Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar

En stiftelse i Elmegade

August 9, 2015

En stiftelse i Elmegade

Elmegade 6 og 6 A var Ølhandlerforeningens Stiftelsesforening. Vi følger her foreningens bestræbelser i at samle penge til denne. Egentlig var det ikke en filantropisk forening, men en faglig forening. Rundt om på Nørrebro er der masser af stiftelser. De fleste er blevet til andelsboliger eller solgt. Men Nørrebro Handelsforenings stiftelse eksisterer endnu, og her kan medlemmer stadig drage fordel.

 

En gave fra Brygger Jacobsen

En dag i januar 1883, gik S. Jørgensen tilbage til sin forening med en glædelig besked. Brygger Carl Jacobsen havde skænket 5.000 kr. til en stiftelse. Og foreningen, ja det var Ølhandlerforeningen.

Med det beløb samt opsparede midler kunne foreningen nu opføre en stiftelse for ældre, trængende medlemmer og deres enker.

 

Man fik også begravelseshjælp

Nu var Ølhandlerforeningen dog ikke nogen filantropisk forening, men det var stiftet for at varetage rent faglige interesser. Men allerede året efter foreningens stiftelse indførte man gensidig støtte i form af begravelseshjælp ved indtrædelse af dødsfald blandt medlemmer og disses hustruer eller børn.

Derved opstod tanken om at kunne tilbyde trængende medlemmer en fribolig.

 

Man valgte selv at bygge

Med gaven voksede også lysten til at give en ekstra skærv til stiftelsen. Og efter hver medlemsmøde blev det da også givet en hel del.

Generalforsamlingen i januar måned 1885 besluttede, at nedsætte et byggeudvalg. Man havde kigget på et par ejendomme, men slog ikke til. I 1887 bestemte man så, at købe en byggegrund på Nørrebro.

Denne byggegrund var 707 kvadratalen stor, velbeliggende i Elmegade 6 og 6A – Udenbys Klædebo Kvarter Matr. 1759. Den blev købt af tømrermester F.P. Sørensen for en sum af 20.000 kr, hvoraf der udbetaltes 10.000 kr. af foreningens kasse.

 

Bygningen kostede knap 55.000 kr.

Grundstenen blev højtideligt nedlagt den 20. marts samme år. I den anledning blev der fra forskellig side betalt penge til foreningens legatfond. Renterne fra denne fond skulle tilfalde dem, der fik fribolig i ejendommen. Bygningen kostede i alt 54.762,37 kr. Bygningen stod færdig til at kunne tages i brug i efteråret ved flyttedagstid.

Den rummede 20 lejligheder hver på to værelser, køkken og brændselslejlighed samt tre butikker med beboelse. Alle lejligheder skulle bortlejes og så først når formuen var på plads skulle de indrettes som fribolig.

 

Hr. Jørgensen blev inspektør

En inspektør blev valgt til at føre tilsyn med Stiftelsens bygning. Han skulle drage omsorg for bygningens vedligeholdelse. Endvidere skulle han sørge for at beboerne overholdt regulativet. Det var ham, der skulle sørge for udlejningen og stå for hele regnskabet.

Og til dette hverv valgtes formanden, Hr. Jørgensen. Og det vederlag som han fik af foreningen skænkede han til fonden.

 

Giv 2.000 kr. og få en fribolig

I fondens vedtægter, stod der, at enhver, der yder en gave på mindst 2.000 kr:

Erhverver derved Ret for sig og sin daværende Hustru, saafremt hun overlever ham, til at belægge en af Friboligerne i Stiftelsen med et dertil kvalificeret Medlem eller Medlems Enke.

  • Stiftelsens Friboere ere kontingentfri Medlemmer af Foreningen.

Bygningen var nu blevet rejst, men foreløbig så det ikke ud til, at man kunne bortgive nogen fribolig, hvis trængende måtte melde sig.

 

Gavmilde bryggerier

Men så fik et af bestyrelsesmedlemmerne den pragtfulde ide, at invitere bryggeriernes ejere på et besøg i ejendommen. Og den første, der var på besøg var grosserer Phillip W. Heymann fra Tuborg. Han erklærede efter en gennemgang af ejendommen, at han ville lade foreningen tilflyde et Gavebrev paa 240 kr. aarligt til en Fribolig i en af Stiftelsens Stueetager. Og senere kom der skam lignende gavebreve fra:

  • Bryggeriet Alliance
  • Bryggeriet i Rakbecks Alle
  • Bryggeriet Rabeshave
  • Tvedes Bryggeri
  • Kastrup Glasværk
  • Frederiksberg Glasværk
  • Kjøbenhavns Bryggerier og Malterier

 

Den første fribolig i 1894

I december 1889 kom der fra Gamle Carlsberg et gavebrev på 5.000 kr. Ved samme bryggeris jubilæum i 1897 var der sandelig et bidrag på 2.000 kr.

Den første fribolig blev i juni 1894 givet bort. Endvidere blev der hver år gives huslejehjælp til trængende medlemmer eller enker.

 

Kilde: Se

  • Litteratur Nørrebro

Hvis du vil vide mere:

  • Vi vil senere fortælle om ølles historie og ølhandlere. Men foreløbig har vi nogle artikler med Gamle værtshuse i København.

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar