Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Da gadeskiltene blev skiftet i Tønder

December 15, 2016

Da gadenavnene blev ændret i Tønder

Det har været en heftig debat om tysk by og vejskilte i Sønderjylland. Det har været følelsesladet og ikke altid lige smart. Men hvordan var det med gadeskilte i Tønder. Jo her var tosprogede gadeskilte fra 1920 – 1945. Tønder Amts Avis opfordrede folk til at komme med forslag. Hvad var det med Struck, Popsen og Richsen? Man mente, her skulle ny til, indtil man fandt ud af, at forslaget til disse navne kom fra en dansksindet. Og så var det lige problemet med Uldgade og pebergade. Ja, så fandt ud af, at ”Spiker” måske ikke kun var tysk. Og hvorfor skulle du kun hedde Abild – landevejen. Den gik jo helt til Ribe. Der var nærmest ingen udskiftning i Tønder. Men skulle dansk eller tysk hænge øverst? Det var tre postbude, der smed de tyske skilte væk tre dage efter besættelsen i 1945.

 

En heftig debat

I flere omgange har der været en debat i gang, om der skulle indføres gadenavne og byskilte på tysk i Sønderjylland. Til tider har denne debat nået astronomiske højder, der har fået følelser frem. Måske har debatten måske ikke altid været lige smart.

 

Man ændrede bare det mest nødvendige

Ved Genforeningen i 1920 skulle der ske en overgang fra tysk til dansk styre. Der skulle ordnes mange ting. Og der skulle også sættes nye gadeskilte op på dansk. Nogle gange ændrede man bare gade til strasse og vej til weg, dengang, der gik den anden vej.

 

Avisen opfordrede til forslag

I Tønder opfordrede Tønder Amts Avis læserne til at komme med forslag til gadenavne. Der var i mellemtiden kommet navne på gaderne, som man ikke bare kunne oversætte til dansk.

 

Fra Abild til Ribe

Det kunne vel ikke blive ved med at hedde Abeler Chaussee. Man vidst jo udmærket at vejen førte til Abild, men den vejen gik endnu længere, så derfor blev det til Ribe Landevej.

 

Forslaget kom fra en dansker

I tysk tid var der kommet vejnavne til ære for legatstifterne Struck, Popsen og Richsen. Jo provst Carsten, som var forfatter til bogen ”Die Stadt Tondern” havde også fået gade opkaldt efter sig.

Det blev nu foreslået at få udskiftet disse navne til for eksempel Løgumklostervej, Kongensgade og Møgeltøndervej.

Men se legatstifternavnene var i sin tid blevet forstået af det danske byrådsmedlem, bagermester Thorvald Petersen.

 

Hvad med Petersen og Brorson?

Forfatteren til et anonymt indlæg i Tønder Avis, formentlig seminarielærer Claus Eskildsen gik varmt ind for dem. Han foreslog også, at man gav et par gader navn efter Balthasar Petersen, som stiftede seminariet og efter Brorson.

Han mente også, at Markgade og Vidågade bedst kunne afgive deres navne. De to navne havde endnu ikke kunnet fortrænge det gamle Bag Staldene. De to navneforslag blev imidlertid først brugt senere. Gaden efter Balthasar Petersen kaldte man Provst Petersensvej.

 

Så var det lige Pebergade

Redaktør P. Skovrøy mente, at navnet på den ikke længere eksisterende Pebergade, Pfefferstrasse, var en tysk misforståelse af et oprindeligt Peblingegade.

Han giv i øvrigt ind for at gaden skulle have dette navn. Men den beholdt navnet Pebergade. Dette var sandsynligvis også det oprindelige navn.

 

Problemet med Uldgade

Uldgades navn blev også drøftet. Gaden blev på tysk kaldet Wolfstrasse. Den tyske historiker Ludwig Andresen argumenterede i Neue Tondernsche Zeitung for, at det var det oprindelige navn, og at gaden derfor nu burde hedde Ulvegade.

Redaktør Skovrøy tog til genmæle i Flensborg Avis. Hans opfattelse var, at Uldgade var det oprindelige navn. Uld og Ulv udtales ens i Tønderdialekten. Det tyske navn må have været en misforståelse.

Mange år senere – i 1943 – nævnte Claus Eskildsen i sin bog, at hverken Ulvegade eller Uldgade var oprindelig. I 1603 kaldtes gaden Wulfs Gade efter Wulf Hans’ s som ejede et hus til hjørnet af Søndergade.

 

Tønder fik også en Kongegade

Ja i øvrigt blev der så også senere opkaldt gader efter både P. Skovrøy og Ludwig Andresen.

I modsætning til Haderslev og Sønderborg havde Tønder en Papegøjevej. Men den blev slet ikke nævnt i aviserne. Ønsket om en Kongevej blev opfyldt både i Tønder, Aabenraa og Sønderborg.

 

”Spiker” var måske dansk

Spikergade beholdt også sit navn. Flensborg Avis og Vestslesvigsk Tidende skrev, at det ”maaske alligevel ikke er tysk, naar Oprindelsen granskes ret”. Det, der ligger bag denne bemærkning er, at navnets forled egentlig kommer af middelalderlatin Spicarium ”kornhus”.

Dette ord blev lånt i både dansk og nedertysk i formen ”spiker”. Det er uvist om navnet er kommet sydfra eller nordfra. I højtysk fik det formen Speicher ligesom ”Speicherstrasse i Haderslev.

 

Nærmest ingen udskiftning i Tønder

I Tønder skete der nærmest ingen udskiftning af gadenavnene. I Aabenraa skete det kun i mindre omfang, men i Haderslev i større omfang. I Sønderborg blev cirka en tredjedel af alle navne udskiftet.

Ved nu at give gaderne navne efter danske personer, ved at søge tilbage til gamle navne og ved ellers at vælge typisk og traditionelt danske navne viste man sin glæde over at vende hjem.

 

Tosprogede skilte indtil 1945

Men gadeskiltene i Tønder har deres egen historie. Den 8. oktober blev det på et møde i byrådet, hvor der jo dengang var tysk flertal, vedtaget at have gadeskilte på begge sprog. Den 20. februar 1921 var man færdig med at sætte de nye danske skilte op.

I mellemtiden var der blevet diskuteret, om de skulle hænge øverst eller nederst. Og det så en tid ud til, at de ville komme til hænge nederst. Men det endte nu med, at de kom til at hænge øverst.

De tyske skilte blev hængende, også efter at man fik dansk borgmester i 1937. Det var byens postbude, der nogle dage efter Befrielsen i maj 1945 med sang og musik gik rundt og tog dem ned.

 

Det var tre postbude, der startede

Postbud Fr. Lund altid kaldet Fidde, har på spørgsmålet om, hvem der startede det, fortalt:

  • Det var vi tre om, men vi var hurtig enig`om det, no sku’ de væk. Vi startet godt midda, å dem dæ vill´friville mæ, gek mæ. Dæ ble´et´naue post bracht u´den ettermidda. Helt fra tyve å te femåfyrre var de bleven hængend´hær, så var det ikk´for tidle, de kom væk igen.

 

Kilde:

  • Se Litteratur Tønder
  • Sønderjysk Månedsskrift
  • Birgit Christensen: Gadeskilte og gadenavne i Tønder

 

Hvis du vil vide mere: Læs her på www.dengang.dk :

  • Ture i Tønder 1 – 4
  • Gamle gader, veje og stier i Tønder 1970 – 2006
  • Gader og veje i Tønder

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder