Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland

Endnu en vikingeby – Sliasthorp

April 17, 2023

Endnu en vikingeby – Sliasthorp

Forholdsvis ny opdagelse. Her opholdt vikingeeliten sig. Kong Godfred blev dræbt af sine egne. Han var ikke den eneste konge. Han ville sikre sig mod angreb. Et stort langhus- Byen blev brugt i 300 år – fra ca. 700 – 1.000. Byen fyldte 14 fodboldbaner og var en forløber for Slesvig.

 

Forholdsvis ny opdagelse

Man havde længe talt om denne by. Var det kun et sagn, eller eksisterede den? Nej det er ikke Hedeby, som vi allerede har skrevet om. Men der er alligevel en forbindelse.

Ifølge gamle skrifter fra 800 – tallet fungerede Sliasthorp, som et magtcentrum. Og det er ikke gået så mange år siden arkæologer fra Århus Universitet gjorde usædvanlige fund. Det var i 2010 og 2012. Det var ved landsbyen Fysing.

 

Her opholdt vikingeeliten sig

Her har man har fundet 200 huse. Og disse huse var propfulde med perler, smykker, glasskår, økser, nøgler og pilespidser.

Byen tilhørte vikingeeliten og havde betydning som et militærstrategisk centrum. De to største fortidsminder fra vikingetiden – Dannevirke og Hedeby – kunne styres herfra.

Kigger vi på svenske Birka er den ombygget på samme måde

 

Kong Godfred

En af de konger, der var ofte var i byen var Kong Godfred som var Danernes konge fra før 804 til ca. 810 – omkring 150 år før Gorm den Gamle. Han var den første danske konge, som vi med sikkerhed ved har eksisteret.

 

Han var ikke den eneste konge

Fra de frankiske årbøger har vi fundet ud af, at Godfreds fjender mod syd var – Karolingerne. Fra disse årbøger ved vi, at Godfred ikke var den eneste konge i det område, som vi i dag kalder Danmark. Men vi ved, at loyale stormænd sikrede ham magten i Jylland og måske det sydligste af Norge.

 

Han ville sikre sig mod angreb

Den aggressive Godfred ønskede et militært magtcentrum ved grænsen af det tidlige danske rige. Dannevirke lå kun få hundrede meter syd på. Dannevirke og Sliasthorp voksede i samme periode. Så noget tydede på, at kongen ville sikre sig mod angreb fra Karl den Store.

Byens mange grubehuse kunne lægge tag til Kong Godfreds følge. Så kunne de hurtigt træde til, hvis Karl den Store angreb Jylland. Han stod i spidsen for en supermagt som lige havde underlagt og tvangskristent Nordtyskland.

 

Et stort langhus

Med placeringen lige ved fjorden Schlei kunne vikingeskibe nemt transportere mandskab våben og mad til byen. Men dette militære magtcentrum blev også angrebet.

Arkæologer har også fundet et meget stort langhus, der blev brændt ned på et tidspunkt i 900 – tallet. Huset var 30 meter langt og 9 meter bredt. Denne nedbrænding skete efter Kong Godfreds død.

 

Godfred – dræbt af sine egne

Godfred blev dræbt i 810 angiveligt af en af sine egne mænd. Samme år havde han angrebet friserne med en flåde på 200 langskibe. Han fik tilskænket Friserland af Frankerne for at standse sit erobringstogt.

Normalt blev byen administreret af en af områdets stormænd. Byens indbyggertal steg og faldt i løbet af året. Kun en udvalgt skare af vikingeeliten boede i byen.

 

Byen blev brugt i 300 år

Hvad betyder ordet Sliasthorp – Ja det betyder ”godset eller byen – ved fjorden Slien”.

Byen blev brugt i ca. 300 år fra omkring 700 til 1.000. Indtil nu har man fundet 500 metalfund. Man har fundet smykker, rideudstyr og våben, bl.a. knive og pilespidser. Ud fra fundene har man kunnet bedømme, at der her boede forholdsvis velhavende mennesker.

 

Byen fyldte 14 fodboldbaner

Normalt var der kun ca. 100 i byen – flere andre gange har der været 1.000. Der har sikkert været flere, når der var krigstrusler, offerfester, politiske stormøder eller militære samlinger og når der skulle foretages forstærkninger på Dannevirke.

Sliasthorp var på størrelse med 14 fodboldbaner. Så byen var ikke lige så stor som nærliggende Hedeby, der bredte sig over cirka 50 fodboldbaner. Den regionale elite befandt sig ikke i Hedeby – de opholdt sig ca. fem kilometer derfra – i Sliasthorp.

 

En forløber for byen Slesvig

Silasthorp er an af de første byer i Norden, der nævnes i skriftlige kilder.

Man kan godt kalde denne bebyggelse for en forløber for Slesvig, der i den tidlige middelalder var den store handelsby i regionen. Slesvig var igen en forløber for Lübeck, der i dag er afløst af Hamborg.

Jo det kan godt være en sammenhæng mellem nedgangen af Sliasthorp og etableringen af Slesvig.

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.970 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 243 artikler
 • Under Tønder finder du 310 artikler
 • Under Padborg/Kruså/Bov finder du 64 artikler

 

 • Hedeby
 • Dannevirke
 • Sønderjyllands Oldtid
 • Ringborge ved Vadehavet
 • Sundeveds fortid
 • Forsvarsværker i Sønderjylland fra fortiden
 • Hjemsted – en oldtidspark, der måske forsvinder
 • Ribe i begyndelsen (1)
 • Tønders Historie – fra begyndelsen
 • De første mennesker i Tønder
 • De første mennesker i Bov
 • Vikinger i Vadehavet
 • Dankirke – syd for Ribe
 • Guldhornene i Gallehus (1)
 • Guldhornenes ældste historie (2)
 • Guldhornene – den tredje historie (3)
 • En ridder fra Gallehus (4)
 • Gallehus – den femte fortælling (5)

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland