Dengang

ArtiklerTænk – at dette sker i Danmark

September 30, 2023

Tænk, at dette sker i Danmark

Ja sådan tænkte jeg, da jeg havde læst Peter Øvigs nyeste bog ”Dem, der ikke tier”. Han fik det at vide for 8-10 år siden. To begivenhedsforløb får vi kendskab til i bogen. Man havde fået det at vide. I statens varetægt. Hvorfor reagerede myndighederne ikke? I 27 år misbrugte forstanderen ca. 100 børn. En tidligere bog fortalte også om overgreb. Det foregik ikke kun på Godhavn. ”De kan rende mig”. Talte man ondt om nogen eller tænkte man ondt, kom man i ”Helvede”, fik børnene at vide. Undskyldning mange år for sent. Man holdt hånden over dem, selv om man vidste, at der foregik noget. Skamfuldt at fortælle om oplevelserne. Børnene tog skylden på sig. Forstanderen var jo sådan en flink og kristen mand. Per Øvig forstår at skabe opmærksomhed. En frygtelig Danmarkshistorie, du bør læse.

 

Han fik det at vide for 8-10 år siden

Peter Øvig fik det at vide for 8-10 år siden. På børnehjemmene rundt om i Danmark skete der seksuelle overgreb. En god ven til forfatteren havde selv været ude for det. Men der skulle alligevel gå nogle år inden forfatteren tog mod til sig.

 

To begivenhedsforløb

Nej det var ikke kun på Godhavn det eksisterede. Bogen er grusom læsning. Tidligere børnehjemsbørn og -ansatte fortæller hjerteskærende, hvad der foregik. Det er med store psykiske omkostninger sandheden nu kommer frem.

Det er særlig to begivenhedsforløb, som forfatteren endda mener ikke er så enestående endda. Vi skal høre om det missionske børnehjem Solgården i tarm. Her misbrugte forstanderen gennem 25 år pigerne.

Ja så er det historien om Det Kongelige Opfostringshus i Hellebæk, hvor ikke alene skolens socialrådgiver men også flere af lærerne i en 20 – årig periode misbrugte drengene blandt andet under bedøvelse.

 

Man havde fået det at vide

Man kan undre sig over, at det kunne foregå i Danmark. Således havde et stort antal mennesker vidst, hvad der foregik. Luthersk Missions ledelse vidste det. Og den tilsynsførende magistrat i Københavns Kommune kendte til misbruget. Både børn og ansatte havde anmeldt det. Men alle blev afvist og undertrykt.

 

I statens varetægt

Tænk, hvad der er overgået små børn i statens varetægt. Overgrebene skete i årene 1949 – 76. Både de børn, det gik ud over og dem på dan anden side ad gangen, der hørte lydene og forsøgte at skaffe hjælp. kommer til orde i bogen.

 

Hvorfor regerede myndighederne ikke?

Luthersk Mission har udsendt en pressemeddelelse med en undskyldning og et tilbud til ofrene for en forstander. Bestyrelsen her har i flere tilfælde ignoreret konkrete henvendelser om misbrug og vanrøgt. Også ansatte har i flere tilfælde rapporteret misbruget. Hvorfor var der ingen, der reagerede.

 

I 27 år misbrugte forstanderen ca. 100 børn

I 2006 lukkede børnehjemmet Solgården, hvor 350 børn boede. I hele 27 år misbrugte forstanderen disse børn. Missionsforeningens medlemmer helt tilbage i 1960erne dækkede over forstanderens fortsatte misbrug, alt imens børnene led under hans misbrug og magtposition på hjemmet.

I dag er man dybt rystede og beskæmmede over, hvad de sagesløse børn blev udsat for. Hverken bestyrelsen eller det lokale politi troede på børnene og de ansatte.

 

En tidligere bog fortalte også om seksuelle overgreb

I bogen får vi at vide, at den afdøde forstander forgreb sig på op mod 100 børn. Men sagen har faktisk været fremme før. I 2006 fortalte en tidligere anbragt kvinde om overgrebene i sin erindringsbog ”Barndommens dal”. Det fik Luthersk Mission til at undersøge sagen. I dag tager bestyrelsen afstand fra den måde den daværende bestyrelse håndterede sagen.

Grethe Sørensen, der skrev bogen, fortæller at de fleste var rystet dengang. Men den generelle holdning var at man ikke skulle rippe op idet

 

Det foregik ikke kun på Godhavn

Den nu 88 – årige Oskar Plougmand, der i 1970 blev ansat i Børgeforsorgen som tilsynsførende med omkring hundrede danske skole – og børnehjem begyndte som den første at tale med børnene, når han tog på inspektionsbesøg. Derved opdagede han nogle af de massive overgreb, f.eks. de tragiske forhold på det i dag mest kendte af børnehjemmene, Godhavn.

Der var BZeren fra Peter Øvigs BZ – bog Hans Horst, der præsenterede ham for Oskar i 2016.

 

”De kan rende mig”

Bogen afdækker tragiske begivenheder, der aldrig burde være fundet sted. En af ofrene fortæller at han blev ydmyget af den omtalte forstander Michael Mortensen, fordi han var sengevæder. Forstanderen gennemtæskede ham. I dag regner han ikke undskyldningerne for noget:

 • De kan rende mig. Jeg har ikke en skid til overs for dem. De skulle have hjulpet mig dengang.

 

Tænkte man ondt om nogen, kom man i helvede

Efter de mange voldtægter og overgreb er der mange, der har haft et svært liv. Flere af børnene forsøgte at få hjælp. Men det blev svaret dem, at de var fulde af løgn. Ja man sagde også til dem at de var løs på tråden.

Men nu var det ikke kun forstanderen, det var galt med. Således blev sengevædere også svinet til og blev afstraffet. Udtryk som

 • Pis-so eller svin

var ganske almindelige. De unge fik at vide, at de skulle bede Jesus eller Gud om forladelse, hvis de bare så meget som havde tænkt noget grimt om noget eller nogen. Hvis man ikke gjorde det, fik man at vide, at man kom i helvede.

Ja nogle blev truet med de skulle spise bræk, hvis de ikke kunne spise deres mad.

 

Det er mange år for sent

Dem, der ikke lyttede dengang, er døde i dag, siger nogle af ofrene. Det er mange år for sent og det ændrer ikke noget. Sådan er holdningen på nogle af de mange børn, det gik ud over.

 

Man holdt hånden over dem

Tænk at disse overgreb kunne foregå gennem 27 år. Endnu mere forkasteligt var det, at man kunne holde hånden over dem. De lokale sagde, at han var en rar mand og at han var god ved børnene. Solgården vil altid hvile som en skygge i manges sjæle.

 • Hver aften sagde forstanderen godnat til pigerne på børnehjemmet. ”Plejefar” som pigerne skulle kalde ham, plejede at komme ind på Tove og Margits værelser, når de var gået i seng, for at lade sine hænder glide op under deres natkjoler.

Uddrag fra bogen.

 

Skamfuldt at fortælle om oplevelserne

Vi møder masser af ubehagelige historier i bogen. Det har ofte været hele deres liv, der har været ødelagt af overgreb i barndommen.

Man må da håbe, at bogen får den virkning at flere bliver opmærksomme, når børn fortæller om overgreb – også i dag.

Det kan være enormt skamfuldt at skulle fortælle om sådanne oplevelser fra ens barndom. Men man skal være parat til at lytte og undersøge det, hvis man hører et barn fortælle om lignende. De forhold, der beskrives i bogen, må ikke fortsætte, fordi ingen dengang hørte – eller troede på – de her børn.

 

Børnene tager skylden på sig

Der, hvor de voksne ikke tager ansvar, tager børn ofte skylden på sig. Denne uberettigede skyld burde for længst være taget fra børnene. Denne skyld har de båret med sig gennem livet sammen med de smertelige minder og for mange også voldsomme følgevirkninger.

Det er om medierne kun har beskæftiget sig med Luthersk mission efter at bogen er udkommet. Hvad med Københavns Kommune og deres manglende tilsynspligt?

 

En flink og kristen mand

Den forstander, der bliver omtalt, var en flink og kristen mand i det lille lokalsamfund. Han kunne da ikke gøre børn fortræd. Det frygtelige er at man ikke gad at høre på børnene.

Igen engang har Staten og Kommunen svigtet folk på institution. Disse sager har vi efterhånden haft mange af herhjemme. Læs bare her på vores side.

 

Per Øvig forstår at skabe opmærksomhed

Per Øvig har igen forstået at få opmærksomhed omkring en bogudgivelse. Det er sket mange gange før. Hvem husker ikke Blekingegadesagen, likvideringer under og efter besættelsestiden, BZ – bevægelsen og så videre.

 

En frygtelig Danmarkshistorie

Denne bog er et stykke frygtelig Danmarkshistorie. Al ære og respekt, at den blev skrevet. Det er lidt svært at sige, at det er spændende læsning. Det er jo grusomt. Men bogen skal læses som en slags advarsel.

Igen engang er der sagt undskyld. Og igen engang må vi konstatere, at dette er sket i Danmark.

 

Kilde:

 • Peter Øvig: Dem, der ikke tier.

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.050 artikler
 • Under Andre Historier finder du 94 artikler
 • Under Nørrebro finder du 324 artikler
 • Under Besættelsestiden (før/under/efter) finder du 405 artikler

 

 • IQ 75 – Erling og Åndssvageforsorgen
 • Afvigernes Ø
 • Dansk raceforskning
 • De Kellerske anstalter
 • Sinker og Halvidioter på Nørrebro
 • Jagten på det perfekte menneske
 • Mandelejren på Livø
 • Livø – en mandelejr – endnu mere
 • De Farlige kvinder på Sprogø
 • De farlige kvinder (2)

 


Højkro – i forfald

September 29, 2023

Højkro – i forfald

Vi fik ”sat ål”. Kroen lå der – inden kirken. Margrethe den Første dikterede en kro for hver 3o kilometer. I begyndelsen var disse kroer – kun for de rejsende. Privilegium for tapperhed. Man skulle sætte garn fra hestevogn. Dyr og stor krohave. Den store sal. Kulturhistoriske værdier. Siden 1960erne er der ikke sket noget. God traditionel mad. Kongeligt besøg. Familiefester, Millioninvestering omkring 2006. Hvad med Slots og Kulturstyrelsen? Et autentisk kulturmijø. Typisk vestslesvigsk byggestil. Lokale byggematerialer. En anden rejseform – dengang. Højkros Venner. Ejer har sagt nej til 450.000 kr. Den lokale debat er følelsesladet. Den nuværende ejer har fortrudt købet. Hærværk mod Højkro. Bygningen forfalder mere og mere.

 

Vi fik ”sat ål”

Det var her vi fik ”Sat ål”. Men det var helt tilbage i min barndom. Normalt ville man så drikke snaps til, men det var ja dog ikke begyndt på dengang. Og nu kan jeg ikke tåle hverken ål eller snaps mere. Begge ting har jeg fået for meget af i mit liv.

Men nu handler dette ikke om mine spise- eller drikkevaner. Det handler om en fredet kro nord for Højer, der er i forfald.

 

Kroen lå der – inden kirken

Allerede omkring år 1130 har der her ligget et gæstgiveri. Det var året, hvor kroens nærmeste nabo blev bygget – Emmerlev Kirke. Og det var længe før bebyggelsen Emmerlev blev nævnt. Den blev nævnt første gang i 1292.

Og hvad er det nu man siger ifølge gammel dansk tradition:

 • Hvor Gud har bygget en kirke, har Djævelen bygget en kro.

 

Margrethe den første dikterede en kro for hver 30 km

I 1396 påbød dronning Margrethe den Første kronens lensmænd at lade bygge en kro for hver 4 mil (ca. 30 km). Det var første gang staten – kongemagten – påtog sig opgaven at sørge for de rejsendes behov for tryg overnatning og et billigt måltid undervejs.

Et privilegium til at holde kro var en tilladelse på bestemte vilkår. Det kunne være f.eks. afgiftsfrit at brænde brændevin, brygge øl og bage brød til salg både i krostuen og ud af huset. Det er måske sket gennem kroens købmandsforretning.

 

I begyndelsen – kun for de rejsende

Kroen er fra midten af 1600 – tallet siger en kilde. En anden kilde nævner året 1780. Gennem årene har kroen haft en stor lokal kundekreds og mange trofaste overnattende turistgæster. Men den tid er for længst forbi. Her har der i tidens løb også været købmandsforretning.

Privilegiet var udstedt til en bestemt person og gik ikke i arv. Hver ny krovært skulle ansøge på ny og desuden betale en årlig afgift til statskassen. En privilegeret kro var oprindeligt udelukkende for de rejsende og ikke til den lokale befolkning. Den lokale befolkning måtte oprindelig ikke komme her. Men dette forbud forsvandt dog efterhånden.

Disse kroer var et gode på Hærvejen. Her var der i ældre tid meget utrygt at færdes og sådan har det sikkert været her ude på landet.

 

Privilegium for tapperhed

Højkro havde også et stort landbrug tilknyttet, således hørte 100 tønder land til kroen. På den østre side af vejen ses stadig en jernlåge imellem to granitstøtter, som fører ind på marken. Og endnu er rejstalden til kroen også bevaret.

I 1640 blev Højkro en kongelig privilegeret landvejs-kro. Disse privilegier blev givet til indehaveren af Højkro på grund af udvist tapperhed under Svenskekrigen i 1600-tallet.

I 1700-tallet hørte kroen under Schackenborg Gods i 1700-tallet, men en velhavende købmand købte kroen.

 

Man satte garn fra hestevogn

Det var dengang, at man med hestevogn kørte ud på vaden og satte garn ved ebbetid. Ved næste ebbe kunne man så hente fangsten på samme måde. Glemt er sikkert også, at dengang var Emmerlev udskibningssted for okser til Holland.

Indtil 1867 var kroen hjemsted for Højer Herreds tingsted.

 

Den store sal

Omkring 1900 blev der tilbygget en fløj mod nord. I denne var den store sal. Af kilder fremgår det at Højkro tidligere havde rigtig mange hollandske fliser på væggene. Der er også nævnt et årstal som 1898, hvor en del af nordfløjen blev indrettet som sal. Det gik så ud over rejsestalden. Kroværten dengang hed Festersen.

Han drev kroen fra 1898 til 1927. Derefter fulgte Niels Poulsen Pedersen, der drev kroen til 1954. Da Tove og Karl Sørensen overtog kroen, var landbrugsarealet reduceret fra 100 tdr. til 7 tdr. land.

 

Dyr og stor krohave

Dengang var der endnu køer, svin og høns. Senere holdt Karl også får og heste. Og dengang var der en meget stor og velpasset krohave, der stødte op til kirkegården og Emmerlev Kirke.

 

Kulturhistoriske værdier

I hovedbygningens indre er den ældre planløsning bevaret nord for forstuen med store dele af en gennemgående hovedskillevæg og stuer og en suite ud mod vejen. Syd for forstuen er der en korridorgang med værelser mod haven, depotrum og toilette mod vejen. Ældre loftsbjælker er synlige. Der er bevaret enkelte ældre bygningsdele, bl.a. bræddegulve og fyldningsdøre. Den sydøstligste del er bygget sammen med rejsestalden.

Hovedbygningen rummer sagt med andre ord skænkestuen, to restaurationslokaler, samt den nyere sal. Og så er der en håndfuld spartansk indrettede værelser med fælles bad på gangen men dog indeholdende håndvask.

 

Siden 1960erne er der ikke sket store forandringer

Siden 1960erne er der ikke sket store forandringer mht. møblering og øvrig indretning. Dengang signaliserede Højkro tradition, kontinuitet og tryghed. Det var dengang hele familien hjalp til på kroen – med ægtefæller og børn.

En video (Småbutikker og – virksomheder i Danmark nr. 3) blev optaget nogle dage i juni år 2000. Her følger man Tove Sørensen, der siden 1954 drev kroen. Og så er det kokken Flemming Lauridsen under arbejdet på kroen og gæsterne i lokalerne samt den årlige ringridning, der fandt sted lige over for på Højkros mark.

Det var en stor opgave at istandsætte lokalerne, købe møbler og så videre. Der skulle også serveres mad.

Tove Sørensen fik en hjerneblødning og måtte de sidste år flytte på plejecentret i Højer, hvor hun døde i 2009.

 

God traditionel mad

Gennem årene kom her en masse faste gæster men også faste turister. Her blev der spillet masser af skat. Foruden de nævnte stegte ål kunne man her få traditionel kromad, dessert smørrebrød, kaffe, ostemad og hjemmebagt kringle. Jeg kan ikke huske om, der også var Sønderjysk kaffebord på Højkro. Men egentlig er det jo ikke rigtig Sønderjysk kaffebord bare at præsentere et kæmpe kage-buffet.

Her var aspargessuppe eller klar suppe med kødboller, wienerschnitzel lavet af svinemørbrad., med ærter, smørsovs og brasede kartofler. Her var biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød. Og så var der Højkros særlige æggekage med rejer og bacon.

Eller hvad med flæskesteg med rødkål, brun sovs og kartofler med hakkebøf med bløde løg, brun sauce. Ja så var det jo også lige et stykke lagkage eller citronfromage. Det var tider dengang.

Ja på et tidspunkt kunne man på Højkro få 32 forskellige smørrebrød. Ganske imponerende.

 

Kongeligt besøg

Her var dronning Margrethe i 1982 til frokost, da hun indviede det nye dige fra Emmerlev Klev til grænsen. Også prinserne har sammen med Grev Schack gæstet stedet. De fik serveret kartoffelsalat med frikadeller.

 

Familiefester

I den store sal var der mange familiefester gennem årene – i forbindelse med barnedåb, konfirmation, bryllup, sølv – og guldbryllup, runde fødselsdage og gravøl med stor deltagelse fra landsbyen og omegn. Jeg tror min familie gennem årene har fejret mange fester her.

Så kom alle de traditionelle arrangementer som påske, pinse, ringriderfest, mortensaften.

 

Millioninvestering omkring 2006

I 2006 blev Højkro solgt, hvor kroen efterfølgende blev drevet videre. Den nye ejer investerede en million kroner i salen, for at kunne huse selskaber. Men siden er ejendommen overladt til sig selv.

Her var kobberkedler at se. Og kønne messingfade fra 1600 – tallet.

 

Hvad må Slots – og Kulturstyrelsen?

Det kan undre at Slots- og Kulturstyrelsen intet har gjort for at forhindre det triste syn. De har glemt at kigge på det unikke stykke kultur sammen med kirken. Det kan da vel ikke forbigå styrelsen at have set, hvad de lokale har forsøgt. Men åbenbart skal et stykke dansk kulturarv bare forsvinde, fordi det ligger i Udkantsdanmark.

Men hvad må og skal den styrelse i grunden?

 

Et autentisk kulturmiljø

Det er et meget specielt kulturmiljø med vejtræer langs facaden og rejsestald på den anden side af vejen med en lille aftægtsbolig ligeledes med vejtræer langs facaden. Og så er det den umiddelbare nærhed af kirken og den bevarede kirkesti til landsbyen, der gør dette til et enestående og meget autentisk kulturmiljø.

I aftægtshuset var der indrettet to små ferielejligheder.

 

Typisk Vestslesvigsk byggestil

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til, at Højkro har træk fra den vestslesvigske gård, som vi også har beskrevet i andre artikler her på siden. Byggestilen er ret så karakteristisk for byggestilen ved Vadehavet.

Her er typisk de stejle og udbrudte, afvalmede tage, som tækket med tagrør og har mønning af græstørv samt den spidse frontkvist.

Det hårde vejr og truslen om stormflod har været medvirkende til den særlige byggeskik, ligesom det har været afgørende for udviklingen af denne bygningstype, hvilke byggematerialer, man kunne skaffe lokalt. I det træ-fattige landskab har det været vanskeligt at skaffe konstruktionstømmer. An har derfor tidligt bygget i grundmur.

Et byggemateriale, der også er mere modstandsdygtigt over for klimatisk nedbrydning end for eksempel bindingsværk. De karakteristiske teglsten blev brændt lokalt af bønderne eller på de lokale teglværker.

 

Lokale byggematerialer

Tunge græstørv til mønningen og rør til tækning hentede man i engdragene og i marsken, hvor der før afvandingen var langt flere rør end i dag. Til fremstilling af mørtel og hvidtning anvendte man ”skælkalk”, der blev fremstillet ved at brænde skaller og kalksten fra stranden. Sten til belægning, der leder regnvandet væk fra husene og mindsker opsprøjt på murværket, hentede man ligeledes fra stranden. Højkros og andre vestslesvigske gårdes udformning har således været præget af både de klimatiske og landskabelige forhold samt adgang til byggemateriale.

I nordgavlen vidner den bevarede reve-luge om, at tagrummet blev anvendt som høloft og underbygger allerede det, som vi har nævnt, at et større landbrug tilhørte kroen.

 

En anden rejseform

Den tilhørende stald minder om den tidligere langsommelige rejseform til hest eller med hestevogn, hvor det ikke alene var den rejsende, der skulle have et måltid mad og en overnatning. Man skulle også sørge for at få hestene opstaldet og forsynet med vand og foder. I rejsestalden kan man så længe det varer inden det hele forfalder endnu se de bevarede porte, luger og staldvinduer, som netop vidner om den oprindelige funktion.

Kigger man på Højkro repræsentere den en harmonisk fremtræden med en blank rød mur med det altdominerende stråtag og de hvide vinduer. De indvendige døre og hoveddøren stammer sandsynligvis fra kroens opførselsår.

 

Højkros Venner

Højkros Venner blev stiftet i november 2022. De har siden forsøgt at gøre noget for bevarelsen af Højkro. De har forsøgt at købe kroen af ejeren og de forsøgt at gøre myndighederne opmærksom på, at her står en unik og fredet ejendom, der er ved at forfalde fuldstændig.

Foreningens Facebook – gruppe har over tusind medlemmer. Og af betalende medlemmer har man cirka 100.

Om stedet nogensinde bliver til kro igen, er nok tvivlsom. Om det skal blive til et turistcenter, ja så kræver det nok det offentliges bevågenhed.

 

Nej til 450.000 kr.

Højkros Venner har således tilbudt den nuværende ejer Therese Thøgersen 450.000 kr. for køb af ejendommen ud fra jordprisen. Ejendommen er uden renovering værdiløs. Man har som et alternativ foreslået at ejendomsmægler vurdere ejendommen. Men ejeren har afvist begge dele.

 

Den lokale debat er følelsesladet

På Højkros Venners hjemmeside bliver der bedrevet voldsom sensationslyst og fantasifuld sladdervorenhed. – ja sådan kan man læse i den lokale debat. Beskyldningerne mod den nuværende ejer er måske også grove. Der skal en kæmpestor pose penge til. Det tænker man måske ikke lige over.

 

Den nuværende ejer har fortrudt

Til TV – syd har den nuværende ejer udtalt, at hun har fortrudt købet dengang hun købte kroen. Dengang syntes hun at det var et hyggeligt sted og drømte om en hyggelig kro. I dag er hun også ejer af Kommandørgården på Rømø.

 

Hærværk mod Højkro

Ejeren betegner ejerskabet af Højkro som et mareridt. Denne følelse er nok ikke blevet mindre af at lokale i frustration over stedets forfald er begyndt at udøve hærværk inden for i bygningen og flere gange udsat den engang skønne ejendom for skældsord som

 • Kulturarv – Skam og ”F…..” Therese”.

Ejeren har nu fået dækket vinduerne til med sorte plader.

Forfaldet har bredt sig med stigende fart. Der er rådnede vinduer og døre, revner i murværket og store fugtskader med skimmelsvamp.

 

Højkro forfalder mere og mere

Højkros Venner har foreløbig tabt slaget. Ifølge jv.dk har den nuværende ejer ikke økonomisk råderum til at sikre kroen for eftertiden. Det har hun meddelt Slots – og Kulturstyrelsen.

Man skulle så tro, at denne styrelse ville tage over. Eftersom Højkro er fredet hører den under:

 • Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

I mellemtiden forfalder Højkro mere og mere. Åbenbart er der ingen hjælp at hente ved fonde for Højkroens Venner. Taget og vinduerne er utætte så fugt trænger ind i bygningen.

Officielt er stedet ikke til salg. Men hvad sker der så? Lige nu ser det ud til at et stykke kulturarv bare forsvinder.

 

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • hoejkro.dk
 • tvsyd.dk
 • jv.dk
 • nordschleswiger.dk
 • Karen Vium Jensen: Bevaringsværdige bygninger i Højer Kommune, Daler, Emmerlev, Hjerpsted og Højer Landsogn
 • Videofilm Højkro (Karsten Biering) (Småbutikker og – virksomheder i Danmark nr. 3) (Det Humanistiske Fakultet)
 • Folk og Kultur – Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab (2001)
 • Vadehavet, Kulturarvsatlas 2007.

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.048 artikler
 • Under Højer finder du 88 artikler

 

 • Kniplinger nord for Højer
 • Søfolk fra Emmerlev
 • Kogsbøl ved Emmerlev
 • Emmerlev Skole

Tønder fra starten

September 28, 2023

Tønder – fra starten (1)

Dette er en ny mini – serie – Tønder – strejftog i historien. Var Idrissi i Møgeltønder eller Tønder i 1130? Hovedvejene i 1652. Hertugen måtte give afkald på Møgeltønder. Hvorfor valgte Hertugen Lybsk lov? Hertugen satsede på Tønder. Torvet blev mindre. Tønders gamle gader. En enklave i Tønder. De gamle gavlhuse. Dybe byggegrunde. De 4 gamle kvarterer. De 120 borgerhuse. Pligter og rettigheder. Byens Råd. Tønders historie knyttet til Tønderhus. Slottet jævnet med jorden.

 

Strejftog i historien

Vi starter her en ny serie, som vi kalder Tønder – Strejftog i historien. Noget har du sikkert hørt før. Men du skulle nu også gerne kunne læse noget nyt fra historien.

Ja egentlig er det mange forklaringer på ordet Tønder. De tysksindede mener, at det stammer fra det tyske sprogområde. Men det stemmer ikke rigtig overens med de gamle danske marknavne. Tønder er oprindelig en dansk bebyggelse på dansk folkegrund.

 

Var Idrissi i Tønder eller Møgeltønder i 1130?

Historikerne diskuterer endnu om det var Møgeltønder eller Tønder, der var havnebyen dengang i 1130. Her var der besøg af den arabiske geograf Idrissi, der satte Tundria på verdenskortet.

 

Hovedvejene i 1652

På Joh. Meiers kort i Dankwerths store ”Landesbeschreibung” fra 1652 kan man tydelig se vejen fra Ribe til Tønder. Denne vej gik fra storbyen Ribe ned over Roager, Gasse, Drengsted, Sølsted Hede, Lindskov Mølle, Gallehus, Tved til Tønder.

En anden vej kom fra nordøst over Løgumkloster til Tønder. Kort før Tønder løb vejene Ballum – Hjerpsted – Visby og Ravsted – Højst – Solvig ind i de store veje. Efter den vanskelige overgang over Vidåen var klaret, gik hovedvejen videre syd på over Læk mod Itzehoe og Hamborg.

 

Hertugen måtte give afkald på Møgeltønder

I 1241 måtte Hertugen afstå Møgeltønder til Ribe. Dermed mistede han egnens ældste by. Nu var interessen fokuseret på Tønder. To år fik byen købstadsrettigheder og masser af privilegier. Tønder er efter Slesvig Hertugdømmets ældste købstad.

 

Hvorfor valgte Hertugen Lybsk lov?

Meget påfaldende er det, at byen to år efter Kong Valdemars jyske lov fik ”Lybsk” købstadsret. Forklaringen på denne mærkelige handling turde være den, at Hertug Abel ville give sin by den bedste ret. Af politiske grunde ønskede han en tysk stadsret.

 

Hertugen satsede på Tønder

Allerede fem år før havde gråbrødre anlagt et kloster i byen. Dette må være bevis for, at Tønder på daværende tidspunkt har været en betydelig by. Allerede dengang var købstadens navne og porte danske.

Hertugens bevågenhed på Tønder har givet købstaden en hurtigere vækst. Tønderhus blev betydeligere end bispens Møgeltønderhus. Hertug Valdemar den Femte, der ofte boede på Tønderhus udvidede i 1344 byens privilegier. Han befalede at alle indbyggere i Viding Herred, Lø Herred, Slogs Herred, Højer Herred og Tønder Herred udelukkende skulle søge tov, altså handle i Tønder. Alle håndværkere i disse fem herreder, det være sig smede, tømre, skomagere, buntmagere eller andre inden 6 ugers forløb skulle flytte ind til Tønder, dog således, at inden for hvert sogn fik en af hver profession fik lov til at blive boende på landet.

Tønder havde tidligt forbindelse med Lübeck og handelsforbindelse med frisere og hollændere. Og nedertyske købmænd kom også til Tønder. Det har sikkert præget kulturen og sproget i byen

 

Underlagt Råd i Sydslesvig

Den eneste borgmester vi kender fra middelalderen, er Hermann Bonihaver (1485). Han var af Lybsk slægt. Indtil 1571 skulle man rette sig efter Rådet i Lüberck. Fra 1571 til 1721 var det den holstenske ”Firestadsdomstol”, bestående af Rådene i Kiel, Rendsborg, Itzehoe og Oldesloe.

I den Schauenborgske tid var plattysk forvaltningssproget i hele Sønderjylland. Dette var også forvaltningssproget i Tønder.

Lidt efter 1560 flyttede den kongelige og hertugelige tolder Fabricius fra Tønder til Rendsborg. Dengang kunne familien ikke et ord tysk. Da de senere kom tilbage til Tønder havde de glemt deres danske modersmål.

 

Torvet blev mindre

Der var en masse å-løb i byen. Bymuren bestod af palisader. Og Tønderhus var omgivet af vand. Først i 1770 blev en del af Vestergade fra Torvet til Lillegade benævnt Storegade.

I 1580 blev Torvet mindsket ved at husene fra Missionshotellet til Torvet blev bygget ud på Torvets grund. Året efter blev en smøge udvidet til Søndergade.

 

Tønders gamle gader

Studedriften, der kom nordfra til byen førtes gennem Kogade til toldstedet ved borgporten og derfra videre bag om byens hovedgade til Sønderport. Spikergade kommer efter det plattyske Spieker, der betyder lagerhus. Det var oprindelig en gyde bag hovedgaden. Først efter 1900 blev den fortsat mod øst fik navneforandring fra ”bag e Ståld” til det finde Vidåegade.

Det samme gælder ”e Stokvej”, der fra Torvet førte nordpå til en ”Stok” (Løbeplanke) over Laurentiusstrømmen (ved banegården Tønder Øst, der dengang blev kaldt Tønder Nord). Og pludselig havde byen to Jernbanegade r. Men den ved Tønder Nord (Øst) blev omdøbt til Richtsensgade.

”Nørre bag e Ståld”, der førte bag stavnhusene på hovedstrøgets nordside blev senere til Nørregade. Lille Gade og Kobbergade optrådte tidligt som smøger fra Strøget til Bagstræderne. Smedene var på grund af brandfaren samlet i Smedegade.

 

En enklave i Tønder

Uldgade har det været en del debat om. Den skulle nok have heddet Ulvegade. Det tyske navn Wolfstrasse synes at have været korrekt. Nej gaden hørte ikke engang til Tønder Købstad. Sammen med Slotsgade (nu Frigrunden) blev den først i året 1665 udskilt fra Tønder Herred. Indtil 1933 lå de to gader på Slots – og Frigrunden. De to gader lå som en enklave i byen uden at høre til den.

Hertug Frederik den Tredje skænkede i 1645 til to af sine embedsmænd pladsen mellem Slotsgade og Møllevej og fritog de huse, der lå der for al skat og indkvartering. Hans efterfølger Christian Albrecht bestemte i 1663, at disse huse skulle være undergivet anden jurisdiktion end Hofretten på Gottorp.

Således opstod ”Frigrunden”. ”Slotsgrunden” bestod også af Slotsbanken og et lille område lige over for slottet, hvorpå der lå boliger til slotsbetjente, en slotshave og Hertugens Vandmølle.

Nej denne slotsgrund var som måske allerede nævnt ikke ting – og skattepligtig til Tønder Kommune. Fra 1867 til 1920 dannede det Tønder Slots – og Frigrund – en selvstændig lille kommune. Efter 1920. Den hørte faktisk til Tønder Landsogn. Først i 1933 lykkedes det at få den indlemmet i Tønder Købstadskommune.

 

De gamle gavlhuse

Borgenes Boplads, øen mellem Gammelå og Møllestrøm var kun lille. Derfor var hustomterne smalle. Husene blev bygget som gavlhuse smøget tæt op ad hinanden. Dette svarede til den nedersaksiske byggeskik. Det var måske bevis for den tidlige forbindelse syd på.

Gavlen lå ud til gaden. Indgangsdøren var midt i gavlen. Stueetagen var som regel et stort rum, hvorfra man først senere udskilte butik eller værksted mod gården, kamre og stuer mod den smalle smøge ved siden. Tydelige spor af denne inddeling viser endnu mange gamle huse – tydeligst det gamle gotiske gavlhus ved Torvet. Det er bygget efter branden 1617 af præsten Severin. Der findes ikke mange købstæder, der har bevaret det gamle præg som Tønder.

 

Dybe byggegrunde

Var byggegrundene smalle, så var de til gengæld meget dybe. Hvert grundstykke på Strøget gik helt igennem til de nuværende baggader. Ud til disse gyder var der bygget porthus, stald, lagerrum og eventuelt en lille bod til ”Husfolk”(Tjenestefolk eller lejere). Mellem forhus og baghuse lå en stor gårdsplads. På den anden side af baggyden lå som regel møddingen.

 

De fire gamle kvarterer

120 sådanne gavlhuse lå langs Strøget sammenfattet i de fire ”kvarterer” S.V. – N:V: – S.Ø -og N-Ø. – Kvarter med hver sin baggyde kaldet ”bag e ståld (S.V. bag e Ståld) (N.V. bag e Ståld) osv.

 

De 120 borgerhuse

Disse 120 borgerhuse kaldtes ”Stavnhuse”. Til et Stavhus hørte 1/120 af retten til fælles græsning på græsmarkerne og tilsvarende andel i enge og fælles ager., faste stolestader i kirken og gravplads på kirkegården.

Kun disse 120 borgere var fuldgode borgere i modsætning til de ”gemene” borgere i boderne. Til gengæld bar de alle pligter. Det var de pligter, der fulgte med markfællesskabet, skatter, afgifter, vagt m.m.

 

Pligter og rettigheder

Hver stavnsejer havde et stykke vej og dige, som de skulle holde vedlige. Det er det samme som vi kender fra landsbyerne med deres bolsmænd og kådnere. Det har sikkert også i Tønder været de samme uovervindelige sociale skranker som det var på landet mellem bolsmænd og kådnere.

Tønder Købstad svarede til et komplet herred og havde et hel herreds forpligtelser. Det svarede skat af 120 plove og tolvsystemet var gennemført ved militære forpligtelser. Der skulle stilles 120, 60, 40, 30 mand altså et tal, der var en del af 120.

Den ældgamle stavns-forfatning blev først ophævet med markedsfællesskabet i 1768. Byens jorder udskiftedes i lod, der ikke mere var fast knyttet til et arnested i stavns-huset og et ”Landinteresseskab” overtog vedligeholdelsen af diger og veje, ansættelse af markmænd m.m.

 

Byens Råd

Byens råd, Borgmester og Rådsherrer havde fuld rets-højtid på byens område. Som tegn derpå står Kag-manden på Torvet, dog ikke mere galgen. Den blev senere flyttet til ”Galgefennen” øst for byen. Den sidste Kag-mand (fra 1699) opbevares på museet. Den, der er opstillet på Torvet er en kopi.

Byens Råd havde endvidere ansvaret for byens finanser, forsvar (Borgervæbningen), de sociale opgaver og fremme af næringslivet.

Klokkehuset på Torvet kaldte hvert år i februar borgerne sammen til ”Allemandsting”. Så blev byens vedtægter oplæst og nye borgere blev taget i ed. Byens vedtægter var skrevet på plattysk.

 

Tønders Historie knyttet til Tønderhus

Tønder Bys historie er allerede tidligt knyttet til Tønderhus. Slottet på Slotsbanken var snart i kongens og snart i Hertugens eje. Og det blev byen så også. I Middelalderens kampe mellem konge og hertug spillede Tønderhus en betydelig rolle. 1284 stadfæstede Hertug Valdemar den Fjerde under et ophold her Flensborgs Stadsret. Året efter indtog Kong Erik Glipping slottet og jævnede det med jorden. Men det blev hurtigt et nyt og stærkere slot. I 1340 pantsatte Hertug Valdemar den Femte slottet til Grev Gert, men pantet blev indløst. I 1354 blev privilegierne udvidet.

Så blev slottet atter kongelig, men i 1357 blev det erobret af den holstenske Grev Adolph, der beholdt det til 1359. Hertug Henrik opholdt sig her i 1368, da han gav rettigheder til Løgum Kloster. Han døde vist nok her i 1375. Borgen skiftede nu ustandselig ejer.

Vi springer frem til 1401, hvor Grev Gerhard den Fjerdes enke, Elisabeth pantsatte Tønderhus til Dronning Margrethe.

 

Slottet jævnet med jorden

I 1533 -35 skete der store ombygninger på Tønderhus. Det samme skete i 1574. Vi springer frem til 1626, hvor amtmand Wolf Blomme overgav slottet til kejserlige tropper. Wallenstein holdt sit indtog på Tønderhus den 18. oktober 1627. I 1740 blev der bygget et nyt port-hus men slottet var ved at forfalde. I 1750 – 51 blev slottet jævnet med jorden dog med undtagelse af det nye port-hus, der nu tjente som fængsel.

Da amtmanden nu mistede sin bolig, lod Grev U.A. Holstein opføre en ny amtmandsbolig. Ribe Landevej blev bygget af rester af slottet.

 • Dette var første del af Tønder – Strejftog fra Historien
 • Snart vil du kunne opleve andel del

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Kirkeskov: Sønderjylland – et historisk typografisk værk
 • Ludwig Andresen: Bürger – und Einwohnerbuch der stadt Tondern
 • Eric Carstens: Die Stadt Tondern
 • Lennart S. Madsen: Tønderhus – en købstadsborg
 • Claus Eskildsen: Tønder 1243 – 1943
 • Kaj Siewerts: Tønders berømte gavlhus
 • Tønder gennem Tiderne 1-2

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.047 artikler
 • Under Tønder finder du 335 artikler

 

 • Tønderhus, slot, borg og fæstning
 • Tønders Historie i årstal
 • Hvor gammel er Tønder egentlig?
 • Gadenavne og skilte i Tønder
 • Tønders Historie indtil 30 års krigen
 • Tønder i 773 år
 • En amtmandsbolig i Tønder
 • Æ Kagmann i Tynne (Kagmand i Tønder)

 


Skal de københavnske lokalarkiver lukke?

September 26, 2023

Skal de københavnske Lokalarkiver lukke? (b)

Lokalarkiverne har eksisteret i 50 år. I de sidste 2 år er tilskuddet reduceret med 40 pct. Lejemål opsiges i løbet af 2024. Kommunen får endda det meste af deres tilskud tilbage i form af lejeindtægt. Lokalarkiverne betaler bl.a. 400.000 kr. i leje til Københavns Kommune. Andre institutioner har slet ikke ressourcer til at overtage de kæmpe arkiver af lokalhistorie. Hvad laver et lokalarkiv? 600 hyldemeter lokalhistorie, 125.000 lokale fotos, der er ved at blive digitaliseret. Dertil kommer masser af aktiviteter i de lokalhistoriske foreninger. Hvis kommunen skal overtage det, bliver det dyrt. 150 frivillige medarbejdere skal erstattes af betalende embedsmænd.

 

De har eksisteret i 50 år

Det er altid en fornøjelse at komme ud og holde foredrag for historieinteresserede københavnere. Men i fremtiden kan det være slut at repræsentere for eksempel Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Det er nemlig fare for, at Københavns 10 lokalhistoriske foreninger og arkiver lukker. Og hvorfor nu det?

Og hvorfor skal man hele tiden være bange for, hvor meget der nu bliver skåret i driften. Der må da kunne findes en eller anden form for en permanent løsning. København har i de sidste 50 år haft lokalarkiver.

 

I de sidste 2 år er tilskuddet reduceret med 40 pct

I budgetaftalerne for 2024 har politikerne besluttet endnu engang at mindske tilskuddet. Inden for de sidste to år er tilskuddet reduceret med 40 pct. Jamen interesserer de københavnske politikere sig ikke for, hvor man kommer fra? Jo for eksempel har Arbejdermuseet fået forhøjet deres bevillinger.

 

Lejemål opsiges i løbet af 2024

Lokalarkiverne bliver nødt til at opsige alle deres lejemål i løbet af 2024. Tilskuddet i 2024 vil være på 565.000 kr. og vil kun dække 90 pct. af huslejen. Mon politikerne havde tænkt sig, at det er 150 frivillige, der skal betale de sidste 10 pct? Det var måske en lidt åndsvag spørgsmål, men politikerne har fået alle tallene tilsendt. Og Københavns Kommune sætter ikke lejen ned til lokalarkiverne.

 

Kommunen får det meste af tilskuddet tilbage

Det paradoksale er, at Københavns Kommune får en stor del af tilskuddet tilbage. De ti arkiver betaler årligt 620.000 kr. i husleje. Heraf betales små 400.000 kr. tilbage til kommunen i form af husleje, idet 7 arkiver lejer kommunalt ejede lokaler.

 

Andre instanser har ikke ressourcer til at overtage

Når nu arkiverne lukker er det Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, der skal overtage alle arkiver plus en masse af de ting, som 150 frivillige uden løn varetager. Det har disse instanser slet ikke bemanding eller faciliteter til.

Hvert lokalarkiv fik i gennemsnit 35.000 kr. pr arkiv til materialer til forsvarlig opbevaring af arkivalier, IT – udstyr til digitalisering, udstillingsmaterialer og almindeligt kontorhold.

 

Hvad laver et lokalarkiv?

Hvad laver vi, foruden at samle folk med interesse for Københavns historie og fare rundt og holder foredrag:

 • Indsamle og sikre arkivalier
 • Registrere indkomne materialer
 • Sikre åben adgang for interesserede til de indsamlede materialer
 • Formidle lokalhistorisk viden til lokalområdet gennem udstillinger, foredrag, udgivelse af bøger m.m.

Årligt bruger de 150 frivillige 20.-25.000 timers arbejde i arkiverne.

 

600 hyldemeter lokalhistorie

Og det er nu blevet til ca. 125.000 lokalhistoriske billeder, 1.000 lokalhistoriske film samt 600 hyldemeter unikt lokalhistorisk materiale. Og det er vel at mærke ikke noget som hverken Københavns Museum eller Københavns Stadsarkiv har i deres arkiv. Men aftalen er, at de skal have det, når Lokalarkiverne lukker.

Lokalarkivernes materiale bliver løbende udvidet med donationer fra private, virksomheder og organisationer i lokalområdet.

De kommunale tilskud dækker ikke mere for huslejeomkostninger for arkiverne, materialer til opbevaring af billeder og dokumenter, drift af it – systemer til registrering og digital bevaring af de historiske materialer m.m.

 

Masser af aktiviteter

Arkiverne har årligt 3.400 henvendelser

Til arkiverne er der tilknyttet foreninger, hvor medlemmerne bidrager til økonomien ved at betale kontingent. Her arrangerer vi guidede ture, foredrag, virksomheds – og museumsbesøg med omkring 5.000 deltager hvert år.

Kontingentet bruges også til udgivelse af bøger og tidsskrifter samt lokaler (ofte kommunale) til medlemsmøder, foredrag m.m.

Når arkiverne lukker, så lukker de lokalhistoriske foreninger antagelig også.

 

Det bliver endnu dyrere for kommunen

Det kan i den grad undre at politikerne siden 2022 bare skærer i bevillingerne. De er udmærkede klar over disse tal, som undertegnede her, har nævnt. Man skulle da også mene, at de var klar over konsekvenser, når de 10 lokalarkiver i København lukker og de 150 frivilliges arbejde skal erstattes af kommunalt ansatte, der skal have løn for deres arbejde.

 


Ladelund – Hvorfor og Hvordan?

September 25, 2023

 

Ladelund – Hvorfor og Hvordan?

Der skete grusomme ting i nærheden af Tønder. Efterhånden gik det rygter om det i Tønder. Lejren var oprindelig bygget til Reichsarbeiterdienst. Johannes Meyer skrev forbudte ting i kirkebogen. 2.000 menneskevrag kom til Ladelund. 11-12 rimer daglig i isnende kulde og vand. Modig hævede pastoren sin røst. 70 hollændere ligger på kirkegården. Også en skrivelse til Førerhovedkvarteret. Fortvivlelsen lyste ud af øjnene. På jagt efter en kålroe. Pastoren truet med KZ – lejr, hvis han fortsatte med at vise medlidenhed. Første gang kom der 12 lig. Men en bonde fra byen kom hver gang med 16 lig på sin hestevogn. Kapoer var rente voldsforbrydere og specielt udvalgt for at pine fangerne. Nogle kunne ikke holde sig oprejst. Kommandanten stjal deres mad og tjente penge på det. Kapoerne pryglede fangerne ihjel. Pastoren hjalp fangerne på kirkegården. De fik en kristelig begravelse og pastoren skrev til pårørende over hele Europa. Kommandanten mente ikke, at Jul var en kristen fest. Sammen med en bager i Rens ville han hjælpe fanger på flugt. Briterne kiggede skævt til pastor Meyer, fordi han i 1930erne havde været en energisk nazist.  Lejren blev indrettet som lazaret og senere flygtningelejr. På en sten står ”Menneskets værdighed er urørlig”. Det er første artikel i den tyske grundlov. På Føhr hædrede man en krigsforbryder. Han blev løsladt efter få år. Ingen af de tre ledere i Ladelund blev nogensinde straffet. Meget alvorlige anklager. Et vidne udtaler sig. Vi fandt et mystisk dødsfald i Padborg med forbindelser til Ladelund.

 

Grusomme ting i nærheden af Tønder

Ikke langt fra Tønder og knap tre kilometer fra grænsen foregik der noget grusomt under Anden Verdenskrig. De tre højeste i hierarkiet, der stod for disse grusomheder, blev aldrig straffet. Blandt vagtpersonalet var der blandt andet folk fra Det Tyske Mindretal nord for grænsen.

Ellers bestod vagtpersonalet af ældre marinesoldater og folk fra SS – Todenkopf.

 

Man kunne høre dødsskrig

Der siges, at tyskerne ikke vidste, hvad der foregik i disse dødslejre. I Ladelund kunne man høre dødsskrig fra dem, der blev tortureret ihjel. I Tønder var der rygter om det, der skete i Ladelund. Det har min far i hvert fald fortalt mig.

 

Bygget til Reichsarbeiterdienst

Egentlig var det en baraklejr, der blev bygget til 250 unge mennesker, der skulle forrette ”Reichsaibeiterdienst, Den såkaldte Panzervej – betonvejen fra Süderlügum til Flensborg – en strækning på 34 kilometer var noget som de unge havde været med til at anlægge.

Jo vi har allerede to – tre artikler om forholdene. Men denne gang kigger vi os på den modige lokale præsts dagbog. I 1930erne var denne en meget overbevist nazist. Og han var medlem af organisationen Deutscher Christ.  Han var på nippet til selv at ryge i KZ – lejr.

 

Johannes Meyer skrev forbudte ting i kirkebogen

Pastor Johannes Meyer fra Ladelund skrev forbudte ting i kirkebogen. Han skrev, at der næppe var en i sognet bortset fra fanatiske nazister, der troede på en sejr for tyskerne. Tilstedeværelsen af en koncentrationslejr i Ladelund åbnede manges øjne. Kvinderne i Ladelund gik med bøjede hoveder. Mændene gik med knyttede hænder i lommen i raseri mod det statsstyre, hvis umenneskelige konsekvenser lod mennesker pines til døde omkring deres huse og gårde.

Ja sådan skrev pastor Meyer dengang. I seks uger skete der grufulde ting nær den dansk-tyske grænse. Det var fra den 1. november til 16. december 1944.

 

2.000 menneskevrag ankom til Ladelund

2.000 menneskevrag blev bragt til lejren. Og 1.700 endnu mere udtærede og endnu mere fornedrede og forpinte stakler blev bragt bort til fortsættelse af deres utrolige lidelser. Og mange endte med døden i Neuengamme.

De ankom til jernbanestationen Agtrup, der lå cirka 8 kilometer fra stationen

 

Mange timer i isnende kulde

De tilbragte mange timer dagligt i pansergravens isnende kulde og i barakkens stinkende snavs. Andre fik nakkeskud eller sprøjten, hvis de var uarbejdsdygtige. En lokal bonde kørte de mange lig op til kirkegården hver dag, ja der var ca. 10 stk. hver dag.

 

Modigt hævede han sin røst

Pastor Meyer ville ikke finde sig i det, der skete uden for sin dør. Modigt hævede han sin røst over for ”SS-Obersturmbannführer” Griens. Han sørgede for navnene på alle dem, der kom i jorden – også at de blev noteret i kirkebogen. Og han sørgede for at de fik en kristen begravelse. I Ladelund ved man, hvem der er begravet på kirkegården. Side op og side ned står de anført i kirkebogen med stilling, evt. gift med, forældre m.m.

I Ladelund var der foruden en del fra Holland også folk fra Polen, Belgien, Frankrig, Tjekkoslovakiet, Italien, Jugoslavien og Grækenland.

 

70 hollændere ligger på kirkegården

673 hollændere fra byen Putten blev efter at to tyske officerer var blevet skudt sendt i til de tyske KZ – lejre. Kun 47 vendte hjem igen. Mange af disse opholdt sig i Ladelund. Men 70 af dem ligger nu på kirkegården i Ladelund.

Pastor Meyer skrev rundt til alle slægtninge til de 300 som han begravede på kirkegården. Han blev også kaldt i retten for at vidne mod de anklagede. Men som vi allerede har skrevet så blev ingen af de hovedanklagede nogensinde straffet.

 

Også en skrivelse til ”Fører-hovedkvarteret

Meyer skrev også til ”Fører-Hovedkvarteret”, hvor han skarpt fordømte det han havde set. Han mente ikke, at alle skulle undskylde sig med, at det vidste man ikke. Derfor skrev han, hvad han havde set.

Beboerne i Ladelund kunne jo være dag se de stakkels fanger. De kunne jo intet gøre. Det var strafbart at give staklerne mad. Disse stakler skulle udgrave en pansergrav fra bramstedlund til Humptrup. Der var anbragt 2.000 fanger i en gammel arbejdslejr, hvor der egentlig kun var plads til 200.

 

Fortvivlelsen lyste ud af øjnene

På andendagen henvendte Griems sig til pastor Meyer for at spørge om kirkegården var sognets eller menighedens kirkegård. Han ville gerne have at pastoren kom til lejren for at diskutere begravelser. Pastoren tog ikke landevejen men en markvej. Og her mødte han de stakkels fanger. De var flankeret af vagtfolk fra marine-artilleriet

Fangerne gik i pjalter, der var oversmurt af farver. Fortvivlelsen lyste ud af øjnene på dem. Pastoren spurgte en af de pjalteklædte, hvilken forbrydelse, som han havde begået. Straks var en vagtmand over pastoren. Da vagtmanden igen var forsvundet forsøgte pastoren igen. Men atter kom vagtmanden og truede nu pastoren.

 

På jagt efter en kålroe

På vejen lå en kålroe, som var blevet tabt under hjemkørsel. En fange sprang hen og greb den. Straks kom en anden fange – pastoren fik senere at vide, at det var en ”Kapo” – og slog løs på fangen med en stok. Han pryglede ham så længe til han atter var inde i rækkerne og havde ladet roen ligge.

Pastoren opfordrede nu vagtmanden til at gribe ind. Men denne svarede at han ville indberette pastoren. Denne var helt forvirret og kunne ikke forstå, at det på den måde blev pryglet i Tyskland, når en sulten fange tog en roe op fra vejen. Pastoren måtte vise sine papirer over for vagtmanden.

Pastoren så, at fangerne ikke gik men nærmest vaklede. Mange var ikke i stand til at gå selv. De blev støttet af andre fanger.

 

Advarsel: Pastoren kunne selv ende i KZ – lejr -hvis han viste medlidenhed

Ved indgangen til lejren blev pastoren modtaget af en SS – mand og ført til lejr – føreren. Pastoren spurgte nu lejrføreren, hvad alle disse mennesker havde gjort af forbrydelser. Han lo og svarede at alle disse fanger kun kunne tugtes med prygl.

Lejrchefen sagde til pastoren, at han ikke skulle vise medlidenhed over for disse fanger for så kunne pastoren selv ende i KZ – lejr.

 

Der kom 12 lig første gang

Lejrchefen sagde nu at han havde 4 døde i lejren og at der nok ville komme et større antal, der hver dag skulle begraves. Han ville have, at alle lig blev smidt i en massegrav. Den næste morgen var der fanger sammen med vagtposter på kirkegården for at kaste gravene. Men i stedet for de 4 lig kom der 12.

For hver lille overtrædelse blev der pryglet. Systemet var raffineret udtænkt.  Som pastoren senere erfarede var de fleste taget i ”beskyttelsesarrest” på grund af politiske overtrædelser.  Men som tillidsmænd anvendtes kriminelle forbrydere af den værste slags.

 

Kapoer var rene volds – forbrydere

Det var de såkaldte ”Kapoer”. De fungerede som KZ – politi. De pryglede løs under SS – opsyn. En Kapo uddelte dagligt mellem 700 og 800 slag.

Disse mennesker var deres magt bevidst. Fra vagtmandskabet havde de fået at vide at de var dødsens hvis de viste det mindste tegn på medlidenhed. Disse mennesker var velernærede og godt klædt på. Hver af dem var bevæbnet med en tyk stok.

Disse Kapoer var nøje udvalgt. De var dømt for vold. Og de var voldsparate. En af disse var Wilhelm Demmer. Fra 1922 til 1968 var han dømt hele 41 gange. Kapoerne havde mange privilegier. SS foretrak deres brutalitet.

 

Nogle kunne ikke holde sig oprejst

Når fangerne om morgenen skulle træde an til arbejde var der mange, der var så udmattede af opholdet i de overfyldte og uhygiejniske barakker, hvor de ofte ikke kunne ligge, men måtte sidde på hug hele natten. De kunne knap nok stå oprejst. Men så blev de pryglet til at stå ind i rækkerne.

I barakkerne på 40 m2 blev der anbragt 80 – 120 fanger. De hygiejniske forhold var katastrofale. Og barakkerne var her i november og december ikke opvarmede. Pansergraven, som de skulle grave, var op til fem meter bred og ind til fem dyb. Her skulle de dagligt i 11 – 12 timer stå i iskoldt vand.

 

Kommandanten stjal maden

Allerede da fangerne kom til Ladelund var de underernæret og afkræftet. I Ladelund fik de ikke engang deres sparsommelige ration. Deres kommandant Hans Hermann Griem stjal deres ration og tjente penge på den. Snart blev Ladelund også udnævnt til dødslejr.

 

Kapoerne pryglede fangerne ihjel

Kammeraterne slæbte disse ynkværdige mennesker med til arbejdsstedet. Her pryglede Kapoerne igen løs på disse stakkels mennesker, indtil manden greb spaden og begyndte at arbejde. Snart kunne han ikke mere og lod spaden synke. Så gik Kapoen atter i gang. Dette gentog sig, indtil Kapoen indså at fangen virkelig ikke kunne mere. Så blev han slæbt til side og døde, On aftenen blev den døde båret til lejren af sine kammerater. De mishandledes skrig kunne man slet ikke undgå at høre i Ladelund.

Vagtmandskabet var indkvarteret rundt omkring i Ladelund. Mange troede at fangerne fik en retfærdig straf.

Præsten kunne takkes sit medlemskab af NSPAD for at han ikke blev sendt i KZ – lejr.

I de første uger blev der hver dag båret døde ind i lejren om aftenen, der var blevet pryglet ihjel.

 

Pastoren hjalp fangerne på kirkegården

Når fangerne var på kirkegården, gav pastoren fangerne brød. Det havde pastoren købt hos bageren uden rationeringsmærker. Han tog også mad med hjemmefra og gav til fangerne. Men også sin hjemmelavede tobak gav pastoren til fangerne.

SS-mændene vil forbyde dette. Men pastoren betonede, at på kirkegården var det ham, der bestemte. De ville også forbyde ham at placere trækors på gravene. De sagde, at de døde var døde. Men det var de ikke for pastoren. Korsene fik lov til at blive.

 

De fik en kristelig begravelse

Det var afmagrede skeletter, der blev begravet. De ankom ofte indhyllet i papirsække. Og det var en landmand fra byen, der kørte dem på kirkegården. Det var 16 ad gangen, han kom med. Ofte regnede det. Som følge af vandet kunne man se ligenes oppustning, blodet og snavset blive opløst. Så kunne man se de nøgne lig. Det var tydeligt at se, at mange var pryglet ihjel. Nogle havde også fået nakkeskud.

Pastoren stod sammen med de fangere der var udkommanderet til kirkegården ved jordfæstelsen og bad sammen med ham ved graven.

 

Kommandanten mente ikke at jul var en kristen fest

Da lejrledelsen ville have udvidet kirkegården, henviste pastoren til den kommende julefest. Pastoren ønskede begunstigelser for fangerne. Men Griem afviste groft julefesten som en kristen fest.

Men der kom alligevel inspektion i lejren udført af en SS-fører. Fra da af blev behandlingen bedre. De meget syge behøvede ikke længere at arbejde. Forplejningen blev bedre og der indførtes en ugentlig fridag.

Det lykkedes for pastoren at nægte Kapoer adgang til kirkegården. Fangerne fik lov til at varme sig i kirkens fyrrum.

 

Sammen med bager i Rens ville de hjælpe fanger til flugt

Hvad der måske ikke er så kendt er, at Pastor Meyer havde planlagt at hjælpe tre præster og en evangelist til flugt. Det skulle ske over grænsen til Danmark. Han ville forsøge at få dem arbejde på kirkegården.

Pastoren var flere gange gået illegalt over grænsen til sin gode ven, bager Boysen i Rens. Han følte sig forsigtig frem for at få bageren til at hjælpe sig. Han drøftede de nærmere enkeltheder. Men ak, planen var at det skulle ske midt i december. Men da var lejren blevet flyttet.

 

Briterne kiggede skævt til Pastor Meyer

Menigheden i Ladelund købte 4.000 kvadratmeter jord af landmand Jacob Oechsle. Jorden ligger lige op ad kirkegårdens nordlige udkant. Og pastor Meyer fik også udarbejdet et projekt for mindelundens indretning.

Selv med hans heltemodige indsats så briterne skævt på pastor Meyer. Det skyldtes hans fanatiske nazi-overbevisning i 1930erne. Han blev som så mange andre dømt til at lade sig afnazificering. Og det var han færdig med i 1948, mente briterne.

 

Lazaret

Gennem 1945 og 1946 var Ladelund indrettet som lazaret. Her kom soldater, der havde fået amputeret en arm eller et ben m.m. og fik efterbehandling. Fra 1946 til 1959 tilbragte 200 flygtninge deres liv her. Myndighederne solgte efterhånden alle barakkerne.

Her i Ladelund blev en af Tysklands første minde – og historiesteder om KZ – lejre indrettet. I 1980erne udarbejdede en gymnasielærer fra Flensborg, sok kunne ses helt til 2016. Fra 1995 er der her en offentlig ledelse.

 

Menneskets værdighed er urørlig

Den sidste barak blev nedrevet i 1970. Og her står i dag en sten, med følgende indskrift:

 • Die würde des Menschen ist unantastbar KZ Neuengamm Aussenkommando Ladelund Nov. – Dez. 1940

Det er faktisk den første artikel i den tyske grundlov. Oversat betyder det nogenlunde sådan:

 • Menneskets værdighed er urørlig

Her findes også en malerisk stålskulptur fra 2002.

 

På Føhr hædrer man en krigsforbryder

Når man taler om Ladelund så er det også lige historien om Putten og sagen om en gade i Wyk på Föhr og en mand, man udnævnte som æresborger.

I Ladelund døde 111 mænd fra Putten i Holland. Baggrunden for dette var at modstandsmænd i Putten overfaldt en tysk officer og hans medarbejder. Den højere politi og SS – fører, den østrigske general Hannes Albin Rauler Havde åbenbart sammen med Friedrich Christiansen besluttet, hvad der skulle ske. Men Rauler blev i 1946 udleveret til Holland og i 1949 blev han henrettet.

Friedrich Christiansen, der stammede fra Wyk på øen Føhr befalede at cirka 100 huse skulle nedbrændes og 661 mænd fra byen skulle i tyske KZ – lejre. Børn og kvinder fra byen måtte flygte.  Efter krigen var der kun 47, der vendte hjem.

Han fik mange hædersbevisninger både under Første og Anden Verdenskrig. Egentlig var han som så mange andre fra Føhr uddannet sømand. I militæret fik han også en uddannelse som pilot.

Allerede i 1931 havde han meldt sig ind i NSDAP

 

Løsladt efter få år

Efter krigen dømte en særret i Arnheim ham til 12 års fængsel. Men allerede i 1951 blev han løsladt. Og i anledning af denne løsladelse blev hans æresborgerskab fra 1933 fornyet. Og en vej blev opkaldt efter ham. På Føhr kunne man ikke se, at han havde begået krigsforbrydelser. Fra dansk og hollandsk side kom der mange protester. Først i 1980 fik vejen sit gamle navn Storegade igen. Og først i 2016 længe efter hans død mente man at hans æresborgerskab ”rent proforma”, som man sagde skulle tages fra ham.

 

Ingen af de tre ledere i Ladelund blev nogensinde dømt

Vi skal da også lige kort ind på lederen af både Husum-Schwesing og Ladelund. Manden som aldrig fik en dom. Og to andre, som det lykkedes at forsvinde sporløst. Briterne var gået i gang med at efterforske kommandanten Griem Og ågså Kapoerne blev der efterforsket i.

Men de to lige under Griem Lager og administrationschef, obersturmführer Friedrich Otto Dröge og SS- Untersharfführer Georges, som nærmest var bogholder, var efter krigen ikke til at finde.

Det lykkedes for Griem at flygte. Og først længe efter i 1963 begyndte Stadsadvokaten i Flensborg igen at undersøge sagen. Men de kom ikke rigtig videre selv om briterne havde samlet en masse beviser. Og først efter to år fandt man hans opholdsadresse, selv om han levede under sit eget navn.

 

Meget alvorlige anklager

I 1966 var det så statsadvokaten i Hamborg, der fortsatte efterforskningen. Men det skulle så gå yderligere tre år før Landsretten i Hamborg begyndte den retslige forundersøgelse. Og takket være den forhaling lykkedes det for Griem at slippe for en straf. Han døde i 1971. Han var anklaget for:

 • Skydning af fanger i KZ – Neuengamme i 1943
 • Drab på 50 fanger i Neuengamme og dens udelejre
 • Drab på 12 fanger i udeljr Dalum i januar 1945
 • Nedskydning af en fange i Dalum
 • Nedskydning af 3 fanger i Udelr Husum

 

Et vidne udtaler sig

En tidligere fange, Abbé Pierre Jorand beretter om en appel:

 • En fløjte giver tegnet. Mændene kommer løbende. Kommandanten, der tydeligt har drukket sig ful, bemærker at fangerne ikke er hurtige nok til at stille op på række og geled. Uden at tvivle lader han sin revolver og skyder uden mål ind i mængden. Tolv kammerater bliver alvorligt kvæstet. Han var ofte påvirket af spiritus og tilranede sig fødevarer.

 

Et mystisk dødsfald i Padborg med forbindelse til Ladelund

I forbindelse med vores bogudgivelse fra 2017 ”Grænsen er overskredet” undersøgte vi mystiske dødsfald i Padborg og omegn. Disse undersøgelser har vi siden fortsat med. På vores side har du kunnet følge med. Og det var i forbindelse med mordet på Asmus Jensen. Man sagde at han var skudt under flugtforsøg. Men en ligsynsrapport fastslog at han blevet skudt med nakkeskud fra kort afstand.

Og blandt de mystiske dødsfald var der en person, der var ”fundet i arresten i Padborg med hul i nakken”. Denne person skulle have haft tilknytning til Ladelund, antagelig læge stod der i de dokumenter vi fik adgang til. Men der var ingen læge eller medicin i Ladelund – i hvert fald i begyndelsen. Da myndighederne hurtigt lukkede for arkiverne, da det rygtedes, hvad vi havde gang i, ringede til et familiemedlem til den pågældende person.

Denne person ville hverken afkræfte eller bekræfte hændelsen, men vedkommende bad os om ikke at nævne familienavnet. Det har vi selvfølgelig lovet. Vi kan heller ikke uden dokumenter bevise noget som helst. Arkiverne forblev lukket. Men mon ikke eftertiden på et eller andet tidspunkt fremkommer med fakta.

 

 • Vi vil i en senere artikel finde ud af, om det var mere eller mindre bevidst at man lod kommandanten Griem slippe for straf og det gælder også for de to næstkommanderende, som heller ikke blev straffet.

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • de-academic.com/dic.nsf/dewiki
 • de.wikipedia.org
 • da.wikipedia.org
 • Uwe Brodersen: Grænsen er overskredet
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • Schleswig-Holstein 24
 • Klaus Bästlein: Der Haupttäter wurde vershont/ Informationen zur Schleswig-Holsteinischen Zeitgeschichte nr. 54
 • Harboe Kardel Schleswig-Holsteiner im Weltkrieg
 • Thomas Teensen: Nordfrisland – Menschen von A-Z
 • Ev-Luth. Kirchengemeinde St.Petri Ladelund: Konzentrationslager Ladelund 1944 – Ausstellungskatalog
 • Harald Richter: Wir haben es selbstverständlich getan -Ein Aussenlager des KZ Neuengamme bei uns in Ladelund
 • Jörn-Peter Leppien m.m. Konzentrationslager Ladelund 1944
 • Grenzfriedenshefte (Husum 1983)
 • Madelon de Kaizer: Razzia in Putten
 • Flensborg Avis (30.8 – 3.9.1946)

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.052 artikler
 • Under Besættelsestiden (Før/Under/Efter) finder du 405 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 254 artikler
 • Under Padborg/Kruså/Bov finder du 66 artikler
 • Under København finder du 199 artikler

 

 • KZ – Lejr Ladelund
 • KZ – lejr Husum-Schwesing (Svesing)
 • En sønderjyde krydser sine spor
 • Dødsmarch
 • Buchenwald – rædsler og lidelser
 • Jagten på det perfekte menneske
 • Den polske historiefortolkning
 • De asociale skulle i KZ – lejre
 • Dansk vaccine i Buchenwald
 • Værnet – lægen som man lod flygte
 • Holocaust – fornægteren fra Kollund
 • Sort Jord – Holocaust
 • I ondskabens øje af Holocaust
 • Holocaust – aldrig igen
 • Auschwitz og Thailidomid-skandalen
 • Klaus Barbie-slagteren fra Lyon
 • Da Krigsforbryderne flygtede
 • Ikke alle krigsforbrydere skulle straffes
 • Josef Mengele – dødens engel
 • Hvad skete der i Borbruisk?
 • Auschwitz – en udryddelseslejr
 • Bag KZ – Lejrens pigtråd
 • Christian den Grusomme
 • SS – absurde Grusomheder
 • Da Royal Air Force sænkede 7.000 KZ – fanger
 • Oktober 1943 – de danske jøders flugt og fangenskab
 • De danske hjælpepakker til KZ – fangerne

 

 


Pas på grænsen (2)

September 21, 2023

Pas på Grænsen (2)

Allerede et korps i 1839. En flytning til den ny grænse. Hele grænsegendarmeriet måtte flytte. Mange administrationsbygninger overtaget. Efter 1920 voksede man til 900 mand. 16 bevogtningssteder. Boligproblem. 33 dobbelthuse fra Skovby til Ny Frederikskog blev bygget. Nogle af husene lå ret afsides. Den 19. september 1944 var en sørgelig dag. I 1952 blev de til Toldgrænsekorpset. Gendarmhusene blev solgt. Toldvæsnet o9vertog i 1969 og politiet kørte baglandspatruljer.

 

Allerede et korps i 1839

Allerede i 1839 oprettedes Det holstenske Grænsegendameri til beskyttelse af hertugdømmernes toldgrænse langs Elben. Det oprettedes med mandskab fra de lokale rytterregimenter. De skulle samtidig bestride politimæssige opgaver.

I krigen 1864 kæmpede gendarmeriet som militær enhed og blev derefter nedlagt. Korpset blev igen oprettet 1866 og virkede som et militært organiseret grænsetoldpoliti-korps ved Kongeå – grænsen.

 

En flytning til den ny grænse

Efter 1920 flyttede gendammerne fra Kongeå-grænsen syd på.

Ved indlemmelsen i 1920 blev et stort antal tjenestemænd fra militære og civile etater forflyttet til Sønderjylland for at varetage den danske stats mange opgaver. Blandt de mange tjenestegrene, der måtte flytte til Sønderjylland, var Grænsegendarmeriet. De havde efter krigen 1864 bevogtet Kongeågrænsen.

Døgnet rundt patruljerede de i al salgs vejr. Det var svært at snyde en gendarm. Disse gendarmer var forsynet med karabin og pistol. Men for en rigtig gendarm var det en æressag kun at trække våben ved en skarp trussel.

 

Hele Grænsegendarmeriet måtte flytte

I modsætning til andre tjenestegrene som kun sendte en meget begrænset del af deres personale til Sønderjylland, måtte Grænsegendarmeriet som en helhed flytte fra Kongeågrænsen til den ny statsgrænse mod Tyskland.

 

Mange administrationsbygninger blev overtaget

De forskellige danske statsinstitutioner kunne i de sønderjyske købstæder og stationsbyer overtage de administrationsbygninger og tjenesteboliger, som hidtil havde været benyttet af de preussiske myndigheder. Men i landområderne ved den nye grænse var der ingen offentlige bygninger at overtage.

Her skulle der etableres overgangssteder med told – og paskontrol og findes boliger til de tilflyttede tjenestemænd. Det medførte omfattende byggeri i årene efter Indlemmelsen. Denne byggevirksomhed omfattede også en række tjenesteboliger til Grænsegendarmeriet – de såkaldte ”Gendarmhuse” Godt nok omfattede disse kun et beskedent indslag i alt dette byggeri, der forekom efter 1920.

 

Efter 1920 voksede man til 900 mand

Den 5. maj 1920 ankom Grænsegendarmeriets hovedstyrke på 465 mand fra Kongeågrænsen til det nye grænseområde med særtog fra stationerne i Ribe og Vamdrup. En mindre styrke blev kortvarig ved den gamle grænse.

Det var nogle urolige år. I denne periode var grænsegendarmeriet vokset til et talstærkt korps på ca. 900 mand. Lige efter 1920 var det heller ikke ufarligt at være gendarm bed grænsen.

 

16 bevogtningssteder

Grænsegendarmeriets hovedkvarter med chef og administration blev placeret i Gråsten. Grænsegendarmerne blev fordelt på 16 bevogtningssteder langs sø- og landgrænsen Fra Als til Siltoft syd for Højer. Den 17. maj påbegyndtes tjenesten ved den foreløbige grænse, som var linjen mellem 1. og 2. afstemningszone – den linje, som få afvigelser blev den dansk – tyske grænse ved den endelige suverænitetsoverdragelse den 15. juni 1920.

 

Boligproblem

Der opstod hurtigt et boligproblem. Man forsøgte at få gendarmerne indkvarteret privat. Det forsøgte man at løse ved at opstille seks barakker på steder, hvor dette ikke kunne lade sig gøre. Men gendarmerne ville hurtigst muligt have kone og børn med til det fremtidige tjenestested.

 

33 dobbelthuse fra Skovby til Ny Frederikskog

Grænsegendarmeriet købte kort tid efter ankomsten en række ejendomme i bl.a. Sønderborg, Gråsten og Tønder. De pågældende ejendomme skulle dog fortrinsvis bruges til Grænsegendarmeriets ledelse og administration. Mange gendarmer måtte fortsat affinde sig med utilfredse boligforhold.

I Ledelsen og Finansministeriet fandt man så frem til, at man blev nødt til at opføre en række tjenesteboliger til gendarmerne. Der blev så i tiden 1923 til 1926 bygget 33 dobbelthuse langs grænsen fra Skovby på Als til Ny Frederikskog. Dem fik 66 gendarmfamilier så glæde af.

 

Nogle af husene var ret afsidesliggende

Det var arkitekt H.A. Zachariassen fra Kollund der stod for opførelsen af de 33 gendarmhuse. Mange leverandører og ikke kun lokale deltog også i byggeriet. Prisen for et dobbelthus udgjorde 27.000 kr. inkl. grund og omkostninger.

Husene var i traditionel stil og man tog hensyn til den lokale byggestil. Efter datidens boligstandard var det gode og rummelige boliger. Lejlighederne var i tre plan. Og de fleste huse lå tæt ved grænsen. Så kunne de også i deres fritid holde øje med grænsen.

Nogle af husene var ret afsidesliggende. Det var for eksempel tilfældet med gendarmhuset i egekrattet ved Frøslev Mose, hvorfra man skulle køre flere kilometer ad dårlige veje til skole og indkøbsmuligheder.

 

Den 19. september 1944 var en søgerlig dag

Den 19. september 1944 indtraf en sørgelig dag i grænsegendarmeriets historie. Gendarmerne blev afvæbnet. De blev anholdt og bragt til Frøslevlejren. Deres daværende chef havde lovet dem, at de højst skulle være der et par dage, så ville de blive løsladt igen. Det stolede gendarmerne på. Derfor var det ikke så mange, der gik under jorden. . Men 291 af korpsets 337 medlemmer blev interneret i Frøslevlejren. Den 5. oktober 1944 blev der sendt 141 gendarmer til KZ – Neuengamme. Men mange af disse kom ikke hjem igen.

 

I 1952 blev de til Toldgrænsekorpset

I 1952 kom korpset ind under civil ledelse og navnet ændredes til Toldgrænsekorpset. Den festlige blå uniform blev udskiftet til den kedelige sorte/mørkeblå  uniform.

 

Gendarmhusene blev solgt

I årene 1965 – 1970 ikke længere så attraktivt at bo i disse tjenesteboliger. Gendarmhusene, hvor to familier skulle leve tæt på hinanden, svarede ikke til tidens boligkrav. Mange af husene var også dårlig vedligeholdt.

 

Toldvæsnet overtog

I 1969 blev grænsebevogtningen overtaget af Toldvæsnet. Bevogtningspersonalet blev overflyttet til nye distriktstoldkamre i Padborg og Sønderborg. Staten solgte derfor Gendarmhusene efterhånden som de blev fraflyttet. I dag er de alle privatejet.

Blandt de ejendomme som staten købte dengang. var en større landbrugsejendom i Rens. Den blev indrettet med flere lejligheder, toldkontoer og stald til gendarmernes heste. Det var den bygning, som kendes som Gendarmerigården. Den var hvis nok fredet men blev nedrevet.

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • bomlaug.dk
 • Rens og Omegns Lokalhistoriske Forening
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • Jens Jensen: Det Danske Gendarmerikorps

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.051 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 254 artikler
 • Under Padborg/Kruså/Bov finder du 66 artikler
 • Under Besættelsestiden (før/under/efter) finder du 404 artikler
 • Under Indlemmelse, Afståelse eller Genforening finder du 151 artikler
 • Under Tønder finder du 334 artikler

 

 • Man strides om grænsen
 • Den ny grænse 1920
 • Manden, der skabte grænsen
 • Pas på Grænsen (1)
 • Besættelse og Befrielse ved grænsen
 • Grænsen og dens bevogtere
 • Grænsen – dengang (b)
 • En tur langs grænsen 1-2
 • På vagt ved grænsen 1.2
 • De slagne ved grænsen

 

 • Var Paludan-Müller en folkehelt?
 • Obersten fra Tønder
 • Dramaet ved Viadukten 1-2
 • Gendarmerne ved Grænsen 9. april 1940
 • Dansk agent skyld i gendarmers død
 • Gendarmstien

Tønder – Endnu mere musik (1)

September 20, 2023

Endnu mere Musik i Tønder (1)

Næste år fylder Tønder Festival 50 år. I den anledning har vi her på siden fokuseret endnu mere på musiklivet i Tønder. Her kommer den 14. artikel. Ikke alle er tilfredse med skriverierne. Også Tønder fik en stadsmusikant. De havde eneret. Godsmusikkere. Greven ansatte en musikant fra Tønder. Schackenborg havde gældsproblemer. Han skulle opføre sig skikkelig. Glemte greven at betale ham? Lirekassen var populær Instrumenter i kirken. Musikken spredte glans og glæde. Latinskoleleverne fik sangundervisning i kirken. Han slog orglet i kirken og børnene i skolen. Organist flyttede til Løgumkloster på grund af pesten. 300 mark fik han om året. Og så var det en, der måtte stoppe – han blev far uden for ægteskab. Og en af organisterne gik konkurs med sin virksomhed. Ja så blev han klaverhandler. Kristkirkens orgel. Stadsmusikeren skulle stå tidligt op. Honorar efter antallet af gæster. Det krævede en god uddannelse. Stadsmusikkeren havde travlt i 1721, da Tønder festede. Kosakkerne krævede masser af brændevin og musik.

 

Ikke alle er tilfredse med skriverierne

Vi har allerede på nuværende tidspunkt skrevet 13 artikler om musiklivet i Tønder. Og hvorfor nu det? Ja man var jo selv en del af det. Ikke som udøvende og dog! En enkelt gang optrådte jeg på Nørrebro Bibliotek med Michael Klinke og en af Danmarks bedste guitarister Steen Andersen. Så har jeg arrangeret koncerter på gågaden i Aabenraa med bl.a. Neander Jazzband. Men ellers er det nok som deltager/tilhører, jeg har ydet mest gavn.

 • Bagerst efter afslutningen af artiklen kan du se en opgørelse af de foreløbige skriverier

Det er jo ikke alle, der har været lige tilfreds med skriverierne. Men sådan er det vel med historieformidling. Vi starter denne nye serie langt tilbage i tiden.

 

Også Tønder fik en stadsmusikant

Indtil Middelalderens slutning var musikere normalt et omrejsende folk. Men efterhånden blev samfundet mere struktureret og musikere blev fastansatte. De skulle gøre tjeneste, når kongen og hans embedsmænd havde brug for det.

Der var også brug for tårnblæsere, der fra kirkens eller slottets tårn kunne angive tidspunktet på døgnet, solopgang eller nedgang.

Allerede i 1650 havde 1/3 af de 67 danske købstæder en stadsmusikant og efterenevældens indførelse var musikant-funktionen sat i system. I 1670 fik borgmestrene kongelig bevilling til selv at forordne ansættelser af ”Instrumentalister”. Der blev sat et skarpt skel mellem stadsmusikanter og spillemænd på landet. Danmark blev opdelt i 25 stadsmusikant – distrikter, som så i perioden fra 1660 – 1800 blev ledet af 234 privilegerede stadsmusikant-mestre.

 

De havde eneret

Stadsmusikanterne havde eneret på at spille til borgernes:

 • Bryllupper, Barseler og andre Vertskaber (sådan blev det stavet – dengang)

At komme i mesterlære hos stadsmusikanten var den eneste mulighed for en professionel musikeruddannelse helt frem til oprettelse af første danske musikkonservatorium i 1827. De fleste stadsmusikkere havde omkring 1-2 svende og 1-2 læredrenge. Læretiden var 4-5 år. Derefter skulle man på valsen rundt i Europa.

Men ak – militærmusikkere ville gennem perioden 1660 – 1780 gerne tjene en ekstra skilling. En anden trussel var latinskoledrenge, som stadsmusikanterne ofte selv havde oplært. Og så var det lige byens organist.

 

Godsmusikanter

Så var det lige greve og baroner, der fik særrettigheder, heriblandt ansvar for jurisdiktion inden for deres godsområder. I 1676 omfattede Schackenborgs godsområde hele 30 landsbyer. Og som bekendt lå det i en Kongerigsk Enklave. Den første godsmusikant, man kender, hedder Jacob Witzig. Han fik eneret på at spille i godsområdet. Han var også stadsmusikant i Ribe.

Musikerne skulle være rimelige i pris og måtte selv bestemme, hvor mange der skulle spille ved festerne.

 

Greven ansatte en musikant fra Tønder

Da Witzig døde i 1701 fulgte den nye stadsmusikant i Ribe, Galef Chinast. Men åbenbart var greven på Schackenborg ikke tilfreds med ham. Det blev nemlig en musikant Siventzen fra Tønder.  Han skulle ifølge bestaltningen betjene ”alle Schackenborgske underdaner med leg og spil – for billig betaling efter sædvane. Og denne person var på daværende tidspunkt ikke stadsmusikant i Tønder men måske musikantsvend.

I 1726 var det så stadsmusikant Krosp fra Ribe. Men ak 12 år senere favoriserede greven en af sine egne musikanter, Mathias Nielsen, der fik lov til at spille til ”smaa Bryllupper og Barseler”. Fire år senere blev Lynge så den eneste musikant på Schackenborg.  Og det var jo meget praktisk, da han boede i Møgeltønder.

 

Schackenborg havde gældsproblemer

Og så skulle han også medvirke i kirke – og taffelmusikken. Og jo det gik helt lovligt til. Greveparret fik deres valg konfirmeret hos kongen. Efter dennes død var det nu Henrich Hansens tur.

Dertil skal vi nok lige nævne at godset i slutningen af 1700-tallet blev sat under administration på grund af gældsproblemer. Det skete så omtrent samtidig med at man aftalte at musikeren skulle have ”årligt 40 rigsdaler på livstid”.

 

Han skulle opføre sig skikkelig

Han skulle opvarte med musik:

 • Saa oftehand dertil paa Schackenborg fordres

Men han fik samtidig tilladelse til at spille til bryllupper på landet, hvis han blot meldte det på forhånd. Desuden skulle han altid til stede, når der var ”Geburts Dag” i Grevefamilien:

 • For i Fald om Hand til Opvartning matte blive kaldet

Vores musikant fik nu navneforandring til ”Hindrich”. Der blev fortalt, at han var stået i lære som musikant-svend i Tønder. Alle i grevskabet skulle bruge Hansen undtagen søfolk til ”deres Bryllupper, Trolovelser og andre Forsamlinger og Lystigheder. Hvis de undlod at bruge Hansen, skulle de betale ”4 Rigsdaler Straf”.

Han skulle selv sørge for transporten frem og tilbage:

 • Hvorhen i Grevskabet maatte forlanges – og saa skulle han opføre sig skikkeligt.

 

Glemte Greven at betale ham?

Men ak, vores musikant havde svært ved at få pengene hjem. Han fik Greven til at skrive breve ud til alle dem, der skyldte ham penge i Grevskabet og det var efterhånden ikke så få. De fleste var på Ballum – kanten. Disse bønder var ikke vant til at spørge om lov.

Nu var denne Hansen en livlig natur. Men han var godt kendt på Tønders værtshuse. Det gik ofte ud over værtshusets kopper, glas osv. Han havde for vane at slå dem i stykker.

I 1795 måtte han hele ti gange have Grevens hjælp for at få kradset penge hjem. Åbenbart blev det også greven for meget. Hansen klagede nu til Danske Kancelli over at han de sidste tre år ikke havde modtaget løn som hofmusikant. Havde greven ikke betalt ham?

I 1825 døde Hansen som indsidder i Møgeltønder på den nuværende adresse Sønderbyvej 4.

 

Lirekassen blev populær

Efterhånden var landbefolkningen ikke mere pligtige til at bruge stadsmusikanten. I de borgerlige hjem var der kommet klaver. Husmusikken florerede. Efter statsbankerotten i 1813 var der ikke mange koncerter.

Lirekassen var fremkommet og blev et populært instrument. Næringsloven var fremkommet og lovgivningen var blevet mere liberal.

 

Instrumenter i kirken

Instrumenter blev i middelalderen generelt betragtet som verdslige og dermed farlige. Spillemænd blev nægtet adgang i kirkerne. De blev betragtet som Djævlens musikanter og Guds fjender. Det eneste instrument, der vandt indpas i kirken, var orglet.

Men der ingen arkæologiske vidnesbyrd, der fortæller noget om orgler i Tønders middelalderlige kirker, hvoraf der har været to foruden Gråbrødreklostrets kirke. Den ældste kirke i byen var Skt. Laurentius Kirke bygget ca. 1150-1200 på den grund, hvor Vestergade 33-35 i dag ligger. Måske har den oprindelig været byens eneste kirke. Den anden Sct. Nicolai kendes først fra skriftlige kilder fra 1365.

 

Musikken spredte glans og glæde

Klosterkirken lå i forbindelse med Gråbrødreklosteret på området mellem den nuværende Skibbrogade og Vidåen. Franciskanerne havde grundlagt klosteret i 1238 og kirken blev indviet til Vor Frue i 1247. Omkring 1530 blev reformationen indført i Tønder og munkene blev drevet på flugt. Klosteret blev nedrevet sammen med Sct. Laurentius Kirken.

I alle samfundslag – på landet, i byen – hos adelen og hoffet – har man sunget, spillet og danset. På markeder har man brugt musikken, som vi allerede har beskrevet. Musikken har været med til at sprede glans over optog og fester.

De mest almindelige instrumenter har været fløjter og andre blæseinstrumenter af træ, horn eller metal, mundharper, trommer og strengeinstrumenter.

 

Latinskoleelever fik sangundervisning i Kristkirken

Ifølge Kirke-ordinansen af 1542 skulle der være en latinskole og en folkeskole i hver købstad. Latinskolen i Tønder blev oprettet i 1565. I latinskolen spillede sangundervisningen en stor rolle af hensyn til drengenes deltagelse ved gudstjenesterne. Meget af latinskoledrengens sangundervisning foregik i selve Kristkirken, hvilket sikkert var en god ide, da akustikken var meget bedre.

 

Han slog orglet i kirken og børnene i skolen

Først efter reformationen blev orgler mere almindelig i danske købstadskirker. Den første organist i Tønder hed Laurentius Thomæus. Han var tilknyttet den nybyggede Kristkirke i Tønder fra 1590erne til 1627. Han hed sikkert Lorentz Thomsen. I 1581 var han rektor på Latinskolen i Tønder:

 • Hvor han slår orgelet i kirken og drengene i skolen

 

Organist flygtede til Løgumkloster

Det første orgel i Tønder blev taget i brug i 1596. Under pesten i 1602 foretrak Laurentius som huslærer for amtmand Blomes og andres børn til Løgumkloster. Det var sikkert for at beskytte sig mod smittefaren. Men Byrådet krævede at han kom tilbage og passede sit arbejde. Han kom med en masse undskyldninger så Rådet fyrede ham. Men Hertugen i Gottorp befalede, at han skulle genansættes.

I modsætning til stadsmusikanterne er mange af organisterne født i og omkring Tønder. I 1731 udgav Pastor Schrader sin ”Vollständiges Gesangbuch”. Man kan sige at den levede op til navnet med ikke mindre end 1.000 salmer (!)

 

Organist fik 300 mark om året

En af de mere kendte organister var Ursinus, som var i kirken under pietismens tid og Schrader. Han testamenterede 960 rigsdaler til hospitalet i Tønder. Efter hans død købte Vajsenhuset 20 demat jord i Frederikskog, Det heder hvis nok stadigvæk ”De Uriniuske Jorder” I hans tid var der også ansat en paukeslager, som blev betalt af kirken. Det var nu ikke særlig godt betalt – 6 mark om året. Ursinus løn var i 1734 ca. 300 mark om året.

I 1700-tallet var det stærk tradition for opførelser af kantater og hvor man kan forstille sig at også latinskoledrengene har medvirket.

 

Organist stoppede – han blev far uden for ægteskab

I 1806 blev Friedrich Carl Ferdinand Paulsen organist. Han var søn af organisten i Marie Kirke i Flensborg. Han var ganske ung, da han fik stillingen i Tønder. Han måtte imidlertid allerede fortrække fra embedet i 1810 efter at han uden for ægteskab var blevet far til et barn, født af stadsmusikantens datter Botilla Cæcilie. Paulsen døde som cellist i St. Petersborg i 1826.

 

Organist gik konkurs med sin virksomhed

En af de lokale tøndringer, der blev organist i Kristkirken, er Peter Juncker, søn af kniplingshandler Hans Stefanus Juncker. Peter Juncker var borger og storkøbmand, der ejede ejendommen Østergade 3. Han var en meget agtet borger, der om søndagen blot passede sit ” ekstra job” som organist.

I 1830 gik han konkurs, men ernærede sig som klaverhandler. Fra 1850 var han lærer i orgelspil på seminariet.

 

Kristkirkens orgel

Man ved ikke, hvornår de første koncerter i Kristkirken blev afholdt, De første bevarede programmer er fra 1860, hvor kirkens daværende organist, Andreas Jastrau, bl.a. spillede værker af Bach, Händel og Mozart.

Ansvaret for Kristkirkens orgler blev i de første par hundrede år lagt i hænderne på nordtyske orgelbyggere. I 1816 var det dog Jørgen Marcussen fra Aabenraa, der restaurerede orglet.

Da kirken havde 300-års jubilæum i 1892, forærede staten 4.000 mark til anskaffelse af et nyt orgel. Indmaden af det gamle instrument, der havde 30 stemmer blev pillet ned. Orglets indre blev igen pillet ud i 1945, hvor det var orgelfirmaet Th. Frobenius & Co fra Lyngby, der klarede opgaven. Det var det samme firma, der ombyggede og omintonerede instrumentet i 1988. I dag har orgelet i Kristkirken 37 stemmer.

 

Stadsmusikkeren skulle stå tidligt op

De allerførste stadsmusikanter omtales som spillemænd. Den første, der omtales, er Spellmann Conradus omkring 1560. Den første, der nævnes som stadsmusikant er Johann Beier, der havde embedet 1615-1616.

Som alle andre steder skulle stadsmusikanterne i Tønder stå til rådighed når ”Bürgermeister und Rath” krævede det. Det kunne være ved alle officielle lejligheder, fester på rådhuset, kongebesøg osv. De skulle spille fra kirketårnet og i kirken til højtiderne. I 1670 skulle de spille hver morgen kl. 4 og om aftenen kl. 8 (vinter eller kl. 9 (sommer) på ”zinker og basuner”.

 

Honorar efter antal af gæster

Stadsmusikanten blev aflønnet via den såkaldte Martinskat – det var den by-skat, der skulle betales ved Mortensdag og som gik til aflønning af byens ”bestillingsmænd” Det var bl.a. diakonen, rektor og kantor på latinskolen.

Sandelig i 1694 fik stadsmusikant Knölcke tilladelse af Magistraten til at indkræve 1 rigsdaler ved bryllupper. Med seks par gæster, mens brudepar der havde inviteret 10 par, skulle af med 2 rigsdaler.

Iflg. Beyers bestalling fra 1615 havde denne fået stillet fri bolig til rådighed i rådhuskælderen – lige ved byens vinkælder.

Fra 1750 og frem var stadsmusikantembedet i Tønder kombineret med stillingen som amtsmusikant i Tønder Amt.

 

Det krævede en god uddannelse

Stadsmusikanter havde generelt en lang og alsidig uddannelse bag sig og kunne spille på mange instrumenter. En af de musikere, der søgte stilling i Tønder 1822, men ikke kom i betragtning havde på et tidspunkt undervist i Flensborg i 15 år i violin, klaver og sang,

 

Stadsmusikkeren havde travlt i 1721

Ved inkorporationen i 1721 blev Tønder sammen med de øvrige gottorpske besiddelser indlemmet i Kongeriget. Det blev i Tønder fejret med en højtidelighed på Tønder Slot, hvor byens indbyggere og embedsmænd aflagde arvehyldningseden til kongen. Samme dag afholdtes på slottet en stor fest for byens embedsmænd.

Det drejede sig om i alt 120 personer, der blev godt beværtet, Samtidig beværtedes i byens vinkælder i rådhuset på Torvet ca. 450 deputerede fra alle sogne i amtet fra øerne og kogene. Der har rigtig været fest i byen. Og her må stadsmusikanten nødvendigvis have været en central person.

 

Kosakkerne krævede brændevin og musik

I forbindelse med kosakkernes besættelse af Tønder i vinteren 1813 – 14, hvor tropperne krævede voldsomme mængder af brændevin indenbords, har de sikkert også krævet musik. Mon ikke stadsmusikanten har været aktiv ved den lejlighed.

Kommandanten huskes længe efter, fordi han slog sig ned i byens vinkælder. I øvrigt fik han leveret mange alen kniplinger, som han glædeligt tog med hjem.

 

 • Snart vil du kunne opleve ”Endnu mere Musik i Tønder (2)

 

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • Åge Toft: Tønder Kirkes organister 1592-1933
 • Ludwig Andresen: Bürger und Einwohnerbuch frt stadt Tondern bis 1869
 • Ludwig Andresen: Zur Geschichte des Klosters in Tondern
 • Carstens: Die Stadt Tondern
 • Bangert: Orgelet I Tønder gennem, 350 år
 • Danske Kirker Tønder Amt 1-2
 • Ingolf Haase: Kristkirken i Tønder
 • Tønder gennem tiderne 1-2
 • Claus Eskildsen Tønder 1243 -1943

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.050 artikler
 • Under Tønder finder du 334 artikler

 

 • Musik i Tønder (1) Tønder musikfestival, Sangundervisning, Emmerlev Klev m.m.
 • Musik i Tønder (2) The Arrows, Locomotien, Radiserne
 • Musik I Tønder (3) The Tommyguns
 • Musik i Tønder (4) The Dispairs
 • Musik i Tønder (5) Syncrpators, Valdemar Rasmussen, Harlem Hot Group
 • Musik i Tønder (6) Papa Chau Chau Jazzband, Red Union Jazzband, Tønder Jazzklub, Ole Toft
 • Musik i Tønder (7) Valdemar Rasmussen, Jazz i Tønder
 • Tønder – igen en by med musik (Nolde Nabos første formand)
 • Til Grænsen (Anmeldelse af Michael Falchs ungdomserindringer fra Tønder)
 • Michael Falch i Tønder (Også med Malurt og Kedde)
 • Tommyguns er genopstået
 • Ord og Toner fra Tønder til Nørrebro (Undertegnede optræder med to musikere)
 • Tønder Festival – snart 50 år gammel
 • En Spillemand fra Rørkær

 

 • Møgeltønderhus før Schackenborg
 • Overinspektør på Schackenborg
 • Schackenborg i Møgeltønder
 • Enklaver i Sønderjylland 1-2
 • Kosakker på Torvet i Tønder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rømø i 1807

September 18, 2023

Rømø i 1807

På Rømø var man bekymret. Kom englænderne? 7.000 søfolk var allerede fanget. En mand forsøgte selv at fange ”Engelskmanden”. Han blev taget og det kostede ham 7 år i fængsel. Om der var kaperskibe på Rømø, vides ikke, men der var en på Amrum. Regler for de frivillige på Rømø. Det var måske en lidt naiv tilgang, men hensigten var god nok. Læs her, hvilke regler, der gjaldt, når englænderne kom!

 

På Rømø var man bekymret

Man var bekymret på Rømø i 1807. Kunne briterne finde på at angribe øen? De havde overfaldet København og taget flåden. Det var ret så ydmygende.

Rømø – kaptajnen Christian Hansen Mikkelsen førte kaperskibet ”Dyrehaugen” af København. Det havde to kanoner og et mandskab på 13 mand. Skibet blev opbragt af englænderne og mandskabet sendt i fangenskab i England.

 

7.000 danske søfolk var fængslet

Her sad i alt 7.000 danske søfolk. På det tidspunkt var der 450 søfolk bosiddende på Rømø. Hvor mange af disse, der sad i fangenskab vides ikke.

Thade Petersen fortæller at en mand fra Kongsmark egenhændig forsøgte at få fat i ”Engelskmanden”. Men han blev taget og sad 7 år i fængsel. Under dette fik han koldbrand i begge ben.

 

Et kaperskib på Amrum

Om der var egentlige kaperskibe på Rømø, vides ikke. Men i hvert fald på Amrum var der et kaperskib, der hed Roland. Men også dette blev taget af englænderne.

Danmark havde næsten udspillet sin rolle som sø-magt. Mandskab som havde taget hyre, blev nærmest arbejdsløs. Danmarks handel var nærmest ødelagt. Den yderste fattigdom herskede på Rømø.

 

Regeringen indførte et reglement

Kaperiet opstod, for at bringe indtægter til staten blandt andet for de tab, som de havde lidt. Den 14. september 1807 indførte Regeringen et:

 • Reglement for kaperfarten og Prisernes lovlige pådømmelse

Det var dog vanskeligt at skaffe våben til disse både. Det skulle nedskrives, hvor stor andel hver enkelt skulle have. Der opstod hurtigt et proletariat af redere og mandskab

 

Regler for de frivillige på Rømø

Man havde lavet et beredskab på Rømø – et slags hjemmeværn for et beskytte sig. Heldigvis fik Rømø – boerne aldrig brug for at give ”Engelskmanden” en ”God prygler og stav”.

På Rømø blev der advaret om at øen kunne blive overfaldet af englænderne. Sønderlandets beboere havde besluttet at der skulle gøres fælles modstand for at jage englænderne væk. Der blev udarbejdet et dokument på 15 punkter, der dannede retningslinjer for dette hjemmeværn, der blev dannet. Nu har vi forsøgt at redigere teksten til nogenlunde nudansk.

Hensigten med retningslinjerne er jo god nok. Der er så gennem historien nogle, der har forsøgt at latterliggøre disse. Dette synes jeg ikke man kan. Det kan da godt være at se med nutidens øjne at tilgangen er noget naivt. Men tænk lige på, hvilke muligheder de havde dengang.

 

De 15 regler på Rømø

 1. Ved de to vagttårne (larmstænger) som er rejst ved Havneby og Vrå Bjerg, skal der dag og nat være bemanding så længe fjendtlighederne varer og så længe overfald befrygtes. Der skal mindst være to voksne til stede og mindst en mandsperson. De skal give signal, når et formodet fjendtligt skib eller fartøj nærmer sig land.
 • Alarmen gives i form af tre skud og om dagen skal hejses et flag. Om natten skal der antændes en lanterne. Derfor skal der på vagtstederne forefindes fyrtøj og svovlstikker.

 

 1. Så snart signal gives, samles på et sted alle Sønderlandets beboere. I det mindste en person fra hvert hus forsynes efter mulighed med et skydevåben samt krudt og kugler. Såfremt man ikke kan fremskaffe skydevåben eller bruge det, må man ikke møde ubevæbnet. Men man skal medbringe en god høfork eller en sabel, hvis sådan en haves eller være forberedt på en god slåskamp eller en stok (en god prygl eller stav)

 

 1. Enhver, der hører signalet skal reagere. Over for naboen skal man gøre opmærksom på at signalet har lydt. Ingen bør holde sig tilbage af uvidenhed.

 

 

 1. Når folk er samlet på en bestemt plads, så går turen den nærmeste vej til den strandkant, hvor skibet bevæger sig frem til.

 

 1. Bliver man overbevist om, at det virkelig er et fjendtligt skib som søger landet, gives et nyt signal, ved at hejse et flag eller lanterne under det første. Formålet skal være at sammenkalde endnu flere folk, som kan bære våben. De skal så hurtigst muligt bevæge sig hen til alle de andre.

 

 

 1. Folkemængden skal selvfølgelig organiseres. Der skal holdes styr på mængden. Derfor udvælges de mest fornuftige som ledere og skal modtage ordre og befalinger fra landfogeden.

 

 1. Forsamlingen inddeles i 4 klasser med hver deres ledere (Der nævnes forskellige personer og samlingssteder fra dengang)

 

 

 1. På dette punkt gives der vejledning til at når man går frem til det fælles samlingssted, skal det ske efter disciplin med gevær på skulderen. Fjenden kan sikkert se forsamlingen fra skibet. Og så skal man være forsigtig for ikke at skade andre i geleddet.

 

 1. Alle og enhver er forpligtet til at vise frivillig og utvungen lydighed over for lederne. Man skal udvise ro og orden.

 

 

 1. Hvis man ikke overholder de givne retningslinjer – viser ulydighed og forsømmelse bør der være en fastsat straf. Det skal ikke være med vold – eller stokkeslag. En straf fra 2 skilling til 2 rigsdaler bør være straffen for genstridighed. Det må overvejes efter omstændighederne.

 

 1. Begge Menighedens Præster vil hvis deres arbejde tillader det indtræde i korpset. Det er op til forsamlingen at følge disse præsters vejledning og råd.

 

 

 1. Skulle fjendtlige skibe, kapere eller røverfartøjer forsøge landgang skal blodsudgydelser så vidt muligt forebygges, før der forsøges at blive begået angreb fra skibenes side og før der gives ordre fra lederne.

Ved landgang bør to eller flere, der kan gøre sig forståelig på det engelske sprog nærme sig og spørge til hvem de er og hvad deres hensigt er. Hvis det er englændere, skal der samles en styrke af mandfolk, der er dobbelt så mange som de landsatte. Disse skal så vidt uden blodsudgydelser forsøge at fange dem.

 

 1. Da Nordlandet’ s beboere ligeledes har sammensat en forsvarsgruppe, så bør man om nødvendig tilkalde disse og omvendt. Til det formål må der findes et tredje signal, der tilkendegiver at man har brug for hinandens hjælp. Dette signal skal i forvejen naturligvis være aftalt så misforståelser undgås.

 

 1. Da signalerne ikke alene havde til hensigt at advare landets beboere om den overhængende fare men også dem, der boede over på fastlandet, så er det ikke nok at det første signal gives fra alarmstangen. Fremgangsmåden burde være den samme på alle Larmstænger også dem på fastlandet. De skal også besværes på samme måde.

 

 

 1. Fremmede, tiggere og andre, som kommer her til landet, bør man nøje passe på. Det kan være fjendtlige spioner. Derfor bør de straks forevise pas. Kan de ikke de ikke det og kan de ikke forklare deres ærinde bør de straks bortvises. Er det mistænkelige personer bør de overdrages til myndighederne. Det er muligt at uskyldige vil blive pågrebet.

 

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • skippere.dk
 • Sønderjyske Årbøger
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • E. Sørensen: Rømøs Historie
 • Kay Nielsen: Danmarks kapervæsen 1807 – 14

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.049 artikler
 • Under Højer finder du 87 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 253 artikler
 • Under Tønder finder du 333 artikler

 

 • Ballum
 • En degn fra Ballum
 • Ballum for 191 år siden
 • Ballum – for mange år siden
 • Færgefart mellem Ballum og Rømø 1-2
 • Da Birthe fra Ballum forsøgte selvmord
 • Da Ballum næsten fik en havn
 • Klager over præsten i Ballum
 • Agga – en sønderjysk pige (b)
 • Mellem Højer og Ballum
 • Ballum – dengang
 • Jagten på Mærsk – familien
 • Langs Brede Å

 

 • Rømø

 

 • Anekdoter fra Rømø 1-3
 • Rømø under besættelsen
 • Borrebjerg på Rømø
 • Da Rømø fik et Nordsøbad
 • Rømø – den tredje tur
 • Rømø – en ø i Vadehavet
 • Rømø – endnu engang
 • Skibe og søfolk fra Rømø

 

 • I nærheden
 • Pastor Jacobsen fra Skærbæk
 • Bredebro-dengang
 • Hvem ejede Brede Kirke?
 • Brede – under Besættelsen
 • Jordsand 1-2
 • Søfolk fra Emmerlev
 • Kogsbøl ved Emmerlev
 • Emmerlev Skole
 • Kniplinger – nord for Højer
 • I en kniplestue
 • Og mange flere

Bov Sogn-Folkeminder-sagn og bare historier

September 17, 2023

Bov Sogn-folkeminder-sagn og bare historier

Der blev taget og givet efter 1920. Masser af kampe ved Nyhuus Sø. Frøslevstaven. Haraldsdal-Hvorfor hedder det sådan. Kirken skulle have ligget i Smedeby. Inden Første Verdenskrig kun 50 mand i Padborg. En trold skabte Frøslev Polde. Røverhøvdingen Elfing. Bommerlund Kro i ”Den lille Hornblæser”. Derfor hedder det Ellund. Tyvvejen – en del af Hærvejen. Den forkrøblede tjørn ved Simondys. Engang en kæmpe høj ved Ellund. Da man byggede en kirke i Hanved. De spanske soldater i Frøslev. Den frygtelige heks i Ellund. Et genfærd i Simondys. Man vidste 60 år før, at jernbanen kom. Når en person ikke skulle gå igen. Når man blev indbudt til bryllup. Fjernelse af bylder og vorter i Bov Sogn.

 

Der blev taget og givet

Måske lander vi uden for sognet i denne historie. Dengang var det jo noget, der hed Vis Herred og det gik jo syd for grænsen. I 1920 mistede sognet jo både Kobbermøllen, Wassersleben (Sosti) og Nyhuus, som nu danner Harreslev Sogn.

Til gengæld kom der til Bov Sogn den store by, Frøslev som hidtil havde hørt til den 1 mil derfra billigende Handeved. I mange år fortsatte folk fra Frøslev at blive jordfæstet i familiegravstederne pa Handeved Kirkegård.

 

Masser af kampe ved Nyhuus Sø

Og hvorfor hedder det egentlig Bov? Ja de kloge historikere siger at det er udledt af den mystiske angelsaksiske helt – ”Beowulf”.

Ved Nyhuus Sø lå en stor borg bygget af Grev Clavs. Det var til værn mod Valdemar Atterdag.

I ældgammel tid har stedet her været genstand for mange kampe. Her har været mange kæmpe høje. De fleste er med tiden blevet ødelagt. På begge sider af Hærvejen er der foregået oldtidsbegravelser.

 

Frøslevstaven

Engang lå der Padborg en villa, der hed Paddehatten. Her fandtes kromand Thomsens Mark og her var en kæmpehøj med en stav med runer – den såkaldte ”Frøslevstav”. Den er kun 19,5 cm lang og befinder sig på et museum syd for grænsen.

 

Haraldsdal – hvorfor hedder det sådan?

I Haraldsdalen skal der have været et slag. Og det handler om Harald Klarks flugt til Frankerne og hans dåb 826. I engen findes Kongekilden, af hvilken strømmer sort sand. En smuk skov strækker sig langs Nyhus Sø. Det var godt nok noget, der imponerede os, da vi var flyttet til Padborg – dengang.

 

Kirken skulle have ligget i Smedeby

Under svenskekrigen 1659 og 1660 led Bov i udstrakt grad. Kirken blev ødelagt og berøvet sit blytag. Og selvfølgelig er der knyttet et sagn til Bov Kirke. For kirken skulle egentlig have ligge i Smedeby. Natlige forstyrrelser af byggearbejdet måske fra troldenes side, forvoldte at man valgte den nuværende plads. Fra dette sagn skal hidrøre talemåden:

 • I Guds navn byggede de Bov Kirke

Det er provst Rønnekamps ihærdige bestræbelser man kan takke for det høje smukke granittårn. Ved den gamle hærvej er der rejst en mindesten om ”Slaget ved Bov”. Men se det slag har vi allerede skrevet om.

Og så er det jo også Valdemarstoft og Oldemorstoft. Dette har vi også skrevet om. Men vi har sikkert glemt at Christian den Fjerde har overnattet på den ene af gårdene den 19. december 1616.

 

Inden Første Verdenskrig kun 50 mennesker i Padborg

Inden Første Verdenskrig var Padborg bare en ubetydelig stationsby med bare 50 indbyggere med et par kroer, mølle, en større byggematerielhandel samt en bankfilial. Men i løbet af få år voksede byen. Ikke langt derfra har vi så Frøslev. Og så er det jo lige Frøslev Polde. Og også her har vi et herligt sagn.

 

En trold skabte Frøslev Polde

En trold vestpå blev opbragt over den påbegyndte kirkebygning i Bov. Han fyldte en sæk med sand og begav sig på vej mod Bov, for at ødelægge værket. Undervejs gik der hul på sækken og sandet dryssede og dannede ”Frøslev Polde”.

Disse skyder sig frem i retningen fra nordvest mod sydøst. Ved Ryttergabet, passet med de høje lyngklædte banker, skal i sandflugtens dage en rytter have fundet døden. Fra denne tildragelse skal navnet stamme. En anden banke bærer navnet Valdemars Sandbjerg.

 

Røverhøvdingen Elfing

Før i tiden var her til dels skov og til dels mose. Her skal en røverhøvding Elfing eller Eflund have drevet sit spil. Den højeste klint hedder Eflunds stenbro og på Slotsbjerget findes murbrokker. Kragelundgårdhørte vistnok til herresædet, som blev ødelagt med sine ryggesløse beboere. Nu bærer poldene navnet Frøslev Polde. Frøslevnavnet udledes af navnene Frø eller Frejr.

 

Bommerlund Kro i ”Den Lille Hornblæser”

Vi skal måske lige nævne Bommerlund Kro, for det var her overkommandoen lagde planerne for sejren ved Bov. I den kendte ”kult – bog” ”Den Lille Hornblæser af H. P. Holst hedder det bl.a.:

 • Hvad ned til Bov den tunge vej henslæber sig i sandet.

der ligger kroen Bommerlund bekendt i hele landet

Der er den bedste danske snaps.

Jo og dengang, der var masser af fisk i søen ved Kruså Vandmølle var der amtmanden, der havde eneret til fiskeriet

 

Derfor hedder det Ellund

Da Gottorp Slot ved Slesvig var bygget, skulle der lægges vandrør i jorden. Disse render skulle for at kunne holde længst mulig være af Elletræ. Det var lettere sagt end gjort. I nærheden af Slesvig var der ingen skove, hvor der groede Elletræer.

De store Elletræer lå, hvor landsbyen Ellund ligger. Og man siger, at det er derfor, at byen har sit navn ”El-lund”.

 

Tyvvejen – en del af Hærvejen

En gammel vej, som kan følges fra Frøslev og nord på samt syd på havde navnet Tyvvej. Tyvvejen skilte Harreslev og Gotrupel jorder og gik videre over Hanved Sogns jorder. Engang har vejen været bredere, men så blev den forsynet med jordvolde ved dens sider. Men i mange år var vejen ikke blevet benyttet som færdselslov. I 1880erne henlå den overgroet med Lyng og Gyvel og de spor som vognhjul tidligere havde sat. Jo i ældre tid havde dette været en færdselsvej.

Tyvvejen er nok et navn af nyere dato, men ”Stine Kagku’n” kunne i 1890erne fortælle et sagn om denne vej. De Harreslever og Hanved Sogns mænd kunne ikke enes om skellet mellem deres jorder. De beskyldte hinanden gensidig for at de stjal deres jorder. For at gøre ende på striden blev den kaldt for Tyvevejen.

Et andet sagn fortæller at vejen i de ældste tider var en del af Hærvejen både mod syd og nord før Hærvejen kom til at ligge øst for den. At vejen har været kendt i ældre tider, vidner også de mange gravhøje ved vejens sider.

 

Den forkrøblede tjørn ved Simondys

På Harreslevs jorder ved den vej, som menes før at have været Hærvejen ved Søndermose i nærheden af Simondys findes der en forkrøblet tjørn. Og ved denne tjørn spøges der. Ikke alene ses der to mennesker gå omkring. Men her rider der også mænd til hest forbi. Disse ryttere ser alle til den side, hvor tjørnen gror.

Det fortælles, at de krigere, som rider her, slog en fjende i det store slag, som en gang blev udkæmpet ved Simondys. Rytterne rider syd over Tyvevejen mod Skovkroen. Jo det var på denne vej, de red syd over, da de havde slået fjenden.

 

Engang en kæmpehøj ved Ellund

Tæt op til Grænsen mellem Tyskland og Danmark ved Ellund er (var) der en kæmpehøj. Den er desværre næsten ødelagt med en plov. Noget mod vest for kæmpehøjen var der en fodsti. Den benyttes nu ikke mere efter at grænsen satte et skel mellem Frøslev og Ellunds jorder. Men før var der en ”skolefodsti” fra kolonihusene Julianneaa (Julianehåb) på Frøslevmark, da børn herfra gik i skole i Ellund.

På denne kæmpehøj spøger det i midnatstimen, Der er mange, som har set, når de kom gående på fodstien, at der stod en kæmpe på højen. Kæmpen var klædt i rustning, Han holdt en dragen sværd i sin hånd og spejdede syd over efter Ellund. Omkring kæmpehøjen hørtes der våbenalarm. Det var larmen fra denne kæmpes krigere, der engang kæmpede mod fjenden oppe i Sønderjylland, da der stod et slag her.

Kæmpen, der streg her, faldt i slaget. Han blev gravlagt med fuld rustning i kæmpehøjen, som hans krigere bar jorden sammen til i hjelme på Ellund – Nørager.

Hver nat rejser kæmpen sig. Han træder ud på kæmpehøjen og holder vagt der. Han spejder efter fjenden, han venter, skal komme syd fra, for at han til rette tid kan kalde sine mænd under våben.

 

Da man skulle bygge en kirke i Hanved

Da man skulle bygge en kirke i Hanved kunne man ikke blive enige om, hvor den skulle ligge. I lang tid diskuterede man det. Så blev man enige om at der skulle spændes to stude for en bjælke. Hvor de fandt de to stude og bjælken ville man bygge kirken.

Og de fandt de to stude og bjælken på en bakke. Og der skulle kirken bygges.

 

De spanske soldater i Frøslev

Engang lå en masse spanske soldater i lejr i Frøslev. De spanske soldater rapsede uldtøj såsom uldne skjorter, strømper og andet tøj, der varmede. Beboerne satte vagt på. Hos Jørgen Post holdt en pige vagt. Da soldaten så pigen trak han sablen og gik løs på hende. Hun flygtede men fortalte hendes husbond, hvad der skete.

De sendte bud til Hans Post på Nørvang. Det er en gård nord for Frøslev. Hans Post var en kraftkarl, som det ikke var godt at nappes med. Hans Post lovede at ordne det med den spanske soldat men sagde:

 • Æ kommer, vinner æ ær færre, æ vil føst ha’ min grøer

Længe varede det heller ikke, så var Hans Post på pletten. Han blev sat ind i sagerne. Den spanske soldat var endnu til stede. Han kunne åbenbart ikke finde det, som han søgte. Da soldaten så den stærke bonde studsede han lidt. Men så tog han sin sabel og gik løs på Hans Post. Men denne lod sig ikke kyse, lynsnart greb han med den ene hånd fast om sablens æg og ved hjælp af den anden hånd frarev han spaniolens sabel og tvang ham til at sætte ham på en stol:

 • Forholder du dig rolig, så sker det dig ikke noget.

Den spanske soldat rystede som et espeløv, så forskrækket var han over den medfart Hans Post havde givet ham.

Det rygtedes snart blandt spaniolerne i Frøslev over hvilken tort, der var overgået en af deres kammerater, at en simpel bonde afvæbnede en af deres egne. Kom Hans Post siden gående og så spanioler i nærheden, så forsvandt de skyndsomst. Dog var det bedste af det hele, at fra den dag blev der ikke mere stjålet ulden tøj i Frøslev.

 

Den frygtede heks i Ellund

For mange år siden boede der i Ellund en led heks. Hun var frygtet, for hun var en af de værste. Det var mange, der havde set hende ridende på et kosteskaft Skt. Hans nat på Korsvejen vest for Harreslev. Hun havde det ikke godt med småbørn.

Vidste hun, at der et sted var født et barn skulle hun besøge barselskonen. Mange af de børn som heksen havde rørt ved var pukkelryggede eller blev syge på anden måde.

Børn skulle vende om, når de mødte heksen. Kom hun til et hus, hvor børn var selv hjemme skulle børnene med det samme låse døren. Jo Ellund – heksen var frygtet og kendt langt ud over Hanved Sogns grænser.

 

Et Genfærd i Simondys

I begyndelsen af 1700-tallet boede der på den sydligste af de to gårde, der kaldtes Simondys en mand, der hed Jespersen. Og han fortalte, at der her opholdt sig en genfærd eller et spøgelse.

Han holdt til i hestestalden. De heste, som stod på stald, gik løse hver morgen. Folkene på gården kunne binde hestene fast til krybben på forskellige måder men alligevel var de løse hver morgen. Desuden var de våde af sved. Der stod en damp omkring dem. Det var et genfærd/et spøgelse, der havde fat i dem.

Til sidst blev hestene staldet op et andet sted. Her kunne de holdes bundet. Om morgenen var de ikke badet i sved. Men det bedste var at der på gården ikke mere var spor af et genfærd/et spøgelse.

 

Man vidste 60 år før – at jernbanen kom

Bejl kaldes et engstykke vest for Ellund. Her var også noget mose. Og vejen, der første hertil blev kaldt Bejlvej. Der hvor vejen drejede, kunne man ofte se to lys komme farende fra vest mod øst – snart var de på vejen og snart var de ved siden af den. De der levede dengang sagde:

 • Her anlægges der en jernbane

Det var forvarsel for togforbindelsen fra Tønder over Tinglev til Sønderborg. Dette forvarsel var kommet 60 år før, der her blev anlagt en jernbane.

 

Når en person ikke skulle gå igen

I området var der en bestemt skik. Når et menneske havde taget sig selv af dage eller forset sig mod sine medmennesker og ikke havde gjort bod, før det døde og som dermed ikke kunne finde ro i sin grav, ja da skulle en nær slægtning hjælpe den døde.

Den dag, der var begravelse, skulle en nær slægtning til den døde før liget blev bragt fra hjemmets grund tage vand og kaste det over liget. Da var den døde udfriet for helvedes pine og gik derfor ikke igen.

 

Når man blev budt til bryllup

En gammel bryllupsskik fra Hanved Sogn er som følger. Traf den, der skulle byde til bryllup ikke nogen hjemme, så skulle ”Bydemanden tage fat i taget over husets dør og rive noget af taget ned, så det hang ned over døren. Så kunne man se, at man var indbudt til bryllup. Man må så håbe, at de vidste, hvem der havde indbudt.

 

Fjernelse af bylder og vorter i Bov Sogn

Hvordan kommer man af med vorter og bylder i Bov Sogn? Ja det kunne da være praktisk at vide.

Hvis en var plaget af vorter, så kunne man komme af med dem ved fuldmåne. Dog skulle det gøres uden at andre vidste det. Der skulle slås et kors over vorterne med hånden og kigges op til månen mens der siges:

 • Va æ se’er å, tejer te, va æ stryger å, de tejr aw

Den der er plaget med bylder, kan bruge følgende råd.

På et stykke rugbrød skal der stryges materie fra bylden. Er det gjort skal dette placeres udendørs så høns ikke kan komme til at spise det eller hakke det i stykker. Men fugle må gerne gøre det. Og hvis de gjorde dette, forsvandt bylden og fremover vil man heller ikke få nye bylder.

Ja sådan kunne vi blive ved med mere eller mindre sande historier, folkeminder og sagn. Vi må vende tilbage til flere ved en senere lejlighed.

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Bov Sogns Historie
 • Sønderjysk Månedsskrift

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.048 artikler
 • Under Padborg/Kruså/Bov finder du 66 artikler

 

 

 

 

 

 


Aabenraa-starten på historien (1)

September 15, 2023

Aabenraa-starten på historien (1)

Historiske Strejftog – Aabenraa (1) Aabenraa var isoleret. Fiskerbefolkningen startede. En gammel bonde-by var det også. Gammel Opner. Hvor lå de første bebyggelser. ”Skraaen” har sikkert været gældende længe før. Første byggeri har været ringe og vanskelig. Et livligt liv på byens torve. Byen omgivet af volde og grave. Aabenraa – brændt af Vendere i 1148. Det samme skete 99 år efter af andre. Et kapel til fiskere. Aabenraahus – Kongsgården. Magrethe den Første bygger nyt slot. Aabenraa pantsættes flere gange. Aabenraa vokser ud over volden. Udendørs Ting. Ramsherred – ikke for godtfolk. Sankt Jørgensgård. Tre Gilde – broderskaber. Broderskaber omtalt i ”Skraaen”.

 

Aabenraa var isoleret

I mange århundreder lå Aabenraa mere isoleret end andre sønderjyske byer.  Det fattige bysamfund opstod uden tvivl som et fiskerleje omkranset på tre sider af skovklædte højdedrag. Dette betød en hindring for frit og uhindret samkvem med det øvrige land. Datidens vigtigste trafiklinjer trak uden om det vanskelige tilgængelige terræn omkring Aabenraa.

Den store færdsel ind og ud af riget foregik vest for byen ad den gamle Oksevej eller Hærvej. Denne havde ingen direkte forbindelse til Aabenraa som lå gemt bag de store skove.

Kun mod øst, hvor fjorden glimtede, var der en åben vej.

 

Fiskerbefolkningen startede

Den ældste bydannelse må sikkert søges på den sydlige skråning af den bakkeø, på hvilken byen er vokset op. Her har sin tids fiskerbefolkning skabt en bebyggelse i nærheden af stranden.

Kvarteret, der startede det hele, har været grupperet omkring den nu værende Skibbro, Skibbrogade, Fiskergade og Gildegade. Overleveringen fortæller os, at det var Skibbrogade, der i ældre tid var Østergade. Og i dette kvarter lå byens første kirke eller kapel indviet til Sankt Knud.

 

En gammel bonde-by

Men nu har fiskerlejet ikke været den første begyndelse til Aabenraa. Det fremgår af Kong Valdemars jordebog af 1231, at der har eksisteret en gammel bondeby, hvorfra Aabenraa har hentet sit navn. I jordebogen nævnes en landsby, Opnør. Her ejede kongen også noget jord.

 

Gammel Opner

Byens gamle ”Skraa” blev stadfæstet af Hertug Valdemar den Femte af Jylland på Sønderborg Slot den 1. maj 1335. Her finder vi betegnelsen ”Gammel Opner”, I ”Skraaens” paragraf fire omtales græsningsrettigheder, som Kong Valdemar Sejr har givet Aabenraa på syv landsbyers marker. Blandt disse er ”Gammel Opner”. Men ”Skraaen” giver ingen antydning af, hvor dette sted skal findes.

 

Hvor lå det?

Forskellige kloge historikere har fremsat teorier om Opnørs eller Gammel Opners belligenhed.

 1. Opnør har ligget et par kilometer vest for Aabenraa ved den nuværende Mølleå
 2. I nærheden af Nymølle, mellem vejen til Søst og stedet Enemark, lå tre ”Obeningsløkker”. Her skulle Gammel Obening eller Gammel Opnør have ligget. Det var lige i nærheden af en anden landsby Hessel, der er forsvundet i det 16. århundrede. Jordene fra landsbyerne er formentlig inddraget under ladegården til Brundlund Slot.

Den å der har flydt forbi Opnør, nu Mølleå har ganske naturligt fået sit navn af bebyggelsen (Opnør – Aa). Efterhånden dukker der forskellige omskrivninger af orden op:

 • Tiden efter 1400: Openraa og Openra
 • 1410-1420: Apenraa og Apenra

Så er det diskussionen om, hvad slutningen ”Ør” i ”Opnør” betyder. I gammeldansk betyder ”Ør” ”grusset strandbred”. Måske er den allerførste bebyggelse sket herfra.

Ja egentlig var det jo en tredje teori med hensyn til, hvor Gammel Opnør lå

 1. I Aabenraas ”Skraa” står der mht. ”Fægang” (græsning)
 • ”Gammel Opner og Kolstrup Mark. Her er der ikke nævnt ordet i flertal, så man kan tro at det er det samme, derfor kan man tro, at det lå i nærheden af Kolstrup. Eller måske øst for fjorden. Er dette rigtigt, må det antages, at en del af Gammel Opners jorder er blevet lagt til den Sankt Jørgensgård, der blev oprettet der.

 

”Skraaen” har sikkert været gældende længe før

Denne ”Skraa” eller vedtægter som hertug Valdemar stadfæstede i 1335 har sikkert været gældende lov i Aabenraa længe før. Antagelig kan den føres tilbage til Valdemar Sejrs regeringstid (1207-1241), fra hvilken periode man almindeligvis regner, at byens købstadsrettigheder stammer.

Allerede i 1231, hvorfra ”Skraaen” stammer var der ind- og udførsel af varer i Aabenraa.

 

Første bebyggelse har været ringe og uanselig

Den første bebyggelse har været ringe og uanselig. Det har været mere hytter end huse, fiskerne boede i. Men da det opblomstrende bysamfund voksede op, har byen allerede fået købstadsrettighed. Vi kan gå ud fra at hytterne er afløst af huse og byen er i vækst.

Fra tidlige kilder ved vi, at der i fjorden har været gode fangstmuligheder. Og efterhånden lykkedes det at finde afsætning for disse fangster. Men vi kan se ud fra ”Skraaen” at også andre erhverv har gjort sig gældende. Således har landbruget spillet en rolle.

 

Et livligt røre på byens torve

Aabenraa – Fiskere har også deltaget i det rige silde-fiskeri, der efter år 1000 satte ind i Øresund og i flere hundrede år. I ”Skraaen” nævnes også sømænd og skippere. Der tales i ”Skraaen” om gejstlige og Rådmænd, om handel og købmandskab.

Der har udspillet sig et livligt røre på byens torve – Storetorv og Søndertorv.

 

Byen omgivet af volde og grave

Byen har været omgivet af volde og grave. En by-grav med vold foran strakte sig fra Kilen i øst til vest om det ældste slot, som menes at have ligget ved Vestergades udmunding i Nybro. Heraf er by-graven ført videre syd om byen for at munde ud i Noret eller Indvandet og således i en halvcirkel omsluttet hele byen.

Nu var det vel så som så med den sikkerhed disse volde afgav. Aabenraa har næppe følt voldanlægget som nogen beskyttelse mod de farer og krige, der kom udefra. Trods sin forholdsvis afsides beliggenhed dengang er Aabenraa ikke blevet skånet.

 

Aabenraa – brændt af Venderne i 1148

Overleveringer, der dog savner bekræftelse, går ud på at Venderne i 1148 har afbrændt byen. Danckwerth skriver, at det her skete, da Kong Svend – Eriks søn og Kong Knud – Mogens søn kæmpede mod hinanden om Danmarks rige. Det er denne lejlighed, Venderne skal have benyttet sig af. Alt hvad der på dette tidspunkt var bygget op i Aabenraa, gik op i luer.

 

Det samme skete 100 år efter

Hundrede år senere i 1247, har krig og brand hærget byen. Slottet er blevet brændt ned, men dog igen opført. Men omkring denne tid har der på banken nord for by-volden rejst sig en kirkebygning, indviet til de søfarendes beskytter, Sankt Nikolaj. Kirken blev lagt nord for banken. Den blev lagt så højt, så den kunne tjene sømænd og fiskere som sømærke. 1248 nævnes som det år, hvor bygningen af kirken skulle være påbegyndt. Men det kan nu ikke udelukkes at kirken allerede var bygget på det tidspunkt.

 

Et kapel til fiskerne

Et tredje Gudshus har der også været i byen. Det var et kapel, indviet til fiskernes skytsengel Sankt Andreas, som skulle skærme og bevare fiskerne, når de var ude på det lunefulde hav. Dette kapel var kun lille og uanseeligt. Det findes på et kort fra 1641 og det lå på et højdedrag syd for byen og vest for landevejen Aabenraa – Flensborg. Endnu i 1641 hed det Kapelbjerget.

Kapellets præst holdt messe hver dag. Mange mennesker menes at have valfartet hertil. Ved Reformationens indførelse tabte Kapellet anseelse. Muligvis er det derefter blevet revet ned. Kapellets jorder blev overgivet til byens borgere til ”kålhaver”

 

Aabenraahus – kongsgården

Ude i den vestlige del ved Vestergade – Nybro ragede den gamle kongsgårds mure op. Foruden Aabenraahus blev slottet her kaldt Gamle Brundlund Slot og Kongelund. Stedet, hvor det har ligget, er ikke nøjagtigt fastslået. Nogle mener således ikke at det har ligget ved udmundingen af Vestergade men længere syd på.

Dette slot var omgivet af volde og grave. Det spillede en rolle i datidens kampe om riget og magten. Bisp Valdemar Knudssøn skulle således have siddet som fange på slottet, efter at han i 1192 havde taget kongenavn og stræbt efter den danske trone.

I 1366 sad Hertug Henrik af Sønderjylland inde med slottet. I Valdemar Atterdags sidste leveår var denne konge i besiddelse af slottet. De holstenske grever erhvervede Aabenraahus ved list og svig efter Kong Valdemars død, idet de ved at betale kongens foged, fik ham til at åbne slottets porte for sig.

 

Margrethe den Første bygger nyt slot

Grev Gerhard den Sjettes død i 1404 kom til at indlede den afsluttende fase i slottets historie. Nu blev det nemlig erhvervet af dronning Margrethe, hvis navn er uløseligt knyttet til Aabenraa. Hun fik i 1411 en overenskomst i stand med holstenerne, hvorefter Hertug Erik af Sachsen gik ind på at pantsætte bl.a. Aabenraa By og Kongsgården med tilhørende jorder og forleninger til dronning Margrethe. Hun fik en aftale om at hun frit kunne rykke det gamle slot ned og bygge et nyt på det sted, der passede hende.

Og det gik hun straks i gang med. Indtil 1635, der regnes for Claus Møllers dødsår, kunne man endnu se rester af det gamle slot. Og egentlig var det Dronning Margrethes plan at bygge et stort og prægtigt slot men det undte skæbnen hende ikke. I oktober 1412, da hun befandt sig ved Okseøerne efter at have besøgt Flensborg døde hun.

Margrethes oprindelige porthus på Brundlund Slot blev indrettet til herskabelig embedsbolig, ligesom slottet har været stærkt befæstet med palisadeanlæg og vindebro. Mange gange er dette slot blevet angrebet.

 

Aabenraa pantsættes flere gange

Efter en belejring, der varede i en måned i 1429 under den krig Kong Erik af Pommern i flere år førte mod Hansestæderne og de Holstenske grever faldt Aabenraa i de holstenske grevers hænder. Aabenraa By blev udplyndret. Soldaterne til egnede sig alt, hvad borgerne havde af guld, sølv og værdifuldt husgeråd.

Slottet og byen har flere gange været genstand for pantsættelse. I 1470 pantsatte kong Christian den Første slottet til Henrik Rantzau for 24.000 Mark. I 1525 fulgte Kong Frederik den Første dette eksempel og satte slot og by i pant hos Bennedict Pogwisch for 10.000 Mark lybsk.

Ved Kong Christian den Tredjes deling af hertugdømmerne i 1544 blev Aabenraa tillagt den gottorpske del, var dette beløb endnu ikke betalt. Ved delingen valgte Hertug Adolf den gottorpske del. Han blev således den første gottorpske Hertug og blev stamfader til det gottorpske hus.

I 1589 har der fundet en ny pantsættelse sted, idet Hertug Johan Adolf, der var gift med prinsesse Augusta, en datter af Kong Frederik den Første og dronning Sofie straks efter sin svigerfaders død satte Aabenraa i pant til sin svigermor for et stort pengebeløb, hun lånte ham.

 

Aabenraa vokser ud over volden

Befolkningstilvæksten sprængte de rammer, som volden dannede for byen. Det var næsten udelukkende mod nord bebyggelsen skød op. Men der skete også ændringer mod vest, da det gamle slot blev revet ned.  Nybro og Nygade hidrører naturligt fra tiden efter slottets nedrivning.

Lige uden for volden ved foden af bakken lå Kalandhuset. Det blev efter sigende opført af de katolske gejstlige, som forrettede gudstjenesten i Sankt Nikolaj Kirke. Åbenbart har huset været Gildehus for byens gildebroderskaber og blevet taget i brug som rådhus.

 

Udendørs Ting

Uden for rådhuset under åben himmel mellem fire tingstokke havde Tinget fundet sin plads. Her blev retssager afgjort. Tinget blev afholdt hver mandag frem til den store brand i 1610.

Der har også været meninger fremme, at Tinget holdt deres møder på selve Storetorv.

 

Ramsherred – ikke for godtfolk

På Kirkebjerget havde de syv Marianere nedsat sig i deres huse og bygninger nær kirken. Lidt længere mod nord blev Ramsherred anlagt omkring 1470. Det var en lille bydel for sig selv. Det var som navnet antyder ikke godtfolk, der holdt til her. Tyve, løsagtige kvinder og deslige har her ført deres forargelige levned til skræk og afsky for de ærlige og lovlydige borgere.

Neden for Ramsherred løb Tyvkær Bæk. I nærheden af denne rejste myndighederne galgen til skræk og advarsel for de skarns folk i Ramsherred.

Retterstedet lå her i længere tid, men blev så flyttet længere syd for byen, indtil galgen fik sit blivende sted på Arnsbjerg, et højdedrag umiddelbart nord for det daværende Aabenraa.

 

Sankt Jørgensgård

Foruden de to kirker, der er nævnt og Sank Andreas – kapellet har der eksisteret endnu et Gudshus i Aabenraa, indviet til Sankt Jørgen eller Sankt Georg. Den pågældende kirke eller rettere kapel har været knyttet til Sankt Jørgensgård. Ja det var vel et slags hospital for spedalske. Denne frygtelige sygdom – spedalskheden vakte tidligt de gejstlige og verdslige autoriteters opmærksomhed. Allerede i det 5. og 6. århundrede træffer vi sådanne hospitaler. Af hensyn til sygdommens karakter blev disse hospitaler lagt uden for byens porte. Det er efter et sådant hospital bydelen Jørgensgård har fået sit navn. Efter et fund i 1929 kan man ganske nøjagtig stadfæste Jørgensgårds beliggenhed. Man fandt et gammelt stengulv af munkesten. Her har antagelig ligget en teglovn som har hørt til hospitalet. Fundet blev gjort ved Karpedam.

Vi ved at bygningen og jordene blev givet til den fyrstelige lensmand ”Svarte Hans”. Senere er Sankt Jørgens Kirke (Kapel) samt de tilhørende jorder i 1592 givet som len til Claus Høyer.

Han ombyggede kirken (kapellet) til et beboelseshus og benyttede det en tid lang som sådant. Efter knap fire års forløb drog han bort, hvorpå jordene atter blev lagt til Brundlund Slot og siden forpagtet ud til borgere i Aabenraa.

 

Tre Gilde-broderskaber

Før ”Skraaens” konfirmering i 1335, måske allerede længe før, har der i Aabenraa været ikke færre end tre gildebroderskaber:

 • Sankt Knuds Gilde
 • Sankt Nikolaj Gilde
 • Sankt Nikolaj Lægbroderskab

 

Broderskaberne omtalt i ”Skraaen”

Det største og betydeligste var Knuds – gildet opkaldt efter Knud Lavard, som havde været Oldermand for Knuds – Gildet i Slesvig. At Sankt Knuds Gildet havde betydning i Aabenraa fremgår af § 20 i ”Skraaen”:

 • Hvis en, der hører til Sankt Knuds Gilde, anklager en af sine Gildebrødre for nogen sag, skal denne forsvare sig med seks brodered, nemlig fem foruden sig selv. Det samme skal være tilfældet for så videt angår Sankt Nikolaj Gilde og Sankt Nikolaj Lægbroderskab.

Sankt Knuds-Brødrene øvede stærk indflydelse på valget af byens rådmænd og borgmester. I Statsretten for Aabenraa-Flensborg Stadsret, der ved år 1514 var tillempet efter aabenraaske forhold og anvendtes ved siden af ”Skraaen” – siges således, at Sankt Knuds Goldes Oldermand skal være med til at indsætte og afsætte Rådmændene.

 

 • Vi fortsætter snart serien med Historiske Strejftog – Aabenraa (2)

 

 

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Kirkeskov: Sønderjylland – et historisk topografisk værk (2)
 • V. Gregersen: Aabenraas ældste historie
 • Otto Madsen: Brundlunds Historie
 • Claus Møller: Aabenraas By-krønike 1620
 • Jørgen Witte: Aabenraa I Høj – middelalderen – Livet i købstaden 1230 – 1375
 • Aabenraa Bys Historie 1-2

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.047 artikler
 • Under Aabenraa finder du 209 artikler
 • Gamle veje – omkring Aabenraa
 • Aabenraa – i begyndelsen
 • Aabenraa – i Højmiddelalderen
 • Aabenraa – for meget længe siden
 • Aabenraas oprindelse
 • Brundlund Slot
 • Aabenraa – en by der hed Opnør
 • Aabenraas Historie