Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Peter Dircks – den glemte fysikus

Januar 16, 2010

En mand, der har været fysikus i 55 år, burde efterlade sig spor. Men den dansksprogede litteratur om Peter Dircks er næsten ikke eksisterende. Han havde måske ikke den rette holdning, til at de dansksprogede historikere interesserede sig for ham. Fjerne slægtninge har henvendt sig til dengang.dk. Måske er Peter Dircks skyld i, at man i Tønder udklækkede en meget berømt astronom.

 

Får vi den rigtige historie?

Det er ikke altid historien påtænker dem, der har gjort et stort stykke arbejde for byen. Og det skyldes i høj grad dem, der viderefortæller historien. Derfor arbejder vi her på redaktionen for at få fat i tysksproget litteratur om Tønder. Historien om byen er ofte præget af nationale hensyn. Og det er en skam. For os amatør – historikere kan det være svært at bringe den rette historie.

 

Fysikus i 55 år 

Vi har forgæves ledt efter materiale om den fysikus, der regerede i 55 år – inden den berømte Ulrich/Ulrik kom til byen. Han havde åbenbart en forkert holdning m.h.t. Tønders indlemmelse til Danmark. I grunden er det en trist historie.

 

Sørgetog

Den 6. februar 1861 bredte der sig et langt sørgetog gennem Tønder. Sørgetoget gjaldt en person, der gennem 55 år havde tjent i Vidå – byen.

Det var fysikus – Peter Dircks, der blev stedt til hvile. Han var ikke blot en god læge. Han var også en person, der viste stor barmhjertighed over for befolkningen.

 

Fra Tønning til Tønder

Dircks stammede ikke fra Tønder. Den 6. december 1781 blev han født i Oldenwort i Ejderstedt. Han var søn af landmand, Jann Dircks og dennes kone Cathrine, født Bischow.

Allerede tidligt viste det sig, at Peter ikke ville overtage den fædrene gård. Han ville hellere studere. Derfor besøgte han latinskolen i den nærliggende by, Tønning.

Latinskolen i Tønning havde en fantastisk god lærer i den unge H.J. Stubbe. Han blev senere rektor og professor. Fra 1798 til 1805 var han i Tønning.  Efter Latinskolen studerede Dircks medicin Kiels Universitet. I 1804 bestod han eksamenen med udmærkelse. Snart kun han kalde sig Doktor i medicin.   Derefter vendte han tilbage til sin fødeby og åbnede en praksis. Men snart efter tog han til Garding, hvor han med stor succes havde praksis i et par år.

Den 17. februar 1806 døde fysikus i Tønder dr. A. C. Hansen pludselig i en alder af kun 36 år. Dircks blev efter Hansens død af den kongelige regering
udnævnt til Interims- physikus.  Han købte et hus i Østergade. Her boede for øvrigt postmester Friccius.

 

Bryllup

På sin fødselsdag den 6. december 1807 kunne han både fejre et års jubilæum i Tønder og sit bryllup. Bruden var Juliane von der Marwehe. Hun overlevede hendes mand med 27 år og døde i Tønder den 13. juli 1888.

 

Ville blive i Tønder

Dircks blev snart en meget populær læge i Tønder Han beskæftigede sig med mange ting.  Han beskæftigede sig også med sin videnskab og søgte nye muligheder i lægevidenskaben. Hans rygte løb ud over byens grænser. Han blev udnævnt som professor ved Kiels Universitet. Men han takkede nej til hvervet. Han ville hellere blive i Tønder.

 

Den højere videnskab

Det var ikke kun medicin, der interesserede ham, men også filosofi. Når han havde tid, kastede han sig over de gamle klassikere. Men også den højere matematik, astronomi og naturvidenskab kastede han sig over i sin sparsomme fritid.

 

En urmager med talent

En gang var han på sygebesøg hos urmager Hansen i Vestergade. Her blev han betaget af den unge begavede Andreas Peter Hansen. Dircks mente, at den unge mand skulle videreuddanne sig. Han anbefalede at han fortsatte med sin drøm, om at blive astronom.  Og det skete faktisk. Den unge mand blev astronom og rektor i Gotha.

 • Astronom Hansens gade i Tønder er opkaldt efter ham, og min gamle regnelærer på Tønder Kommuneskole, Kaj Elkjær Larsen har skrevet en lille bog om astronom Hansen.

 

Guldbryllup

Da Dircks kunne fejre guldbryllup i 1857 var han speciel glad for en gave af Andreas Peter Hansen. Han havde sendt ham nogle skemaer omkring månens bane. I et brev fortalte han om, hvor stor betydning Dircks opfordringer til videreuddannelse havde betydet for ham.

Måske havde Tønder ikke kunnet opfostre en astronom, hvis ikke det havde været for fysikus Dircks.   Det omtalte guldbryllup blev omtalt i Merkur – en avis fra Altona.

 • I går fejrede den populære læge og fremragende videnskabsmand Dr. Dircks sit guldbryllup. Man havde gjort alt i byen for at markere denne begivenhed. Om morgenen ved 7 – tiden var der musik foran huset. Parret blev fejret med en serenade. Derefter blev et specielt til lejligheden udfærdiget digt overrakt som morgen-hilsen. Mange prominente personer havde sendt en hilsen.

Om eftermiddagen fandt den egentlige fest sted i huset. Festtalen blev holdt af Pastor Carstens. Efter et overdådigt måltid underholdt ”Singverein”. 

Aftenen sluttede med et fakkeltog. Hovedpersonen holdt en følelsesmæssig takketale. En stor del af byen var illumineret. På den måde viste befolkningen sin agtelse for den store personlighed.

 

Ingen pension

I befolkningen var der ryster fremme om, at Dircks skulle sikres en eller anden form for pension. Men det skete ikke.   De sidste par år levede Dircks som en dyb skuffet mand i Tønder. I 1854 blev han fyret som fysikus. Officielt var det fordi man skulle have en ny organisation. Det var nu ikke mange i Tønder, der kunne forstå denne disposition.

Dircks glemte aldrig, hvad der var overgået ham. Hans retfærdighedssans kunne ikke forstå det. I sine ældre dage blev han ofte angrebet af mismod og depression. Hans helbred tog skade. Og den før så stærke mand begyndte at blive svagelig.

Han fik flere slagtilfælde og den 31. januar døde han.

14 dage efter hans død blev der bragt et minde – digt i Tondernschen Intelligenzblatt.

Fakta: Astronom P. A. Hansen

 • P.A. Hansen er født i Tønder i 1895. Han kom i urmagerlære i Flensborg. I 1819 nedsatte han sig som urmager i Tønder. I 1820 tog han til København for at studere gradmåling. I 1822 blev han ansat i observatoriet i Altona. I 1825 blev han direktør for observatoriet i Gotha. Han arbejdede blandt andet med månens bevægelser.
  I Vestergade 17 er der isat en marmorplade i huset Vestergade 17. En kampsten med indsat bronze-relief kan ses i anlægget syd for gymnasiet, hvor Nørre Allé krydser Astronom Hansens gade.

 

Hvis du vil læse mere om astronomen  P.A. Hansen:

 • Læs Kaj Elkjær Larsen: Astronom Peter Andreas Hansens liv og tid (19 sider) (1995)

 

Kilde:
Det har ikke været muligt i mine arkiver at finde noget om Peter Dircks. En slægtning til Dircks hustru, har sendt noget materiale, som jeg har oversat.

Hvis du vil vide mere:

 • www.dengang.dkindeholder1.783artikler
 • Under Tønder kan du finde 283 artikler 
 • Soldat i Tønder 1851
 • Tønder – mellem dansk og tysk
 • Ulrich – en Fysikus fra Tønder  1-2

Redigeret 26, – 12. – 2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder