Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Aabenraa

Aabenraa i gamle dage

April 23, 2012

Det første logi i Aabenraa var ude på Haderslevvej. Her var pigebesøg uønsket. Et godt stykke tid gik denne sides gamle redaktør op på sit arbejde. Hvad mødte der ham på sin vej. Vi skal møde en doktor med flyvemaskine, et hotel, der blev til Missionshotel, en kiosk der blev til Festung Bluhme, og til butikken, hvor ingen piger kom, når der blev ringet.

 

Pigebesøg ikke velset

Da jeg ankom til Aabenraa var jeg ikke klar over, at jeg skulle være her i 15 – 16 år. I begyndelsen boede jeg på et værelse i Haderslevvej 60 oppe på første sal. Det var ikke meget plads. Og pigebesøg var ikke velset. Ak ja.

 

En vandretur – dengang

Hver morgen gik jeg en periode herfra op til min arbejdsplads Bo Bojesens Boghandel på Ramsherred. Og på den strækning er det da sandelig sket noget. Det skal vi se på i denne vandretur der fører også en del længere tilbage, længe før min ankomst.

 

Æ gårne ved Nørreport

Vi starter med Nørreport 2. Det var Æ Gårne, Carl Hass, der lod ejendommen opføre 1906. Dengang var han 30 år. Vest for ejendommen drev han gartneri. I 1907 kunne æ gårne når han kiggede ud af sit vindue se en æresport. Den var rejst i forbindelse med en kongres som bagermestrene holdt i byen. Måske var det i den anledning, at Hass havde anbragt to palmetræer foran sin butik. Calle Hass jun. overtog butikken. Det blev til en flot blomsterbutik med flere udvidelser og tilbygninger i årenes løb. En anden søn, Holger havde også butik i ejendommen. Men inden da, var der også bageri her. Det var Jørgen Hansen, der etablerede sig her. Han var far til Hans Chr. Hansen, der senere fik butik i nummer 8.

Efter Hass, holdt Finansbanken til i ejendommen.

 

En stor kolonialhandel

I 1912 blev der opført en ejendom på Nørreport 4. Det var Hans Lausten Hansen, der flyttede sin kolonialhandel her til. Begyndelsen blev taget i 1897, da han lejede et lokale hos vinhandler Poul Todsen. Den unge Hansen solgte også foderstoffer og markfrø. Og som noget nyt i Aabenraa fik han også installeret et kaffebrænderi. Det var heller ikke noget særlig, at han selv importerede vine. Det gjorde en masse af byens købmænd på daværende tidspunkt.

 

Aabenraa Vinimport

Ved flytningen i 1912 blev der nu satset på tobak og piber, samt konserves. Og vinimporten kaldte sig Aabenraa Vinimport. I 1943 overtog Lorenz J. Hansen driften af den efterhånden store handelsvirksomhed.  Forretningen lukkede i 1972.

 

Inde hos Vestkysten

Ejendommen blev afhændet til dagbladet Vestkysten, der her opslog et hovedkvarter for at erobre læsere på østkysten. Og her sad jeg senere for at markere HK´s synspunkter over for journalisten, der hed Tommy.

 

En redaktør med benene på bordet

Der hvor London Magasin lå, da jeg gik forbi lå ind til 1969, Hotel Danmark. En del af hotel – grunden er i dag også overtaget af Jydske Tidende. Vi taler om Nørreport 13. en del af den gamle grund er blevet til sportsudstyr – forretning. Og en frisørsalon er det også blevet til. Her var hvis også en kaffe – og konfektureforretning. På Jydske Tidende mødte jeg redaktøren, Per Borregaard, siddende med benene på bordet, drikkende et kop te og en pibe i den anden hånd. En hyggelig fætter. Vi blev rigtig gode venner.

 

Konge – indsuppe

Hotellet, Hotel Danmark kendes også som Grethens Hotel. Ægteparret Grethens var tilflyttere syd fra. De var ejere fra 1906 til 1922. Hotellet hørte til i den fine ende. Mange fine retter som Konge-indesuppe blev tilbudt på spisekortet.

 

Missionshotel

En overgang var hotellet også Missionshotel. I 1944 blev hotellet købt en kreds af borgere. Overtjener Lyhne blev ansat til at drive hotellet, men det var han ikke så god til. Efter fire år måtte man opgive. Hotellet blev overtaget af den tidligere vært på Folkehjem, Hans Frimodt Sørensen. Han drev hotellet i 20 år. Det blev overtaget af fabrikant Jean Guy (Sjanki)Petersen. Enken førte ejendommen videre. Grundarealet var på et tidspunkt 3.300 m2. Vinhandler Paul Todsen var ejer af ejendommen fra 1887 til 1898. Men den første ejer er antagelig købmand Jeronimus Hansen.

 

Gartner Carstens

Heinrich Carstens havde til ca. 1910 gartnerbutik i Storegade 17. Gartner Carstens flyttede til Nørreport 15. Oprindelig hørte grunden med under slagtermester Stolzenburgs ejendom. Denne måtte vige for renseriejer Kiilerichs nybyggeri omkring 1950. Det var, der hvor Skousen slog sig ned. Slagtermesteren ejede flere ejendomme. Og gartnerens drivhus blev opvarmet med kakkelovnsfyr. Til gartneriet hørte produktionsjord, Det lå i nærheden af Jernbanegade. Her byggede Carstens nogle store drivhuse. I 1953 påbegyndte Carstens opførelsen af en butik ud mod H.P. Hanssensgade. Men han nåede aldrig at se den færdig. Næste generation førte forretningen videre.

 

Korn – og foderstoffer

På Nørreport 30 lå Hans Ries Korn – og Foderstofhandel. En ramme blev dannet omkring en købmandsgård. Og vi skal helt tilbage til 1849. Da hele ejendommen med undtagelse af forhuset blev revet ned , forsvandt én af de allersidste intakte købmandsgårde, som Aabenraa tidligere havde været rig på.

 

Kvickly nedlagde tre ejendomme

Da Kvickly byggede i 1968/69 måtte tre gamle virksomheder vige pladsen.. Det var Alfred Paulsens maskinhandel (tidligere Hans Beyer), Auto – Compagniet og bagermester H.M. Jensens Hjemmebageri, Ramsherred 3.

 

Uwe, det kan du da ikke

Og det var også i Kvickly, Døssing var direktør. Han mente ikke, at jeg både kun være i Handelsforeningen (Initiativ udvalget) og være formand for HK – Aabenraa. Hans smukke datter var faktisk inde i vores boghandel på Nørrebro den dag da politiet stormede Ungdomshuset. Og det filmet, da jeg talte med hende. Endda til DR1, men programmet blev aldrig vist på grund at undtagelsestilstand på Nørrebro. Men se det har jo ikke noget med Aabenraas historie at gøre.

 

Startede dagen med en ridetur

Hans Beyer nedsatte sig som selvstændig forretningsdrivende med salg af landbrugsmaskiner i ejendommen Ramsherred 1. Her havde været købmandshandel og gæstgivergård. Hans Beyer startede altid dagen med en ridetur på sin flotte hest. Han deltog også altid i ringridning. Han ejede også Alfagården i nærheden af Rødekro. Her blev Alfagårdens Børnemælk produceret.

 

En sherif i Aabenraa

Auto – Compagniet lå ved H.P. Hanssensgade 6. Den første ejer var Johan Christensen.. I den politiløse tid under besættelsen blev der i Aabenraa oprettet et vagtværn, og her var Johan æ Sjerif. Han var kontant og kunne sætte sig i respekt. Det var dengang, da Aabenraa var præget af sortbørshandel. Og gasgenerator – drevne biler krævede mere vedligeholdelse end biler på benzin.

 

Nedrivning

De efterfølgende ejere var Svend og Helge Hansen. Og så overtog den tidligere købmand fra Strandelhjørn, Ejnner Busk Jepsen det hele. Han måtte flytte, da ejendomskomplekset ved H.P. Hanssensgade måtte nedrives. Han byggede et stort moderne VW – kompleks mellem Løgumklostervej og Lille Kolstrup. Dette kompleks blev i 1984 overtaget af Falck.

 

En doktor med villa og flyvemaskine

Doktor Abilds villa havde egentlig adressen, Havnegade 8. Det var en pragtfuld villa, og Abild var på daværende tidspunkt Sønderjyllands eneste specialist i øre -, næse – og halssygdomme. Det var i 1933 han lod den opføre. Ja, og doktoren havde sin egen flyvemaskine. I 1952 solgte han villaen til hotelejer Misse Schmidt fra Grand Hotel. Villaen blev brugt til repræsentative formål, som afholdelse af middagsselskaber. Der blev lavet en tilbygning mod nord til det bestående hotel. En række moderniseringer fulgte. Og så blev de uforglemmelige kælderrestauranter De Tre Makreller og Havbunden født. Grand Hotel fik også en haverestaurant i Dr. Abilds smukke have.

 

En jakke til din skjorte?

Vi er nu nået til Ramsherred 17. Og det var her, jeg købte mit tøj. Men man skulle passe på, for personalet havde sandelig været på kursus. Skulle man bare have en skjorte, forsøgte de at sælge en jakke til. Men jeg kunne ikke rigtig lide, at indehaveren stoppede en igangværende ekspedition, fordi han gerne ville ekspedere HK – formanden. Jo det var her Nyt Tøj lå. Den nuværende ejendom er opført i 1906. Men der havde ligget en ejendom her, før den tid.

 

Mutter Stallbohms barndomshjem

Og det sjove er, at netop i denne ejendom, tilbragte Mutter Stallbohm hendes barndom. Faderen var ansat ved de tyske statsbaner, og fik ansættelse ved banedistrikt Aabenraa. Han boede i Storegade 2. Og det hus kaldes hvis nok i dag Mutter Stallbohm´s hus.

 

Et upassende forhold

Og det var den ene af de tre døtre, der blev udødeliggjort i Aabenraa. Hun hed Wilhelmina og fik titlen af Detailhandlerske. Hun flyttede hen i Store Pottegade 7, hvor hun tog ophold hos en mangeårig trofast ven og tilbeder, Otto Hoffman. For borgerskabet i Aabenraa var dette forhold meget upassende. Det er heller ikke enhver borger i Aabenraa, der får opkaldt en plads efter sig.

 

Banken – over for butikken

Skråt over for butikken lå Aabenraa Kreditbank.. Denne bank blev jeg mindet om, da en af de tidligere ansatte pludselig dukkede op til en af mine foredrag i Æ Synnejysk Ambassade i København Den blev startet den 1. maj 1926. Pladsforholdene blev hurtig for trange. Banken fik plads i Storegade 27. I begyndelsen af 1930erne kom banken i vanskeligheder. Banken blev reorganiseret. Skibsreder Jebsen blev en kort overgang bestyrelsens formand. I 1938 fik man yderligere mulighed for at forbedre pladsforholdene . Man flyttede ind i skræddermester Warnecke’s hidtidige butikslokale i Ramsherred 27.

 

Blumes Kiosk

Midt på Nørretorv lå den sjove 6 – kantede kiosk. Men sidst i 1930erne måtte kiosken flyttes af trafikale hensyn over mod Hotel Royal. Da jeg forlod Aabenraa fungerede den endnu som kiosk, men Hotel Royal brugte hvis kiosken efter den tid. Egentlig hed den Blume´s Kiosk. Peter Blume var født i 1876. Når han selv sad i kiosken sad han altid med Helmuth Schmidt – kasket. Måske var det fordi han havde været kaptajn til søs.

 

Turistforeningens kiosk

Allerede i 1925 kunne man i Aabenraa – vejviseren se en henvisning til Aabenraa Turistforenings Kiosk på Nørretorv. I en lang årrække sad Blume inde i kiosken og solgte masser af balde og aviser. Om vinteren var kiosken opvarmet af en lille el – varmeovn.

 

Festung Bluhme

De sidste par uger af 2. verdenskrig fik kiosken en ny nabo. Det var den tyske værnemagt, der nødvendig med våbenmagt ville forsvare en indtrængen syd fra. Fæstningsværket var nu meget primitiv udført. Det bestod af mur – og tømmerværk som blev belagt med jord. Efter kapitulationen blev der plantet små dannebrogsflag på Festung Bluhme.

 

Søde piger på Royal

Og så nåede vi til butikkens nabo Hotel Royal. Her er tilbragt mange fornøjelige timer. Her var altid smukke piger, der servicerede os. En masse koncerter herinde var der også. Og en masse gratis middage reddede jeg mig også ved at fabrikere spisesedler til standeren ude på selve gågaden.

 

Ingen kom, da vi forsøgte at ringe

Og Bo Bojesens Boghandel overtog det gamle køkken og en del af Royal s værelser. Ja og det var endda med kontakter på værelserne. Men der kom ingen piger når, man trykkede på dem. Vi vender tilbage til Royal ved en senere lejlighed.

 

Et besøg hos Bonnick

Vi er nu nået til bestemmelsesstedet efter vores gåtur ude fra mit første logi ude på Haderslevvej 60. Måske skal vi lige henvise til vores overbo over på den anden side af gågaden, den hyggelige café og bageriet, men den kan du læse om i en anden artikel her på siden. På et tidspunkt flyttede jeg til Nybro. Så vi kan senere tage en tur hjem fra butikken til dette logi.

 

Kilde: Se

 • Litteratur Aabenraa
 • www.dengang.dk – diverse artikler

 

Hvis du vil vide mere:

 • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
 • Under Aabenraa finder du 169 artikler
 • Aabenraas poetiske Gågade
 • De tre makreller fra Aabenraa
 • Gamle butikker og erhverv i Aabenraa
 • Min bager i Aabenraa
 • Mine 15 år i Aabenraa
 • Turen går til Aabenraa 1
 • Flere ture i Aabenraa

Redigeret 22. – 11. 2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Aabenraa