Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier

Jarlen af Bothwell – Fra Skotlands Kongesæde til Dragsholms fangekælder – og det sidste hvilested i Fårevejle Kirke

September 21, 2019

 

Jarlen af Botwell – Fra Skotlands kongesæde til Dragsholms fangekælder- og det sidste hvilested i Fårevejle Kirke.

 

Jarlen af Botwells sidste hvilested er Fårevejle Kirke, som er sognekirke for Dragsholm Slot. Han blev begravet som en rigtig konge i selve kirken. Hans sidste kone var Skotlands dronning Mary Stuart som blev halshugget. Men vores hovedperson var først gift med en norsk adelig. Men hende forlod han efter at have brugt alle hendes penge. Så blev han gift med en skotte. Og han var leder af en plan, der dræbte Mary Stuarts mand. Og hende giftede han sig med. Efter blot en måneds ægteskab måtte han flygte. En storm bragte ham til Norges kyst. Frederik den Anden tog ham til fange. Hun ville ikke udlevere ham. Efter 11 års dansk fangenskab døde han. Han blev lagt i en glaskiste. Men i 1949 fik Jarlen sit sidste hvilested. I 1979 blev han lagt i en egetræskiste. I 2006 ville familien have de jordiske rester udleveret.

 

 

På en høj skrænt nord for den udtørrede Lammefjord ligger den anselige, hvidkalkede kirke, der oprindelig var en romansk kampestensbygning med enkelte hjørnekvadre og vinduesindfatninger af frådsten

 

Kirken er kendt for at være hvilested for Jarlen af Bothwell. Det var naturligt, for Fårevejle Kirke var Dragsholms sognekirke. Og skønt hans sjæl og hans legeme på det uhyggeligste havde fået fangehullets stempel, blev han begravet, som det sømmede sig en kongelig person, ikke på kirkegården, men i selve kirken. Kun simple folk blev jordet på kirkegården; og vel var Bothwell kun en fange, men man må huske på, at han ikke var dømt efter danske love, og at hans hustru, Skotlands dronning, endnu var i live.

 

James Hepburn, Jarlen af BothweII, blev født i Skotland 1536. Han var en voldsom og skrupelløs mand, protestant, men ivrig skotte og modstander af al nærmere forbindelse mellem England og Skotland. På grund af partikampe var han jævnligt landflygtig. En tid var han i Danmark, hvor han giftede sig med en norsk adelig pige ved navn Anna Rustung. Hun fulgte ham da han rejste videre, men blev ladt tilbage i Nederlandene efter at han havde opbrugt hendes medbragte formue.

 

I januar 1565 kaldte dronning Maria Stuart ham hjem til Skotland, og han blev hendes ivrige tilhænger. Han blev gift med en skotsk kvinde, Jane

Gordon, så vidt vides uden at gøre rent bord efter sit norske ægteskab.

 

I største hast blev der dog sørget for skilsmisse. Det gik meget let. Han forlangte selv ved den katolske gejstlige ret ægteskabet ophævet som indgået inden for forbudte grader, og dette lykkedes, skønt der kort efter brylluppet var udstedt dispensation som sikkerhed for dets gyldighed. For den protestantiske ret måtte hans hustru søge skilsmisse på grund af ægteskabsbrud. Ved Bothwells indflydelse var alt ordnet på 4 dage!

 

Bothwell var en ledende mand i det komplot, der myrdede Maria Stuarts mand, lord Darnley. Den 15. maj 1565 giftede han sig med Maria Stuart, samme år som han den 9. april havde myrdet hendes mand. Han blev i den anledning gjort til hertug af Orknøerne. Maria Stuart satte selv hertugkronen på hans hoved. Hun var i sort fløjels enkedragt, han i prægtige juvelbesatte klæder.

 

Ægteskabet med Darnleys morder gav Maria Stuarts fjender så gode kort på hånden, at hun havnede i deres hænder, og kun en måned efter ægteskabet, blev hun anbragt i husarrest på øslottet i søen Lochleven.

 

James Hepburn flygtede til Orknøerne, men måtte flygte videre, og en storm satte ham ind på den norske kyst. Her blev han taget til fange og ført fra Norge til Malmøhus i Skåne. Frederik 2. nægtede at udlevere ham til skotterne, der uden tvivl ville have ham henrettet. Kong Frederik mente, at han gjorde Elisabeth af England en tjeneste – hvad han sikkert også gjorde ved at beholde ham i fangenskab.

 

Efter fem års fangenskab på Malmøhus, med gode forhold og forplejning på slottet, blev James Hepburn ført til det knap så hyggelige fængsel på

Dragsholm, hvor han døde som sindssyg i slottets fangekælder i 1578 efter i alt 11 års dansk fangenskab.

 

Jarlen af Bothwell blev gravsat i Fårevejle Kirke, hvor han gennem mange år lå i en glaskiste i et rum, man fik adgang til gennem kirkens gulv. I 1949 fik jarlen sit sidste hvilested i den nuværende krypt under kirken – fra 1976 i en lukket egetræskiste.

 

Der er fri adgang til jarlens kapel under kirken. Her kan man se hans våbenskjold og oprindelige kistelåg, samt få lidt informationer. Derudover kan anbefales Mogens Højlands bog: Jarlen af Bothwell.

 

Så sent som i 2006 ville Jarlens skotske slægt hente de jordiske rester hjem til det skotske højland.

 

Sir Alastair Buchan-Hepburn, en skotsk slægtning af jarlen og en amerikansk advokat ved navn Anthony P. Bothwell, også en fjern slægtning og den franske forfatter Catherine Hermary-Vieille, har alle slået sig sammen for at få resterne af jarlen udleveret til Skotland.

 

De vil have gjort Jarlen til skotsk patriot og en DNA-test skal fastslå om det er den rigtige jarl der ligger i Fårevejle Kirke.

 

Henrik Bach, sognepræst i Fårevejle Kirke, vil ikke modsætte sig en mulig udlevering, men han vil være ked af at miste jarlen.

 

– Så må vi videre se om han bliver eller går igen.

 

Maria Stuarts skæbne kender vi godt. Hun blev dømt til døden for højforræderi for at planlægge at vælte sin kusine Elizabeth og selv overtage tronen af England.

Den 8. februar 1587 blev Maria Stuart halshugget.

 

Kilde: Mogens Højland: Jarlen af Bothwell


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier