Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Besættelsen på Nørrebro 3

Juli 24, 2008

Til 31. juli 1944.

Sabotører og Dansk Politi var i kamp med hinanden. Danskere, der arbejde for tyskerne blev likvideret på åben gade. På Nørrebro ville man ikke finde sig i spærretiden. Man gjorde oprør. Varehuset Bulldog blev plyndret. Masser af tysk venlige virksomheder blev sat i brand eller bombet.

 

4. april 1944

Kl. Ca. 23.30 kom en C.B: til sin bopæl, Thorsgade 31, hvor han på trappegangen blev holdt op af 2 personer, som med pistol truede ham til at aflevere sin politistav.

 

9. april

Kl. 9.16 havde 3 revolverbevæbnede mænd indfundet sig i ejendommen, Nordre Fasanvej 234, hvor de medtog en dreng ved navn Foged. De fik med drengen til Mimersgade, og kørte derfra i Droske. Kl. 9.35 kom drengen atter hjem til bopælen. Han var taget i Droske til hjørnet af Rådmandsgade og Tagensvej, hvor han blev sat af med pålæg om intet at sige. Det var muligvis tyskere, der havde bortført ham.

 

15. april

Kl. 20.50 blev Politivagten tilkaldt til ”Tyrolerkroen”, Jagtvej 64 i anledning af optrin mellem Schalburgfolk og nogle civile danskere.

 

16. april

Kl. 19.10 blev der på Nørrebros Runddel anholdt 3 mandspersoner for beruselse og gadeuorden. Det viste sig, at 2 af dem var ansat af den tyske værnemagt som vagtmænd.

Kl. 22.05 affyrede en vagtmand ved Understationen, Fælledvej 12 to skræmmeskud i anledning af, at han havde set 2 mænd forsøge at klippe pigtrådshegnet til stationen.

 

17. april

Kl. 11.45 anholdte Kriminalpolitiet 2 pistolbevæbnede mænd i ejendommen, Slotsgade 29.

Kl. 17.15 var der på Nørrebros Godsbanestation begået et røveri af 16 tromler benzin. En jernebane-funktionær og en anden civil person, der opdagede røveriet blev truet med pistoler.

 

18. april

Kl. 23.20 skete der flere bombeeksplosioner i Skandinavisk Motor- Co. Lundtoftegade 106, og der udbrød brand. Kl. Ca. 0.45 var ilden under kontrol. Alle virksomhedens bygninger var da ødelagt. Alle tyske motorvogne, der befandt sig i bygningerne var udbrændte. Mange ruder i de omkringliggende bygninger blev beskadiget.

 

21. april

Der er i døgnets løb meldt om Fantasibomber i Gades Møbelmagasin, Rantzausgade 32 og Nørrebros Biografteater, Nørrebrogade 37.

 

28. april

Kl. 23.25 meddelte Station 8, at en bombe var eksploderet på hjørnet af Tagensvej og Rådmandsgade, hvor den var anbragt på fortovet udfor en urtekræmmerforretning. Forretningen blev ødelagt.

 

30. april

Kl. 1,45 hørtes skydning på Jagtvej udfor ejendommen nr. 9. En æske patroner blev fundet på stedet.

 

1 Maj

Kl. 15.45 truede en mand med pistol i Kaffebaren, Blågårdsgade 35. Han blev anholdt på gaden, hvor han gik og svingede med våbnet. Han tilhørte det tyske Sikkerhedspoliti, som var ude at foretage anholdelser.

 

11. maj

Posterne på Nørrebros Runddel havde fået underretning om, at der var anbragt en bombe ved et af ”hellefyrene” på Runddelen. En afspærring blev foretaget,
men ”bomben” viste sig at være en tom pilsnerflaske.

Kl. 20.15 fandt et ”hold op” sted på Maskinfabrikken, Nørre Allé 3, som arbejdede for Værnemagten. 3 pistolbevæbnede mænd brød et skab op og fjernede sig derefter.

Kl. 23 var der blevet skudt fra telefoncentralen Nora i Baggesensgade.

Kl. 23.04 skete der en eksplosion i Stefansgade. En bombe var lagt udfor Læderforretningen i nr. 20 som blev ejet af et medlem af D.N.S.A.P. Butiksruden og ruder i de omliggende ejendomme blev knust.

 

18. maj

Kl. 0.20 blev Politivagten tilkaldt i anledning af spektakler i en linje 19 sporvogn på Åboulevarden ved Blågårdsgade. En SS – mand og en civil dansker var impliceret. SS – manden havde afgivet nogle skud i luften.

Kl. 6.35 bliver indehaveren af Sigurdsgade 9, st. anholdt af tysk Sikkerhedspoliti.

Kl. 15.27 blev sabotagevagt Ernst Otto Møblus dræbt ved revolverskud ud for Fælledvej af tre til fire cyklister, der forfulgte ham.

Under skydningen kom Overbetjent A. Jørgensen, Station 1, der var på vej til tjeneste, til stede. Da han forsøgte, at komme den overfaldne til hjælp, blev han forsøgt afvæbnet. Men da det ikke lykkedes, skød en af gerningsmændene ham ned bagfra. Han blev ramt af et projektil, der var gået gennem maveregionen.
Han blev straks opereret på Rigshospitalet. Betjenten var ikke uden for livsfare.

 

19. maj

Kl. 4.50 foretog tysk politi en husundersøgelse på Jagtvej 25, 2. sal. Der blev skudt ind gennem entredøren. Indehaveren sigtedes for at være i besiddelse af skydevåben.

Kl. 8.50 blev et reservepostbud, der formentlig var Nationalsocialist skudt i Baggesensgade 19.

 

20. maj

Kl. 21.30: Efter Udenrigsministeriets ordre overtog politiet bevogtningen af Teknosan, Ryesgade 21.

 

29. maj

Kl. 15.43 rekvireredes Politivagten til Nørrebrogade og Griffenfeldtsgade, hvor en tysk politimand i en sporvogn havde anholdt en dansk mand, der sigtedes for fornærmelser mod den tyske Værnemagt.

 

3. juni

Kl. 7.42 indfandt flere sabotører sig hos Smith, Mygind & Hüttemeiers Maskinfabrik, der lå mellem Nørrebrogade 66 og Guldbergsgade 27, og lagt nogle bomber. Station 6 sendte en transportvogn med overbetjent Bervild til stedet. Men de kom kun til Nørrebrogade 66, hvor de blev holdt op af 4 sabotører
med maskinpistoler. Sabotørerne kørte derefter omkring hjørnet til Guldbergsgade, hvor de affyrede en maskinpistolsalve mod politiets vogn. Det ene forhjul punkterede og benzintanken blev gennemboret. Overbetjent Bervild og politibetjentene skød derefter mod sabotørerne. Det menes, at der blev ramt et par stykker af dem.

Der var sket stor skade på fabrikken. Ca. 4 bomber var eksploderet, og da man mente, at der lå flere u-eksploderede bomber, trak politiet og brandvæsnet sig tilbage. Politiet foretog en afspærring af området.

Kl. 9.30 havde Sprængningskommandoen demonteret de forskellige bomber. Skaden blev skønsmæssigst opgjort til ca. ½ million kroner.

 

4. juni

Sabotagevagterne på Titan, Tagensvej havde skudt efter 2 mænd, der havde stukket hovedet op over plankeværket til fabrikken.

 

6. juni

Kl. 23.23 meldtes om rudeknusning i vaskeriet Guldborg, Guldbergsgade 84, hvor tidligere lignende attentater havde fundet sted.

 

8. juni

Kl. 23.52 meldte Udrykningstjenesten, at der havde indfundet sig 15 – 20 sabotører på Pedersen & Wraa´s Maskinfabrik i Heimdalsgade. Sabotørerne havde anbragt flere bomber i virksomheden. 2 eller 3 bomber eksploderede og forvoldte en del skade. Der blev senere fundet 17 u-eksploderede bomber i fabrikken.

 

13. juni

Kl. 20.08 meddelte husejeren i Gormsgade 8, 1 at der var affyret et pistolskud i lejligheden ovenover, således at projektilet var gået gennem loftet. Man mente at det var en ”krigsfrivillig”, der havde skudt.

 

14. juni

Kl. 0.08 trængte 10 – 15 sabotører ind i Petersen & Wraaes Maskinfabrik, Heimdalsgade 32, hvor de med pistoler holdt vagten op, og derefter lagde bomber forskellige steder i virksomheden. Der opstod en ubetydelig brand, men bombernes sprængning havde forvoldt ret stor skade. Virksomheden arbejdede for
den tyske Værnemagt.

Kl. 21.01 blev en politibetjent truet med en pistol af en dansktalende person i tysk Sikkerhedstjeneste. Det skete på gaden ud for Fælledvej 2., hvor betjenten måtte skride ind mod nogle unge mennesker, der lavede gadeuorden. Manden fra det tyske Sikkerhedspoliti nægtede herunder at forlade stedet.

 

15. juni

Kl. 22.40 blev stud. Med. Fritz Købbe dræbt ved pistolskud på hjørnet af Nørre Allé og Skt. Hans Torv. På liget blev der fundet Ausweis nr. 92, formentlig
udstedt af det tyske Sikkerhedspoliti. Hans stillingsbetegnelse blev anført som Kriminalangesteller. Endvidere fandt man Personalausweiss og Waffenschein. Skydningen blev hørt af Ordenspolitiets befalingsmænd på Station 6. De havde kontor på Skt. Hans Torv 3. Overbetjente løb straks ud på torvet, og så den døde ligge på fortovet.

De så en ukendt mandsperson beskyde afdøde, mans han lå på fortovet. Politimændene beskød straks gerningsmanden med deres pistoler. Gerningsmanden kastede en håndgranat eller lignende mod de danske politimænd, hvorefter han flygtede på cykel ned Ad Nørre Allé mod Tagensvej. Inden de danske betjente kunne få fat i et befordringsmiddel, var gerningsmanden over alle bjerge.

 

20. juni

Kl. 6.45 meldtes, at Studentergården på Tagensvej var blevet besat af tysk politi, der foretog ransagninger. Der blev anholdt 11 studenter. Politiet blev sendt til stedet. De sørgede for afspærring af Tagensvej og de omliggende gader. I løbet af døgnet var der to gange melding om fantasibomber mod Buldog, Nørrebrogade 16.

 

21. juni

Kl. 15.42 blev Politivagten sendt til Nørrebros Runddel. Her havde en SS – mand truet med revolver.

 

24. juni

Kl. 3.04 meddeltes der, at der var sket to voldsomme eksplosioner på Studentergården, Tagensvej. Det skete betydelig skade på bygningen og 4 personer blev såret.

Kl. 17.30 skete der en eksplosion i maskinfabrikken FKL, Tagensvej 99. Der var sket stor skade.

 

26. juni

Med virkning fra denne dag har de tyske myndigheder bestemt, at der indføres spærretid i tiden fra kl. 20 til kl. 5. samt forbud mod sammenstimlen af enhver art.

En del mennesker samlede sig på gaden på Nørrebro mellem 20 og 24 og trodsede dermed spærretiden. Tysk politi rykkede ud og skød efter folk. Flere steder er der skudt mod det tyske politi fra husene.

Til hospitalerne i København blev der indbragt i alt 55 personer, hvoraf seks døde.

 

27. juni

På en del gader på Nørrebro blev der tændt bål midt på kørerbanen. Ved midnatstid ebbede uroen ud.

 

28. juni

Kl. 2.15 blev der på hjørnet af Griffenfeldtsgade og Rantzausgade lavet barrikader.

Kl. 23.08 var tysk militær gået i stilling i Elmegade, idet der skydes på dem fra Baggesensgade og formentlig også fra Slotsgade.

Der var i døgnets løb Fantasibomber mod Osram, Struensegade 15 og Brødrene Jørgensens Mekaniske Værksted, Nørrebrogade 52.

 • Læs også beretningen ”Nørrebro 9 dage i sommeren 1944

Omkring 100 københavnerborger mistede deres liv under urolighederne i de 9 dage, og seks gange så mange blev såret, mange livsfarligt. Generalstrejken var i gang. I løbet af fredagen var der ca. 40 brande i byen. Blandt de største var branden på Buldog,
Korsgade 16 og på Konfektions-fabrikken, Stengade 36 – 38.

Efter middagstid havde der været en demonstration på Nørrebrogade ved Buldog. Politiet forsøgte at sprede mængden, men det mislykkedes. Efter at menneskemængden havde plyndret varehuset, blev mange af varerne kastet på bålet midt på Nørrebrogade. Brandvæsnet havde også svært ved at komme frem
på grund af væltede biler og barrikader. Brandmandskabet fik mange opfodringer til at lade det brænde. Efterhånden var der også brand i Ravnsborggade 4.

Ved 17 – tiden udbrød der brand i Konfektions-fabrikken, Stengade 36 – 38. Her var der også tale om en sabotageaktion. Man leverede blandt andet uniformer til den tyske Værnemagt. Da brandvæsnet kom til stede, brændte det allerede i flere etager. De blev truet af den store folkemængde. Men det lykkedes, at få vendt stemningen.

Branden truede med at brede sig til de nærliggende beboelsesejendomme. Ved branden i Korsgade var det på et tidspunkt vanskeligt at få folk til at hjælpe brandmandskabet, da tyske vagtposter skød livligt i kvarteret.

Antallet af ambulanceudrykninger på grund af uroligheder var mange omkring Blågårdsgades – kvarteret, Nørrebrogade og fra søerne til Runddelen.  Barrikaderne var der mange af. Og ambulancefolkene havde vanskelige vilkår, for ofte blev der skudt i gaderne.

 • Vi har flere artikler, der går dybere ind i plyndringer af butikker på Nørrebro i de dage og tyskernes reaktioner. 

 

11. juli

Kl. 12 og kl. 17 blev der lagt kranse og buketter på Nørrebrogade til ære for de faldne danskere under Folkestrejken.

 

14. juli

Politivagten blev kaldt til Restaurant ”Eldorado”, Sjællandsgade 3. Her truede en person fra det tyske Sikkerhedspoliti med sin pistol.

 

15. juli

Kl. 21.05 afhentede Politivagten to berusede, civile Schalburgmænd, der i Café Papegøjen, Nørrebrogade 209, havde truet med pistol.

22. juli

Politivagten blev kl. 18.50 kaldt til Caféen i Griffenfeldtsgade 6, hvor en person, der tilhørte Schalburgkorpset i Ringsted, havde truet gæsterne med sin pistol.

 

25. juli

Kl. 7.17 blev en marinevægter, bosiddende Rådmandsgade 89 fundet dræbt med pistolskud ved Universitetsbyen på Nørre Fælled. Drabet blev begået af to unge mennesker, der kom gående. Der blev først afgivet et skud mod marinevægteren, der var på cykel, hvorefter han væltede. Da han lå på gaden, blev der endnu affyret et skud mod ham, hvorefter de unge mennesker forsvandt. Ja vi gentager lige samme historie, fra en anden kilde.

Det var tidlig morgen En kraftig mand med en uniformslignende jakke kom cyklende af Nørre Allé ved Rigshospitalet. Det han ikke vidste, var, at det var hans sidste minutter. Han var dansk vagtmand ved et tysk korps. Og to medlemmer fra BOPA ventede på ham. Da tromlerevolveren blev spændt, kom der et suk fra ofret. Han forsøgte at køre væk fra sine forfølgere. Men manden blev indhentet og revolveren blev affyret i nakken på ham. Med et brøl faldt han af cyklen. To
skud i panden gjorde det endelig af med ofret. De to modstandsmænd sprang på deres cykler. Ved næste kryds skiltes deres veje.

Beretningen om Besættelsen på Nørrebro fortsættes

Kilde:

 • Litteratur Nørrebro 
 • www.dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil vide mere: 

 • www.dengang.dkindeholder1.783artikler
 • Under Nørrebro finder du 304 artikler 
 • Under Besættelsestiden før/under/efter finder du 362 artikler

 

 • Besættelse på Nørrebro 1-5 
 • Modstand og besættelse på Nørrebro 
 • Sabotage på Nørrebro 1-2 
 • Likvideret på Nørrebro 
 • Nørrebro 9 dage i sommeren 1944 
 • De fem barske år på Nørrebro (NørLiv24) 
 • Da Buldog brændte (NørLiv) 
 • Buldog på Nørrebro
 • De tyske flygtninge på Nørrebro 
 • Nørrebro 1945 – to episoder 
 • Nørrebrogade 156 
 • Nørrebro – flere sabotager 

Redigeret 4.04. 2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro