Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

Københavner – historier 1891 – 1902

Juli 4, 2007

Læs om kvinder på Trickcykel, Kronprinsen, der finder en kolera – syg mand i vejgrøften, en tur i Automobilen, svindel med opbevaring af æg og margerine, advarsel for kvinder, der springer af sporvognen, og hvem tjente mest i 1902. Desuden er der ægteskabstilbud, og morderen Vilhelmine fik navneforandring til Vilhelm. Og så var der debat om bompenge.

Alle grosserer har telefon (1891)

For første gang bringer vejviseren navne på telefonselskabets abonnenter. Næsten alle grosserere har telefon.

* Det vil befindes rimeligt, mens det næppe vil vække Forbavselse, at ingen Barber eller Ligtornsoperatør er så lykkelig. Derimod vil det undre, at kun otte Sagførere, tre Læger, og slet ingen Skomagere eller Skræddere er i besiddelse af dette Apparat.

På skøjter over Sundet (1891)

Man kunne i går spænde sine skøjter på ved Langelinie og foretage en munter udflugt over Sundet. Der ligger en halv snes skibe indefrosne i løbet.

* Forresten kan man ikke løbe meget mere end en Fjerdingvej. På den anden side Trekroner, så umuliggør Skøjteløbningenaf den ru Overflade på Isen.


Kronprinsen ser på branden (1891)

Klokken 10 i går formiddags forlod kronprinsen sin dagligstue, og et kvarter efter brød branden ud fra den væg, der skiller dagligstuen fra soveværelset.

Først en time efter de to dampsprøjters ankomst, blev ilden slukket. Kongen var en af de første, der mødte frem på brandstedet. Lidt efrter kom prinesessen fra sit palæ i diskret brandtoilette.

Da faren var forbi, forfriskede hun og Prins Carl sig med en promonade på Grønningen. Kronprinsen sendte 500 kroner som belønning til brandfolkende for deres udmærkede konduite ved branden.

Kvinder på Trickcykel (1891)

Det var ikke lige let den gang for kvinder. Læs blot, hvad avisen skrev.

* Toppunket af Galskab er det nu at se vors Sportsdamer, der hidindtil har holdt sig til Trickcykel, i disse dage viser sig på Gaderne, ridende på den lille hæslige tohjulede Safety, på hvilket instrument de, humpende hen over brostenene, udelukkende er optagende af Skørterne og de rebelske Ben.
* Når disse Damer ikke har fornødent Mod til at vise sig i Herrebenklædder, så må man virkelig opgive et Befordringsmiddel, der umuliggør en Dames Dragt. Eller os bør de som andre ofre, får en epedimi henvises.

Og selvfølgelig har avisen henvendt sig til en læge. Dr. Med. ? udtaler:

* Som Læge mener jeg, at de talrige Rystelser virker skadeligt, og at Sporten er ganske særlig uheldig for Kvinder. Om Sømmeligheden vil jeg ikke Tale. Smuk er denne Sport ikke for en Kvinde. Og bliver den det nogensinde?


Kronprinsen finder en syg mand (1892)

I torsdags rygtedes det, at Prinsen på en ridetur i byens omegn havde fundet en kolera – syg mand i en gøft.

Man fortalte, at Prinsen havde anmeldt det sjældne fund til politiet. Disse fandt imidlertidig ved nærmere eftersøgning ingen kolera – patient, men erfarede at den syge mand havde været plakatfuld.

Annonce: Ægteskabstilbud (1892)

Selvfølgelig var der også ægteskabs – annoncer dengang. Vi fandt denne:

* En midaldrende Mand i god Stilling søger af mangel på Bekendtskab ad denne vej, en Hustru. Der ses ikke så meget på Huslighed, rolig Gemyt, dannelse og ydre. Da bekendtskab ønskes først, anmodes familier med giftefærdige Døtre om i Ekspeditionen at nedlægge billet mrkt. ”Hyggeligt Hjem”. Nøjagtige oplysninger udbedes. I tilfælde præsenteres fuld Legimitation. Diskretion selvfølgelig.


Mordet på opdragelseshjemmet (1892)

En bestyrer af opdragelseshjemmet Kana, Vilhelmine Møller blev dømt på mordet på den 15 – årige Valdemar Sjøgren. I første omgang blev dødsårsagen opfattet som hjertestop. Under et lægesyn fandt man ud af, at morderen Frk. Møller var Hr. Møller. Navnet blev derfor ændret til Vilhelm, og morderen blev overført fra kvindefængsel til mandefængsel.

Dog fik fangen lov til at sy i fængslet, da han ikke kender til mandelige sysler.

Oprør i Ingeniørkorpset

Der var oprør hos Ingeniørkorpsets menige i Kronprinsessegade. I går faldt den endelige dom. Ikke mindre end 91 mand fik strengt fængsel på vand og brød. To underkoperaler blev degraderet, og 6 af hovedmændende fik Forbedringshusarbejde fra 15 måneder til to et halvt år. Disse 6 blev straks afhentet af politiet og sendt til Vridsløse.

Syngepigerne på Frederiksberg (1894)

I begyndelsen af året bekendtgjorde politiet, at man fra Justitsministeriet havde modtaget et dekret, der påbyder, at syngepigerne på Frederiksberg at optræde med længere Kjoler. Det er et udtryk for at modvirke tidens umoralske strømninger.

Hvorfor hedder det Halmtorvet?(1895)

Det kan afstedkomme nogen forvirring, at det som københavnere i dag kalder Halmtorvet for forhåndværende, nemlig pladsen foran det nye rådhus.

Vil man i dag købe halm, må man begive sig til det nye torv ved Kvægtorvet, hvor bønderne nu drager til med deres høje læs.

Togkatastrofe (1897)

I Juli 1897 indtraf en stor jernbanekatastrofe omkring Gentofte. Et halvt hundrede passagerer blev dræbt, og dobbelt så mange blev kvæstede. Lokomotivføreren blev dømt, men han påstod, at det var vacumbremsen, der ikke virkede.

Bompenge (1900)

Bompenge er ikke noget nyt. Læs her, hvad der skete i 1900.

* Med hvilken ret stiller Bommanden ved Tuborg en lille Automobilvogn med plads til højst to i klasse med Vogne forspændte med to Heste og kræver 15 øre af dem?

Hvorfra ved Bommanden, at der ville være to, og ikke en hest foran Vognen, hvis den ikke var Automobil? En Motorcykel betaler ikke noget. Hvad er forskellen på en Automobil og en Motocykel?

På kørertur i Automobil (25 juli 1900)

Vi fandt denne artikel. Den er sikkert skrevet af den legendariske Henrik Cavling?

* Vi havde i går anledning til at køre en Tur gennem Nordsjælland med den første Danske Automobil, der er udgået fra en Dansk fabrik.
* Vi startede fra Hotel d`Angletere Klokken 10, og kørte ud af Gothersgade langs med Søerne ad Strandvejen til Hellerup. Derefter gennem Gentofte og ad Kongevejen til Hotel Lyngby.
* Motorvognen passerede altså stærk befærdede gader, ad den fedtede Strandvej og det bakkede terræn, til del belagt med skrver. Herved havde vi al fornøden Lejlighed til at kunne konstatere, at Automobilet uden Vanskelighed, lader sig styre gennem Vognfærdslen, at det ikke skræmmer Hestene, og at det er i stand til at holde sin Fart på mindre gode Veje. Maskinen synes, at kunne tilbagelægge et par danske mil på trkvart time, det bliver cirka en halv snes miles fart.

Svindel (1901)

En dansk Mand, en beskeden Mejerist Peter Olden, har opfundet en Metode til ”Præservering” af smør, æg og andre ferske spisevarer.

* For et år siden anbragte Mejeristen Smør, Magarine og Æg i en Trækasse, der lukkedes af Naturius Publicus, og derefter henstilledes i en boks i Privatbanken. Forleden blev Kassen så åbnet i overværrelse af Steins Laboratorium, der kunne garantere for Kvalititen.
* Men Landhusholdningsselskabet kunne fortælle, at det ikke var mejerist Peter Olden, men Arbejdsmand Peter Christensen. Det hele var Svindel. Arbejdsmanden havde forfalsket det Sejl, som Notarius havde forsynet Kassen med. 1901 var rettet til 1900. Manden blev arresteret, fik 18 måneder i forbedringstugthus, men nåede at komme i alverdens avisoverskrifter.


Damerne falder af sporvognene (1902)

Det var ikke altid let, at leve med de nye tekniske ting. Og når nu damerne skulle begå sig med det nye, ja så gav det anledning til eftertanke. Læs blot dette:

* Vore damer, der har været så vant til med Gratie og Elegance, at springe af Hestevognene tager sig stadig ikke i Agt for at Farten og Faren er stærkere end de elektriske.
* Nu er det sidst den unge, udmærkede Sangerinde Ellen Beck, der er sprunget forkert på Vesterbrogade, og har pådraget sig nogle slemme Skrammer. Vi advarer vore kække unge Damer med at springe af Sporvognen.


Skattebogen – hvem tjener hvad? (1902)

Det var altid spændene for danskerne, at se hvem der tjente mest, vi kigger også på:

* I går kom Skattebogen, og vi iler med at se, hvilke af vore lykkeligste Medborgere, der har en aarlig Skatteindtægt over 100.000 kroner og derover.
* 500.000 kr. Brygger Dr. Phil Carl Jacobsen, Kammerherre, Lensgreve Bille Brahe Selby
* 400.000 kr. Lensgreve C.C: Reventlow
* 300.000kr. Grosserer Otto Mønsted, Lensgreve C. Ahlefeldt – Laurvigen.
* 206.000kr. Gehejmkonferenceraad, Lensbaraon Reedtz – Thott
* 203.000kr.Bladudgiver C.J. Aller


Skandaleforestilling (1902)

Demonstartioner kan foregå på mange måder. Læs blot om denne:

* Førsteopførelsen i aftes af Shakespeares Hamlet på Dagmarteatret med Hr. Martinus Nielsen i Titelrollen, blev en enestående Skandale. Teatret var fyldt til sidste Plads, og til at begynde med, forløb alt i Ro. Men da hr. Martinus Nielsen viste sig som Hamlet, brød et Uvejr løs og Piberne skingrede gennem Teatret. Det viste sig, at være en organiseret Demonstration udgaaet fra Studentersamfundet., hvis ”uroligste hoveder”, de saakaldte ”blege Ansigter” havde aftalt at pibe Direktøren ud.
* Hovedmanden for ”De blege Ansigter” udtaler, at de anser hr. Martinus Nielsen for en skadelig mand i teaterverdenen, og skadelig som Direktør for to af Byens tre Privatteatre.

De gode gamle Heste – og de nye fæle Biler (1902)

Man skulle klæde sig konservativt, når man gik til hestevædeløb.

– Det var desværre adskillige unge Herrer, der mødte i Redingcote og gule Sko. Det går virkelig ikke an. Til redingcote hører Lakssko med lyse dobbeltraddede Gemascher og så Glacehandsker, lysegul Kravat af Silke.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København