Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Tro og Overtro i Rørkær

November 3, 2015

Tro og Overtro i Rørkær

Troldebogen Cypranos var flittig anvendt, og troen på bogens magt levede i mange år. Helligvandskilden helbredte mange. Og det ganske vidst. Den var et sandt tilløbsstykke. Undersøgelser i 1927 viste, at vandet var meget radiumholdigt Amuletter blev flittig brugt. Ja man kun også gå rundt med en kartoffel eller en knogle. Også Korsvejen ved Rørkær spillede en rolle på Skt. Hans aften. Urter, salver og drikke kunne også have en helbredende virkning. Den 21. februar blev der afbrændt fakler og sat ild i halm på Hybjerg.           

 

Afbrænding af fakler og Halm på Hybjerg

Skoleungdommen afholdt en stor fest, samtidig de afbrændte fakler den 21. februar på Hybjerg. Et helt læs halm blev samlet hos bønderne, og så blev det ellers samlet til et stort bål. Dette blev så antændt om aftenen. Det var et prægtigt syn og kunne ses viden om.

Efter festen drog alle børn i sluttet trop syngende danske sange hjem. Jo det var i 1880erne. Skikken blev kaldt Svi æ vinter a æ by.

 

Urter, salver, krydderier og drikke

Forskellige urter, som var beskrevet i gamle husråd mod diverse sygdomme blev samlet. Sank Hans nat blev alle urter sat op under bjælken. Det var nemlig en almindelig tankegang, at legemlig skrøbelighed af forskellig slags var påført mennesker eller dyr ved trolddom. Modforholdsregler fungerede bedt Sankt Hans nat.

Der fandtes mange salver, drikke og krydderier, som ved en stærk tro kunne helbrede. Rester af denne overtro findes stadig.

 

Rester af hedensk tankegang

En mand i Rørkær havde det uheld, at der døde flere dyr. Manden rejste til den kloge mand i Lillehorn (Sydslesvig) for at få besværgelse for den trolddom, en mand fra byen havde indgivet hans dyr.

Manden, som var mistænkt var nu for resten almindelig bekendt for ikke at være af de bedste. Han var faktisk ikke vel set i staldene. Det var rester af gammel hedensk tankegang i en oplyst by.

 

Ved en korsvej

Når man søgte råd for sygdomme og alt ondt var der visse stunder, hvor midlerne virkede kraftigere. Imellem Rørkær og Jejsing er en korsvej, hvor før i tiden mange søgte hen særlig Sank Hans aften for at søge råd mod sygdom.

 

Amuletter

Et middel mod sygdom var også amuletter.

Kromanden Rudolf Nissen gik helt ind til sin død med en lille rund knogle i lommen mod gigt, andre med en kartoffel eller et stykke svovl. På et tidspunkt var Voltakorset meget almindeligt.

 

Mirakler ved Helligvandskilden

Bortset fra alt dette, var det dog mest Helligvandskilden ved vejen på bakken efter Tønder, der blev besøgt.

Her søgte mange tusinde særlig Sankt Hans aften tilflugt for helbredelse. Folk havde den stærkeste tro på, at vandet fra denne kilde havde helbredende kraft. Det er særlig helbredelser for febersyge, der fortælles om.

Men der sandelig også sket mirakler. Således beretter amtmanden i Tønder von Königstein den 15. august 1703 til den Gottorpske regering om et mærkeligt mirakel fra kilden:

 • ……..Har adskillige Mennesker indfundet sig der og en Tid lang øst af Vandet, drukket deraf og paa forskellig Maade gjort Brug af Kildevandet, at mange efter, hvad der siges, er blevet befriet for Febre, Sygdomme og ogsaa andre ydre legemlige Skader og Fejl og er kommet sig. Og endog en Dreng som, hvad enhver i Byen viste at, i mange Aar har krøbet paa Hænder og Fødder, er blevet rask ved saadan Kur, saa at han kan gaa og staa, og om saadanne Vanføre og Blinde bliver der næsten fortalt mere, end han kan tro……..

Amtmanden fortsætte med, at han har sat en vagt ved kilden, for at få konstateret flere af sådanne tilfælde osv. Som nævnt havde folk en stærk tro til dette vand. Endnu sidst i 1800 – tallet havde folk en stærk tro til dette vand.

 

Undersøgelser 1927: Det er ganske vist!

I 1927 blev vandet kemisk undersøgt, og det viste sig, at vandet var radiumholdigt. Et sygehus i Schweitz svarede, at vandet var meget virksomt mod feber. Så måske er de gamle fortællinger ikke bare myter.

Hvordan kilden har det nu vides ikke. Det er efterhånden en hel del år siden Den Gamle Redaktør her på siden har været forbi. Men redaktøren er inviteret til at holde foredrag i nærheden, så måske en dag kunne man måske dyppe fødderne eller hænderne i kilden.

 

Troldebogen: Cyprianus

Dengang havde man også en troldebog, der blev kaldt Cyprianus. Den var skrevet med røde bogstaver. Det stod i den, at

 • Ejer man først bogen kan man vanskeligen blive den kvit, thi selv om man brænder den eller nedgraver den, kommer den altid tilbage og man bliver ikke af med den, før sin død.

Den rigtige Cyprianus kendes fra det 16. århundrede og indeholder væsentlige anvisninger på at besværge ånder.

Trykte eksemplarer kendes først 100 år senere. Omtrent hver side indeholder farvelagte magiske figurer. Foruden at være håndbog i magi og åndemaning giver bogen anvisning på – med og uden Djævlens Hjælp, at udføre forskellige nyttige kunstner såsom:

 • At stille Blod, vække Elskov. Gøre sig usynlig, samt Anvisning til at finde uudgravede Skatte.

Endelig kan man ved hjælp af Cyprianus slukke ild og stille storm.

 

Troen på bogens magt levede længe

Troen på bogens magt levede længe i Rørkær og andre steder. Man vidste alle sammen dengang, hvem i byen, der havde bogen. Og kigger du godt efter her på vores side, så kan du se, at vi også har nævnt bogen i vores historier om Løjt.

Nu kunne vi selvfølgelig også have fortsat med varsler, som også hørte til dagligdagen dengang, men det venter vi lige med til en anden gang.

 

Kilde: Se

 • Litteratur Tønder
 • Litteratur Sønderjylland (under udarbejdelse)
 • Sønderjyske Månedsskrifter (Diverse udgaver)

 

Hvis du vide mere om: Artikler fra området i nærheden:

 • Det kneb med moralen i Slogs Herred
 • Da skarpretterfamilien overtog kroen i Rørkær
 • Så kom der post til Rørkær
 • Grøngård – et forsvundet jagtslot
 • Fremstilling af knapper i Tønder Amt
 • Emmerske ved Tønder
 • Hestholm – syd for Tønder
 • Hostrup, Jejsing og Præsten
 • Bylderup Sogn
 • Præsten fra Bylderup Bov
 • Sheriffen fra Tinglev
 • Folk i Tinglev
 • Mere om Tinglev og Omegn – dengang
 • Tinglev og Omegn – dengang
 • Modstand i Tinglev
 • Langs Grænsen
 • Emil Noldes liv – vest på
 • Vadehavets Maler – Emil Nolde
 • I alt er 191 artikler fra Tønder og nærmeste omegn

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder