Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Udvandring fra Tønder

Oktober 22, 2007

Mere end en tredjedel af Nordslesvigs befolkning søgte i årene 1864 til 1900 bort fra deres hjemstavn. De bosatte sig i kongeriget, længere nede i Tyskland eller udvandrede til Amerika.

 

Hvad var årsagen ?

Var det mon på grund af den tyske besættelse fra 1864 – 1920?  I sin beretning for 1879 udtalte landråden fra Tønder:

 • Årsagen til udvandringen er den 3 – årige prøjsiske militærtjeneste.

Men også det nationalpolitiske klima og afskedigelser af danske embedsmænd og indførelse af tysk kirke, skole og rets-sprog, var en del af årsagerne.

Skulle udvandringen ske lovligt, måtte man have en såkaldt Entlassungsurkunde. Men det var dog de færreste, der fik denne Urkunde.

 

Kunne man få arbejde?

En del mente også, at det var manglende arbejde, der var skyld i udvandringen. Kigger vi på erhvervsudviklingen, var der i Tønder i 1847 stadig kniplings- industrien, der var størst

 • En kniplingshandler i Tønder havde 250 ”sysselansatte”
 • To kniplingshandlere i Møgeltønder havde 400 ”sysselansatte”
 • To kniplings-handlere i Brede havde 700 ”sysselansatte”
 • En kniplingshandler i Løgumkloster havde 200 ”sysselansatte”

Ifølge Trap fra 1864 havde Tønder:

 • Tre store tobaksfabrikker beskæftigede i 1861, 33 arbejdere
 • To uldvare – og bomuldsvæverier havde 45 ansatte
 • En cikoriefabrik havde 10 ansatte
 • Et jernstøberi havde 18 ansatte
 • En klædefabrik havde 8 ansatte
 • Et større bryggeri beskæftigede en del.

 

Tønder var stagneret

I 1859 var der seks virksomheder i Tønder med over fem ansatte. Men Tønder var stagneret. Handelsomsætningen havde ikke taget det store opsving. Da Tønder – Tinglev banen blev indviet i 1867 gav det heller ikke den gevinst, man havde forventet.

Tondernsche Zeitung beklagede sig over at landmændene købte deres varer andre steder, blandt andet i Flensborg og Hamborg. I 1888 blev jernbanen åbnet syd på, med forbindelse til Flensborg. Dette forhold gjorde ikke situationen bedre.

 

Landmænd og husmænd havde det godt

Landmændene og husmændene synes dog, at klare sig godt. Man arbejderne og daglejerne havde det virkelig dårligt. Særlig vintrene var slemme at komme igennem.
Udvisning af besværlige familier

Det offentlige havde det også let med at udvise besværlige familier. De var ofte en økonomisk belastning for kommunen, så det var lettere at ”skippe” dem.

 

Hjælp fra Fattigkassen

Mange arbejderfamilier udvandrede til Amerika, og blev hjulpet derover. Således fortæller Tondersche Zeitung i 1873 om en arbejder-familie med 4 småbørn. De ejede en lille ejendom, som de solgte. De solgte deres møbler, og betalte deres gæld. De var på vej til Amerika. Men da pengene skulle gøres op, manglede de et beløb til overfarten. Da situationen var uholdbar, besluttede kommunen at hjælpe med penge fra fattigkassen.

 

Et lån på 240 rigsdaler

I Ubjerg var det Anna Cathrine Sørensen. Hun havde ofte henvendt sig til fattigkassen. Hun var ugift og alene med 3 børn. Fattigkollegiet besluttede i 1873, at bevillige et lån på 240 Rigsdaler, så hun kunne udvandre til Australien. Man sikrede sig samtidig, at J. Matzen skulle følge familien til Hamborg. Det var nok for at sikre sig, at udvandringen reelt fandt sted. Fattigkasserne havde nemlig dårlige erfaringer med at støtte udvandringen.

 

Masseudvandring fra Tønder

Fra Tønder Kreds er der registreret en udvandring på 10.974 personer i perioden 1867 – 1898.

 • 2.149 udvandrede lovligt med Entlassungsurkunde
 • 8.569 udvandrede ulovligt uden Entlassungsurkunde

Det var problematisk at få en Entlassungsurkunde, hvis man var i den værnepligtige alder mellem 17 år og 25 år. Der er eksempler på at

 • En rebslager udvandrede, fordi han ikke kunne holde sit eget drikkeri ud. Han efterlod kone og børn.
 • En udvandrede, fordi han derigennem kunne unddrage sig straf for legemsbeskadigelse.
 • Nogle rejste til Amerika, for at finde sig en kone
 • Nogle rejste til Amerika, for at opnå en højere social status.

 

Arbejderenken fra Højer

Mange forældre og enker rejste over til børnene i Amerika. Således også en arbejderenke fra Højer, der i 1885 sammen med to børn rejste over til to søstre
og to voksne børn i Amerika. De lovede at forsørge familien fra Højer.

Kilde: 

 • Litteratur Tønder
 • www.dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil vide mere: 

 • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
 • Under Tønder finder du 283 artikler 

Redigeret 9 – 04 – 2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder