Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Tønders tyske sportsforeninger

April 14, 2007

Det er ikke fordi jeg stammer fra en særlig sports – familie, og dog. Min onkel Martin, var jysk mester i kuglestød, jeg spillede fodbold i TSF som dreng, min bror Erwin var med i den danske roklub og lillebror Jan var med i SG West. Og det er faktisk det som denne artikel handler om – de tyske sportsforeninger.

Vi har et par gange afholdt familiefester i det tyske Bootshaus nede ved Vidåen. Her har jeg svunget mine smukke kusiner i nogle heftige danse. Min onkel og tante bestyrede i mange år, dette hus.


Starten i 1865

Den tyske sportsforening i Tønder kan spores tilbage til 1865, hvor borgmester Streckenbach var med til at starte Männerverin . Seminariet stillede lokaler til rådighed.

I 1869 oprettede seminarielærer Johannsen Turner Feuerwehr. De unge mænd påtog sig hvervet som frivillige brandmænd, og skulle selv erhverve sig Blouse, mens de fik udleveret brandværns – udstyret. Den første øvelse fandt sted i 1870, rekvisitterne var gymnastikredskaber. Men det holdt ikke længe, kun cirka et år, så oprettedes et selvstændigt værn af frivillige brandmænd i Tønder.

I Männerverein koncentrerede man sig om gymnastik og atletik. Op til første verdenskrig, hjemførte foreningen mange mesterskaber til Tønder.

 

Ny forening starter

I 1909 opstod Kaufmänischer Turnverein. Interessen stammede fra nogle handelsmedhjælpere, der gerne ville dyrke cykelsport. Men denne interesse kølnedes hurtig. I stedet kom holdspil som Schlagball og Faustball på programmet.

Første verdenskrig betød et afbræk for sporten i Tønder. Mange af de unge faldt i krigen.

Fra 1920 havde de tyske sportsklubber fået den opgave, at føre den tyske kultur videre. De fik stor betydning for mindretallets arbejde. Kaufmänischer Turnverein havde mange kontakter syd for grænsen. Mandskaber deltog i turneringer og mesterskaber langt nede i Tyskland.


Gigantiske sportsstævner

Tønder Statsseminarium havde indtil første verdenskrig arrangeret den årlige Kreisspielfest. Denne opgave overtog Kaufmanischer Turnverein i 1920. Mere end 1.000 sportsfolk samledes i Tønder til konkurrencer i Faustball, Schlagball og atletik. Og Tønder foreningen fik mange første pladser, og det var ikke uden grund.

 

Gode råd til sportsudøvere

I Jubilæumsskriftet fra 1924 fra foreningen blev der givet gode råd:

1. Solid, regelmæssig husmandskost, det er uhensigtsmæssigt at møde til træning med fuld mave
2. Alkohol bør kun indtages i små mængder
3. Det er tilrådeligt med forbud mod rygning på sportspladsen
4. En god nattesøvn er nødvendig, gerne fra kl. 22 til 7
5. De selskabelige forpligtigelser bør holdes på et minimum, specielt i sommertiden med alle konkurrencerne.
6. Spørgsmålet om seksuel aktivitet løser sig selv, den, der tager sin sport alvorligt, vil bruge alle kræfter her og efterfølgende kun længes efter ro og søvn.

Ja så er de gode råd givet videre, det handler om afholdenhed.

 

Turnerverband Nordschleswig

I 1927 blev paraplyorganisationen Turnverband Nordschleswig stiftet.

I Kiel fik gymnastikafdelingen prædikatet sehr gut

I 1929 startede Kaufmannischer Turnverein en rosportsafdeling. Bådene fik man foræret af Regattaverein i Kiel. Måske havde disse roer et lidt bramfrit sprogbrug, for i 1935 advarede formanden mod at Boothaussprache blev brugt på sportspladsen.

Næst efter Knivsbjergfesten var Spiel – und Sportfest den sidste søndag i august mindretallets største årlige fest. I 1933 var Männerturnverein og Kaufmännischer Turnverein vært for dette arrangement. Det blev startskuddet til en sammenslutning. Den fik navnet Turnerbund Tondern. Det blev den største tyske sportsforening i Sønderjylland.


Klubhuset ved Bachmanns Vandmølle

I 1938 fik Turnerbund foræret et klubhus ved Bachmanns vandmølle af møllerfamilien og Volksbund für Deutschturm im Ausland.

Med anden verdenskrig gik idrætslivet atter i stå. En del medlemmer blev mere eller mindre tvunget efter pres til at gå i krigen. Igen måtte mange medlemmer lade livet i krigen.

Klubhuset blev først beslaglagt af tyske tropper, siden af tyske flygtninge. Fra 1947 kom det til at danne rammen om den tyske privatskole, indtil Ludwig Andresen Schule kunne indvies i 1954.

Det var vanskelig at komme i gang efter krigen. Bådene var beslaglagt af den danske stat, men de blev tilbageleveret i god stand. Men kort tid efter blev bådhuset udsat for et brandattentat, hvor både bygningen og bådene gik tabt.

Medlemmernes arbejdsindsats bevirkede at bygningerne blev genopført, men roerne måtte i de første år derefter klare sig med lånte både.


Første stævne after krigen

I 1952 afholdtes den første Spiel – und Sportfest efter krigen med op til 1.000 deltagere fra Nord – og Sydslesvig. Stævnet blev en årlig begivenhed til et stykke ind i 70erne, hvor konkurrencen fra Tønderfestivalen var stor.

 

SG West bliver dannet

I 1974 blev Turnerbund Tondern sluttet sammen med sportsforeningerne i Jejsing, Sæd og Højer under navnet SG – West. Samtidig var det slut med at drive rosport fra Tønder, det blev henlagt til Højer.

 

Landshold i Faustball

Interessen for Faustball genopstod fra cirka 1987. Foreningen kunne mønstre ikke mindre end 25 spillere. På et tidspunkt søgte de bedste spillere nye udfordringer. Der blev oprettet et samlet nordslesvigsk hold. De optrådte endog ved VM i Østrig i 1990. Siden blev det til adskillige mesterskaber ved VM – og Europamesterskaber.

Det paradoksale er, at holdet fik status af landshold, hvilket indebar, at de spillede i rød/hvide dragter. Mens Dannebrog steg til tops sang de ved stævner i udlandet:

* Der er et yndigt land

Foreningen SG West havde på et tidspunkt 350 medlemmer. Hvordan det går SG West, og det danske landshold i Faustball, samt Bootshaus i dag vides ikke.

Kilde: 

  • Litteratur Tønder
  • www.dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil vide mere: 

  • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
  • Under Tønder finder du 283 artikler 

Redigeret 18. – 04. 2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder