Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro

Mordet på Østerbro 1893

Juni 18, 2008

Hun var en betroet bestyrer af et drengehjem på Østerbro. Hun havde en moderne indstilling til børneopdragelse. Pludselig døde en dreng på hjemmet. Hans kammerat havde en mistanke. Bestyreren havde misbrugt og myrdet drengen. Og hvad der var endnu værre. Hun viste sig at være en han. Læs den interessante historie i form af avisartikler.

 

Vilhelmine Møller havde en svær barndom. Hun blev sat i pleje hos bedsteforældrene. Som tjenestepige blev hun sat i fængsel, fordi hun havde stjålet mad til sin mor, der var blevet enke med fire små børn.

 

En agtet person

Hun begyndte, at komme i pastor Frimodts menighed, og blev senere tilknyttet en pigehøjskole. Hun blev ansat som plejemor på Børnehjemmet Godthaab på Frederiksberg, og fra 1881 ledede hun det nyoprettede drengehjem Kana på Østerbro.

Hun blev valgt ind i den første bestyrelse for Kvindevalgretsforeningen. Ofte blev det til artikler i foreningens blad Hvad vil vi.

Hun var modstander af strenge opdragelsesmetoder. Hun var agtet for hendes moderne måde, at opdrage drengene på.

 

Mord på ”Karna”

Men i 1891 skrev aviserne, at det var skadeligt, hvis ugifte kvinder uden et forhold til en mand, skulle bestyre et børnehjem. På det tidspunkt var der 50 børnehjem i Danmark. Først i 1905 blev børneforsorg et offentligt anliggende. Indtil da skulle man drive børnehjem på almisser og gaver.

Vilhelmine Møller havde begået mord på en af de drenge, hun havde i sin varetægt.

 

Vilhelmine blev til Vilhelmi

Hun blev undersøgt af en psykiater og en fødselslæge, der konstaterede, at hun var hermafrodit. Hendes misdannede kønsdele var snarere mandlige, kom man frem til. Derfor skulle hun fremover være mand. Så inden sagen kom frem i 1894 fik hun navneforandring til Vilhelmi Møller.

Hun/han blev idømt dødsstraf. Det blev senere ændret til livsvarigt tugthus. Han/hun blev dog løsladt i 1905 og giftede sig derefter. I 1907 tog han navneforandring til Frederik Vilhelm Schmidt

 

Hvad skrev aviserne?

Den 22. marts 1893 kunne man i aviserne læse følgende:

 

Fra Storstadslivets Skyggeside

 • En oprørende Sædeligheds – Forbrydelse og et mord.
 • Tragedien i Børnehjemmet ”Kana”
 • Siden Meyers Mord er der ikke begaaet en saa oprørende Forbrydelse som den, der for en halv snes Dage siden blev opdaget i Børnehjemmet
  ”Kana”. En Kvinde, hvis hele Livsgerning, det var at opdrage Børn, har forført til Utugt en af de Drenge, der var opvokset under hendes Øjne, og da Tiden kom for hans Bortrejse fra Hjemmet, har hun, af Frygt for at blive opdaget…myrdet Drengen.

  Den grufulde Opdagelse

 • Den myrdede Drengs Kammerat fatter Mistanke
 • Forbrydersken er Vilhelmine Møller, Forstanderinde for ”Kana”, en velkendt Personlighed, der ofte har holdt Foredrag om Børneopdragelse. Hun er 47 Aar gammel, en høj mager Skikkelse med graasprængt Haar. Paa den skarpe Næse bærer hun Briller. Det stakkels Offer var den 16 – aarige Volmer Sjøgren. Kort tid før han skulle forlade Hjemmet døde han ganske pludseligt. Det var den 28. februar. Lægen mente, at kunne konstatere et Hjerteslag, udstedte Dødsattesten, og Drengen blev begravet. Men en af hans Kammerater, der vidste, at Frk. Møller ofte hentede Sjøgren ind til sig om Natten, satte gennem sin Moder ”Kanas” Bestyrelse ind i Forholdene og Mistanken blev vakt. Politiet alarmeredes, og i et Forhør har Kvinden nu tilstaaet sin usømmelige Adfærd mod Drengen, men afvist al Tale om, at hun skulde have gjort sig skyldig i Mord.

Den 4. april 1893 kunne man læse følgende:

 • Tilstaalsen falder
 • For et par Dage siden blev den myrdede Drengs Lig gravet op og obduceret. Samtidig benyttede man Lejligheden til at konfrontere frk. Møller med Liget. Mærkeligt nok gjorde Konfrontationen ikke noget særligt stærkt Indtryk paa hende. Men i Paaskedagene, hvor hun, der er meget religiøs overværede Fængselsgudstjenesten, blev hun stærkt grebet og i Gaar faldt Tilstaaelsen. Frk. Møller tilstod at have forført Sjøgren og senere at have myrdet ham ved Hjælp af Opium eller et andet Sovemiddel, som Lægen havde foreskrevet hende selv. Saasnart Drengen var faldet i dyb Søvn, fuldendte hun sin grufulde Gerning ved at kvæle ham med et par Uldtæpper. Grunden til Mordet var den, at hun var bange for, at han efter sin Konfirmation og paafølgende Bortrejse fra Hjemmet skulle røbe hendes Hemmelighed.

I Juli 1893 fik befolkningen så denne opsigtsvækkende besked:

 • En fantastisk Afsløring
 • Modersken Frk. Møller forvandlet til Hr. Møller
 • Ved et Forhør som Assessor brun har holdt over Frk. Møller, og som særligt drejede sig om hendes kønslige Forhold til Volmer Sjøgren, slap der hende en Bemærkning af Munden, som vanskelig kan gengives, men som gjorde, at Forhørsdommeren pludselig fik Mistanke. En øjeblikkelig, af Prof. Stadfeldt foretagen Lægeundersøgelse viste, at Vilhelmine Møller ikke var nogen Kvinde, heller ikke Hermafrodit, men at Hun var en mand
 • Efter denne fantastiske Opdagelse blev Arrestanten iført Mandsdragt og overført fra Kvindefængslet til Mandsfængslet paa Christianshavn. Ligeledes
  forandredede man ”hendes” Navn fra Vilhelmine til Vilhelmi. Dog har man givet Fangen Lov til at beskæftige sig med Syning i Fængslet, da han ikke kender til mandlige Sysler.

Den 4. marts 1894 kom der så en foreløbig afslutning på sagen:

Vilhelmi Møller dømt til Døden

 • I Gaar blev Vilhelmi Møller for Mordet paa Drengen Volmer Sjøgren dømt til Døden. Han vil nu – da Kongen næppe mere underskriver en Dødsdom
  – komme i livsvarigt Tugthus.

Kilde:

 • litteratur Nørrebro
 • litteratur Østerbro

Hvis du vil vide mere:

 • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
 • Under Østerbro finder du 101 artikler 
 • Wilhelmine Møller – en morder fra Østerbro 

Redigeret 31. – 01. – 2022

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro