Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar

En Stiftelse i Ægirsgade

August 9, 2015

En Stiftelse i Ægirsgade

Det var dengang, da foreningerne passede på deres medlemmer. Man fik penge af leverandørerne. Og Urtekræmmerforeningen bestyrede efterhånden 30 forskellige legater. Medlemmerne fik hjælp til mange ting, bl.a. fik ”trængende” et sted at bo. Der blev arrangeret skovtur m.m.

 

Den tredje stiftelse

Dette er historien om Ægirsgade 55 – 65, Nannasgade 18 – 20 og Balders Plads 1 – 3.

Urtekræmmerforeningen første stiftelse stammede fra laugstiden. Når man dengang blev optaget i Urtekræmmerforeningen måtte man samtidig betale 28 Rdl. til stiftelsen. Indvielsen af denne stiftelse fandt sted den 28. september 1845.

Der blev bygget en stiftelse mere, og det var i Søgade (nu Læssøegade). Den blev taget i brug i 1866. Den bestod af to opgange med to værelses lejligheder. Men denne ejendom blev solgt omkring 1900.

I 1902 beslutte Urtekræmmerforeningen at opføre en stor bygning på Nørrebro

 

Petroleumslager

Man ville hellere samle det hele under et, derfor blev en grund i Ægirsgade købt. Grundene blev kønt af bagermester Pitzner. De havde været anvendt til petroleumslager. Det var nok ikke den bedste jord, som man købte. Man måtte anvende ret så meget muld. Man købte yderligere en grund, som skulle bruges til havedyrkning. Her blev også anlagt lysthuse. Gangene i haven blev flisebelagt, så de gamle ben sikke skulle gå på løst grus.

 

Rost i ”Politiken”

Politiken skrev den 2. juli 1902:

  • Det er maaske slet ikke alle Kjøbenhavnere, der kjender disse nye Gader hinsides Nørrebros Runddel og véd, hvor elegant og moderne de store Huse er indrettede i to, tre og fire Værelses Lejligheder, eller hvor storbysmæssigt Bygningerne vender Facaderne mod hverandre tværs over en bred, brolagt Kørebane. Man tænker sig med Nørrebro meget let en Række lumre Stræder mellem grimme, melankolske Baggaardskaserner, man skal ogsaa lidt langt ud for at finde noget moderne som dette, men det er Umagen værd.

 

Skovtur for Stiftelsens medlemmer

Den 27. februar 1911 skænkede fabrikant Adolph Rich 50.000 kr. til Understøttelsesfonden. Det var ikke mindre end en formue.

Man havde allerede oprettet Dansk Handelsstands Enkefond. Denne fond blev opløst i 1923, og formuen blev overdraget Urtekræmmerforeningen. Renten som årligt beløb sig til 500 – 600 kr. blev brugt som legater til trængende.

Stiftelsen holdt hvert år en skovtur for stiftelsens beboere. Det blev en fast tradition fra 1923. Foreningens medlemmer stillede deres biler til disposition, så de ældre blev transporteret rundt. Og der findes nok til det sted i Nordsjælland, som ikke er blevet besøgt. Ja tænk engang, turen gik også syd på til Vallø Strand.

 

Udvidelse i 1926

I 1926 ville man udvide arealet og købte to grunde ved Nannasgade og Balders Plads. På 25 års dagen for Stiftelsens oprettelse skænkede De Danske Spritfabrikker midler til en fribolig. Dette blev så til to ekstra opgange, Nannasgade 20 og Balders Plads 3. De imponerede festlokaler blev nu udvidet med en havestue.

Man diskuterede også indrettelse af et klublokale i Stiftelsen. Man havde indtryk af, at restauranterne rundt om i byen ikke var så glade for at huse Urtekræmmerforeningen, fordi man brugte for få penge.

Der var også et problem, når der var vinsmagning, ja så skulle man låne glas hos værten, der så også skulle vaske disse glas af. For vinsmagningen blev arrangeret af urtekræmmernes leverandører.

Salene i Stiftelsen såvel de gamle som ny blev renoveret. De ældste sale lignede nærmest dagligstuer med polstrede møbler.

 

Fin julegave

Stiftelsens beboere fik hver år til jul 100 kr. Man havde i den forbindelse en del problemer med kommunen i forhold til beskatningen. Så foreningen gik videre til ministeren. Der blev så vedtaget en lov, der sagde at legater under 200 kr. ikke skulle beskattes.

 

Beboerne købte ejendommen

Efterhånden bestyrede foreningen omkring 30 mindre legater. I 1979 blev de alle sammen samlet i en stor fond.

I 1946 skiftede Urtekræmmerforeningen navn til Københavns Købmandsforening.

I 1982 blev bygningen solgt til beboerne og AB Kræmmerhuset opstod.

Kilde:

  • Se litteratur Nørrebro

Hvis du vil vide mere:

  • En stiftelse i Elmegade
  • Læs Nørrebro Handelsforenings Historie i afsnittet ” Fra Urtekræmmer til Shawarmabar”.
  • Vi planlægger bl.a. artikler om Urtekræmmerforeningen og Ølhandlerforeningen.

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar