Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

Københavns Historie – starter forfra

December 2, 2008

Det var ikke Absalon, der grundlagde København. Historikerne har taget fejl. Under udgravninger er der gjort opsigtsvækkende opdagelser. København er meget ældre, end vi tror. Metro – byggeriet kan give flere nye opdagelser.

Her troede vi alle at historien med Absalon og byen Havn var med til at starte Københavns Historie. Men vi kan godt starte forfra. Efter to års intense udgravninger forskellige steder i København har arkæologerne fået nye teorier.  (Artiklen er fra 2008)

 

Den gængse opfattelse

Den gængse opfattelse er at

 • I 1192 får biskop Absalon udleveret et gavebrev af Konge Valdemar, der bekræfter, at han har fået tildelt byen. Den berømte skriver Saxo er den første, der for alvor omtaler byen i sit store værk om Danernes historie. Værket blev skrevet på bestilling af biskop Absalon i årtierne omkring 1200.
 • I værket omtales byen Portus Mercotorum, det vil sige Købmændenes Havn eller på datidens dansk Købmanahavn. Saxo nævner, at Absalon er ejer af Københavns borg, men ellers er dens beskrivelser af selve byen yderst sparsomme.

 

Historiker tager fejl

Historikerne må til tasterne igen. Det var ikke bare en sølle landsby som Absalon fik foræret af paven. Man har aldrig troet, at der var så meget bebyggelse, så tidligt. Byens første overhoved boede måske på den stormandsgård, som man har fundet på Kongens Nytorv.

Historiker kan tage fejl. Det er vi mange, der har set, når vi har beskæftiget os med lokalhistorie. Personlig er det mange ting i Tønders historie, som jeg sætter spørgsmålstegn ved. Med den beliggenhed Tønder har, og de sejlforhold der var dengang, er der stor sandsynlighed for, at vikingerne omkring år 1000 havde
samhandel med London. Og hvorfor skulle København være mere tilbagestående. Her eksisterede der jo en sand gavebod med Øresundssild.

Hvorfor skulle en så magtfuld mand som biskop Absalon nøjes med en samling fiskerhytter? Københavns historie er bygget på lidt for mange myter. I de kommende år vil vi formentlig kunne lægge spændene brikker til det nye historiske puslespil.

 

Udgangspunkt i samme kilder

Problemet er, at vi alle tager udgangspunkt i de samme kilder. Jeg er personlig ked af, at jeg med hensyn til Københavns Historie har givet læserne en forkert melding tidligere. Men vi må erkende, at det er spændene når der kommer nye beviser frem af jordens muld.

Nu venter vi så spændt på, at der dukker mere frem, når Metroen skal bygges.

 

Allerede mange overraskelser

Arkæologerne må derfor i gang med at grave for at finde den hele sandhed. Om mon ikke Metro – byggeriet finder nye sandheder? I 2010 vil der foregå den største udgravning i Nordeuropas historie. Måske finder man de helt rige fund, der gør København til en rigtig storby før år 1000.

Og allerede nu har man fundet en mængde overraskelser.

 1. Under udgravningen til metro – byggeriet på Kongens Nytorv i midten af 90’erne fandt arkæologer fra Københavns Bymuseum grøfteskel, der kan have tilhørt en prægtig stormandsgård fra omkring 1020. Udgravningen er foregået på et gigantisk område. Ud over stormandsgården fandt man også et smukt håndtag skåret i hjortetak fra sen vikingetid, dvs. Fra 1000 – tallet.
 2. Under en udgravning i Pilestræde fandt man en velbevaret brønd bestående af to tønder træ, der var stablet oven på hinanden. Brønden havde sidt været i brug i slutningen af 1100 – tallet.
 3. Da man ville erstatte et ødelagt fundament på adressen, Gammeltorv 18, fandt arkæologerne sporene efter en brønd eller grøft, der er dateret mellem 1027 til 1213.
 4. I foråret og forsommeren 2008 udgravede Københavns Bymuseum den berømte kirkegård, som ifølge historiske optegnelser lå ved den middelagtige kirke Sankt Clements fra 1100 – tallet, der i sin tid lå tæt ved Strøgets udmunding til Rådhuspladsen – nær adressen Frederiksborggade 38. Hidtil har
  arkæologerne regnet Sankt Clemens kirke for at være Københavns ældste kirke, men under udgravningerne fandt arkæologerne ud af, at der allerede
  i 1000 – tallet lå en kirke i området, der dog havde en lidt anden placering. I en af de ældste grave fandt man et skelet af et barn, der var begravet med et kobbersmykke, der er dateret til 1000 – tallet.

De fire fund ligger i et område mellem Kongens Nytorv og Rådhuspladsen, men fælles for dem alle er, at de ligger uden for den lave og meget lille befæstning, som man hidtil har ment omsluttede og afgrænsede byen, da Absalon overtog byen i 1160’erne.

Man må derfor antage, at København er ældre end hidtil antaget, og at Absalon ikke er byens grundlægger. Endelig viser fundene, at byen havde en helt anden opdeling, end man hidtil har antaget.

 

København lå ikke inden for befæstningen

Igennem de sidste 100 år har arkæologer arbejdet ud fra den teori, at det oprindelige København lå inden for befæstningen, der kørte op langs Lavendelstræde og Mikkel Bryggersgade langs indersiden mod øst af Vestergade og ned langs vestsiden af Gammel Torv.

I 1800 – tallet fandt man rester af befæstningen langs denne strækning. Man konkluderede uden videre, at befæstningen var en by-vold, selv om det viste sig, at den var for lav til at have en afgørende effekt.

Dateringerne viser, at den halvanden meter høje befæstning blev bygget i 1140’erne eller 1150’erne. Det er kort før, at biskop Absalon overtager byen i 1160’erne.

Det område som befæstningen omkranser, er ikke mere end tre hektar. Hvis befæstningen virkelig fungerede som by-vold i sin tid, så var det ikke plads til mere end en lille samling af huse inden for området.

Denne vold er dateret til at være bygget i midten af 1100 – tallet, hvor biskop Absalon overtog byen. I midten af 1200 – tallet begynder man at anlægge en høj mur rundt om byen, der gik helt ud til Nørre – og Vestre Voldgade, og arkæologer og historikere har altid været imponeret over, at byen har kunnet udvikle
sig så hurtig i løbet af så kort tid.

 

Beskyttelse af handelsplads

Den voldsomme tilbygning er hidtil blevet forklaret med at biskop Absalon investerede massivt i byens udvikling, men den teori passer ikke mere. Volden må nu opfattes som en omkransning af byens handelsplads.

I 1000 – tallet var der mange befæstede handelspladser rundt om i Danmark. I København gik handelspladsen ned til vandet. Bebyggelsen er skudt op omkring denne handelsplads. Denne teori bliver understøttet af, at der på stedet er fundet utallige fiskeben og keramikskår.. Pladsens størrelse vidner om en handel af anseelig størrelse.

 

Øresundssild

Mange af byerne, der opstod omkring Øresundsregionen opstod, fordi der er tjent mange penge på sild. Fiskene var også meget eftertragtet i udlandet. Når der var fasteperioder, måtte man gerne spise fisk. Eksporten til Tyskland var meget stor.

Særlig omkring Mikkel Bryggers Gade er der fundet mange keramik – fund. Her har man fundet det første sammenhængende byggeri fra 1000 – tallet op til 1400 – tallet.

Under de utallige udgravninger har man også fundet en masse redskaber fra stenalderen, så der har været menneskelig aktivitet her i flere tusinde år.

 

Den tidlige kirke

Den tidlige kirke, som senere blev erstattet af Sankt Clemens, blev naturligt nok bygget lige uden for handelspladsens befæstning. Det var her, der var mest aktivitet, og her man kunne få mest indflydelse. Den tilhørende kirkegård har serviceret de bebyggelser, der lå bag ved handelspladsen.

Kirken har været i funktion i 1000 tallet, hvor Danmark blev kristent. Kirkerne blev bygget der, hvor der var størst aktivitet. Sankt Clemens kirke nævnes første gang i en skriftlig kilde i 1192. Den blev revet ned under reformationen i 1534 – 36.

 

Beboelse siden stenalderen

Byens vækst er ikke sket på en gang. Det strakte sig over flere århundreder, måske endda årtusinder af år.

12 kg flinteredskaber er der fundet fra stenalderen under udgravningen af Sankt Clemens kirke. København har sikkert været et fantastisk sted med rigelig fisk og gode havneforhold. Det har sikkert ikke været en stor byplanlægning.

Det sted, hvor man mener at stormandsgården har befundet sig har indtil i dag været et meget mondænt område. Forskerne ved, at der i Middelalderen også blev slået mønt i området.
Kilde: videnskab.dk

Hvis du vil vide mere:

 • www.dengang.dkindeholder1.783artikler
 • Under Nørrebro finder du 304 artikler 
 • Under København finder du 191 artikler 
 • De første mennesker i Tønder Vikinger i Vadehavet(Tønder)
 • Hærvejen til grænsen (Padborg/Bov) og mange flere 

Redigeret 1.04. 2022

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København