 

Seks år i Tønder har gjort indtryk

Vi oplever en meget underholdende bog, hvor Michael i nogle af afsnittene filosoferer om diverse samfundsforhold. Han tager stilling til mange ting. Og det er i den grad tydeligt, at han elsker Tønder. Og mon ikke borgerne har accepteret ham som en af deres egne selv om han ”kun” boede her i seks år. Og disse seks år har i den grad gjort indtryk på ham. Og mange af de mennesker han har mødt, reflekter han på.

Selv skriver han også, at de indtryk, der lagres tydeligst i sindet er dem vi tager til os i de tidlige teenageår fra vores trettende til vores sekstende leveår, plusminus. Han havde behov for at bevare navne og ansigter på hans kammerater. De skulle ikke slettes hver gang, han flyttede i en ny by.

Han har i grunden mange talenter. Men det fortalte lektor Kastberg ham også på Tønder Statsskole dengang. Ja han er både sangskriver, kunstner, skuespiller og ja forfatter.

Jo det var dengang Michael var en stor dreng i afsidesliggende dansk provinsby. Og denne var som skrevet Tønder. Men inden vi når dertil får vi at vide, at farfar var glad for piger. Farfar Jokum var sort/hvid, stivnakket men altid generøs. Ja han blev gift som 80-årig med en velstillet dame, hvis græsplæne som han klippede.

Jo og så blev Michael løftet op og kysset af selveste Josephine Baker på Rådhuspladsen.

 

Tidligt i medierne

Michael har ofte været i medierne. Men det startede allerede som toårig under overskriften:

 • Toårig dreng under brødbil

Næste gang var allerede to år efter, hvor han faldt ud af sin fars bil.

Og egentlig var det også en tredje gang, hvor det kunne have gået gruelig galt. Michael var blevet forelsket i en pige, der gik på en rideskole i Tønder. Som 15-årig casanova havde han fået rideskolens roligste øg. Men det gik helt galt, da den pludselig forsøgte at springe over et pigtrådshegn. Både hest og rytter blev revet til blods. Blodet fossede ud af Michaels hænder.

Men ikke nok med det. Nordbaggen gik i panik. I stærk galop gik det nu ud over marken. Michael hang med foden i den ene stigbøjle og blev trukket ned ad jorden. Hans hoved blev banket mod græsset. Endelig knækkede hans gummisko midt over. Og han landede på marken.

At han så blev lappet sammen af en debutant på Tønder Sygehus. Han havde åbenbart ikke prøvet det før. De synlige ar på hans hånd er et tegn på hans ungdommelige overmod.

 

En pige, han senere sang duetter med

Historien om Adolf Falch i Køge var en ren ”Mads Skjern Historie”. I Brabrand Idrætsforening blev Michael i sæsonen 1962/63 kåret som ”Årets dreng”. Og han fik en pokal. I klassen over ham gik en pige, som han senere sang mange duetter sammen med-Lis Sørensen.

I Sønderborg begyndte forældrenes udskejelser, når der var fest. Så var der altid regnskaber, der skulle gøres op. Men Michael huskede også de stille perioder. Da havde han ”Verdens bedste forældre”.

Turen gik også til Høje Taastrup, hvor Michael ikke orkede at dele ugeavisen ud. Så fra det job blev han fyret.

 

En 15-årig med klaver

Da ”faster” ved Svanemøllen døde, arvede han et klaver, der blev fragtet til Tønder. Det fik en prominent plads i de fire huse, som de boede i, i de seks år, som de boede i Tønder. Tænk som langhåret 15 årig var han en mand med eget klaver. Men da han så flyttede hjemmefra lev den en langsom druknedød i garagen på Marskvej.

 

En dyster spøgelsesby

Den 15. april 1970 cyklede Michael Falch som 13-årig gennem en dyster spøgelsesby. Det var ikke et eneste menneske at se. Byen virkede uddø. Han troede, at han befandt sig i Sibirien. Men situationen ændrer sig dog noget, da han møder Kylle på Torvet. Det møde fik ham for alvor til at ændre synet på Tønder. For denne gør opmærksom på, at om aftenen optræder flippernes hoforkester Alrunes Rod ude på Schweizerhalle.

 

Fanny Hecht og hans fortid

Det meget hyggelige ved bogen, at mange af de omtalte personer i bogen, kender man også selv. Vi får også en hyggelig tur ud til Galgestrømmen. Og Michael tænker meget over, at her har det hængt forbrydere i galgen. Men det som han måske ikke ved, er at lige i nærhede hang endnu en galge. Det var nemlig Tønder Herreds galge.

Og så er det jo Fanny Hecht og hans fantastiske butik. Ham kendte vi alle sammen. Og så får vi da også lidt om Fannys knap så glorværdige fortid. Ret hurtig fandt Michael også ud af at Tønder var delt op i en tysk og en dansk del. Og lidt besættelsestidshistorie får vi også.

 

”Tønders skræk”

Kedde, præstens sort får, der lærte Michael at spille guitar, har også en af hovedrollerne i bogen. Blodet flød, da Michael skulle gæsteoptræde i Løgumkloster på mundharmonika. Han havde udtrykkelig fået at vide, at han ikke måtte synge. Det var Keddes orkester, der her optrådte. Meget senere kom Kedde til at spille i Malurt.

Ja Kedde og Michael var vitterlig mange steder udråbt som ”Tønders Skræk”. De åd og drak og åd piller. De luskede og løj og var en pestilens for mange. Man må virkelig konstatere at ungdomserindringerne virker åbenhjertige og ærlige med særdeles gode peronbeskrivelser.

 

Djævlens Yngel

Michael blev kun lukket ind i præstegården, når der herskede våbenhvile, eller når Keddes far og mor ikke var hjemme, ellers forblev han uønsket. Selv mange år efter blev han af Keddes mor, præstekonen kaldt for ”Djævlens Yngel”.

 

Når alarmklokkerne bimlede

Ja så var det alle pigerne. Og dem var der en del af. Men også beskrivelsen af Michaels far, som undertegnede udmærket kan huske. En aktiv mand i byen som formand for handelsforeningen og butik nede i Østergade. Sønnen beundrede ham for hans drive. Men synet af faderen, der åbnede den første øl eller første glas vin fik alarmklokkerne til at bimle hos de tre børn. Så var det i den grad fare for husspektakler.

 

Michael, betjenten hed ikke Ørneborg!

Debuten som rocksanger skete i Møgeltønder i 1972. Men det var først efter indtagelse af æg. Stemmen var nemlig forsvundet, men den kom.

Ja og så kunne Michael godt lide en bestemt betjent i Tønder. Men han hed nu ikke Ørneborg, Michael, for han var viceborgmester dengang.

 

Brønden og Keddes kemiske værksted

Historien om Keddes kemiske værksted, kendte undertegnede godt i forvejen. Og så var det lige faderens ønskebrønd på Torvet, hvori der lå en masse penge. Dette mente Michael og Kedde var lige kapitalistisk nok. Men de to hældte en spændende blanding kemi ned i denne brønd. Det var nærmest en sydende masse. Og der lød nærmest også en sydende eksplosion ud over den stille by. Flere timer efter hang der en lilla røg ud over Torvet i Tønder. Mønterne i brønden var nærmest ætset.

 

Mange ideer og tanker for gennem hovedet

Til Juleballet på Tønderhus, hvor det lokale orkester Radisserne optrådte, oplevede publikum Michael og Kedde optræde i pausen.

Historien om Bader Meinhof og mange andre ideer og tanker, der for gennem hans hoved dengang får vi også.

 

Eget værelse i Vestergade

Michael havde fået sit eget værelse i Vestergade. Og da han en dag ville høre Lindas stemme og ringede til hende, fik han nærmest et chok. For hun meddelte ham, at hun kom på lørdag permanent for at bo hos ham. Hun ville tage HF i Tønder.

Der fulgte så nærmest et år, hvor de kun kom ud af værelset til den allermest nødvendige undervisning. Manglede de noget hos købmanden åbnede de bare vinduet og råbte ned til købmand Mandø, også hejste de en kurv ned, som blev fyldt.

Stormfloden og evakueringen af Tønder får vi også godt beskrevet. Men vi skal også igennem en dramatisk studenterfest.

 

På Pilgrimsrejse

Den bedste fødselsdagsgave nogensinde, var en pilgrimsrejse til Tønder for Anita, ham selv, hans døtre, de to kærrester og yngste barnebarn. Men en lejet minibus kørte man så rundt til alle hemmeligheder fra dengang.

Det glæder Michael lige som ”Den gamle Redaktør” at Schweizerhalle igen har fået sit gamle navn igen i stedet for Kulturhuset. Det er tydeligt at Michael elsker byen og at byens borgere elsker ham.

Han glemmer ikke lektor Kastberg, der lærte ham litteraturens hemmeligheder. Og gad vide, om gedden som Michael omtaler nogen sinde blev fanget. Den tog også ænder.

Og det var her i Tønder, at Malurt blev dannet. Han gik til yderligheder og prøvede grænser!

 

Grænseoverskridende oplevelser

Bogen er også et bragende far-søn-opgør. Oplevelserne er til tider grænseoverskridende, så også på det område er titlen på bogen passende. Fortiden fylder stadig meget. Og som Michael selv siger, så har ethvert menneske ridser i lakken. Han lægger ikke skjul på sine egne.

Jo han har da sandelig set med kritiske øjne på sig selv. Der har været op og nedture. Men det har da bestemt ikke altid været et kedeligt liv, heller ikke i Tønder.

Bogen kan varmt anbefales.

 

Michael Falch: Til Grænsen-Ungdomserindringer (Gyldendal)

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk er der 221 artikler om Tønder herunder:

 • Michael Falch i Tønder

 


Da Nazismen kom til Sønderjylland

Oktober 7, 2017

Da Nazismen kom til Sønderjylland

Det danske mindretal syd på blev forfulgt. De blev kaldt for ”Speck-Dänen”, og aviserne mente, at det skulle boykottes. Pludselig heilede man overlat i Flensborg. Så kom Påskeblæsten. Det tyske mindretal mente, at grænsedragningen var uretfærdig og vanærende. Mindretallet tilsluttede sig i begyndelsen DNSAP. Men hurtigt fik de egne afdelinger. Der kom nazistiske møder i Tønder og Saksborg. En masse Ortsgruppen blev dannet, og pludselig var der 4.000 medlemmer. Frits Clausen var vældig populær i grænselandet. Vi kigger på hans ”Bovrup-storm”. Og så var det også det såkaldte ”Førerkup” på Hotel Royal i Aabenraa. Flensborg Avis var lidt brun i kanten. Og på Rønshove Højskole sammenlignede forstanderen Hitler med Grundtvig. Bjørn Svenson blev smidt ud efter kritiske spørgsmål. Den tyske ”Marinestorm” overvågede indsmugling af folk fra SPD. Og så kom Maja med hagekorsflag til Aabenraa Havn. Det gav en masse ballade.

 

Liste over artikler, bagerst

Vi har bagerst i artiklen samlet en oversigt over, hvor du kan læse mere om nazister og de dansk-tyske forhold i grænselandet. Her har vi også samlet artikler om landbrugskrisen.

 

Det danske mindretal blev forfulgt

Hitlers magtovertagelse den 30. januar 1933 fremkaldte en euforisk stemning mange steder i det sønderjyske. Landbrugernes Sammenslutning (LS) tordnede mod systemet. Den nazistiske ideologi vandt indpas også nord for grænsen.

Sendte medlemmer af det tyske mindretal deres børn i dansk skole var de nærmest rigsfjender. Jo de enkelte medlemmer kom efterhånden under et stort pres. Lige syd i Flensborg blev et stort antal kommunister arresteret. Siden var det socialdemokraterne og fagforeningerne, der måtte stå for skud.

 

Kommunistiske Speck-Dänen

I Flenburger Nachrichten gik man til angreb mod den danske kommuneskole i Flensborg. Jo nu hed det sig, at det var ”kommunistiske Speck-Dänen”. Det danske mindretal advarede deres medlemmer i at lave illegalt arbejde inden for socialdemokratisk og kommunistisk partiarbejde. Sådant noget ville underminere troværdigheden over for danskheden.

 

Nu heilede man i Flensborg

Ved valget den 12. marts 1933 fik det danske mindretal 4.658 stemmer. Man valgte en ny overborgmester Wilhelm Siewerts og for første gang heilede man nu i Flensborg. Med den nazistiske overtagelse begyndte ensretningen i det tyske samfund. Hvis danske embedsmænd ville beholde deres job, skulle de sætte deres børn i tysk skole og droppe den danske skole.

 

Aviser opfordrede til boykot af det danske mindretal

Også børnene i skolerne skulle bruge Nazi-hilsen. Men dette blev dog ophævet i oktober 1933 i de danske skoler, og alle Hitler billeder blev taget ned. De dansksindede blev heller ikke presset til at være medlemmer af Hitler-Jugend. De meldte sig i stedet i Spejderbevægelsen. Og forholdet mellem HJ og den danske spejderbevægelse blev noget anstrengt.

Den slesvigske Forening oplyste at et medlemsskab af SA eller NSDAP ville føre til eksklusion. Flere tyske aviser opfordrede til, at man skulle boykotte det danske mindretal.

 

Medlemmer af partiet fik mest

Efter den nazistiske overtagelse var offentlig social forsorg ikke længere et kommunalt eller statsligt anliggende, men blev varetaget af partiets organisationer. Fra 1934 blev det varetaget af National-Sozialistische Volkswohlfart (NSV).

Medlemmer af partiet fik selvfølgelig mest. Dem, der skønnedes af mindre værd, fik ringere hjælp end de mennesker, der efter arvebiologiske principper blev betragtet som værdifulde.

Disse forhold stillede det danske mindretal i en sårbar situation. Man blev også tilsidesat, da der var uddeling af vinterhjælp. Man fandt ud af fra tysk side, at den hjælp mindretallet fik af Dansk Menighedspleje var større end den tyskerne selv fik. Og mange tyskere, der slet ikke var dansksindede meldte sig ind i Den Slesvigske Forening udelukkende for at få denne hjælp.

For det danske mindretal i Sydslesvig blev det endnu værre, da overborgmester Wilhelm Sievers i 1936 blev afskediget. Nu begyndte den nazistiske skrue for alvor at stramme.

 

Påskeblæsten

Påskeblæsten er i hvert fald man i historisk sammenhæng kender i Sønderjylland. Den 30. januar 1933 indledte nogle fremtrædende slesvig-holstenske nazister et verbalt stormløb mod grænsen. Formålet var at nazificere det tyske mindretal nord for grænsen. Og man kan sige, at denne påskeblæst varede til juni 1933.

Man ville hurtigst muligt tilkæmpe sig et ”Heim ins Reich”. Det vil sige, at man ville have en revision af grænsen fra 1920 i tysk favør. Selve Påskeblæsten blev nedkæmpet af tyske regeringskredse i Berlin. Men den havde skabt stærk uro i det sønderjyske grænseland og belastede i høj grad det dansk-tyske forhold.

 

Grænsedragningen var uretfærdig og vanærende

I tyske øjne var grænsedragningen uretfærdig og vanærende. Pastor Peperkorn gav bolden op ved et stævne i Flensborg. Han angreb danskhedens fører, H.P. Hanssen og dennes avis Hejmdal. Ja og set med nazistiske øjne var det en jammerlig presse i Nordslesvig. Og igen kom grænsespørgsmålet i spil.

Adskillige gang kom opfordringen fra Sydslesvig, at nu ville man have Nordslesvig tilbage. H.P. Hanssen krævede, at regeringen en gang for alle forhørte sig hos den tyske regering, hvordan de så på grænsespørgsmålet. Men det ville udenrigsminister Munch ikke.

Nord for grænsen havde pastor Johannes Schmidt-Vodder mere eller mindre ridderligt kæmpet for en grænserevision i tysk favør.

 

Stauning afviste en militærisk stramning

Socialdemokraterne holdt den 17. april 1933 et møde i Tinglev. Her gjorde de det klart, at grænsen ligger fast. De ville lave en kampfront mod nazisterne. De borgerlige danske sønderjyder var forsamlet på Folkehjem i Aabenraa. Her forlangte de grænsen ”skarpt overvåget”.

Men Stauning afviste en militærisk forstærkning af grænsen. Og egentlig tog Berlin ikke entydigt og officielt afstand fra et grænserevisionskrav.

 

Den danske grænsekontrol var blevet skrappere

Von Richthofen, den tyske gesandt i København kunne berette, at den danske grænsekontrol var blevet skrappere. Dette kunne han så orientere Berlin om. Men efterhånden blev det fra tysk side slået fast, at Peperkorn ikke var ”regeringens sagkyndige i slesvigske spørgsmål”

Allerede dengang udtalte udenrigsminister Munch, at vi ikke skulle give anledning til en omfattende grænsediskussion. ”Småbanders” angreb mod grænsen kunne Danmark nok afværge sig militært imod, men et rigtigt militært angreb kunne man ikke afværge.

Den dansk-tyske-ikke-angrebstraktat den 24. juni 1939 tog ikke direkte stilling til grænsespørgsmålet.

 

Med grænseløs kærlighed og troskab

Man kan ikke lade være med at tænke på Hitlers såkaldte ”Fredstale” den 17. maj 1933, hvori Hitler havde udtalt nazisternes respekt overfor andre folks nationale rettigheder, netop fordi nazisterne:

 • Med grænseløs kærlighed og troskab

De ønskede at leve i:

 • Fred og venskab med andre folk

 

Nazificering og Gleichschaltung

Men inden for det tyske mindretal var grænserevisionen overhovedet ikke glemt. I Hejmdal kunne man den 29. maj 1933 læse følgende:

 • Landraad Dr. Sievers proklamerer Nazificering og Gleichschaltung af Tyskheden i Nordslesvig. Han kalder Grænsen for en haardrejsende Forbrydelse mod det tyske Folk. Schleswig-Holsteiner Bund vil gøre Nordslesvigerne modne til ”Dagen, der atter fører dem tilbage til os”.

 

Tysk aften i Tønder  

Den 22. marts 1933 annoncerede Nordschleswigsche Zeitung med hagekors, at der ville blive afholdt en ”tysk aften” i Tønder. Lærer Lutz fra Süderlügum ville tale om:

 • Ein neues Deurschland ist erwacht

Det var lokale nazister med hjælp syd fra, der havde arrangeret mødet. Både SA og Hitler Jugend fra Süderlügum var mødt op. Og det var vel også rigtig refereret af Lecker Zeitung, der sluttede referatet fra mødet med at konstaterer, at

 • Spidsen af de brune bataljoner har dermed betrådt Tønder og Nordslesvig.

 

Egne NSPD-afdelinger i Sønderjylland

NSPD’s eksplosive tilgang var særlig markant i Slesvig-Holsten. Gauleiter Lohse beklagede sig over, at nordslesvigerne følte sig tiltrukket af danske DNSAP. Han sagde, at nu ville man oprette deres egne afdelinger af NSDAP nord for grænsen. Og det gik ret så hurtigt.

 

Nazi-aften på Saksborg Kro

Lærer Jacob Hansen fra Saksborg havde i Nordschleswigsche Zeitung under overskriften ”Gaden er fri” argumenteret for nazismens fortræffeligheder. Svigersønnen Jep Nielsen indkaldte dagen efter til møde på Saksborg kro. Her blev der så talt mod Jødedommen, Pacifisme og Marxisme. Inden aftenen var omme havde 65 mennesker meldt sig ind under NPSD.

 

Masser af aktiviteter

Til et møde den 5. april 1933 i Eckernförde fortalte pastor Peperkorn, at fem organisationer allerede var opstået i Nordslesvig. Det ville snart blive til 88. Jens Lorenzen var opvokset i Feldsted blev udnævnt som Landesführer. Han fik sæde i det ”Lille Førerråd”.

Fra sommeren 1933 blev der afholdt ”Grænselands-skolingsdage” på Knivsbjerg. På teaterhotellet i Sønderborg blev der den 16. august 1933 blev der afholdt ”Kundgebung” med 200 deltagere. Jens Lorenzen var kommet ind i Teaterhotellet i brun skjorte i spidsen for 12 faner.

Rundt omkring blev der i meget hurtigt tempo oprettet ”Ortsgruppen”. Ved næsten alle de møder, der her blev afholdt var der aflæggelse af troskabsed, afsyngelse af Horst Wessel-sangen og Tysklandssangen. Man fik uniformer syd fra. Men det var uniformsforbud, så diverse øvelser foregik i nattens mulm og mørke.

 

Man gik tæt på i mindretallet

Men man gik til den i mindretallet. Hejmdal kunne afsløre, at alle medlemmer fik udsendt et spørgeskema:

 

 1. Er De i SA eller i SA-reserven?

Hvilken afdeling hører De til?

Hvilken tjenestegrad har De?

 1. Hvis De ikke er i SA, har De da et hverv inden for politiet og hvilket?

Hvis ikke, hvorfor stiller De ikke arbejdskraft til rådighed for vores bevægelse?

 

Herpå blev der stillet en række nærgående spørgsmål plus en erklæring om, at man vil støtte partiet økonomisk.

 

Hurtig nazificering

Ret hurtigt havde man 4.000 medlemmer. Flere tyske foreninger, herunder borger- og musikforeninger blev opslugt af det nyoprettede ”Bund für deutsche Kultur”, der gennem koncerter, teater, foredrag og film skulle sammensvejse mindretallet til et ”nationalsocialistisk kulturfællesskab”.

Tilsvarende gik det for Pfadfinder og Wandervogel. De blev sammensmeltet i det nyoprettede ”Deutscher Jugendverband Nordschleswig. Det var nærmest en hjemmetysk kopi af Hitlerjugend. Men det var en lang opslidende kamp mellem flere nazistiske grupperinger. Den blev først afsluttet i 1938. I den forbindelse forsøgte Pastor Schmidt hele tiden at få comeback, men det lykkedes ikke.

 

Problemer i landbruget

I 1933 var arbejdsløsheden herhjemme oppe på 43,5 pct. blandt organiserede arbejdere. Samtidig forlangte arbejdsgiverne en lønnedgang på 20 pct. Og i 1931-32 kom 484 landbrug i Sønderjylland på tvangsauktion.

Krisen førte til dannelse af Landbrugernes Sammenslutning. Den fandt stor opbakning i Sønderjylland. I 1926 lavede Cornelius Hansen fra Vester Anflod ”Bondens Selvstyre”. De sønderjyske landmænd mente ikke, at den danske stat havde ydet nok økonomisk hjælp efter Genforeningen. Det såkaldte ”Nordslesvigske Manifest” kunne fastslå, at den danske stat skyldte sønderjyderne 300 millioner kroner.

 

Frits Clausen turnerede rundt i Sønderjylland

DNSAP har vi flere gange tidligere været inde på her på siden. I 1931-1932 turnerede Frits Clausen Sønderjylland tynd for at gøre propaganda for hans nye parti. Ja man holdt også mange møder sammen med føromtalte LS. I begyndelsen var der både dansk- og tysksindede, der mødte op til disse møder.

Syd på i Slesvig Holsten havde NSDAP i 1932 fået hele 51 pct. af stemmerne. I Tyskland havde de fået 37 pct. af stemmerne.

 

Frits Clausens grænsesyn

I 1933 var 300 mennesker mødt frem i Toftlund for at høre Frits Clausen, der mødte frem med 25 brunskjorter. Her sammenlignede Frits Clausen Hitler med Martin Luther. Han ville ikke kun redde Tyskland med alle folkeslag. Frits Clausen kunne ikke lide Pastor Peberkorn og hans argumenter:

 • Den nazisme pønser kun på krig over grænserne

Pastoren havde efterlyst Frits Clausens holdning til grænsespørgsmålet. I begyndelsen kunne man heller ikke rigtig få klarhed om dette. Men han mente, at hele Slesvig skulle være dansk. Ja det var vel nærmest Danmark til Ejderen. Og NSDAP-N ville have Danmark til Kongeåen.

 

Frits Clausens ”Bovrup-Storm”

Det var ikke godt for Frits Clausen og DNSAP, at der blev indført uniformsforbud. Det kneb med at komme i den rette stemning.

De sønderjyske politikredse er fulde af rapporter, hvor danske eller tyske nazister havde fået konfiskeret uniformer eller uniformsdele.

Søndag den 26. november 1933 blev der taget en masse ”uniformerede billeder” i haven ved SA-hjemmet i Bovrup.

Men det blev for meget, da medlemmer af ”Bovrup-Storm” også viste sig uniformeret på Harald Johansens Gæstgivergård i Bovrup. 19 personer blev anklaget. DNSAP’ s mødeaktivitet var særdeles høj og møderne velbesøgte. Partiets indre liv bestod udover politikmøder også af fysisk træning og øvelser.

Partiets ”storm-afdeling” (SA) blev senere omdøbt til sportsafdeling. Den bestod af unge karle. En gang om måneden mødte man til eksercits, march og opstillingsøvelser. Formålet var at træne dem til ordensmandskab ved møder og forsamlinger. Jo, første onsdag i hver måned mødte man op i gæstgiver Johansens sal. Værten havde betinget sig, at der ikke måtte foregå noget ulovligt. Der blev også trænet i politiske slagsmål.

Politiet forsøgte at få et overblik over nazisternes træningsaktiviteter. Men ofte foregik dette på afsides beliggende steder i ly af mørket. Og der var altid stillet vagtposter op.

 

Jydske Tidende var ikke imponeret

Jydske Tidende havde rapporteret fra et arrangement i Toftlund. Journalisten var ikke synligt imponeret. Han hæftede sig ved fraværet af Dannebrog på festpladsen. Han kunne heller ikke frigøre sig fra den tanke, at de danske nazister kopierede de tyske.

Pastor Mallings bøn ved gudstjenesten havde godt nok omfattet folk og fædreland men ikke kongehuset. Omkring 500 havde overværet gudstjenesten. Ifølge DNSAP selv havde de andre møder omfattet 2.500 deltagere. Det var nok mere end overdrevet.

 

Det såkaldte ”Førerkup”

Det såkaldte ”Førerkup” foregik den 23. juli 1933 på Hotel Royal i Aabenraa. Her havde Frits Clausen truet med at gå som sønderjysk leder. Men det var kun et led i en snedig plan. Kort tid efter blev den erfarende journalist Aksel Olesen redaktør af National Socialisten.

 

Frits Clausen havde succes i det sønderjyske

Frits Clausen havde succes i det sønderjyske. Han var vellidt og talte sønderjysk. Op gennem 1920erne holdt han i næsten et hvert forsamlingshus i hele Sønderjylland dansk-nationale foredrag. Også ved den lejlighed gik han tilbage til den nordiske mytologi.

Mange af bønderne var blevet radikaliseret og meldt sig ind i LS. Det var ikke så langt fra Frits Clausens synspunkter.

Men tag ikke fejl. DNSAP var ikke et sønderjysk forsamlingshus-fænomen. Det var racistisk, anti-semitisk, antidemokratisk og nærede helt absurde forestillinger om den økonomiske politik.

Både på Rønshoved Højskole og i Flensborg Avis blev der i 1933-1934 flirtet med nazismen.

 

Flensborg Avis var brun i kanten

Også Jacob Kronika, et fremtrædende medlem af det danske mindretal i Sydslesvig flirtede med de brune. Det kom til udtryk i en artikel i Flensborg Avis den 21. april 1933. Det var dagen efter Hitlers 44 års fødselsdag. Men et par år efter kom Kronika dog på andre tanker.

Også avisens chefredaktør Ernst Christiansen var lidt brun i kanten. Han skrev en leder den 5. maj 1933 om nazismen:

 

 • Nazismen er en bevægelse, der er i stand til at vække en sådan national begejstring, navnlig blandt ungdommen, måtte indeholde i det mindste et eller andet godt, som også danskerne kan lære af.
 • Danskerne skulle også lære af nazismen for bedre at kunne bekæmpe den fare, den tyske nazisme udgjorde ved grænsen.

 

Hitler blev sammenlignet med Grundtvig på højskole

Forstanderen på Rønshoved Højskole, Aage Møller formulerede sine synspunkter i højskolens årsskrift i 1933:

 • Nationalsocialismen var en frigørelse af det tyske folks bundne kræfter. En sådan frigørelse er det brug for i Danmark.

Aage Møller afviste, at han var nationalsocialist. Han var grundtviganer, sagde han. I 1934 erklærede han, at man skulle være ”stokblind” for ikke at kunne få øje på lighederne mellem Hitler og Grundtvig.

Den danske nazist, Mikkel P. Ejerslev var historielærer på skolen. Han holdt studiekredse på højskolen i nationalsocialisme. Han hørte til i kredsen omkring Ejnar Vaaben.

En læserbrevsskribent i Hejmdal anbefalede, at man fjernede statsstøtten til Rønshoved Højskole. Ikke en eneste fra Nord- eller Sydslesvig meldte sig til vinterholdet i 1934 og 1935.

Aage Møller var nødsaget til at fyre Ejerslev for at redde højskolen for økonomisk ruin.

 

Smidt ud efter kritiske spørgsmål

Den unge journalist, Bjørn Svensson har punkt for punkt gennemgået nazisternes program. Han fremhævede også, at den danske nazifører næppe kunne måle sig med Hitlers format. Jo, der er mange sandheder i hans ”Den danske nazisme i kritisk belysning”. Og den udkom i 1934. Han oplevede også selv at blive smidt korporligt ud fra et nazistisk møde, hvor han stillede nogle kritiske spørgsmål.

 

Danske aviser forbudt i Tyskland

Nogle af de danske aviser blev forbudt i Tyskland på grund af deres kritiske artikler. Det førte ofte til raseri i partiet. De borgerlige aviser herhjemme var også kritiske men måske i mere behersket grad.

 

Tillidsmænd imod nationalsocialismen

Den 17. april 1933 mødtes 300 tillidsmænd fra de sønderjyske fagforeninger i Tinglev. De ville lave et aktionsudvalg, der skulle bekæmpe nazismen. Man vedtog en resolution, der gik ud på, at man ville bekæmpe nationalsocialismen med alle stående midler. Og så skulle alt samarbejde med nazistiske foreninger og institutioner afbrydes.

 

Pas på ”den brune og sorte pest”

DSU afholdt den 24.-25. juni 1933 sommerlejr i Gråsten. 2.000 socialdemokrater var mødt frem. Man gik i protestmarch gennem byen. Og den unge maskinarbejder Robert Huhle advarede mod både ”den sorte og den brune pest”.

Han rettede en anklage mod de konservative og deres organ Jydske Tidende, der gav nazister og antidemokrater spalteplads. Ja han kaldte avisen for ”en samlebrønd til en kloak”.

Samarbejdet mellem Socialdemokratiet og Slesvigsk Parti blev afbrudt. Dette medførte blandt andet, at Tønder fik sin første danske borgmester i 1936.

 

Den tyske ”Marinestorm” blev indsat

Danske og tyske socialdemokrater og kommunister havde forbindelser over grænsen. Men dette blev overvåget af nazistiske grupper. Og det endte også ofte med slagsmål. Vi har tidligere i en artikel beskrevet gadeslagsmålet mellem nazister og arbejdere i Tønder.

SPD-folk blev smuglet over ”den grønne grænse” eller smuglet over Flensborg Fjord i små både. Men dette blev der også sat en stopper for. Man havde fra hjemmetyskernes side oprettet den såkaldte ”Marinestorm”, der i 1934 talte 100 mand. De holdt øje med havne og kystlinjer.

 

”Fredelige turister” var spioner syd fra

Ved Hostrup Sø var DSU forsamlet til en hyggelig komsammen. Der var også socialdemokrater syd fra. Men to spioner overværede det hele med kameraer. Den ene var redaktøren af Flensburger Nachrichten. Fotoerne skulle bruges til at jagte tyske socialdemokrater. De to blev opdaget, og filmene blev beslaglagt. De beklagede sig højlydt og sagde, at de var tilfældige turister. Og sådan blev det også udlagt i de tyske aviser.

 

Da Maja kom med hagekorsflag

I Aabenraa var skibet Maja dukket op med hagekorsflag. Skruebrækkere lodsede skibet. Arbejderne ville ikke. De kommunistiske ledere Arne Munch Petersen og Aksel Larsen var dukket op. De holdt brandtaler på havnen. Og det lykkedes dem at få skruebrækkerne til at droppe arbejdet.

Men den 8. august 1933 dukkede hjemmetyske nazister fra Rødekro og Rise op. De lodsede skibet, og var under bevogtning af en politistyrke på 30 mand. De var under ledelse af mekaniker I.M. Jensen fra Aabenraa. Han var udgiver af det nazistiske tidsskrift ”Die Fackel”.

Lokale socialdemokrater gik nu sammenmed kommunisterne til politimesteren og truede med generalstrejke såfremt politispærringen ikke blev ophævet. Men ak, inden den kom i gang var Maja blevet lodset.

 

Der kan fortælles meget mere

Ja kære læsere, sådan kunne vi blive ved. Men du kan læse meget mere om de dansk-tyske forhold og nazismen i de artikler, du kan se på listen. Dertil kommer så alt det, der skete inden de Slesvigske krige og under prøjsisk styre. Dette har vi ikke medtaget her.

 

 

Kilde:

 • Birgitte Herreborg Thomsen, Henrik Skov Kristensen: Sønderjylland 1933
 • Niels Bøgh Andersen: Fiskersøn fra Aventoft
 • Lars N. Henningsen: Sydslesvigs Danske Historie
 • Henrik Becker-Christensen: Det tyske mindretal i Nordslesvig 1920-1933
 • Troels Fink: Sønderjylland siden Genforeningen
 • Sønderjyske Årbøger
 • Morten Andersen: Den følte grænse, Slesvigs deling og genopbygning 1918-1933
 • Malene Djursaa: DNSAP. Danske nazister 1930-1945
 • John T. Lauridsen: Dansk Nazisme 1930-1945-og derefter
 • John T. Lauridsen: Føreren har ordet. Frits Clausen om sig selv og DNSAP
 • Hans Schultz Hansen, Henrik Skov Kristensen: Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945
 • Bjørn Svensson: Den danske Nazisme i kritisk belysning
 • Hans Mørup: På fløjen
 • Kaj Edvard Larsen: Fra en stormfuld tid
 • Artikler på www.dengang.dk

 

Hvis du vil vide mere: Se her på www.dengang.dk: Om det dansk-tyske forhold og Nazisme:

 

 • Livet på Seminariet i Tønder
 • Da gadeskiltene blev skiftet i Tønder
 • Fysikus Ulrik-endnu mere (2)
 • Sprogkampen i Tønder 1851-1864
 • Dansk-tyske tildragelser i Rørkær
 • En avis i Tønder
 • Tondern Station
 • Heimatfest i Tønder 1921
 • Tønder omkring 1930
 • Jamen, vi forstår ikke tysk
 • Da, Tønder igen blev dansk
 • Nazister i Tønder
 • Da Hagekorsflaget blev hejst i Tønder
 • En rebel og hans gård
 • Socialdemokrat i Tønder-dengang
 • Da tyskerne kom til Tønder
 • Tønder mellem dansk og tysk
 • Ulrik-en fysikus fra Tønder (1)
 • Tønders dansksindede
 • Hvorfor var Tønder tysk
 • Overvågning i Sønderjylland
 • Fremmedflag i Sønderjylland
 • Sønderjylland efter Genforeningen
 • Sønderjylland i knibe
 • Folketingsvalg i 1939
 • Jens Møller-Folkefører eller Folkeforfører
 • Den dansk-tyske sameksistens i Sønderjylland
 • Pastoren fra Bylderup Sogn
 • Ned med de dansksindede
 • Mindretal i brændpunktet
 • Sheriffen fra Tinglev
 • Den Sønderjyske Efterretningstjeneste
 • Det tyske mindretal
 • Jordkamp, Vogegesang og Domænegårde
 • Familien Jürgensens tyske sind
 • Da Aabenraa fik danske gadenavne
 • Aabenraa-under de to krige
 • Højer Kirke
 • Bov Sogn-mellem dansk og tysk
 • Genforeningen i Bov Sogn
 • Besættelsestiden og det tyske mindretal
 • Varulve-angreb eller drengestreger?
 • Bloddrenge og unge nazister
 • Sommerkorpset
 • B. Mathiesen-Portræt af en forræder
 • Da Frits Clausen kom til middag
 • Bovrup-kartoteket
 • Skal alle krigsforbrydere ikke straffes?
 • Frits Clausen-den tredje historie
 • Waffen SS-engang en elitehær
 • Søren Kam-og hans erindringer
 • De danske varulve
 • De dødsdømte fra Tønder
 • Tønder-efter krigen
 • Den Sønderjyske Politiadjudant
 • Frits, nazister og et kartotek
 • Løjt-mellem dansk og tysk
 • Frits Clausen-lægen fra Aabenraa
 • Retsopgøret i Sønderjylland og mange flere

Varulve-angreb eller drengestreger?

Oktober 3, 2017

Varulve-angreb eller drengestreger?

Man mente, at det var et Varulveangreb i Tinglev. Men det mente Rigspolitiet nu ikke. Det var et hævntogt. Det var ikke uden grundt, at han hed ”Sheriffen fra Tinglev”. Resolut skød han en tysk officer. Der blev aldrig skrevet en rapport om hændelsen. Man krævede dødsstraf. Der var mange rygter. Horst Issel blev anholdt. CIA forsøgte at hindre udlevering til Danmark. Man erhvervede huse og savværk. Der kom penge fra Berlin og Werner Best. Politiet holdt opdagelser hemmeligt. Et våbendepot blev gravet ned mellem Bov og Padborg. En tilfældig oprydning på Politigården afslørede en masse hemmeligheder om Varulve.  

 

Man mente bestemt at det var varulve-angreb

Efter krigen var det en betydelig frygt i det danske samfund, om der var elementer i det danske samfund, som kæmpede for den nazistiske sag. Man affærdigede det med, at det var noget værre vås. Der var mange artikler om temaet.

Men så den 1. april 1946 skete der et attentat mod politistationen i Tinglev. En håndgranat blev smidt ind gennem vinduet. Der var heldigvis ingen døde eller sårede. Man mente helt bestemt, at var et varulve-angreb.

 

Otto ”Varulv”

Man mente, at der rundt omkring i virksomheder, sad folk til at komme i gang. Både datidens medier og befolkning krævede, at politiet kom i gang med at undersøge aktionen i Tinglev.

Dette pres kunne Rigspolitiet ikke sidde overhørig. Siden april 1945 havde Otto Olsen beskæftiget sig med varulve. Blandt kollegaer blev han kaldt ”Otto Varulv”. Han tog til Tinglev og sammen med det lokale politi gik man i gang med undersøgelserne.

Sideløbende var modstandsbevægelsen gået i gang med deres undersøgelse. De var ikke i tvivl. Episoden var et varulveangreb.

 

Ikke uden grund ”Sheriffen fra Tinglev”

Den lokale politibetjent Jens Peter Egebjerg Andersen blev ikke uden grund kaldt for Sheriffen fra Tinglev. Han var i den grad blevet forhadt af de tysksindede. Med stor nidkærhed kontrollerede han den tyske udrejse.

 

Sheriffen skød resolut

Den 18. december 1945 kom en gruppe på 900 Luftwaffe-soldater igennem Tinglev. 50 danske soldater var udkommanderet sammen med det lokale politi at foretage en visitation af de tyske soldater.

Omkring klokken 22 blev de tyske soldater kommanderet ud af togvognen til visitation. En tysk løjtnant modsatte sig på det kraftigste, idet han hævdede at de tyske soldater var under englændernes beskyttelse.

Landbetjent Andersen tog løjtnantens indvendinger meget ilde op. Han beordrede derfor officeren ind på stationskontoret. Han trak sin pistol og fortalte officeren, at han ville tælle til tre, hvis tyskeren ikke inden den tid var faldet til ro, ville han skyde ham.

Løjtnanten nægtede imidlertid fortsat at makke ret, og Andersen afsikrede derfor resolut sin pistol og skød uden yderligere varsel.

 

Ingen rapport

Udenfor blev de tyske soldater noget ophidsede, og flere protesterede meget voldsomt. Dette løste han ved at skyde over hovedet på dem.

Efterfølgende blev der ikke lavet nogen officiel rapport over sagsforløbet. Hjemmetyskerne blev rasende over dette. Flere gange rejste de sagen blandt andet i Der Nordschleswiger.

 

Det var et hævntogt

Det var særligt dette forhold Otto Olsen undersøgte. Og opmærksomheden rettede sig mod en ung mand fra Løgumkloster-området ved navn Nicolaj Westergaard. Hans forældre var på en meget hårdhændet måde blevet interneret i Faarhuslejren.

Denne unge mand havde fundet 13 yngre mænd og kvinder, hvoraf var tre nazister. De havde planlagt dette hævntogt mod ”Sheriffen fra Tinglev”.

 

Man krævede dødsstraf

Anklagemyndigheden forlangte dødsstraf, men Tønder Ret gav ham 12 års fængsel. Det blev senere nedsat til 6 års fængsel. Man fandt yderligere en gruppe i Tønder på syv mand. Man havde siddet i den tyske roklub og planlagt hævntogter mod en masse, der var imod det tyske mindretal. Men det havde ikke noget med varulveangreb, at gøre.

Gruppen fra Løgumkloster havde dog adgang til pistoler, karabiner og håndgranater. Dem havde de fået indsamlet fra hjemrejsende tyske tropper. Våbnene blev nedgravet i kasser i kasser i en skov ved Løgumkloster.

 

Mange rygter

Den dag i dag kan man læse, at angrebet var et varulveangreb. Således skulle en nazigodsejer på Sorø-kanten og tidligere Hipo-løjtnant være leder af en varulvegruppe ved navn Edelweiss. Og han skulle rekruttere løsladte fra Fårhuslejren.

Om den havde eksisteret vides ikke. Det eneste, der tydede i den retning var et trusselsbrev til PET-lederen, Ernst Brix:

 • Vi meddeler Dem hermed, at vi har oprettet et Forbund! Lad os i Ro! Vi lader Dem i Ro! Ærbødigst 46 Warulvorg. Aabenraa.

Nu skal det dertil siges, at Brix også var forhadt af det tyske mindretal med hans overvågnings-aktiviteter efter besættelsen nede i Sønderjylland.

Et andet rygte gik på, at Varulvebevægelsen skulle have købt et savværk et sted i Midtjylland. Rigspolitiet undersøgte også dette forhold men fandt ikke noget konkret.

Så gik der rygter om, at varulve i Sønderborg. Her skulle man have investeret i forskellige kørertøjer, så man kunne fragte folk hurtigt over grænsen.

 

1948: Ingen samlet varulveorganisation i Sønderjylland

I 1948 kunne man fra Rejseholdet konstatere, at der ikke fandtes en samlet varulveorganisation i Sønderjylland. Så faldt det lidt mere ro over det. Men i 1949 skete der noget, der satte gang i det igen.

 

Der skulle opbygges en varulvebevægelse

Horst Issel, der var blevet indsat som leder af Peter-Gruppen blev pågrebet i Tyskland og sendt til Danmark. Så kan det godt være at kriminalfolk spærrede både øjne og ører op, da man forhørte ham.

Han var oprindelig sendt til Danmark for at opbygge en varulvebevægelse. Åbenbart havde Hitler udtalt, at såfremt tyskerne tabte skulle alt gå under i terror-såvel i Tyskland som i de besatte lande.

 

Skulle være parat med terror

Når de allierede tropper efterhånden befriede landet skulle varulvene begynde deres arbejde med drab og ødelæggelser af enhver art. Handlingerne skulle fortrinsvis rettes mod ledende personer og livsvigtige mål.

Øverste leder af Varulvebevægelsen inden for SS blev SS-brigadefører Walter Schellenberg. Otto Skorzeny blev beordret til at forestå det praktiske arbejde. Ifølge Horst Issel var Varulvebevægelsen inddelt i fire Jagdverbände, nord, øst, sydøst og sydvest.

To af besættelsestidens største terrorister, Kai Henning Bothildsen og Henning Brøndum var med i bevægelsen, der udgjorde 80 medlemmer. De 70 havde været på partisanuddannelse i Tyskland. En anden kendt terrorist var Erik V. Petersen fra ET. Han sørgede for falske ID til Varulvene.

 

Erhvervede huse og savværk

Man erhvervede sig et par huse, hvor man placerede radioudstyr. Man havde også erhvervet et savværk. Midt mellem Svenborg og Nyborg lå et sprængningsdepot. Og forskellige depoter med levnedsmidler blev også nedgravet.

Grupperne i Kolding og Århus havde deres egne biler. Ellers brugte man taxaselskaber eller private bilfirmaer.

 

Penge fra Berlin og Werner Best

Til finansiering af alt dette fik man penge anvist fra København. Enkelte beløb havde man dog fået fra Werner Best selv.

Horst Issel havde også fået falske pund og dollarsedler. Ved kapitulationen stod han tilbage med 12.000 kr. som han uddelte til medlemmerne af varulveorganisationerne og enkelte hjemmetyskere i Sønderjylland. De falske penge brændte han.

 

CIA forsøgte at hindre udlevering

Der er måske stadig nogle varulve rundt om i Danmark. De fleste har dog taget deres hemmelighed med i graven. Og Horst Issel, ja han var efter krigen blevet ansat som CIA-agent. Og fra den side havde man forsøgt at hindre udleveringen til Danmark.

 

Politiet holdt tingene hemmelig

Issel blev idømt en straf på 20 års fængsel, men blev allerede løsladt i 1953. Issel nævnte aldrig placeringerne på huse eller navne på personer og gik heller ikke i detaljer. Politiet holdt tingene hemmelig. De havde også nok at se til med Edderkoppesagen og Dobbeltmordet på Peter Bangsvej. De ville også undgå mediehysteri.

 

Gravet ned mellem Bov og Padborg

Der var en speciel uddannelseslejr i Neustrelitz. Den tog specielt sigte på varulvevirksomhed i Danmark. Der var erklæret dødsstraf for overtrædelse af de givne instrukser om tavshed vedrørende enhedens formål og uddannelse.

Efter endt uddannelse blev den danske gruppe den 3. maj 1945 udstyret med civilt tøj, penge, identitetskort og et større våbenarsenal, herunder plastisk sprængstof, håndgranater og forskellige våben.

Alt dette blev samme aften ført over grænsen i en hestevogn og gravet ned mellem Bov og Padborg. Opgaven for varulvene var nu at glide ind i samfundet som civilister. Deres ordre lød på, at de i dagene mellem den 8. og 10. maj skulle se efter en annonce i en bestemt avis med ordlyden:

 • Tjen penge i fritiden, dygtige bogsælgere søges –billet Mrk.

Efter at have indlagt billet på annoncen ville de blive kontaktet og modtage videre ordrer. Se dette er noget af det, der fremgår af retsopgøret.

 

Hårdt anslag mod gruppen

Befrielsen 5. maj kom imidlertid i vejen for gruppens videre aktiviteter. De fleste blev hurtigt interneret. Men ingen af dem har så vidt vides udført militære aktioner. Åbenbart skulle den største celle have ligget i Tønder. Men fra amerikansk side har man påpeget, at de danske formodninger om antal m.m. er stærkt overdrevne.

Måske havde situationen set anderledes ud, hvis russerne var kommet først. Men åbenbart var der ingen varulve på Bornholm.

 

En tilfældig oprydning

Den 19. april 1945 blev Varulve-lederen Erik V. Petersen likvideret af Holger Danske-modstandsfolk, hvilket har været et hårdt anslag for gruppen.

Pludselig dukkede der materiale frem i forbindelse med kriminalbetjent Erland Leth Petersens tilfældige oprydning i mellemgangen over sit kontor på Politigården. Det viste sig at være materiale, der hidrørte fra efterforskningen af Varulvebevægelsen. Man fandt uudfyldte vielsesattester fra Kolding, dåbsattester, folkeregistre og en kirkebog fra Hostrup Sogn. Der var også soldaterbøger og passtempler.

Nederst i bunken findes 20 kort med nedgravningssteder på sprængstof- og våbendepoter uden for Kolding. Hvert kort har detaljerede beskrivelser af, hvad der ligger, springstoffer, maskinpistoler, håndgranater, tændblyanter med videre.

Der var våben og sprængstoffer mindst 130 steder i Danmark.

 

Kilde:

 • Frederik Strand, Ove Kryger Rasmussen: Rejseholdets Historie
 • Mikkel Kirkebæk: Beredt for Danmark
 • Tamm: Retsopgøret efter Besættelsen
 • Erland Leth Petersen: De Danske Varulve

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 203 artikler fra Besættelsestiden før, under og efter, herunder:

 

 • Danskere i tysk terrors tjeneste
 • Sheriffen fra Tinglev
 • De dødsdømte fra Tinglev
 • Den Sønderjyske Efterretningstjeneste
 • Det Tyske Mindretal
 • Mindretal i Brændpunktet

 


Bloddrenge og unge nazister

Oktober 1, 2017

Bloddrenge og unge nazister

En SS-uniform koster i dag 75.000 kr. 4.500-6.500 var unge nazister i Danmark. Og så var der flere ”næsten nazistiske” organisationer herhjemme. Og det var dengang, da KU var uniformeret. Man skulle være tro over for Gud, Fædreland, Folk og Fører. Vi kigger på den nationalsocialistiske opdragelse og væbnerprøven. Man fik efterhånden sort uniform. Den nye musik nedbrød respekten for egen kultur. 40 pct. af medlemmerne havde været Konservative. Forældrene var ofte uvidende. Og tyskerne ville uden om det hele oprette ”Germanske Ungdom”. Og så var det Bloddrengene og Blodfanen. Schalburg var nærmest en religiøs besættelse. Mottoet var også ”Forrest i faren og sidst i ly”. Et medlemskab havde sin pris. Mange kom med i terrororganisationer. Men nazister oplevede en politisk skueproces i restopgøret. Mange oplevede personlig og social isolation.

 

En SS-uniform til 75.000 kr.

Det er endnu nogen, der mindes krigen. De var SS-frivillige, medlemmer af Frikorps Danmark eller måske medlem af N.S.U. Poul Sommer, manden bag Sommerkorpset var på et tidspunkt formand for et mindested ved Gudenåen. Den har vi omtalt i en anden artikel. Men det er også ”Sammenslutningen af 2. juli”. Det er netop den dag, hvor Schalburg faldt i nærheden af Leningrad i 1942.

Jo, der er også penge i de gamle rekvisitter fra dengang. Derfor er der blevet stjålet fra arkiverne, ja og derfor bliver vi i den grad overvåget, når vi er der.

Frits Clausens privatarkiv er solgt for 1,1 millioner kroner. En original Waffen SS-uniform kan købes for 75.000 kr. Men man kan sandelig også købe nye kopier af naziuniformer, medaljer, jernkors, gasmasker, stålhjelme og armbinde. Gad vide, hvad ”Blodfanen” ville gå for, hvis den stadig findes?

 

4.500-6.500 var unge nazister

Mellem 4.500 og 6.500 unge danskere var i årene 1932-1945 medlem af National Socialistisk Ungdom (N.S.U.) Og et stort antal af disse meldte sig frivilligt til østfronten. Her kæmpede de ideologisk skolede unge med stor fanatisme.

 

Flere ”næsten nazistiske” organisationer

Snart samarbejde man også med Hitler Jugend og sendte folk syd på til yderligere skoling. Nu fik moderpartiet DNSAP aldrig den helt store tilslutning herhjemme. Men der var jo også flere. Således også den fascistiske og nationalistiske inspirerede parti LS, som fik over 100.000 medlemmer. Søsterorganisationen Jord, Arbejde, Kapital (J.A.K.) fik 35.000 medlemmer. Ja så var det vel 5-6 andre nationalsocialistiske organisationer.

 

Dengang KU var uniformeret

I slutningen af 1930erne gik KU væk fra den tysk inspirerede SA-stormtrup-linje. Pludselig faldt medlemstallet. Eller var det den italienske fascist-linje, der domminerede i 1930erne.

I 1933 dannede KU et uniformeret korps med olivengrønne uniformer, ridestøvler og skrårem. Måske var det en efterligning af de italienske sortskjorter. Målet var at udvikle et militærlignende korps. Der stod de, 500 mand på Gentofte Kirkeplads. ”General” Hollbøll var tydeligvis stolt af sine 7 kolonner ”konservative stormtropper”.

De havde sandelig også sommerstævner med politisk skoling, marchøvelser og eksercits. Ja og mange KU’ er meldte sig da også senere til Frikorps Danmark. Men dennegang er DNSAP og KU det gælder.

 

”Hellige Krigere” i Nazismens tjeneste

DNSAP blev oprettet i 1930 af ritmester og Spejderbevægelsens stifter Cay Lembcke. Ved valget i 1939 fik DNSAP tre mand i Folketinget. Og omkring 12.000 fulgte med til den endelige kapitulation. I starten af 1943 var der endnu 21.500 medlemmer.

I en periode fra 1939 skiftede ungdomsafdelingen navn til Danske Drenge for at trække flere unge med. Nu skyldtes det også, at Wilfred Petersen kaldte sin ungdomsorganisation for N.S.U.

Jo, de kaldte sig også ”Hellige Krigere” i nazismens tjeneste. De ville stifte et herrefolksutopia på jorden i Hitlers ånd-uden jøder og kommunister.

 

Vær tro mod Gud, Fædreland, folk og fører

Man valgte ”Thors Hammer” som symbol. Det var nordisk tegn for styrke. Danske Drenges kampblad hed ”Hammeren”. Og snart blev organisationen igen ændret til N.S.U.

For at blive medlem af N.S.U. skulle man være indforstået med Ridderloven:

 1. Vær tro mod Gud, Fædreland, Folk og Fører
 2. Vær en tro og god kammerat
 3. Vær god mod dyrene
 4. Vær hjælpsom og høflig
 5. Vær arbejdsom og sparsommelig
 6. Vær sund, modig og stærk

Man skulle besegle loven ved at sige:

 • Jeg lover at gøre mit Bedste for at holde ”Ridderløftet” og for at blive en god dansk Mand.

 

Da Schalburg var landsungdomsfører

Bortset fra det med føreren var lovene mere eller mindre hentet fra Spejderbevægelsen. Og det mindede N.S.U. vel også om i begyndelsen. Det var jo også en spejderleder, der havde oprettet bevægelsen. Men der kom snart andre boller på suppen.

I 1939 udnævntes Christian Frederik von Schalburg til landsungdomsfører. Med ham kom der en ny kampånd ind i bevægelsen. Nu kom der også et tjenestereglement og appelsang.

I Fædrelandet den 18. september 1940 gav han sin beskrivelse af de sørgelige forhold, der herskede på ungdomsområdet i Danmark. Han mente, at der skulle en helt ny opdragelse til. Og dette skulle han nok sørge for i N.S.U. Han mente også, at organisationen skulle være en forskole for Waffen SS. Men dette brød Frits Clausen sig bestemt ikke om.

 

Renthe-Fink var godt tilfreds med N.S.U.

I 1941 kunne Rethe-Fink konstatere, at N.S.U. s opbygning stort set svarede til Hitler Jugend. I juni samme år roste Renthe-Fink kaptajn Lærum for sit engement med at skaffe medlemmer til N.S.U. Men nu var det vel ikke mere end 1.500-2.000 medlemmer på daværende tidpunkt.

 • Konservativ Ungdom (KU) kunne i 1940 mønstre 12.600 medlemmer
 • Den Socialdemokratiske Ungdom (DSU) havde 23.000 medlemmer
 • Venstres Ungdom (VU) havde 53.000 medlemmer
 • Radikal Ungdom havde 5-6.000 medlemmer
 • Og Kommunistisk Ungdom (DKU) havde 2.000 medlemmer.

 

Væbnerprøven

Man skulle gennem en væbnerskole, som førte til væbnerprøven. Man skulle også bestå en idrætsprøve. Så var det også lige Dannebrogs historie, som man skulle fortælle. Ja og Kong Christian skulle også afsynges. Ja og af arisk slægt skulle man også være, og ens fire bedsteforældre skulle også være ariske.

 

Egen uniform

N.S.U. havde deres egen uniform. Man skulle bære brun skjorte, brune korte benklæder og et hvidt hagekors i et rødt cirkelfelt på venstre overarm. I 1940 indførte Schalburg en sort uniform. Uniformsjakken var også sort. Huen var i udformning lige som hærens felthue bare med en kvast. Ja og så skal vi ikke glemme en sort livrem med skrårem.

 

Gradstegn

Man havde forskellige gradstegn. Og det var til hirdefører, storhirdefører, stammefører, bannerfører og storbannerfører. Når man var 18 år, blev man overført til partiet. Overførsler skete to gange om året, den 1. april og den 12. november. Sidstnævnte dato var fordi det var Frits Clausens fødselsdag.

 

Den nationalsocialistiske ungdomsopdragelse

Den nationalsocialistiske ungdomsopdragelse skulle føre til at skabe en ungdom af ideologiske medkæmpere. Man fik både en teoretisk og praktisk undervisning. Man kopierede Hitler Jugend med en ugentlig hjemmeaften, en ugentlig sportseftermiddag og en kortere eller længere udflugt hver anden weekend.

I Mein Kampf sagde Hitler, at det var ens ideologiske pligt at pleje og træne sit legeme over for race, folk og fædreland. I N.S.U. fortolkede man, at der findes en uafviselig pligt til at bevare slægten så sund som muligt.

Friluftsliv, sol og vind var en del af var en del af sundhedslæren hos N.S.U. Med militær disciplin blev man tjekket, om man var renvasket, havde renset negle og kæmmet hår.

 

Værne om land og folk

Hitler understregede vigtigheden af den fysiske træning i ungdomsopdragelsen. Han mente heller ikke, at ungdommen skulle blive ”en generation af bogorme”. Fysikken skulle have forrang. Mandens vigtigste opgave var at værne land og folk. Kvindens opgave var at føde og opfostre. N.S.U levede fuldt op til disse værdier.

Drengene blev udsat for klassisk gymnastik. Man gik mere op i kampsport og atletik end i boldspil. Brydning og boksning var noget, som man gik meget op i.  Drengene skulle satse på ”styrke, kraft og udholdenhed”. Hos pigerne var det ”ynde, koordination og balance.

Man kunne også få feltsportsmærket. Så skulle man mestre 40 kilometers march på under 8 timer og 15 km orienteringsløb på under to timer med melding. Dertil kom forskellige terrænøvelser.

Hitler Jugend havde doneret svævefly til N.S.U. Og disse flyvninger foregik fra Lundtofte Flyveplads. Der var selvfølgelig også skydetræning.

 

Germanerne havde størst værdi

Hvor jødedommen var det største racemæssige fjendebillede var kommunisterne de største politisk-ideologiske fjender.

Germanerne var den sprogstamme, der havde størst værdi. De åndssvage blev brugt som skræmmebilleder på samfundets fejldisponeringer. Danerne var overlegne. Ja vi er efterkommere af en hårdfør, smuk og stolt race. Jo og så var SS-soldaterne ”Vikingernes sande efterkommere”.

Gennem helteskildringer skulle ungdommen begejstres og motiveres. Og der var masser af helte i Danmarkshistorien. Knud det Store, Valdemar Sejr, Niels Ebbesen, Absalon, Tordenskjold, Niels Juel m.m.

 

Den nye musik nedbrød respekten

Den ny musik, der strømmede til især fra USA truede med at nedbryde respekten for Danmarks fortid og kulturhistorie. Værdifulde kulturgoder var folkedans, Folkedragter, Folkeviser og gamle skikke.

De såkaldte ”Svingpjalter” var modsætninger til N.S.U. Det var dem, der elskede swingmusik. Homoseksualitet var en dødssynd. Urskovshyl, negerskrål og angorasokker var langt fra den vikingeånd, man søgte at fremelske i N.S.U. Her så man også med bestyrtelse på spejderlejernes indianerlejre.

Børn bliver ødelagt ungdomslitteratur. N.S.U, opbygget egne biblioteker. Man lavede lister over godkendt litteratur. Egne sangbøger producerede man også. Således udkom der i 1942 en sangbog med 77 sange.

 

Nære forbindelser til Hitler Jugend

Man havde også Førerskoler. Her lev kønnene adskilt, når der blev undervist. Omgangstonen mellem kønnene skulle være sund og naturlig.

Hitler Jugend ønskede, at have nære forbindelser til N.S.U. Tyskerne var dog også meget hjælpsomme. I Bovrup-arkivet findes der således også korrespondance mellem Frits Clausen og Hitler Jugends repræsentant i Danmark.

Frits Clausen var bange for, at SS ville overtage N.S.U. og DNSAP. Frygten var vel heller ikke helt ubegrundet.

 

40 pct. af N.S.U. havde været Konservative

De andre ungdomsorganisationer blev moppet, og der kom da også til konfrontationer, når man mødte hinanden. KU blev kaldt for ”Kagekonernes Ungdom og DSU blev kaldt for Balforeningen DSU.

Men egentlig havde 40 pct. af DNSAP’ s medlemmer før besættelsen været medlemmer af De Konservative eller KU. En hel KU-trop i hovedstadsområdet skiftede i 1930erne over til N.S.U.

Den 3. maj 1942 kunne man Fædrelandet læse, at Søren Kam var udnævnt som stabschef for N.S.U.

 

Forældrene var ofte uvidende

Forældrene var ofte ikke vidende om deres børns tilknytning til N.S.U. Børnene turde ikke indvie dem i deres aktiviteter. For mange af de unge var det pompøse en slags tiltrækningskraft. N.S.U. var godt klar over problemet. De udgav to pjecer, der henvendte sig direkte til ”Danske forældre”.

Fædrelandet og National Socialisten kunne fortælle om drabelige konfrontationer.

 

Tyskerne ville oprette ”Germansk Ungdom”

Fra tysk side mente man efterhånden, at DNSAP havde udspillet sin rolle. Man mente også, at det gik alt for langsomt med hvervningen til fronten. Men det var også som om, at SS fik mere indflydelse under Hans Jensens lederskab. Men SS satsede faktisk på en organisation helt uden om N.S.U. og DNSAP.

Man ville oprette en afdeling af ”Germanisk Ungdom”. Organisationen skulle ledes af prominente danskere. Samarbejdet skulle begynde meget forsigtigt. SS regnede med, at man efterhånden kunne sende 120 unge til militærtræning i Tyskland om måneden.

Egentlig skulle Werner Best kun sørge for 1/5 af beløbet. Og det beløb kan godt virke astronomisk højt. Hele 2,1 millioner kr. om måneden. Åbenbart havde den militære øverstkommanderende i Danmark, Herman von Hanneken givet tilsagn om at skaffe alle pengene, da SS mod forventning ikke selv kunne skaffe midlerne.

Aftalen skulle underskrives i midten af oktober 1943. Men i lyset af folkestemningen i Danmark efter august 1943 blev denne ordning aldrig gennemført.

 

N.S.U blev udskilt af DNSAP

Den 15. september 1943 blev N.S.U. udskilt fra DNSAP. Det var i første omgang for at holde ungdommen væk fra interne stridigheder. Og disse stridigheder var der konstant. Alene fra 1935 og frem til adskillelsen i 1943 har der været mindst syv udbrydergrupper fra DNSAP.

Besættelsesmagten var også glad for adskillelsen fra DNSAP. Nu regnede man med, at kunne få mere indflydelse.

 

Ønskede N.S.U. som en del af Schalburgkorpset

På et tidspunkt mente Werner Best, at N.S.U. skulle være en del af Schalburgkorpset. Men det mente hverken Frits Clausen eller landsungdomsfører Hans Jensen.

Tyskerne øgede deres tilskud til N.S.U. Og nu begyndte man også på tyskundervisning. I stigende grad begyndte man at sende unge i førerskoler i Tyskland. N.S.U.’ er, der var gamle nok, blev opfordret til at melde sig til Waffen SS. Og retorikken blev også kraftigere:

 • Der findes ingen skønnere Død end at falde forrest i Kampen for de Idealer, man har svaret Troskab.
 • Drenge-Vi skal dø engang, Lad det ske som mænd og ej som Pjalte.

 

Endte i engelsk krigsfangelejr

I alle nazistiske blade og skrifter blev de frivillige fremstillet som helte. Mange gange blev der sendt N.S.U.’ er sendt til de såkaldte WE-lejre syd på. Så sent som den 7. april 1945 blev 16 N.S.U.’ er sendt til Seeboden i Østrig.

Da skoleopholdet sluttede den 5. maj var infrastrukturen brudt fuldstændig sammen. De unge fik nu stukket et gevær i håneden og fik et tre dages lynkursus hos Waffen SS. Det var fordi, at de russiske tropper nærmede sig. Og alt kunne bruges. De fleste drenges skæbner er ukendt. De danske drenge, der undslap tilbragte de næste 12 måneder i russisk krigsfangelejr.

I Bovrup-arkiverne fremgår det, at 177 unge deltog i de germanske WE-lejre. Men listerne er særdeles mangelfulde. Det rigtige tal er nok 675.

402 navngivne N.S.U.’ er meldte sig til tysk krigstjeneste. Men også dette tal er antagelig væsentlig højere.

 

”Bloddrenge”

En særlig gruppe blev kaldt ”Bloddrenge”. De kom fra ”Absalons Banner” i København, og det var Schalburgs egen distrikt. Ja navnet kom af, at disse drenge under et stævne i Kolding kom op at slås med ”De Røde”. De medbragte en fane, som blev plettet af blod. Derefter dømte Schalburg drengene for ”Bloddrenge” og fanen for ”Blodfanen”.

Mindst 30 ”Bloddrenge” meldte sig til fronten og fanen var selvfølgelig med. Det var den også, da Schalburgs lig skulle hentes ude på kamppladsen. Og det kostede endnu flere døde. De optrådte som en selvbestaltet hird omkring den karismatiske førerskikkelse, Schalburg. Ja, de havde nærmest et religiøst forhold til denne

 • Vi kunne have stormet helvede, hvis det blev nødvendigt

 

Beundrede, feterede og misundte

Ja sådan formulerede ”Bloddrengene” det. Men egentlig var de kun 12 stykker, men historien bliver hele tiden gradbøjet. De kom fra Gentofte, Charlottenlund og Ordrup.

I de danske nazisters militære hierarki er ”Bloddrengene” meget beundrede, feterede og misundte. Schalburg dyrkede begrebet. Han udnævnte en af disse knægte til ”Æresbloddreng”. Så kunne man hvis ikke nå længere!

Schalburg var tydeligvis stolt af sine drenge. Han fungerede som vejviser og samlingspunkt for dem. Disse ”Bloddrenge” var en slags martyrer. De var i offerrollen. Måske var døden for dem vejen i paradis. Ja blandt disse blev det godt nok kaldt Valhalla. ”Blut und Boden” var en slags stammefællesskab for dem.

 

Forrest i faren og sidst i ly

Deres motto var ”Forrest i faren og sidst i ly”. Ja dette kom også til at koste de fleste af bloddrengene livet.

Schalburg havde forklaret dem, at ”Krigen var stor og skøn”. Men de fandt ud af, at:

 • Krigen var beskidt, brutal, nådeløs og stinkende-af blod, lort, svovl og lig i forrådnelse. Den er vanvittig smerte, lidelse, elendighed og oceaner af tårer over de døde og de levende og de flænsede, den er anested for had, grusomhed og koncentration af menneskets laveste instinkter i et spejlbillede af dyrisk afsindighed.

Ja sådan udtrykte en af ”Bloddrengene”, Erik Herlev Nielsen det mange år senere. Han kom til at sidde ret lang tid i russisk fangenskabt, ja hele 9 år. Han blev taget af russerne i 1944-hårdt såret. Først i 1953 blev han løsladt.

 

Schalburg fik nærmest en statsbegravelse

Schalburg var på det tidspunkt leder af Frikorps Danmark. Og i N.S.U. så man op til ham som en slags ”Overhelt”. Han fik nærmest en statsbegravelse med radiotransmission og deltagelse af statsminister Buhl, udenrigsminister Scavenius, forsvarsminister Brorson og hærchef Gørlitz. Men dette vil man helst glemme i dag.

 

Søren Kam – også en af dem

En af dem, der blev optaget i ”Bloddrengene” var Søren Kam. Han er nok den dansker, der er den højst dekorede blandt danskere i Waffen SS. Derfor så man op til ham i N.S.U.-kredse. Han blev egentlig aldrig straffet for sine handlinger, mord m.m. Men fra dansk side var man nu ikke særlig energiske med at få ham udleveret.

 

Et medlemskab havde sin pris

Et medlemskab af N.S.U. kunne have sin pris. Kun de færreste undgik forfølgelse. Forfølgelse og chikane kom fra ikke nationalsocialistiske danskere. National Socialisten havde i sensommeren 1942 denne overskrift:

 • Da 200 Voksne, deriblandt flere Berusere overfaldt 44 Drenge

Det var en beskrivelse af et overfald ved Frederiksdal Kro den 9. august 1942.

 

Førere blev tilbudt våbentilladelse

Efter 1943 blev det almindeligt, at alle førere i N.S.U. blev tilbudt Waffenschein (Våbentilladelse). Landsungdomsføreren havde endda livvagt på. For modstandsbevægelsens side var hjemvendte N.S.U er fra fronten også mål for likvideringer, ja det var det efter 1944 for alle uniformerede i tysk tjeneste.

 

En mislykket aktion

Den 7. oktober 1944 gennemførte modstandsbevægelsen en aktion mod Breidablik i Holte. Ud over våben ville modstandsbevægelsen sikre sig et kartotek. Aktionen startede også godt nok for de 20 modstandsfolk. Men åbenbart havde man ikke taget højde for, at nogle af de tilstedeværende fra N.S.U. havde været frivillige ved østfronten.

Det udartede sig til en regulær ildkamp, hvor modstandsfolkene måtte tage flugten. De efterlod sig kartoteket og de fleste våben.

 

Mange var med i terrororganisationer

En af de mest berygtede folk fra N.S.U. var Ib Gerner Ibsen. Han blev leder af den berygtede Schiøler- gruppe. Gennemgangen vaf retsopgøret viser også, at nogle af de ældre N.S.U er tilsluttede sig Schalburgkorpset og HIPO. De var også at finde i Landstormen, ET og SD. Et tidligere medlem var også i den berygtede Birkedal-Hansen gruppe.

 

Politisk skueproces

Mange af medlemmerne af N.S.U., som kun havde været medlemmer af organisationen og ikke andet, blev også dømt i retsopgøret. Man mente, at medlemskab af N.S.U. kunne sidestilles med at være medlem af et vagtkorps for besættelsesmagten. Dette blev så takseret til 2 års fængsel.

For de danske nationalsocialister var retsopgøret en politisk skueproces, hvor de blev dømt for deres politiske overbevisning.

En unge kvindelig nazist, der havde lavet skansearbejde ved Seest og skrevet en artikel om sport i et af de nazistiske blade fik også to års fængsel. 10.000 af danskere, der havde lavet skansearbejde slap ellers for fængsel.

 

Personlig isolation

For mange nationalsocialister betød befrielsen også personlig isolering, ja og også en social udelukkelse fra det omgivende samfund. Nogle af de nazister, der havde fundet arbejde oplevede, at politiet dukkede op og fortalte arbejdsgiveren, at han havde ansat en landsforrædere.

Ja samfundet indledte også tjenestemandssager mod nazister. For var man sådan en, så havde man med garanti arbejdet sammen med tyskerne.

 

Opbakningen var ringe

Opbakningen til N.S.U. i Danmark forblev ringe. I Danmark var det meget begrænset del af ungdommen, der var udsat for nationalsocialistisk påvirkning. Men hvor det skete, bed ideologien sig fast med overvældende styrke og fremmanede troen på nationalsocialismens rigtighed og ufejlbarlighed.

Det var helt almindelige unge ofte fra velbjergede hjem. De fik et helt andet indblik inden for rammerne for handlinger og holdninger inden for kunst, politik, sport, kultur, menneskesyn og verdensopfattelse.

 

Kilde:

 • Mikkel Kirkebæk: Beredt for Danmark-Nationalsocialistisk ungdom 1932-1945
 • John T. Lauridsen: Over Stregen-under besættelsen
 • Niels Alkil m,fl,: Besættelsestidens Fakta 1-2
 • Besættelsestidens Hvem, Hvad, Hvor
 • Ole Helmer Jensen: 2. verdenskrigs hvornår skete det
 • Hans Kirchhoff m.fl.: Dansk Besættelsestid 1940-1945
 • Claus Bryld: Hvilken befrielse
 • Claus Bryld m.fl.: Besættelsestiden-som kollektiv erindring
 • Malene Djursaa: DNSAP-De danske nazister 1930-45 (1+2)
 • Harley Foged m.fl.: Flugtrute Nord
 • Adolf Hitler: Min Kamp 1-2
 • Guido Knopp: Hitlers Børn
 • Peter Øvig Knudsen: Efter drabet
 • Jacob Meile m.fl.: Kildekunst 1-2, festskrift til John T. Lauridsen
 • Lene Koch: Racehygiejne i Danmark 1920-56
 • John T. Lauridsen: Dansk nazisme 1930-45-og derefter
 • Anders Monrad Petersen: Schalburgkorpset
 • Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen
 • Artikler på www.dengang.dk

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 202 artikler om tiden før, under og efter besættelsestiden herunder:

 • Sommerkorpset
 • B. matinsen-portræt af en forræder
 • Da Frits Clausen kom til middag
 • Flugt gennem Danmark
 • Politiet-under besættelsen
 • Bovrup-kartoteket
 • Niels Bukh-og hans sympatier for Hitler
 • Hagekorset i Parken
 • Skal alle krigsforbrydere ikke straffes
 • Frits Clausen-den tredje historie
 • Søren Kam og hans erindringer
 • Kryssing og Frikorps Danmark
 • De dødsdømte fra Tønder
 • Nazister i Tønder
 • Da Hagekorsflaget blev hejst i Tønder
 • Overvågning i Sønderjylland
 • Jens Møller, folkefører eller folkeforfører
 • Mindretal i brændpunktet
 • Den sønderjyske efterretningstjeneste
 • Det tyske mindretal
 • Frits, nazister og et kartotek
 • Frits Clausen-lægen fra Aabenraa
 • Tilfældet-Søren Kam
 • De danske nazister
 • Danskere i tysk terrors tjeneste
 • Danskere i Hitlers tjeneste
 • Dansk agent skyld i gendarmers død
 • En sønderjyde krydser sine spor og mange flere