Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden

Flugt gennem Danmark

November 21, 2016

Flugt gennem Danmark

Tusinder af nazister tog flugten gennem Danmark. Dette var organiseret af diverse flugtorganisationer. Den belgiske quisling var en af dem. Danske officerer havde kendskab til at Toepke, leder af Deutsche Dienststelle i stor grad deltog i dette. De danske myndigheder forsøgte at lægge låg på. Han var en stor stjerne set med danske øjne. Måske var derfor han også blev ansat som dansk spion i Tyskland. Tyske videnskabsfolk blev sendt direkte fra Kastrup til Argentina. Krigsforbrydere blev sendt via både til Sverige. Fiskerbåde gik fra Esbjerg til Uruguay. Fanger blev købt fri. Penge kom fra Vatikanet. En nazistisk gruppe i Irland fik penge fra mystisk dansk fond. ”Malle” Petersen, en stor flugtorganisator slap fri. Troels Hoff, leder af det danske efterretningsvæsen var forbavsende passiv. Han havde forbindelse til edderkop – sagen lige som mange politifolk. Vi kigger også på nazisternes kassemester i Argentina.

 

Han var ikke argentiner

Argentineren, Ernesto Fourcad var i Kastrup på vej ud til et fly, der skulle bringe ham til Geneve og videre til Buenos Aires.

Han var nået gennem paskontrollen. Men en dansk politimand greb hans arm og på tysk bad politimanden ham om at følge med. Argentineren protesterede højlydt og fremviste sin billet til 3.790 kr.

Han bad om et ringe til det argentinske konsulat. Og en repræsentant mødte op og protesterede lige sådan. Men det hjalp ikke. Politimanden, hvis navn var Vagn Lauritsen, havde fået et tip om, at denne ”argentiner” havde et falsk pas. Og manden hed slet ikke Fourcard.

Da ”argentineren” først kom til forhør på Politigården, indrømmede han da også, at han var professor Karl Gustav Friedrich Thalau fra Tysklands Aerotekniske Institut. Han var kampfly – konstruktør ved Focke Wulff – fabrikkerne og højt skattet medlem af NSDAP.

 

Amerikanerne deltog også selv

Der skete mange ting dengang i krigens sidste år og i tiden lige efter besættelsen. En del ting er rygter, andre ting er rigtig. Problemet er arkivadgang.

Tusinder fulgte nazisternes Flugtrute Nord gennem Danmark fra 1945 og til og med 1948.

Vatikanet har spillet en rolle og det har amerikanerne også selv. Hundredvis af egentlige krigsforbrydere og tusindvis af erklærede nazister er hjulpet på flugt af amerikanerne.

 

Videnskabsfolk blev kapret

Vestmagterne gik langt videre end at kapre videnskabsfolk, så de ikke skulle falde i russernes hånd. De hjalp krigsforbrydere, SS – folk og top – nazister som kunne blive nyttige til enten at hjælpe med flugt eller en ny identitet i Vesttyskland.

Komplottet mod Hitler fik Reichsleiter Martin Bormann til at indse, at det var på høje tid at etablere en storstilet flugtplan. To mænd blev udpeget til at lede dette arbejde, general Reinhard Gehlen og oberst Otto Skorzeny.

Danmark var porten til det officielt neutrale med i realiteten tyskvenlige Sverige. Allerede i november 1944 var en stor del af flugtplanerne klar.

 

Varulve deltog i flugtplanerne

I november 1944 fik Bormann den ide at oprette et særlig korps bag fjendes linjer. Medlemmerne skulle med sabotage og terror forsinke fjendens fremrykning. Efter en eventuel kapitulation skulle de fungere i flugtnettet. ”Varulve” kaldte Bormann dette korps.

 

Den berygtede Peter – gruppe

For Skorzeny var det forholdsvis let at etablere dette korps i Danmark. 11 måneder tidligere havde hans højre hånd, Otto Schwerdt gået i gang med dette. Vi kender alle den berygtede Peter – gruppe, der bestod af en række tyske eksperter samt medlemmer af den danske Brøndum – bande ledet af SS – manden Henning Brøndum.

Da Peter – bandens regnskab blev gjort op var det blevet til 162 mord og sabotage for 200 millioner af datidens kroner. Blandt mordofrene var den danske digterpræst Kai Munk.

Henning Brøndum kastede sig med ildhu og rekrutterede særlig varulve i Sønderjylland. Man har aldrig fundet ud af, hvor mange bander der blev til herhjemme. Men man regner med, at det blev til 50 – 70 ”Varulve”.

 

Våbendepoter

Rundt omkring i landet blev der gravet våbendepoter ned. Disse våben skulle bruges i forbindelse med russisk invasion. Disse varulve var også aktive i forbindelse med at organisere flugtruten gennem Danmark.

Men kun 400 mand fra 7 lande fik den rigtige træning af Skorzeny på kommandoskolen i Friedenthal ved Neustrelitz.

 

Schellenberg besøgte sin ven

SS – general Walther Schellenberg gjorde stop i København, når han skulle besøge sin ven i Sverige, Folke Bernadotte. Schellenberg, der selv var krigsforbryder havde sammen med massøren Felix Kerstens været SS – rigsfører Heinrich Himmlers forhandler i et forsøg på at opnå hemmelige aftaler:

 

 • Frigivelse af et antal krigsfanger og KZ – fanger mod flugthjælp til Himmler, Schellenberg og højtstående SS – Folk.

 

Himmler og Schellenburg var raget uklar med Bormann, Gehlen og Skorzeny og var udelukket af deres flugtplaner. Himmler ønskede asyl i Sverige.

 

Den belgiske quisling

Belgiens quisling SS – general Leon Degrelle flygtede op gennem Danmark den 4. maj 1945. I København gik han om bord i en tysk minestryger, der sejlede til Oslo. Sent om aftenen den 7. maj fløj han sammen med fem kampfæller fra Fornebu Lufthavn til San Sebastian i Spanien i rustningsminister Albert Speers private fly.

 

Den berygtede Erich Koch i Flensborg

Den berygtede Erich Koch, Gauleiter i Ukraine og ansvarlig for masseudryddelser, flygtede med en isbryder over Østersøen til Danmark, hvor han holdt sig skjul i krigens sidste dage. Han hørte til de få udvalgte, der ifølge flugtplanen skulle af sted sammen med Martin Bormann og andre topfolk på ”1. klasse”. De skulle mødes i Flensborg.

Planen var, at de skulle stikke af i en eller flere af de tre nybyggede Walther – ubåde. Denne plan blev døbt Operation Regnbue.

Alternativet til ubådene var at stikke over ”den grønne grænse” til Danmark og enten gemme sig der og søge videre til Sverige. Åbenbart skulle Himmler og hans stab også have opholdt sig her.

 

Strandet på Læsø

Men i Flensborg under Döntz beskyttelse var også Ausshwitz – kommandanten Rudolf Höss, inspektøren for KZ – lejrene Richard Glücks og Himmlers livlæge, Karl Gebhardt.

Men noget gik galt for disse topfolk. For ingen af ubådene nåede frem. Men en af dem U 2538 forsøgte efter kapitulationen, at sejle gennem Øresund. Den blev beskudt og beskadiget og måtte sejle til Ærø, hvor alle blev sat i land. Derpå blev ubåden sænket.

Kaptajnen afviser, at der var krigsforbrydere og naziledere om bord. De ombordværende blandede sig med den almindelige strøm af sydgående tyske soldater.

 

Til Argentina med ubåd

Det lykkedes to mindre ubåde at slippe bort. Det var U 977 og U 530, som begge nåede Argentina. U 977 stoppede undervejs i Norge og tog folk om bord. Den var dog beskadiget og kunne kun sejle på overfladen. Derfor dykkede man og lå stille om dagen og sejlede om natten. Det tog 90 døgn at nå Argentina.

Rudolf Höss har selv beskrevet sit møde med Himmler i Flensborg. Han var glad om munter, og havde beordret, at Glücks og Höss skulle forklæde sig som underofficerer i Værnemagten og under falske navne stikke over den grønne grænse til Danmark og skjule sig der.

 

SS – Lazarettet i Gråsten

Meget tyder på, at de gjorde dette. Glücks var syg. Det hævdes, at han blev bragt til SS – lazarettet i Gråsten af Höss og SS – lægen Dr. Gebhardt. Her har de åbenbart opholdt sig til udgangen af juni 1945. Höss kom senere til Sild og derfra videre til fastlandet, hvor han blev arresteret den 11. marts 1946.

Krigsforbryderen Dr. Gebhardt blev også senere arresteret og dødsdømt. Glücks fandt man dog ikke. Det hævdes, at han døde i en interneringslejr. Men det har Simon Wiesenthal dog senere betvivlet.

 

Skorzeny kunne bruges af den amerikanske efterretningstjeneste

Otto Skorzeny som stod bag Peter – gruppen krævede de danske myndigheder udleveret. Men det fik de danske myndigheder ikke meget ud af, for han kunne være nyttig de den amerikanske efterretningstjeneste.

Man kunne sagtens nævne flere eksempler. Gestapo – chef Hermannsen fra København blev brugt af englænderne til at jagte kommunister i stedet for at sidde i fængsel i Danmark.

 

Underverdenen tjente masser af penge

Hvordan kunne ledende SS – folk og krigsforbrydere skjule sig i Danmark efter at være kommet over ”Den Grønne Grænse”. Situationen lige efter kapitulationen var kaotisk og kontrollen var minimal. Men man kunne hurtigt gemme sig i en flygtningelejr.

Underverdenen, der tjente på sortbørshandel under krigen, tog nu også smugling af nazister på pogrammet. I de første måneder var det lidt svært at komme videre til Sverige. Myndighederne derover var pludselig på vagt.

Der var også eksempler fra Gråsten Slot, hvor SS – officerer, våben og andet illegalt var transporteret i Røde Kors ambulancer.

 

Fanger blev købt fri

I forbindelse med Edderkop – sagen, der løb fra udgangen af 1948 til midten af 1953 kom det frem, at adskillige såkaldte ”allierede krigsfanger” på Alsgade Skole blev købt fri ved at bestikke danske politifolk og endog den britiske leder af fængslet.

I samme sag blev betjente fra Fremmedpolitiet dømt for at have ladet eftersøgte personer slippe til Sverige med Malmø – båden.

 

Troels Hoff’ s tvivlsomme affærer

Chefen for politiets efterretningstjeneste Troels Hoff blev dømt for at have skaffet indrejsetilladelser på illegal vis. Han deltog også i muntert lag med de anklagede i Edderkop – sagen.

Mange af de dømte politifolk i denne sag havde også hjulpet med i nazi – flugtruterne. Hoff var både leder af interneringerne på Alsgades Skole og han havde ansvaret for bekæmpelsen af nazi – smuglerierne.

Det fuldt udbyggede flugtnet varede uantastet i godt to år til det hele ramlede sammen i 1947.

 

Tyske videnskabsfolk direkte fra Kastrup til Argentina

Tyske videnskabsfolk blev via den argentinske ambassade sendt direkte fra Kastrup til Buenos Aires. De fleste militærfolk blev sendt videre med både til Sverige, hvor de blev modtaget af kontaktpersoner i Malmø og Helsingborg.

Men også fra Esbjerg kunne nazi – flygtninge komme direkte med båd til San Sebastian eller Irland.

 

Fra Esbjerg til Uruguay

I sensommeren 1946 så man annoncer i danske aviser om køb af fiskerbåde til Uruguay. Flere både blev købt og afgik med kurs mod Montevideo. De blev betalt med 240.000 kr. pr. stk. Og det var langt mere, end de var værd. Besætningen fik 40.000 kr. for at sejle dem til Uruguay. De britiske militærmyndigheder fik et tip om, at fiskerbådene var fyldt med flygtende nazister.

Man slog alarm for at få dem standset. Men da var det alt for sent. Bådene var allerede midt ude på Atlanterhavet.

 

Pengehjælp fra Vatikanet

I Pravda den 20. juni 1947 kunne man læse følgende:

 • Hemmelige komiteer, som arbejder i Danmark yder med finansiel støtte fra Vatikanet materiel bistand til krigsforbrydere og hjælper dem til at slippe ud af Danmark og andre lande.

Og disse komiteer hjalp med at fremstille falske identitetspapirer til krigsforbrydere, der opholdt sig i flygtningelejre.

Pengehjælpen fra Vatikanet blev udbetalt gennem den katolske biskop i Danmark, Theodor Suhr. Anden hjælp blev ydet af den hviderussiske grev Potocki og tidligere storfyrstinde Olga bistået af Dansk Røde Kors. Ja dette hævdede det russiske avis.

Dansk Røde Kors afviste beskyldninger og rettede henvendelse til politiet, om at undersøge, om der skulle befinde sig tidligere SS – folk eller krigsforbrydere i lejrene.

14 dage senere kunne Røde Kors meddele, at 37 baltere i den sidste tid var flygtet fra lejrene og kommet illegalt over Øresund.

 

Anholdt i Sletten Havn

Men det var åbenbart en trafik man ikke ville eller kunne stoppe. Den fortsatte uanfægtet.

En landbetjent stoppede en såkaldt ”balter – transport” fra Sletten Havn. Seks ”baltere” blev sendt tilbage til deres flygtningelejr. De havde masser af penge på sig, både amerikanske dollars og russiske rubler.

Skipperen måtte indrømme, at han havde fragtet ”baltere” over sundet tre gange. Hans medhjælper ved smuglingerne var svømmestjernen Jenny Kammersgaard. Hun blev også arresteret.

 

Mystiske lyssignaler

En uge efter dette, standsede den svenske kystbevogtning en dansk motorbåd ved kysten mellem Landskrona og Helsingborg med 11 estlændere om bord. De havde lejet båden med besætning for 600 kroner.

Information kunne berette om, at der var forekommet mystiske lyssignaler. Åbenbart foregik der en ret livlig illegal trafik over Øresund. Og meget af denne trafik var ret godt organiseret.

 

Varulve – gruppe arresteret

I juni 1947 blev medlemmer af en af de vareulve – grupper i det danske flugtnet arresteret. Men sagen blev behandlet for lukkede døre.

Information kunne berette følgende:

 • En dansk Edelweiss – bande er afsløret af kriminalassistent Bordals afdeling på Politigården i København. Hovedmanden i banden, der består af 10 – 15 medlemmer, er den tidligere gartnerelev og stikker, Rudolf Malthe Ljungberg. Med økonomisk støtte fra værnemagere og tidligere nazister er det lykkedes dem at smugle prøveløsladte og undvegne nazister fra Tyskland gennem Danmark til Sverige, hvoraf nogle kom videre til Sydamerika. Mellem de nazistiske flygtninge har der været højtstående tyske nazister og officerer samt prøveløsladte danske forrædere.

 

Gruppe 43 i Irland fik danske penge

Fra Irland havde man fået at vide, at der derover var en nazistisk organisation, Gruppe 43, som især tog sig af nazister, der kom fra de skandinaviske lande. Ifølge oplysninger havde organisationen særlig gode forbindelser til Danmark, hvorfra den fra en hemmelig fond havde fået 40.000 Pund.

 • Tyske flygtninge kommer fra Skandinavien med småbåde til Irlands sydkyst. Her landsættes de om natten og føres til hemmelige skjulesteder, til de kan bringes videre til Spanien og Argentina.

 

Menneskesmugling fortsatte i 1948

Menneskesmugleriet fortsatte gennem det meste af 1948. Så sent som i slutningen af december 1948 var situationen ifølge Kristelig Dagblad følgende:

 • De illegale mennesketransporter over Øresund til Sverige, som der så godt kendt fra besættelsestiden, er genoplevet. Mens det dengang var mennesker, der flygtede fra tyranni og tortur, drejer det sig nu om personer, der flygter fra en retfærdig straf for forbrydelser begået under besættelsen.

 

 • Nat efter nat sejler fiskerbåde med slukkede lanterner ud fra den sjællandske Øresundskyst og sætter kursen mod Sverige. Selv om politiets og toldvæsnets både holder skarp udkig, er det dog ikke lykkedes at opsnappe en af disse transporter. Men nu siger chefen for politiets efterretningsvæsen, at man vil sætte alt ind for at standse trafikken.

Men se denne energiske chef var Troels Hoff. Han var særdeles gode venner med tidligere Gestapo – chef, Hoffmann.

 

”Malle” Petersen på Østerbro

En af flugtorganisationerne hold til på Østerbro på adressen J.E. Ohlsensgade 17 st. tv. Her boede Emmanuel ”Malle” Petersen, som tilsyneladende var leder af en flugt organisation. Selv om politiet åbenbart kendte til Malles aktiviteter, så skete, der ikke noget.

Han og hans folk havde gode forbindelse og fik stort set lov til at arbejde videre. Man arbejde i grupper, og havde stor opbakning fra både adelige og kendte mennesker. Der var aldrig problemer med at skaffe ind – og udrejsestempler i falske pas. Det klarede organisationens folk i fremmedpolitiet.

 

På vej til Sydamerika

I sensommeren 1947 havde det norske sikkerhedspoliti opdaget, at et nazistisk konsortium havde købt en af flådens øvelsesbåde ”Falken”.

Den blev udrustet til en tur til Sydamerika. Båden blev indrettet med 24 kahytter, og antallet af rejsende var fuldttegnet. En række nazister, krigsforbrydere og organisatorer af de illegale rejser var parat til at sejle i frihed. Men det norske politi slog til.

 

Troels Hoff foretog sig ikke noget

Fra svensk side blev der sendt masser af rapporter til Troels Hoff i København, uden at der skete noget. Man ville gerne have, at den store organisator, Malle Petersen blev anholdt.

 

Nazistisk hofjægermester skriver bog

Malle Petersen havde kontakt med Nysvanska Rörelsen, som havde et stort flugtnet. Man havde en masse gårde, hvor man kunne gemme flygtningene. Man havde også forbindelser til den nazistiske hofjægermester Jørgen Sehestedt fra Brohom på Fyn. I sin celle i Vestre Fængsel sad han og skrev en bog om okkupationen og dens forhistorie.

Papirlapper blev udsmuglet. I Sverige sad Per Engdahl i Malmø og redigerede. Han oversatte til svensk, og her udkom bogen også.

 

92.000 norske værnemagere

I Norge havde Sikringstjenesten en liste med over 92.000 nordmænd, som var mistænkt for landsforræderi En stor del af det norske politi var nazistisk. Som vi allerede har beskrevet afgik der mange flugtskibe fra Norge. Det sidste kendte flugtskib hed Ida2. Det forsvandt så sent som i foråret 1949 og ankom til Buenos Aires den 29. januar 1950.

 

Vagn Lauritsens tvivlsomme motiver

I begyndelsen af artiklen nævner vi en politimand ved navn, Vagn Lauritsen. Han havde nære forbindelser til ”Malle” Petersen. Han kendte udmærket til flugtvejene gennem Danmark. Også højtstående danske officerer kendte til smuglingen af nazi – videnskabsmænd gennem Danmark. I begyndelsen var de ikke direkte involveret. Det kom først senere.

Hvad denne Vagn Lauritzens motiver var, vides ikke. Om det var penge eller idealisme vides heller ikke.

 

Toepke bag omfattende smuglerier

Den 24. november 1947 blev chefen for Dienstgruppe Dänemark, oberlojtnant Günther Toepke arresteret ved grænseovergangen i Kruså. Han var taget på fersk gerning i færd med at smugle en Luftwaffe – videnskabsmand, Paul Friedrich Klages over grænsen til Danmark.

Toepke måtte overnatte i fængslet i Aabenraa. Næeste dag blev han overført til Vestre Fængsel. I løbet af de næste dage blev fire af Toepke’ s nære medarbejdere ligeledes fængslet. Han indrømmede, at han havde smuglet adskillige tyske nazi – videnskabsmænd gennem Danmark.

Hurtigt gik det nu op for myndigheder, at argentinske embedsmænd også var involveret. Og åbenbart havde Toepke også i stor stil været med til at smugle tyske flygtninge ud af lejre herhjemme.

 

Myndigheder lagde låg på

Men man forsøgte fra myndighedernes side at ligge låg på. Toepke var en stor stjerne hos de danske myndigheder. Men åbenbart havde den danske generalstab også noget at skjule i denne sag. For et syns skyld blev Toepke idømt fire måneders fængsel

Det var faktisk Toepke, der forhindrede, at Lillebæltsbroen ikke blev sprunget i luften i dagene efter besættelsen. Og det var ham, der sørgede for, at de 285.000 tyske soldater stille og rolig gik mod grænsen.

 

En hemmelig antikommunistisk hær?

Den sovjetiske udenrigsminister Molotov hævdede, at Dienstgruppe faktisk var en en hemmelig antikommunistisk hær i Danmark og Slesvig – Holsten bestående af 81.358 soldater. Briterne måtte indrømme, at Dienstgrupperne var en paramilitær styrke med poltimæssige beføjelser. Historikere i Tyskland er tilbøjelig til at give den sovjetiske udenrigsminister ret.

 

Toepke arbejde for dansk spionage

Toepke indtrådte i Bundeswehr som oberst og blev pensioneret i 1972 med generalpension. Men forinden var han blevet gode venner med Hans Lunding, som blev chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Ja denne Toepke spionerede endda for Danmark. Også oberstløjtnant J.H. Skjoldager var dybt involveret i Toepkes menneskesmuglerier.

 

Nazisternes kassemester

Det var Rudolf Eugen Ludwig Freude også kaldet Ludovico, tyskfødt bankmand og industrifyrste, der sad på nazisternes pengekasse og dermed flugt – organisationernes pengekasse. Han opnåede en enorm magtposition blandt andet gennem venskab med Eva Peròn. Reichsleiter Martin Bormann begyndte halvanden år inden krigens afslutning at transportere penge, juveler og guld til Argentina. Det var Freudes opgave at anbringe denne naziformue rigtig.

Pengene blev investeret i 175 industri – og handelsselskaber, 149 andre foretagender og 17 kæmpe jordopkøb.

Efter at Eva Perón var død, var det tid til at gøre op med Freude. Han blev i 1953 myrdet med forgiftet kaffe.

 

Kilde:

 • Besættelsestidens Litteratur (Under udarbejdelse)
 • Rauer Bergstrøm: Hellere Hertug I Helvede
 • Rudolf Höss: Kommandant i Auschwitz
 • Diverse artikler fra Information
 • Diverse artikler fra Kristeligt Dagblad
 • Foged, Krüger: Flugtrute Nord

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 182 artikler om Besættelsestiden, før under og efter herunder:
 • Efter Besættelsestiden
 • Frihedsrådet som springbræt
 • Befrielsesdage
 • Skal alle krigsforbrydere ikke straffes?
 • Himmler og hans datter
 • Jagten på krigsforbrydere
 • De danske varulve
 • Retsopgøret i Sønderjylland
 • Danskere i tysk terrors tjeneste
 • Danskere i Hitlers tjeneste
 • Tyske flygtninge
 • Tyske flygtninge i Nordslesvig
 • De tyske flygtninge på Nørrebro og mange flere

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden