Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier

Vikingegravpladsen på Højstrup Hede

September 12, 2019

Vikingegravpladsen på Højstrup Hede

Dengang var vandstanden højere og gravpladsen lå tættere ved vandet, Specielle skibssætninger er til minde om betydningsfulde vikinger. Gravpladsen er fra 800 – tallet eller og så kaldet tidlig vikingetid. De mange fordybninger minder om alle de sten, der er fjernet i tidens løb. Gravpladsen blev fredet i 1881.

 

 

På markerne ved Tømmerby Fjords østlige bred i Vester Hanherred ligger der en gravplads, der stammer fra vikingetiden. Dengang var vandstanden højere, og pladsen lå tættere på vandet med udsigt over fjorden. Blandt de mange grave findes der også de specielle skibssætninger, der blev rejst som minde om betydningsfulde vikinger. Et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer.

 

 

Gravpladsen består af over en snes, især cirkulære småhøje, enkelte ikke mere end 50 cm høje. De små høje, hvoraf nogle enkelte dog er ovale eller trekantede af form, har både rummet jordfæstegrave med ret fattige gravgaver og brændte lig og brandgrave. Derudover findes her fire ret medtagne skibssætninger og omkring 75 fritstående sten.

 

 

Skibssætningerne, som har lidt under stentagning op gennem tiderne, er dannet af buede rækker af mere eller mindre oprejste sten. De øvrige sten på gravpladsen er både blevet tolket som rester af endnu mere forstyrrede skibssætninger eller måske helt andre stenanlæg og som egentlige bautasten, eftersom indskriftsløse mindesten også indgik i vikingetidens gravkult.

 

 

I en enkelt af højene er der f.eks. fundet seks bautasten anbragt i række over graven, men dækket af den lille jordhøj. Ud fra undersøgelser af gravgodset i nogle af gravene har man tidsfæstet Højstrup Hede-gravpladsen til begyndelsen af 800-tallet, det vil sige fra tidlig vikingetid.

 

 

På gravpladsen oplyser de mange tilgroede fordybninger, at mange sten er blevet gravet op. En at de tilbageblevne sten bærer præg at, at man forgæves har forsøgt at kløve den. Stenene er sikkert blevet anvendt som fundamenter på gårdene og slået til skærver på vejene.

 

 

Gravpladsen blev fredlyst i 1881

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier