Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier

Mandelejren på Livø

Januar 22, 2019

Mandehjemmet på Livø

Af Lisa Hildegarth

De ”Kellerske Anstalter” var stolte af denne lejr. Man mente, at det var meget humant den måde, man behandlede mændene på. Der var også mange normalbegavede blandt de indsatte. Uden dom blev ”asociale” anbragt her. For nogle var anbringelsen livsvarig. Det var en generel stemning i samfundet, at der skulle ske en udrensning. Sterilisation og kastration var en af metoderne.I 1911 blev Livø i Limfjorden erhvervet af bestyrelsen for den “Kellerske Aandssvageanstalt”, der med overlæge Christian Keller som initiativtager var oprettet i 1897. Til formålet blev de gamle bygninger anvendt, til et mandehjem af såkaldte “antisociale åndssvage.” Mændenes arbejdskraft skulle udnyttes, og som på grund af et relativt lille areal kunne Livø let overvåges.


Danmark blev hermed foregangsland, når det gjaldt overvågning, systematisk indsamling, institutionalisering og sterilisation af åndssvage. Anstalten blev, med sine isolationsfilialer på Livø og Sprogø, de anstalter man viste frem til offentligheden, som forbillede for hele Europa. Et bevis på hvor humant et land Danmark var. De Kellerske Anstalter i Brejning mellem Vejle og Fredericia er en nu nedlagt mentalanstalt.Selv om anstalterne på Livø og Sprogø var beregnet for mennesker, som var både kriminelle og åndssvage, var der også mange normaltbegavede blandt de indsatte. For dengang kunne personer, som havde en asocial adfærd, få diagnosen “moralsk åndssvag” og uden dom blive spærret inde på de to isolerede ø-anstalter i årevis. For nogle var anbringelsen livsvarig, for når man blev indsat på Livø og Sprogø, var det på ubestemt tid.Livø. blev et sted, hvor åndssvage og ofte kriminelle mænd blev holdt fanget. Det skal dog nævnes at disse åndssvage fik betegnelsen “moralsk åndssvage”. Deres forbrydelser kunne have været tyveri af nogle cykler eller nogle håndøre. Mange læger og forskere ville i dag ikke betegne disse mænd som åndssvage, men det lå i tiden at rense ud i samfundet.Der var også en generel stemning i samfundet, der stemte for en udrensning i befolkningen, da man frygtede for fremtiden. Blandt læger på denne tid var det alment accepteret, at åndssvage ville videregive deres “sygdom” til næste generation. Derfor var ét af de største mål med Livø, at sørge for, at rehabilitere de indsatte til et normalt liv i det normale samfund, samt at sørge for, at de ikke formerede sig. Når de blev prøveløsladt, kunne samvær eller forlovelse med en “føjtende kvinde” føre direkte til, at de blev sendt tilbage til øen.Forholdene på øen, blandt andet. indkvarteringen og maden, var til tider mangelfulde. Men mændene hørte til i åndssvageforsorgens regi, hvorved anbringelsen blev tidsubestemt og spørgsmålet om frigivelse overladt til anstaltens ledende overlæge i samråd med anstaltens inspektør. Kunne den moralske åndssvaghed diagnosticeres inden den gav sig udslag i kriminalitet, blev det af hensyn, både til samfundet og til patienten selv, anset for hensigtsmæssigt med en anbringelse på en ø-anstalt.En del blev derfor overbragt til Livø fra andre institutioner i landet, af disciplinære og forebyggende årsager; det vil sige i realiteten fængsling uden rettergang og domfældelse. Kontakten til omverdenen blev afskåret, og al brevkorrespondance censureret. Dertil bevirkede lovene om sterilisation og kastration i 1929 og 1935, at sterilisation eller kastration ofte var en betingelse for, at mændene kunne udskrives til et liv i frihed.Livet på selve øen var som sådan ikke et normalt fængsel. De kunne gå frit rundt, hvor de skulle passe landbrug, skov, mejeri og værksteder. Flere forsøgte at flygte, hvilket oftest havde en uheldig udgang. På den tid havde Livø 200 beboere, hvor halvdelen var de åndssvage og den anden halvdel bestod af ansatte og deres familier.Livø var netop velegnet til oprettelse af en sådan institution efter Kellers tankegang. Den omgivende Limfjord kunne udgøre afskærmning overfor omverdenen, landbrugsarealerne kunne tjene til udnyttelse af de anbragtes arbejdskraft. De uopdyrkede arealer på øens nordvestlige hjørne kunne udnyttes til udlevelse af vagabonderingstrangen. Blev trangen for stærk, kunne mændene tage sig et par dage i buskadset, og så ellers vende tilbage til anstalten, uden at nogen stor skade var sket.Men selv om Livø i sig selv var et fængsel, var der også et fængsel i fængslet, hvor de indsatte kunne isolationsfængsles, nogle gange i flere måneder.I 1922 åbnedes en pendant til Livø-anstalten på Storebæltsøen Sprogø. Her var det en opdragelsesanstalt og et tvangsfængsel for “seksuelt løsagtige unge kvinder”, der blev isoleret fra omverdenen.De hvide huse med de røde tage, som man i dag kan se på Livø, stammer fra den periode, hvor mænd blev overbragt hertil. En lille udstilling fra denne periode kan ses i en separat bygning på øenDe resterende bygninger benyttes i dag til ferieboliger. 

Vi takker for indsendte. Læs også her på www.dengang.dk

  • De kellerske anstalter på Nørrebro
  • De Farlige Kvinder
  • Jagten på det perfekte menneske
  • De unge kvinder på Sprogø

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier