Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nyheder

Hvad der læses mest – i juli 2023

August 1, 2023

Hvad der læses mest – i juli 2023

17 nye artikler i juli. Nu er der 2.025 artikler. Stadig restriktioner fra Facebook. Facebook – statistik. Kommende foredrag. Mange henvendelser. Foreløbig ingen hitlister, grundet ulovlig overførelse af personoplysninger. Spændende materiale tilsendt. Dette kan du senere få glæde af i form af nye spændende artikler. Artikler til Årsskrifter skal skrives. Det betyder måske en nedgang af nye artikler i en periode.

 

17 Nye artikler – i juli 2023

Der kom 17 nye artikler til i juli 2023. Og disse artikler er følgende:

 • Var der egentlig en præsident på Als
 • Et tredobbelt mord i Øster Gasse
 • Ubjerg Kirke og Præstegård
 • Søslaget i vadehavet – endnu mere
 • Folmer Bendtsen – en maler fra Nordvest
 • Nedslag i 1800-tallets Aabenraa
 • Bovrup – her varede hoveriet længere
 • Fysikus fra Tønder havde mange gøremål
 • Visby – den næste tur
 • Sydslesvig – den 9, – 10. november 1938
 • Falkoner-kvarteret på Frederiksberg
 • Dengang – i Varnæs
 • Sygehus-Arbejderanstalt og Borgmestergård i Tønder
 • Ladegårdsåen – en grænse
 • Ballum for 191 år siden
 • Marcus Lauesen venter på skib
 • En degn fra Ballum

 

Nu er der i alt 2.025 artikler

Hvis du ser, at der står et + betyder det at der et antal af artikler om samme emne, bare spredt ud over andre kategorier

 • Tønder 327 artikler
 • Nørrebro 322 artikler
 • Besættelsestiden (før/under/efter) 253+150 artikler
 • Sønderjylland 249 artikler
 • Aabenraa 206 artikler
 • København 199 artikler
 • Østerbro 108 artikler
 • Andre historier 93 artikler
 • Højer 85 artikler
 • Padborg/Kruså/Bov 65 artikler
 • Indlemmelse, Afståelse, Genforening 31 + 118 artikler
 • Fra Urtekræmmer til Shawarmabar (Nørrebro Handelsforening) 29 artikler
 • 1864 og De Slesvigske Krige 20 + 26 artikler
 • Industri på Nørrebro og i Nordvest 19 + 26 artikler
 • Grænsen er overskredet (Bogudgivelse 2017) 9 artikler
 • Akeleye Slægten 9 artikler

 

Stadig restriktioner fra Facebook

Som vi efterhånden har skrevet om adskillige gange, så har vi overtrådt fællesskabsreglerne mange gange. Hver gang har vi protesteret, men det har nu ikke hjulpet. Det betyder, at vi hele tiden bliver mindet om, at vi mister vores side. Og vores side bliver ikke mere anbefalet. Når vi deler vores artikler med andre grupper, kommer vores artikler ikke til at ligge øverst.

Dette betyder, at vores andel af læsere fra Facebook er faldet. Nu er den kun på 35, 7 pct. Det vil sige, at 64, 3 pct. finder vores hjemmeside og vores artikler på andre måder.

Det skal du nok lige tænke på, når du læser vores statistik fra Facebook.

 

FACEBOOK – STATISTIK

Disse byer læser mest dengang.dk – på Facebook

 1. København
 2. Aabenraa
 3. Tønder
 4. Frederiksberg
 5. Sønderborg
 6. Haderslev
 7. Odense
 8. Århus
 9. Højer
 10. Holbæk

 

Sideoversigt

 • Rækkevidde for opslag: 24.250
 • Opslagsinteraktion: 14.605
 • Nye synes godt om side: 10
 • Nye følgere på siden: 15

 

Interaktioner

 • Reaktioner: 3.856
 • Kommentarer: 125
 • Delinger: 420
 • Billedvisninger: 5.875
 • Klik på siden: 962

 

Kommende Foredrag

Hvis ellers ”Den Gamle Redaktørs” ryg har det bedre, eller vi kan finde et bord eller et andet, som jeg kan støtte mig op ad, så bliver der søndag den 17. september holdt et nyt foredrag hver 20. minut midt på Nørrebrogade i ridsrummet kl. 14 – kl. 17

Hvis ellers vi også kan låne noget strøm, så vil der blive vist none-stop fotos fra Nørrebro i samme tidsrum. Og det hele handler om Nørrebro. Det er i forbindelse med Bilfri Nørrebrogade.

Senere bliver der måske i forbindelse med en bogudgivelse afholdt et to – timers foredrag om Ladegården og Ladegårdsåen. Men tid og sted er endnu ikke fundet.

Disse to arrangementer er sammen med Nørrebro lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Fra det jyske har man også forespurgt om foredrag, men grundet rygproblemer har jeg takket nej.

 

 

Mange henvendelser

Der er kommet så mange henvendelser, at Den Gamle Redaktør ikke har kunnet svare på dem alle. Og det handler lige fra placeringen af findestederne på Guldhornstenene og elvforeninger på Tønder Statsseminarium.

Der har også været henvendelser omkring lokaliteter på de fotos, vi anvender. Og igen om hvem fotograf er og hvornår disse fotos er taget. Der har været spørgsmål, hvor svaret sådan set er at finde i de artikler, vi har delt.

 

Foreløbig ingen hitlister

I løbet af 2022 er der faldet nogle afgørelser i Østrig, Frankrig og Italien. Sagerne er foranlediget af NOYB (None of Your Business). Sagerne vedrører brugen af værktøjet Google Analytics som efter NOYBs opfattelse indebærer overførsel af personoplysninger om hjemmesidebesøgene til Google i USA i strid med databeskyttelsesreglerne.

De amerikanske dataregler harmonerer ikke med de europæiske. Det er ulovligt at overføre personoplysninger til USA via Google Analytics.

Vi kan herfra ikke gennemskue, hvordan der er teknisk m.h.t. Google Analytics 4. Ifølge datatilsynet kan man stadig identificere en person. Og så kan man vel også så meget andet. Heller ikke denne version garanterer ingen personoplysning.

Datatilsynet i Danmark har ikke beføjelser til at forbyde bestemte produkter, men vurderer – helt teknologisk neutralt – om behandling af personoplysninger på en eller flere måder, herunder ved hjælp af specifikke teknologier, sker i overensstemmelserne.

Åbenbart finder der ingen anonymisering sted før data rammer USA. Og så er det lige problemer med tredje lande.

Vi går ud fra at andre danske myndigheder kan pålægge os diverse foranstaltninger. Da vi vil sikre os, at alt på denne side er lovligt, undlader vi hermed brug af Google Analytics.

At vi så befinder os i den modsatte grøft ved at anvende Facebook, er grotesk. Her er det åbenbart tilladt at anvende robotter med algoritmer til at overvåge os. Det er grotesk. Med andre ord så kan vi ikke berette om for eksempel sandheden om besættelsestiden. Nogle må gerne bruge fotos og illustrationer, som vi ikke må bruge.

Vi har selvfølge forsøgt at kontakte Facebook. Vi har hvis også efterhånden i tilstrækkelig grad redegjort for vores ”alvorlige” overtrædelser.

Men mon ikke vores besøgende efterhånden ved, at de kan gå direkte ind på vores hjemmeside. Det hele er også absurd i forhold til Ytringsfriheden.

 

Spændende materiale tilsendt

Vi har af en af vores læsere fået tilsendt noget meget spændende materiale fra et dødsbo. Det skal vi have gennemgået. Dette kan du senere så få glæde af i form af nye spændende artikler fra dengang.

 

Artikler til Årsskrifter skal skrives

Det er her til august, at der skal skrives artikler til årsskrifter. Og det skal ”Den Gamle Redaktør” også have gjort. Dette betyder måske en periode, hvor der ikke kommer så mange nye artikler.

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nyheder