Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro

Rovmordet i Holsteinsgade 1912

Juni 18, 2008

Den troede Politiet på Østerbro alligevel ikke på. At Fru Kocks mand fik struben skåret over, mens hun lå ved siden af. Og uden at hun vidste noget. Morderen var hendes elsker. Man forsøgte, at skjule dette ved at fingere det som et rovmord. Og moderen mente, at kunne se den myrdede i Storebælts mørke vand. Han var nærmest lettet over, at være pågrebet.

 

Det er mange måder, at beskrive et mord på. Vi har valgt at lade datidens aviser beskrive episoden. De sorte overskrifter var også datidens overskrifter i aviserne.

8. – 12. december 1912

Fru Koch i Holsteinsgade meddeler Politiet, at hendes Mand, Blikkenslager Koch, er bleven myrdet om Natten medens hun laa ved Siden af ham.

En frygtelig Tilstaaelse: Fru Koch har tilstaaet, at hendes Elsker, Husejer Hansen – Vinding, har myrdet Koch med hendes Vidende.

 • Paa Nordre Frihavnsgades Politistation kom ved 3 ½ Tiden igaar Morges en lille forskræmt Kone ind med Raabet: ”Min Mand er myrdet!”. Det var Fru Anna Koch, gift med Blikkenslager Carl Koch, Holsteinsgade 8. Mordet var begaaet ved 3 – Tiden i deres Soveværelse. Hun vågnede ved, at hendes Mand raabte ”Anna”, og hun saa nogle formummrede Personer kæmpe med Manden. Da hun bevægede sig, fik hun en Dyne over Hovedet, og da hun blev liggende ganske stille, troede Gerningsmanden, at hun var død. Da der atter var stille, fandt hun sin Mand liggende livløs ved Sengen. Hun kastede i en Fart noget Tøj over sig og løb til Politistationen.

 

Fru Koch blev i Nat arresteret

 • Da Politiet kom til Holsteinsgade 8, fandt det Blikkenslagermester Koch liggende stiv og død med overskaaren Strube, og Opdagerne spurgte derfor Fru Koch, om hun ikke havde taget Fejl med Hensynet til Tidspunktet, da hendes Mand havde været død i længere Tid. Politiets Undersøgelser og de
  Afhøringer, der straks blev foretaget, resulterede i, at den Dræbtes Hustru i Nat blev arresteret.

 

Den Myrdedes Broder forsvarer Svigerinden

 • Den Myrdes Broder, fhv. Kolonibestyrer Koch, har været til Afhøring. Han forstaar ikke, at man sigter Svigerinden for at have noget med Mordet at gøre.
 • Det var det bedste Forhold mellem Ægtefællerne, siger Hr. Koch, baade min Broder og min Svigerinde var glade ved Livet og glade ved hinanden. Min broder var i de senere aar lidt svageligh, han havde Aarebetændelse og Nyregrus.
 • Jeg talte med min Svigerinde paa Domhuset. Hun var sløv af Træthed og Nervøsitet, men hun fortalte alligevel med forbavsende og beundringsværdig Beherskelse om sine uhyggelige Oplevelser.

 

Fru Koch saa roligt paa, at hendes Mand blev myrdet!

 • I Forhøret i Gaar brød Fru Koch sammen og aflagde en fuldstændig Tilstaaelse, der virkede lammende paa selv de trænede og hærdede Politifolk: Morderen er Fru Koch’s Elsker, Husejer Poul Hansen – Vinding, der ejer Huset i Holsteinsgade 7. Selv bor han i Nr. 9 i Holsteinsgad. Fru Koch forklarede, hvorledes hun sammen med Hansen – Vinding havde ventet på Chancen til at udføre Mordet. Mordaftenen vidste de, at Koch havde 3.000 Kr. i Kontanter i Skrivebordet, og de mente, at det var klogest at fingere et Rovmord. Fru Koch laa i Sengen ved Siden af sin febersyge Mand og saa ham blive dræbt. Først slog Hansen – Vinding ham i Ansigtet med en Hammer og skar derefter Halsen over paa ham. Fru Koch stod derpaa op, og lukkede Hansen – Vinding ud. Senere paa natten gik hun saa til Politiet.
 • Saa snart det rygtedes, hvorledes sammenhængen var med Mordet, samledes ophidsede Mængder af Folk sig udenfor Mordstedet.

 

Fru Koch er ofte set sammen med Hansen – Vinding

 • En medvirkende Aarsag til, at Fru Koch blev fældet, er, at fhv. Skuespillerinde ved Nørrebros Teater frk. Hallenborg har meddelt Politiet, at hun i Café
  ”Premier” paa Østerbrogade har set Hansen – Vinding og Fru Koch sidde sammen i et Separat – Kabinet.
 • Ogsaa Husbeboerne har ofte set Fru Koch og Hansen – Vinding sammen. For Familien derimod, kommer meddelelsen om Forholdet mellem Fru Koch og Hansen – Vinding meget overraskende. Man havde Indtrykket af, at hun levede meget stilfærdigt sammen med sin Mand.

 

Morderen er flygtet – Han jages af politiet over hele Landet

 • Saa saare Fru Kochs frygtelige Tilstaaelse forelaa blev alt disponibelt Opdager – Mandskab alarmeret for at sikre sig Hansen – Vinding, der imidlertid er sporløst forsvundet.
 • Rygtet gik, at han var flygtet sammen med en letlevende Dame fra ”Kisten`s Bar”. Flygtet var han, men alene – og hvordan ved ingen. Der er nu sat alt ind paa at gribe den flygtende Morder, alle Havne og Stationer bevogtes, og de flyvende Opdagere  jagter ham over hele Landet.

 

Morderen fanget, men han slaar sig løs og forsvinder paany

 • Hansen- Vinding blev i Gaar paagrebet af Politiet i Skelskør, men han slog sig løs fra Betjentene og forsvandt i Skovene ved Basnæs. Morderen havde maskeret sig som Sømand og havde i Skelskør ladet Skægget rage af.

 

Endelig paagrebet – efter at have tilbragt Natten i en Baad på Storebælt

 • I gaar Formiddags Kl. 10 endte Jagten på Rovmorderen. Han blev fanget udenfor Korsør. Natten havde han tilbragt i aaben baad paa Søen. Han var meget forkommen, da han drev ind til Stranden, hvor en Fisker tog sig af ham. Har førtes til Korsør Arrest og derefter i Redningskorpsets Ambulancebil til Vestre Fængsel.
 • Rystende fortalte Moderen, at Natten i Baaden i Storebælt er det frygteligste, han har oplevet. Der var hverken maane eller Stjerner, og i det mørke Vand syntes han hele Tiden, at han kunde se Blikkenslager Koch.

 

Dømt til Døden

 • Benaadet med livsvarigt Fængsel, der ikke kan ophæves for Hansen – Vindings vedkommende.
 • Ved Højesteret dømtes Marie Koch og Hansen – Vinding begge til Døden. Når Højesteretsdommen først faldt saa sent som februar 1914, skyldtes det, at Fru Koch i Fængslet, blev saa angrebet af Fængselspsykose, at hun nærmest maatte betegnes som sindssyg. I et Statsraadsmøde en Maaned senere benaadedes begge med livsvarigt Fængsel, for Hansen – Vindings Vedkommende med den skærpende Bestemmelse, at han aldrig senere kan gøres til Genstand for Benaadning.

 

Kilde: 

 • Litteratur Østerbro

Hvis du vil vide mere: 

 • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
 • Under Østerbro finder du 101 artikler 

Redigeret 31. – 01. – 2022

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro