Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier

Herlufsholm Tradition og Voldskultur (2)

Maj 7, 2022

Herlufsholm – Tradition og Voldskultur (2)

Egentlig var vi færdig med artiklen. Men så kom meldingen at rektor var fyret og at bestyrelsen havde indført en handlingsplan. Endvidere er der sat en advokatundersøgelse i gang, der dog kun skal gå fire år tilbage. Det understreges at heller ikke bestyrelsen er ”hellig”. Den fyrede rektor mente kun at der var ”en flig af usund kultur”. Her var ren officersmoral. Gamle elever mener ikke at det gamle system skal ophøre. Præfekturordningen har været svær at afskaffe. Hel sagen har mindet om den katolske skole. Vi kigger på nogle af sagerne. En tidligere elev udtalte ”Det er pissefedt at nedgøre hinanden”. En kronikør stillede sig frem i 2004. Han anførte allerede dengang mange ting, der var i vejen.  Man skulle sove på en bestemt måde. De ældste elever ville ikke miste magt. Det var betingelsesløs underkastelse, hvis man ville overleve.  Mottoet var, at man ikke behøvede at behandle alle lige. Der var tale om flere tilfælde om overtrædelse af straffeloven.  Dokumentarudsendelsen har fået masser af konsekvenser.

 

Flig af usund kultur

Dette er anden del af historien om Herlufsholm. En dokumentation fra TV2 afslørede en frygtelig voldskultur på skolen. I begyndelsen mente ledelsen at der var tale om enkeltsager. Man gjorde alt for at disse sager ikke skulle frem i medierne.

Er vold normen eller undtagelsen på skolen? Tidligere tiders hårde kultur er endnu ikke forsvundet. Det virker besynderligt, at man på Herlufsholm ikke har taget fat på anti-mobbe-politik, som man har i den danske folkeskole.

En rektor, der har regeret på skolen i 23 år, mener nu, at der måske er en ”flig af usund kultur på skolen”. Dette har han udtalt efter at Kongehuset har udtalt, at de er chokeret over det billede, der blev vist i dokumentaren.

 

Ren ”Officersmoral”

Og hvad er det galt på skolen? Systematisk mobning, seksuelle krænkelser og voldskultur. Man skulle tro, at volden nu engang er nødvendig for at opretholde systemet. Ældre elever har magt til at tryne yngre med udspekulerede former for ydmygelser.

Det er de gamle mandeidealer, der gælder. Det er en officersmoral, der opfostres på sådanne kostskoler. Man forsøger at efterligne det engelske system. Der fysiske repressalier over for dem, der ikke passer ind i systemet.

 

Gamle elever mener at systemet skal opretholdes

Det er meget dyrt at gå på skolen. Omkring 157.000 kr. koster det.  Dem der har fået penge, vil gerne i overklassen. Men man skal helst have haft penge i tre generationer for rigtig at blive accepteret.

Som elev kan man for at overleve gøre oprør. Risikoen for fysisk smerte og afstraffelse er til stede. Den anden metode er total underkastelse. Eleverne ønsker selv at systemet opretholdes og måske er det med forældrenes opbakning.

Man underlægger sig disciplinen, reglerne og ydmygelserne. På et tidspunkt år man selv lov til at administrere systemet.

 

Præfektordningen er svær at afskaffe

Nu er det ikke alle skoler, der ligger på et gods og har et våbenskjold. Og det gør man en dyd i at forsvare. Derfor kan man sagtens finde tidligere elever, der til enhver tid vil forsvare skolen og kalde TV2 – dokumentaren for opspind.

Det kan være svært for rektor at få ændret og afskaffet traditioner. Man har stadig præfektordningen. Og den er svær at komme til livs. Man giver sine børn et netværk, der kan bestå resten af livet. De forældre, der sender deres børn hertil, ønsker at de kommer langt i livet.

 

Stiltiende accept og samtykke

Der har været en form for stiltiende accept og samtykke i miljøet gennem flere generationer. Det er blevet en del af skolens interne profil og kendemærke. Man accepterer normen. Man er bevidst blind på det ene øje.

Men man kan nu engang ikke have en skolekultur, der er baseret på vold, mobning og frygt og da slet ikke med statstilskud. Der er ting på skolen, der er blevet opbygget gennem generationer.

Og det er blandt andet en hierarki-skabende struktur.

 

Det virker lidt søgt

Skolen tegner et billede af et udstødelses-hierarki. Hvis du ikke tilpasser dig, så er du dømt ude. Så får du en position som man kalder for social død

På en eller anden måde virker det lidt søgt, når folk fra adelen eller eliten nu tager afstand fra forholdene. Lige som rektor har de jo også kendt til forholdene på skolen. At skolen har bebudet en advokatundersøgelse af forholdene, er vel nærmest at vaske hænder.

 

Det minder om Den katolske Kirke

Det minder om den måde som den katolske kirkes måde at håndtere overgrebssager på. Man laver en form for selvjustits. Her vurdere man, hvad man skal gøre. Og allerhelst vil man undgå politiets indblanding. Man kan altid forhale en sag, så det er svært at finde beviser.

 

Nogle af sagerne

 • På en sovesal med ca. 14 andre drenge fik en yngre dreng stukket to fingre op i sin numse. Det virkede som en normal hændelse i stedet for en chokerende hændelse.

 

 • Fire elever blev bortvist i november 2021. De havde optaget videoer af deres krænkelser. Forældrene har klaget til styrelsen for Børne – og Undervisningsministeriet. De mener ikke, at det er berettiget. Forældrene begrunder deres klage med at børnene ikke har gjort noget, der er i strid med kulturen. De beskriver, at deres søn ugentlig har fået ”tæv som en del af normen og kulturen”. De mener, at skolens ledelse i den grad kender til kulturen på skolen og blot vender det blinde øje til overgreb og krænkelser

 

 

 • En gruppe drenge binder hænder og fødder sammen på en elev og binder plasticfilm om munden på denne elev

 

 • En tidligere elev blev slået til blods på dansegulvet. Han blev indbragt på skolens sygehus. Ledelsen reagerede ikke og sagen blev ikke anmeldt til politiet.

 

 

 • En elev blev ofte udsat for ”trælår” og ”lammere”. Han blev desuden slået ned bag fra til en fest. Han mener, at han ikke er en, der har været udsat for det væ

 

 • I 2016 vakte en voldtægts-anmeldelse af en pige fra 8. klasse opsigt. Skolen anmeldte det overhovedet ikke. Pigen blev først undersøgt flere dage efter af en læge. Sigtelsen endte med frafald på grund af mangel af beviser. Pigens mor klagede over håndteringen. Hun mente, at det mere handlede om at beskytte skolens ry end hendes datter.

 

 • Der er rygter om, at der i mindst tre tilfælde har været sager, hvor yngre elever har måttet drikke tis af en flaske. Skolen nægter kendskab til dette.

 

 • En elev fortalte om et velbevaret hierarki blandt skolens tre årgange 3 g’erne er øverst i fødekæden, mens 1 g’erne var lavest. Det fik man i høj grad at mærke. Det var altid dem, der havde det sidste ord.

 

 • En anden elev opdagede en nat, at en gruppe 3 g’ere stormede ind på en sovesal og overfaldt en dreng. Denne fik at vide, at han skulle forholde sig rolig. Han blev holdt nede, hvorefter man slog ham på højre og venstre skulder og dernæst lårene. Det var steder, hvor blå mærker ikke efterlades synlige under de traditionelle skoleuniformer.

 

 • Der har været et muligt seksuelt overgreb på en elev i august 2021.

 

 • En elev følte sig så intimideret og mobbet, at eleven stoppede efter kort tids skolegang i september 2021.

 

 • En elev slag en anden voldsomt i ansigtet efter Fugleskydning. Han kom ”under behandling”, men efter et halvt år gentog samme episode sig.

 

 • En 18 – årig elev havde tømt en brandslukker over otte elever. Han blev sendt hjem på en tænkepause. Skolen mente, at han var gået langt over stregen for almindelige drillerier.

 

 • Så sent som i slutningen af april blev en nu 16-årig dreng dømt for voldtægt af en anden elev på et værelse på Herlufsholm. Han fik en dom på seks måneders ubetinget fængsel, som han har anket. Under retssagen fortalte et vidne, der er venner med både den forurettede og den skyldige, at de nu begge bliver drillet på skolen

 

”En kontrolleret slåskamp”

På skolen er der blandt andet en såkaldt pø – kamp, hvor 3. g – elever skal forsvare en ø over for de yngre elever. Her brydes og slås eleverne. Rektor mener, at det er fint med en kontrolleret brydekamp i 20 sekunder. De slås ikke mere, siger han.

Men man ser i stedet en elev få slag på benene af to andre. Det kan man vel ikke kalde ”en kontrolleret slåskamp”.

 

”Pissefedt at nedgøre hinanden”

Det er nærmest opstået en sadistisk kultur på skolen. En anonym elev sagde det på den måde:

 • Det er pissefedt at få hinanden til at græde og nedgøre hinanden.

En elev beretter om, hvordan de ældre elever kunne udvælge en tilfældig elev og lege ”Hvem vil være millionær?” Og hvis man så svarede forkert, så fik man bank. I et tilfælde blev eleven så gennembanket, at han ikke engang selv kunne kravle hen i et hjørne.

En anden elev fortæller, at miljøet er

 • Meget destruktivt og meget udelukkende

 

Hvad nu med kronprinsesse-parret?

Kronprinsesseparret er kommet i en krise i forbindelse med sagen. Skal man trække prins Christian ud af skolen og skal prinsesse Isabella finde en anden skole. Sagen er eksploderet. De kongelige finder forholdene uacceptable og de følger nu udviklingen. Herlufsholm kommer til at skabe et fundament for vores konge. Men hvordan går det i spænd med de voldsomme historier om overgreb, vold og mobning, som vi har set?

Og netop Mary Fonden bekæmper mobning. Denne fond arbejder for et samfund ”hvor alle oplever at høre til” Dette arbejde bliver modarbejdet på Herlufsholm.

På de sociale medier har Familien Danmark udtrykt deres mening om dette forhold. I en afstemning som BT har lavet, mener 82 pct. at kronprinsesse parret skal trække deres børn ud af skolen. Og mon ikke at de gør det på længere sigt.

Men en af kronprinsesse-parrets venner er netop trådt frem og berettet om et karaktermord – det som er overgået Herlufsholm.

 

Det koster at stille sig frem

Det koster selvfølgelig at stille sig frem og fortælle om forholdene. Mange er blevet anonymiseret. Men Peter stillede sig åbenlys frem.  Han blev smidt ud af en gruppe. Han blev betegnet som ”stikker” og betragter sig ikke mere at være med i ”samfundet”.

 

”Psykisk tortur”

Allerede i 2015 udtalte billedkunstneren Kristian von Hornsleth sig om ”psykisk tortur” på skolen.

 

En kronikør stillede sig frem i 2004

Vi kan også finde en kronik i Information fra 2004. Her er kronikøren i biografen for at se filmen ”Ondskab” Han tænkte tilbage til sin tid på Herlufsholm. Og det var bestemt ikke den kostskole-romantik som Flemming-bøgerne gemmer. Kronikøren kaldte skolen for

 • Koncentrationslejr for velhavende dysfunktionelle børn

Børns ubarmhjertige hakkeorden blev sat i system. Muslimske og kristne friskoler, Tvind- skolerne er blevet kritiseret. Men ”det danske samfunds mest anakronistiske og reaktionære kostskole unddraget sig bevågenhed”

 

Almindelig med trælår og ”lammere”

 • Jeg og mine kammerater var overladt til et pubertært præfektkollegium, der mestendels var interesseret i snobværdien ved et tillidshverv eller i de nedværdigende tjenester, de kunne kræve af eleverne
 • Værktøjet var et straffesystem, der arbitrært administreres af gymnasieknøse. Forskellige forseelser blev takseret med alt fra korporligheder som trælår, lammere (slag på skuldermusklen) og moderat fysik pres ved langvarige ophold i ubehagelige stillinger til forskellige stykker meningsløst slavearbejde. Samtidig kunne de kræve næsten hvad som helst udført af yngre elever. Urimeligheder opbygger karakteren er moralen.

 

Man skal sove på en bestemt måde

Når man gik i seng, skulle man ligge i en bestemt stilling og kigge på en bestemt plet på loftet. Præfekterne kunne fra deres værelser holde øje. Svajede knægten eller rykkede på sig, kom de styrtende og hev eleven i de små hår ved ørene indtil den optimalt ulidelige stilling blev fremtvunget.

Hvis man sov for længe om morgenen var der ikke morgenmad og heller ikke frokost. Kronikøren nævner en masse former for afstraffelse. Han fortæller også at lærerne også gerne tog del i løjerne. Der var ofte absurde afstraffelsesmetoder både fra præfekter og lærere.

 

De ældste elever ville ikke miste deres magt

For det meste gik eleverne med en tube tandpasta på sig. Det kunne skjule hørmen fra fingrene, når man havde røget. Men præfekterne måtte ikke kede sig. De jagtede de yngre, når de havde lyst.

En straf kunne også være at sidde to måneder i sovesalens affaldsrum. Præfekternes tyranni var godkendt af lærere og lederstaben. Indskrænkninger i deres magtfuldkommenhed afviste de konsekvent som et moralsk forfald fra de ægte herlovianske sæder.

 

Betingelsesløs underkastelse

Kronikøren oplyser, at kun gennem betingelsesløs underkastelse kunne man håbe sig nogenlunde sikker:

 • Herlufsholm institutionaliserer topmålet af tåbelighed, ondskabsfuldhed og arbitrær magtanvendelse med det ene formål at udradere individualitet og selvfølgelig skabe karakter.

 

Ritualiseret voldsanvendelse

Man kunne gøre det mest absurde for det havde man altid gjort. Der var årelang psykisk tortur understøttet af skolens autoriteter.

 • Her kunne man gennem underkastelse, uniformering, lydighed og ritualiseret voldsudøvelse blive übermensch
 • Vi lærte, at her blev samfundets magthavere uddannet, her ville vi blive lukket ind i den danske histories kommandocentral

 

Man behøver ikke at behandle alle mennesker lige!

Herlufsholms store problem kan måske være at præfekterne ingen grund så til at mennesker skulle behandles lige. Troen på akademi for overmennesker var simpelthen den eneste værdi. Man hylder aristokrati på hver eneste væg.

Ja alt dette kom allerede frem i 2004. Igen engang kan man undre sig over, at det hele bare er blevet forbigået i tavshed. Og i dag virker man overrasket. I medierne optræder man så chokeret. Så har man sit på det tørre.

 

Er det ingen voksen til stede?

Det er jo vanvittigt, at der bliver begået voldelige og seksuelle overgreb i skolens regi. Er det slet ikke en voksen til stede.  Det er jo ikke normalt, at der foregår så mange krænkelser på en skole. Åbenbart har man kun vist toppen af isbjerget.

Ydmygelserne som vi så på TV 2 blev serveret på en overbevisende måde.  Man kan åbenbart ikke gå her på skolen uden at få bøllebank. Herskersygen på skolen virker helt syg. Der er grotesk vold mod sagesløse.  Det er rystende og grotesk at ledelsen og lærerne ikke griber ind. Er det fremtidens kynikere, som man uddanner på Herlufsholm?

Eleverne er overladt til sig selv. De kan ikke gå til nogen. Og ledelsen ignorerer problemerne.

 

Nogle betragter overgrebene som dannelse

Måske opfatter mange familier skolens disciplin som en slags dannelse. Det er Danmarks elite – skole og nogle familiemedlemmer er sikkert gået her gennem flere generationer.

 

Overtrædelser af straffeloven

En anden ting var at der var talrige eksempler på overtrædelse af straffeloven. Man dækker over de skyldige for at bevare anseelse inden for egen kreds. Skandalerne på skolen står i kø. Og husk lige – denne skole får også statstilskud. Den er derfor også underlagt forskellige regler, som også er blevet overtrådt.

 

Masser af konsekvenser

Det må da få konsekvenser. Alle andre steder end her, ville alle disse overtrædelser have ført til konsekvenser.

Ja så var vores artikel færdig. Men så får vi at vide, at rektor er blevet fyret. Formanden for Herlufsholm Skole har udsendt en presseinformation, der undskylder for alt det som eleverne har været udsat for. Han takker også for det mod, tidligere elever har vist ved at stille sig frem.

 

En handlingsplan

Formanden vil gøre op med alle forhold på skolen. Der er ingen hellige køer, står der i presseinformationen. En ny handlingsplan er opdelt i syv punkter:

 • Præfekt – ordningen afskaffes
 • Den nuværende ordning med sovesale ændres gennemgribende, så alle elever kan gå trygt i seng. Alle kostelever kan fra i dag sove på eget værelse
 • Skolens ledelse udvides med en ekstra medarbejder dedikeret til at forstå arbejdet med trivsel på skolen
 • Whistleblowerordning for elever som supplement til den eksisterende ordning for forældre på Undervisningsministeriets hjemmeside ’
 • Hjælp tilbydes til nuværende som tidligere elever som føler sig krænket eller har været udsat for fysisk eller psykisk pres på skolen
 • Bestyrelsen vil afskaffe de traditioner, der kan føre til fysisk eller psykisk krænkende adfærd, heriblandt den i TV2 – udsendelsen omtalte PØ – kamp
 • Bestyrelsen vil søge fagprofessionel bistand fra en ekstern forsker til arbejdet med at forandre kulturen på skolen.

 

Den uvildige advokatundersøgelse

Undersøgelsen skal give et ”nutidigt billede” af forholdene. Der er grænser for, hvad og hvem, der skal undersøges. Undersøgelsen skal gå fire år tilbage. Og også ledelsens håndtering af sager skal undersøges.

Det bliver tale om en ”relativ hurtig afklaring”. Det fremgår også at bestyrelsen ikke er ”hellig”. Åbenbart har den tillid, som rektor mente han havde ikke været til stede.

 

 • Læs også første del: Herlufsholm – Fra benediktinerkloster til voldsskole

 

 

 

Kilde:

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.796 artikler
 • Under Andre Historier finder du 75 artikler

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier