Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

Skal de københavnske lokalarkiver lukke?

September 26, 2023

Skal de københavnske Lokalarkiver lukke? (b)

Lokalarkiverne har eksisteret i 50 år. I de sidste 2 år er tilskuddet reduceret med 40 pct. Lejemål opsiges i løbet af 2024. Kommunen får endda det meste af deres tilskud tilbage i form af lejeindtægt. Lokalarkiverne betaler bl.a. 400.000 kr. i leje til Københavns Kommune. Andre institutioner har slet ikke ressourcer til at overtage de kæmpe arkiver af lokalhistorie. Hvad laver et lokalarkiv? 600 hyldemeter lokalhistorie, 125.000 lokale fotos, der er ved at blive digitaliseret. Dertil kommer masser af aktiviteter i de lokalhistoriske foreninger. Hvis kommunen skal overtage det, bliver det dyrt. 150 frivillige medarbejdere skal erstattes af betalende embedsmænd.

 

De har eksisteret i 50 år

Det er altid en fornøjelse at komme ud og holde foredrag for historieinteresserede københavnere. Men i fremtiden kan det være slut at repræsentere for eksempel Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Det er nemlig fare for, at Københavns 10 lokalhistoriske foreninger og arkiver lukker. Og hvorfor nu det?

Og hvorfor skal man hele tiden være bange for, hvor meget der nu bliver skåret i driften. Der må da kunne findes en eller anden form for en permanent løsning. København har i de sidste 50 år haft lokalarkiver.

 

I de sidste 2 år er tilskuddet reduceret med 40 pct

I budgetaftalerne for 2024 har politikerne besluttet endnu engang at mindske tilskuddet. Inden for de sidste to år er tilskuddet reduceret med 40 pct. Jamen interesserer de københavnske politikere sig ikke for, hvor man kommer fra? Jo for eksempel har Arbejdermuseet fået forhøjet deres bevillinger.

 

Lejemål opsiges i løbet af 2024

Lokalarkiverne bliver nødt til at opsige alle deres lejemål i løbet af 2024. Tilskuddet i 2024 vil være på 565.000 kr. og vil kun dække 90 pct. af huslejen. Mon politikerne havde tænkt sig, at det er 150 frivillige, der skal betale de sidste 10 pct? Det var måske en lidt åndsvag spørgsmål, men politikerne har fået alle tallene tilsendt. Og Københavns Kommune sætter ikke lejen ned til lokalarkiverne.

 

Kommunen får det meste af tilskuddet tilbage

Det paradoksale er, at Københavns Kommune får en stor del af tilskuddet tilbage. De ti arkiver betaler årligt 620.000 kr. i husleje. Heraf betales små 400.000 kr. tilbage til kommunen i form af husleje, idet 7 arkiver lejer kommunalt ejede lokaler.

 

Andre instanser har ikke ressourcer til at overtage

Når nu arkiverne lukker er det Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, der skal overtage alle arkiver plus en masse af de ting, som 150 frivillige uden løn varetager. Det har disse instanser slet ikke bemanding eller faciliteter til.

Hvert lokalarkiv fik i gennemsnit 35.000 kr. pr arkiv til materialer til forsvarlig opbevaring af arkivalier, IT – udstyr til digitalisering, udstillingsmaterialer og almindeligt kontorhold.

 

Hvad laver et lokalarkiv?

Hvad laver vi, foruden at samle folk med interesse for Københavns historie og fare rundt og holder foredrag:

  • Indsamle og sikre arkivalier
  • Registrere indkomne materialer
  • Sikre åben adgang for interesserede til de indsamlede materialer
  • Formidle lokalhistorisk viden til lokalområdet gennem udstillinger, foredrag, udgivelse af bøger m.m.

Årligt bruger de 150 frivillige 20.-25.000 timers arbejde i arkiverne.

 

600 hyldemeter lokalhistorie

Og det er nu blevet til ca. 125.000 lokalhistoriske billeder, 1.000 lokalhistoriske film samt 600 hyldemeter unikt lokalhistorisk materiale. Og det er vel at mærke ikke noget som hverken Københavns Museum eller Københavns Stadsarkiv har i deres arkiv. Men aftalen er, at de skal have det, når Lokalarkiverne lukker.

Lokalarkivernes materiale bliver løbende udvidet med donationer fra private, virksomheder og organisationer i lokalområdet.

De kommunale tilskud dækker ikke mere for huslejeomkostninger for arkiverne, materialer til opbevaring af billeder og dokumenter, drift af it – systemer til registrering og digital bevaring af de historiske materialer m.m.

 

Masser af aktiviteter

Arkiverne har årligt 3.400 henvendelser

Til arkiverne er der tilknyttet foreninger, hvor medlemmerne bidrager til økonomien ved at betale kontingent. Her arrangerer vi guidede ture, foredrag, virksomheds – og museumsbesøg med omkring 5.000 deltager hvert år.

Kontingentet bruges også til udgivelse af bøger og tidsskrifter samt lokaler (ofte kommunale) til medlemsmøder, foredrag m.m.

Når arkiverne lukker, så lukker de lokalhistoriske foreninger antagelig også.

 

Det bliver endnu dyrere for kommunen

Det kan i den grad undre at politikerne siden 2022 bare skærer i bevillingerne. De er udmærkede klar over disse tal, som undertegnede her, har nævnt. Man skulle da også mene, at de var klar over konsekvenser, når de 10 lokalarkiver i København lukker og de 150 frivilliges arbejde skal erstattes af kommunalt ansatte, der skal have løn for deres arbejde.

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København