Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov

Okseøerne i Flensborg Fjord

Februar 24, 2009

Her udåndede Dronning Margrethe den Første. Her var værft, og kro siden 1700 – tallet. En sommerdag for mange år siden gæstede jeg øen i en motorbåd fra Egernsund. Dengang hilste vi på familien Isaack. Læs også den fantastiske historie om Hans og Margrethe den Første.

Det var en smuk sommerdag for mange år siden. Vi startede fra Egernsund og sejlede op af Flensborg Fjord i en flot motorbåd af mahognitræ. Børnene legede ude foran. Jeg var dog lidt betænkelig. De havde ingen redningsveste på. Snart nåede vi Okseøerne. Og det var sin sag, at få den store motorbåd på ret kurs, så vi kunne lægge an her ved Store Okseø

Den lille havn har vel plads til 15 – 20 både. På kroen er der plads til ca. 50 mennesker, men udenfor er der masser af plads. Engang imellem kan du opleve fokke – eller jazzmusik på øen. Siden denne artikel har vi skrevet endnu en artikel om disse øer.

 

Hot Dog Hafen

Men hvad er det egentlig for nogle øer. De ligger ikke mere end cirka 500 meter ud fra kysten ved Sønderhav.  I Sønderhav boede min kollega både fra Aabenraa og Padborg, Lis. De havde fra deres udsigt ud til Okseøerne. Lis arbejdede senere i Anni´s pølsevogn. Og denne ”pølsevogn” var berømt for sine hotdogs. Ja det var sådan, at tyske lystsejlere kaldte Sønderhav for Hot Dog Hafen.  Ja her kom folk på motorcykel 0gså forbi. Det var et fast tilholdssted.

 

En fantastisk natur

Store Okseø er dannet af moræneaflejring af ler og grus fra sidste istid. Mod nordvest er der dannet en strandeng på senere aflejret materiale. Strandengen ligger nu beskyttet af en kunstig strandvold.   Okseøerne har formodentlig fået deres navn ved, at der om sommeren har græsset kreaturer derude. Store Okseø har formentlig været beboet siden 1500 – tallet. Dengang vi var på besøg, boede der stadig tre beboere på øen.

Man ved i hvert fald at besætninger fra Duborg Slot græssede på øen i 1411.   På en halv time kan du gå rundt om Store Okseø. Du skal også lige vende dig til løsgående dyr, som heste, hunde og sågar et æsel. Der er høje skrænter og masser af fugleliv. Der er anlagt en sti hele vejen om øen.

Bag ved kroen fører en sti op til øens midte. Her er der en formidabel udsigt ud over Flensborg Fjord, fastlandet og den nærliggende Lille Okseø. Ja bakken er faktisk på 18 meter.

 

Livstegn i 1231

Efter sagnet opstod øerne ud af ler, som faldt ned fra en jættes sko.  Første gang man hører om øerne er i Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Her er de opført som oxenör minor et major.

 

Hans og dronningen

På egnen går det et rygte eller et sagn om Hans fra Bennicks Gaard.

I 1410 står Hans og ser en hær drage forbi med Kong Erik den Syvende i spidsen. Kongen var sendt af sted af sin mor, Margrethe den Første, Kalmarunionens moder.  Sydfra var Sønderjylland besat af Holstenerne. Erik’ s opgave var at drive dem ud. Det lykkedes ham, at befri Als og Ærø, men i Sydslesvig taber han stort til holstenerne. Flensborg er besat af både danskere og holstenere.

I 1412 udbrød der pest i byen. Dette fik flere af holstenerne til at flygte, men danskerne blev. Dronning Margrethe besøgte Flensborg. Hun ville indlede fredsforhandlinger.

 

Dronningen blev hyldet

Den 7. oktober 1412 sejlede tre orlogsskibe ind i Flensborg Fjord. Hans fik øje på skibene og så Dannebrog svaje fra masten. Dermed vidste Hans, at hans elskede dronning var med om bord. Han spæner ned ad markvejen for at kigge på. Margrethe den Første får efter 14 dages forhandlinger holstenerne ud af Flensborg. Der blev aftalt våbenhvile indtil 1416.

Dronningen blev hyldet af borgerne i Flensborg. Hans var med sin far i byen og oplevede hyldesten. Han var heldig at komme tæt på dronningen, der sendte ham et lille smil.

 

Pest ombord

28. oktober sejlede dronningens skib ud af Flensborg Fjord. Hans ilede igen ned til markvejen for at vinke farvel til dronningen. Men med et stivnede han. Ud for Okseøerne havde
skibene kastet anker og taget sejlene ned. Det måtte være noget galt. Hurtigt kastede Hans sig i en lille robåd, der lå fortøjet ved gårdens badebro. Han roede hurtig ud til skibene. Han fik øje på en matros og råbte op til ham:

  • Hvad er det i vejen, hvorfor sejler I ikke?
  • Hold dig væk, vi har pest ombord.

 

Mælk til dronningen

Hans lod sig ikke skræmme, og spurgte om han kunne hjælpe med noget. En ung adelsmand kom til syne og svarede:

  • Kan du ikke bringe dronningen frisk mælk. Vi har ikke noget, og hun er meget syg.

Hans skyndte sig tilbage. En mærkelig varmedis trykker ned mod ham. Mod øst er himlen blåsort. Et større uvejr er i anmarch. Men Hans ænser det ikke. Han skynder sig hjem til gården og henter to store krukker med frisk mælk.

Ude ved dronningeskibet ventede adelsmanden og dronningens skriver i skibsjollen. De lodser Hans ind til den skovbevoksede ø, Lille Okseø. Dronningen er bragt til øen og ligger syg
i en seng, der står opredt i et telt. Taknemmeligt tager hun imod den friske mælk, som om det var en hellig drik.

Hans venter udenfor. Men pludselig gik forhænget til side, og adelsmanden bød ham indenfor. Alle smilede til hinanden og nikkede indforstået. Her var ord overflødige. Dronningens øjne hvilede længe på den unge bondesøn, og for en kort stund ønskede hun sig ung og frisk som ham, for at fortrænge angsten for døden. Da audiensen var forbi fulgte skriveren Hans ned til båden. Skriveren sørgede for navn og adresse.

Pludselig begyndte uvejret, men Hans forhastede sig ikke hjem. Han vendte hele tiden blikket mod Okseøerne.  Ved solopgang næste morgen gik han igen ned og kiggede ud mod Okseøerne. Han så nu, at flagene på de tre skibe gik til tops. Håbet blev tændt. Men lige så brat, så han at flagene gik ned på halv.

 

Øen til hertugen

I 1564 fik Hertug Hans den Yngre tilskrevet øerne sammen med områderne ved Rude Kloster (Glücksburg). Munkene havde forladt klosteret omkring 1540, men der var stadig en beværtning på stedet. Selve Rude by havde 200 indbyggere

 

Den første beboer?

I slutningen af 1500’tallet omtales en beboer på øen ved navn Claus Et formodentlig oldebarn af Claus, som hed det samme, fik en søn ved navn Peter døbt i Holbøl Kirke.  Fund fra stenalderen tyder dog på, at der har været beboere på okseøerne længe før, vi hører om Claus.

 

Familien Isaack

Ejerne af øen har ernæret sig ved landbrug og fiskeri og senere ved skibs – og bådebyggeri samt ved at drive en beværtning på øen. Meget tyder på, at der allerede i begyndelsen af 1700’tallet var bådebyggeri på øen. Øerne har i en periode tilhørt ejendommen Frueskov. I 1830 solgtes øen og havde flere ejere ind til 1845, hvor skibsfører Lorenz Isaack fra Strandød ved Rinkenæs købte øen. Fra 1845 til den sommerdag for mange år siden, har den samme slægt beboet øen.

Men længe efter den omtalte sommerdag forlod den sidste Isaack øen i 2003.

 

Færgeoverfart

I 1982 blev øen købt af Miljøministeriet, Sønderjyllands Amt og Bov Kommune. I 2007 blev ejendomsretten overtaget af Miljø – og Energiministeriet. I regionplanmæssig henseende er øen
klassificeret som naturområde samt turistområde med særlige værdifulde landskaber.

Mellem Sønderhav og Store Okseø er der etableret færgeforbindelse. Der er mulighed for primitiv overnatning i telte, og bade – og toiletmuligheder forefindes ved traktørstedet. Det gjorde det dengang – en sommerdag for mange år siden.

 

Lille Okseø

Omkring år 1800 blev der oprettet et gæstgiveri, som holdt åbent i sommerhalvåret. Den 13. november 1872 blev øerne ramt af en særdeles voldsom stormflod. Alle bygninger blev ødelagt, og stedet gik på tvangsauktion.

 

Den tilgroede park

Øen gennemgik herefter en omskiftelig tilværelse, indtil 1881. Da købte advokat og notar Emil Ebsen fra Flensborg øen. Han ville bruge øen til sommerophold og startede med at omdanne den til en stor park med grusstier og bænke samt store krukker og figurer i antik stil.  I 1919 overtog Rigmor Bardram Mayer øen. I 1933 solgte hun den til den danske stat.   Københavns Lærerforening købte øen i 1963, hvor den nu driver lejrskole. Parken er for længst forsvundet og øen er i dag ret tilgroet.

Øen, der ikke offentlig tilgængelig, har dog fodboldbane og græsplæne.  Ja, det er sikkert sket meget på Okseøerne siden dengang, vi gæstede Store Okseø og siden dengang jeg besøgte
Lis i Sønderhav.

Kilde: 

  • Litteratur Padborg/Kruså/Bov 
  • www.dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil vide mere: 

  • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
  • Under Padborg/Kruså/Bov finder du 63 artikler 

Redigeret 12. – 12. 2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov