Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Lersø – bisser

November 13, 2011

 

De var svære at holde styr på. Kun en enkelt betjent turde at gå  ind til dem. I september 1901 gik de på  rov. Dem der kom i vejen for dem, fik en på  kassen. Flydende og fast føde blev hugget undervejs. Politiet fik fat i de fleste. Men først, da man fik hunde blev Lersøen renset for bøller og bisser. De blev overskrifter på mange viser. Læs her om  Karen Spidsmus, Ferdinand, Spiritus, Kno – Anders, Gloøje og mange andre.  Og egentlig hedder det Lersø – bøller og Fælled – bisser. 

 

Svær at holde styr på 

Det var svært for ordensmagten at få styr på Lersø – bisserne. I 1901 var det Station 8 Lyngbygade (nu Hillerødgade) der skulle holde styr på dem.

Lersø – slaget

Et stort slag mellem Lersø – bøllerne  og politiet fandt sted natten mellem den 29. og 30. september 1901.

Egentlig var det ikke tale om et slag, men snarere et brutalt overfald på en politimand, som de næsten slog ihjel. Men i folkemunde bliver episoden kaldt for Lersø – slaget.

Provianten slap op

Bøllerne havde siddet og drukket på en beværtning i Gormsgade. Her blev Spiritus uvenner med en arbejdsmand som han i den anledning gav en skalle. Derefter brød de ind hos en købmand i Dagmarsgade  og stjal øl og cigarer. Tyvekosterne sad de og nød på en mark ved Ægirsgade. Da provianten slap op brød de ind hos en anden købmand i gaden og forsynede sig.

Men snart slap også den proviant op. Flere indbrud fulgte på deres vej. De gik ad Lersøvejen  og overfaldt vagten på kloakanlægget.

Søborghus Kro

Efter overfaldet drog de bort fra byen og nåede om morgenen Søborghus Kro. Har brød de ind og stjal mad og drikke, som de nød i haven. En tømmersvend kom på tværs. Han fik prygl og flygtede.

Dyrehaven

De tog nu vejen til Dyrehaven, hvor de om natten brød ind i Bakkens Hvile  og stjal mad og spiritus, hvorefter de søgte natteleje på høloftet i et foderhus. Nogle af dem blev her i flere dage, mens andre søgte flere steder hen for at stjæle til livets ophold.

Anholdt på Øster Fælled

I spredt flok gik det nu atter mod hovedstaden. De første to blev anholdt på Øster Fælled, hvor de lå og nød diverse spise – og drikkevarer, som de havde stjålet hos en købmand i Kildevældsgade.

Deres tilståelser var nogenlunde i overensstemmelse med politiets fremstilling. Politiet havde efterhånden anholdt dem alle med undtagelse af Ferdinand Eriksen.

Mange bisser

Flokken bestod af Knokkeldrengen, Musen, Kno – Anders, Spiritus, Gloøjet, Lange – Herman og mange andre. Det var næsten et erhverv at være Lersø – bølle eller bisse.

Kæmpe område

Lersøen  lå dengang lidt nordvest for København. På grænsen mellem København og Utterslev Mark. Det var herude, hvor ærligheden hører op. Lersøen strakte sig fra den nuværende Højbanen, Harreskovbanen, Godsbanegården, Bispebjerg Hospital og videre mod Østerbro.

Fred og ingen fare

Midt ud i dette vildnis boede Lersø – bøllerne i primitive huler. Her var fred og ingen fare, for ikke engang politiet turde vove sig derud i den daglige tjeneste. Jo, der var en betjent, der turde. Han var så stærk, at han kunne klare hver eneste af dem. Ham kaldte de Bølle – Jørgen, og ham havde de respekt for.

Lersø – ballader

Lersø – bøllerne havde det hyggeligt ude i pilene. Hulerne blev møbleret af effekter fra lossepladsen Mamrelund. Der var en ganske særegen stemning derude, når de lå i hulerne og sang viser om deres bedrifter på landjorden, bl.a. Lersøballader:

 • Den vise jeg synger, den er ej på mode
 • den handler om de helte, der slog Ørsted til jord
 • Nu sidder vi alle bag lås og bag slå
 • og det længe vil var’ før vi friheden vil få
 • Tingving valli valliving
 • Og det var en aften, vi skulle ud på livet
 • vi var noget fulde, og folk fik på  snuden
 • den første vi traf på vor ensomme vej
 • er nattevagt der var os en storslået galaj
 • Tingving valli valliving
 • Vi spurgte ham om han en spids kunne give
 • for tørstig vi var, og vi skulle ud på livet
 • dertil svared’ det ville han ej
 • og vi havde bare at skrubbe vor vej
 • Tingving valli valliving
 • Men så fik han skaller og det efter noder
 • det var nogle af Glorias goder
 • en tog hans stok, han hamrede hans hud
 • stodderen råbte: Oh hjælp mig dog Gud
 • Tingving valli valliving

Et digt om rov

Musen blev sammen med Gloøje taget i Kildevældsgade, da de var ude på rov. Da panserne kom, blev det sgu sjov,  hed det i beretningerne:

 • Der stod vi med brysterne fulde af varer,
 • og lommerne fyldte finde cigarer.
 • Da panserne rykkede nærmere frem
 • så smed vi sardiner i hovedet på dem.
 • Så blev vi bastet og bundet.
 • Om varerne sagde vi, at dem havde vi fundet.
 • Så kom vi alle på Vester en tur
 • Og nu sidder vi her bag fængslets mur

Flugt til Århus

Lersø  – slaget var kun en lille lokal episode ude på Nørrebro. Men det satte noget i gang. Lersø – bøllen Ferdinand Eriksen var flygtet sammen med Karen Spidsmus. De havde taget damperen til Århus.  Her boede de et halv års tid, men blev snuppet af politiet. Det var ikke noget for dem. Allerede første nat lavede Ferdinand alle tiders forsvindingsnummer.

Et stort revy  – nummer

Skuespiller Frederik Jensens store vise i 1902 lød således:

 • Den lille Karen Spidsmus sad i arrest og læste i sin katekismus
 • og tænkte på sin Ferdinand
 • Lersøbøllen Ferdinand
 • og så kom han midt om natten
 • bankede på nok så gala
 • Skønjomfru – luk op
 • udenfor står din ven 
 • det er de lyse nætters tid
 • jeg ved, du elsker dem
 • Hun var der, det var kun et øjebliks værk
 • hvor Ferdinand i skjorte, Karen Spids i særk
 • gik glade ud i kulden i kulden i kulden
 • men fængslet lå i hullen og så sødt

Karen Spidsmus blev 80 år 

Lersøbøllen Ferdinand døde i 1919. Karen Spidsmus levede til hun blev 80 år. I de senere år blev hun noget apatisk og blev en original.

Unde fordrev bøllerne

Efter nogle års strid med Lersø – bøllerne blev det politiet for meget. Daværende politiinspektør Mellerup fik anskaffet nogle politihunde som man tog med ud til bøllerne. Det gav store resultater. Hundene var ikke bange for bisserne. Der blev uddelt mange bidesår.

Dette gentog sig flere gange. Efterhånden fortrak bøllerne sig til andre græsgange. Lersøen gennemgik store forandringer. Der blev ryddet op og efterhånden nåede civilisationen herud.

Befriet og anholdt

Beboere i Utterslev Mark mærkede ikke noget til bøllerne. De var fredet. Engang brød bøllerne ind på politivagten på Tranevej for at befri en kammerat. De låste den vagthavende
inde i detentionslokalet og tog kammeraten med. Men ind-bryderne blev kort tid efter anholdt.

 

Kilde: 

 • Litteratur Nørrebro
 • Litteratur Østerbro 
 • www.dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil vide mere: 

 • www.dengang.dk indeholder 1.783artikler
 • Under Nørrebro finder du 304 artikler 
 • Under Østerbro finder du 101 artikler 

Redigeret 14. – 12. 2021

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro