Dengang

Litteratur Tønder


Hermed en liste over ca. 290 Tønderbøger

 • Emil Albeck: Blade af Tønder Seminariums historie
 • H.P.H. Andresen: Tønder som garnisonsby 1920 – 1970 (1971)
 • Ludwig Andresen: Acta Tunderensia 1 -2 (1909)
 • Ludwig Andresen: Beiträge zur neueren Geschichte Tondern (1943)
 • Ludwig Andresen: Bürger – und Einwohnerbuch der Stadt Tondern bis 1869 (1937)
 • Ludwig Andresen: Fastelavnsløjer og Skyttekorps
 • Ludwig Andresen: Tondern um 1500 (1930)
 • Ludwig Andresen: Tønder Ringriderkorps’ Historie (1937)
 • Ludwig Andresen: Zur Geschichte des Viehhandels im Amte Tondern
 • Ludwig Andresen: Zur Geschichte des Klosters in Tondern (22 sider) (1928)
 • Ludwig Andresen: 200 Jahre Weissenhaus in Tondern (22 sider – 1928)
 • Steffen Arndal: H.A. Brorsons liv og salmedigtning (1994)
 • Hans Bachmann: Tønders gamle kroer og gæstgiverier (1995)
 • H. Bahnsen: Tønder i dag (1943)
 • Bangert: Orgelet i Tønder kirke gennem 350 år
 • Britta Bargfeldt: Legater i Tønder (1993)
 • Britta Bargfeldt: Tønders tyske mindretal i 30erne on nazismen (2001)
 • Bevaringsværdige huse i Tønder (1980)
 • Anne Blond: Hans, stolen og verden (2012)
 • Mogens Bredsdorff: Tønder Statsseminarium og Øvelsesskole
 • Johannes Brix: Tønder Sygehus – et 100 års jubilæum
 • Brorson – En bog i 200 året for salmedigterens fødsel (1994)
 • Elisabeth Buch Petersen: Bogtrykkervirksomhed i Tønder (125 s.) (1974)
 • Byens breve – Tønders historie i dokumenter (1993)
 • Niels Bøgh Andersen: Fiskesøn fra Aventoft
 • Erik Carstens: Die Stadt Tondern (1861)
 • Werner Christiansen: Bachmanns Vandmølle 175 år
 • Werner Christiansen: Inden for byens pæle (1984)
 • Werner Christiansen: Nystaden (1986)
 • Werner Christiansen: Tønder handelsstandsforening 1906 – 1956
 • Werner Christiansen: Tønder Huse – Tønder slægter (1980)
 • Erik Christensen: Fra min virksomhed i Tønder (1939)
 • Hans Christian Christensen: Dengang i Tønder (1997)
 • Hans Christian Christensen: Skibroen, der var engang en havn i Tønder
 • Henrik Becker Christensen: Byen ved grænsen
 • Henrik Becker Christensen: Grænsen i 75 år
 • Hilmer Juhl Christensen: En købmandsfamilie i Tønder (1998)
 • H.V. Clausen: Sønderjylland – en rejsehåndbog (1920)
 • Else Marie Dam Jensen. Det grænseløse landskab (2008)
 • Danmarks Kirker, Tønder Amt 1 -2
 • Danmarks middelalderlige byplaner bind 2: Syd – og Sønderjylland (1994)
 • Danske Slotte – og herregårde – Tønder Amt
 • Det danske spejderkorps Tønder 1919 – 1969
 • Der var engang – Gamle billeder fra Jejsing (2001)
 • Det grænseløse samfund – Marsken mellem Tønder og Dageböll (232 sider)
 • Drivvejen – ad studedriverens spor i det vestlige Jylland (2006)
 • Eduard Edert. Der Schuster von Tondern (1908)
 • Elkjær Larsen: Astronom Peter Andreas Hansens liv og tid (19 sider) (1995)
 • Claus Eskildsen: Tønder 1243 – 1943
 • FDF Tønder: Vor egen billedbog
 • Torsten Friis: Forsvaret af Ribe og togtet mod Tønder 1848
 • Fritidshjemmet i Tønder 20 år (31 sider) (1988)
 • Frivilligt Drenge Forbund, Tønder 1922 – 1947
 • Mogens Gade: Kort og godt, historier fra Tønder (88 sider) (2013)
 • Gamle huse i Tønder 1964 – 1980 (Fonden til bevarelse af gamle huse i Tønder)
 • Gamle huse, som gled ud af bybilledet fra 1950 – 1998 (foto – billedbog)
 • Hakon Gjessing: Drengeår og manddomsvirke (1968)
 • Iver Gram: Fugle i Tønder Marsken 1978 – 1988
 • Britt Haarlev: Tønder i 1960erne (sort/hvide stregtegninger) (1993)
 • Inger Tryde Haarlev: Om Tønder Fonden
 • Astrid Hansen: Femten bredere Tønder – kniplinger (2004)
 • Jørgen Hansen: Kloster, kniplinger og kommandører (144 sider) (2013)
 • Lorenz Hansen: Koldjomfruens søn (drenge – ungdomsår i Tdr. og Løgumkl. (1986)
 • Ingolf Haase: HK Tønder – Padborg 75 år (1998)
 • Ingolf Haase: Kun hæver vi ikke mere hånden til Hitler – hilsen (2003)
 • Ingolf Haase: Kunst i Tønder (2008)
 • Ingolf Haase: Tønder handel i 100 år (1906 – 2006)
 • Ingolf Haase: Tønder Handelsskole 1907 – 2007
 • Ingolf Haase: Tønder Håndværkerforening gennem 75 år (1912 – 1987)
 • Ingolf Haase: Tønder Håndværkerforening 100 år (2012)
 • Ingolf Haase: Tønder Banks hovedkontor
 • Ingolf Haase: Vestre Børnehave (1999)
 • Handelsbankens hus i Tønder
 • Birgit Hansen: Skorstensfejerfagets historie og traditioner (1984)
 • Emil Hanover: Tønder Kniplinger
 • Christian Hansen: Tønder 1970 – 1992 – Institut for Grænseregionsforskning
 • Henning Hansen: Erindringer om keglesporten
 • H.P.H. Hansen: Tønder som garnisonsby 1920 – 1970
 • Ludolph Hansen: Et bybarns liv (1966)
 • Tine Hansen: 16 Tønder – kniplinger
 • Erik Ejnar Holm: Storegade 14, et gavlhus i Tønder
 • Johan Hvidtfeldt: Om Tønder bys historie (1945)
 • Johan Hvidtfeldt: Mellem Tønder og Ribe (Turistbogen 1974)
 • Chr. Holmstad Olesen: Hans J. Wegener (Danske Designere 2006)
 • Hundrede år i samfundets tjeneste 1869 – 1969, Tønder Frivillige Brandværn
 • Høyberg: Gennem 80 år – Erindringer fra Tønder, 1864 – Første Verdenskrig (1995)
 • Peter Kr. Iversen: Kniplingskræmmer Jens Wullfs dagbog (1995)
 • Peter Kr. Iversen: Schackenborg – billedet (1977)
 • Peter Chr. Iversen: Vestslesvigsk Tidende (87 sider)
 • H.N. Jensen: Skibsfarten i det danske vadehav
 • Hans Otto Jensen: Tønder Statsskoles Jubilæumsbog (1970)
 • Steen Jensen: At komme fra en søfartsnation (2010)
 • Ernst Kaper: Af en Tønder – seminarists historie (1974)
 • Kniplinger i Tønder (2010)
 • Kommuneatlas Tønder (1993)
 • Iben Eslund Kristensen. Tønderknipling (39 sider) (2013)
 • Kristkirken i Tønder (1946)
 • Kai Köster – Lösche: Die Hexe aus Tondern (roman) (1999)
 • Landet bag digerne (Werner Christiansen m.fl.) (1956, 1965, 1966)
 • Landet mod syd, Tønder
 • Hardy Larsen: Digegrevens Hus
 • Dennis Chr. Lassen: Marine – Luftschif detachement Tondern (32 sider) (2005)
 • Johan Larsen: Charlottenlund – Tønder
 • Johan Larsen: Mennesker i Tønder (1967)
 • Inger Lauridsen: Digegrevens Hus (2007)
 • Inger Lauridsen: Zeppelinbasen ved Tønder
 • Inger Lauridsen: Et liv med knipling (25 sider) (2010)
 • H.N. Lausten: Tønder – bogen (1926)
 • Lausten Thomsen: Tønder Læse – og Ungdomsforening 1912 – 1937
 • Ellen Leonhardt: En brugs i Tøndermarsken (1995)
 • Lindvald: Knapmageriet i Tønder Amt (1918)
 • Wilhelm Lobstein: Das Rosendach (1923) (1943) (Roman)
 • Otto Lodberg: Små betragtninger om en stor tid
 • Emil Lorentzen: Tønder Borg om 1600 (1969)
 • Emil Lorentzen: Tønder, havneby til landskøbing (1970)
 • Hansigne Lorentzen: Det tønderske kniplingsdepot
 • John N. Lorentzen: Fra Tønder Slotsbanke (1974)
 • Hans Lund: Tønder Seminarium
 • Helene Tønder Lund: Ungdomserindringer (1856)
 • V. Maagaard: Det gamle kloster i Tønder (1922)
 • Mackeprang: Tønder under hertugstyre indtil 1713
 • Jeppe Madsen: Studehandelens historie i Danmark
 • Knud Madsen: Rids af Grænsegendarmeriets historie (1953)
 • Knud Madsen: Tønder Bibliotek 75 år
 • Knud Madsen: Tønder i sang og digt (1992)
 • Lennart S. Madsen: Tønderhus, en købstadsbog (2010)
 • Hans Magle: Tønder Grænseby
 • Hans Magle: Tønder Kirkemuseum
 • Hans Magle: Tønder Kristkirkes symboler (1954)
 • Vilhelm Marstrand: Vores ældste byers tilblivelse (1942 – 1944)
 • Peter Mathiesen: Tønders Huse (1) (2001)
 • Peter Mathiesen. Tønders Huse (2)
 • H. Meesenburg: Bebyggelse ved marsk og vade (1984)
 • V. Møballe: Billeder fra det gamle Tønder
 • V. Møballe: Gamle Tønder – huse, der gled ud af bybilledet (1998)
 • V. Møballe: Mennesker og billeder fra det gamle Tønder
 • Andreas Møller: Både og bådfolk i marsken (1996)
 • Peter J. Møller: 75 år med Socialdemokratiet i Tønder (1988)
 • Henrik J. Møller: Tønder Kasserne 1920 – 2002 (2004)
 • Knud Schmidt Nielsen; Trøjborg – borg og mennesker (1997)
 • Asger Nyholm: Nationale og religiøse brydninger i Tønder (1958)
 • Asger Nyholm: Nordens ældste seminarium
 • Else Nørby m.fl. Tønder – Erindringer (flere udg.) (udg. Af Tønder Lokalh. Forening)
 • Orts – Statut der Kreis Tondern (1885)
 • Jürgen Ostwald: Von Tondern nach Gotha. Der Astronom Peter Andreas Hansen (1995)
 • Ottsen: Der Kreis Tondern (1906)
 • Jørgen Overby. Tønder Kommuneatlas (1993)
 • Boy Petersen: Skæbneår 1917 – 20
 • Jette Petersen: Tønderkniplinger og deres navne
 • Thorvald Petersen: Fra Als til Tønder (1952)
 • Thorvald Petersen: Tønder bys legater (1933)
 • Max Rasch: Brudstykker af Hostrups historie (1985)
 • Max Rasch: Mühlen – Chronik (56 sider) (1948)
 • Max Rasch: Realschule Tondern 1906 – 1920 und die Abschlusklasse (32 sider) (1960)
 • Max Rasch: 100 år i samfundets tjeneste – Tønder Frivillige Brandværn 1869 – 1969
 • Bodil Rasmussen: Hans Adolph Brorson – biskop og salmedigter (1982)
 • Karl Rasmussen: Fra vesterkanten (1929)
 • Erling Rossing: Socialdemokraterne 80 år – 1907 – 1987
 • Th. Roust: Tønder Bibliotek 1923 – 1933
 • Lene Rytter: Dengang øllet flød i Tønder (1999)
 • Råby Pedersen: Svingets rødder (45 sider) (2000)
 • Otto Diedrik Schack: Grænsesind (1970)
 • Otto Scheel: Tondern, zwischen wiking – und Hansezeit
 • Schoubye: Amtspalæet I Tønder 200 år
 • Schoubye: Folkekunsten på Tønder – egnen (1955) (1968)
 • Schoubye: Gamle møbler fra Tønder – egnen
 • Schoubye: Gammelt Tønder – sølvtøj
 • Schoubye: Guldmede – håndværket i Tønder og på Tønder – egnen (1961)
 • Schoubye: Hollandske vægfliser (1970)
 • Schoubye: Hollandske fliser fra Tønder – egnen (1949)
 • Schoubye: Huse i det gamle Tønder (1980)
 • Schoubye: Kniplings – industrien på Tønder – egnen (1953) (1968)
 • Schoubye: Monumenta Civitatis Tunderensis (35 sider)
 • Schoubye: Om engelsk fajance på Tønder – egnen (1952)
 • Schoubye: Om kagemanden fra Tønder (1950)
 • Schoubye: Seminariet ved grænsen
 • Schoubye: Sølv i Tønder museum
 • Schoubye: Tønder Sølv 1600 – 1900 (1978)
 • Schoubye: Tønder Slot (1979)
 • Schoubye: Tønder Borg 1585 (1971)
 • Schoubye: Tønder Museum 1923 – 1973
 • Aage Schæffer: Apotekerne i Tønder 1623 – 1923 (1924)
 • Sct. Georgs Gildet i Tønder 1935 – 1985 (Stig Sylvest)
 • SID Tønder – Løgumkloster Afdeling gennem 75 år
 • Inger Wind Skovgaard: Tønderkniplinger (2002)
 • Kaj Siewerts: Tønders berømte gavlhus
 • Hans Simonsen: 123 Jahre Deutsches Lehrseminar in Tondern (1925)
 • Åge Seidenfarten: I Politiets tjeneste (1955)
 • Skovrøy: Tredive år i Tønder (77 sider) (1948)
 • Sporten i Tønder gennem 25 år (1946)
 • Stadt Tondern (1916)
 • H. Stiesdahl: Tønder Kirke (Nationalmuseet 1951)
 • Kaare Svalastoga: En by ved grænsen (1963)
 • Steen Søgård: Tøndermarsken (1990)
 • H.E. Sørensen: Langs Grænsen (1982) (1987) (2005)
 • H.E. Sørensen: Mellem dansk og tysk
 • H.E. Sørensen: Slotte, Herregårde og Voldsteder i Sdj. (Bind 2: Tdr. og Hadersl. Amter
 • Kurt Sørensen: Nostalgisk rejse til Tønder og Ribe (1985)
 • Sophie Thomsen: Ringe auf dem Strohm (2012)
 • Uwe Thomsen: Lagkageshow i Tønder Byarkiv
 • Uwe Thomsen: Tønders historie i hovedtræk (1984)
 • Til Lykke, Tønder Kommuneskole (1946 – 1996) (52 sider)
 • Aage Toft. Tønder Kirkes organister 1592 – 1933 (1951)
 • Peter Toft: Apotekerne i Tønder 1623 – 1923 (1924)
 • J.P. Trap: Tønder Amt (diverse udgaver)
 • Turistfører for Tønder By og Omegn (1921)
 • Eva Tverskov: Fortællinger fra Tønder 1982 – 2007
 • Hans Tygesen: Tønderhus – et dansk kulturcentrums historie
 • Hans Tygesen: Tønderhus nyere historie
 • Meta Tønder: Kniplinger (1980)
 • Meta Tønder: Madopskrifter siden 1786 fra Tønder og omegn (1953)
 • Meta Tønder: 33 Tønder – kniplinger (1954)
 • Tønder – bogen (159 sider) (1926)
 • Tønder Byggeforening gennem 50 år (1906 – 1956)
 • Tønder bys Legater (1933)
 • Tønder – Erindringer (2000 – 2013) (diverse udgaver) (Tønder Lokalhistoriske Forening)
 • Tønder FDF/FPF 1922 – 1972 – 1982
 • Tønder Festival – gennem 25 år (Carsten Panduro)
 • Tønder Frivillige Brandværn (1959)
 • Tønder i 30erme (Hanne Alsing, Karl Nissen, Uwe Hansen m.m.)
 • Tønder gennem tiderne 1 – 2 (1943 – 44) (Hist. Samfund)
 • Tønder Gymnasium og HF Jubilæumsbog 1995 (Karin Andersen)
 • Tønder – handelen gennem 75 år (Stig Sylvest 1981)
 • Tønder Handel 100 år (2006)
 • Tønder i sang og digt (Neffen)
 • Tønder Kommuneskole (1986)
 • Tønder Landmandsbank 1901 – 1951
 • Tønder Roklub 40 år (1968)
 • Tønder Skakklub 1922 – 1997
 • Tønder som handelsby (1997)
 • Tønder Statsseminarium 1788 – 1975 (63 sider)
 • Tønder Statsseminarium 1788 – 1988 (Tøndringer samfundets Årsskrift 1988)
 • Tønder Statsseminariums historie 1788 – 1938
 • Tønder Statsseminariums Øvelsesskole 1920 – 1980 (47 sider)
 • Tønder Statsskole 1920 – 1935
 • Tønder Øvelsesskole 1920 – 1995
 • Tønder Statsskole 1920 – 1945 (Jakob Randrup)
 • Tønder Statsskoles Jubilæumsbog 1970
 • Tønder Sygehus 1898 – 1998
 • Tønder Zeppelin Museum (Petersen, Ørneborg) (18 sider) (1993)
 • Tønderhus (2010)
 • Tøndermarsken (Planstyrelsen 1988)
 • Uddrag af Tønder Kommunale tandplejes historie (1994)
 • Vaupell Christensen: Zeppelin – basen i Tønder 1914 – 1918 (16 sider9 (1991)
 • A.J. West: Fra det genvundne land (beretning om Tønder Statsskole) (1924)
 • Fr. Jürgensen West: Den Tønderske Kniplingsindustri ved år 1800 (1910)
 • Wiese: 250 Jahre Schützenkorps Tondern von 1693 (1943)
 • Christian Winther: Tønder Seminarium gennem tiderne
 • Else Jegin Winkel: Glimt af kniplekunstens historie (1989)
 • Peter Wolf: Hostrup kirke (35 sider) (2000)
 • H.H. Worsøe: Glimt af Tønders historie fortalt I dokumenter (1963)
 • Fl. Wraae, Steen Thurnberg: 70 år med Højerbanen (1995)
 • Fl. Wraae, Steen Thurnberg: På tværs med toget, fra Tinglev til Tønder (2004)