Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

Københavner – historier 1884 – 1890

Marts 15, 2007

Retssag hos Carlsberg (1884)
Brygger I.C. Jacobsen anlægger sag mod sin søn, brygger Carl Jacobsen. Ny Carlsberg må ikke benytte etiketter som ligner etiketterne på gamle Carlsberg ølflasker.

De sønderjyske piger – på besøg

I over en uge har 300 sønderjyske piger gæstet hovedstaden.
Nye bånd blev knyttet mellem dem og deres gamle fædreland.

Søgning til Rosenborg Badeanstalt

På Rosenborg Badeanstalt er antallet af gæster nu steget til 200

Billige sokker
Et parti uldne børnestrømper kan købes mellem 0,50 og 0,65 kr. Førprisen var mellem 1 kr. og 1,25 kr.

Masser af billetter blev solgt
I Pinsedagene blev der solgt 34.900 billetter til sporvognene. Trafikken var stor på vej mod Charlottenlund.

Ulykke på Strandvejen

På strandvejen skete en ulykke med en vandingsvogn og en dampsporvogn. En enspændervogn var også involveret. Den blev en del ramponeret.

De snakker meget
De 850 telefonabonnenter førte 4.000 samtaler om dagen. Det er 4 år siden, at København så sine første telefoner.
Stor – kjømænd, så godt som alle har fået etableret telefonforbindelse mellem deres kontorer i hovedstaden og deres sommerboliger i Klampenborg.

Det første cykel – løb
De første Bicycle- løb blev afholdt den 8. oktober. Banen gik rund om banen ved basaren, kunstnerplænen og det lukkede lysthus. Det første løb var hurtigløb for medlemmer. Banen skulle forceres to gange.
– Første Præmien var En patent – fjeder med saddel. Anden præmien: Et Athletbælte.
Andet løb var et prøve løb for begyndere. Første præmien: En rejsetaske. Anden præmien: Et ringeapparat.

Brand på Christiansborg
Den 3. oktober kl. 15.45 opdager et par af Rigsdagens bude, at der var ild i stenografernes værelse. Årsagen var, at man var ved at fyre op i kakkelovnene, da der skulle være samling. Ved hjælp af et slukningsapparat bekæmper man ilden, og får det slukket – troede man. Men en halv time efter opdager man, at der er ild i Riddersalens gulv. Og så gik det hurtigt.
Sprøjterne kom ikke hurtig nok, især kneb det for den gamle dampsprøjte.
Men en masse mennesker forsøgte, at begrænse katastrofen. Kl. 19 kom kong Christian til brandstedet ledsaget af Prins Valdemar og sin bror Prins Hans.
Katastrofen var uundgåelig, kongen takkede næste dag alle for deres indsats.

Lock out (1885)
24 fabrikker lockouter cirka 1.000 arbejdere. 100.000 kroner er indsamlet i forskellige bidrag. Etatsråd Tietgen har forsøgt, at forlige parterne, men fabrikkerne har afslået. Sagen ender med, at arbejderne ikke får mindstelønnen på 27 øre i timen, men ret til forhøjet betaling for nat – og søndagsarbejde.

Første asfalt
Bredgade bliver den første gade, der bliver asfalteret.

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse bliver dannet. Fra starten har man 300 medlemmer. Kontingentet er på årsbasis 4 kr.

Undervandsbåd bliver præsenteret
Den svenske kaptajn Nordenfeldt har ud for Landskrona demonstreret sin opsigtsvækkende undervandsbåd. Båden er armeret med torpedoer og dynamitgranater.
Manøvren i Øresund opleves bl.a. af den danske konge.

Slagsmål med svenskerne
Lucie – Møllen står der endnu på den sidste stump vold ved Halmtorvet. I 1658 – 59 sloges man her med svensken. Nu slås man så igen med dem. Slagsmålet går på, hvem der skal rive resten ned.

Mordforsøg på Estrup
Typograf Julius Rasmussen affyrer to skud mod konsejlspræsident Estrup. Denne fortsætter ufortrødent til middagsselskab. Typografen pågribes, og bliver idømt 14 års tugthus. I 1889 begår han selvmord.

Gang i fedtefadet
Politiets cellevogn, som bærer det betegnede navn Fedtefadet er i denne tid i ualmindelig travl virksomhed. Belæsset med forbrydere udenpå og indeni, afgår den dagligt flere gange mellem Rådhuset og Børnehuset.

Kongeligt bryllup
Prins Valdemar og Prinsesse Marie bliver formælet i Paris. I avisen stod følgende:
I dag kl 1 ½ fandt vielsen sted i slotskapellet. Prins Valdemar bar uniform. Prinsesse Marie var iført glimrende Toilette.

En socialist vender hjem
Socialisten valdemar Holst bliver hyldet ved sin hjemkomst fra fængslet i Aalborg. Han blev idømt 3 måneders fængsel fordi han havde kaldt Estrup – regeringen for
– En tyrannisk Bandit – og bøddelregering.
En menneskemængde på 3 – 4.000 modtager Holst med hurra – råb ved Dampskibet Fylla’s ankomst ved Kvæsthusbroen.
Politiet måtte trække stavene. Folk bliver drevet gennem gaderne. Den sidste træfning stod på Amagertorv, hvor mange personer, blev anholdt.

Hurtigere brandvæsen
Nu skal brandfolkene ikke længere agere som trækdyr, idet hovedstationen i Nicolai har fået heste. Man har truffet et arrangement med vognmand Bahn. Når en brand alarmeres trykker assistenten på en knap i sit værelse, og straks kommer hr. Bahns heste farende.
Hr. Bahn har en kontrakt, der betyder, at han skal betale en bøde, hvis hans heste ikke møder inden for 4 minutter, efter at signalet er givet.
Så spændes hestene foran den beredte sprøjte, og så kan assistent og mandskab drage til branden.

To tyske herrer med krav på kronen
To tyske herrer gør krav på den danske krone, og søger audiens hos Frederik den 7. De påstår at de tilhører den Glückske kongefamilie. Det viser sig senere, at de var plattenslagere.

Aviser – nu i løssalg (1886)
Fra den 5. juni kan man nu købe sin avis i løssalg.
Avissælgere er klædte i pyntelig Uniform, som d’ herrer Biegel&Søn har leveret. Bladene er ordnede i en forgyldt kurv med tre hylder, og står med titlerne synlige for publikum. Kurven bæres i en skulderrem

Frifundet for drab
En mor og en datter bliver frifundet for fem år forinden at have født et barn i dølgsmål, for derefter at have ombragt det. Højesteret beklager.

Herremoden 1886
Da herremoden bliver præsenteret i 1886 skriver en af aviserne:
Det er næsten utroligt, hvor meget varerne fordyres, inden de kommer til forbrugerne. For eksempel kan anbefales, indenlandske klædevarer for tiden. Så lave priser, at en mandfolkedragt (Frakke, vest og benklæder) af groft stof – så godt, at enhver velstillet borgermand kan bære det, uden at dragten vil stikke af imod hans sædvanlige klæder. Den kan leveres for 10 kr. inklusive den syløn, der betles for maskinsyning.
– Dragten vil sikkert ikke sidde så net, som en kræsen herre vil forlange, når han har givet 60 – 80 kr.

Farligt at hilse på kongen
Da kongen passerer en vogn i Dyrehaven, rejser herrerne i vognen sig ærbødigt, og hilser på majestæten. Det får hesten til at trække i vognen, med det resultat, at en ældre herre næsten falder ud af vognen. Han hænger kun fast med benene. Kongen kommer hurtigt til hjælp.
Dagen efter udsender hoffet en meddelelse om, at man ikke behøver at rejse sig op, når kongefamilien passerer, når der er fare på færde.

Elektrisk ”Lysanstalt”
Firmaet Woodhouse & Rawson har anlagt et elektrisk lysanstalt på Østergade, hvor de forskellige butikker og andre lokaliteter kan forsynes med elektrisk lys til gaspriser.. Kraften til frembringelse af elektriciteten tages om dagen af gasmotor og bevares i en akkumulator til om aftenen.

Dampsporvogn årsag til alvorlig ulykke
Den 10. juni 1886 stod følgende i avisen:
Nu har uhyret på Strandvejen, den væsende og pustende dampsporvogn været årsag til en alvorlig ulykke, som denne gang er gået ud over Casinos unge, smukke primadonna Frk. Louise Brock, der kom alvorlig til skade.
Frk. Brock, der en flink og rutineret kusk, kørte selv en meget rolig og veltilkørt hest, da den passerede dampsporvognen. Frk. Brock faldt ud på sporet. I en meget lidende tilstand blev Frk. Brock båret til sin villa.
Kronprinsens læge, professor Ipsen kom en time efter ilende til villaen.
Tilfældet medførte, et krav om, at disse dampsporvogne måtte væk.
Den knuser årlig så og så mange vogne, beskadiger så og så mange damer og herrer. Nu burde beboerne på Strandvejen og de kørende råbe alarm, gøre andragende, holde møde, eller foranstalte almindelig lock – out overfor dampsporvogne.
Et hvert middel vil være godt, blot man opnår resultat, at gøre dampsporvognstrafikken umulig.

Første prøve – ligbrænding
Den første prøve – ligbrænding fandt sted i går i det nyopførte krematorium.
Denne forløb fuldstændig efter ønske. Der var ikke spor af røg og lugt at opdage, og asken var ganske ren og hvid.

Prins Valdemar foreslået som fyrste af Bulgarien

Prins Valdemar blev udnævnt som fyrste af Bulgarien. Prinsen ville dog lade kongen afgøre, om dette skulle godkendes, men kongen afslog.

En reformdragt for kvinder
De mere moderate kræver en reformdragt for kvinder. Snørelivet er naturligvis den fæstning, som reformdragten vender sit værste skyts imod. Man fremhæver, at en festklædt dame efter den gængse mode, skal være tynd som en stilk i livet med fremstående tounure. Chick er det ud, men sorg og sygdom lurer bag. Hvor skal det blive plads til lever, lunge, milt og mavesæk? De skulle dog helst være med til fest.

Læserbrev
Og så har vi et læserbrev fra 1887:
Hr. redaktør, vi har her på gaden fire fikserkællinger og to mandlige pæreforhandlere, der alle på en gang brøler op med deres varer i næsten utænkelige disharmoni. En sådan sekstet klokken 8 om morgenen er mildest talt gemen.
Hvorfor skal sådanne detailhandlere, der ikke engang har borgerskab lov til skrigeri i min gade, når jeg som skattepligtig borger ikke må på nogen tænkelig måde.

Hvem tjener mest?
Aviserne offentliggjorde, hvor meget de rigeste tjente.
1. Lensgreve F.L.. Ahlenfeldt – Laurvigen 300.000 kr.
2. Fabriksejer, grosserer A.L. Gamel 200.000 kr.
3. Udenrigsminister, lensbaron O.D. Rosenørn – Lehn 200.000 kr.
4. Etatsrådsinde I.M. Suhr 200.000 kr.

Mordene på skibet
Natten mellem den 17. og 18. oktober 1887 fandt et uhyggeligt drama sted på den tremastede skonnert, der befandt sig i Østersøen. Jungmanden Jan Umb myrdede en efter en, kaptajnen og fire man fra besætningen. Ligene blev kastet over bord.
Hans forsøg på at myrde styrmanden glippede derimod. Det lykkedes styrmanden, at slå jungmanden ned, og binde ham til masten. Derefter blev nødflaget rejst.
Dampskibet Morsø opdagede nødflaget på skonnerten, og tog skibet på slæb ind til København.
Morderen blev indbragt til Kommunehospitalet, hvor han blev bundet og iført spændetrøje. Her kundgjorde han, at mordene var begået i raseri over drillerier og dårlig behandling.

Vogne væk fra Kultorvet
Den nye politidirektør forbyder pludselig torvebønderne, at holde med vogne på Kultorvet, og de omkransende værtshuse må ikke stille krybber ud til hestene.
Forbuddet kommer som et lyn fra en klar himmel. Måske har det været bedre, at rydde byen for henstående trækvogne.
De mange ulykker skyldes kuskenes ukyndighed, skriver aviserne. Man burde forbyde folk uden kørerbrev, at køre på Københavns gader.

Kampen om kunstsmørret.
Forhandlingerne om kunstsmøret eller margarinen får bølgerne til at gå højt i Rigsdagen. Folk, der tidligere kunne omgås hinanden, plejer nu uvenskab. Kampen om det urene produkt er barsk.
Politiken skriver: Margarinen er demokratiet, og det sejrede.
En masse protestmøder blev afholdt over hele landet mod kunstsmøret. Overrabbineren advarer også mod den urene spise.

Spring fra Rundetårn
En ung mand sprang ud fra Rundetårn:
Liget var mærkelig nok ikke særdeles ødelagt. Der var ingen ydre tegn på beskadigelse, undtagen lidt blod fra øre til næse. Den dræbte var en blond, ung skægløs mand, med et ret kønt ansigt.
Det viste sig senere, at den afdøde, der utvivlsomt har begået selvmord, var en flink ung drejersvend på 22 år ved navn Schöne. For nogle dage siden slog hans kæreste, en ung cigarhandlerske op med ham. Siden har han været meget tungsindig.

Skibstragedie
Den 18. august 1888 er sorgens dag for dansk skibsfart. Overalt i København var der sammenstillen af mennesker, der ville høre mere om skibskatastrofen.
Geiser var på vej til Danmark og Thingvalla var på vej til New York. På Atlanterhavet stødte de sammen. Geiser sank på 5 minutter, 77 passagerer og 33 matroser omkom.

Den lugtende hval
I januar 1889 strander en kæmpe hval ud for Strandpromenaden. I en annonce kan man oplyse, at hval samt marsvin endnu nogle dage forevises ved Lautrups Plads ved Strandpromenaden. Til nedsat pris. Det vil sige: Voksne: 30 øre, Børn: 15 øre. Skoler og foreninger vil kunne afholde modration ved henvendelse til Adam ved Tivoli.
Måske var det lugten, der førte til den nedsatte entre. Under en tegning af det enorme dyr, står følgende tekst:
Dyret selv er ganske enormt, og virker overmåde imponerende, ikke blot ved sin størrelse, men ubehagelig nok, også ved sin stramme lugt, den uddunster.

Barnevogns – problemet
Barnevogne har efterhånden udviklet sig en fare for færdslen i vore gader.
Damer med barnevogne skåner hverken ung eller gammel, men færdes ugenert med alle deres ekvipager på alle fortove. Barnevogne er blevet en ulidelig gene for fodgængerne. De puffer gamle og svage folk i rendestenene. De tilsmudser med deres sølede hjul ens gode klæder. De river damernes overstykker og kjoler itu. Ja mødre og piger, som kender hinanden, slår sig på den mest oprørende måde sammen om, at holde barnevognskongresser midt på fortovet. Der må gøres en ende på tilstanden.

Igen skibbrud
Den store danske damper, City of Chester forliste med 700 passagerer. Thingvalla – selskabet skaber panik på Børsen. Sådan er situationen den 13. april 1889.
I mellem tiden får man at vide, at det forliste skib er Danmark.
Først 10 dage efter kommer meldingen, at alle passagerer og besætningsmedlemmer er i god behold. Det er en forbipasserende damper Missouri of London, der har reddet passagererne.
Den tog simpelthen Danmark på slæb. Men da denne begyndte for alvor, at tage vand ind, kom alle passagerer over i den lille damper.

Første kvindelige læge
Den første kvindelige læge, Nielsine M. Nielsen har nedsat sig i , og åbnet en praksis i København.

Hundeproblem i København

Og så blev hundene diskuteret i Borgerrepræsentationen
Borgmester Borup: At føre hunde i snor, ville forvolde store forstyrrelser i færdslen
Meydahl fandt at snor ikke var nok. Hundene burde tillige have mundkurv på. Hundeloven burde være endnu skrappere.
Engelsted havde i sin praksis haft mange patienter, der var faldet og kommet til skade med hundesnore.
Meldal: Så godt som alle hunde her i København er de modbydeligste, grimmeste køter, der findes – blandinger af alle mulige racer.

Julegavernes afskaffelse
Kunder skal ikke mere have julegaver af butikkerne. Følgende står at læse i aviserne:
Grundet den store konkurrence i kolonialfaget samt i hovedstadsbladende fremkommende artikler, havde ca. 300 urtekræmmere, såvel i byen som på Christianshavn og Broerne set sig nødsgaet til at afskaffe den store uskik, at give deres kunder jule – og nytårsgaver.

Influenza betyder dødsfald
Influenza La Grippe har nået København. Der konstateret 15.000 tilfælde. Alene fra den 14. – 28. december har det ført til 341 dødsfald.

Mordet i tønden
Adolph Philipsen, fabriks ejer i Store Kongensgade 75 rejser til Hamborg, efter at have brændt sin kassebog. Et postkort til konen, afslører dette, samtidig med, at han vil rejse til New York.
Hun henvender sig til politiet, hun tror, at manden er blevet sindssyg.
Opdager Klein bliver sat på sagen. Man må ikke brænde sin kassebog. Damperen til New York er afgået, men så finder Klein ud af, at den er løbet på grund i Elben. Han drager til Hamborg, lejer en bugserbåd, og anholder Philipsen.
I mellemtiden er kontorbud Meyer fra Philipsen fabrik forsvundet. Philipsens fabriksbud bliver i mellemtiden anholdt af politiet, han går rundt i Meyers overfrakke.
En grotesk historie kommer nu til overfladen.
Philipsen havde kvalt kontorbud Meyer, røvet hans penge, som egentlig var fabrikkens. Han havde stoppet liget i en tønde med kalk, og bedt fabriksbudet om at bringe tønden ned til damperen Tingvalla. Den skulle nemlig til New York. Som tak for dette, får fabriksbudet, Meyers overfrakke. Den var der ikke plads til i tønden.
Tønden kommer nu tilbage til København, og vi følger journalistens gribende beretning:
Ved hjælp af hammer og økse, bliver bunden slået op og øjeblikkeligt fyldes lokalet af den forfærdeligste stank. Tønden måtte derfor udsættes for en stærk stråle vand, der hurtig beskyllede den tørre kalk. Det var et grufuldt syn, der åbenbarede sig for de hærdede politimænd, som gjorde alt for deres behærskelses behov. For at fortsætte undersøgelsen.
Den myrdede lå i en bøjet stilling med korslagte arme og knæet trukket op under brystet.
Efter at have udsat liget for en vandstråle, så man tydelig de opsmøgede benklæder, støvlerne, vest og skjorte.
Ved siden af liget lå den afdødes hat og stok. Stokken var savet over. Ansigt og hænder var sorte og fortærede. Munden stod på vid og gab.
Pludselig opdagede man, at der på liget var et reb. Det var tale om fuldbyrdet rovmord.
Da morderen førtes ind, og så liget ligge helt udstrakt for sin fod i en pøl af vand og kalk, standsede han, skælvede over hele legemet, og segnede om.
Kun ved at holde kamfer for hans næse, lykkedes det, at få ham på benene igen.
I USA anholdte politiet en dansker ved navn Philipsen. Efter diverse telegrammer fra København til New York blev manden sat på fri fod. Den rigtige morder var jo fundet.
Straks forlangte denne en erstatning på ikke mindre end 20 millioner dollars.
Og den rigtige Philipsen blev dømt til døden, dog senere benådet til livslangt tugthus.

Kvindemoden 1890
De flade hatte med de store skygger vil kunne gøre fyldest i solskin. De vil i reglen kunne overflødiggøre parasol, idet de, når solen står nogenlunde højt på himlen, kan dække det meste af en skæppe land med deres stråler. I tilfælde, hvor de ikke i middagstimerne skal bruges som hatte, kan de gøre tjeneste som markiser. De vil også kunne bruges som storkeredder.
Efter hatten er det livet, der fremkommer med de største ejendommeligheder.
Alt det tøj, der kan spares ved at gøre ”midjen” smal, skal anvendes til at gøre skuldrene brede. Det imponerende ved de nye dameærmer er, måden, hvorpå de anbringes, en halv alen over skuldrene. Det bringer en del at tænke over, på spirende englevinger.

Elegant gadefejning
Kjolens længde er i tiltagende. Det sidste kan være betænkelig nok i betragtning af københavnske gaders renlighedstilstand. Gadefejerne vil fremtidig i væsentlig grad få deres arbejde lettet.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København