Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden

Værnet – Lægen man lod flygte

November 14, 2016

Værnet – Lægen man lod flygte     

Han var omtalt i Ugeskrift for Læger den 22. august 1947. Men en dansk betjent havde genkendt ham i sort uniform i Buchenwald. Men allerede i 1945 stod han og hans forsøg omtalt i en tysk bog. Og i et læserbrev i Berlingske undrede en dansker sig, hvad han lavede i Argentina som læge. Værnet var ikke den største krigsforbryder. Fire døde under hans forsøg i Buchenwald. Og det var forsøg med homoseksuelle. Himmler var straks med på ideen. For i Nazi – regimet kunne man ikke bruge homoseksuelle. Lesbiske kunne nazisterne bruge som rugemødre. Værnet afleverede en 93 siders rapport til Himmler. Han blev anholdt af briterne, og interenet i Alsgades Skole. Men han fik lov tage til Sverige, hvor han brugte det nazistiske flugt – netværk. Han var gift tre gange. De danske myndigheder gjorde ingenting for at få fat i ham. Han døde i 1965.  

 

Ugeskrift 22. august 1947

I Nürnberg interesserede man sig for ham. Men herhjemme gav man ham lov til at rejse til Sverige. Og så så man ham ellers aldrig igen.

Dette er historien om Carl P. Værnet. I Ugeskrift for Læger den 22. august 1947 kunne man læse om denne danske læge, der blev anklaget for at have udført hormonforsøg på fanger i koncentrationslejren i Buchenwald.

Onde tunger kaldte ham senere for ”Den danske Mengele”

 

Tiet ihjel

Det var ikke meget offentligheden fik at vide dengang. Det var nærmest som om, at sagen om den eksperimenterende danske læge skulle ties ihjel.

 

Ikke den største krigsforbryder

Dr. Værnet var ikke en af verdens største krigsforbrydere, hvis man skal måle hans forbrydelser i kvantitet. Men hans eksperimenter er da af en ret så grotesk karakter. Værnet eksperimenterede i at gøre homoseksuelle fanger til heteroseksuelle ved at kastrere dem og indoperere ”Kunstige kirtler”.

 

Uddannelse i udlandet

Carl Peter Værnet blev født den 28. april 1903 i Astrup. I 1921 byttede han efternavnet Jensen ud med Værnet. Hans lægestudier endte med praktik på Kommunehospitalet og Øresundshospitalet i København.

I årene 1932 – 34 studerede han videre i Tyskland og Paris, hvor han specialiserede sig i ultralyd – behandlinger.

I årene før krigen nåede han at etablere sig som en af Københavns kendteste modelæger. Men han mistede dog n del kunder, da der gik rygter om, at han plejede omgang med en kollega, lederen af DNSAP, Frits Clausen.

Også her eksperimenterede med homoseksuel forskning.

 

Stillede sig til rådighed for Det Tredje Rige

Han blev nødt til at sælge sin klinik på Platanvej i København. Den blev solgt til den tyske besættelsesmagt, men snart blev den sprunget i luften af sabotører.

Værnet selv tog sammen med sin hustru og fire børn til Tyskland. Snart stillede han sig til rådighed for Det Tredje Rige.

 

Himmeler bakkede ham op

Selveste Heinrich Himmler hoppede på Værnets fantasier. Den danske læge lod forstå, at han var i stand til at gøre homoseksuelle til heteroseksuelle ved operative indgreb og hormonbehandling.

Himmler så en mulighed for en ”Entlösung” på problemet med de homoseksuelle. Hvis den danske læge havde ret, kunne man tvangsoperere alle homoseksuelle.

I 1937 udtalte Himmler faktisk:

 • Hvis vi anslår en eller to millioner homoseksuelle, bliver resultatet af syv – otte procent af de tyske mænd er homoseksuelle. Hvis tingene fortsætter på den måde, vil vores nation gå til grunde på grund af denne pest. En nation kan ikke i det lange løb tåle en sådan ødelæggelse af sin seksualøkonomi og ligevægt.

 

Homoseksualitet i Nazismen

I den nazistiske filosofi var homoseksualitet dybt sygelig og samfundsskadelig. Nazisterne så den som en trussel mod nationens fællesskab.

Himler var også leder af ”Rigscentralen til bekæmpelse af homoseksualitet og abort”. Så Himmler stillede gerne penge til rådighed til Værnets forskning.

I Det Tredje Rige blev homoseksuelle mænd arresteret og sendt i koncentrationslejre i lighed med jøder og sigøjnere. Hvor jøderne skulle bære Davisstjerne, ja så skulle de homoseksuelle bære en rosa trekant.

Lesbiske blev udsat for ”legal” voldtægt. De fik valget mellem at blive brugt som fødemaskiner eller at blive sendt i KZ – lejr. Mange valgte at blive brugt som ”rugemor” for en ny nazist.

 

Ansættelse efter Rigsførerens ordre

Himmler var begejstret for Værnet’ s ideer. Den danske læges ansættelse skete direkte efter SS – rigsførerens ordre. Kontrakten blev underskrevet af Gestapo – chefen, Ernst Kaltenbrunner og SS – rigslæge Grawitz.

 

Deutsche Heilmittel Gmbh

I ansættelseskontrakten stod det bl.a.:

 • At Værnet som opfinder af ”den kunstige mandlige seksual – kirtel” ansættes i ”Deutsche Heilmittel Gmbh”.

Dette selskab hørte direkte under SS. Han fik rang af SS – Sturmbannführer og fik laboratorier stillet til rådighed i Prag. Efter SS – rigsførerens ordre skulle han have al mulig støtte.

Lønnen blev fastsat til 1.500 Reichsmark om måneden. De 500 Reichsmark skulle udbetales på tjenestestedet. Resten skulle betales via SS i København.

Alle patienter i forbindelse med dr. Værnet’ s opfindelser skulle indregistreres i hans navn. Men licenser til patienterne skulle stilles til rådighed for Deutsche Heilmittel i en periode på 15 år.

 

Han blev behandlet som en meget prominent person

Værnet blev behandlet som en meget prominent person. Da han rejste til Prag med sin familie den 26. februar 1944 var byens Gestapo – chef, Obersturmbannführer Gerke allerede varskoet med et brev fra rigsførerens kontor. I brevet blev Gerke bedt om, at skaffe Værnet:

 • En anstændig bolig til sig og sin familie, skaffe en husassistent og sørge for, at børnene, efter Værnets ønske, kommer i tysk skole.

Videre hedder det:

 • Til Deres information kan jeg meddele, at dr. Værnet på grund af sin nationalsocialistiske, storgermanske verdensanskuelse er blevet forfulgt i Danmark. SS – Gruppenführer Dr. Best, med hvem jeg gentagende gange har talt med om dr. Værnet`s situation, sætter denne meget højt.

 

Klar til forsøgene

I starten gik det trægt med Værnets arbejde i Prag. Han havde svært ved at få de rigtige remedier. Han ønskede det meste af sit laboratorium i København bragt til Prag, men det tog lang tid at overføre penge fra Deutsche Heilmittel til Danmark.

Til sidst fik han dog fremstillet nogle af sine ”kunstige seksuel – kirtler” og erklærede sig klar til at prøve dem i praksis.

 

Buchenwald var klar

Den 20. juli 1944 beordrede SS – rigsførerens kontor KZ – lejren i Weimar – Buchenwald til at stille homoseksuelle fanger til rådighed for dr. Værnets eksperimenter. Det var en forholdsvis let sag, for der var mange homoseksuelle netop i denne lejr.

 

Hvad er den kunstige ”kirtel”

Denne kunstige ”kirtel” som Værnet havde udviklet bestod af en stav med et depot af hårdt sammenpressede lægemidler indpakket i guldfolie. Denne blev indopereret i kroppen og derefter i en lind strøm frigjort. Men det skete over en forholdsvis lang periode. Værnet anmeldte patentet i Danmark 1943 og USA 1946.

 

De første ”Resultater”

Den 28. juli var Værnet klar med at eksperimentere. Men et forventet flyangreb satte en stopper for det. Så først den 30. oktober 1944 meddelte han følgende til SS – rigslægen, Obergruppenführer Dr. Grawitz:

 • Operationerne i Weimar – Buchenwald blev gennemført den 13. september 1944 på fem homoseksuelle personer. Af dem blev 2 kastreret, 1 steriliseret og 2 ikke opereret. Alle fem fik implanteret den ”kunstige mandelige seksual – kirtel i forskellige størrelser

 

 • Hensigten med operationerne:
 1. At undersøge, om homoseksuelle personer ved implantation af den kunstige kirtel kan få normaliseret deres seksuelle indstilling.
 2. Fastsætte hormondosis
 3. Foretage en kontrolstandardisering af den kunstige kirtel.

 

Eksperimentet er endnu ikke nær afsluttet, men foreløbige resultater viser, at den beregnende dosis 3a ændrer den homoseksuelle kønsdrift i normal retning hos alle.

Dosis 2a vækker seksualdriften hos en kastret person. Den nyvakte seksualdrift er uden homoseksuelle indslag.

Dosis 1a giver kastrater erektion på ny, men ingen seksualdrift

 

Værnet smurte godt på i sin rapport til rigslægen. Han sluttede med at skrive, at depressionerne hos forsøgspersonerne er afløst af ”optimisme, ro og tillid”.

Værnet fulgte sine forsøgspersoner hver dag i halvanden måned og skrev begejstrede rapporter til sine overordnede om sin ”succes”.

Om forsøgsperson nr. 1, fange nr. 21.686, Bernhard Steinhoff, en 55 – årig teolog, skrev han en måned og ti dage efter kastration og kirtel – implantation:

 

 • Operationssåret er helet, og der ingen afstødning af den implanterede kunstige kirtel. Personen befinder sig bedre og har drømt om damer.

 

 • Allerede få dage efter implantationen er søvnen bedre. Han følte sig træt og uoplagt, var deprimeret og tænkte kun på livet i lejren.

 

 

 • Depressionerne er forsvundet – glæder sig til den tid, hvor han løslades, lægger planer for fremtiden. Føler sig i enhver henseende mere fri. Andre fanger har fortalt ham, at han har forandret sig og ser yngre og bedre ud.

 

 • Også hans erotiske tankeverden har forandret sig. Tidligere var hans erotiske tanker og drømme udelukkende rettet mod unge mænd, men nu er de rettet mod kvinder. Mener at lejrlivet er ugunstigt – har tænkt på kvinderne i bordellet, men af religiøse grunde kan han ikke besøge dette.

 

Værnet opholdt sig i fire perioder i Buchenwald

 

Noget var gået galt?

Noget gik tilsyneladende galt med Hr. Værnets eksperimenter, for der kom ikke flere rapporter til hans overordnede i Deutsche Heilmittel. I en periode var Værnet svær at træffe. Han kom ikke mere på sit kontor, men henlagde sit arbejde til universitets – biblioteket i Prag.

 

Fire døde under eksperimenterne

Vi ved, at forsøgene blev lavet på 17 personer. Af disse 17 mener man, at de fire er døde af efterfølgende betændelse opstået i forbindelse med operationen.

 

Til Kvindekoncentrationslejren

Det blev efterfølgende testet ved at flytte dem til kvindekoncentrationslejren Ravensbrück. Her blev de kvindelige fanger til at forsøge dem til seksuel kontakt. Hvis det lykkedes, kunne de betragtes som ”helbredt”.

 

Et tyndt grundlag

Videnskabeligt var Værnets forsøg baseret på et meget tyndt grundlag. Blandt danske læger var han anset for lidt af en charlatan. Det lægefaglige miljø havde ikke større respekt for ham. Måske fyldte han sig udenfor, og det var en af årsagerne til, at han søgte over i det nazistiske miljø.

En anden læge betegnede under Nürnberg – processen Værnet som ”den klodsede danske Sturmbannführer”

Overholdt ikke sin pligt

I et brev til SS – Obergruppenführer Baier dateret den 28. februar 1945 skriver Værnets nærmeste overordnede i Deutsche Heilmittel, at Værnet ikke har overholdt sin pligt til at sende regelmæssige rapporter om sit arbejde.

 

 • I det hele taget har dr. Værnet i den sidste tid udviklet stor selvstændighed. Han går helt uden om os og henvender sig tilsyneladende direkte til kontoret i Berlin. Vi har hørt gennem et andet SS – tjenestested har bestilt nye maskiner til sit laboratorium. Det må derfor være en selvfølge, at vi ikke længere kan være ansvarlig for dr. Værnets indkøb.

 

En 93 siders rapport til Himmler

Nu kunne det vare, at Værnet reagerede på denne måde, fordi enden var nær for Det Tredje Rige. Ved kapitulationen i maj var det slut med hans absurde sex – forskning.

Men den 10. februar 1945 afleverede han personlig en 93 siders rapport i Himmlers hovedkvarter. Den var tilegnet til Himmler personlig. I nogle tilfælde har han plagieret en amerikansk førkrigs – undersøgelse. Forsøgene i Buchenwald er kun omtalt ganske overfladisk.

 

En dansk betjent havde genkendt ham

Han blev britisk krigsfange og interneret på Alsgade Skole i København sammen med en lang række andre landsforrædere.

Her skete grovsorteringen af krigsforbryderne. Det var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad Værnet havde lavet, bortset fra, at han havde været ansat i Deutsche Heilmittel. Men denne ubemærkethed varede nu ganske kort.

Den 29. maj 1945 sendte Den Danske Lægeforenings hovedbestyrelse en erklæring fra en dansk politibetjent videre til Justitsministeriet.

Betjenten, der sammen med omkring 2.000 andre danske politifolk, havde været fange i KZ – lejren Buchenwald, havde genkendt læge Værnet, da denne optrådte i lejren i sort SS – uniform.

 

Lægerne fik aldrig svar fra Justitsministeriet

Men lægerne fik aldrig svar fra Justitsministeriet. I efteråret 1945 var Værnet blevet overgivet til de danske myndigheder, og hvad de foretog sig, har det ikke været muligt at efterforske.

Den 2. januar 1946 modtog Lægeforeningen et brev fra Værnets advokat, der meldte sin klient ud af Lægeforeningen. Her troede man stadig, at han sad fængslet, men han var blevet overflyttet til Kommunehospitalet med en ”hjertelidelse”.

 

Forsvandt via ”Det nazistiske flugtnet”

Kort efter forsvandt han i al hemmelighed. Lægekollegaer erklærede, at han kun kunne blive behandlet for lidelsen i Sverige. På en eller anden måde lykkedes det at skaffe en officiel tilladelse til at han kunne rejse til Sverige.

Og så var han borte for altid. I Sverige kontaktede han det nazistiske flugtnet. Han blev hjulpet til Argentina. Kort tid efter fulgte det meste af hans familie med. Det skete med et såkaldt ”Royal Mail” skib. Kun den ældste søn blev tilbage i Danmark.

De danske myndigheder havde kendskab til denne nazistiske flugtrute, men de gjorde ikke særlig meget for at lukke den.

 

Henvendelse fra Nürnberg

Først et år senere fik man vished for, hvad han egentlig havde lavet. I april 1947 modtog Lægeforeningen en meddelelse fra den amerikanske chef for ”Allied War Crime Commission” i Nürnberg, brigadegeneral Telford Taylor, at denne var vidende om, at den danske SS – Sturmbannführer Carl Værnet havde foretaget hormoneksperimenter på fanger i Buchenwald.

 

Danske myndigheder viste ikke stor interesse

Gennem Sundhedsstyrelsen lod Lægeforeningen denne meddelelse gå videre til Rigsadvokaten. Herfra blev der lakonisk svaret, at dr. Værnet efter de sidst modtagende oplysninger opholdt sig i Brasilien, men at man ikke havde hans nærmere adresse.

Men se det passer slet ikke, for han opholdt sig i Argentina.

De danske myndigheder fandt dengang ikke anledning til at spørge kommissionen i Nürnberg, hvad det egentlig var, det havde på Carl Værnet. De danske myndigheder viste ingen overdrevet interesse i sagen.

 

Værnet’ s forsøg allerede omtalt i 1945

Ifølge den danske kontraspionage så var han ”agent for Abwehr” og ”agent i det nazistiske efterkrigsnet”. Men alligevel lod man ham smutte til Sverige dengang.

Men allerede i 1945 blev Værnets forsøg omtalt i bogen ”Der SS – Staat. Her blev forsøgene omtalt af vidnet Eugen Kogon.

Ingen anmodning om udlevering

Det sidste man hørte om Værnet var gennem et læserbrev til Berlingske Tidende. Her undrede en dansker i Argentina sig over, at læge Carl Værnet på trods af de påståede krigsforbrydelser nu beklædte en stilling inden for Buenos Aires sundhedsstyrelse.

De danske myndigheder rejste aldrig en anmodning om udlevering. Men det havde de vel heller ikke haft større held med. Det var under Peron – regimet, hvor virkelig mange tyske krigsforbrydere fik deres nye hjem.

 

Måtte ikke komme til Danmark

Værnet fik dog også et nogenlunde succesrigt liv som læge i Argentina. Men to ulykker ramte ham, dels gennem en alvorlig trafikulykke, dels gennem hustruens formodede selvmord.

Kort før sin død forsøgte Værnet at komme tilbage til Danmark i 1959, men ansøgningen blev afslået. I 1965 døde han.

Han nåede at være gift tre gange og blive far til seks børn.

 

Forsøg allerede i 1920 på Rigshospitalet

Hvordan kunne han gøre det? Værnet var fast overbevist om, at homoseksualitet skyldtes en ubalance i hormonerne. Ved at tilføre mandelige homoseksuelle mere af det mandelige kønshormon testosteron kunne balancen genoprettes, og mændene kunne blive ”kureret” Nu var det ikke kun Værnet, der mente dette.

Hvad ikke så mange tror, så lavede man på Rigshospitalet forøg med testikel – transplantationer på homoseksuelle i 1920`erne i et forsøg på at gøre dem tiltrukket af det modsatte køn.

 

Men nu interesserede Nürnberg sig faktisk også for Seruminstituttet og deres aktiviteter i Buchenwald, men se det er en historie, som vi vender tilbage til

 

Kilde:

 • Litteratur Besættelsestiden (under opbygning)
 • Foged, Krüger: Flugtrute Nord
 • Bøgh, Rasmussen: Buchenwald – En studie i ondskab
 • Hans Davidsen Nielsen m.fl: Værnet, den danske SS – læge i Buchenwald

 

Hvis du vil vide mere, så indeholder www.dengang.dk  180 artikler om Besættelsestiden før, efter og under blandt andet:

 

 • Josef Mengele – Dødens engel
 • Død over Bai Jar
 • Sort Jord – Holocaust
 • Himmler og hans datter
 • År Nul – en fortælling om 1945
 • Jagten på krigsforbrydere
 • Hvad skete der i Borbruisk?
 • Buchenwald – rædsler og lidelser
 • SS – absurde grusomheder
 • KZ – lejr Ladelund
 • Karantænestationen ved Grænsen
 • Skal alle krigsforbrydere ikke straffes?
 • Holocaust – aldrig mere – og mange flere

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden