Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

SS – absurde grusomheder

Marts 7, 2013

Hvem var de? – SS. Det var næppe en eliteorganisation. Den blev efter krigen dømt til at være en forbryderorganisation. Professionelle forbrydere blev involveret i organisationen, men også Hitler Jugend – unge fra 15 – 18 år uden kamperfaring. Men også udenlandske hjælpestyrker, der beredvilligt myrdede løs, blev tilknyttet SS. Læs også om ODESSA, en organisation, der hjalp SS – officerer med at flygte. Vatikanet har også haft en tvivlsom rolle. Og falskmøntneri, dokumentfalsk og meget mere beskæftigede SS sig med. Og hvad med Nazi – guldet?

 

12.000 – 15.000 lejre

Egentlig ville undertegnede skrive en artikel om samtlige KZ – lejre og deres aussenlager. Men da jeg fandt ud af, hvor mange der var, ja så var det et håbløst projekt. Mellem 12.000 – 15.000. På nettet er der oversigter, der næppe er komplette. De fylder omtrent 45 sider.

 

De troede ikke på ham i Tønder

Min far kørte et par gange forbi Ladelund på cykel, og så nogle udhungrede personer under bevogtning. Da han fortalte om det i Tønder, troede de ikke på ham. Vi vender tilbage til enkelte KZ – lejre i senere artikler. Men hvem var de folk, der stod bag alle de grusomheder i KZ – lejrene og andre steder – SS folk. SS var lig med terror. SS udførte massemord.  Og det var dem, der omsatte Hitlers ordre til handling.

 

Til fordel for de danske soldater

Vi angriber i dag Det Tyske Mindretal, fordi de anbefalede at man meldte sig frivillig i SS. Vi glemmer at den danske regering anbefalede Frikorps Danmark. Men der var ingen forskel på hvordan man opførte sig i krigen. Medlemmer af Det Tyske Mindretal endte i Fårhuslejren, og ikke nok med det. De fik også frataget deres borgerlige rettigheder. De danske soldater, der gjorde tjenester i lejrene gik ofte fri i retsopgøret. De fik meget lidt opmærksomhed. Mange arkiver blev ødelagt. Og det med bevisbyrden blev ofte anvendt til fordel for de danske soldater.

De frontfrivillige blev ramt hårdt – ofte med tilbagevirkende lovgivning. 3.000 af de 15.000, der blev dømt i Danmark var fra Det Tyske Mindretal.

 

Selvbedrag

Uanset hvad der skete, må sandheden frem. Og det kniber, når det især gælder Danmarks rolle – selvbedrag.  Vi skal helst bevare danskernes rolle som den rigtige rolle. Når man kommer for tæt på alvorlige afsløringer, bliver man bremset af myndighederne. Vi nævnte ordet selvbedrag. Vidste den tyske befolkning besked? Min far cyklede som nævnt to gange forbi Ladelund, og undrede sig over, hvad han så. Med så mange lejre, som der fandtes, er det nok bekvemt at man holdt sig til ordet ukendskab. Den tyske befolkning turde ikke at tale om det, man forsøgte at fortrænge det. Der herskede kaos og anarki. Men også de allieredes gøren og laden i den forbindelse forekommer tvivlsom. Der var jo fuld offentlighed omkring etableringen i Dachau.

 

Det begyndte i det små

Det begyndte i det små, på keglebanen i Torbrau i München. Ja, Stødtrup Hitler så dagens lys i maj 1923. Det var 22 mand med sorte kasketter med dødningehoveder. En ny stødtrup blev oprettet i 1925, da Hitler blev løsladt fra fængslet For at blive optaget skulle man være mellem 23 år og 35 år og være mindst 1,74m. Og så skulle de være af arisk afstamning. En attest tilbage til år 1800 skulle bevise, at der ikke var spor af jøde i anerne. Senere skulle man være højst 23 år. Man måtte ikke bære briller.

 

SA ryddet af vejen

Den 30. juni 1934 dræbte SS efter ordre fra Hitler lederne i SA i en sand morderaktion. SA havde efter Hitlers mening tilranet sig for meget magt. SA – chefen Röhm røg ved samme lejlighed. Andre modstandere, Georg Strasser og forhenværende rigskansler, Kurt von Schleicher blev også ryddet af vejen. Man havde været bange for et mod kup fra SA. Åbenbart forsynede Himmler faske meldinger til Hitler. Denne gav personlig ordre til at seks ledende SA – førere skulle likvideres. Det skete så i De lange knives nat. Der formodes, at i alt 85 personer den nat blev dræbt. Aviser gengav Hitlers kommentar:

 • I denne time var jeg det tyske folks øverste dommer.

 

Himmler – chef for mordfabrikkerne

SS – chef, Himmler blev chef for Hitlers mordfabrikker. Dagligt fik han indrapporteret dødstallene. Ja, efterhånden blev han den mægtigste mand efter Hitler. Han var meget optaget af
en absurd blanding af raceteori, naturlægevidenskab og folkelig okkultisme. Heydrich, der var blevet smidt ud af marinen, blev Himmlers forlængede hjerne. Det var Heydrich, der udbyggede Gestapo. Og det passede fint til Himmlers udrensningsvanvid. Måske havde Heydrich – en fører i maven. Han bejlede konstant til førerens gunst. Der blev brugt 14 millioner arbejds – slaver og 30 millioner skulle slås ihjel. Denne skrækvision var Heydrich med til at virkeliggøre.

 

Folkenational subkultur

Himmler så de samme syndebukke som Hitler. Han beundrede set hellige billede af, hvor høje, moralsk rene og ophøjede vor forfædre var. Allerede i slutningen af 1920erne fremkom tankerne omkring menneskeavl, udryddelse af mindreværdige og en dyrkning af eliten. Massemord skulle fremelske en folkenational subkultur. I gamle indiske sagn opdagede Himmler noget af det, han kunne bruge. Han havde allerede i sin ungdom gjort sig tanker om Det Germanske. Nu blev drømmen gjort til virkelighed.

Himmler var klog, energisk og kompromisløs. Ham betragtede sig selv som en middelalderlig hersker. Han mente selv, at han var indbegrebet på den germanske genopståelse. Hans erstatnings – religion fandt efterhånden mange tilhængere. Tænk, at Himmlers vranglære kunne narre en hel nation. Ja Himmler bildte folk ind, at bibelen var skrevet i Tyskland. Og endvidere fik den tyske befolkning at vide, at den germanske historie gik 228,000 år tilbage før Kristi tid.

 

Parasitter og blodsugere

Karl Maria Weisthar, kaldet Witgut udarbejdede traktater om  kosmologi og mytologisk poesi for Himmler. Desuden undersøgte han runeskrifter til stor glæde for sin arbejdsgiver. Det var også Witgut, der fandt hagekorset. Ligesom i Hitlers univers var også i Himmlers univers jøder undermennesker, parasitter og blodsugere.

Efter at Himmler selv havde oplevet en massehenrettelse måtte han brække sig. Pludselig gik det op for ham, hvor nedkørte selv SS – folk kunne blive efter sådan en henrettelse. Med sine underordnede diskuterede han nu mere humane henrettelser. Ikke for ofrene men for bødlerne. Det var den 17. juli 1942 i Auschwitz, at Himmler overværede en massehenrettelser af 449 hollandske jøder. Bagefter blev dette fejret med masser af rødvin, ifølge lejrchefen. Modsat Hitler vovede Himmler sig ud til KZ – lejrene.

SS nød stor anerkendelse af den tyske industri. Der var masser af pengegaver lige fra Siemens til Deutsche Bank.

 

Blod, udvælgelse og hårdhed

Efterhånden bestod Waffen – SS af 900.000. Var det en eliteenhed eller en stor forbryderbande? Det lykkedes dem at brutalisere i sådan en grad, at de var ivrige efter og villige til at likvidere alt og alle. Blod, udvælgelse og hårdhed. Det var nogle af de begreber som SS brugte. Nogle gange brugte SS skarp ammunition under deres øvelser.

 

Broderskabet under dødningehovedet

SS forandrede sig konstant i de 20 år, som de eksisterede. De mænd og kvinder, der deltog, var højst forskellige. Nogle betragtede Broderskabet under dødningehovedet som en næsten religiøs mission. Andre gik ganske vist inde for ideologien, men var ellers lige glade. Andre igen betragtede missionen, som deres ståsted, som gav deres liv mening. Også samfundets
afskum blev optaget i SS.

Der fandtes også højere rangklasser inden for organisationen. SS blev til et spejlbillede af det tyske samfund. En stor del af dem blev til forbrydere. De handlede ikke i bevidstheden om ikke at gøre noget forkert. Man kan så undre sig over, at SS fik lov til udvikle sig.

 

Tolerance betyder svaghed

Allerede den 22. marts 1933 proklamerede SS i fuld offentlighed, at de ville oprette en lejr for skadelige elementer. Ja Himmler havde proklameret åbningen af lejren i Dachau. Det kan så igen undre, at de allierede i så lang tid fastholdt, at de ikke havde kendskab til KZ – lejre. I alt 206.206 havde været igennem lejren i Dachau, da amerikanerne nåede frem til den. 32.000 var registeret som døde af myndighederne, men det officielle tal er væsentlig højere.

 • Tolerance betyder svaghed

Sådan var en af SS´s slogans. Der skulle slås hensynsløs ned, når nogen handlede i strid med samfundets interesse. Vilkårlig vold hørte til dagligdagen.

 

Dødningehovedet var en advarsel

I 1934 blev alt brunt erstattet af sort. De satte deres liv ind for førerens ide. Totenkopf (Dødningehovedet) var en advarsel til systemets fjender. Den eneste hindring i total magt for Hitler, var efterhånden kun den gamle feltmarskal von Hindenburg. Hitler havde overbevist befolkningen om, at han ville overholde den lovgivne magt. Himmler gav ordre til at indrette en speciel udrensnings – lejr i Belzec. Frem til slutningen af 1942 blev alene her myrdet 600.000. Albert Speer koordinerede indsatsen i de efterhånden tusindvis af lejre.

 

Mange børn – også uden for ægteskabet

Enhver SS er, der ville gifte sig, skulle indhente tilladelse til dette. Kvinder til SS er skulle underkaste sig en biologisk test i raceafdelingen. Kun hvis den ombejlede var oversund og racemæssigt mindst ligevægtigt, kunne en tilladelse gives. Himmler tilskyndede til, at sine SS – folk fik mange børn. Skulle det foregå uden for ægteskabet var det også helt i orden, blot kvinden var af arisk afstamning. Samtidig gav han ordre til at forfølge alle homoseksuelle.

En stor aktion Lebensborn blev iværksat. Det egentlige formål var at undgå aborter. De Lebensborn – babyer, som mødrene ikke ville beholde blev adopteret til SS – familier. Frem til 1945 kom 12.000 Lebensborn – babyer til verden.

Sammen med Martin Bormann overvejede Himmler muligheden for flerkoneri for værdige mænd. Hvor meget det blev praktiseret vides ikke, men Himmler gjorde det selv. Himmler sørgede for at lyshårede piger og drenge med blå øjne blev kidnappet fra skoler og børnehjem. Måske ved mange af Tysklands pensionister i dag ikke engang, at de er offer for Himmlers racevanvid.

 

Ligger på Lüneburger Heide

Himmler kunne med sin magt have begået et kup mod Hitler. Men han underlagde sig. Ofte blev han ydmyget af Hitler. Aldrig blev han rost lige som Görring og Goebbels. Himmler blev heller aldrig tiljublet af mængderne. Når han var i nærheden, var det snarere ængstelse at spore. Det var som om Himmler allerede i 1943 kunne se enden på krigen. Han havde forskellige f kontakter ude mod vesten. Øst på, mente han at tyskerne kunne fortsætte uanfægtet.

Og hans rolle i forbindelse med attentatet mod Hitler den 20. juli 1944 spekuleres der også på. Hvorfor havde hans omfattende spionage – apparat ikke reageret. Efter attentatet var Himmlers folk dog med til at straffe de skyldige. Således blev hele von Staufenbergs familie straffet, endda også børnebørnene.

I krigens sidste tid mente Himmler, at det var nødvendigt at sende 15 – årige til fronten. Han rejste til Flensborg og tilbød Dönitz sin hjælp. Men han var ikke interesseret. I englændernes varetægt lykkedes det ham at tage en gift – kapsel. Han blev kulet ned et sted på Lüneberger Heide.

 

Himmlers hjerne hed Heydrich

Heydrich havde gjort det godt. Han var blevet chef for sikkerhedspolitiet (SD) og det hemmelige statspoliti (Gestapo). At knække en modstand, var noget Heydrich forstod sig på. Man kaldte ham for Bødelen fra Prag. Inden han kom her til, havde han i Paris inden for en uge givet ordre til 400 likvideringer. Det var med tiden forsøgt mange attentater mod Heydrich. Normalt kørte han rundt i en åben vogn. Herman Göring sagde engang:

 • Himmlers hjerne hedder Heydrich

 

Han havde overbevisende organisationstalent. Han havde en enorm virkekraft, utømmelig energi og viljen til at arbejde dag og nat. Rygter ville dog vide, at han var jøde. Selv om en aneliste frikendte ham, ville Himmler fyre ham. Men Hitler mente, at man skulle beholde ham, og som Hitler sagde:

 • Han vil aflyse blindt

 

En atmosfære af mistro og angst

Som tidligere nævnt blev lederen af SA, Ernst Röhm myrdet. Og det var Heydrich, der organiserede dette. Röhm var endda Heydrichs første søns gudfar. I 1936 omorganiserede Heydrich politiet i hele Tyskland efter SS – principper. Han havde blandt andet i 1934 indført en såkaldt ondskabsfuld – lov. Nu var det blevet forbudt, at komme med nedsættende udtalelser, der kunne svække tilliden til ledelsen i NSDAP. Alene i 1938 førte denne lov til ca. 18.000 anmeldelser. Et atmosfære af mistro og angst bredte sig i befolkningen. Ofrene for stikkervirksomheden kunne enten ende i fængsel, KZ – lejr eller endda under bødelens økse. Skadelige elementer kunne ikke tolereres.

 

250 embedsmænd snagede i alt

I 1938 klagede Heydrich i SS – avisen, Schwartzes Korps over, at tyskerne kun efter to års revolution var blevet ligegyldige over for jøderne og fjender af riget. Et år efter var det frimurere og præster, det gik ud over. 250 embedsmænd fik til opgave at lave et kartotek over jøder og fjender af riget. Personlige data, informationer og rygter af enhver art skulle indsamles. Selv Hitlers uvisse oprindelse blev kulegravet, jødiske spor i Himmlers familie blev efterforsket og Göbels kærlighedsaffærer var Heydrich interesseret i. Ja selv et bordel brugte Heydrich for at samle oplysninger. I kælderen sad hans folk og lyttede med. Alle samtaler blev optaget på en plade.

Han var bestemt ikke uden evner. Da Østrig i 1938 fik Anschluss, måtte alle jøder møde op i det tidligere Rotschild – palæ i Wien. De skulle gå fra skranke til skranke. Til sidst var de frataget alle deres penge, men de havde fået et pas. Til gengæld skulle de forlade landet, inden for 14 dage ellers endte de i en KZ – lejr. Ved skrankerne sad der ikke SS – folk, men jøder. Dette var også Heydrichs ide.

 

Jøder måtte ikke gå i skoven

Efter Krystalnatten indkaldte Göring til et møde. Her deltog Heydrich også. Han billigede også det, der kom ud af mødet. Jøderne skulle diskrimineres endnu mere. De skulle ikke længere have lov til at komme i teatre, biografer, cirkus, badeanstalter eller i skovene. Selv foreslog Heydrich, at de skulle gå med mærker og isoleres i ghettoer.

En spektakulær aktion i Polen var også udtænkt af Heydrich. Åbenbart havde en gruppe polske oprører besat en radiostation. De havde oplæst en erklæring på tysk og polsk. Men  oprørerne var en tysk SS – kommando i polske uniformer. Aktionen var iværksat for at legitimere en invasion i Polen.

 

Attentat mod Heydrich

Øst på foregik en masse grusomheder foretaget af Waffen SS. De fik hjælp af lokale hjælpetropper. Efterhånden udgjorde disse tropper 300.000 mand. Og disse tropper deltog også i massemordene. De skete ofte, at soldaterne fik en særration af spiritus efter en massehenrettelse. Man fik også problemer med at skaffe mad til alle de indespærrede. Så man måtte finde en hurtige metode til at aflive de ikke arbejdsduelige. Hitler befalede nu fysisk tilintetgørelse af alle jøder. Flere lejre måtte oprettes. Eichmann skulle sørge for transporterne af jøderne til disse lejre. Han styrede togene til døden med nådesløs konsekvens.

I en villa i Wansee fortalte Heydrich, at 11 millioner jøder hurtigst muligt skulle aflives.

Den 27. maj 1942 blev der udført et attentat mod Heydrich i nærheden af Prag. En storstilet eftersøgning af gerningsmændene blev iværksat. Hitler gennemførte en omfattende afstraffelse. Den 4. juni døde Heydrich af sine kvæstelser.

 

Hvorfor myrdede de løs?

SS – Todenkopf gjorde tjeneste i koncentrations – lejrene som fangevogtere, plageånder eller mordere. På SS – kasernerne blev rekrutterne underkastet tortur for øjnene af andre rekrutter. Man blev opdraget i hårdhed. Man blev udsat for ydmygelser fra de overordnede. Man blev oplært i kompromisløs hårdhed mod sig selv og andre. Det gjaldt om at kvæle enhver form for svaghed. I 1933 sagde Himmler til rekrutterne:

 • I er det sorte korps, førerens og bevægelsens mest trofaste redskab, alle modstanderes mest frygtede fjende. Vi er soldater, og som soldater ved vi, at kun den modstander, der er død og tilintetgjort, ikke skader mere.

Fjenderne var dengang asociale, statsfjender, dagdrivere, politisk ikke tilforladelige personer, tyve og jøder. Soldaterne skulle føre Førerviljen ud i livet.

Man kan spørge sig selv, hvordan man kunne få folk til at myrde løs? Totalitær indoktrinering, brutalisering, monopol på informationer, projektioner af fjendebilleder, statslig sanktioneret vold, påberåbelse at der blev handlet efter ordre, målrettet rekruttering af gerningsmændene, men også karrieresyge, blind lydighed, autoritetstro, tilpasning og racisme.

SS – folkene fungerede som robotter. Ordrene blev givet og eksekveret. En ordre var en ordre. Man kunne hurtig gøre karriere, hvis man udviste lydighed.

 

Makabre grusomheder

De fleste var almindelige unge mænd, der udførte grusomhederne. SS –  lejrsystemet gjorde mennesker til en del af systemet. Makabre menneske-forsøg hørte til dagligdagen i KZ – lejrene. Vi kender mest til Joseph Mengeles grusomme forsøg i Auschwitz. Rygter ville vide, at han i den sidste tid af krigen opholdt sig i Gråsten. Men Mengele var langt fra den eneste. I lejrene var også et system af sult, sygdom, tortur og mord – et spindelnet af grusomhed.

Brændpunktet af grusomhed blev udviklet i KZ – lejrene Dachau. Buchenwald, Flossenburg, Mauthausen, Ravensbrück og Sachsenhausen. I 1945 bestod vagtmandskabet af 37.674 mand og 3.508 kvinder.

SS – opsynskvinder deltog også aktivt i massakrerne. De blev lige som mændene optrænet i hæmningsløst hensynsløshed. Brutal adfærd var nøglen til at stige i graderne.

 

Hvad skete der i Flossenburg?

Et særligt økonomisk system blev udviklet i de forskellige lejre. Man var afhængige af slaveri og røveri af især jødisk ejendom. Kun i de allernødvendigste tilfælde blev der givet tilskud. I
granitbruddet Flossenburg blev der hurtig overskud. Her blev fangerne også brugt i krigsindustrien. Og i nærheden skete der mange hemmelige ting. Rygter vil vide, at her blev udenlandske videnskabsfolk likvideret, fordi de vidste for meget, om hvad der egentlig foregik. Danske videnskabsfolk skal også være blevet likvideret. Og her har det amerikanske efterretningsvæsen også været på spil.

 

Cyklon B dræbte inden for få minutter

Foretagender som Siemens, Osram og Junkers havde stor glæde af KZ – fangerne. I.G. Farben producerede dræbermidlet Cyklon B. Dette middel blev også mange tvangsarbejderes skæbne. Alene opførelsen af en ny I.G. Farben fabrik ved Auschwitz kostede 25.000 fangere livet. Den krystalliserede blåsyre dræbte inden for 3 til 15 minutter, alt efter de klimatiske forhold.

På  østfronten blev tre specielle Totenkopf – divisioner oprettet. Deres opgave var udelukkende at terrorisere lokalbefolkningen. SS udviklede et system med industriel mord i Belzec, Scbibor, Treblinka og Kulmhof (Chelmo). Denne udryddelse skulle foregå i det skjulte.

 

 

Masser af massakre

I Operation Barbarossa foregik der systematisk nedskydning af folk. Kigger man nøjere på morderne, så var det ikke de normale enheder, der her plafrede løs. Det var folk fra det tyske politi, almindelige tyskere, akademikere og embedsmænd. I byen Bralystok blev jøderne jagtet gennem byen. I en park blev de gruppevis skudt. Dem, der endnu levede, omkring 700 blev spærret inde i byens synagoge. Dørene blev barrikaderet. Og så blev der hældt benzin på og antændt. Håndgranater fløj gennem vinduerne og forstærkede virkningen af ilden. I alt 2.000 jøder mistede livet ved denne aktion. Det var egentlig ikke givet ordre til det. Men morderne lod sig rive med. Andre handlede under gruppepres. Det skete ofte, at man myrdede løs, uden at der var givet ordre til det.

Himmler sagde til soldaterne, at de var blevet kaldet til en stor idealistisk dåd, der ganske vist var hård og grusom, men i sidste ende ville sikre, at deres eget folk kunne overleve.

 

Folk blev tvangsrekrutteret

I slutningen af 1944 var der 900.000 i Waffen – SS. Korpset skulle beskytte staten. De unge blev underkastet en militær og ideologisk skoling. Derefter blev de sendt til fronten, koncentrationslejrene, sikkerhedstjenesten, eller forvaltningerne.

En SS – division startede med at hedde Germania. Den blev senere omdannet til Wiking. Denne division kigger vi nærmere på i en senere artikel. I juni 1941 bestod Wiking af 631 hollændere, 294 nordmænd, 216 danskere, 1 svensker og 1 Schweitzer.

Regimentet Nordland bestod af frivillige fra Norge og Danmark.

I 1942 blev divisionerne Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf og Wiking udstyret med det mest moderne panserudstyr. Vendepunktet blev det katastrofale nederlag i Stalingrad. Fra december 1942 til januar 1944 blev der opstillet ikke mindre end 12 SS – divisioner. Det var en forøgelse på 150 pct. I slutningen af 1944 var styrken som nævnt oppe på 910.000 mand. Frivilligheds – princippet var blevet brudt, nu blev folk tvangsrekrutteret.

15 – 18 årige blev sendt til fronten helt uden kamptræning. Og alt for få SS – officerer gjorde det heller ikke lettere for SS i det fjerde krigsår. Hitler Jugend blev sat ind i krigen. Frem til september 1944 mistede ca. 8.000 af 20.000 unge livet.

 

Massevoldtægt blev accepteret

I SS – divisionen Nordland var der efterhånden flere rumæner end danskere og nordmænd. Mange af disse kunne ikke tysk. Også en stor del af letter, litauer og ukrainere deltog i nedskydningen af jøder og gjorde tjenester i tilintetgørelses – lejrene. På et tidspunkt var der næste ikke flere folk at tage af. Himmler beordrede nu professionelle forbrydere til at
deltage i hæren. De havde siddet i værnemagtens fængsler og KZ – lejre. Disse asociale elementer skød på alle, der kom inden for skudhold.

Denne flok blev kun overgået af Rona (russisk national befrielsesarmé). I starten accepterede de tyske overordnede, at soldaterne bedrev massplyndringer og voldtægt af polske kvinder. Men da også tyske sygeplejerske blev voldtaget og dræbt på et sygehus, blev det for meget for SS.

Flere massakre fremkom også i Frankrig. Således i Oradour, hvor den lokale kompagnifører lod 180 mand skyde og 440 kvinder og børn indespærre og indebrænde i byens kirke.

 

Waffen SS – en forbryderisk organisation

I begyndelsen var der forskel på hæren og Waffen – SS. Men jo længere krigen varede, des mindre forskel var det på dem. Den 30. september 1946 blev Waffen – SS erklæret som Forbryderisk organisation. Det vil dog være overdrevet at kalde alle i Waffen – SS for en flok mordere. Men faktum er, at de mest afskyelige krigsforbrydelser blev begået af enheder
fra Waffen – SS. I alt var der efterhånden 38 divisioner i Waffen – SS. Man kan dog ikke kalde disse for elite – tropper, nok snarere middelmådige.

 

Odessa

En organisation ved navn ODESSA, blev oprettet. Navnet stod for “Organisation der Ehemaligen oder Entlassenden SS – Angehörigen” (Organisationen af forhenværende
eller løsladte SS – medlemmer).

Organisationen holdt møde i Marbella i Spanien i begyndelsen af 1960erne. Anledningen var bortførelsen af Adolf Eichmann af israelske agenter. Dette gav så anledning til at erklære staten Israel krig. Eichmann blev bortført fra Argentina. Åbenbart er organisationen blevet oprettet i 1946 som en flugtorganisation. Forbryder – jægeren Simon Wiesenthal gav den britiske forfatter, Frederick Forsyth stof til thrilleren Odessa – kartoteket. Og åbenbart har organisationen kontakter helt ind i det tyske retsvæsen. Omkring organisationen er der opstået en del rygter. Hvad er sandt og hvad er opspind?

Angiveligt var det Hitlers sekretær, Martin Bormann, der dannede organisationen. I 1965 skulle organisationen have haft 3.087 medlemmer. Mange top – nazister flygtede til Sydamerika, blandt andet Slagteren fra Lyon, Klaus Barbie. Han blev opsporet i Bolivia i 1983 og udleveret til Frankrig. Slagterens specialitet var elektrochok, hvor elektroderne blev fastgjort på brystvorter og andre følsomme steder. Og det absurde er, at denne bøddel på et tidspunkt var aflønnet af det amerikanske efterretningsvæsen.

 

Hvad lavede amerikanerne?

Amerikanerne hyrede også teamet bag Hitlers V2 – raketter. Disse raketter var skyld i 22.000 englænders død. I 1979 levede 68 top – nazister i USA. Efterforskninger viste dog at yderligere 110 andre, der var skyld i nazi – forbrydelser opholdt sig her. Man hyrede officerer, der var skyld i en masse dødsfald i tunnelsystemerne i Dora – Mittelbau og raketforsøgsstationen Pieenemünde. Det lykkedes nogle af Hitlers bødler, at skjule sig blandt andre krigsfangere. Joseph Mengele blev aldrig pågrebet. Han druknede under en svømmetur i Sao Paulo i 1975.

 

Argentina vilde med nazister

Særlig Perón og Argentina var interesseret i Det Tredje Riges officerer. Lige efter hans magtovertagelse anlagde Perón et nationalt etnisk institut med entydig antisemitisk karakter. Forlydender vil vide, at Peróns smukke datter, Evita var meget interesseret i at pengestærke SS – folk skulle bosætte sig i landet. Med ODESSAS hjælp blev der udfærdiget 2.000 pas og 8.000 legitimations – papirer beregnet til Argentina.

 

Det fjerde riges organ

Dürrer Verlag udgav et tidsskrift Der Weg, som Waffen SS havde kåret til deres ideologiske kampskrift. Tidsskriftet udkom i et oplag på 20.000 eksemplarer. Det gik for at være Det Fjerde Riges organ.

 

Vatikanet hjalp nazisterne

Katolske kredse var stærk indblandet i nazistiske bødlers flugt. Men Vatikanet har ikke været særlig interesseret i opklaringen. Men de var direkte indblandet i Albert Eichmanns flugt. SS – Hauptsturmführer Erich Priebke fik hjælp af den pavelige hjælpe kommission. Biskop Hudal i Vatikanet hjalp med et røde kos pas. Priepke stod bag en massakre i  Italien, hvor 355 civilpersoner blev dræbt af nakkeskud. Pave Poul den Sjette retfærdiggjorde hjælpen til nazisterne.

Diverse klostre blev brugt til at skjule SS – bødler. Således gik mange officerer rundt i alperne fra kloster til kloster i munke – gevandter på flugt fra amerikanerne.

Walther Kutchmann – en SS – mand, der havde dræbt tusindvis af jøder i Polen og været medvirkende til deportationer fra Frankrig blev hjulpet af en spansk munkeorden.

I 1994 fandt en amerikansk TV – station frem til Priepke. Han fortalte beredvillig, om de massakre, han havde deltaget i. Dette vakte vild forargelse. Det lykkedes for de italienske myndigheder at få ham udleveret og dømt.

Ægypten var også et ideelt tilflugtssted for nazi – forbrydere. Det samme kunne man sige om Syrien. Således skjulte Brunner sig her. Det var en mand med mere end 120.000 personer på sin samvittighed. Brevbomber sårede ham to gange. Det tyske ugeblad Bunte bragte i 1985 en samtale med ham fra Damaskus. Det vakte vild forargelse. Og lige så meget, da det tyske retsvæsen absolut intet foretog sig.

 

Amnesti i Tyskland

Nazi – forbrydernes tarv blev varetaget af SS – veteranorganisationen Stille Hjælp. Foreningen Wiking Jugend blev først forbudt i Tyskland i 1994.

Allerede i 1952 kunne tidligere nazi – embedsmænd og tidligere folk i Gestapo blive ansat i offentlig tjeneste i Tyskland. Sådan var det ikke i Danmark. Havde man siddet i Faarhus – lejren kunne man godt opgive at søge offentlige stillinger. Således vides, at en person, der havde søgt en sådan, fik afslag antagelig fordi han havde en fortid som frivillig ved østfronten.

Amnestien fulgte lidt efter lidt. I 1960 stadfæstede rets-myndighederne forældelsesfristen på 20 år for mord. I 1968 udløb forældelsesfristen for meddelagtighed for mord. Det betød, at en masse retssager i Tyskland måtte aflyses. Efter krigen var der godt nok rejst mere end 100.000 strafferetssager i Tyskland. Heraf blev kun 6.500 dømt. Kun 12 fik dødsdomme og 163 blev idømt livsvarig straf. En masse forbrydere er aldrig blevet dømt, for et bevidst langsom tysk retsvæsen.

En masse nazi – forbrydere kunne leve frit i Tyskland uden at blive generet. Simon Wiesenthals dokumentationscenter har alene medvirket til pågribelse af 1.200 nazi-forbrydere.Gudrund
Burutz, Himmlers datter ledede i mage år SS –foreningen Stille Hjælp. Hun er er ofte VIP – gæst ved nazistiske arrangementer. Den dag i dag holdes SS – idealer i hævd.

 

Nazi – guld

Også  rygter omkring nazi – skatte er opstået. Således skulle der i en afsides sø i Saltzkammergut i Østrig være nedsænket penge til Det Fjerde Rige. Vidner skulle have set kasser blive
sænket ned i den dybe Toplitz – sø. I 1959 opdagede dykkere trækasser i søen. Man fandt dog ingen skat, bortset fra våben, laboratorieudstyr, rustne kanoner og undervandsvåben. Dette stammer fra nogle forsøg, man foretog på stedet i 1934.

Senere har man i søen fundet falske pund – sedler og trykplader til fremstilling af disse.

142 fagfolk forfalskede flere millioner pund sterling. I KZ – lejren Sachsenhausen havde jøder siden 1942 været beskæftiget med at forfalske pund, dollars, frimærker og dokumenter, brasilianske pas, tunesiske identitetspapirer og amerikanske skibsførerbeviser.

 

I en sø ved Berlin

Også  i Stolpsee lidt nord for Berlin skulle nazisterne i de sidste dage af krigen have sænket store skatter. Göring skulle have beordret guldet smidt i søen, da sovjetiske tropper nærmede sig. Et vidne skal til en kommission have givet erklæring om, at han har set 30 KZ – fanger laste guldet fra lastbiler ved Stolpsee. Bokse med guld blev derefter sejlet ud på midten af søen og smidt i vandet. Da mændene vendte tilbage til kysten, blev de alle stillet op på  en linje. Derefter blev de alle skudt med et maskingevær.

 

Mange rygter

Rygter er også gået på, at Hitler i de sidste dage ville forskanse sig sammen med fanatiske enheder fra Werwolf på en alpefæstning. I det hele taget er der mange myter omkring Hitlers død. En af dem, går på, at det lykkedes ham at flygte nordpå, og videre til Sydamerika. Således skulle han have været mellemlandet i min fødeby, Tønder.

Alpefæstningen indeholdt værdifulde kunstskatte, grafiske værker, akvareller og statuer fra hele verden. Mange af spidserne havde fundet vej til Saltzkammergut.

 

Skjulte værdier

Flere hundrede firmaer i Schweiz omsatte stjålne ædelstene, værdipapirer m.m. I 1946 anslog man, at den tyske formue i Schweiz blev anslået til mere end to milliarder franc. Her på siden vil vi senere vendte tilbage til jagten på nazi – guldet. I de vestlige besættelseszoner blev 806 dødsdømt. 486 blev ekspederet. I de sovjetiske besættelseszoner blev der anlagt omkring 45.000 retssager. I alt  60.000 personer blev i de vestlige lande dømt for nazi-forbrydelser.

 

Den rige Goebbels familie

Vi husker også alle den grusomme historie om ægteparret Goebbels endeligt. Mor Goebbels forgiftede deres seks børn i de sidste dage af krigen. Men den ældste søn overlevede. Efterkommere af den berygtede propaganda minister for Hitler er i dag blandt Tysklands rigeste. Sønnen Harald som Magda Goebbels havde fra et tidligere ægteskab med forretningsmanden Günther Quandt, kom helskindet gennem krigen. Sammen med sin halvbror (Herbert) (på faderens side) arvede de store andele af en af Tysklands største bilfabrikanter Dailmer AG og købte sig senere ind i Bayerische Motoren Werke, bedre kendt som BMW.

Og selv om det er flere årtier siden, at brødrene Quandt gik bort lever arvingerne fra Goebbels videre. Brødrene efterlod, hvad det svarer til 35 milliarder kroner. I årene 1940 – 45 var flere af Quandts virksomheder drevet af flere end 50.000 tvangsarbejdere, krigsfangere og arbejdere fra koncentrationslejre. Det var konstant kamp mellem Goebbels og Quandt. Spørgsmålet
er om Det Tredje Rige kunne have overlevet uden hjælp fra tysk industri.

 

Kilde:

 • www.dengang.dk – diverse artikler

 

 • Hvis du vil vide mere:
 • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler, heraf 362 artikler under Besættelsestiden (Før/Under/efter) 

 

Under København (191 artikler):

 • Besættelsestidens fortrængninger
 • Da krigen var forbi
 • Danmark var advaret – 9. april 1940
 • De forfulgte jøder
 • Den Franske Skole – i bomberegn
 • Den Franske Skole – nok engang
 • Dengang – det var alvor
 • Flugten over Øresund
 • Humor under Besættelsen
 • I ondskabens skygge af Holocaust
 • Landsforrædere og Landssvigere
 • Overvåget – dengang
 • Stikkerdrab
 • Tyske flygtninge
 • Tyskerluder og Drageyngel

 

Under Østerbro (101 artikler)

 • Besættelsen på Østerbro 1 – 4
 • Drama i Vordingborggade (Øresundsgade)
 • Flere sabotager på Østerbro
 • Hagekorset i Parken
 • Mirjams Flugt
 • Mordet i Vordingborggade (Øresundsgade) 1942
 • Riffelsyndikatet på Østerbro
 • Sabotører og Stikkere på Østerbro

 

Under Nørrebro (304 artikler)

 • Besættelse på Nørrebro 1 – 5
 • Likvideret på Nørrebro
 • Nørrebro – 9 dage i sommeren 1944
 • Nørrebro – flere sabotager
 • Nørrebrogade 156
 • Sabotage på Nørrebro
 • Varehuset Buldog på Nørrebro

 

Under Sønderjylland (297 artikler)

 • Danskeren, der ville dræbe Hitler
 • Den sønderjyske efterretningstjeneste
 • Det Tyske Mindretal
 • En stikker fra Sønderjylland
 • Holger Danske – Afdeling Eigild
 • Holocaust – aldrig igen
 • Kampene 9. april 1940
 • Mindretal i brændpunktet
 • Modstand i Kolding
 • Modstand i Sønderjylland
 • Opgøret efter 1945
 • Sheriffen fra Tinglev
 • Stikkeren – mord uden samvittighed
 • Tyskertøser, feltmadrasser og horeunger
 • Vingeskudt på Mandø

 

Under Aabenraa (169 artikler)

 • Frits, Nazister og et kartotek
 • Aabenraa – under de to krige
 • Frits Clausen – lægen fra Aabenraa
 • Løjt – mellem dansk og tysk
 • Modstandsbevægelsen i Aabenraa
 • Sabotage i Aabenraa

 

Under
Padborg/Kruså/Bov (63 artikler)

 • Bov Kommune under besættelsen
 • Bov Sogn – mellem dansk og tysk
 • Dagligliv i Frøslevlejren
 • Dramaet ved Viadukten
 • En sønderjyde krydser sit spor
 • Frøslevlejren
 • Fårhuslejren
 • Harreslev – dengang
 • Mord i Padborg 1 – 3
 • Rønshoved, Hokkerup og Gaardeby
 • Straffelejren
 • To skæbner i Kiskelund
 • Sandheden om De Hvide Busser
 • KZ – lejr Ladelund

 

Under Højer (77 artikler)

 • Baraklejren i Højer
 • Højer 1935 – 1945

 

Under Tønder (283 artikler)

 • Bombeangreb mod Tønder
 • Da Tyskerne kom til Tønder
 • Flygtninge i Tønder
 • Nazister i Tønder
 • Sabotage i Tønder
 • Sønderjylland, 9. april 1940
 • Tønder og Omegn 9. april 1940
 • Tønder under Besættelsen
 • Tønder – efter krigen
 • Tønder – Marskens Hovedstad
 • Historien om Jeppe k. Christensen og mange flere artikler 

Redigeret 6-10-2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København