Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier

I en kælder under Frederiksberg Hospital

Oktober 11, 2023

I en kælder under Frederiksberg Hospital

En sønderjysk gårdejersøn kæmpede i årevis mod uretfærdighed. Derfor kaldte lægerne ham for kværulant og psykopat. Det handler igen om den blinde tro – på folk i hvide kitler. Verdens første LSD – trip. Gratis LSD fra medicinalfirma. CIA og M 16 var meget interesseret Forsøgspersoner var uvidende om, hvad der skulle ske. Andre hospitaler var også i gang. Læger overskred etiske grænser. Store konsekvenser. For hver gang blev dosis forhøjet. Han gik rundt som en ”levende død” Bevidst, at der ikke var terapi på Frederiksberg Hospital. Hvorfor stillede man ikke spørgsmål dengang. Overlæge havde selv bipolar lidelse. Han inviterede til LSD – fester. Forsøg endte med mord. Men læge skrev efterfølgende, at der ikke var alvorlige hændelser. Efterretningstjeneste fik øje på overlæge. Nürnberg-erklæringen kom efter frygtelige forhold i KZ – lejre. Tyskerbørn i Norge blev brugt i forsøg CIA bestemte, hvem der skulle have LSD. Stoffet blev populær hos oprørsk ungdom. LSD blev forbudt. Massemorderen Charles Manson. Mordet på Cola i en skov. Rigshospital bakker Sandvei op. Men han blev konstant tromlet og afvist. Da journalist blandede sig. Der var ingen konsekvens for de ansvarlige – kun for ofrene. Patienternes tarv må gå foran for kollegialt sammenhold. Renæssance for LSD i det elektroniske musikmiljø. Nu er LSD igen tilladt som lægemiddel. Dengang vendte landsret det hele på hovedet. Hvad er et LSD – trip?

 

Den blinde tro – på folk i hvide kitler

Dette kunne godt være en anmeldelse af Malene Ravns bog ”Den virkelige verden” men det er det ikke. Det er en artikel om baggrunden for denne bog. Og det handler om LSD – forsøg.

Det handler også om vores blinde tro på folk i hvide kitler. I 1960 begyndte overlæge Einar Geert – Jørgensen at behandle 400 – 500 psykiatriske patienter med LSD. De lyssky LSD – behandlinger foregik i kælderen under Frederiksberg Hospital. For mange af patienterne fik det enorme negative konsekvenser. Nogle begik selvmord – der forekom også mord. Andre led af angst og hallucinationer resten af livet.

Men egentlig handler artiklen også om, at man ikke bare skal kalde dem, der protesterer for kværulanter, bare fordi dem i de hvide kitler mener, at det er rigtigt, det som de gør. Her har medierne en stor opgave med at kæmpe for sandheden.

 

Verdens første LSD – trip

I 1938 arbejder den schweiziske kemiker Albert Hofmann med forskningsprojekt. Han arbejdede med LSD som medicinsk anvendelsesmiddel. Det viste ingen ekstraordinære resultater ved dyretest. Derfor blev forskningen indstillet.

Egentlig var han på jagt efter et middel, der hurtigt kunne stoppe blødninger

Utilsigtet får han LSD under huden på sit arbejde. Han befinder sig selv i en mærkelig psykisk tilstand. Tre dage efter – den 19. april 1943 indtager Hoffmann 250 mikrogram LSD. Det er 10 gange den mængde, der betegnes som en mild dosis. På cykelturen hjem oplevede han ”Verdens første LSD – trip”.

Selv beskrev Hoffmann det på følgende måde:

 • En indre glæde, en mental åbenhed, taknemmelighed, åbne øjne og indvendig følsomhed overfor skabelsens mirakler.

 

Gratis LSD fra medicinalfirma

Medicinalfirmaet Sandoz begynder at sælge LSD under det kommercielle navn Delysid. I 1940erne kommer der for alvor gang i udforskningen af potentialer. I begyndelsen distribuerede de gratis stoffet. De ville give psykiatere lejlighed til at eksperimentere med patienter med psykiske problemer eller sygdomme.

Man forestiller sig LSD kan have positive effekter i psykiatrisk behandling. Man forestiller sig, at stoffet kan fungere som en nøgle til den ubevidste del af menneskets sind. Man forestiller sig at psykiatriske patienter kunne frigøre de undertrykte minder og mentale konflikter som psykoanalysen ser som årsagen til de mentale lidelser.

 

CIA og M 16 var meget interesseret

Men se i 1950erne og 60’erne undersøger CIA under projekt MKULTRA i al hemmelighed stoffets egnethed til ”Mind Control”. LSD blev opfattet som et instrument til at få kontrol. Hvor psykiatrien ønskede at bruge LSD til at give patienten kontrol over eget liv, ønsker CIA at benytte stoffet til at tage kontrol over andre menneskers liv.

CIA mente at det var altovergørende at forsøgspersonerne var udvidende om, at de havde indtaget LSD. De skulle være helt uforberedte på den oplevelse, som ventede dem. Også det amerikanske militær udførte forsøg med henblik på at kunne bruge LSD til at gøre fjenden ukampdygtig.

Den britiske efterretningstjeneste M16 var på jagt efter et sandhedsserum. Og her var man interesseret i LSD.

 

Forsøgskaninerne var uvidende

Om det var CIA – penge, der var skyld i, at overlæge Einar Geert Jørgensen ikke oplyste om, hvad der skulle ske, ved vi ikke. Behandlingerne uden efterfølgende terapi var dybt problematiske. De deltagende personer i forsøgene var både uvidende og ligefrem misinformeret. Behandlingsformen var fuld af risici. Det hele strider mod den såkaldte Nürnberg – erklæring.

Patienterne var alene i kælderen under forfærdelige omstændigheder. Det var for mange en skræmmende oplevelse og nogle gange skete forsøgene også med tvang.

 

Andre hospitaler var også i gang

Et af forsøgene gik på, hvad der skete, når doserne blev større og større. Men nu var det ikke kun under Frederiksberg Hospital, at dette foregik. En række andre hospitaler lavede samme forsøg. Mange steder er dokumenter forsvundet eller blevet destrueret, så det bliver nok svært at finde ud af, hvor stor omfanget egentlig var.

 

Læger overskred etiske grænser

Man mente også at LSD kunne kurere fødselsdepressioner, OCD og anoreksi, stammere, folk med stivkrampe, fødselsdepressioner, seksuelle afvigere, skizofrene, neurotikere, KZ – ofre, Kærestesorg, mennesker i almindelig sorg eller familiær krise m.m.

Læger overskred deres etiske grænser for deres virke alt imens CIA betalte.

 

Store konsekvenser

Men for nogle fik forsøgene fatale følger. Der kom voldsomme hallucinationer som brændte sig fast i hukommelsen og forfulgte dem resten af deres liv. Det var meget omsiggribende og meget omfattende bivirkninger. Og de flashbacks, der forfulgte mange LSD – patienter medførte både misbrug, tab af erhvervsevne og endda selvmord.

Der er også eksempler på at den angst man var blevet behandlet for, var blevet forstærket.

Flere af de deltagende begår efterfølgende selvmord, mens andre kæmpede med psykiske men.

 

En bondesøn fra Als

Gunnar Sandvei var som hundredvis af andre fået tilbudt en risikofri universalmiddel, som det blev sagt. Det ville ”utvivlsomt hjælpe. ”Han var plaget af OCD (tvangs – lidelser). Gårdejersønnen blev i kælderen modtaget af en sygeplejerske, der havde givet ham et glas vand.  Og vist ham ind i et interimistisk værelse. Vandglassene indeholdt 50 gamma (0,05 mg) opløst LCD.

Der er også eksempler på forsøgspersoner, der fik helt op til 1.600 gamma LSD.

Efter en time var virkningen indtruffet. For at forstærke effekten havde han fået det opkvikkende ritalin. Efter endnu en time havde patienterne fået en sprøjte med stoffet prozil, der skulle bremse virkningen af LSD. I løbet af perioden dukkede sygeplejersken forbi rent sporadisk blot for at notere deres reaktioner. Og så kunne man ellers tage hjem.

 

For hver gang blev dosis forhøjet

For hver gang Sandvei gennemgik denne behandling blev dosis forhøjet gennem fem uger. Det sluttede i sjette uge på 180 gamma. Fra session til session varierede Gunnar Sandveis tilstand mellem opstemt og svært forpint. Sjette gang ville han ikke mere men lod sig alligevel overtale af den ansvarlige læge nok engang.

Denne gang slog det klik. Sandvei fik en stofudløst psykose. Han råbte og skreg om døden, svedte, rallede, skummede af fråde i mundvigene og var gennemsyret af krampetrækninger i hele kroppen og havde umanerlige mange kræfter. Først da han hulkende havde forvildet sig ind i et kosteskab og klamrede sig til to varmerør kunne portørerne fiksere ham.

 

At gå rundt som levende død

Det var sidste gang Gunnar Sandvei fik LSD. Men på det tidspunkt havde stoffet sat sig livslange mentale spor – fra da af skulle han blive plaget af flashbacks til trippet resten af sit liv og befinde sig i en kronisk følelse af at gå rundt som levende død.

Den meget ansete overlæge Einar Geert-Jørgensen var overbevist om, at han havde fundet de vises sten. I hans optik ville forsøgene med LSD revolutionere lægevidenskaben. Han mente at LSD kunne fungere helbredende i sig selv. Overlægens tanke var at LSD kunne skyde genvej – at hjernen ved hjælp af stoffet kunne linkes op, problemet synliggøres og dermed løses.

 

Bevidst at forsøg var uden terapi på Frederiksberg Hospital

Godt nok lavede man forsøg i andre lande. Men i kælderen på Frederiksberg Hospital var forsøgene alligevel anderledes. Man forberedte ikke patienter indgående og man hjalp heller ikke patienterne med at bearbejde deres oplevelser.

For Geert-Jørgensen var det en pointe, at de ikke skulle vide noget som helst. Men han blev advaret af udenlandske læger om, at man aldrig måtte give LSD – uden terapi.

 

Hvorfor stillede man ikke spørgsmål?

Men hvordan kunne det så gå til at en enkelt mand kunne gå imod internationale anbefalinger og bryde lægeloven i årevis. Alle hans danske kollegaer fulgte ham. Nu var Einar Geert-Jørgensen ikke hvem som helst. Han var vellidt, faglig anerkendt og ikke mindst karismatisk.

 

Han havde selv en bipolar lidelse

Han var selv diagnosticeret med en bipolar lidelse. I depressive perioder gemte han sig langt væk fra omverdenen på Frederiksberg. I maniske perioder optrådte han dynamisk og selskabelig. Og under disse perioder inviterede han kunstnere og musikere til sammenkomster, hvor de fik tilbudt LSD.

Nogle oplevede det meget positivt andre fik følgeskader af det selv ved en lille dosis. Og det var sandelig også læger, der begik selvmord efter at have taget stoffet.

Overlægen havde personlighed og talegaverne i orden. Kigger vi på andre af vores artikler om folkene i de hvide kitler får man indtryk af, at der dengang var et slags broderskab, hvor man ikke kritiserede hinanden. Man har indtryk af at yngre læger, der satte spørgsmålstegn ved forsøgene blev tromlet ned af overlægen. På et tidspunkt mente overlægen at han styrede mod Nobelprisen.

 

Forsøg endte med mord

En af lægerne fik lov til at eksperimentere videre baseret på en teori grebet ud af den blå luft. Han mente at tanker kunne blæses ud af hjernen. Det var den unge Knud Peter Knudsen, der gav forsøgspersonerne LSD for hver 30. minut indtil den ønskede virkning indtraf.

Forsøget blev afprøvet hos en deprimeret kvinde, der efter den femte session begyndte at smadre ting og sager. Hun smadrede to vinduer med de bare næver, kastede om sig med alt, hun kunne få fat i, græd hysterisk og skreg højt om at hun ville hævne sig og slå afpresseren ihjel. En sygeplejerske overhørte Knudsen svare, at det syntes han ærlig talt, at hun skulle gøre. To timer senere havde kvinden været hjemme og hente en brødkniv og taget direkte ind på ”afpresserens” kontor på Kongens Nytorv og likvideret manden.

 

Læge skriver, at der ikke var dramatiske hændelser

Denne læge fortalte stolt til Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift i 1962 at han fra 1959 til 15. november 1961 havde 30 patienter. Han forklarer, at forsøgene gik ud på at give patienterne eller nærmere forsøgskaninerne ren LSD, men at ”det var nødvendigt med beroligende midler ind imellem.  Og så anfører han at der ikke har været dramatiske hændelser med aggressive udladninger over for personale eller inventar!!!!!!

 

Efterretningstjeneste fik øje på overlægen

Overlægen brugte den metode som CIA anbefalede. Der er ikke fundet nogle beviser på, at CIA har givet Frederiksberg Hospital eller overlægen penge. Men kigger man i bogen ”The Manchurian Candidate så var ideen at man skulle kunne programmere en soldat i krig til at vende hjem og slå sin præsident ihjel.

Den amerikanske efterretningstjeneste fik øje på Einar Geert Jørgensen, da han gjorde sig bemærket i en videnskabelig diskussion tilknyttet Hypnosemordet (Vi har skrevet to artikler om dette tema). Frederiksberg fik derefter en lind strøm af LSD alt sammen støttet af Human Ecology Foundation. Overlægen og hans souschef Mogens Hertz blev ofte inviteret til konferencer i USA.

Tænk engang at CIA havde held til at hyre ledende danske psykiatere til lave deres beskidte arbejde til at udvikle et stof, der kunne bruges til at kontrollere folks bevidsthed.

 

Nürnberg – erklæringen

I de tyske KZ – lejre lavede man også forsøg med LSD og andre stoffer samt mange andre medicinske forsøg. Det resulterede at man efter Nürnberg-processerne indførte etiske rammer for medicinsk forskning: Man kan sige at på Frederiksberg Hospital overtrådte den vigtigste grundsætning:

 • Forsøgspersonens frivillige samtykke er en absolut nødvendig betingelse.

 

Tyskerbørn brugt i forsøg

I 1950erne og 1960erme påstås der, at ”tyskerbørn” i Norge er blevet brugt som forsøgskaniner i forbindelse med militære forsøg med euforiserende stoffer som LSD og meskalin. Flere skulle være omkommet under hemmelige forsøg. Disse forsøg er åbenbart udført af Farmakologisk Institut ved Oslo Universitet, Hærens Våbentekniske Korps og den amerikanske efterretningstjeneste CIA. Formålet var at finde metoder til ”tankekontrol” og til at få folk til at gøre ting mod deres vilje.

 

CIA bestemte, hvem der fik adgang

CIA støttede forskningseksperimenter med bl.a. LSD, som vi allerede har nævnt i en række allierede lande. Den schweiziske medicinalkoncern Sandoz var dengang eneste lovlige producent af LSD og CIA bestemte, hvilke læger som fik adgang til stoffet.

Det forlyder, at mindst 500 personer på et norsk nervesanatorium blev udsat for forsøg med LSD, men hidtil har man kun kendt til eksperimenter med medicinsk udgangspunkt.

 

Stoffet blev populær hos den oprørske ungdom

I 60’erne opstod ideen om at sprede LSD og andre psykedeliske stoffer til masserne for alvor begynder at blomstre. Stofferne blev populære hos den oprørske ungdom. I hippiebevægelsen mente man at psykedeliske stoffer som LSD og ekstrakter fra svampe kunne give en guddommelig indsigt i tilværelsen.

Jo barfodede blomsterbørn og hippier tog LSD til sig. Det bevidsthedsudvidende stof passede perfekt ind i deres drømme og visioner om en ny og anderledes verden fyldt med fred, kærlighed og harmoni.

LSD blev en væsentlig del af ungdomsoprøret og flød næsten frit i f.eks. Thy – lejren og inspirerede bl.a. Steppeulvene, hvis første album ”Hip” fra 1967 stort set er skrevet på et LSD – trip.

Nogle indianerstammer bruger stadig stoffet psilocybin som findes i svampen spids nøgenhat.

 

LSD forbydes

I 1967 forbydes LSD i USA og i 1970 kommer de på en liste over de farligste stoffer. I 1971 anbefaler FN deres medlemsland om at forbyde LSD. I Danmark blev LSD placeret på en liste over de farligste rusmidler sammen med heroin, kokain m.m. Det betød at stoffet overhovedet ikke måtte forefindes i landet, hverken til medicinsk eller videnskabelig forbrug.

 

Massemorderen Charles Manson

I 1969 forførte massemorderen Charles Manson medlemmer af sin kult med hjælp af netop LSD. Stoffet havde den effekt, at de ikke længere kunne skelne mellem virkelighed og fiktion. Og derfor manipulerede han nogle til at begå mord på bl.a. skuespiller Sharon Tate.

 

Mordet på Cola

Herhjemme har LSD mindst to mord på samvittigheden. Den ene har vi hørt om den anden var hippien ”Provo-Knud” på vennen ”Cola” i en skov i Nordsjælland, sandsynligvis på baggrund af et såkaldt ”bad trip”.

 

Gunnar Sandvei beskyldes for at være kværulant og psykopat

I 1972 tog den tidligere gårdejersøn Gunnar Sandvei tog første skridt til, hvad der skulle vise sig at blive en lang og modstandsfyldt proces mod afviklingen af Frederiksberg Hospitals LSD – praksis. Igen var problemet lægernes sammenhold. Gårdejersønnen blev nu i lægekredse dømt til at være psykopat. Man måtte under ingen omstændigheder støtte denne person i hans forehavende.

 

Rigshospitalet bakker Sandvei op

Men Gunnar Sandvei nægtede at give op. I 1974 fik han opbakning fra overlæger på Rigshospitalet, der også havde udført forsøg med LSD men på helt anden præmisser. De bakkede op om gårdejersønnens anklager. I første omgang førte dette til et forbud mod brugen af LSD i psykiatrisk behandling. Men der var ikke nogen anerkendelse af LSD – behandlingens konsekvenser for ofrene.

 

Han blev konstant tromlet og afvist

Sandvei fra Als kæmpede en indædt kamp frem og tilbage i retssystemet. Men han blev konstant tromlet og afvist. Selv da sagaen i midten af 1980erne blev eksponeret for offentligheden i Information og TV 2.Hverken Sundhedsstyrelsen, Retslægerådet eller Indenrigsministeriet ville hjælpe, eftersom Frederiksberg – lægernes forsøg i den officielle optik var gennemprøvet. Og se det kan man jo lige tænke over.

Sandveis kamp kostede den fædrene gård. Han måtte finde sig i diagnosen ”kværulantforrykt”

 

Da journalist blandede sig

Det var først da journalisten Alex Frank Larsen påviste, at Ejnar Geert-Jørgensen selv klassificerede sine LSD – metoder som deciderede forsøg at man fra statslig side lavede en særlov med erstatning og efterbehandling af ofrene. Alex frank Larsen havde inden bogudgivelsen begået en masse artikler om hele sagen. Han modtog efterfølgende også Cavling-prisen.

 

Ingen konsekvenser for de ansvarshavende – kun for ofrene

De fleste læger fra Frederiksberg Hospital havde på dette tidspunkt slettet alt, hvad der kunne sætte dem i forbindelse med LSD – eksperimenterne i kælderen på afdeling D. Overlæge Geert-Jørgensen, der nåede at blive slået til ridder af Dannebrog var afgået ved døden i 1977. Således fik forsøgene ingen konsekvenser for de ansvarshavende – kun for ofrene.

 

Patienternes tarv måtte gå forud for kollegialt sammenhold

Først i 1986 vedtog Folketinget, at der skulle gives erstatning til LSD – ofrene. 154 henvendte sig. Men hvad med alle de andre? Hvordan havde de det? Man havde ikke rigtig nogen dokumenter – de var blevet destrueret, bortkommet – de eksisterer ikke mere.

Endelig kunne politikerne se, at det var noget galt. Man mente at patientens tarv måtte gå forud for kollegialt sammenhold

 

Renæssance i det elektroniske musikmiljø

I 1990’erne og frem har LSD og andre psykedeliske stoffer en rekreativ renæssance i de elektroniske musikmiljøer. Men det har ikke nået de samme højder som i 60ernes mod-kultur.

 

Ny forskning med LSD

I dag er man i gang med forskning af psykedeliske stoffer. Man forsøger at finde ud af hvilke receptorer af hjernen stoffet påvirker og hvor meget af stoffet der skal til for at give den rette virkning.

Men det er ikke alle forskere, der er lige begejstrede for de forsøg, der foregår nu om dage. Patienter kan stadig få voldsomme bivirkninger såsom psykoser, som kan forekomme lang tid efter og kan være svære at kontrollere. Det kan også være svært at lave forsøg med psykedeliske stoffer, der lever op til de krav, man normalt har til psykiatriske forsøg.

 

LSD igen tilladt som lægemiddel

I Norge har man fundet ud af at LSD kan mindske trangen til alkohol. Som lægemiddel er LSD igen blevet tilladt. Problemet er nok at forskere forventer urealistisk gode resultater af en enkelt dosis og har en tendens til at overse effekter, som varede under et år.

Sporene skræmmer åbenbart ikke. Man har ikke lært noget fra dengang. Det er bekymrende over den rådvildhed der hersker om hvordan lægemidler virker hos psykiatere.

 

Dengang vendte Landsret det hele på hovedet

Under Frederiksberg Hospital kendte man ikke stoffets effekt til bunds Kontrollen med de danske forsøg var de mest lemfældige i verden.

De fleste LSD – forsøg er sket uden frivilligt samtykke, selv om det i dansk lov er lægens pligt at bevise, at der er givet information og samtykke. Dette er igen et eksempel på at de ansvarlige myndigheder kan vælge at se en anden vej, Retslægerådet svarede nej, da Sundhedsstyrelsen spurgte, om der var lagt utilbørligt pres på Gunnar Sandvei. Dernæst vendte Østre Landsret tingene på hovedet og overlod det til Gunnar Sandvei at bevise, at han ikke var tilstrækkelig orienteret om LSD, og at han ikke ønskede den sidste og skæbnesvangre session.

 

Hvad er et LSD – trip?

Selve opturen på LSD – trippet er helt fantastisk, men når det begynder at holde op med at virke, så er en by et frygteligt sted et være. Man skal ud i naturen. Det er til gengæld storslået.

Men man skal lige vide, at det er et meget ukontrollabelt stof. Man ikke bare drikke noget vand eller kaste op, også går det over. Når først man har taget det, så er man på det, og det er et manipulerende stof, som tager fuldstændig over.

Man mister fornemmelsen for det normale. Kropsligt og mentalt er det den ultimative ophævelse af alt, hvad man tager for givet. Alt kan begynde at bevæge sig. Det der ligger på gulvet bliver pludselig levende og bevæger sig. Jo et trip kan sagtens tage 6 – 8 timer.

Det var det stof, som lægerne på Frederiksberg Hospital bildte alle ind, at man havde fuldstændig styr og kontrol med. Kollegaer og Lægeverdenen bakkede i begyndelsen fuldstændig op om dette.

 

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere om ”Tiltroen til de hvide kitler” så se her:

 • dengang.dk indeholder 2.055 artikler
 • Under ”Andre Historier” finder du 95 artikler
 • Under Nørrebro finder du 324 artikler
 • Under Besættelsestiden (før-under-efter-Anden Verdenskrig) finder du 407 artikler

 

 • IQ 75 – Erling og åndsvageforsorgen
 • Afvigernes ø
 • Dansk Raceforskning
 • De Kellerske Anstalter
 • Sinker og Halvidioter på Nørrebro
 • Jagten på det perfekte menneske
 • Mandelejren på Livø
 • Livø – en mandelejr – endnu mere
 • De unge kvinder på Sprogø
 • De farlige kvinder (2)

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier