Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Ulvejagt ved Tønder

Oktober 10, 2007

Cirka 12 km nord for Tønder ligger Draved Skov. Gennem historien har skoven kun gennemgået ganske få ændringer. Med rette kan man vel kalde den for en urskov. Bevoksningen er meget spændene, derfor er store dele af skoven indhegnet. Masser af botaniske og geologiske undersøgelser er foretaget.

 

Ordet Draved

Hvorfor hedder det Draved Drav = mose eller sump Ved = skov. Fra et gammelt kort fra omkring 1600 – tallet kan man se, at skoven var betydelig større. Den strakte sig længere i nordlig og sydvestlig retning.

 

Munkene ejede skoven

I 1173 kom Cisterciensermunke fra Seem ved Ribe og grundlagde Løgum Kloster ved Brede å. De overtog også Draved Skov. Men de måtte kæmpe hårdt for rettighederne. Især var herremanden på Solvig i Hostrup Sogn, Eggert Gjerdsen interesseret i skoven (1492). Med den sidste abbeds død i 1548 kom Løgumkloster Amt ind under Hertug Hans den Ældre i Haderslev. Reformationen havde begrænset kirkens og klostrets magt.

 

Ulve i landsbyerne

Ulvene var et stort problem. De anrettede stor skade på løsgående kreaturer i skove og på marker. I begyndelsen af 1600 – tallet  synes bestanden, at være betydelig formindsket. Men under svenskerkrigen i 1657 – 1660 var bestanden igen at blive øget.

I de følgende 100 år var ulveplagen stor. Under strenge vintre kunne de driste sig ind i landsbyer. Den største koncentration af ulve i Sønderjylland var omkring Draved og i Frøslev Mose.

 

Kongelig ulvejæger udnævnt

I 1677 blev der udnævnt en kongelig ulvejæger for Jylland og Slesvig. Og minsandten udsendte ulvejægeren Johann Tänzer en jagthåndbog, der gennem tegninger beskrev de forskellige måder, som ulvene kunne fanges på.

Der blev udsat en dusør på 4 Rigsdaler for et voksent dyr og 1 Rigsdaler for en unge. Store klapjagter blev arrangeret. Fælder blev udsat. Bønderne havde pligt til at stille op, og de blev ikke særlig pænt behandlet af skovbetjentene.

 

Klapjagt

Problemet omkring Draved Skov var, at bønderne fra Tønder Amt ikke måtte drive klapjagt i et andet amt (Løgumkloster). Særlig i 1750 var ulveplagen stor i Draved og syd på ind i Tønder Amt. Næsten dagligt oplevede bønderne angreb på deres kvæg. Efter en klapjagt i 1750`erne blev der hængt ikke mindre end 14 ulve op på en oprejst galge ved Ellum, vest for Løgumkloster.

I slutningen af 1770erne forsvandt ulvene fra Draved Skov.

 

Bønderne skulle straffes

Hertugen, der nu ejede skoven, havde ansat en skovfoged, til at varetage sine interesser. I et enkelt tilfælde berettes om hængning af en person, der havde hugget træ i skoven og sat ild til vagthuset.

Bønderne lod deres dyr græsse i Draved Skov, men det var strengt forbudt. Hertug Frederik af Gottorp befalede amtmanden at indhegne skoven, og straffe bønderne.

 

Forst – og jagtbrøderapporter

I første halvdel af 1800’ tallet tales der om en række forst – og jagtbrøderapporter. Som regel var der trætyve, der var på spil. Det var det karlene på de omkringliggende gårde, der ville tjene en ekstra skilling. En af de største fangster fandt skovfogeden hos snedker Hans Jensen i Vennemose. Her lå der 9 ege, 17 birke, 3 elletræer, 15 rønne, 4 popler og 12 linde.

Trætyvene blev straffet med bøde, som undertiden kunne arbejdes af.

Men pas på, når du bevæger dig rundt i Draved Skov. Det kunne jo være, at man havde glemt en ulve-familie. Og det er ganske vist.

Kilde: 

  • Litteratur Tønder 
  • www.dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil vide mere: 

  • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
  • Under Tønder finder du 283 artikler 

Redigeret 15.04.2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder