Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

Werner Best

Juli 4, 2013

Forsøg på anmeldelse af Niels – Birger Danielsen: Werner Best, Tysk Rigsfuldbemægtiget i Danmark 1942 – 45. Man kalder vores hovedperson for “Skrivebordsmoderen”. Han var en meget speciel og mystisk person. Vi følger i bogen også  Familien Møller i Gråsten, som knyttede et nært venskab med
Best. Til tider går bogen under huden på vores hovedperson. De mange detaljer skaber et nuanceret billede af besættelsestiden. Og det tjener bogen til ære, at det ikke er den sædvanlige sort/hvide beskrivelse af forholdene. Bogen kan varmt anbefales.

 

Mange kilder

Atter en gang er der udkommet en bog om besættelsestiden. Denne gang om den vigtigste af alle tysker, Werner Best. Og bogen er en moppedreng på over 600 sider. Men man kommer hurtig igennem den. Det er tydeligt, at det ikke er en udpræget historikere, der har skrevet den, selv om  forfatteren er godt kendt i det historiske.
Det journalistiske sprog gør det til en oplevelse, at læse den. Og selv små sidehistorier bliver efterhånden hoved-historie. Forfatteren har været heldig, at få lejlighed til at beskrive korrespondancen mellem familien Møller i Gråsten og familien Best. De opretholdt forbindelsen også mange år efter besættelsens afslutning.

Niels Birger Danielsen bruger også en del af Ulrich Herberts biografi. Og tre måneder inden denne bogs deadline udkom John T. Lauridsens 10 – binds værk om Werner Bests korrespondance. Også Der Nordschleswigers afgående redaktør Siegfried Matlok kommer til orde. Denne udkom med “Danmark – i Hitlers Hånd” først på tysk og senere i en redigeret udgave på dansk i 1989.

Der er også blevet til en snak med Werner Best’ s børn lige som Jens Møllers børn og børnebørn medvirker.

Man kan rolig tale om en nuanceret bog uden de sædvanlige sort – hvide holdninger, der desværre kendetegner en del bøger fra besættelsestiden. Jo Niels Erik Danielsen har begået en god bog.

 

En vanskelig opgave

For egentlig er det en vanskelig opgave at lave en biografi over Werner Best. det er en person, der er omgivet af mystik, og som sætter flere dagsordener. Han er god til at slette sine spor. Men han har så sandelig også sine svage sider, og de kommer også til udtryk i denne bog.

Denne illegale presse udnævnte ham til Tyskernes farligste mand. Det var ham, der planlagde jødetransporten i Polen. På et tidspunkt var han nazisternes største ideolog. Det var ham, der skrev den ideologiske begrundelse for udryddelsen af jøderne. Et led i hans arbejde var begrundelsen for udryddelsen af jøderne. det var det, der senere blev kendt som Holocaust. Den 9. september 1935 formulerede han følgende forslag til løsning af jødespørgsmålet:

 • Forbud mod, at Jøder kan flytte frit
 • Forbud mod strandede ægteskaber og mod udenoms – ægteskabelig samkvem mellem tyskere og jøder.
 • Indskrænkning for jøder i adgang til at drive virksomhed
 •  Forbud mod, at jøder kam formidle handler med jord og fast ejendom

– Markering af jødernes pas med et iøjefaldende kendetegn.

 

Boxheim – dokumenterne

Han var højt begavet og kultiveret. Men han blev også bedømt til at være blød. Til tider var han virkelighedsfjern, og ikke altid besad han menneskekundskab. Han beskrives dog som korrekt, punktlig og arbejdsom. Han var jurist ud til fingerspidserne. Da han blev benådet for dødsdommen i Danmark udløste dette høje protester.

I 1930 får Best sit første job som dommer. men han bliver fyret, da man finder ud af, at han er ophavsmand til de berømte og berygtede Boxheim – dokumenter:

 • 1. En hver anmodning fra SA og SS skal straks adlydes uanset hvilken tjenestegrad, der har udstedt denne. Modstand straffes i reglen med døden.
 • 2. Et hvert skydevåben skal inden 24 timer afleveres til SA eller SS. Den, der efter denne frists udløb træffes i besiddelse af skydevåben bliver uden tøven skudt på stedet.
 • -3. En hver i tjeneste hos offentlige myndigheder skal straks genoptage deres tjeneste. Modstand og sabotage straffes med døden.
 • 4. De, af ledelsen for SA og SS udstedte nødforordninger har lovkraft over for alle fra samme dag, de bekendtgøres ved opslag. Forseelser mod nødforordninger bliver i særlige svære tilfælde ud over de fastsatte straffe, straffes med døden.
 • 5. Alle bestående love, skal for så vidt de ikke strider mod de af ledelsen for SA og SS udsendte nødforordninger, forblive i kraft.

Dette Boxheim – dokument blev anvendt efter Rigsdagsbranden i 1933 og De Lange knives nat. Best var pioner for grundlæggelsen af Hitler Jugend.

 

Magtkampe

I bogen gennemgår vi den vedvarende magtkamp, der hele tiden huserede. En magtkamp, som Werner Best gang på gang tabte. Han var og blev Skrivebords – generalen. Men han forstod ikke rigtig at spille sine kort rigtig.

Det var også Werner Best, der var den egentlig ideolog bag Gestapo. Det var ham, der nedfældede Gestapos love og forordninger. Fik han modstand, så var det ofte Himmler, der reddede ham, og sørgede for en Fører – ordre.

Årene som personalechef i Sikkerhedspolitiet fik en personlig betydning for Werner Best resten af sit liv. Han ledte desuden opbygningen af politiforvaltningen i de erobrede områder.

I juni 1940 blev han forflyttet til stillingen som forvaltningschef i Paris. hans kejtede facon faldt dog lidt igennem som forvaltningschef i Paris.

Da Göring satte trumf på og forlangte alle kunstskatte ført til Tyskland, forsøgte Best at protestere. Hårde tiltag blev iværksat i Paris, da tyskere blev myrdet. Her var Best også med. Men Best spillede en central rolle, da det gjaldt fremtiden for de 350.000 franske jøder.

Berlin ville have yngre mennesker til Paris, og føre en langt hårdere linje. Best mente, at Heydrich var hans fjende, men Himmler mente ikke, at det var tilfældet, men det sagde han først efter, at Heydrich var blevet myrdet.

 

Danmark skulle være en tysk provins

Hitler havde von Hanneken i enetale, inden denne tiltrådte sit job som rigsbefuldmægtig i Danmark. Der Führer ønskede, at Danmark skulle blive en tysk provins og kongehuset skulle afskaffes. Enhver modstand skulle undertrykkes med magt.

Ikke alle var enige med Hitler i, at der skulle indføres norske tilstande . Det ville kræve meget mere personale. Man skulle ikke mere tage kontakt til kongefamilien. Private kontakter mellem danskere og medlemmer af den tyske værnemagt blev forbudt.

 

Scavenius blev statsminister

Den 26. oktober 1942 får Best besked om sin udnævnelse til tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark. Han mødtes med Hitler i Ukraine og fik at vide, at danske
nazister skulle tages med i regeringen. Pludselig så lederen af DNSAP chancen for at komme til magten. Men Frits Clausen blev isoleret og kommer aldrig i regering. Fra starten afskrev Werner Best manden fra Bovrup.

Best forlangte udskiftning af tre ministre. Erik Scavenius skulle være statsminister. Den 7. november 1942 måtte kronprinsen redde trådene ud. Men over
for Berlin kunne Best fortælle, at alle ministre var tysk. På Dagmarhus lavede Best en radikal organisationsændring. Han var udmærket klar over, at jødeaktionen også ville ramme Danmark. før eller senere.

 

Jens Møller til samtale

Allerede efter fem dags ansættelse tilkaldte Werner Best, lederen af Det Tyske Mindretal, Jens Møller. Det skulle være starten på et langt venskab mellem familierne Best og Møller. Han kaldte Jens Møller for Kammerat Müller.

Jens Møller var en karismatisk taler. Budskabet var klar,” Führer mach uns frei” Møller var ganske godt begavet, men nogle gange optrådte han ubehersket, når det gjaldt politiske spørgsmål.

Jens og Maries hjem på Slotsbanken i Gråsten var ofte i centrum for festivas i det hjemmetyske miljø. Senere besøgte familien Best ofte familien her. Allerede
den 28. november overnatter Werner Best for første gang i Gråsten. Og Best har faktisk indviet Gråstens tyske skole.

Allerede før krigen havde Møller fra Berlin fået at vide, at han skulle moderere sine udtalelser. Og næste gang, han hørte herfra var, da han blev opfordret til at agitere for, at de tysksindede skulle melde sig i tysk krigstjeneste.

Frits Clausen og Jens Møller boede få kilometer fra hinanden og var rivaler. En dag, da Frits Clausen ridder forbi, er Møller i snak med en anden. Han
udbryder:

 • Kan du tænke dig, den dromedar som statsminister?

 

Positiv beskrivelse af Jens Møller

Beskrivelsen af Jens Møller er i denne bog mere positiv end i så mange andre bøger fra den tid. Således forsøgte han at begrænse de unge tysksindede tilmelding til fronten ved at indføre Zeitreivillig – korpset. Men den købte de danske myndigheder ikke efter besættelsen. At være med i dette korps, blev betragtet som særlig kriminelt. Korpset kom efterhånden til at bestå af 1.600 mand. Og i Berlin anerkendte man denne hjemmeværns – tjeneste som krigstjeneste.

Da der skulle vælges ny dyrlæge i Gråsten, gjorde Werner Best sin indflydelse gældende. Og Det Tyske Mindretal fik deres eget kontor i København med tæt adgang til Best. DNSAP måtte nøjes med at drive hovedkontor fra Fritz Clausens hjemme-adresse i Bovrup.

 

Villa Rydhave

En følsom adresse er Villa Rydhave på Strandvejen 259 i Charlottenlund. I dag danner den bopæl for USA’s ambassadør. Men de sidste to år af besættelsen boede Werner Best her. Efter tre måneder fik Best igen lov til at besøge kongefamilien.

Best mødte også snart Søren Kam, leder af Schalburgkorpsets skole, Høveltegård. Søren Kam foreslog at man lavede antiterrorkorps til bekæmpelse
af modstand og sabotage. Best havde svaret, at intet måtte foretages uden hans vidende og tilladelse.

 

Hitler var rasende

Familien Best var desuden vært for Heydrichs enke, Lina Heydrich til diverse middage og udflugter, da enkefruen skulle holde tre ugers ferie i Danmark.

Von Hanneken indrapporterede et helt andet mørk billede af situationen i Danmark end det Best giver udtryk for. Dette får Hitler til at indse, at han er blevet
misinformeret. Efterhånden er der strejkende arbejdere over alt, og i Aalborg åbner tyske soldater ild mod demonstranter.

Best bliver kaldt til en alvorlig samtale hos Hitler. Men Hitler er så sur, at han nægter, at tale med ham. I stedet bliver det en samtale med udenrigsminister von Ribentopf.

Hjemvendt er det en helt anden aggressiv Best, man møder. Ca. 400 personer blev anholdt, natten efter at Best kom hjem. Det var nøglepersoner i den tysk – fjendtlige meningsdannelse.

Natten til den 28. august  blev Jens Møller nede i Gråsten vækket. Den tyske besættelsesmagt ville vide, hvor politimesteren samt sognerådsformanden boede. Man havde ordre til at bringe disse to til Aabenraa.

Klimaet mellem den sønderjyske befolkning og Zeitfreivillige blev i denne nat meget forværret. For blandt andet i Sønderborg og Tønder var korpset blevet brugt til patruljering. I nogle tilfælde blev de også brugt til at arrestere folk.

 

Dundermøde

Best havde indkaldt pressen til dundermøde. Han beskyldte dem til at medvirke til had mod tyskerne. Fremover ville pressen komme under streng censur. Ja pressen blev vidne til at tyske soldater skød mod den danske civilbefolkning.

Den danske regering meddelte den 30. august, at al samarbejde var ophørt, og at de var trådt tilbage. Flere terrordrab fulgte. Redaktør Clemmensen blev skudt af Søren Kam og Flemming Helweg Larsen. Førstnævnte er senere trods flere forsøg nægtet udlevere fra Tyskland. Den 25. september 1943 beslaglægger Schalburgkorpset, Frimurerlogen på Blegdamsvej.

Med et, var Danmark blevet et militærdiktatur, og von Hanneken var den stærke mand. Ret hurtig går det dog op for Berlin, at van Hanneken havde begået fejl. Snart fik Werner Best sin magt tilbage. Han fik stadfæstet sin position, og får desuden 300 medarbejdere fra sikkerhedspolitiet og to bataljoner politibetjente.

 

Best ville selv styre Danmark

Ligesom i bogen om Duckwitz får vi gennemgået jødeaktionen. Efter krigen afdramatiserer Best aktionen, og giver udtryk for, at han ikke noget med aktionen at gøre. Man snupper kun 202 jøder, så kunne man lige så godt fylde skibet Warterland med 150 kommunister fra Horserødlejren. Det var dem som dansk politi efter anmodning fra tyskerne, havde anholdt. Jøderne blev anbragt i Theresienstadt og kommunisterne i Stutthof.

Best havde sikkert ønsket at kunne styre det hele selv i Danmark, men sådan skulle det ikke gå. Han fik at vide, at en højere SS – og politifører i skikkelse af SS Gruppenführer Pancke kom til Danmark. Dette var nok første årsag til at forholdet til Himmler blev kølnedes mærkbart.

I Rydhave havde familien besøg af den berømte Rommel. Werner Best fik en chok, da hans danske chauffør blev likvideret af “Holger Danske”. Også chaufførens søn blev dræbt under aktionen.

 

Best indførte repressalier

Alene i marts 1944 arresterede Gestapo 300 personer mistænkt for modstands – aktiviteter. Snart indførtes andre repressalier:

 • Razziaer
 • Lukning af biografer
 • Standsning af trafik og kommunikation til Sverige.
 • Belejringstilstand

I Ryvangen faldt 14 frihedskæmpere for tyske kugler inden for en måned. Situationen i Danmark blev mærkbar forværret. Fredag den 30. juni 1944 blev 8 medlemmer af Hvidstens – gruppen henrettet.

Straffeaktionen Monsun blev iværksat. Troppestyrker blev kommanderet mod København, og offentlige værker blev besat. Den 1. juli 1944 erklærede tyskerne belejringstilstand. Tyske tropper med maskingeværer blev indsat. Panservogne indledte en hæmningsløs gadeterror. I løbet af få dage mistede 100 københavnere livet.

Igen spillede Duckwitz en afgørende rolle. Afspærringen af  København var overskrifter i alverdens lande. For Werner Best var det et stort nederlag i sin tid i Danmark. Snart blev Werner Best sat skakmat af Pancke. Han oprettede det forhadte Hipo – korpset.

 

Møller – vækket tidlig om morgenen

Tilbage i Gråsten blev Jens Møller den 20. maj 1944 vækket, da skud lød i hans nabolag. Det var lidt længere henne ad Slotsbanken, hvor oberst Paludan Mûller kæmpede mod tyskerne. Pastor Hvid forsøgte at få obersten til at opgive kampen, men forgæves.

Man fandt langt om længe liget. Men Gestapo nægtede at udlevere liget. Kun ved Jens Møllers indsats lykkedes det at få det udleveret.

 

Grænsegendarmerne

Da Grænsegendarmerne blev arresteret og sendt syd på, var det igen Jens Møller, der forsøgte at få dem tilbage til Danmark. Günther Pancke ville godt være med til at internere dem i Frøslevlejren. Men Bovensiepen var direkte imod. Da Best atter engang kom til Gråsten fik Møller de seneste efterretninger
om gendarmerne. Da var 31 allerede døde i de tyske KZ- lejre. Dødeligheden var allerede efter få måneder ret stor. Måske skyldtes dette gendarmernes alder.

Det lykkedes faktisk Jens Møller via Werner Best at få grænsegendarmerne overført til Frøslevlejren.

 

Rettungsaktion Möller

Von Hanneken forlangte, at 5.000 personer fra Det Tyske Mindretal skulle besætte forsvarsstillinger ved Toftlund. Der skulle desuden bruges flere hundrede spands heste. Møller mente, at dette kun kunne ske på frivillig basis. Der meldte sig dog også kun 1.500. Flere tyske militærenheder beordredes efterfølgende til arbejdet.

Jens Møller fik gennem hele besættelsestiden mange henvendelser også fra dansksindede om hjælp. Tilfældigvis mødte Møller, Bovensiepen i Aabenraa. denne mødte Møller med de syrlige ord:

 • Na, Rettungsaktion Möller!

 

Han ville gøre det bedste for Danmark?

Fra februar til april 1945 mistede 62 unge mænd livet i Ryvangen. Werner Best kunne aldrig forstå, hvorfor han blev gjort til en forhadt mand i Danmark. Han ville kunne det bedste for Danmark, sagde han.

Vi hører om torpederinger af flygtningeskibe, og flygtningene ankom i hundredtusindvis til Danmark. Kort efter befrielsen befandt der sig 569.000 tyskere i Danmark.

De ældste børn på Sankt Petri Realskole blev bedt om, at deltage i massebegravelsen af døde tyske flygtninge. De blev begravet i ligposer og ikke i kister.

Eksporten til Tyskland steg gennem hele krigen. Kødeksporten blev endda fordoblet. Også fiskerieksporten havde det godt. Indirekte støttede Danmark på denne måde krigsindustrien i Tyskland.

 

Reddet fra døden

Ifølge det illegale blad Information blev hele den klasse, hvor Jens Møllers søn, Uwe gik på det tyske gymnasium i Aabenraa tvunget til melde sig til
fronten. Men sandheden er, at Jens Møller forsøgte at forhindre dette.

En 20 – årige kadet, Torben Wolden – Ræthinge var blevet anholdt af tysk politi, godt en uge før kapitulationen. Han var anklaget for sabotage mod en jernbanelinje syd for Padborg. Den unge mand var skolekammerat til en søn af Gråstens toldinspektør Bahnsen. Denne henvendte sig til Jens Møller i et forsøg i at redde den unge mand fra henrettelse. Det lykkedes faktisk for Jens Møller.

I det sidste nyhedsbrev som Werner Best udsendte, gav han indtryk af, at Danmark var et samfund i orden og kontrol. Den kaotiske situation, som opstod på grund af flygtningestrømmen blev ikke omtalt. Bemærkelsesværdigt er det, at Best indirekte udleverer navne på en række landsforrædere. Oven i købet videregiver han navne på tortur – bødler i Shell – huset.

 

Hvem kom først – til Lübeck

I Hamborg ville gauleiter Kaufmann søge kompromisløs overgivelse til amerikanerne. Den Røde Hær var trængt op fra øst mod Holsten. Kapløbet om Lübeck var afgørende for, hvem der sikrede sig adgangsvejen til Danmark. Kun med et døgns forspring nåede amerikanerne først byen. Best forsøgte at få en våbenstilstand i gang. men det krævede god overtalelse. Ikke alle var af samme mening.

 

En villa i Kollund

Familien Best havde i den allersidste tid indrettet sig i Villa Olinda i Kollund. Her var masser af levnedsmidler og spiritus. Men de fik aldrig tid til at nyde det. Men indtil den 16. maj fik Best lov til at regere fra Kastelsvej. Men så var det også slut. Han fik så to timer til at pakke sammen.

Senere blev Best anbragt i Vestre Fængsel, hvorfra han blev indsat i Kastellet.

Fru Best fik lov til at bo yderligere 14 dage på Rydhave. Men så fik hun kun 20 minutter til at pakke sit bohave sammen. Det tog faktisk tre timer inden hun
var færdig.

 

Nervesammenbrud og krampegråd

Werner Best reagerede på arrestationen med nervesammenbrud og krampegråd. Han var heller ikke tilfreds med at familien var smidt ud. Han blev af englænderne ført til Tyskland, men efter 14 dage returnerede han til Danmark, hvor han blev anbragt i Kastellet. De to kriminal-folk, der afhørte
ham, kunne sagtens få ham til at fortælle om andre. Men når det gjaldt ham selv, så klappede han i som en østers.

 

Fru Best endte i lejr

Oksbøl – lejren blev den foreløbige ende for Hilde Best. Stedet udviklede sig til at blive den største flygtningelejr med 36.000 beboere. Kokkepigen hos familien Best fik et barn i Oksbøl – lejren. Alt i mens bevares kontakten med familien Møller i Gråsten. Fru Møller besøgte flere gange Hilde Best, også da han blev overført til Fitting – lejren.

Efter 22 måneders adskillelse fik hun endelig lov til at se hendes mand, men mødet var ikke opløftende. Da Hilde Best den 22. april 1947 blev sendt syd på, stod fru Møller klar i Padborg og fulgte familien minus manden det sidste stykke over grænsen.

 

Fængselspsykose

Dyrlæge Møllers mentale tilstand var i en kort periode langt nede. Det var efter, at anklagemyndigheden havde forlangt Fængsel på livstid. Man sagde om ham, at han var udpræget psykopat. En fængselsbetjent kaldte sindstilstanden for Fængselspsykose.

 

Anklaget

Og Fru Møller sørgede for tandbørste og en ny kuffert til Werner Best. Anklagemyndigheden havde her sammenfattet anklagen i tre hovedafsnit:

 • 1. Det samlede ansvar for den tyske besættelsespolitik i Danmark.
 • 2. Medansvar for terrorpolitikken
 • 3. Jødeaktionen

Man tog ikke hensyn til, at han advarede inden aktionen.

 

Begravelser i Gråsten og Omegn

I et brev til Werner Best omtaler Fru Møller også Frits Clausens begravelse:

 • Han fik en vældig begravelse. Kapellet var for lille. Danske og tyske folk fra egnen gav ham den sidste ledsagelse. Politiet var meget taktfuldt.

Fru Møller skriver også om et dødsfald hos en indsat i Fårhuslejren som de tysksindede var meget oprørte over:

 • Otte dage senere bar vi en tysk bonde fra vores egn til graven. Han havde siden 5. maj 1945 været interneret. Selv om han i sommeren 1947 fik konstateret kræft, kunne han ikke komme hjem – ikke før fem dage før sin død. Kammeraterne undslog sig ikke for at græde, og så stor et følge er vel aldrig set før.

 

Mentalundersøgt

I brevene fra Mimi Møller til henholdsvis Werner og Hilde Best får vi et dybt indblik i de frustrationer, der efterhånden opstod i ægteskabet. I fængslet blev Werner Best også mentalundersøgt. Konklusionen var:

 • Højt begavet, men noget ensidigt og umoden i sin intellektuelle udvikling. I fængslet har han udviklet pedanteri. Han har været nærtagende, sensitiv og pedantisk. Han var egocentrisk og selvmedlidende og fortrængende. Han må dog anses for straffeegnet.

Flere gange måtte Werner Best til Tyskland for at afgive vidneforklaringer. ja amerikanerne kaldte ham for Stjerne – vidnet under Nürnberg – processen.

 

Lokale angreb mod Familien Best

Og hjemme i Gråsten bad politimester Brix, der også blev kaldt for “Deutschenfresser”. Mimi Møller om at undlade at sende breve til familien Best. Men det gjorde hun dog ikke. I 1951 aflagde Hilde Best et besøg i Gråsten. Og i Dannevirke kunne man læse, at Fru Best havde anmeldt tyveri af al indboet fra villaen i Kollund. Samtidig kunne man i bladet læse, at parret skulle skilles. Og nu kom sagen med Jens Møllers dyrlægestilling op igen.

De lokale aviser kunne fortælle, at lokale beboere havde berettet om overdådige fester hos familien Best. Problemet var bare, at Werner Best var fængslet og Hilde Best var interneret.

Jens Møller indrykker et læserbrev i Der Nordschleswiger, hvor han forsøger at forsvare angrebene på familien Best.

Ofte var Best’ s børn på ferie i Gråsten. Her lærte de et nyt ord at kende  – “Tyskersvin”

 

Benådet

Torsdag den 28. august 1951 blev Werner Best benådet af kongen. En kortege af tre biler, herunder fuldt bevæbnet politi tog turen syd på. I Kruså fik han stukket en madpakke i hånden. Lige syd for grænsen overtog en tysk undergrundsorganisation den videre transport, og anbragte Best et hemmeligt sted.

 

Tragisk død

Jens Møller var efter fem års fængsel en psykisk knækket mand. Den 28. november 1951 kørte han ud til en bonde i Felsted. En ko var i gang med en vanskelig
fødsel. Om morgenen kørte Møller træt og udkørt direkte mod et vejtræ. Formentlig var han faldet i søvn bag rattet.

 

Et firma – med blakket ry

Det var ikke let for Werner Best at vende hjem til familien efter 6 1/2 års adskillelse. I Berlingske Tidende kunne man ellers læse, at Best havde været i Østtyskland for at lede efter en Nazi – formue. I 1955 kunne Se og Hør fortælle, at Best arbejdede i Den Brune Gruppe, der forsøgte at få placeret deres nazi – folk inden for moderne tysk politik.

I 1959 skulle Mimi Møller giftes med en mand fra dansk slægt, og det fortalte hun Familien Best. I otte år havde de ikke skrevet sammen.

Hilde Best skrev tilbage, at hendes mand arbejde alt for meget. Måske skyldtes dette, at de tyske myndigheder efterhånden havde fået et strengere syn på fortiden. Werner Best var blevet ansat hos Hugo Stinnes – koncernen. Det var en koncern med et blakket ry.

Efter krigen var kemi – virksomheden blevet gendannet. Det var et underfirma af I.G. Farben som under krigen leverede ukrudtsmidlet Zyklon B til diverse gaskamre i Tyskland.

 

Slap ud af myndighedernes klør

Der Spiegel kunne i 1962 konstatere, at Best for tredje gang slap ud af myndighedernes klør. Best havde travlt med erklæringer, udkast m.m. Mange nazister søgte hjælp hos juristen. Best kæmpede mod Forfølgelsesbølgen fra Ludvigsburg, men det var åbenbart forgæves. Den 11. marts 1969 blev han atter engang arresteret. Ransagninger fulgte hos Hugo Stinnes. Endnu engang klarede Best frisag.

 

Pas på – journalister

I 1976 fik Familien Best besøg af Uwe Møller, der havde overtaget Slotsbanken 15, og blevet en veletableret læge i Gråsten. Han lovede at holde øje
med medierne. Og han skriver blandt andet tilbage til Werner Best, om hvordan Siegfried Matlok, daværende redaktør af Der Nordschleswiger var:

 • Hr. Matlok er givetvis en fremragende journalist, men som sådan også fræk og ubekymret, og ikke en, der holder sig tilbage, hvis der er en chance for en sensation.

En sjov beskrivelse for os, der kender Siegfried Matlok.

 

Werner Best ‘s testamente

I november 1988 kom så det øjeblik, som Werner Best havde ventet på siden sin løsladelse. Han får lejlighed til at beskrive sine gøremål i Danmark. Det sker i Siegfried Matlok’s bog “Danmark i Hitlers Hånd”. Bogen udkom først på tysk udgivet af et forlag i Husum. Den vakte opsigt, fordi Werner Best stillede selv op. Et halv år senere udkommer bogen i en redigeret udgave på dansk.

 

Anklageskriftet kom for sent

Den 5. juli 1989 udsendte Stadsadvokaten i Düsseldorf et anklageskrift vedr. mord på 8.723 mord. men det var for sent. Den 23. juni døde Werner Best.

Hilde Best overlevede hendes mand med cirka et år.

Vores hovedperson har leveret den ideologiske retfærdiggørelse for udryddelsen af jøderne. Han så Danmark som stedet, hvor han kunne udmønte sine storrumsteorier i praksis. Best var udmærket klar over, at Danmark var det sted, hvor besættelsesstyret fungerede. Han var en mystisk person. Måske kan han betegnes som en person med “Dr. Jerkyll og Mr. Hyde – syndromet”

 

Tysklands spisekammer

Best slog ikke nogen personlig ihjel. Men han argumenterede for, at det var nødvendigt og legitimt at slå ihjel. Danielsens bog er særdeles underholdende.
Han har blandet Ulrich Herberts biografi med nyt stof og sluppet særdeles heldig fra det. Best sørgede for, at Danmark eksporterede masser af fødevarer
til tyskerne. Og lige før kapitulationen regnede han med at eksporten kunne stige yderligere. Jo, Danmark var så absolut Tysklands spisekammer.

 

Ind under huden

Indflydelsesrige tyskere sørgede for, at der ikke blev rejst sigtelser mod ham. Han kunne også regne med støtte fra Scavenius og Svenningsen. Best var en utrolig god taktikker. Han havde et ekstremt og racistisk livssyn. Og dette var nazismen løsningen på. Han var meget kompleks. Bogen giver os mange detaljer, og der er ikke en for mange. For de beskrevet meget medrivende. Vi kommer til tider ind under huden på hovedpersonen.

 

Et værk på 10 bind

For et stykke tid siden udsendte John T. Lauridsen og Jacob Meile et kæmpe værk på ti bind og 5.100 sider om store dele af Werner Best’ s korrespondance. Værket viser, at vores hovedperson ofte var i opposition til Berlin. Måske var advarslen til de danske jøder en aktion, der kunne sikre den fortsatte eksport af
fødevarer til tyskerne. Best var bange for, at danskerne ville gøre oprør. På mange måder forblev Danmark, at være et “Sonderfall”. Også Alfred Rosenberg og sin stab måtte rejse tilbage. Best tillod ikke, at man uden videre huggede jødernes kunstskatte i Danmark.

 

Han tjente nazismen

Best forhalede også en ordre om, at kraner og flyde-dokke skulle beslaglægges og sendes til Tyskland. Til sidst løb det ud i ingenting.

Det var heller ikke uden grund, at Eichmann troppede op i Danmark. Best var gået for vidt i jødespørgsmålet. Efter den sag måtte samarbejdspolitikken ophøre. Men Best gjorde det ikke for danskernes skyld. Han gjorde det for at tjene nazismens interesse bedst muligt.

 

Ligger der nyt materiale gemt?

I 1989, da Siegfried Matloks bog om Werner Best udkom var interessen enorm. De fleste anmeldere mente, at bogen var udtryk for, at renvaske den gamle nazist. Bogen kastede vel næppe lys over besættelsens historie. Og den bragte ikke væsentligt nyt. Den er et fascinerende indblik i selvforståelsen hos Best.

I Matloks pengeskab befinder der sig en mængde korrespondance mellem Scavenius og Best. Gad vide, om det endnu er noget hemmeligt, der kan bringe et nyt lys på besættelsestiden.

Best hævdede således, at han havde givet Duckwitz lov til at lække meddelelsen om jødeaktionen men det afviste Duckwitz. Best roste det frie valg i 1943, men valget var stækketog manipuleret. Han hævdede desuden, at han havde mindsket Hitlers krav om modterror, men sådan et krav blev aldrig dokumenteret.

Vores hovedperson har aldrig kunnet eller villet gøre op med sin nazistiske fortid.

 

Scavenius udstødt og foragtet

Efter krigen kastede man sig over en fælles fjende, kommunisterne. Og Scavenius blev udstødt og en foragtet mand resten af sine dage. Han var med til at udføre samarbejdspolitikken og tog skraldet af alle de politikere, der ikke blev foragtet, straffet eller udstødt. Måske så Scavenius slet ikke det destruktive
i det nazistiske regime. Best så Scavenius som en ligeværdig kollega. Måske kan Scavenius dog tage æren for, at Best overhørte ordre fra Berlin og trodsede påbud.

Scavenius blev gift for anden gang i 1944 med en yngre kvinde. Fra mange sider blev den kvinde ikke blot betragtet som tyskervenlig, men som direkte Nazi Lover. En nat blev hun involveret i en skudepisode. Men så tilkaldte hun bare Gestapo – chefen Karl Heinz Hoffmann, som udredede trådene.

Efter befrielsen tilbragte den nye Fru Scavenius syv uger i internering. Så slap hun grundet forbindelser ud. Hun besøgte hver uge sammen med hendes mand, Hoffmann – den øverste chef for torturen i Danmark i hans dødscelle.

Og længe efter kapitulationen havde hun og hendes mand kontakt med Otto v. Bovensiepen, den sidste chef for det tyske sikkerhedspoliti i Danmark.

Scavenius brød sig ikke om Churchill. Han var ifølge Scavenius – uforstandig, og skadelig person, han tænker i krig. Hele hans liv igennem har han søgt at være i krig. Scavenius så i Hitler, en ny Napoleon.

På sit bord i Horsens Statsfængsel havde Best et billede stående af Scavenius. Det er vel ikke uden grund, at kalde Werner Best for Skrivebordsmoderen. Han havde aldrig selv fysisk kontakt med sine ofre. Og parløbet med Scavenius holdt i mange år.

 

Krig var en naturlov

Best lagde aldrig skjul på sin ideologi. Allerede i 1931 formulerede han det ideologiske grundlag for krigen. Krig var en naturlov, der ikke kunne reguleres af moral eller internationale konventioner, om det så førte til den ene parts udslettelse. Jødeaktionen var sikkert sat i værk for at formilde Hitler. Han accepterede indirekte, at hans underordnede saboterede aktionen.

Vi kom langt omkring. Men læs selv bogen. Den er en oplevelse. Niels – Birger Danielsen er journalist på Ekstra Bladet og har tidligere skrevet

 • Værnet – den danske SS – læge i Buchenwald (medforfatter)
 • Gestapochefen (medforfatter)
 • Modstand 1-4

 

Niels – Birger Danielsen: Werner Best – Tysk rigsbefuldmægtiget i 1942 – 45 / Politikens Forlag.

Yderligere kilder: 

 • www.dengang.dk – diverse artikler
 • Siegfred Matlok: Danmark i Hitlers Hånd

 

Hvis du vil vide mere: 

 •  www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
 • Under København finder du 191 artikler
 • Under Besættelsestiden (før-under-efter) finder du 362 artikler

Redigeret 9.-o1-2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København