Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Aabenraa

Boghandlere i Aabenraa

Maj 26, 2012

At boghandlere og deres medarbejdere skulle være kedelige, kan modbevises i den historie. På et tidspunkt var der fem boghandlere i Aabenraa. Nu er der kun to tilbage. Undertegnede har selv været i boghandel i Aabenraa i 15 år. En masse postkort er fremstillet i tidens løb. Illegale bøger var ikke noget Gestapo syntes om, men boghandleren smuttede ud af bagdøren. En af bogladerne var danserestaurant med plads til 350 mennesker. Og en blev udvist af preusserne. Han var for dansk.

 

En boghandel i 171 år

En af landsdelens ældste boglader var Peter N. Andreasen Ramsherred 44 b. Butikken kan føres 171 år tilbage. Og enlig involverer det også adressen Storetorv 6.

 

Bogbinder Schwensen

Ja butikken etableres i 1802 af bogbinder Schwensen. I 1812 genetableres eller videreføres forretningen som bogbinderi, forlagshandel og papirhandel af F. Sørensen. I 1837 overtages det hele af Nicolai Sørensen. Og først i 1844 bliver forretningen til en egentlig boghandel.

 

Nicolai Sørensen

Nicolai Sørensen var født i Flensborg. Han tog del i det politiske arbejde i landsdelen. Han var gift med Christina Fischer, som var søster til den legendariske Frederik Fischer. Men først i 1851 blev det en samhandels – berettiget boghandel. Forretningen driver forlag og udgiver skolebøger, blandt andet Meyer og Bossens Salmebog.

 

Bladet Freja købes

I 1859 køber boghandleren  bladet Freja af sin svoger Frederik Fischer. Bladet redigeres af sønnen Richard Sørensen. I 1868 overtages forretningen af sønnen Fester Theodor Sørensen. I 1874 bliver Richard Sørensen udvist af de tyske myndigheder som missliebig. Hans far solgte bladet til udgiver af Dannevirke, H.R. Hjorth Lorenzen.

 

Frederik Fischer

Denne Frederik Fischer må vi hellere kigge lidt nærmere på. Han var urmager og redaktør. Han fulgte ikke familiens tradition med at stikke til søs. Han blev lammet i begge ben som 9 – årig.

 

Myndigheder ville stoppe bladet

Da de nationale modsætninger opstod midt i 1830erne, vakte det hans interesse. Han oprettede et lille lejebibliotek. Med borgmesterens hjælp blev han ejer af Algemeines Wochenblatt. Han omdannede bladet til Kongelig privilegerede Ugeblad for Aabenraa. Det udkom på dansk og vakte opsigt med en anti – Slesvig – Holstensk linje. I oktober 1841 blev han nærmest tvunget til at kalde bladet for Apenrader Ugeblad. Fra myndighedernes side forsøgte man at stoppe bladet.

 

Vi er danske

Hans nationale tilholdssted afspejles af en artikel i Dannevirke i 1838, Her siger Fischer:

 • Danske er vi, Dansk tænker og føler vi, som Danske har vi navn i fortiden og er kendt over hele Kloden.

Den 9. september 1849 udkom avisen under navnet Freja. Avisen udkom frem til 1903, fra 1859 i forening med Dannevirke. I 1874 blev Fischer udvist. Og fra 1903 udkom Dannevirke som en dansksproget avis i Haderslev. Jydske Tidende overtog den i 1972 men lukkede den i 1975.

 

Sørensen og Frost

Men kære læsere, tilbage til boghandelen. Fester Theodor Sørensen var både lærling og medhjælper i sin fars forretning indtil 1.1.1868, hvor han selv overtog den. I 1907 overtages det hele af sønnen Nicolai Christian Sørensen, for så igen i 1924 at blive overtaget af Jens Frost. Han var uddannet boghandler og havde arbejdet som sådan i London. Senere arbejde han som journalist. Han havde været beskæftiget hos Hejmdal og Flensborg Avis. Senere blev han bestyrer på Aabenraa Museum.

 

Overtages af Peter N. Andresen

I 1933 overtages forretningen af Peter N. Andresen med broderen Hans Richard Andresen som kompagnon. Firmaet får nyt navn, Peter N. Andresen. Forretningen fører foruden bøger, papir, foto også kontormaskiner og grammofoner. Efter genforeningen i 1920 øges de nationale aktiviteter.

 

Illegale bøger

I 1936 oprettes en uformel klub af yngre boghandlere og deres familier i området. Foruden Andresen fra Aabenraa, var det Jefsens fra Tønder, Eilif Johansen, Toftlund og Heide Andersen, Ribe. De første illegale bøger om nazismens grusomheder dukker op, ofte tilsendt fra Zürich. I 1939 sælges bogbinderværkstedet til bogbindersvend, Marius Mathiesen.

 

Nabo til tyskerne

Da Danmark bliver besat holder det tyske kommanatur kontor i nabobygningen til boghandelen, Storetorv 8. Boghandelen arrangerede læserkredse. Og fra Udenrigsministeriet kommer der ofte lister på forbudte bøger. Dem var det vigtig at have mange af på lager, for de var særdeles efterspurgte.

 

Gestapo i butikken

Den 1. november 1942 kom bevæbnede Gestapo – mænd pludselig brasende ind i butikken. De spurgte efter indehaveren, Peter N. Andresen. Han havde held til at forsvinde ud af en bagdør. Han går under jorden, først tager han til Sjælland. Han flygtede til Sverige via Bornholm.

 

Ny adresse

I 1947 blev ejendommen Storetorv 6 revet ned. Boghandleren og hans bror købte deres mors ejendom Ramsherred 44 / Store Pottegade 2 med henblik på flytning. I 1948 fik man en ny stor kunde Dansk Skoleforening for Sydslesvig. I 1949 åbnede man på den nye adresse og i 1959 udvidede man med Ramsherred 44b til papirvarer og kontorartikler.

 

Solgt til Bo Bojesens Boghandel

I 1971 er forretningens førstemand interesseret i at overtage, men sprang fra i sidste øjeblik. Bogafdelingen blev solgt til Bo Bojesens Boghandel. Et år efter blev også papirvarer og kontorartikler overtaget.

 

Kone tager mere del

Peter Nicolai Andresen var søn af købmand Richardt Andresen, Ramsherred 44. Hans kone, der var beslægtet med Fr. Fischer, deltog mere og mere i butikkens drift under hendes mands sygdomsperioder 1968 – 1971. Hans Richard Andresen var bror til Peter Nicolai Andresen. Han var kompagniselskab sammen med sin bror i to år, inden han tiltrådte en stilling hos Toms Chokoladefabrik i København.

 

Drøhses Boghandel

I 1858 etablerer Fr. Drøhse en boghandel i Aabenraa sammen med J.J. Caprani. Allerede i 1853 havde Drøhse etableret bog – og papirhandel, musikhandel, trykkeri, bogbinderi, lejebibliotek og forlagsvirksomhed i Tønder.

 

Caprini fortsætter selv

I 1859 ophæves kompagniskabet. Caprani fortsætter butikken. Men lukker den i 1865.

 

15 år i Bo Bojesens Boghandel

Det er sikkert velkendt for de fleste læsere, at jeg i 15 år var ansat som boghandler i Bo Bojesens Boghandel i Aabenraa. Det har jeg beskrevet i artiklen Mine 15 år i Aabenraa. Men hvordan er det lige med historien om boghandlerne i Aabenraa.

Bo Bojesens Boghandel er den ældst fungerende boghandel i byen. Den blev etableret i 1912 af N. Hartvig Nielsen. Han blev i 1916 indkaldt til tysk militærtjeneste.

 

Gasforgiftet

Niels Hartvig Nielsen blev udlært hos sin far, Carl Nielsens Boghandel i Haderslev. Han var senere medhjælper i København og forskellige forretninger i Tyskland. Under den tyske militærtjeneste blev han gasforgiftet. Han lå på lazaret i Flensborg , men kom i 1917 til Danmark.

 

Svoger overtager

Fra den tid bestyrer svogeren, Harald Bo Bojesen forretningen. Den 1. april 1919 overtager han forretningen og ændrer firmanavnet til det nuværende navn. På den tid er der kun 4 – 5 danskorienterede boghandlere i landsdelen. I 1928 flytter man hen til den nuværende adresse, et nyopført ejendom i Ramsherred 28.

 

Udlært hos svigerfar

Harald Bo Bojesen blev udlært hos svigerfar i Sabroes Boghandel i Haderslev. Overtagelsen i Aabenraa var ikke helt gnidningsfrit. Niels Hartvig Nielsen havde i flere år svære men efter skader under krigen.

 

Boghandel i Esbjerg

Fra 1920 – 25 ledede Niels Hartvig Nielsen Gyldendalske Boghandels Sønderjyske Afdeling i Aabenraa. Derefter overtog han Gyldendalske Boghandel i Esbjerg og omdannede den til N. Hartvig Nielsen Bog – og kunsthandel.

 

Ejvin Koch

Den 1. 10. 1961 overtog Anne – Marie og Ejvind Kock, Bo Bojesens Boghandel. I begyndelsen kalder man butikken for Bo Bojesens Eftf., Aabenraa Boghandel. Ejvind Kock begyndte på sin fars fotografiske atelier. Men det var boghandelen, der trak. Han blev udlært hos Bruun – Møller i Vejen, hvor han fortsatte ind til militærtjenesten. Derefter var han medarbejder hos Sindahl Petersen, Gl. Kongevej på Frederiksberg, Hempelske Boghandel i Odense, en periode på Chr. Olsen A/S. Han var otte år hos Gad på Strøget. Ejvind Kock har været særdeles aktiv både i boghandler – kredse, indkøbsforening og lokalt. Og så var en dejlig chef.

 

Lageret blev forøget

Den 15. 1. 1972 overtages Peter N. Andresens Boghandel, dog ikke lokalerne. Pludselig blev lageret forøget med ret så mange varer. Det glemmer jeg aldrig. Men de varer fik vi da også solgt.

 

Overtog Royals køkken og værelser

Og så blev butikken udvidet med Hotel Royals køkken og en del af af Royals værelser. Indtil da var lageret oppe på 2. sal. Og oppe fra loftet er faktisk en meget flot udsigt ud over Aabenraa ned til havnene. En del af værelserne blev udvidet med UVM – center med undervisningsbøger. Tænk, pludselig var der 500 m2 at boltre sig på. Der var stadig klokke på værelserne, men der kom ingen piger, da vi trykkede.

 

Lager på anden sal

Det var også dengang, at butikken fik bagindgang. Det var en stor fordel, når der kom varer. Ved de store leverancer blev varerne placeret bagerst i butikken, inden de blev mærket. Det var nødvendigt, at stille disse op af trapperne, inden de blev lagt ud i butikken. Det kunne godt virke lidt rodet, men det kunne ikke gøres på andre måder. Og når de så skulle på lager, ja så måtte man helt op på anden sal. I 1998 ændrede butikken kæde, og gik over til Bøger og papir. Det var en dejlig tid i boghandelen. Mange gode medarbejdere har der været i tidens løb.

 

Masser af aktiviteterne

Jo jeg husker dem alle, der i blandt Fru Lauersen, Mikkelsen, Lassen, Juhl, Jens, Tommy, Finn, Lis, Sanne, Michael, Helle, Ingrid og alle de andre. Vi lavede en masse aktiviteter dengang. Også utraditionelle ting. Vi klædte os ud som børnebogshelte, lavede Køb dansk arrangement. Vi lånte en kæmpe købmandsvægt hos W.P. Schmidt og solgte bøger til kilo – pris ude på gågaden.

 

Da computeren kom

Og da computeren holdt sit indtog lavede vi specialudstilling i vinduerne med computere på halmballer. Og nogle af vore kunder, Carsten Worsøe og Steen Sødergreen udviklede programmer til de første computere, så vi kunne vise dem ude i vinduerne. Disse programmer var lavet på almindelige kassettebånd. Det vakte så meget opsigt, at det blev vist i TV – Syd. En tandlæge ude i Felsted købte udstyr for 20.000 kr. Vi lavede også en computer – klub.

 

Vinduesudstillinger

Vi fik også en del priser for vores vinduesudstillinger. Men ikke alle var lige motiveret for at pynte vindue. Således opgav en af lærlingene midt i det hele, og gik fortvivlet hjem, så jeg måtte overtage.

 

Gågadens historie

Vi lavede også en historisk udstilling om Gågadens historie. Gad vide om der findes rester af denne oppe på lageret. Da jeg startede i butikken var lageret smækfuld af kassebøger og protokoller samt karton fra gammel tid. Det fik vi solgt billigt ud og foræret til institutioner.

 

Piger i papirkurven

Vi havde en kæmpe papirkurv oppe på lageret. Den blev pigerne som regel placeret i. Den var hvis lidt svær at komme ud af. Og når en lærling var udlært, så foregik udnævnelsen hos naboen Hotel Royal. Det blev indtaget adskillige bajere, skulle jeg hilse at sige.

 

Butik i Rødekro

Jeg kan huske, at Jens, Tommy og mig snakkede om, at overtage butikken, men det blev aldrig til noget. Men Tommy gjorde da noget ved det. Han etablerede en butik i Rødekro.

 

Soft Ice dagen lang

Over for lå Café Bonnich. De havde ikke kun søde piger ansat. Uden for stod ofte en elektronisk pap – bjørn – eller var den af plastik? Hver gang nogen gik forbi, talte denne figur.

 • Gå ikke forbi, køb en Soft Ice

Og det skete ofte hele sommeren. Som en slags kompensation fik vi da også i ny og næ en Soft Ice gratis. Når man så skulle have pommes frites derover i cafeen, kunne de søde piger finde på at hælde sukker i, i stedet fro salt. Jo, man måtte sandelig være forberedt på alt.

 

Besøg af dronning Ingrid

Det var også sjovt, når Dronning Ingrid kom på besøg. Det var samme procedure hver gang. Chaufføren kom dagen inden, fik kaffe og forklarede, hvornår hun kom. Personalet vidste, at vi ikke skulle tage os af, at hun bare puttede nogle bøger i tasken. Det blev afregnet senere. Det var bare lidt svært at forklare de andre kunder, hvordan det hang sammen. En gang skulle dronningen også komme på besøg, da jeg var ved at hænge nogle indrammet kort op over døren. Disse skulle passe ned i et sindrigt system af snore. Det skulle gå galt. Et halvt minut før dronningen kom ind ad døren, faldt et Danmarkskort ned. Det var lige før den store katastrofe indfandt sig.

 

Margrethe på besøg

Den anden dronning, Magrethe var også på vandretur engang. Men det var hvis lige omkring ringridning. Og hestene havde lige været en tur igennem. Gågaden var fuld af hestepærer. Så vi måtte alle sammen ud med spand, vand, skovle og koste. Dronningen skulle nødig vandre rundt i hestepærer. Jo det var sandelig action på, dengang.

 

Der blev ikke snakket i flere år

Da jeg efter 15 år i butikken fik tilbudt nyt arbejde, talte Fru Koch ikke til mig i et par år. Det var vel forståeligt. Jeg blev til tider behandlet lige som deres søn. Så det kom sikkert et chok for hende, at jeg kunne finde på, at forlade butikken. Også dengang rådede jeg mig ind i alt muligt i Aabenraa. Der var stor forståelse hos Kock for alle disse gøremål.

Alle os gamle medarbejdere fik et chok, da vi hørte om Fru Kochs sygdom. Vi mødte os i stort antal frem til hendes begravelse.

 

Wohlenberg

I 1848 etablerede Gustav Theodor Ludvig Wohlenberg boghandel og bogbinderi i Storegade. I 1850 flytter man til Vestergade. I 1860 får man fat i en herskabelig lejlighed i byens absolutte midtpunkt. Bogladen indrettes i husets midte. Denne butik er senere blevet til guldsmed.

 

Nye lokaler

I 1862 flytter bogladen til nyindrettede lokaler på hjørnet af Skibbrogade. Firmaet udsender egne postkort fra Wohlenbergs forlag. I 1920 bliver Andreas Wohleberg samhandelsberettiget. Efter dennes død viderefører hans enke Clara Marie Wohlenberg med sønnen Ludwig C. Wohleberg som bestyrer. I 1927 overtager han han forretningen.

 

Boghandel i 15 år

Den 1. februar 1952 bliver L.C. Wohlenberg samhandelsberettiget som dansk boghandler. Han drev forretningen i 42 år. Sammenlagt drev familien Wohlenberg i 115 år gennem tre generationer.

 

Tidligere godsbesiddere

Gustav Theodor Ludwig Wohlenberg var holstener, men født i Rødekro. Slægten stammede fra Grevsmühlen, hvor slægten indtil 1790 havde ejet et gods. Senere købte familien et gæstgiveri i Rødekro. Der var gang i Wohlenberg. Foruden ejendom og boghandel producerede han fotografiske postkort. Disse postkort er i dag uvurderlig set i lokalhistorisk sammenhæng. Og de blev solgt for 5 øre stykket. Og tænk Niels Thomsen nedsatte også prisen. Man skulle sandelig have været i Aabenraa i 1962. Andreas Wohlenberg arvede forretningen efter sin far.

 

Ung bestyrer

Ludvig C. Wohlenberg var søn af Andreas. Han tog efter realeksamen ud at sejle som skibsdreng. Han stod i lære i en boghandel i Itzehoe. Efter faderens tidlige død, blev han som 25 – årig fra 1921, bestyrer for sin mor i forretningen i Aabenraa. Han overtog den senere og drev den i 42 år. Som 65 årig ønskede han at trække sig tilbage og ofre mere tid til sin store fritidsinteresser inden for det okkulte.

 

Fire måneder uden løn

Den 1. februar 1962 blev butikken overtaget af Niels Traugot Thomsen efter en fire måneders indkøringsperiode uden løn. Der fulgte mange kunder med fra Bo Bojesens Boghandel. Så var det godt at fru Thomsen som kogekone var god til at betjene Aabenraas befolkning. Det reddede lidt af den tabte indtægt. I 1963 – 64 havde byen hele fire boghandlere.

 

Legenden Gertrud Hoeck

Den nye ejer er dansk, men stadig parat til at betjene det tyske mindretal. En tysk talende medarbejder og faktisk en legende, Gertrud Hoeck fortsætter indtil hun går på pension i 1975.

 

Gift med kokkepige

Niels Thomsen kom i boghandlerlære i Bo Bojesens Boghandel i 1935. Her blev han i 26 år. I 1959 fik denne boghandel en ny indehaver og Ludwig Wohlenberg ønskede at finde en efterfølger. Som 44 årig blev han sin egen herre. I 1943 var Niels Thomsen blevet gift med Maria Hansen. Hun var kokkepige, som vi allerede har skrevet –  i KFUM’s pensionat i Wollesgyde, hvor Niels Thomsen havde boet og spist, siden han kom til byen i 1935. Fru Thomsen blev medarbejder i hendes mands butik, men sideløbende var hun en højt anskrevet kogekone i Aabenraa.

 

En aktiv søn

Sønnen Peter er det længe siden jeg har set. Sidste gang var på Bog Forum. Han er faktisk uddannet speditør. Han sad i Boghandlerforeningens  bestyrelse som kredsformand for kreds 3 far 1987 – 93. Han sad også i forskellige bestyrelser.

 

Et godt samarbejde

Gennem årene lærer jeg også medarbejderne i Thomsens Boghandel at kende. Vi mødtes til en øl i ny og næ, og mødtes på kurser. Der herskede et godt samarbejde mellem Thomsens Boghandel og Bo Bojesens Boghandel.

 

Et eldorado af bøger

I 1967 starter sønnen, Peter Thomsen i butikken. Gennem årene lærer jeg også ham at kende. Vi er også på kursus sammen. Han er en rigtig lun fætter. I 1969 ændres firmanavnet til Thomsens Boghandel. Peter indretter Bogkælderen til salg af nedsatte bøger. Her er et sandt eldorado af dejlige bøger.

 

Dansk Supermarked sender brev

Det må have været lidt af et chok, for Niels Thomsen, at modtage et brev fra Dansk Supermarked i april 1970:

 • Vi er klar over, at Deres lejeaftale med Ludwig Wohlenberg gælder til den 1. april 1971, og at De i øvrigt har et opsigelsesvarsel på 12 måneder

Brevet indeholdt desuden forskellige advarsler. Den nye ejer skulle snarest råde over en bagbygning i ejendommens gård. Nu var det slut. I 90 år havde der her været boghandel. Og i bagbygningen havde der været mange spændende aktiviteter.

 

Et baghus med aktiviteter

Her havde Apenrader Zeitung haft sit trykkeri. Her etablerede bogtrykker M.C. Petersen sit bogtrykkeri. Han fik følge af bogbinder Fr. Nuppenau. Trykkeriet blev ved Petersens død overtaget af N.P. Mogensen.

 

Storetorv 2

Den 5. 12. 1970 erhverver Niels Thomsen ejendommen, Storetorv 2. Her lå tidligere Colosseum. Sælger er købmand Jørgen Clausen og hans søster den kendte kunstmaler Franziska Clausen. Hun havde arvet herligheden efter hendes far, byens tidligere storkøbmand, manufakturhandler Peter Clausen. Boghandelen flyttede ind i de nye omgivelser. For en tid beholdt man dog nogle af lokalerne i den gamle ejendom i nummer 5.

 

350 til offentlig bal

Coloseum var dengang Aabenraas største restaurant/dansesal. Hver 14. dag samledes her ca. 350 mennesker til offentlig bal. Lukketiden i 1878 var fastsat til kl. 23. men borgmesteren, der samtidig var politimesteren lavede en dispensation til kl. 1.

 

Konkurrenter

Nærmeste konkurrent lå i Vestergade. Den hed Salon de Thalia. Det blev senere til Stadttheater og efter anden verdenskrig til Teaterhotellet. Salen kunne her rumme 250 personer. På Hotel Danmark ved Nørreport kunne der presses 150 mennesker ind.

 

For meget drikkeri

Men ak i 1901 blev der indført en stramning. Nu måtte der kun afholdes bal hver 4. uge. Grunden var drikkeriet. Jo man kunne godt mærke at logen Good Templar var kommet til byen.

 

Husk rent undertøj

Og skal vi ikke lige have med, at sessionerne blev afholdt i Colosseum. I en annonce i Apenrader Tageblatt henstillede man til, at man mødte op i rent undertøj. Det hørte måske ikke med til normalen dengang.

 

En stor butik

Men inden vi bliver for nostalgiske går vi tilbage til Thomsens Boghandel. I 1977 udvides butikken men en tilbygning, og i 1985 overtog Peter Thomsen forretningen og udvidede den. Den er nu ret stor og strækker sig over to etager i huset fra 1700 – tallet. Forældrene fortsætter som medarbejdere. Og det er herligt at se det store udvalg af lokalhistoriske bøger i butikken. Hvorfor købte jeg dog ikke nogle flere – dengang?

 

Alle medarbejdere og boghandler – hunden

Og alle medarbejdere fra dengang, Finn, Rita, Ingrid, smukke Inge i lårkort og alle de andre, hvad mon de går og laver i dag? Ja og fru Thomsen blev jeg aldrig helt gode venner med, og det samme gjaldt vel for boghandler – hunden Vaks. Desværre holder butikken i 2004 ophørsudsalg og Peter holder 60 års fødselsdag. Den 1.10. 2004 lukkede butikken.

 

De blev boghandlere

Den første lærling i butikken, Erik Hansen blev boghandler i Gram. Og Inge Vollertsen, besøgte jeg i oktober 2011 i forbindelse med et foredrag i landsdelen. Hun ser lige så sød ud, som dengang, nu med en boghandel i Tinglev. Inge var også en af Thomsens medarbejdere.

 

Ny på Storetorv

Lars Abrahamsen som overtog lokalerne på Storetorv, er udlært hos Bog & Ide i Esbjerg. Han har været leder af Bog & Ide i Herning og kom via Varde til Aabenraa.

 

Den holdt ikke så længe

I 1962 etablerede Hans Beck en boglade i Ramsherred 14. Den holdt dog ikke længe. I 1966 ophører butikken allerede, hvorefter den flytter til Haderslev, hvor den fortsætter til 1970. En kort overgang var han medhjælper i Bo Bojesens Boghandel (1960 – 61). Efter at have afviklet sin butik i Haderslev, blev han sognepræst i Vest – Bække.

 

Kilde Se

 • Litteratur Aabenraa
 • www.borghandlereidanmark.dk
 • www.dengang.dk – diverse artikler

 

Hvis du vil vide mere:

 • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
 • Under Aabenraa kan du finde 169 artikler

 

Læs om butikker, erhverv og danskheden i Aabenraa:

 •  Aabenraa 1864
 •   Aabenraa’ s poetiske Gågade
 •  De Tre makreller fra Aabenraa
 • -Flere ture i Aabenraa
 • -Mennesker i Aabenraa
 • -Turen går til Aabenraa 1
 • -Gamle butikker og erhverv i Aabenraa
 • Aabenraa i gamle dage og mange flere 

På vores hjemmeside er der flere boghandler- artikler fra Nørrebro, Haderslev, Aabenraa, Padborg og Tønder

Redigeret 21. – 11. 2021

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Aabenraa