Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Da Tønder havde sin egen Bank

August 28, 2014

Tænk engang var der 30 lokale banker i Tønder Kommune. Banker blev brugt i den nationale kamp. For mange var det et chok Tønder Bank gik konkurs. I banken var der kø ved håndvasken. Aktionærerne var rasende. 1.700 kræver at få deres tilgodehavende tilbage. Men havde de ikke selv valgt bestyrelsen. En måned før krakket lovede ledelsen et pænt overskud. Nu var det langt fra første gang, at en bank i Tønder er gået konkurs.

 

30 lokale banker

Tænk, at der bare i Tønder Kommune har været ca. 30 lokale banker. Nu er det hvis kun Sparekassen Bredebro tilbage.

Det var dengang i 1820erne, hvor man startede. Dengang havde man et socialfilantropisk sigte. Man skulle ikke investere sin beskedne indtjening på forlystelser og svir.

Tønder havde allerede sin første sparekasse i 1820. I 1863 havde man allerede seks stykker i den gamle Tønder kommune.

I den tyske tid kom der yderligere 14 nye sparekasser til. Og alle 20 var endnu i drift efter Genforeningen.

 

Banker i den nationale kamp

Kredssparekasserne fik en priviligeret rolle i lokalsamfundet. Og i von Köller – tiden blev de også brugt i den lokale nationale kamp i det sønderjyske. Tønder Kredssparekasse blev etableret i 1908. Ved Genforeningen blev den flyttet syd for grænsen til Nibøl.

Konkurrencen var hård. I Tønder by var der samtidig tre sparekasser og en række andre pengeinstitutioner.

I 1889 Creditbank Tondern dagens lys. Det var en udpræget tysksindet bank. Men i 1908 gik det galt, da krakkede den. Og så blev den overtaget af Westholsteinische Bank fra Heide. Efter 1920 blev den videreført af en nydannet Tønderbank, Nordslesvigs Bank. Den blev dog likvideret i 1926.

 

I 1905 – 1906 eksisterede der en bank ved navn Nordfrisische Bank, Tondern. Men den kvalte sig selv fra starten, og blev overtaget af Westholsteinische Bank.

Tønder Landmandsbank, som vi tidligere har berettet om, kom i 1901. Det var en ren købstadsbank for de dansksindede.

 

I Tønder var der også filialer af Deutsche Reichsbank, Bankverein für Schleswig – Holstein (Neunmünster) og Schlewig – Holsteinische Bank (Husum).

Ved Genforeningen forlod Reichsbank, Landsdelen.

 

Den første danske hovedbank

Den første danske hovedbank kom til Tønder, nemlig Kjøbenhavns Handelsbank. Efter landmandsbank – krakket i 1923 fortsatte Danske Landmandsbank – afdelingen i Tønder.

Vi havde også Tønder Sparekasse.

 

Tønder – området har siden 1820 fostret mindst 33 selvstændige pengeinstitutter. De fleste var rent faktisk holdbare. Det ældste institut, Tønder Sparekasse fra 1820 fik 150 år som selvstændig og lever stadig godt pakket ind i Sydbank.

 

Vi kendte dem allesammen

Vi kendte den allesammen. Vi kendte de ansatte, og havde konto i den. dens motto var Lokal, stærk og selvstændig. Banken sponserede en masse ting i byen. Foredrag, dans, teater, kunst.

Jo banken var god til at markedsføre sig selv.

 

Tønder Bank fra 1913

Tønder Bank blev grundlagt af en gruppe lokale bønder i 1913 under navnet Tondernbank. Navnet blev efter 1945 ændret til Tønder og Omegns Bank, og i 1985 blev navnet atter ændret til Tønder Bank.

Hele 10 afdelinger havde man. I 2007 havde banket et resultat før skat på 44 mio. kr.

 

Måtte ikke skrive kritisk om banken

Og i de lokale medier hørte vi, hvor godt det var. Når den lokale presse, så skrev noget negativt, så faldt der brænde ned, som det skete i 2007, da Tønder Bank i strid med lokalplanen ville udvide filialen i Storegade. Således allierede man sig med Rådhuset, og indkaldte til pressemøde.

Men også året efter blev medierne kaldt til møde. Man måtte ikke skrive kritisk om banken.

 

Bankens ledelse reagerede særdeles voldsomt på kritik både udefra og indefra op til bankens krak.

Mange alarmklokker har ringet højt og tydeligt i god tid. Blandt andet havde der været underskud i samtlige år fra 2008. desuden havde der fra 2010 været bogført negativ egenkapital.

 

Masser aktionær – oplevelser

Nå der var aktionærmøde var der altid fest. I Tønder – Hallerne mødte der altid 700 – 800 mennesker op. Der var øl og vin og professionel underholdning. Et år underholdt selveste Birthe Kjær. Hver eneste aktionær fik et håndtryk, og det hele var gratis. Ja nogle gange spille man det lokale kortspil, skat.

 

Der var masser af aktionæroplevelser i Tønder Bank.

 

Fusions – forhandlinger

I foråret 2012 lå Tønder Bank i fusionsforhandlinger med en anden bank. men det førte ikke til noget. Forhandlingerne blev genoptaget, efter at Finanstilsynet den 1. oktober genoptog forhandlingerne.

Den 4. oktober bad Tønder Bank, om at Finanstilsynet udskyde deres besøg, da man genoptog fusionsforhandlinger.

Men der kom ikke nogen fusionstilbud. Derefter fortsatte Finanstilsynet deres inspektion. Det førte til, et krav om, at Tønder Bank skulle nedskrive med yderligere 319 millioner kr. Dermed forsvandt bankens egenkapital.

 

Ingen fest den 8. november 2012

Der var ingen fest den 8. november 2012, ingen kortspil og ingen tre – retters menu. Det var seks dage efter, at banken var erklæret konkurs. Fondsrådet erklærede, at bankens ledelse i den grad havde svigtet. 24 engagementer med en pålydende på 292,3 millioner kroner var ikke nedskrevet. Den manglende nedskrivning udgjorde 99,7 pct. af bankens egenkapital.

 

Fire store kunder stod bag nedskrivninger på alene 97,2 millioner kr.

 

De havde troet på den lokale bank

En masse af undertegnedes bekendte har mistet en masse penge. De havde troet på den lokale bank. Det gjorde jeg jo også, da jeg boede i Tønder.

Finanstilsynet havde ikke oplevet så voldsomme overskridelser af regnskabsreglerne som i Tønder.

Men ledelsen mente ikke, de havde gjort noget som helst galt. Det var Finanstilsynet, der var helt galt på den.

 

Hvad var revisorens rolle?

De største skyldnere var ikke engang fra lokalsamfundet. Og det var man godt sure over i Tønder. Og hvordan kunne det nu gå så galt, for bankens nøgletal så da meget pæne ud?

Kigger man på bankens egen vurdering og så Finanstilsynet, ja så var der alarmerende forskelle.

Når man så ved, at der meget klare regler for nedskrivninger, ja så forstår man ikke revisorens rolle i alt dette her.

Rådets vurdering var, at Tønder Bank havde undladt at nedskrive lån, selvom det var tydelige tegn på, at virksomhederne havde økonomiske problemer.

 

Erhvervsstyrelsen vurderede, at revisor generelt har udvist manglende professionel skepsis i en sektor, som netop burde holdes ekstra i ørerne, historikken taget i betragtning. Således er der ikke indhentet tilstrækkelig dokumentation vedr. værdiansættelsen af regnskabsposterne, herunder mangelfuld vurdering af afkastmodel og ekstern ekspertvurdering, mangelfuld dokumentation for fastsættelse af afkaster samt mangelfuld begrundelser i forbindelse med ledelsens skøn over afkaster.

Måske var der derfor, at ledelsens regnskabserklæring ikke var underskrevet af bankens bestyrelse.

 

Man var ikke enige i Finanstilsynets krav

Banken valgte at indgive konkursbegæring, idet man bestemt ikke var enige i tilsynets krav. Og der var i den grad kø ved håndvasken. Både fra bestyrelsen og fra ledelsens side beklagede man. Undskyldningen løs på, at man ikke var klar over situationen.

 

Mistede pensionsopsparingerne

Tønder Bank havde en høj status i byen. Men ikke efter, at krakket kom som et chok for aktionærerne. Der var ikke mange meldinger, som slap ud.

Men man havde selv valgt en bestyrelse uden tilstrækkelig professionalisme. Man burde måske have valgt nogle med beviselig indsigt i bankdrift og som var uvildige over for lokale interesser.

 

Aktionærerne var rasende. Mange havde mistet hele deres pensionsopsparing

 

Ekstra 30 millioner kroner

Måske burde aktionærerne have anet uråd, da banken pludselig formåede at være i stand til at hente 30 millioner kr. fra kunder og aktionærer, for revisoren havde i prospektet blandt andet skrevet:

Vi henviser læsernes opmærksomhed på, at de faktiske resultater sandsynligvis vil afvige fra det forventede resultatet, idet forudsatte begivenheder sjældent indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.

 

Rasende folk i Tønder

Folk i Tønder var rasende. Banken var ikke bedre end Stein Bagger, sagde de. Man mente, at det var de udenbys lånetagere, der var skyld i krakket. For det kunne da ikke være banken selv.

 

Folk fra “det opskruede yuppie – miljø” i København

Og nogle mente endda, at det var Finanstilsynet, der var de egentlige gangstere. Således kunne man den 6. november læse følgende fra en lokal erhvervsmand i et læserbrev i JydskeVestkysten:

Jeg nægter at tro, at bestyrelsen og direktionen har gjort noget ulovligt(…) Et par teoretiske regnedrenge m.k. med erfaring fra de opskruede yuppie – miljø i København er kommet forbi og har plottet ind i et regneark fra Tønder Bank, og vupti, er der pludselig ingenting, der er foregået rigtigt. Fri os for disse bedrevidende københavnere, der ikke har den mindste erfaring med lokale forhold her i Tønder.

Hvordan kunne denne erhvervsmand vide bedre, for kun en måned tidligere havde ledelsen sagt, at man ventede et pænt overskud.

 

Ud af Slesvigsk Parti

Formanden havde været byrådsmedlem for Slesvigsk Parti. Men efter krakket trak han sig ud af byrådet. Og få dage efter trak han sig også ude af partiet.

 

8 ud af 10 afdelinger er lukket

Efter at Sydbank overtog resterne af Tønder Bank er 8 af 10 afdelinger lukket. Og 35 af 79 medarbejdere er blevet fyret.

Over 1.700 Tønder Bank – aktionærerne har nu meldt sig under fanerne i Dansk Aktionærforening. Foreningen vil forsøge at samle aktionærerne, for at undersøge mulighederne for at få dækket deres tab. Aktionærerne mistede ca. 260 mio. kr. Heraf var de ca. 191 mio. kr. aktier.

 

Modkrav på 33 mio kr.

Ja og den tidligere direktør for Tønder Bank har stillet et krav til konkursboet på 33 mio. kr. Dette fremgår af JydskeVestkysten.

 

Kilde: Se

  • Litteratur Tønder
  • Diverse artikler i JydskeVestkysten
  • Trap 1934 (1930)
  • Pluk (2) 1990
  • G. Japsen: De Nordslesvigske Sparekassers Historie (1970)
  • Ingolf Haase m.m. Tønder Bank – Byldrup – Bov afdelingen 75 år (2001)
  • W. Christiansen: Tønder Landmandsbank 1901 – 1951
  • Sønderjyske Årbøger

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder