Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier

Odden – Willumsen Samlingen

August 31, 2019

Odden – Willumsen Samling

790 værker af J.F. Willumsen hænger der på Odden herregård i Vendsyssel. De hænger i klumper. Mange er såkaldte forstudier. Således kan man opleve hele 200 skitser til et enkelt billede. Engang udgjorde herregården i Odden fire længer. De to endnu bevarede fløje er fra 1500 – tallet. Willumsen havde ingen speciel tilknytning til Vendsyssel. I en periode var han på badeferie i Skagen. Men det er takket være Victor Petersen, at billederne hænger her. Han grundlagde samlingen i Ribe. Men det blev efterhånden for dyrt for ham. Jens Ferdinand Willumsen var med til at stifte ”Den Frie”. Han var gift to gange. Begge hans hustruer har han brugt som modeller.  Fra 1930 frem til sin død levede han sammen med en fransk danserinde og malerinde som inspirerede ham meget. I 1957, året før hans død etablerede han J.F. Willumsens Museum i Frederikssund.

 

 

790 værker af Willumsen

 

Uanset om man synes om maleren J.F. Willumsens værker eller ej, så er et besøg på Willumsen Samlingen på Odden Herregård i Vendsyssel noget ganske særligt.

 

 

Det er for det første et besøg på en af disse herlige små herregårde der heldigvis ikke har ændret sig ret meget, og som stadig ligner det, den er en rigtig nordjysk herregård med masser af stemning og fint interiør. Men for det andet er det også et besøg på en udstilling over J.F. Willumsens værker.

 

 

Rum efter rum, sal efter sal, gang efter gang – det ene maleri, tegning, skitse og stik efter det andet. Det lyder sikkert af “for” meget, og det kunne det også godt være, for der hænger nøjagtigt 790 værker af Willumsen på Odden. Tænk engang – 790 værker af den samme kunstner! Det er imponerende at gå på opdagelse i, og underligt nok er det ikke uoverskueligt. Det er netop det fantastiske ved Willumsen og Odden.

 

 

Forstudier

 

Når man ikke bliver træt af at se på alle disse værker, er det, fordi de hænger i “klumper”. F.eks. en stor væg, hvor der alene er forstudier til

“En bjergbestigerske”, eller et helt rum, hvor der er forstudier til det berømte maleri “Sol og ungdom” eller “Badende børn”, som det også hedder. I 1909 malede Willumsen det, han selv kaldte ”generalprøven” på sit motiv, Badende børn. Men han var ikke tilfreds, og efter endnu et år med skitse-og studiearbejde malede han det endelige værk, Sol og ungdom. På Odden kan man se forstudierne, på godt 200 skitser og det er fascinerende. At se, hvor langt Willumsen er gået ned til mindste detalje, hvor megen tid, der er brugt, og hvor grundigt, han har gjort sit arbejde, inden han har malet det egentlige maleri.

 

 

I dag tilhører det første hovedværk Skagens Kunstmuseer, men hænger til daglig på J.F. Willumsens Museum i Frederiksund, mens Sol og ungdom er hjemhørende på Göteborg Kunstmuseum. De to værker måler begge tre gange fire meter.

 

 

 

Bjergbestigersken

 

Til Bjergbestigersken fra 1904 har tre forskellige kvinder stået model. Den ene hans forlovede Edith; men da hun ikke havde, hvad der for ham var den ideale kvindekrop – hun var for ranglet – brugte han yderligere to andre modeller, således at han tog noget fra dem alle og smeltede dem sammen til Bjergbestigersken. Originalen der måler 206×169 cm hænger i dag på G.A. Hagemanns Kollegium i København.

 

 

Victor Petersen

Endelig er der det tredje, der gør et besøg på Odden til noget særligt, og det er Victor Petersen, der møjsommeligt har skaffet denne enestående samling til veje.

 

 

Victor Petersen (1918-2002) blev født i Brørup og voksede op med en enlig mor i meget beskedne kår. Han ville være journalist og blev som ung medejer af et mindre trykkeri og lokalblad i Middelfart. Da det under krigen blev røbet, at han trykte illegale blade, måtte han flygte til Sverige.

 

 

I 1945 vendte han hjem og købte året efter for en mindre erstatning fra

Frihedsfonden en lokalavis på Mors med blot 100 abonnenter. Her mødte han sin kommende hustru, Kirsten, med hvem han fik seks børn. Efter en tid som medejer og redaktør af en avis i Svendborg erhvervede han Ribe Stifts

Tidende og avisens trykkeri.

 

 

Samling vist i Ribe

 

I Ribe grundlagde han Willumsen-samlingen og viste den fra 1969-1981 offentligt i Ribes gamle tekniske skole, indkøbt og indrettet til formålet.

I længden blev dette dog for kostbart, og de mange værker måtte opmagasineres.

 

 

I 1988 erhvervede Victor Petersen og hans hustru Odden og genåbnede året efter samlingen for offentligheden. De sidste år af hans liv var koncentreret om Willumsen-samlingen, der blev hans livsværk.

 

 

 

Om Jens Ferdinand Willumsen

Jens Ferdinand Willumsen kom til verden i København som søn af værtshusholder og senere herreekviperingshandler, Hans Willumsen og hustruen Ane Kirstine. Willumsen blev oprindeligt uddannet som husbygningseksaminand, men begyndte i 1882 på Kunstakademiets Modelskole.

Efter tre forgæves forsøg på afgang opgav han i 1885 studierne og uddannede sig i stedet som maler på Kunstnernes Studieskole under Laurits Tuxen og P.S. Krøyer.

 

 

I 1891 var han med til at stifte Den Frie, som er en kunstnersammenslutning der blev til i protest over adgangskravene til det etablerede Charlottenborg. I 1898 tegnede han bygningen der permanent skulle huse den frie udstilling efter en periode med skiftende lokaler. Senere igen blev også dette lejemål opsagt, da der skulle anlægges banegrav, men bygningen blev denne gang genopført ved den nuværende placering på Oslo Plads i

København. Willumsen blev første gang gift med billedhuggeren Juliette

Meyer i 1890, med hvem han fik to sønner, Jan Bjørn og Bode.

 

 

En ny kone

 

Parret blev skilt kun otte år senere, og allerede året inden deres sammenliv ophørte, havde Willumsen mødt Edith Wessel, som han giftede sig med i 1903. I dette ægteskab fik han to døtre, Ingemor Gersemi og

Anne-Mathilde. Willumsen har benyttet begge sine to hustruer som modeller i flere af hans værker, og Edith er kvinden som er portrætteret på det berømte ”En Bjergbestigerske”, som hænger på Statens Museum for Kunst.

Deres sammenliv ophørte i 1928, hvorefter Willumsen tog mere permanent ophold i udlandet, selvom han i lange periode allerede opholdt sig uden for landets grænser.

 

 

Fra 1930 og frem til sin død levede han sammen med den franske danserinde og malerinde Michelle Bourret, der ligeledes blev en stor inspiration for

Willumsens kunstneriske virke.

 

 

Willumsen havde en enormt alsidig karriere, da han både malede, lavede skulpturværker, grafik, keramik og fungerede som arkitekt. Den lange periode han fungerede i gjorde også, at der inden for de forskellige kunstarter var der stor diversitet, da han i årenes løb legede med forskellige stilarter.

 

 

 

J.F. Willumsens Museum i Frederikssund

 

I 1957, året før hans død, fik han etableret J.F. Willumsens Museum i

Frederikssund, hvor mange af hans værker, men også hans private samling af kunst er udstillet. Da Willumsen døde i 1958, blev han begravet i museets have, og museet blev dermed til et af de få mausoleum museer på verdensplan. Willumsens forældre, i særdeleshed hans mor, var store støtter for ham, og han har selv lavet deres gravmonument, som står på Vestre Kirkegård. Hans og Ane Kirstine Willumsen er begravet på kirkegårdens afdeling 8.

 

 

 

 

Om Odden

 

At netop herregården Odden blev stedet, er en tilfældighed, for Willumsen har ikke haft nogen tilknytning til Vendsyssel, og det har Victor Petersen heller ikke. Det eneste Willumsen har gjort i Vendsyssel, er, at han en tid holdt ferie i Skagen, hvor han lavede forarbejder til maleriet Sol og ungdom.

 

 

Odden er Danmarks nordligste herregård. Oprindelig lå den på en banke som på en odde, omgivet af voldgrave, vandløb og en sø.

 

 

Odden var i skiftende adelsslægters eje indtil 1743 og havde store jordtilliggender, mange fæstebønder og gårde under sig. Efter reformationen tilfaldt Mygdal Kirke Odden, fra denne tid stammer muligvis det store kors på bygningens sydside.

 

I 1600-tallet udgjorde bygningerne et firfløjet anlæg omkring en lukket gårdsplads, men i begyndelsen af 1800-tallet blev den nordlige fløj nedrevet, bygningernes kamtakkede gavle blev fjernet og en lille bygning til folkeholdet føjet til.

 

 

De to endnu bestående, hvidkalkede fløje med det høje røde tag stammer fra 1500-tallet, men blev omkring 200 år senere ombygget i det indre. Den fredede bygning blev gennemgribende restaureret i 2007-09. Ved restaureringen fandt man rester af en kalkmaleridekoration fra c 1520-40.

 

.

Billedtekst: J.F. Willumsens – samling på Herregården Odden. “Det røde Rum” med den store kamin og gyldenlædertapeterne. Alle billederne er forstudier til “Sol og Ungdom”.

 

 

 

Kilde:

 

https://imgcdn.saxo.com/_9788788293173/0x500?fbclid=IwAR18dujmwq_FEndgptcO9mdMZcH-IRr3_ssiXgnk7g6GKS6ilvil0BnBNNs

 

[image: 66645884_2809990842351018_1430818000465821696_o.jpg]

 

 

J.F. Willumsen

 

https://kgl.frederikssund.dk/Besoegssteder/JF-Willumsens-Museum/Jens-Ferdinand-Willumsen?fbclid=IwAR02HjpfWWPbBbcVhINYqKochT0kzd-DwycExEL3nmbvm2864juq6OnQD9I

 

 

Odden Herregård

 

https://jfwillumsenodden.dk/odden/om-bygningerne/?fbclid=IwAR3tH8OTjl-rKDt_l9jxx9hqApFl2tZzGA-2KXv0kTjMRBvvK45Re87JKoE

 

 

 

Tak til Fru Olsen. Grundet tekniske problemer kan vi ikke bringe de omtalte billeder. Men se bare her:

 

 

www.jfwillumsensmuseum.dk

 

www.jfwillumsenodden.dk

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier