Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Flere historier fra Nørrebro

Oktober 22, 2011

 

Selv om der er mange Nørrebro – historier her på siden, kan det være at du ikke har fået nok. Her er en oversigt over de artikler, du kan downloade eller kan erhverve, hvis du er medlem af
Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv. De fleste af artiklerne kan du downloade her på siden. Men en rigtig god ide er at besøge hjemmesiden for lokalhistorisk forening.

Meld dig ind i Lokalhistorisk Forening

Rundt omkring findes der en masse Lokalhistoriske Foreninger, der er meget aktive. De arrangerer foredrag, udflugter og meget. Og frem for alt udgiver de nogle værdifulde publikationer. Nogle udgiver erindringer og historier kvartalsvis. Andre igen udgiver års – publikationer. Ofte er disse kun beregnet for medlemmer. Og et medlemskab koster trods alt kun fra 100 – 200 kr. i en sådan foreninger. Man burde melde sig ind.

Og hos boghandleren kan du stadig købe den nye Nørrebro bog, der udkom for et par år siden. Se artiklen Nørrebrohistorier – fra Fedtemadder til Fædregruppen.  Denne bog er nu udsolgt  Den sorte Nørrebro
– bog
er desværre også udsolgt.

Vi bringer hermed en oversigt over de spændende historier, du kan læse i publikationerne, som er helt gratis at downloade. Og selvfølgelig får du også lige historierne fra de nye publikationer, som du kun kan erhverve, hvis du er medlem.

Årsskrift 2000:

Brødrende Cloëttas Chokoladefabrik
v/Karsten Skytte Jensen

Brødrene Bernhard og Christof Cloëtta grundlagde i 1862 en chokoladefabrik i Indre By. I 1901 flyttede fabrikken til Hørsholmsgade Nørrebro, hvor den lå indtil 1954.

Brohusgade

Historien bag navnet på den lille gade mellem Åboulevarden og Rantzausagde

Colosseum
v/ Martin Tanggaard

Før i tiden var der mange biografer på Nørrebro. Jagtvej  lå den mest sejlivede af dem alle, Colosseum, der eksisterede fra 1924 til 1983.

Et Nørrebro – miljø v/ Poul Nielsen

Forfatteren til disse erindringer blev født i Farumgade i 1922. Han fortæller om det blomstrende gade – og forretningsliv i barndomskvarteret omkring Hillerødgade og Nørrebrogade i 1920’erne og først i 30’erne.

Årsskrift 2001:

Odeon Teatret v/ Martin Tanggaard

Odeon Teatret Fælledvej var en af Københavns gamle traditionsrige premierebiografer, en årrække ejet og drevet af den kendte kongelige skuespiller Bodil Ipsen.

Nørrebro Handelsforening gennem 110 år v/ Uwe Brodersen

Den 18. november 2001 kunne Nørrebro Handelsforening fejre 110 års jubilæum, og i den anledning udgav foreningen en bog forfattet af Uwe Brodersen. Artiklen, der handler om foreningens første år, er et redigeret uddrag fra bogen.

Blaagaard

Et lille uddrag af en erindringsskitse af Otto B. Wroblewski om Blågårdskvarteret  i 1830’erne.

Drengeår i tyverne på  Nørrebro v/Kai Edv. Jensen

Forfatteren til disse erindringer blev født på Nørrebro i 1915 og levede her til han som 17 – årig forlod bydelen.

H.C. Bangert – han satte sit præg på  Indre Nørrebro

Kaptajn Henrik Christian Bangert  brugte 20 år af sit liv på at blive den første store grundspekulant på Indre Nørrebro, men han var nogle få år for tidligt på den.

Årsskrift 2002:

Blågård

Artiklen fortæller bl.a. om Heegaards Jernstøberi, der blev grundlagt i 1828 som en af de første industrivirksomheder på Nørrebro. Virksomheden fremstillede alt fra husholdnings-genstande til dampmaskiner, industri – og landbrugsmaskiner. Blandt Nørrebros befolkning var Heegaard navnlig kendt for sine emaljerede gryder. Da jernstøberiet flyttede i 1898 blev grunden udlagt til Blågårds Plads.

Nora Bio

Nora Bio åbnede den 12. april 1935 i den yderste ende af Nørrebrogade. Den blev drevet af Arbejdernes Oplysningsudvalg for København, det senere AOF. Det var en rigtig luksus-biograf med 184 siddepladser og det var dengang

Københavns tredje største biograf. Nora lukkede den 2. april 1977. Som så mange andre biografer endte de sidste dage som supermarked.

Balders Hospital

Københavns Kommune besluttede 2. juni 1902 at erhverve den ejendom i Baldersgade, der tidligere havde givet plads for de Kellerske Anstalter. Hensigten var at indrette et filialhospital af Kommunehospitalet. Balders Hospital blev taget i brug 1. juni 1903 med 76 sengepladser.

Erindringer

Pensioneret sognepræst Svend Konggaards barndomserindringer fra kvarteret omkring Rantzausgade og Lundtoftegade i 1920’erne og 30’erne.

Et ”sporvejshistorisk” tilbageblik

Nørrebros Sporvejsselskab  blev oprettet i 1867, og det startede driften på Nørrebro – linjen den 6. december 1867. Linien blev betjent af 2 – etagers vogne med dobbelt hesteforspand og gik fra Kongens Nytorv til remisen ved Baldersgade.

 

Årsskrift 2003

Sejladsen på Søerne v/Sven Røgind

Denne artikel fortæller om den sejlads på Søerne, der fra 1890erne til op mod første verdenskrig nød stor popularitet, men som desværre måtte kæmpe med økonomisk modgang.

Sankt Johannes Kirke – fra tanke til virkelighed
v/Poul Sørensen

Sognepræst Poul Sørensen fortæller i denne artikel bl.a. om ophavsmændene til kirkeprojektet og problemerne med at rejse den nødvendige kapital, hvilket flere gange satte byggeriet i stå og gjorde byggeperioden meget lang.

En nørrebrodreng i gymnasiet
v/Svend Konggaard

Dette er anden halvdel af Svend Konggaards  barndoms – og ungdomserindringer. Nu følger fortsættelsen. Hvor forfatteren fortæller om sin gymnasietid.

Fælledvej
v/Richard Keller

Mange danske byer har en Fælledvej. København har tre, Amager Fælledvej, Vester Fælledvej og Fælledvej Nørrebro, som denne artikel handler om.

Min barndoms biograf
v/Paul Paustian

I forlængelse af serien om Nørrebros biografer fortælles her om en af de første biografer på Nørrebro, Stefans Biografen, der fra 1913 til 1928 lå på hjørnet af Nordbanegade og Hillerødgade.

 

Årsskrift 2004

Ægirs Apotek
v/Karsten Skytte Jensen

Nørrebros kraftige udbygning fra ca. 1870 til 1910 betød behov for mange nye apoteker. Et af dem var Ægirs Apotek på hjørnet af Ægirsgade og Nannasgade. Det var indrettet af en af tidens store arkitekter P.V. Jensen – Klindt.

Udenfor Nørreport
v/Claudius Rosenhoff

I bogen Kjøbenhavn, Illustreret Vejviser og Beskrivelse over Byen og Omegnen finder vi en beskrivelse af Nørrebro i 1850erne.

Telefoniens templer
v/Karsten Skytte Jensen

I 1895 fik et selskab eneret til at bygge de første 10 telefonkiosker i København.  Det er arkitekten Fritz Koch, der tegnede de første kiosker, som han fik ros for.

Griffenfeldsgade 39
– matr. nr. 702 Udenbys Klædebo Kvarter

v/Jens Andersen

På denne adresse boede forfatteren til disse erindringer i årene 1928 til 1939. Foruden at fortælle om sit barndomshjem giver han detaljeret beskrivelse af arbejdsgangen i faderens fotoatelier.

 

Årsskrift 2005

Historien bag Plejehjemmet Sankt Joseph
v/Karsten Skytte Jensen

I maj 2005 lukkede Plejehjemmet Sankt Joseph i Griffenfeldsgade. Denne artikel fortæller historien om det tidligere hospital fra indvielsen i 1875 til hospitalet blev nedlagt i 1980.

Fra Nørrebro

Et tidsbillede fra Ydre Nørrebro anno 1886.

Lidt om min barndoms Ægirsgade v/Keld Sørensen

I disse erindringer fortæller Keld Sørensen om gadens butikker og om en del mennesker i Ægirsgade i 1950erne, som han husker det.

 

Årsskrift 2006

Uranienborg – et forstadshus v/ Karsten Skytte Jensen

På Nørrebrogade 168  ligger et fantastisk hus med en rigt dekoreret facade. Husets arkitekt er ingen ringere end Anton Rosen bl.a. kendt for Paladshotellet Rådhuspladsen.

Gensyn med min barndoms gade
v/Willy Kok

Forfatteren fortæller i disse erindringer om et nostalgisk gensyn med barndommens gade, Struenseesgade og med Hellig Kors Skole.

Historien bag nogle gadenavne på Nørrebro

Rids af Blågårdskirkens tilblivelseshistorie v/Sven Hovard

Da Blågårdskirken i 2001 havde 75 års jubilæum skrev tidligere formand for menighedsrådet Sven Hovard om Blågårdskirken.

 

Årsskrift 2007

Københavns Hesteskofabrik v/John Lund

Erindringer skrevet af John Lund, der er født og opvokset på Nørrebro. Han arbejdede på hesteskofabrikken som arbejdsdreng i 1950erne

Ølunds Mølle  v/Tonny Svanekiær

København havde fra omkring 1670 og langt op i 1900 – tallet 60 fungerende møller. Denne artikel handler om en af de mest berømte, nemlig Ølunds Mølle, der lå på den nordlige side af Nørrebros Runddel.

Historier fra Nørrebro 1880 – 1936 v/Uwe Brodersen

Gode, sjove, groteske og anderledes historier kan ofte findes i aviser fra gammel tid. Her kommer ofte ting frem, som er glemt. Uwe Brodersen  har kigget i gamle aviser.

Det ny Nørrebro

En malende beskrivelse af Ydre Nørrebro fundet i Illustreret Tidende anno 1903.

Heimdalsgades historie v/Thomas Oldrup

Heimdalsgade  er i dag en af de mest etniske gader på Nørrebro. Søger man tilbage i gadens historie, finder man historier om besættere, om tidlig industri og finder frem til, at det var her, man fandt noget af det første bebyggelse på Ydre Nørrebro – måske endda bødlens gård.

 

Årsskrift 2008 (kan
først downloades i løbet af 2011 – som medlem kan du få den)

Nørrebro i 1830erne

I Otto B. Wroblewskis  erindringer findes denne skildring af Nørrebro i 1830erne.

En Nørrebrodreng vokser op v/Leif Ziegler

Første afsnit af Leif Zieglers barndomserindringer fra kvarteret omkring Husumgade i 1950erne.

Festlige facader v/Nina Søndergaard

Stuk var tidligere en meget typisk ting, både inde i husene og udenpå. I denne artikel ser historikeren Nina Søndergaard nærmere på nogle af de detaljer Nørrebros gader byder på.

 

Årsskrift 2009 (kan
først downloades i løbet af 2012 – som medlem kan du få den)

Astrid Noacks atelier i Rådmandsgade  af Hanne Petersen

Fra 1936 til 1950 boede og arbejdede billedhuggeren Astrid Noack i baghuset til Rådmandsgade 34. Her blev nogle af hendes mest kendte skulpturer skabt og her befandt hun sig godt trods beskedne forhold. Artiklen er et uddrag af Hanne Petersens bog Stærkere end livet – Astrid Noack 1888 – 1954.

En Nørrebrodreng vokser op v/Leif Ziegler

Anden afsnit af Leif Zieglers  barndomserindringer fra 1950ernes Nørrebro, om Havremarkens Skole og dens lærere, legekammeraterne, livet på gaden og i gården og dagligdagen i familien.

Flere festlige facader v/Nina Søndergaard

Mursten er andet og mere end en klump brændt ler. Mursten kan støbes i forskellige former og glaseres i farver, noget farveglade arkitekter ofte har benyttet sig af. Nørrebro har mange festlige facader hvor fantasien og farveglæden har fået frit spil.

 

Årsskrift 2010 (vil først kunne downloades fra 2013 – medlemmer vil kunne få den gratis)

En Nørrebrodreng vokser op v/Leif Ziegler

Tredje og sidste afsnit af Leif Zieglers barndomserindringer fra 1950ernes og 60ernes Nørrebro, om livet i familien, skolegangen og store og små oplevelser fra Husumgade og omegn.

Mindetavlen fortæller: Slaget på Fælleden – Louis Pio v/Sune Hundebøll

Rundt om i byen fortæller mindetavler om tidligere tiders folk og begivenheder. På huset Ravnsborggade 21 mindes arbejderlederen Louis Pio og Slaget på Fælleden. Pladen sidder på nr. 21 fordi Louis Pio  boede i baghuset på dette sted i 1872.

Den gjør et stort spektakel v/Flemming Bjerg Andersen

Den første bil i Danmark fra 1886 blev lavet af Urban Johansen i baggården til Nørrebrogade 38. Den står nu på Teknisk Museum  i Helsingør, og kaldes Hammel – vognen efter værkstedets mester Albert F. Hammel.

En historiefabrik v/ Morten Bencke

Formålet med en historiefabrik har været at opbygge et historisk arkiv med hidtil uhørte stemmer, usete billeder og alternative materialer, som man ikke normalt forbinder med et historisk
arkiv.

  • god fornøjelse med at downloade de spændende artikler.
  • Det er nu en del år siden vi skrev denne artikel. Nu er det efterhånden flere årbøger tilgængelig

 

  • Hvis du vil vide mere:
  • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler 
  • Under Nørrebro finder du 341 artikler 

Redigeret 16. – 12. 2021

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro