Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Hjælp, min kone og jeg har fælles familie

Oktober 22, 2007

Denne artikel er skrevet af min gode ven Ib Hansen, Tønder. Det er et skoleeksempel på, hvad slægtsforskning kan føre til. Jeg skal hilse og sige at Ib` s børn er normale, og han har især nogle døtre, der ser aldeles godt ud. Ib er flyttet tilbage, og tøndringerne får ganske sikkert kendskab til Ib` s kreative evner.

 

Jeg var inviteret til at holde foredrag i Æ synnejysk Ambassade Pludselig var det en yndig pige, der begyndte at skraldgrine, og en mand ved siden af, der blev rød i hovedet. Det viste sig, a manden, der blev rød i hovedet var Ib Hansen, min gamle legekammerat fra Lærkevej i Tønder. Pludselig var det gået
op for ham, hvem jeg var. Den yndige pige ved siden af, var hans datter. Vi havde ikke set hinanden i 43 år. Adskillige bajere og rødvin er senere blevet hældet ned. Ib bor nu igen i Tønder – i Uldgade.

Men læs nu Ib` s fantastiske historie. Vi skal lige gøre opmærksom på at artiklen er fra 2007

 

Slægtsforskning

Slægtsforskning kan føre til mange ting. Også nogle gange meget overraskende ting. Det handler denne lille artikel om.

I oktober måned 1977 blev jeg skilt fra min dejlige kone, Marianne. Efter at jeg flyttede til Tønder er hun også flyttet ind i huset. Det er altså 30 år siden
vi blev skilt – og nu bor vi sammen igen. Det må da kaldes et jubilæum.

Men jeg har også forsket lidt i Marianne familiemæssige forhold. Og her dukker en ny opfordring op. Vi har en fælles stamfader. Uha, da.

 

Den fælles stamfader

Cornelius Nielsen blev født i Aabenraa i 1789, hvor han blev døbt den 16. august samme år. Hans far var rytter i det Holstenske Kavaleri Regiment under grev von Wedel, født på Öland medens moderen var Maren Madsdatter, født i Aabenraa.  I forbindelse med forældrenes bryllup i 1781 undlades der ikke i kirkebogen at fortælle, at moderen var gravid på tidspunktet for brylluppet:
”..mit der von ihm geschwängerten Maren Matstochter…”

I 1811 Blev Cornelius gift med Catharina/Karen Knudsdatter, fra Hjarup ved Kolding. Han havde en omtumlet tilværelse, idet han ved børnenes fødsler i perioden 1812-1823 benævnes – i rækkefølge – som møllersvend, daglejer, fuhrmann og handelsmand.

Det første barn, født i 1812, medens familien boede i Slotsgade i Aabenraa, hed Metta Catharina. Hende vender jeg tilbage til senere.

I bogen ”Ensted sogns historie” (Historisk Samfund for Sønderjylland), står han opført som ejer af Dybkjær Kro fra 1831 til 1853. Efter at den nye chausse, den nuværende hovedvej A10 blev taget i brug i 1848, var der ingen grundlag for at drive Dybkjær Kro, hvorfor den blev nedlagt i 1872. Da havde den eksisteret
siden 1622.

I sin tid som krofatter var han også en travl person. Førnævnte bog fortæller også, at han, i forbindelse med Treårskrigen 1848-50, som medlem af det absolutte mindretal i sognet sandsynligvis tilsluttede sig det Slesvig – Holstenske oprør, der anførtes af Boy Jürgensen fra Stubbæk og hans bror, Jacob.

 

Svinkeærinder

De mange jobs og familielivet synes ikke at være nok for den gode Cornelius. I sin tid som rejsende vognmand mellem Tønder og Aabenraa førte vejen forbi Raved.

Her boede Metta Hansdatter, født i Hjordkær i 1784 som datter af husmanden Hans Petersen og hustru Maren Paulsdatter.

Metta havde været gift med gårdmanden Calle Callesen Jepsen, der døde i en relativ ung alder.  Den ældste søn, Hans Callesen, overtog gården, hvorefter Metta fortsatte med at bo der.

I 1828 kom den rejsende handelsmand på sin tur mellem Aabenraa og Tønder forbi Raved. Det resulterede i at Metta fødte en pige den 16. november 1828, Metta Nielsdatter. Cornelius blev udlagt som barnefader.

Kirkebogen nævner (oversat til dansk):

  • ”Metta Nielsen, uægte datter af Metta Callesen i Raved. På fødselstidspunktet har hun udlagt den fra Tønder til Aabenraa kørende vognmand Cornelius Nielsen som barnefader.”

Cornelius havde altså 2 døtre ved navn Metta, én født inden for ægteskabet, og én født uden for. Og her begynder historien om familie-sammenfaldet.

 

Min kones familieforhold

Metta Cathrina Nielsen blev den 16. december 1837 i Ensted kirke gift med gårdmanden Knud Magnus Langhoff, søn af Fridrich Østrup Langhoff fra Silkeborg.

Blandt deres børn var Lovise Laurentine Langhoff, der blev født i Aabenraa den 13. juni 1844. hun blev den 9. december 1864 gift med snedkeren Jochum Nielsen Grodt, søn af borger og kredssnedker i Haderslev, Michael Jochumsen Grodt og hustru Catharina Magdalena Eriksdatter.

Deres søn, Erik Jokumsen Grodt, blev født den 13. november 1869 i Aastrup sogn, Haderslev amt. Han blev gift 1. gang med Karen Margrethe Schmidt, født i 1873.

Efter karens død giftede han sig 2. gang med Marie Bertelsen.

Sønnen fra 1. ægteskab, der også hed Erik Jokumsen Grodt, født den 15. november 1909 i Aastrup sogn, blev i 1932 i Fjelstrup kirke, gift med Rosa Flick, født den 20. august 1910 i Linz, Østrig.

Sammen fik parret 5 børn, heriblandt Agnete Grodt., der igen fik en datter, Marianne Grodt.

 

Mine familieforhold

Metta Nielsen blev den 19. august 1856 i Bjolderup kirke gift med Jep Petersen Knudsen, født den 24. november 1836 i Søst, Rise sogn. Han var søn af Andreas Paulsen Knudsen, født i Løgumkloster og Cathrine Maria Petersdatter, født i Dyndved, Egen sogn på Als.

Kirkebogen noterer:

  • ”Trolovede 1856 – Bjolderup
  • 2. Juli. Ungkarl Jep Petersen Knudsen, ægte Søn af Kaadner Andreas Paulsen Knudsen og Hustru Cathrine Marie født Petersen i Søes, født den 24de November 1836, Vacc. den 16. Marts 1837 af Paulsen
  • Pigen Metta Nielsen, Datter af Enken Metta Kallesen i Ravit, født den 16. December 1828, vacc. d. 7. September 1834 af Neuber.
  • Vidner: Jep Kallesen – Laus Kallesen
  • At proclamere .. 10. Søndag efter Trinitatis.”

En af parrets børn, Anna Metta Knudsen, blev født i Søst den 4. november 1859. Hun blev gift Marinus Christensen, født den 22. januar 1856 i Hee, Ringkøbing amt, som søn af Christen Iversen og Ane Marie Jacobsdatter. Moderen døde i barselssengen.

Parret bosatte sig i Holbøl. Her fik de ét af deres børn, Jeppe Knudsen Christensen, født den 16. januar 1898. Han blev gift med Rigmor Dupont, født den 7. februar 1903 i Fredericia, som datter af maskinsmeden Ivar Dupont og Petra Martha Marie Sørensen.

Blandt deres børn var Rita Christensen, født den 8. marts 1929 i Tønder. Hun blev gift med Hans Ludvig Hansen, født den 3. juli 1920.

Ét af deres børn var Ib Hansen, født den 17. december 1948 i Tønder.

 

Fælles – langt fra

Og således er Cornelius årsagen til familie sammenfaldet .Min 2xtip-oldefar er den kære Cornelius. Marianne har samme Cornelius som 3xtipoldefar.

Heldigvis så langt ude, at det ikke påvirker generne blandt børn.

Som Uwe flere gange har nævnt:
Jeg har en broget og livlig familie. Ovenstående bekræfter jo bare det.

Tak til Ib 

Hvis du vil vide mere: 

  • På www.dengang.dk finder du 1.783 artikler
  • Under Tønder finder du 283 artikler 

Redigeret 9.04. 2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder