Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro

Besættelsen på Østerbro 3

Juli 24, 2008

Til 17. marts 1945.


”Far ligger og sover, mor er der ikke”. Sådan var ordene fra en 3 – årig pige en søndag morgen i Webersgade. En underbo opdagede at
begge var likvideret. Hipo – folk skyder en 12 – årig. Operation ”Môwe” bevirker, at Staten mistede sin sidste ”udøvende magt”. 40 – 50 meter af Øst-kajen bortsprænges. Røde Kors pakker stjæles på Østerport Station til internerede politifolk.

 

3. august 1944

Politivagten afhentede to tyske soldater på Trianglen. De var så berusede, at de havde tabt deres bajonetter i en sporvogn.

3 civilpersoner angreb Kl. 21.15 på Lyngbyvej ved Haraldsgade 3 tyske soldater. Den ene soldat og en forbipasserende dame blev såret af pistolskud. Den ene gerningsmand blev sandsynligvis såret i armen.

 

4.august

Kl. 1.40 blev der fundet løbesedler med antitysk tekst.

 

7. august

Kl.0.04 En mand var blevet slået ned af en civilklædt Schalburgmand. Denne havde følt sig fornærmet, fordi han var blevet kaldt ”Tysk Svin”.

 

10. august

Kl. 6.15 blev en lærling boende Koldinggade 20 1. afhentet af tysk politi. Grunden mentes at være, at han under en sejltur på Roskilde Fjord med en kammerat havde hejst et Sovjetflag.

 

12. august

Kl. 23.20 eksploderede en brandbombe på hjørnet af Ryesgade og Irmingersgade

 

13. august

To gange i løbet af aftenen var der alarm fra Østre Elektricitetsværk. Første gang havde vagten hørt skud fra gården til ejendommen Trianglen 2 og anden gang havde vagten set 2 mænd i gården til Østerbrogade 43.

 

15. august

Arbejdet blev i løbet af dagen nedlagt mange steder. Det startede på havnen, og bredte sig i løbet af eftermiddagen til de fleste virksomheder, restauranter, forlystelser og en masse butikker. Danmarks Frihedsråd opfordrede til at støtte strejken, men genoptage arbejdet onsdag morgen.

17.25 blev sabotagevagterne på Radio- fabrikken, Amerikakaj 4 ”holdt op” og afvæbnet.

 

18. august

Kl. 13.29 blev der mod en journalistelev og medlem af Sommers Vagtkorps, bosiddende Læssøesgade 4 B affyret et skud. Skuddet ramte ham i højre arm.

Kort før midnat ringede Frøken Poulsen, Jagtvej 216, 2 til station 7. Hun meddelte, at nogen var i færd med at sprænge en entredør i opgangen. Politiet blev sendt til adressen, men man kunne ikke komme ind i opgangen. På reposen på 3. sal stod en person bevæbnet med maskinpistol. Lige efter kom to tyske
soldater, der forlangte at se betjentenes Ausweiss Politivagten kom til stede, og fastslog, at det var tysk Sikkerhedspoliti, der havde foretaget en razzia på 3. sal.

19. august

Kl. 4.15 blev en mælkearbejder fra Vejrøgade 14 4. afhentet af tysk politi. Forinden var der foretaget en husundersøgelse.

Kl. 16.30 blev en frisørmester og hans hustru skudt og dræbt i deres forretning, Århusgade 95. Drabene blev begået af 3 personer, der flygtede i bil ad Strandboulevarden mod nord. Det var taxaer og de kørte til Rantzausgade, hvor personer gik hver til sit.

 

20. august

Kl. 23.20 havde Politivagten indbragt et bud, der var ansat ved den tyske Værnemagt. Han havde adresse Ryesgade 108 B. Han havde affyret sin pistol på åben gade. Det blev oplyst, at han var i besiddelse af et bevis, som ”gav ham ret til at tilslutte sig den tyske Værnemagt, når han blev ældre”.

 

23. august

Kl.22 gik tre mandspersoner og truede folk med pistoler uden for Willemosegade 56. De var dog væk, da politiet kom til stede.

 

26. august

Sabotagevagterne i fabrikken ”Ambi” blev ”holdt op” af 3 pistolbevæbnede mænd, som fratog dem 3 pistoler.

 

28. august

En Schalburgmand, boende op Schalburgkasernen på Blegdamsvej var blevet skudt ned bagfra af 2 cyklister, da han kom gående på fortovet ud for Blegdamsvej 52.

 

30. august

Kl. 20.50 var en C.B. – Brandmand ved sin bopæl i Nordre Frihavnsgade blevet ”afklædt” af to revolvermænd, der bad om ild og fulgte med ham ind i opgangen.

 

3. september

Tysk politi foretog en undersøgelse i ejendommen på hjørnet af Livjægergade og Næstvedgade.

Kl. 22.53 blev en tysk soldat skudt i det ene ben af vagtposten ved Schalburgkasernen på Blegdamsvej, fordi han ikke havde reageret på tilråb.

 

4. september

Politivagten blev rekvireret til hjørnet af Østerbrogade og Strandboulevarden, hvor 4 tyske befalingsmænd i beruset tilstand lavede gadeuorden.

Kl. 22.45 var 3 pistolbevæbnede mænd trængt ind i C.B: – Brandvagten ved Kalkbrænderihavnens Syd-kaj. De ”holdt” 18 C:B:’er ”op” og fjernede sig med 15 udrustningsgenstande og 10 røgmasker.

 

5. september

Kl. 0.40 meddelte en politibetjent, som var på jernbanebevogtning mellem Svanemøllen og Østerport, at der var affyret 2 karabinskud over hovedet på ham ud for Østre Gasværk.
7. september

Kl. Ca. 19.45 blev en politibetjent fra Station 3 afvæbnet af en civil Schalburgmand, der ved Østerport Station holdt folk op, fordi en mand havde spurgt ham, om han ikke var dansker. Da der i det samme kom en deling Schalburgfolk forbi, og disse indtog en truende holdning over for politimanden, så denne sig nødsaget til at lade Schalburgmanden gå.

 

14. september

Kl. Ca. 21.45 var der rudeknusninger i forretninger i Classensgade 47 og Strandboulevarden 13. Indehaveren af den første forretning havde tidligere været medlem af D.N.S.A.P.

Kl. 23.40 var der melding om kraftig skydning ved Blegdamsvej 6

Kl. 23.48 var Udrykningstjenesten kaldt til Svanemølle Remise, hvor nogle mennesker var set klatre over plankeværket.

 

15. september

Tysk militær var til stede i Café Luna, Jagtvej 163. Der blev skudt og foretaget anholdelser. Stationens personale var blevet afvist.  Senere blev der meddelt,
at tysk politi havde foretaget razzia efter våben. Der menes ikke, at være fundet noget, men 3 – 4 mennesker var blevet anholdt. Grunden var ukendt.

Kl. 22.30 meldte Station 7, at en politibetjent havde hørt en tysk vagtpost på Serridslevvej råbte ”Holdt” til en cyklist og samtidig skyde efter ham. Cyklisten fortsatte, og der blev igen skudt. Politibetjenten standsede op, men blev af vagtposten beordret til at køre videre. Det vides ikke, om cyklisten blev ramt.

 

16. september

Kl. 21.40 blev et antal stålhjelme røvet i Rydningstjenestens vagt, Århusgade 88.

 

17. september

Kl. 2.10 knustes en rude i Kolonialforretningen, Livjægergade 45. Formentlig var der tale om et politisk motiv, idet den tidligere ejer var medlem af D.N.S.A.P.

 

19. september

I Paris var politibetjentene gået sammen med modstandsbevægelsen. Tyskerne var bekymret over, at det samme ville blive tilfældet i Danmark. Gennem nogen tid havde man forberedt Operation Môwe. Men det var blevet udskudt på grund af uroligheder. Politiet havde fået til opgave bl.a. at overvåge jernbanestrækninger, sabotagetruende virksomheder, aktion mod sortbørshandel, kontrol af mørklægning m.m.

Politikorpset var blevet tredobbelt, så det udgjorde op mod 8.000 mand. Ikke færre end 6.000 var Civilbeskyttelsesmandskab, også kaldet CBU, hvor U stod for udrykning.

Om formiddagen slog man til. En falsk luftalarm havde ryddet gaderne. Og dem, der ikke nåede at flygte af bagtrappen blev anholdt og indsat i Shell-huset. Kontorpersonale og betjente over 55 år var sorteret fra.

Allerede fra 29. august 1943 var de forfatningsmæssige myndigheder sat ud af spillet. Med politiets eliminering mistede Staten sin sidste udøvende magt. Der blev oprettet kommunale vagtværn, der i begrænset omfang kunne fungere som ordenspoliti.

Betjentene blev ført fra Neuengamme til Buchenwald.

 

14. oktober

Lederen af Skandinavisk Telegrambureau på Sortedams Dosseringen, Hubert Gilbert blev myrdet eller nærmere likvideret. Han fik overrakt en blomsterbuket. Uheldigvis var der i buketten en pistol, som ”gerningskvinden” Ella von Cappeln tog frem ved overrækkelsen.

Den metode havde hun brugt før.

Hårdt såret blev Hubert Gilbert ført til Rigshospitalet, hvor han døde en måned senere. Gilbert havde planer om at trykke soldaterbøger og sælge dem til den tyske hær. Men det var nu ikke derfor, han blev likvideret. I 1942 var han begyndt at arbejde for den tyske udlandsspionage.

 

Efter 1. november 1944

Københavns Vagtværn blev onsdag aften kl. 22.30 alarmeret til Café Bauer i Viborggade, hvor et revolverrøveri skulle være under udvikling. Da vagtværnet ankom, viste det sig at Caféen var besat af ”Sommer – folk”.

 

7. november

En beboer fra Classensgade 57 blev dræbt af tysk politi, der hævdede, at han var sabotør.

 

8. november

En lastbil fra Dansk Industri – Syndikat l Frihavnen var blevet stoppet af en halv snes sabotører. Det lykkedes for dem at stjæle en del kanoner.

Københavns Vagtværn blev kaldt til Trianglen, hvor nogle civile tysktalende mænd gik og skød med revolver. Det lykkedes for Vagtværnet at slå revolveren væk fra den ene person. Da en flok uniformerede tyskere kom til stede kørte vagtværnet af sted med denne.

Men skydningen på Trianglen fortsatte, og der var adskillige sårede. En del Østerbro – borgere blev ligeledes frataget deres ejendele.

 

9. november

En person råbte efter en vogn, i den tro, at det var en taxa, da han befandt sig ud for den gamle politistation på Hellerupvej. Bilen standsede og beordrede personen ind i bilen. Bilen kørte ind i Fælledparken i nærheden af en sø. Personen blev ført til et træ. Man spurgte ham, om han ønskede, at blive fundet
drivende i søen næste morgen, skudt gennem hovedet. De tre tysktalende passagerer i bilen fratog ham derefter overfrakke, jakke, ur, penge og andre værdigenstande.

 

13. november

Kl. 9.45, søndag morgen ringede en lille 3 – årig pige på hos en ekspeditionschef, Webersgade 11, 3. og fortalte, at hendes far lå på gulvet og sov, og at moderen ikke var der. Den lille piges forældre boede oppe på 5. sal Ekspeditionschefen gik med den lille pige op i lejligheden og fandt faderen liggende død på gulvet, dræbt af et skud. Under noget gammelt tøj fandt man moderen, også dræbt af skud. Hun havde også en del snitsår på hals og arme. Ved ligene fandtes to tomme patronhylstre kaliber 7,65, men ingen skydevåben. Der var ikke fjernet penge eller papirer. Alt tydede på, at der var tale om en likvidering.

 

15. november

Tysk politi foretog flere razziaer på forskellige socialkontorer. Rygterne gik på, at der var udstedt falske legitimationskort. En assistent fra Socialkontoret i Wildersgade blev arresteret. Fra kontoret i Rosenvænget blev der også arresteret folk. I en skuffe hos en af kontordamerne fandt man illegale blade. Man fandt også hendes legitimationskort, og gav besked om, at hun kunne hente bladene i Shell-huset.

En bombe eksploderede i et skib, der lå til reparation i Nordhavnsværftet. Det var det tidligere S/S Douro, der var ejet af DFDS, men som efter et forlis i Østersøen var erhvervet af et tysk rederi.

 

1. december

Ved 6 – 7 tiden hørtes to voldsomme eksplosioner. Det viste sig, at stamme fra en sabotage på det gamle Nielsen & Winthers Fabrikskompleks på Blegdamsvej, hvor der lå forskellige industrivirksomheder, der delvist arbejdede for tysk regning…

En halv snes sabotører rykkede ind på Nordisk Fjers fabrik på Strandboulevarden, hvor firmaet Bjelke L. Rasmussen havde lejet lokaler til systue. Der blev arbejdet med tyske uniformer. Der blev sat ild i en del tøj, men skaden syntes ikke ret stor.

 

13. december

En kontorist med bopæl, Odensegade 28, blev anholdt efter at have været uterlighed overfor en mindreårig dreng. Han havde papirer på sig fra organisationen Todt.

 

14.december

En tysk soldat blev skudt ud for Vognmandsmarken 39. Værnemagtens Ambulance kørte ham til Vognmandsmarkens Skole, men det mentes, at han allerede var død ved ankomsten hertil. Gadens beboere holdt sig så vidt muligt inden døre.

 

18. december

Ved 16 – tiden blev en tysk soldat dræbt på Strandvejen ud for Sions-kirken. Han forsøgte at afvæbne to sabotører, men efter at den ene var afvæbnet, skød den anden soldaten ned, hvorefter de begge flygtede fra stedet.

 

2o. December

Grosserer H.V. Petersen, Strandvej 136 A blev skudt ud for Strandvej 211. Han døde på stedet, og man har intet spor af revolvermændene. Den myrdede var Schalburgmand, og havde tidligere optrådt i uniform.

 

22. december

En mand på vej ind i ventesalen på Østerport Station blev i eftermiddags beskudt. Han blev dog ikke ramt.

 

27. december

Vagtværnet blev kaldt til Café International, Toldbodsvej 40, hvor man fandt en kvinde, med bopæl på Herninggade 10, liggende på gulvet med dybe hug i hovedet. Overfaldet havde fundet sted i baglokalet, hvor der lå en større blodpøl. Derfra var fruen slæbt ud bag skænken i restauranten.

Der var knust en rude i et vindue til Caféen, og herfra var gerningsmændene kommet ind i lokalet.

Vidner forklarede, at de havde hørt lyden af splintret glas, og set 3 tyske marinesoldater komme løbende bort fra ejendommen. Fruen var meget medtaget, men var atter kommet til bevidsthed. Nogle minutter efter at Vagtværnet var kommet til stede, ankom Sommers Vagtkorps, hvorefter Vagtværnets folk trak sig tilbage.

 

28. december

Til aften blev en ca. 20 – årig mand fundet dræbt af revolverskud på Trianglen. Han blev bragt til Rigshospitalet, men det var ikke muligt at fastslå hans identitet, da han ingen legitimationspapirer havde på sig.

 

30. december

En overlæge, bosat Østbanegade 19, blev afhentet af det tyske politi og ført til Politigården. Forinden havde det været foretaget razzia i den klinik, som overlægen arbejdede i.

 

1945

2. januar

Maskinfabrikken Præcision, Emdrupvej 28 blev kl. 7.15 sprængt i luften. Der var udlagt 2 bomber, hvoraf den ene eksploderede. Fabrikken fremstillede drejebænke.

 

4. januar

Ved middagstid blev to personer indbragt til Kommunehospitalet. De havde været i konflikt med tyske soldater i nærheden af Den Frie Udstillings Bygning. Den ene var alvorlig kvæstet i hovedet.

Senere blev en anden indbragt til Rigshospitalet. Han havde været i konflikt med tyske marinesoldater.

 

5. januar

I kvarteret omkring Jagtvejen, den tilstødende strækning af Strandvejen og Strandboulevarden blev der under en luftalarm foretaget en større razzia. Da luftalarmen blev afblæst, trådte en mængde uniformerede mænd ud fra gadedørene i Urbansgade og skød løs. Under skydningen flygtede alle trafikanter
omkring det store gadekryds. En mand fik et skudsår i højre lår. Han kunne dog bringe sig i sikkerhed i Øresundsgade (Vordingborggade), hvorfra han blev hentet i en ambulance.

 

9. januar

En sekretær, hvis bopæl var Melchiors Plads 4 blev på vejen fra Triangelteatret til Nordre Frihavnsgade frarøvet en håndtaske, indeholdende 527 kroner. Røveren, en mand i tysk marineuniform, forsvandt ned ad Odensegade.

 

12. januar

Ved 22.30 – tiden blev 2 tomme godsvogne sprængt i luften på Østerport Godsbanegård. Antagelig havde sabotørerne taget fejl. I nærheden stod et par vogne beregnet til den tyske Værnemagt. Ved eksplosionen knustes en del ruder på stationen og ejendomme i nærheden.

 

13. januar

Maskinfabrikken Præcision på Emdrupvej blev igen udsat for sabotage

 

16. januar

Et hold sabotører trængte igen ind på Skrædderiet i Classensgade 71, hvor der blev syet uniformer. Der anbragtes brandbomber, men ikke alle antændtes. Det pågældende skrædderi havde tidligere været udsat for sabotage.

17. januar

I løbet af formiddagen rykkede en halv snes sabotører ind hos Siemens, Blegdamsvej 124. De tog en del tegninger og lignende med vedrørende tysk arbejde.

 

21. januar

Ved 9 – tiden opstod der et voldsomt skyderi på Melchiors Plads. En del mennesker blev kørt på hospitalet. To blev dræbt. Det var den konstituerede chef for Schalburgkorpset, premierløjtnant Madsen, og en anden person, der havde en fremtrædende stilling i korpset, købmand Kaj Kragh – Nielsen.

 

22. januar

I forrige uge var sabotagen mod Hans Justs Magasiner i Århusgade rettet mod 4. og 5. sal. Denne gang var der 3. sal, der gik ud over. Bevogtningen blev både varetaget af tyske soldater samt firmaets egen vagtpersonale. Man antog, at sabotørerne var kravlet over et plankeværk til Viborggade og forsvundet af samme
vej. Efter eksplosionerne hørtes der skydning, men ingen mentes at være ramt.

 

25. januar

Direktør Arne C. Poulsen ”Sesam Laase – Service”, Koldinggade 14, blev arresteret. Senere på dagen hentede det tyske politi en personbil, der tilhørte Direktørens familie. Vognen stod i garageanlægget, Middelfartsgade 15.

 

27. januar

Et stort antal tankanlæg blev beskadiget ved en sabotage, blandt andet Randersgade 7, hjørnet af Kalkbrænderivej og Skanderborggade og Strandvejen 42.

 

30. januar

En assistent, bosiddende Østerbrogade 34 blev til aften skudt. Han blev ramt i lungen, og en kugle var gået ind i venstre side lige over hjertet. Man mente, at han samarbejdede med det tyske politi.

Ved 18 – tiden hørtes to eksplosioner ude fra Svanemølleværket. En kulkran i Kalkbrænderihavnen, tilhørende firmaet Tuxen & Hagemann blev sprængt i luften.

 

7. februar

En række tankstationer blev i nattens løb sprængt. Det gjaldt bl.a. i Classensgade og Århusgade.

 

8. februar

Endnu en af Bohnstedt Petersens virksomheder, nemlig Autoropas Værksted, Østerbrogade 6 er blevet ødelagt ved sabotage. Sabotørerne trængte ind i virksomheden ved 16 – tiden og gennede arbejderne ud, hvorefter der blev anbragt bomber. Ved den efterfølgende eksplosion og brand blev virksomheden fuldstændig ødelagt.

 

12. februar

En ambulance blev kl. 7 kaldt til Classensgade 15, hvor en ukendt mand var blevet skudt i venstre lår.

 

13. februar

En mand, om hvem man kun ved, at han hed Larsen, blev til aften skudt gennem hovedet.

 

14. februar

7 Hipo – mænd var mødt op for at anholde en specialarbejder Webersgade 26 1.sal. Han kom i afhøring på Politigården. Han blev sigtet for at have udstedt falske legitimationskort, og deltaget i dannelse af illegale politigrupper. Han blev mishandlet på Politigården, senere kørt til Vestre Fængsel og ført til Frøslev.

 

15. februar

Om morgenen lagde tre modstandsfolk sig i skjul i nærheden af Franz Lomborgs og hans mors hjem i Vognmarken. Franz var tilknyttet Birkedalsgruppen. Da han tog af sted mod skolen gik modstandsfolkene til angreb og skød ham.

Birkedals-gruppen mistænkte skolelederen Keld Hjortø for at stå bag likvideringen. Så han blev skudt næste dag.

Kl. 20 skete der en stor sabotageaktion i Frihavnen, hvorved 40 – 50 m af Øst-kajen blev sprængt og to kraner styrtede i vandet. Øst-kajen løb parallelt med Langelinie på Frihavns-siden. Skaden var så omfattende, at kajen foreløbig ikke kunne bruges.

Senere på aftenen blev Brandvæsnets ambulance kaldt til J.E. Ohlsensgade 7, hvor en mand havde fået et strejfskud i venstre skulder. Han blev bragt til Kommunehospitalet.

 

17. februar

Tyskerne spærrede ved 15 – tiden adgangen til Frihavnen og standsede arbejdet en times tid. Spærringen blev foretaget i forbindelse med nogle beslaglæggelser. Det gik ud over Det danske Kulkompagnis og de Forenede Kulimportørers Kulpladser i Kalkbrænderihavnen

En smed, bosiddende i Næstvedgade 5 blev såret i den ene arm af et skud.

 

21. februar

Vagtværnet blev kaldt til Jacob Erlandsensgade 7, hvor man havde en formodning om, at der foregik et biltyveri. Men da vagtværnet kom ind i gården, blev de mødt med ”Stands – eller vi skyder”. Samtidig kom fire personer bevæbnet med maskinpistoler fra Sommers vagtværn ud gennem porten. Pludselig kom en bil ud af porten. Den kørte i fuld fart ned ad Jacob Erlandsens gade mod Østerbrogade. Sommer – folkene sendte en skudsalve efter bilen. Denne blev ramt to gange, men bilen fortsatte. Chaufføren, der ejede bilen troede, at Sommer – folkene var bilrøvere.

 

24. februar

Tidlig morgen fandt man på hjørnet af Collinsgade og Øster Søgade en mand dræbt af 14 – 15 skud. Den dræbte blev identificeret som nattevægter.

 

25. februar

Kl. 21.50 blev der forøvet sabotage mod Johannesen & Lunds maskinfabrik, Ryesgade 55. Fabrikken, der havde til huse i stuen blev udsat for en bombesprængning. Der udbrød brand og lokalet blev fuldstændig ødelagt. En vinhandler på 1. sal fik også store del af sit lager ødelagt.

 

2. marts

En del bevæbnede mænd foretog om formiddagen en afspærring i kvarteret omkring Frithiof Nansens Plads, mens andre trængte ind i baronesse v. Bülows lejlighed i nr. 8, hvor de skød baronessens datter, Fru Lüders. Fruen blev ramt af flere skud i hovedet og døde på stedet

Om eftermiddagen blev en 12 – årig dreng såret på Strandboulevarden efter skud fra Hipo – folk. Han blev råbt an, men blev bange og løb.

På Serridslevvej blev kaptajn Erik Holst dræbt ved et attentat. Morderne sad i hans lejlighed og ventede på ham.

En søn til kaptajnen er blevet arresteret, og man antog, at en anden søn ligeledes var taget.

 

11. marts

To beboere fra Østerbro, den ene bosiddende Kanslergade 4 blev fundet dræbt på Jægersborg Allé.

10.000 flygtninge var ankommet til København. De tyske myndigheder beslaglagde derfor blandt andet kommuneskolerne i Holsteinsgade, Østre Farimagsgade, samt statsskolen Østre Borgerdyds Gymnasium og den private Ingrid Jespersens Skole i Nordre Frihavnsgade. Der forventedes beslaglæggelse af yderligere to kommuneskoler på Østerbro.

Og det skete allerede dagen efter. Ja det gik endda ud over hele tre skoler. Randersgades Skole, Vibenshus Skole og den private Sankt Joseph Skole, Østerbrogade 7d. Nu var det kun en kommunal skole på Østerbro, der ikke var beslaglagt. Det var Strandvejsskolen.

Eleverne på Øster Farimagsgades Skole blev henvist til Ryesgades Skole, hvor der undervistes i tiden kl. 13 til 16 eller 17., mens Ryesgades Skolens egne elever blev undervist i formiddagstimerne. Eleverne på Holsteinsgades Skole blev henvist til den gamle filialskole, Rosenvangs Skolen, hvor der indtil videre blev foretaget 3 – holds undervisning. For de sidste to beslaglagte skolers vedkommende måtte man give op og lade børnene få ferie indtil videre. Afgangsklasserne på Ingrid Jespersens Skole fik husly på Danmarks Tekniske Højskole.

 

13. marts

En mand, bosiddende Strandvej 98 4. sal blev til formiddag skudt i sin cigarbutik, Strandvejen 167. Et stort antal sårede soldater og syge flygtninge var ankommet til Frihavnen inden for den sidste måned.

 

15. marts

Københavns Vagtværn anholdte 5 personer, der alle var ansat hos vognmand Geertsen, Østerbro Godsbanestation. De havde indrømmet, at have stjålet Røde Kors pakker til internerede politifolk. Man havde en formodning om, at der ville ske flere anholdelser i sagen.

Ryparkens Badmintonhal var nu også kommet i brug til indkvartering af flygtninge.

Artikelserien om besættelsestiden på Østerbro fortsættes

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Litteratur Østerbro
 • Div. artikler – Besættelseslitteratur

Hvis du vil vide mere: 

 • www.dengang.dkindeholder1.783artikler
 • Under Østerbro finder du 101 artikler 
 • Under besættelsestiden (Før/Under/efter) finder du 362 artikler 
 • Skud i Vordingborggade
 • Riffelsyndikatet på Østerbro
 • Krigens Købmænd
 • Danske Våben til tyskerne
 • Flere sabotager på Østerbro
 • Hagekorset i Parken
 • Mordet i Vordingborggade (Øresundsgade) 1942
 • Sabotører ofg stikkere på Østerbro
 • Besættelsen på Nørrebro 1- 4
 • Kastellet 9. april 1940
 • En tur på Frihedsmuseet

Redigeret 29. – 01. – 2022

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro