Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Aabenraa

Gamle butikker og erhverv i Aabenraa

April 23, 2012

Vi tager en tur fra Ramsherred 28 ned til Sønderport. Vi skal besøge en række købmandsgårde, min gamle bank, en præstegård og vække julemanden på Søndertorv. Flere steder kunne man købe æ Mütz. Vi slutter med sol – æg, som ikke har noget med en sol at gøre. Og så var der klavermusik hos Bonnich.

 

Fra Ramsherred til Sønderport

I denne artikel tager vi en nostalgisk tur fra min gamle butik, Bo Bojesens Boghandel i Ramsherred 28 ned til Sønderport.

 

En gammel købmandsgård

Vi kigger indenfor i den gamle købmandsgård i Ramsherred 40. Det er her Sønnichsen havde legetøjsbutik. Ejendommen omfattede ikke alene den store 3 – etagers hovedejendom ud mod Ramsherred, men også det gamle baghus, sammenbygget med hovedbygningen. Men her også det gamle 4 – etagers lagerpakhus, som ligger modsat den smalle smøge ud til Skolevej. Denne bygning var bygget sammen med medicinalfirmaet Max Jenne`s store forretningskompleks. I lagerpakhuset, som er opført i 1863, havde J.C. Jürgensen lager. Her var kolonialvarer, tobaksvarer og vin og spiritus.

 

En holden mand

Groskaufmann Jürgensen importerede vinfade fra Frankrig, og importerede vine fra Tyskland. I pakhuset blev vinen tappet på flasker. Snaps, rom og cognac blev tilført destilleret vand indtil en vis alkoholprocent. Tobaksvarer, cigaretter, røgtobak og skråtobak blev om-pakket i hele og halve kasser i æsker, samt i dåser af pap og metal. Jürgensen blev en holden mand. Han kunne skænke to døtre hver sit hus, da de blev gift.

Den første Jürgensen (J.C. 1859 – 1926) spadserede en tur hver morgen. Og på en sådan tur fandt han døden på fodstien, der tidligere forløb øst for Nyhavn hen forbi vandmøllen. På et tidspunkt var der 2 butikker i Ramsherred 40. Her lå Irma indtil 1963. Her var også en viktualieforretning. Her lå også i begyndelsen af 1950erne en eksklusiv damelingeri – boutique.

 

Underholdning hos Bonnich

En af døtrene i den gamle Jürgensen – familie hed Marie, hun blev også kaldet Missi. Hun blev gift med en pilot fra Vandflyvestationen Apenrade. Missi blev engageret til at underholde gæsterne hos Café Borchers i Ramsherred 33. Det var det senere Café Hansen v/ Bonnich Petersen. Og her kommer den gamle redaktør så i tanke om festen med bagermestrene i Aabenraa. Dagen efter blev jeg indlagt på Sønderborg Sygehus. Min hals var ved at lukke.

 

Willy

Hvor W.P. Schmidt i Ramsherred 53, havde købmandsbutik var der skrædder-butik. Skræddermester hed C. Lassen. Her kunne man få sin garderobe fornyet efter mål. Og Willy var en herlig fyr. Vi sad bl.a. begge i handelsforeningen. Det var hos ham, jeg lånte materialet til artiklen Aabenraas poetiske gågade. Og måske ligger der endnu oppe på lageret i Bo Bojesens Boghandel den collage jeg lavede omkring gågadens historie. I hvert fald husker jeg, lørdag morgen, hvor jeg havde tømmermænd, da ringede fru Koch oppe fra butikken:

 • Uwe du er i avisen. Det er næsten en hel side

 

Flotte piger og honningkage

Skulle man tro, at der i Handelsbankens flotte ejendom, Storegade 3 havde været et tobaksspinderi. Den gamle redaktør her på siden havde i mange år, Handelsbanken. Dette skyldes de flotte piger i banken. Og ligeledes det forhold, at bankdirektør Rudolphs kone hvert år ved juletid kom med en fantastisk honningkage til os i boghandelen. Det var lidt af et drama, da jeg skiftede til Arbejdernes Landsbank. Handelsbanken gav en række gode tilbud. Men som formand for HK blev man nødt til at skifte. Jeg sad nu pludselig i bestyrelsen af den nye bank. Men dette måtte jeg dog aflevere til afdelingssekretær, Werner Thomsen. Det var jo trods alt begrænset, hvad man kunne nå, når man også havde et fast job ved siden af.

I øvrigt kom malermester Clausen altid ind i boghandelen med en snaps til nytår. En festlig fyr, der også har besøgt mig her i København. Hans skønne datter møder jeg en gang imellem.

 

Tobaksspinderi

Tobaksspinderiet lå her i mange år. I 1797 blev det overtaget på en tvangsauktion af Andreas Andreasen. En søn overtog ejendommen og udvidede. På fabrikken blev den meget efterspurgte Apenrade skrå fremstillet. Den blev indtaget på adskillige Aabenraa – skibe rundt omkring i verden. På et tidspunkt overtog J.P. Jungreen tobaksspinderiet.

 

Tobaksspinderi

Under krigen i 1864 måtte ejendommen stille kvarter for en masse preussiske og østrigske soldater, som så mange ejendomme i Aabenraa måtte det. Denne ejendom blev i 1912 nedrevet for at give plads til Schleswig – Holsteinische Bank. Efter Genforeningen blev banken overtaget af Handelsbanken. Men i baghuset fortsatte spinderiet indtil første verdenskrig. Da ophørte tilførslen af rå-tobakker.

 

Frimurerloge og Menighed

I naboejendommen, Storegade 5, tog Frimurerlogen sin begyndelse. De holdt i mange år til ude på Haderslevvej 35. Det var også her Hotel Phønix lå. Her lå også en eksklusiv møbelhandel.

 

Menigheden flytter

Men det var også her, at Sct. Jørgens Kirkes menighed holdt deres første gudstjenester. Den første blev afholdt den 22. januar 1896. Men værten var ikke så begejstret for disse gudstjenester. Han var bange for chikane fra de preussiske politimyndigheder. Menigheden flyttede så ned til Storetorv 2, hvor man brugte den sal, der dengang lå bag ejendommen, hvor Thomsens Boghandel i mange år boede. Fra denne restaurant, der hed Colosseum, flyttede man ud til Hotel Danmark i Nørreport. Derfra flyttede man til Folkehjem. Og endelig i 1904 kunne man tage kirken i brug.

 

Sparekassen

Den 17.1.1817 afholdtes et møde, hvor 19 indbyggere var til stede. Formålet var, at oprette en sparekasse i Aabenraa. De 18 beboere indbetalte hver 10 Rigsdaler og borgmester Schow alene 100 rigsdaler. Den 27.11.1818 stiftedes så endelig Sparekassen. Den 4. januar 1819 begyndte sparekassen så sit virke fra Storegade 13. Det var her Kabelka lå, da jeg boede i Aabenraa.

Det første år indsatte 47 indskydere 1.200 rigsdaler. 1. juli 1884 blev Sparekassen omdannet til kommunal sparekasse og sat under tilsyn af Landsregeringen i Kiel. Sparekassen fik nu kontor på rådhuset med tre ugentlige åbningsdage. Og det var fre kl 14 til 16 På hjørnet ind til Sct. Nikolai Kirkeplads i Storegade 14 – 16 lå dengang Sparekassen for Aabenraa By & Amt. Siden blev det til Sparekassen Sønderjylland.

Inden den tid lå her et andet pengeinstitut nemlig Reichsbank. To mindre huse, lå inden bankinstitutionerne på grunden. De kaldtes De Folkenbergske Ejendomme. Kommunen havde erhvervet dem ved en tvangsauktion i 1910.

 

Protest fra borgerne

Meningen var at kommunen ville nedrive husene, og sælge grunden til et pengeinstitut. Men det ville Aabenraa’ s befolkning ikke. De ville have, at grundet skulle forblive ubebygget. Man havde endda afholdt protestmøde, men det hjalp åbenbart ikke. Det var dog Landmandsbanken, der i 1919 først erhvervede ejendommen.

 

Præstegård i Storegade

Storegade 15 er opført i 1733. Den var i sin tid præstegård for Sct. Nikolaj Kirke. Her var sognepræstens embedsbolig og konfirmandstue. I nr. 15 har der været herreekviperings – butik. Her var også Palma – butik med salg af smør og margarine.

 

Fritaget for militærtjeneste

I den midterste butik kom der i 1913 en slagterbutik. Slagteren hed Max Petersen. Men allerede året efter blev han sendt til krigsskuepladsen i Frankrig. Han blev såret og mødte sin gamle lærermester i Flensborg. Han leverede kød til marinestationen i Mürvig. Han manglede en faguddannet, og forsøgte at få Petersen fritaget for videre krigsdeltagelse. I 1919 blev slagterbutikken i Aabenraa igen åbnet. Og i denne butik kunne man få byens bedste medisterpølse og leverpølse. Her lå i tidens løb Importøren, Schous Sæbehus og forretningen Harley.

 

Vil du ha´en Mütz

En Mütz – fabrik var her også. Eller skal vi hellere kaldte det for en buntmager. Det var fra dengang, man havde “Königliche Preussische Realschule” Her gik man med diverse kasketter i diverse farver med diverse bånd. Ville man videre fra realklassen kunne man komme videre på gymnasiet. Og det hed på preussisk, Unter Sekunda, Ober Sekunda, Unter Prima og Ober Prima. Det oprindelige Storegade 17 blev nedrevet i midten af 1920erne. Her lod købmand Peter Jessen opbygge en stor butiks – og forretningsejendom.

 

Endnu en bankbygning

En bankbygning blev opført på hjørnet af Storegade og Kirkepladsen. Det var i 1911/12, og det var Den Nordslesvigske Folkebank, der her på Storegade 18 opførte bygningen. Dengang var der faktisk 5 banker i byen. Man havde haft et lokale i en ejendom, der lå på Skibbroen, der ind til 1920 hed Michael Jebsen Strasse. Inden den nye bygning forfandtes der på grunden en tidligere bygning. Her var både en barber og en kro.

Ved siden af i nummer 20 startede skohandler J. Boysen sin skoforretning. Men familien flyttede over på den anden side til nummer 19.

 

Cykler og pengeskabe

Mekaniker H. Weber ejede og havde værksted i Storegade 34. Ejendommen blev i folkemunde kaldt Fotograf Petersens ejendom. Weber gav fem års garanti på symaskiner. Endvidere blev der givet en vidtgående garanti på cykler. Alle reparationer udførtes under “bekjendt Soliditet” Her blev der også forhandlet pengeskabe og kasketter af eget fabrikat. Vride – og Mangelmaskiner var også til at købe for billigste priser. Ja og det var til at vride vandet ud af vasketøjet og sidstnævnte blev brugt til strygning af vasketøjet.

 

En kæmpe isenkram

Dansk Glødelampefabrik i Nygade 12 – 14 havde Jürgen von Bergen som direktør fra 1931. men inden da, drev han en isenkram indtil 1924 i lejede lokaler i Storegade 36. det var på daværende tidspunkt landsdelens største isenkramforretning. Varesortimentet bestod blandt andet af værktøj, porcelæn, glas, jernrør og legetøj, komfurer, havemøbler ja sandelig også landbrugsmaskiner. På 1. sal var der en permanent legetøjsudstilling. På 2. sal var der et stort udvalg i lampeglas.

Oprindelig var forretningen blevet drevet under navnet Schmidt & von Bergen. Ved ophøret i 1924 blev varelageret solgt til byens øvrige tre isenkramfirmaer, Lorenz Hansen Jr., Johannes Paulsen og S.P. Ewald.

 

Fritz Clausens far

Her i bygningen havde det berømte bysbarn Frits Clausens far også haft isenkram. Han døde i 1896, hvorefter enken fortsatte i hele 27 år. En møbelforretning tilhørende Castenskjold – Rasmussen lå også her. Her var der også i mange år Mahlers læderhandel. Manufakturhandler Peter Clausens imponerende forretningsejendom, Storegade 38 var kommet op at stå, men uden tårn.

 

Julemanden sover i Aabenraa

Julemaden i Aabenraa sov åbenbart på loftet hos J.A: Schmidt, korn og foderstoffer, Storetorv 4. jeg husker, at første søndag i december blev han altid vækket. Kulissen var jo perfekt. Et rødmalet pakhus med rigtige lagerdøre og et ægte hejseværk. julemanden havde stor lighed med Frants Gregersen.  Naboejendommen mod syd, havde indeholdt boghandel, bogtrykkeri og bogbinderi. Denne ejendom blev revet ned, for at skaffe plads til parkeringspladser.

 

Kaffe og cigarer

Købmandsgården er grundlagt omkring år 1800. Gamle dokumenter kan føre den tilbage til 1813. Men den har været i firmaet J.A. Schmidts eje siden 27. september 1891. Kunderne, der som regel var bønder, blev aldrig trakteret med brændevin. Men der var rigelig med kaffe og cigarer og diverse kringler og skærekager.

 

Stor handel

Størst travlhed var der, når der var kreaturmarked, grisemarked, gøglermarked og sirupsmarked. Det var ikke ualmindeligt, at bønder drog hjem med 60 – 70 pund rå kaffebønder i en sæk. At købe 10 pund tobak var ikke ualmindeligt for en storryger. Kolonialforretningen blev nedlagt i 1970. Korn – og foderstofafdelingen fortsatte. Det samme skete for afdelingen med alt til haven.

 

Masser af bøger

Egentlig burde vi så her fortælle om Thomsens Boghandel, men den fortjener en historie for sig selv. Og måske bør denne gamle redaktør på denne side også fortælle om Peter Thomsen. Men det må I kære læsere vente med. Det irriterer mig den dag i dag, at jeg ikke købte flere af alle de gode antikvariske lokalhistoriske bøger, boghandelen lå inde med.

 

Min tøj – leverandør

Vi haster over til hjørnet ned ad Søndergade. Her lå i mange år en af mine tøj – leverandører, Tip Top. Ja det startede omkring år 1900 med læge Wildfang og urmager Thøgersen. Men så tog købmand Anton Nielsen fat. Det oprindelige varesortiment omfattede hvidevarer af enhver tænkelig art, sengetøj og – udstyr, gardiner, trikotage og korsettering.

 

Sol æg stammer fra Tyskland

Og så tager vi en tur ind på Landbohjemmet. Her kunne vi passende tage et sol – æg. Egentlig skulle det jo hedde Sole – æg, for ægget har ikke nogen relationer til solen, men til den tyske by Sole. I denne by fandt man for ca. 170 år siden, at lægge æg i saltlage, efter at de var hårdkogte. .

Landbohjemmets historie går helt tilbage til 1700 tallet.

 

Kilde:

 • Litteratur Aabenraa
 • www.dengang.dk – diverse artikler

 

Hvis du vil vide mere:

 • www.dengang.dkindeholder1,783artikler
 • Under Aabenraa finder du 169 artikler 
 • Aabenraas poetiske Gågade
 • Aabenraa i gamle dage
 • De tre makreller fra Aabenraa
 • Flere ture – i Aabenraa
 • Fra det gamle Aabenraa
 •   Mennesker i Aabenraa
 • Mine 15 år i Aabenraa-
 •   Min bager i Aabenraa
 • To kirker i Aabenraa
 • Turen går til Aabenraa 1

Redigeret 22.11.2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Aabenraa