Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Uro og korruption i Tønder 1680

November 11, 2015

Uro og Korruption i Tønder 1680

Dette er den triste historie om bysekretær Georg Boysen, som blev beskyldt for en masse ting af Tønders borgere. Hans forhold blev da også undersøgt, og det endte med, at han blev afskediget. Derefter gik det ned af bakke for Georg Boysen. Han havde en agtværdig familie og fået en kristen opdragelse. Og så blev han gift med Jomfru Anne og fik 10 børn, de tre døde dog.

 

Der var noget galt i Tønder

En stor kreds af borgere var kommet i modsætning til byens råd og de deputerede. Det lykkedes for dem, at få etableret en undersøgelseskommission for at kigge på forholdene i byen. Det bestod af så fornemme herre som amtmand Hans von Thienen, Frederik von Güntheroth, H. Schmieden, J. Holmer og krigskommissær Arnold Mecklenburg.

Det var ikke uden grund, at der her omkring 1680 blev foretaget denne undersøgelse af forholdene i Tønder. Resultatet af undersøgelsen viste, at der var stor uorden i byens regnskabsvæsen.

 

Han følte jorden brænde under sig

Bysekretæren Georg Boysen, der havde været i embedet siden 1659 følte jorden brænde under sine fødder og forlod for en tid byen. Der blev rejst en del alvorlige anklager mod ham. En del af byregnskaberne manglede. Andre var ufuldstændige. Han havde også gjort sig skyldig i forbrug af betroede midler.

 

Hvor var de 141 rd.?

Hans Rasmus klagede således over, at hans bror var død i Baand og Lænker, fordi han ikke kunne få 141 rd. Udbetalt, som han havde tigget sammen for at få befriet sin bror, der var i tyrkisk fangenskab. Dette beløb var blevet deponeret hos bysekretæren.

 

En kirkebog afslører skæbnen

Georg Boysen blev selvfølgelig afskediget og hans bo blev beslaglagt. Om hans senere skæbne, har man hidtil ikke kunnet finde noget. Men der findes noget i Vonsild Kirkebog 1685 – 1695. Her har sognepræsten Johannes Ryde kastet lys både over hans ungdom og hans triste år efter afskedigelsen.

 

Hans egne ord afviger fra sandheden

Disse oplysninger er bygget på hans egne oplysninger og afviger fra dem, der findes i det officielle kildemateriale. Hans bortrejse netop i det øjeblik, da undersøgelsen startede, taler dog ikke til gunst for hans egen forklaring. Ja, hvem var han egentlig denne Georg Boysen?

 

Ærbare forældre

Han er født i Tønningen (Tønning) i Ejderstedt i 1627 af ærlige forældre. De var fornemme og kristelige. Peter Boiens var købmand og kramhandler i silkevarer, borger og indvaaner i Tønningen. Hans moder var den meget ærbaarne, dydefulde og gudfrygtige matrone Elisabetha Gerrets.

Hans farfar var den agtbare og højfornemme rådmand Boje Petersen. Hans farmor var den ærlige, dydefulde og gud elskelige matrone Anne Bogens. Hans morfar var den ædle, vise og højfornemme Hr. Gerret Diricks. Hans mormor var den ædle, højdydefulde og gud elskelige Anne Gerrit Diricks.

 

En god uddannelse

Til forældrenes store fornøjelse klarede Georg Boysen sig i skolen. Han var god til tysk og latin.

Han fortsatte i Hamborg. Her blev han sat i lære hos Dr. Lævius, der var doktor i retssager. Her var han i 6 år og ærte at skrive rigtig. Desuden lærte han at begå sig igtig i retten.

 

Kom i tjeneste i Tønder

I 1647 og 20 år gammel ville han prøve noget andet. Han kom i tjeneste hos den højfornemme hr. Georg Eckleff i Tønder. Da denne døde, fortsatte han i tjeneste hos enken. Denne giftede sig med den velvise borgmester Hr. Henrich von Hatten.

Omkring på samme tid døde byskriveren i Tønder, Signor Jürgen Thimsen den Yngre. Og så skete det at vores hovedperson blev forfremmet til byens sekretariat.

Men inden han kunne bestride denne ansvarsfulde stilling skulle han rejse til Vedel ved Elben, hvor Johann Rist, Kejserlig kronede poet og palzgreve skulle udfærdige en attest. For nu havde Georg Boysen magt og myndighed.

 

Gift med Jomfru Anne

I 1660 viede han den ærbare og gud elskelige Jomfru Anne, datter af de salig agtbare og højfornemme Johan og Margarette Finken.

Johan Finken kaldes omkring 1630 – 40 Fornem borger – og handelsmand i Tønder I Holsten. Han stammede fra Minden.

De fik i alt 10 børn, hvoraf de 3 døde. Man sagde om Georg Boysen, at han var en fin, kristen og omgængelig mand. Han var flittig i sin bestilling.

 

Rejste rundt

Men i 1682 forlangte var det så, at undersøgelseskommissionen så at se alle hans regnskaber. Selv var han bortrejst til Lübeck og Hamborg i hans egen fornødne hverv. Da han kom hjem, blev han afskediget.

Der fulgte en hård tid. Han følte svaghed og havde smerter i foden. Hans svaghed blev forøget. Men der var ingen hjælp at hente. Først gik turen fra Tønder til Rensborg. Han fik arbejde hos Hr. krigsrath Meier i Generalitetet. Men da Hr. Meier døde, blev Generalitetet lukket.

 

Svækkelsen tiltog

Derefter gik turen til Schlesvig og siden til Aabenraa hos hans svoger Hr. Peter Raut. Derefter gik turen til sin svoger Johan Finck. Men sygdom og svækkelse tiltog.

Hans sidste rejse gik til Kolding, hvor kongen var på besøg. Han havde håbet at have truffet hr. baron Kielmann som var kongelig landråd. Men det var forgæves. I tre uger lå han syg i Kolding.

Han blev 58 år og 4 måneder.

 

Kilde:

  • Se Litteratur Tønder
  • Sønderjyske Månedsskrift
  • Sønderjyske Årbøger
  • Ludwig Andresen: Bürger – unde Einwohnerbuch der Stadt Tondern
  • Tønder gennem Tiderne
  • Vejle Amts Aarbøger (1907) (1910)

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder