Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland

Povls Bro på Hærvejen

Maj 13, 2013

Gang på gang måtte træbroerne langs Hærvejen repareres. Det barske klima gav ikke disse broer lang levetid. Efterhånden fandt man et bedre materiale – nemlig sten. Immervad, Gejlå, og broen ved Rødekro blev lavet af sten. Men først i 1844 kom turen til Povls Bro. Hele 137 rigsdaler kostede den, og der skulle bruges 296 læs sten. Men så holdt den også helt til 1970erne, hvor den igen blev renoveret.

 

Den smukkeste bue-bro

Her har vi, at gøre med Hærvejens smukkeste bue-bro. Den ligger vest for Kliplev på strækningen mellem Tinglev og Sønderborg på en grusvej. Her har været bygget flere broer før denne fra 1744.

 

Sporene blev samlet ved vandløb

Nord for broen ligger på højre hånd en gård ud til Hærvejen, som også tidligere har været kro. Stuehuset kunne også godt minde om en krostue, den dag i dag. Som vi tidligere har været inde på, så var Hærvejen ikke bare en strækning. Der var mange hjulspor, som var afhængige af vejr og årstid. Men over vandløb som ved Pouls Bro samledes hjulsporene til en. Og Hærvejen/Oksevejen/Adelvejen kan føres tilbage til år 1000 og blev brugt helt til år 1800.

 

Broen var truet

Vores bro lå selvfølgelig ved Povlskro. Ved en regulering af Bjerndrup Å var broen længe truet. Og de ville have været ærgerligt hvis den gamle granitbro skulle forsvinde. Vi befinder os kun få kilometer syd for Urnehoved, hvor Hærvejen passerer Bjerndrup Mølleå.

 

Gangbro over åen

Her har måske altid ligget en bro eller i hvert fald et vadested. I slutningen af 1600 – tallet var det en gangbro over åen. I 1742 talte man om den, fordi vejforholdene i området blev kritiseret. Man diskuterede om Søgård Gods alene eller sammen med Tønder Amt skulle bære omkostningerne ved en ny bro. Den første egentlige bro blev så endelig bygget i 1744 på Søgårds bekostning.

 

Træbroer holder ikke længe

På  begge sider af åen opførtes ned til overfartsstedet en mindre vejdæmning støttet af kløvede sten. Selve broen blev bygget af egetømmer. Men i det barske sønderjyske klima har sådan en bro ikke lang levetid. Så allerede i 1780 måtte der bygges en ny træbro. Samtidig blev vejdæmningen på begge sider gjort længere for at hindre, at vejbanen blev oversvømmet.

 

Andre broer blev opført med sten

De mange reparationer, som datidens træbroer krævede gjorde det efterhånden aktuelt, at finde noget mere bestandigt materiale. Og man begyndte allerede at blive miljøbevidst, for tømmer krævede fældning af skov. Ved Immervad ca. 25 km fra Povlsbro blev træbroen erstattet af en bro af kløvede sten. Og ved Rødekro ligeledes på Hærvejen skete dette i 1788. I 1817
var turen kommet til Gejlå få kilometer syd for Povlsbro.

 

Licitation 29. juni 1844

Men Povlsbro reparerede man atter engang den gamle træbro. Men endelig den 29. juni 1844 holdt man inde på Povls Kro licitation over bygning af en bro med kløvede sten. Dermed var træbroens dødsdom afsagt. Der blev fremlagt en skitse over broens udseende, men også en udførlig byggebeskrivelse affattet på tysk. Broen skulle være 6 alen lang og 8 alen bred. Under arbejdet skulle der graves en kanal til åvandet gennem dæmningen.

 

296 læs sten

Af hensyn til færdslen skulle den gamle bro bevares så længe som muligt, skønt den nye bro skulle bygges nøjagtig samme sted. Hvis grunden under broen var fast skulle den befæstes med bøgetømmer. Særlig interesse var det for den bærende konstruktion. Der skulle bruges 296 alen sten, og til opmuringen skulle der foruden ler bruges 2 læs mos. I alt skulle der bruges 40 læs ler. Foruden dette var der brug for 30 læs kampsten og 4 læs brosten. Desuden afvisersten og 24 alen gelænderjern.

 

Et tilbud på 137 rigsdaler

Det var ejeren af Årtoft, Josias Wilhelm Mylord, der kom med det billigste tilbud på 137 rigsdaler.Den 16. september 1844 blev den nye bro afleveret, og den levede fuldt ud til forventningerne.

 

Renoveret i 1970

I 1970 blev broen igen renoveret. Den tunge trafik, havde gjort det nødvendigt. Men de 137 rigsdaler syntes at være blevet godt ud. Broen er der endnu.

 

Kilde: Se

Litteratur Sønderjylland (under udarbejdelse)

www.dengang.dk – diverse artikler

 

Hvis du vil vide mere:

 • www.dengang.dk indeholder 1.778 artikler.
 • Under Sønderjylland (207 artikler):
 • Hærvejen til Grænsen
 • Under Aabenraa (169 artikler):
 • Ahlefeldt og Søgård
 • En Tolder – familie fra Hærvejen
 • Kirker – syd for Aabenraa
 • Toldsted – på Hærvejen
 • Fra Hjordkær til Rødekro
 • Urnehoved – et Tingsted ved Aabenraa 1-2

 

 • Under Padborg/Kruså og Bov:
 • Bommerlund, snaps, kro og skov
 • Hærvejen til Grænsen

 

Redigeret 21.-09-2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland