Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Da Hagekorsflaget blev hejst i Tønder

December 18, 2016

Da Hagekorsflaget blev hejst i Tønder

Det var en travl dag for politimesteren. Der var indbrud i retsbygningen. Tre betjente blev udsat for vold. Ja det gjorde politimesteren også. Der var Hagekorsflag mange steder også i kirketårnet. Kirkebetjenten ville ikke hjælpe. Han havde selv låst døren op for folk fra DNSAP og Det Tyske Mindretal. Politimesteren gik sammen med Pastor Magle op og fjernede Hagekorsflaget. Men en rasende skare på kirkepladsen forlangte at flaget blev hængt op igen. Enighed i Magistrat – udvalget selv med to tysksindede medlemmer at flagningen var uhørt. På Seminariet var der almindelig undervisning. De tyske institutioner havde lukket med besked om, at de børnene skulle hylde de tyske soldater.

 

En travl dag for politimesteren

Det var en travl morgen for politimester Martensen – Larsen i Tønder den 9. april 1940. Da har ankom til Retsbygningen, så han, at der var ophængt et Hagekorsflag. Flagstangen stod på fortovet. Og konstruktion efterlod indtrykket af, at det ikke var noget officielt foretagende.

 

Indbrud i retsbygningen

I retsbygningen var flere døre brudt op. Klokken 4.30 var cyklende tyske soldater ankommet. De havde blandt andet slået en rude ind til vagtlokalet.

Det skete efter, at den vagthavende betjent, der var alene i bygningen, nægtede at åbne. Tyskerne troede ikke på, at han var alene i bygningen, derfor bemægtigede de sig adgang.

 

Betjent udsat for vold

Han blev derefter med opstrakte arme beordret til Torvet. Her blev han udsat for en hård behandling. Han fik også adskillige skub og slag fra de tilstedeværende repræsentanter fra Det Tyske Mindretal.

Politimesteren havde afgivet en rapport om dette tilfælde til Stadsadvokaten for om mulig at rejse en tiltale. Men så vidt vides blev der aldrig rejst en sådan tiltale mod navngivne personer fra Mindretallet.

 

Kirkebetjenten nægtede at hjælpe

Politimesteren havde allerede fra sit hjem observeret et mægtigt Hagekorsflag udhængt fra spiret på Tønder Kirke.

Kort efter ankomst til kontoret indfandt pastor Magle sig. Han beklagede sig over, at flaget hang der. Han oplyste, at kirketjeneren, der hørte til de mest yderliggående i Det Tyske Mindretal, havde erkendt, at han havde lukket nogle personer ind i kirkerummet.

Han ville ikke oplyse navnene på disse. Han havde også nægtet at gå op i tårnet for at fjerne flaget.

Politimesteren gik nu selv hen til kirketjenere og bad ham fjerne flaget. Dette nægtede han. Politimesteren bad ham derefter, at vise ham vejen op i kirketårnet. Også dette nægtede han.

Nu bad han så kirketjeneren om at udlevere nøglen. Denne ordre blev nu fulgt. Sammen med Pastor Magle gik politimesteren nu op i tårnet og nedtog flaget. Ved tårnets fod var placeret to betjente.

 

Voldelig angreb i kirketårnet

Under arbejdet med dette ankom den lokale ”Ortsgruppenführer” inden for DNSAP, Christian Jensen op i tårnet. Han havde den i Tønder fødte danske teologiske kandidat, men nu sognepræst syd for grænsen, Schau med sig.

De forbød politimesteren at fjerne flaget. Det skal lige bemærkes, at de to med magt havde tiltvunget sig adgang til tårnet. De havde medbragt adskillige partimedlemmer. De to betjente havde fået adskillige knubs.

De to påberåbte sig, at Hagekorsflaget hang på deres plads efter ordre fra den lokale tyske kommandant.

 

Politimesteren ville have skriftlig ordre

Politimesteren mente dog, at det måtte bero på en misforståelse. Denne ordre harmonerede ikke med den proklamation, som stod på de flyveblade som General Kaupisch havde ladet nedkaste fra fly.

Her stod at man skulle agte den danske frihed og sikre landets fremtidige uafhængighed. Politimesteren lod også forstå, at han forlangte kommandantens skriftlige ordre for at undlade forsøg på at forhindre flagningen.

De to herrer udøvede nu magtanvendelse over for politimesteren. De proklamerede også, at flaget snart ville komme op igen. Politimestren forklarede, at det ham der havde myndigheden.

Politimesteren forklarede også, at han viste ærbødighed for flaget som det tyske højhedstegn, der blot ikke havde sin plads her i tårnet.

 

En ophidset skare

Politimesteren tog nu flaget med ned til tårnets bund. Her oplevede politimestren dog en ret så ophidset skare bestående af medlemmer af DNSAP samt Det Tyske Mindretal. Politimesteren så hurtig, at han sammen med sine to betjente var i mindretal.

For at undgå yderligere voldsanvendelse afleverede han flaget med en advarsel om, at flaget ikke måtte hænge i tårnet. Og ret hurtigt kom det dog også op at hænge igen. Et kontingent af partimedlemmer holdt derefter vagt ved at besætte kirketårnet.

 

Politimesteren skar snoren over

Borgmesteren havde indkaldt til et møde straks efter indmarchen. Har var amtmanden og politimesteren også indkaldt. På rådhuset havde man nemlig også anbragt to Hagekorsflag.

Da Politimesteren kom forbi Retsbygningen var Hecht, et aktivt medlem af Det Tyske Mindretal og nogle andre medhjælpere i gang med at hejse et nyt Hagekorsflag. Da Hecht efter ordre ikke ville fjerne det, skar politimestren flagsnoren over.

 

Enighed om, at flagning var uhørt

Også stationsforstanden, postmesteren, rektoren ved statsskolen, overlægen ved Amtssygehuset og seminarieforstanderen henvendte sig, hvordan de skulle forholde sig. De ville heller ikke have Hagekorsflag hængende.

I Magistrat – udvalget, hvor der var to tyske medlemmer var der enighed om, at det var forkert. Ved hjælp af de tyske myndigheder blev de fleste flag dog også pillet ned.

 

Almindelig undervisning på Seminariet

På Seminariet blev flaget også pillet ned, men så stationerede partiet nogle vagter og truede med alskens ulykker med, hvad der ville ske, hvis man igen tog det ned.

Her var man blevet kimet ned, om der var undervisning. Og det blev sagt ja. De tyske institutioner i Tønder havde fået fri. Børnene var kommanderet op til Torvet for at hylde de tyske soldater.

Men på Seminariet var der kun 30 af 314 elever, der var fraværende. Selv Gendarm – børnene fra Sæd var dukket op, selv om deres fædre var taget af tyskerne få timer i forvejen.

 

Man sluttede med en nationalsang

Klokken 8 var lærerne og lærerfruerne blevet samlet på lærerværelset, hvor der blev meddelt, at undervisningen ville foregå helt normalt. Man var dog knuget. Rektor mente, at man efter morgensangen skulle synge en fædrelandssang. Og det blev ”Danmark i tusind år”. Men da man kiggede ud på flagstangen var Hagekorsflaget igen blevet hejst.

 • Pastor Schou blev senere tysk præst i Højer
 • Hecht blev en meget populær antikvitetshandler i Nørregade i Tønder

 

Kilde:

Se – Litteratur Tønder

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 182 artikler fra Besættelsestiden før, nu og efter og 216 artikler om Det Gamle Tønder og Omegn, herunder:

 

 • Krigsårene 1940 – 1945 i Tønder
 • En frihedskæmper i Tønder
 • De dødsdømte fra Tønder
 • Tønder – maj 1945
 • Tønder og Omegn 9. april 1940
 • Sabotage i Tønder
 • Nazister i Tønder
 • Da tyskerne kom til Tønder
 • Tønder – efter krigen
 • Bombeangreb mod Tønder
 • Obersten fra Tønder
 • Tønder – under besættelsen

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder