Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Schweizerhalle i Tønder

Juli 24, 2008

Det var en alpehytte på en mægtig ”bakke” i Tønder. Her var ringridning og keglen. Her blev man optaget i ”Burschenshaft”. Har samledes vi efter ”Ræveløb”, og her holdt Tønder Båndamatørklub til. Schützenfest blev også afholdt her. Engang optrådte Defenders her. Mange dejlige minder knytter sig til stedet. Og efter at artiklen blev skrevet har jeg også holdt foredrag her. 

 

Atter engang vender vi tilbage til dette forsamlingshus, eller hvad vi nu skal kalde det. De flittige læsere har allerede opdaget, at undertegnede har et vist forhold til dette sted. Det var her vi gik til pigtrådsbal. Her spillede bl.a. Defenders. Her spillede også adskillige jazz – orkestre. Og her holdt Schützenbrüder til, når de havde deres årlige sammenkomst. Så kom de fra hele Nordtyskland. Musikken var kommet til Tønder. Inde bag på grunden blev der så skudt. Jeg fik også lov til det. Min onkel Jacob var ivrig skyttebror. Min anden onkel Pulle har ofte spillet musik for Højer Brandværnsorkester her.

 

Tønder Båndamatørklub

Under scenen holdt Tønder Båndamatørklub til. Vi havde indrettet et lille studie, og lavet udstilling med 4 – spors spolebåndoptager. Det var sjovt. Vi havde konkurrencer i at lave de bedste lydeffekter. Her lavede vi også blindebånd. Og til det formål optog vi et par julemelodier med det legendariske orkester
The Arrows. En udstilling af vores båndoptager samlede faktisk ret mange mennesker.

 

Hvor er Jens Peter og Dorthe?

Var det ikke også her på Schweizerhalle, at min gode ven Jens Peter fra Skive blev varm på Dorthe fra Rudbøl. Jeg besøgte dem et par gange i Vejle. Hvad mon det er blevet af dem? Vi havde en dejlig fest i Rudbøl engang og var på bytur i Skive, men det er jo en helt anden historie.

 

Et foredrag på æ Sproch

Et oldebarn til en af de tidligere værter på Schweizerhalle har henvendt sig her til redaktionen. Jeg hjalp ham med at finde et foto af hans oldefar. En sjov oplevelse.

Da jeg holdt foredrag om Æ Kachman, æ Knippelpiche å åll de anne i Tynne omtalte jeg en brand på Schweizerhalle i 1908. En af de tilstedeværende, kunne huske at et familiemedlem havde omtalt denne brand.

 

Efter Ræveløb

Det var også på Schweitzerhalle vi nogle gange forsamlede os, når vi i de sønderjyske walkie – klubber havde kørt ræveløb omkring Tønder. Da var jeg for længst fraflyttet Tønder og boede i Aabenraa.

 

Den sidste bytur

Man havde let til en lille tår i Tønder i gamle dage. Det har man vel stadigvæk. Vi havde en sport om, hvor mange gange, vi kunne nå en omgang i Tønder. Men vi har aldrig nået mere end en. Det gjaldt om, at vi kun måtte få en enkelt Gewessen hvert sted. Sidste gang, vi prøvede måtte vi give fortabt foran Posthuset. Men det fordi, at Ingolf havde fundet en flaske vodka frem

 

Gamle minder om Schweitzerhalle

Men man siger ofte, at det var markedsgæsterne, der var skyld i drikkeriet i Tønder. Men det var nok ikke hele sandheden. Der var masser af traktørsteder. Redaktør Skovrøy sagde engang:

 • Medens man på østkysten står tidligt op for at se solen danse, vender man sig her om til væggen og sover videre, drømmende om fede græspenge og høje priser på fedekvæget. Her i byen tager man om eftermiddagen sin kone – hvis man har en – under armen, sine fem børn i en snor bagefter
  sig og vandrer så ud til Svejtserhalle eller til Altona.

Lærer Niels Peter Olsen, der var elev på seminariet siger i sine erindringer:

 • Sommersøndage om eftermiddagen var færdslen i alleen og på vejene i byens nærhed meget livlig. Familierne vandrede til Schweizehalle eller Altona, hvor mændene spillede kegler, mens madammerne nød deres kaffe og kaffesladder, og ungdommen legede.

 

Altona nedbrændte i 1947

Altona, der lå ved vejen mod Møgeltønder, nedbrændte i 1947. Men der var den for længst ophørt med at være kro. Schweizerhalle vedblev med aktivisterne i mange år. Men hvordan begyndte det egentlig?

 

En alpehytte i Tønder

Lohmeyers arvinger solgte i 1861 grundstykket, Nord – øst kvarter nr. 103 til ølbrygger Johan Peter Paulsen. Her blev bygget en lagerkælder til øl og is og anlagt en kæmpe jordhøj. I det flade marskland kunne man godt forestille sig en schweizisk alpehytte. En keglebane, en ringriderplads og rejsestald
blev også opført. En tribune blev rejst, og byens musikkapel gav jævnlig koncerter her.

 

En løftet finger mod seminaristerne

Ret hurtig blev Schweitzerhalle samlingssted for skyttebrødre, ringriderkorpset og andre foreninger. Men også seminaristerne faldt for stedet. Det blev deres foretruknesamlingssted. Men det var ikke alle der var lige begejstret. Amtsskolekonsulent Nicolai Svendsen udtalte således i 1894:

 • Dette utvungne Samvær, der kunne ødelægge en ung Mands Fremtid ved, at Drik blev en Lidenskab, eller at han havde skabt en Gæld, der tvang ham til at forlade Skolen. Et grimt Træk var det, at Værten havde sin egen Valuta, idet han havde ladet fremstille Penge af Blik lydende på 1, 2 eller 3 Mark. Disse udlånte han til insolvente Soldebrødre, som kunne benytte dem ved Betaling af Værtens Drikkevarer.

 

Optagelse i ”Burschenschaft”

Når seminaristerne mødtes, startede man med et foredrag, som en af eleverne skulle holde over et udvalgt emne. Så tømtes ølglassene efter nøje fastsatte regler. Dette var fastsat i et trykt reglement. Lokalet blev fyldt med tobaksrøg, og lystigheden fortsatte med muntre sange fra en visebog.

Adskillige ceremonier hørte til. På Mikkelsaften skulle de nyankommende optages i ”Burschenschaft”. Gamle elever sad i diplomatfrakke forsynet med et mægtigt skæg foran et eksamensbord og stillede de stakkels nyankommende ”åndsløse” spørgsmål.

Det handlede om de nye kunne omgås øl og tobak. Som amtskonsulent Svendsen udtrykte det:

 • Man gjorde Forsøg på at lægge et Skær af Romantik og Poesi over deres Drikkeskikke.

50 – års rammer nedbrændt

En ungersvend fra Als beskrev en sammenkomst på Schweitzerhalle på en anden måde:

 • Aftenen efter Optagelsesprøven blev der afholdt et Gilde på Schweizerhalle. Alle Præparander, Seminarister fra den dansktalende Afdeling var med. Salen var oplyst af flere Gaslamper og i hvert Hjørne brændte en Gasflamme foraan buet Spejlglas, hvad der gav Salen et meget festligt Præg. Jeg havde i mine Dage ikke set en så stor og fin Sal og følte mig lidt trykket ved al den Herlighed. Tre Borde var dækket med fin, hvid Dug og med Tallerkner, Glas, Vinflasker o.s.v.
 • Øverst i salen ved Tværbordet sad Lærerne med en uhyre Højtidig Værdighed. Vi kom så til Bords. Seminarieforstanderen pastor Schmidt, senere Provst i Svenstrup på Als, holdt en kort Bordbøn, og så begyndte Måltidet. Der blev sunget og holdt flere Taler, både af lærere samt nogle af de ældre Seminarister.

I næsten 50 år dannede lokalerne rammerne over disse begivenheder. Men en augustdag i 1908 måtte seminarister og andre godtfolk i Tønder konstatere at lokaliteterne blev forvandlet til aske.

Den 14. august kl. 15.30 opstod der ild i bygningen. Alarmeringen blev forsinket grundet misforståelser. Den eneste brønd i nærheden kunne ikke levere nok vand. Brandvæsnet måtte nedrive en del, så branden ikke skulle bredde sig.

Det lykkedes at redde stalden og husets indbo. Men en del fotografier af forskellige elevgrupper gik tabt.

 

Jordhøjen nedbrudt

Kælderen blev reddet. I en årrække blev den anvendt som oplagsrum for bryggeriets beholdning. Her blev is-beholdningen også opbevaret. Det hentede man på Østblegen som bryggeriet havde købt for 7.800 Mark i 1898.

Jordhøjen som var byens højeste ”Bjerg” blev brugt af ungdommen som kælkebakke.

I begyndelsen af 20’erne blev jordhøjen nedbrudt og anvendt på sygehusets grund. Også kælderen blev nedbrudt.

Men allerede den 7. april 1909 var der blevet holdt rejsegilde over et nyt Schweizerhalle. Den lokale avis kunne berette om, at denne restaurant også ville blive
en seværdighed, hvis lige man ikke ville finde i amtet.

 

Et foredrag for min tidligere klasselærer 

Og det var så her jeg nu for efterhånden holdt et foredrag for en meget fuld sal. Det var “Aktive Kvinder i Tønder” under ledelse Fru Johansen – min gamle klasselærerinde, der havde bedt mig om at holde et to – timers foredrag om Tønders Historie “å æ Sproch”. Det var en kæmpe oplevelse sådan en torsdag aften.

 

Kilde:

 • Litteratur Tønder
 • www.dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil vide mere?

 • www.dengang.dkindeholder1.783artikler
 • Under Tønder finder du 283 artikler 

 

 • Brand i Tønder
 • Ture i Tønder 1
 • Tønder Seminariums Historie og mange flere 

Redigeret 17. – 03. 2022

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder