Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Benne Blitz

Februar 13, 2007

DENNE ARTIKEL FINDES I EN MEGET BEDRE OG NY _ REDIGERET VERSION 

  •  SØG EFTER ARTIKLEN “ORIGINALER I TØNDER ” 

 


Se artikel som HTML document

Benne Blitz, Hans Peter Kæltring, Den Gloende Blyant og andre personligheder i Tønder.

Der findes mange sjove og dejlige mennesker i Tønder. Nogle har fået heltestatus, og blevet hædret. Andre har man lagt mærke til. De har fået øgenavne. Og det er dem dette indlæg, handler om. Over 230 døde og nulevende tøndringer er med på listen. Både høj og lav er med.

Tak til min storebror, Karl E.J. Brodersen, Siegfried Lorenzen og Karl Jørgensen for bidrag til listen. Det sønderjyske og det germanistiske element er med i navnene. En antropolog kan sikkert sammen med dig, kære læser få meget ud af denne liste.

Da datteren af Matrikelkontrollør Schatz giftede sig med seminarielærer Nagel, hed det i folkemunde: Nagel bekam einen Schatz, und sie bakam einen Nagel”(Han fik en skat, og hun fik et søm) 1905.

Johann Vinhandler, byfoged Johann Schneider, vært i Ratt `s Weinkeller på Torvet 1780

Æ Dragonsmej, Han kom fra Randers, og havde værksted i Posensgade. Rykkede ind i Tønder med dragonerne i 1920. fandt en sød pige, Bothilde Poulsen fra Møgeltønder. Fra 1937 huserede han på Skibroen.

Store Adolf eller Adolf mæ æ gummiben. Hestehandler, sparket af en hest, og forsynet med et fælt knirkende gummiben.

Hans Punch, boede under taget i Zur Traube, Skibbroen, sammen med Traute. God til langspyt. Havde sin storhedstid, når der var markedsdag under ”nachspiel”.

Peter Englænder, var dansker. Havde søgt lykken i Amerika. Han søgte senere lykken i jernbanevogne.

Tilde fra Sæe (født Mathilde Jørnsdatter) Afviklede sit ærinde i samme øjeblik, trangen meldte sig. Hygiejne var for hende et fremmedord født 1877

Johannes mæ æ føer. Pedelmedarbejder på Tønder Kommuneskole. Hans kendetegn var usædvanlig store fødder.

Bulder eller Bulldog, skoleinspektør på Tønder Kommuneskole, Johannes Petersen Han havde et usædvanligt iltert temperament. Stod man i nærheden, eller fik man selv en verbal skideballe, skulle man bag efter tørre spyt af. Havde et kraftigt underbid.

Danske Jensen, Niels Jensen, leder af Dansk samfund.

Tante Meta, boede Skibbrogade 12. Hun var aldeles stokdøv. Når hun endelig modtog en nyhed udbrød hun: ”Det wå da noue grov noue”

Benne Blitz, Bernhard Sehestedt, Nørregade, var som malermester kendt som usædvanlig hurtigt arbejdende 1950

Christian Dansker, Chr. Christensen, Kirkepladsen. Kirketjener, markerede stærkt sin holdning. 1940

Den glødende blyant, Svend Nielsen, Anne Mariesvej . Politibetjent, var usædvanlig hurtig til at notere overtrædelser af færdselsregler 1950.

Deutscher Hannes, Johannes Jepsen, Richtsensgade. Leder af det tyske vandrehjem 1940

Donna Mia Sterne eller bare Sterne, Fru Sternkopf, Østergade 58 Som nabo til restaurationen Soli Deo Gloria var denne sværvægtige dame kendt for på et fremskredent tidspunkt at træde i aktion. 1930

Flinkesen Cigarhandler Mathiesen, Vestergade. Som efterfølger af jens Pejt, var der som for denne ingen grænser for hans taknemlighed efter en handel ”manne tak, manne tak” 1950

Flûster Heinrich, Heinrich Jürgensen, Horupsgade. Handelsmand, havde fejl på stemmebåndene, hans tale lød som hvisken 1950

Glade Juhl. Gustav Juhl, Skibbrogade 10. Var altid i godt humør, bankbud i handelsbanken 1940

Hans Bokser, Hans Hansen, Carstensgade. Bogholder i handelsbanken, boksede i sine unge dage 1950

Hans Peter Kæltring. Hans Peter Petersen, Strucksalle 58, koldblodig og snu handelsmand 1950

Hein Murks, Heinrich Boysen, Gasværksboligen, var ansat på gasværket på Slotsbanken. Tysk ”murksen” betyder bøvlet arbejde 1950

Heine Biffelmand, H. Clausen, Gørrismarkvej, tilhørte en speciel trosretning 1940

Jens Pejt, cigarhandler Munk, Vestergade 27. Afledt af hans frølignende gang, der var ingen gænser for hans taknemlighed efter en handel ”manne tak” 1940

Jens mæ æ tegneboch, handelsmand Hansen, Viddingherredsgade, tegnebogen – et erhvervskendetegn 1940

Johann der Gerechte, Johannes Bergmann. Tønders respektindgydende ene – poltibetjent i prøjsisk politiuniform med sabel 1910

Jørn Fedt, Jørgen Jensen, Nørregade 46. Havde lidt svært ved at afgive mere end højst nødvendigt.1950

Kidde mæ æ stok. Jessen, Strucksalle. Handelsmand, der havde vane at placere sin stok på kreaturvægten og støtte sig på den i det øjeblik, den gik i gang med at veje det kreatur, han stod for at sælge 1960

Mieze Radau, Rateizak, en dame i Smedegade, der var kendt for hendes støjende adfærd 1940

Nis Løgn, Nis Nissen, hjørnehuset Søndergade/Vidågade. Gasværksarbejder, havde det så som så med at omgås sandheden 1940

Peter Fit, eller Peter mæ æ navn. Siges at have særdeles varmt forhold til en kreds af damer 1950

Peter Genosse, Peter Petersen, baneformand, Dragonvej, sagde ”Genosse” til alle og enhver 1940

Peter Kommunist, Peter Christensen, Kogade 2, Umiskendeligt politisk tilhørsforhold 1950

Peter Wellenbad, Peter Nielsen, provisor, Tønder Apotek. Ønsker om året igennem uden hensyn til vejrliget, at kunne bade i nordsøbølgerne gjorde, at P.V: blev stamgæst i ”Wellenbad” i Westerland på Sild 1975

Peter Uhu, Peter Jürgensen, taxikørsel, Østergade 22. Konen havde for vane, at råbe ”uhu” efter manden, når der indløb en bestilling på en taxikørsel, og han ikke var i nærheden 1940

Pezza, Jes Petersen, Ribelandevej 10. Lærer på den tyske skole. Kendt for spredning af gode nyheder, sladderhank, afledt af det tyske verbum, petzen, at sladre. 1940

Silke Madam ? Sønderport, dame, der mest slås i silkeklæder. 1940

Skiern Sørensen ??Sørensen , boede i ”Sperlingslust” i Viddingherredsgade, jernbanearbejder, havde langt til vaskefadet 1940

Sonnenschein, Chr. Lorentzen Sæd – Udbjerg, havde en munter og optimistisk udstråling 1940

Stille Svend, Svend Hansen, Richtsensgade, fiskehandler, fåmælt mand, mest stille under kortspil 1950

Sturm Jürgensen, Peter Jürgensen, Vidågade 5, solgte og omdelte det tyske jødefjendtlige blad ”der Stürmer” 1940

Theodor Fidus, Theodor Nielsen, Nygade, jernbanearbejder 1940

Valdemar Fisk, Valdemar Petersen, Smedegade/Allegade, solgte fisk 1940

Aalborg Skræk, bygartner?, Nielsen Provst Petersensvej, var streng ved børnene 1940

Aksel Gris, Aksel Andersen, grisehandler, Strucksalle 1990

Billig August, krovært August Bruhn, Vestergade 59. var kendt for sine små priser.1940

Den akademiske gartner, Karl Petersen, broder til gartner Henning Petersen, Østergade. Denne broder, kunne efter 1945 ikke få gavn af sin tyske uddannelse som ”Justitzrat”, hvorfor han tog del i arbejdet i broderens gartneri (hvorved han blev meget tørstig) 1960

Der eiserne Gustav, Gustav Heder, Uldgade, klejnsmed (Eisen/jern) 1950

Der hölzerne Gustav. Gustav Schneider, Viddigherredsgade, tømrermester(Holtz/træ) 1950

Didde Ging me æ kling (klokken) Dietrich Diedrichsen, Smedegade/Uldgade. Gadeudråber. Med sin klokke bekendtgjorde han bl.a. forestående ”Holtzaukschjoner” 1910

Dreifuss, arbejdsmand. En ”Dreifuss” var et redskab ved hans arbejde med en rambuk 1940

Fidde Bank, Peter Christensen, direktør på T. Landmandsbank 1950

Fidde Chokolaat, Friedrich Clausen, Østergade, havde en chokolade og tobaksforretning 1940

Fidde Goldschmied, Friederich Sørensen, Kogade 3, guldsmed i Kobbergade (Scheelke & Sørensen) 1950

Fidde Hat (Midde Hat) Fr. Jürgensen, gæstgiver og ejer af Tonhalle 1900

Fidde Tango også kaldet Lam Fidde, Friedrich Feddersen, søn af Niels Gemüse, klaverspilleren i Bombergs musikkapel 1925

Fidde Tomstok, Frederik Nielsen, tømrer i Markgade 1950

Galopskomager, Jessen, Uldgade, hurtig arbejdende håndværker 1910

Hanne Hat, Hanne Petersen, hatteforretning i Vestergade 1950

Hansi Maler, Hans Petersen, maler, Søndergade 21 1975

Heine Filet, Gerhard Nicolaisen, Strucksalle. Slagter og filetskærer hos fiskehandler Thietje 1950

Heine Kontant, Heinrich Clausen, Vestergade 3. Melhandler Clausen.(handlede kun med mel), ingen kreditgivning 1930

Heine Natøl, Heine Christiansen, Slotsgade. Købmanden med natligt ølsalg 1950

Heine Roll, Heinrich Hansen, vognmand, tysk: „Rollkutscher“ 1950

Heine Slaude, Heinrich Petersen, slagter, Uldgade 2 1975

Jacob von oben, rektor Jacob Randrup, øverst på rangstien på statsskolen 1925

Jacob von unten, pedel Jacobsen, nederst på rangstien på statsskolen 1925

Jens Klat, Jens Petersen, faderen var malermester 1980

Jens Much, Jens Mommesen, Viddingherredsgade, arbejdsmand ved byen 1935

Johan Baron, Johan Hansen, Slotsgade, havde nogle gode år som vognmand 1940

Johannes Tobak, Johannes Petersen, tobakshandler i Storegade 1950

Jörn Geldmann også Jürgen Pengemand, Jürgen Lauridsen, Viddingherredsgade, handelsmand med tysk tegnebog 1940

Kalli Schuster, Karl Nissen, skotøjshandler, Vestergade 41 1975

Katzenkönigen, Christiane Marie Albertz, dame i Østergade 15, der holdt meget af katte 1925

Kidde Klok, Christian Petersen, urmager i Vestergade 1940

Kidde Blik, Chr. Hansen, Lillegade, blikkenslager 1950

Kesse Partei, Christian Jensen, Vestergade 74, lederen af det tyske nationalsocialistiske arbejderparti i Tønder, blev også kaldt Kesse Føjt, idet han til stedse gav udtryk for sit gode humør ved at føjte 1940

Kolle Boss, Karl Petersen, rektor ”Boss” for byens folkeskole 1910

Kristian Nachtwächter, Christian?, Natvægter 1910

Lorentz Pot, Lorentz Petersen, Leosalle, bogholder på Tønder Landmandsbank. Faderen var pottemager, bror til Peter Pot, gik altid med en ”Kugelspind” 1940

Ludde maskandiser, Ludolf Nissen, Nørregade, Svinetorvet, marskandiser 1940

Ludde Rundfunk, Ludvig Bossen, radiomekaniker hos Radio Rasmussen 1950

Lüt og Klüt, Lütjohan og Köhn, autoværksted på Kongevej 22 1950

Martin Nibbes, M.C. Christiansen, isenkræmmeren, der handlede med ”nibbes” – småting 1940

Midde P eller Kaffe Marie, Marie Petersen Storegade 8, havde en kaffe – og chokoladeforretning 1940

Mille og Fidde Hat, M.F. Mylin, krovært i Østergade 26, fra 1900 til 1920 ejer af Centralhalle. Deres etablissement var kendt for ”wo so manches Paar sich gefunden hat”. Havde tidligere hatteforretning i Østergade 1910

Mutter Monopol, hjørnet Allegade/Nørregade. Tobakshandlerske (Monopol var et cigarillomærke) 1910

Mutter Paris (udtales Pa-ris) eller Mudder Pariser. ? Hansen, jordmoder. Manden var bl.a. beskæftiget som ledsager af pantefogeden. Var født Paris, men af navnet afledtes Pariser, en fordums betegnelse for kondomer, hvilket hun efter signende anbefalede fædre i børnerige familier 1930

Mutter Slik, Henny Berg, førte en kaffe – og chokoladeforretning i Vestergade 1950

Mutter Tysk, Frk. Clausen, Søndergade, tysklærerinde på kommuneskolen 1950

Mængde Børge, Børge Christensen, Østergade, var matematiklærer på seminariet. Var hvis nok også opfinder af styreprogrammet Comal 80. Min kone har lavet en fil om ham. 1960

Natmøller, Møller, Markgade, natsygeplejerske på Tønder Sygehus 1950

Niels og Ida Gemüse, Niels Feddersen, Vestergade 27. Havde grønsagsforretning i Vestergade. Han var også danselærer (raus mit den Beinen und wieder rein mit sie, weg von dem Mädel, wieder hin zu sie) 1925.

Nis Put, Nis?, Vestergade, byens skraldemand 1925

Pas Frederiksen, Georg Frederiksen, Vestergade/Brorsonsvej, leder af paskontoret på politistationen 1940

Peter Belle, Peter Riggelsen, Vidågade 115. ejer af hunde – og skindforretning, afledt af det tyske pelle = hud. Rigtige folk fra Tynne siger; Ve då ha jen å belle (Vil du har en flad). 1940

Peter Bundgas, Nis Peter Jacobsen, chauffør, Nordre Landevej, kendte ingen hastighedsgrænser 1990

Peter Dach, Peter Knudsen, Viddingherredsgade, tagtækker 1940

Peter Orne, Peter Nielsen, Gåbrødrevej, staldkarl i Soli deo Gloria 1940

Peter Pind eller Peter Træ, Peter Christensen, tømrerhandler i Nørregade 1990

Peter Pot, Peter Petersen Uldgade, faderen var pottemager, havde VVS – forretning(Pot) 1930

Peter Sandmann, Peter? Handlede formentlig med sand til udstødning på gulve 1910

Peter Uldhaar, Peter Nielsen, Spikergade, marskandiser, gik sjældent til frisør 1950

Peter Vagthus ? 1910

Peter Vierlei, var faktisk hans rigtige navn, var gadeudråber 1910

Schneider Stadtrat, Skræddermester Peter Petersen, Østergade. Var byrådsmedlem i årene fra 1909 til 1922 1910

Skatte Bøg, H.C. Bøg, skatteinspektør 1950

Skatte Petersen, Nis Petersen, Carstensgade. Byens skattesekretær (var alene om arbejdet i sine begynderår) 1930

Stine Gemûse, Christine Schlüter. Solgte frugt og grøntsager i Vestergade 1940

Sulte Charles eller Sule Charles, Charles Hansen. Forplejningschef på kasernen, var blandt værnepligtige kendt for at lave landets bedste kasernemad. Af en pårørende er jeg blevet gjort opmærksom på, at hans øgenavn var Sule Charles, fordi han i sine unge dage solgte grise. 1950

Swing Hansen, seminarieelev, der spillede i Due Sørensens orkester 1950

Thomas Barber, Thomas Carstensen, barber i forretningen, Vestergade 15 1950

Thomas Briket, Thomas Selmer, Vidågade, brændsels – og tømmerhandler 1940

Trompeter von Sâckingen, Johannes Wiese, Viddingherredsgade 5, trompetist i skyttekorpset 1970

Vissen Egon, Egon Lorentzen, Vestergade 2, blomsterhandler, et nok ikke helt retfærdigt valgt øgenavn 1960

Æ Wasserdoktor, Dr. Med. Jersild, var kendt for at ordinere vandkure 1880

Wille Wurst, Willi Asmussen, Mellemgade, pølsemand på Torvet 1945

Willi Schneltzer, W. Johansen, chauffør, Østergade. Hurtigkørende mand, formentlig afledt af det tyske ”schnell” 1950

Æ Gafeiers, familien Andreas Petersen, Uldgade. Han var gadefejer, men hele familien var kendt under dette navn 1940

Æ galoppschuster, Skomager Jensen, Uldgade 1910

Æ himmelsmaler, Nørgård, Uldgade, bad en bøn før arbejdets påbegyndelse 1910

Æ klosmacher, Jürgensen, træskomager, Skibbrogade 1940

Æ klosterbache, Bager Petersen, bageren i gavlhuset på torvet 1950

Æ rollkusk, Emil Thiesen, vognmand, afledt af det tyske Rollkutscher 1925

Anna Prozess, var formentlig hurtig til at gå rettens vej i stridsspørgsmål 1910

Asse an der Kasse, Asmus Christiansen, kasserer ved foreningsfester på Tonhalle/Schwitzerhalle 1910

Der kleine Graf, Æ lille grew, Rasmussen, Visågade. Chauffør hos Grev Schack, mindre af vækst 1940

Det lille byråd, Borgmester J.J. Poulsen, Tobakshandler J. Petersen og Boghandler J. Jefsen. De tre herrer gik daglige morgenture og i folkemunde hed det sig, at det var på disse ture, dagens politiske kurs, blev lagt 1950

Fidde Kongres, Friederich Andersen. Var meget aktiv i sammenslutningen af sårede første verdenskrigsdeltagere, og rejste som foreningens formand rundt i hele Europa. Blev der under hans fraværd spurgt efter ham, var konens standardsvar: Fidde ist zur Kongress 1940

Fidde Lucht, Skibbroen, gas – og vandaflæser. En gammel, lam og usoigneret mand 1920

Fidde Tango, Bagermester Friedrich Jessen, Østergade 38, var kendt som en god og afholdt tangodanser 1940

Grosser, Albert Groes Petersen, Ribe Landevej, senere Birkevej, kæmner på Tønder Rådhus. Stor og kraftig herre 1950

Grosse Knüppel, Kleine Knüppel, Søskende Knüppel, Leoaalle 15, begge lærerinder. Ved damernes meget forskellige legemeshøjde var denne betegnelse nærliggende for skoleeleverne 1915

Hans Bulgar, Hans Stehr, vært på Schweizehalle, Var påfaldende ivrig med sine hurraråb, ved Dronning Elisabeth af Rumæniens gennemrejse på vej til Sild i 1888, Han tog imidlertid fejl af Rumænien og Bulgarien 1890

Hansen Geist, Peter Hansen, lærer og bestyrer af Vaisenhuset, Østergade 69. Var af særdeles spinkel figur, og havde i børns øjne et spøgelsesagtig udseende 1940

Hein Schwalbenschwanz, Heinrich Johansen, Windtwedt. Han havde arvet en kjole fra sin far. Et kendetegn for en kjole er dens to lange ”haler”, i tysk folkesprog ”Schwalbenschwanz”. For at kunne bruge kjolesættet til daglig, klippede han halerne af, og fik således tilnavnet. 1950

Jønne mæ æ før, Jørn Jensen, postbud, satte sine fødder på en speciel måde 1950

Kalle Skagerak, Karl Jensen, vognmand, Strucksalle 14, Havde som marinesoldat i den kejserlige marine deltaget i Skagerak – slaget i første verdenskrig 1940

Kalli eller Kalle æ mure, Karl H. Brodersen, murer, Østergade, Strucksalle,Lærkevej, Brofennen

Blev ofte på afstand forvekslet med sin bror Nicko, der også var murer. Kalli, som var min far, kunne fortælle om næsten et hvert hus i Tønder. Det gjorde han gerne til turister på gågaden 1990

En skam, at jeg aldrig tog en flaske snaps og en båndoptager med til Tønder, nu er det for sent.

Klein Erna, Erna Sørensen, dame lille af vækst 1940

Koni, Wilhelm Johansen, Strucksalle 36, var som dilettant god i rollen som ”Der Kleine Kohn”, tysk skolelærer 1940

Kedde Napoli, Gæstgiver Christian Bruhn, Skibbroen. Elskede på et fremskredent tidspunkt, at fortælle om Napoli, som han bare havde besøgt i sine unge dage 1900

Kong Ib også kaldet Røde Ib, Ib Nielsen, Skibbrogade, ekspeditionssekretær på Jordlovsudvalget. Grev Schacks telefonopringning med præsentation; Her er Grev Schack , skal denne have besvaret med Og her er Kong Ib, kommunist 1940

Knold og Tot, Brødrene Bernhard og Ferdinand Linnet, Strucksalle 16. Gik som pendant til figurerne i tegneserien Knold og Tot 1940

Krischan Tusindmark, huskarl hos isenkræmmer, Kraus, Vestergade 4. Har formentlig givet sig ud for at være velhavende 1910

Krus Persille, Kirbær Tut, også kaldet Lille Borgmester, Christian Christiansen, Frigrunden, senere Ribelandevej, rådhusbud. Havde en hårdpragt som krupspersille og en forkærlighed for kirsebær, som han dog altid bar rundt i en tut 1940

Lille Købmand, Christian Brodersen, havde en lille købmandsforretning i Strucksalle 41. I erkendelse af ikke at være af alm. legemeshøjde, kaldte han sin forretning i dobbelt forstand ”Den lille Købmand” 1950

Lille Mand, gæstgiver Jürgensen, Skibbroen 5, lille af vækst 1910

Lille Ole og Store Ole ?, Olsen, sygeplejerske og oversygeplejerske på Tønder Sygehus. Den ene var lille, den anden var stor 1950

Lorenz Du lügst, gæstgiver Lützen, pralhans 1910

Lorenz mæ æ nejs, Lorenz Carstensen, kommunalarbejder. Manden med den store næse 1920

Misse Rundfunk(se også Fidde Kongres), Misse Andresen, Søndergade 32. Det kunne hænde, at radioen transmitterede et foredrag af manden, hvilket hun elskede at publicere ved at sige:

Fidde spricht heute im Rundfunk 1940

Peter Cowboy, Peter Petersen, Ribelandevej, vognmand, person med et cowboyagtigt udseende 1940

Peter Pik(udtales Piek) Seminarielærer Peter Wendling. Stor tilhænger og udøver af kortspil. Pik er det tyske ord for spar 1900

Prinzgemahl, Peter Petersen, gården Stubkjær. Ægtemand til en gårdejerske 1940

Reserve Jesus, Uldgade. Ond betegnelse af en skoleelev med et anderledes udseende 1940

Røde Hans, Hans Nielsen, Landmand, Sædmark, havde påfaldende rød hårpragt 1950

Sing – Mathiesen, Lærer på Sæd Skole og medlem af Sangforeningen af 1842 1930

Schmeissbein, Hans Minck, Popsensgade 12. Benskadet krigsinvalid, der fik sit tilnavn ved sin specielle gangart 1940

Smukke Carl, Carl Jensen, ingeniør, Brorsonsvej 33, udseendet gav navnet 1960

Store Henrik, Henrik Petersen, skoledirektør, meget høj mand 1970

Store Anders, Andresen, formentlig stærk person 1910

Tarzan, Alfred Jensen, Krumom. Særdeles stor og stærk, meget hjælpsom og derfor afholdt politibetjent 1950

Tykke Ingeborg, Ingeborg Johnsen, kro – værtinde, Strucksalle 4. hendes livsomfang gav hende navnet, krydret med saftige bemærkninger 1900

Æ Piif Dochte, Dr. Vest Hansen, Vestergade 4. Sås i offentligheden med sin pibe i munden 1975

Clausen Bleiche, havde hus på Blegen 1950

Fidde å æ Torv, Fritz Christiansen, automekaniker på Torvet 1970

Hans Lægan, Hans Lydiksen, krovært på Lægan 1900

Nigge Altona, Nicolaj Hansen, havde hus i Altona 1970

Æ fuglebache, Henry Jensen, Søndergade 9. Havde fuglehandel i tidligere bagerforretning 1980

Æ funkisgartner(funkisgårne) Leosalle. Gartnerforretning i en ejendom, der er bygget i funkisstil 1940

Botzki, Hans Otto Riggelsen, skotøjshandler, skolekammeraternes påhit 1950

Broa Bruhn, Martin Bruhn, automobilforhandler (VW) 1975

Dese Papstøvl, Andreas Jensen. Østergade 1950

Dolfi, Adolfsen, lærer på seminariet, afledt af efternavnet 1950

Dude, gammel mand i Søndergade. Digtede vers. Overleveret er: Der Dude aus Buxtehude 1910

Fidde Nachtigal, Erichsen, smed 1920

Gall Anna, Sønderjysk Gall = vred 1910

Harry Taube, Harry Due Sørensen, vognmand, due = Taube(tysk)

Hatzi, Hattesen, Strucksalle. Afledt af Hattesen, var bankbogholder på Tondern Bank 1930

Hein Fienbrot, Heinrich Bahnsen, Strucksalle. Var i modsætning til konen, en tynd ranglet person. Begge var kendt for deres svaghed for ”Finbrot”, wienerbrød på anden dagen, er som bekendt billigst 1950

Luta, Læge Christian P. Hansens kone. Havde for vane i inflationstiden regelmæssig på Tondern bank, at stille spørgsmålet Wie steht die Lutta. 1925

Hein Mück, Heinrich Sørensen, murersvend 1975

Jens Zigeuner, højrøstet person, der i sine hyppige branderter randalerede i gaden 1910

Kathrine Mannebørn, Kathrine Ratayczak, Nørregade. Fødte 17 børn, hvoraf dog kun 7 oplevede forældrenes guldbryllup i 1937 1920

Karl Markmann, Carl Albrecht Hansen, fra 1876 markmand med bopæl i Vestermarkshus i Viddigherredsgade 1910

Lam Fidde (eller Frerk) ?? ?? 1910

Mees, Horst Meesenburg, Bargumsvej. Afledt af efternavnet, lærer på seminariet 1950

Majse, Marius Hansen, advokat, Søndergade. Afledt af Marius 1975

Midde og Titte, Søstrene Sørensen. Havde håndarbejdsforretning i Storegade 1920

Mikkel Ræv også kaldt Mikkel Katslauder, Mikkel Michelsen (eller Mikkelsen), handelsmand, værnemager, slagtede katte 1940

Mudder Lylle. Lærerinde Frk. Lützen 1940

Mudder Repsold . havde ikke noget øgenavn, men huskes som en dame, der falbød hendes grøntsager fra en barnevogn 1910

Muhme. Bothilde Hansen. Leder af Warteschule (senere børnehave) i Nørregade fra 1914 til 1937 (muhme = tante)

Peter papegøj, Peter A Jensen, vognmand på Papegøjevej 1950

Pole, Hans Poulsen, bogholder på Tønder Sparekasse. Afledt af Poulsen, havde som 11 årig mistet sin højre arm 1940

Pimpf, Jürgensen. Var lille af vækst. Som leder af den tyske ungdomsorganisation fik han øgenavn efter de mindste af drengene, der hed Pimpfe 1940

Schmegge. Johannes Drews, Skibbrogade. Smed boede i huset med kanonkuglen i gavlen på hjørnet Skibbrogade/Gråbrødrevej (nedrevet 1924) 1910

Sigger, Waldemar Christensen, Nørregade – senere købmand på Fanø. Afledt af musik? Spillede trompet i Skyttekorpsets orkedter. Faderen var musiker i Altenburgs og leder af Skyttekorpsets orkester fra 1923 – 28.

Simon Tange mit dem hölzernen Bein. Simon Tange, krovært og kreaturhandler, Mellemgade 5. Hans træben gav rig anledning til drillerier 1900

Sine Gosk, Diedrichsen? 1920

Skoli, Nissen, søn af boghandler Heinrich Nissen. Var aktiv i MTV (Männer Turn Verein) 1930

Stjane, Christian Sørensen, Leosalle. Afledt af fornavnet. Elskelig cerutrygende seminarielærer 1950

Tonderns Schwiegervater, Degn Godber Carstensen, Østergade. Havde mange døtre 1900

Webbes, Werner Christiansen, Brorsonsvej. Viceskoleinspektør på Tønder kommuneskole. I hans timer, måtte man ikke tale sønderjysk. Min storebror, fik engang beskeden: Brodersen, din tilstedeværelse på skolen, hænger i en meget tynd tråd. Da min storebror havde bestået realeksamen, sagde Webbes: Brodersen, det var en nylontråd (udtalte det med lang y). 1950

Æ goggelhøøn også kaldet Schöne Clara. Clara Carstensen født Sönnichsen. Var det på grund af hendes talemåde? – eller udseende? 1950

Carl Langfart, lokomotivfører. Forestod rangerkørsel på de ”korte” skinner. Sin kørsel som persontogfører kaldte han at være på langfart (på de ”lange” skinner)

Kalle Trækbasun, Karl Jørgensen, overportør. Som orkestermedlem blæste han på en trækbasun.

Den landskendte, Andersen, Storegade. Lokomotivføreren, der kørte det første tog ind i Sønderjylland efter genforeningen

Doktor Felikum, lokomotivfører, en kammerat, der vidste mere end de andre.

Fin(Fiin) Boysen, lokomotivfører. Kunne træffes i byen, iklædt hvide handsker.

Generalen, overassistent. Havde evne til at blive højrøstet

Gnisten, elektriker, erhvervsbelastet øgenavn

Hurtig Hans, overportør, havde altid travlt

Jens Vandtårn, remisearbejder. Havde sin arbejdsplads på remisens lille vandtårn.

Jern Henrik, vognopsynsmand. Havde til opgave med en hammer, at banke på jernbanevognenes hjul for at konstatere evt. skader

Jens Ølkasse, lokomotivfører, navnet taler for sig selv

Krischen banemand, overportør. Havde ærinde for banen fra 15 års alderen.

Krischen Flæsk, remisearbejder. Handlede med forskelligt i sin fritid

Kong Viggo, lokomotivfører, stout person

Krumrager, remisearbejder. Skulle fjerne slaggen fra lokomotivernes fyr, med et bøjet ragejern

Krissen Gummi, remisearbejder, kunne hjælpe i en nødssituation.

Misse Europa, depotforvalter, ikke just den smukkeste.

Peter Pøls, togfører, var tidligere bydreng for slagteriudsalget.

Skimmel. Fru Falkenberg, forestod jernbanerestauranten. Dame med blegt udseende

Vejle Jensen, lokomotivfører. Tilrejst fra Vejle

Verner Krumben, overportør, fodboldspiller med specielt formede ben.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder