Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier

De unge kvinder på Sprogø

Januar 22, 2019

De unge kvinder på Sprogø

af Lisa Hildegarth

De blev kendt umyndige på grund af evnesvaghed. Indespærringen varede i gennemsnit 7 år. Generelt bliv disse kvinder anset for at være uhelbredelige. En ø fuld af unge kvinder kunne også sætte fantasien i gang hos mænd. En enkelt blev da også gravid med ”en mand med blanke knapper”. Manden fik tiltalefrafald, men efterfølgende kunne omgang med disse kvinder give op til tre måneders fængsel. Jo kvinderne blev også anset for at være løsagtige og letfærdige.De unge kvinder på Sprogø

Kvindeanstalten på Sprogø var ikke et fængsel, men de indsatte var der på ubestemt tid. Det var ikke et hospital, men de indlagte blev opfattet som syge. Kvinderne blev betragtet som letfærdige og løsagtige, men havde selv en drøm om en borgerlig tilværelse.I 1922 blev Sprogø forpagtet og dannede rammen om et hjem, som De Kellerske Anstalter drev for kvinder, som var kendt umyndige på grund af evnesvaghed, men som i virkeligheden ofte – ifølge datidens moral – blev anset for seksuelt løsagtige af myndighederne.Hjemmet var en opdragelsesanstalt og et tvangsfængsel for de unge kvinder, der blev betragtet som en fare for samfundet. Ved isolering på øen undgik man desuden uønskede barnefødsler. Mange tragiske skæbner var resultatet af denne indespærring, der gennemsnitligt varede cirka syv år. Der var plads til omkring 50 kvinder på kvindehjemmet. Kvinderne skulle passe landbruget der hørte til hjemmet, samt husligt arbejde.De skulle leve en tilværelse så tæt på en normal familie, som det nu var muligt. Kvinderne skulle kort sagt normaliseres, selv om de samtidig fik indprentet, at de var unormale. Da kvinderne, der var anbragt på Sprogø, generelt blev anset for at være uhelbredelige, var det hovedfunktionen for anstalten, at den først og fremmest skulle virke afskrækkende på det omgivende samfund. Dermed er vi tilbage ved den tids indledende trussel til alle piger om at holde igen på seksuel løssluppenhed – ellers bliver du anbragt på Sprogø!En hel ø fyldt med kvinder var naturligvis med til at sætte fantasien i gang hos nogle mænd. Men øen var strengt overvåget. Et mandligt besøg på Sprogø ville ødelægge selve ideen med anstalten. Alligevel lykkedes det enkelte gange for mænd udefra at komme i nærkontakt med enkelte af de internerede kvinder. En af kvinderne blev gravid med ”en mand med blanke knapper”. (det menes, at den militære karakter med de to rader af blanke knapper). Kvinden blev efter fødselen steriliseret. ”Manden med de blanke knapper” fik tiltalefrafald.Men sagen vakte så megen påstyr, at den førte til et forslag om at stramme straffeloven, således at den – ”…der forskaffer sig Samleje med en Kvinde, der af Samfundshensyn er anbragt paa et Sindssygehospital eller en statsanerkendt Anstalt for Aandssvage eller Epileptikere”, kunne straffes inden for en strafferamme fra tre måneder til otte år.Forslaget blev ikke vedtaget men er udtryk for, at man helhjertet ville sikre kvinderne på Sprogø mod omverdenen – og omvendt. Selv om de kvinder, der blev anbragt på Sprogø, var stemplet som værende – ”letfærdige og løsagtige” – finder man i breve fra dem beviser på, at deres drøm var en almindelig borgerlig tilværelse. En drøm der rent faktisk blev realiseret for ganske mange, efter langvarigt ophold på Sprogø og den efterfølgende udslusning i det samfund, de i en periode havde været spærret ude fra.En kort periode var der feriehjem for københavnske skolebørn, dog uden succes, og Brandtilsynet nedlagde forbud mod brugen af bygningen til formålet. 

Tak for indlægget.

 Læs også en tidligere artikel, som vi har skrevet om emnet ”De farlige kvinder”.

Læs også

  • De kellerske anstalter på Nørrebro
  • Jagten på det perfekte menneske

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier