Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden

Sydslesvig – den 9. – 10. november 1938

Juli 9, 2023

Sydslesvig – den 9. – 10. november 1938

Dette handler om Krystalnatten. Vendepunkt i forhold til jøderne. Hitler gjorde, hvad det passede ham. Nazisterne undertrykte sine fjender. Boykot allerede i 1933. Nürnberg – lovene forringede det endnu mere for jøderne. Et postkort blev sendt til Paris. Goebbels opfordrede til ”spontane aktioner”. Store ødelæggelser. Jøderne skulle betale en milliard Reichsmark i bøde. Danske medier viste antisemitiske tendenser. Var det fordi nazisterne havde økonomiske problemer? Wolff skulle skydes ”på flugt” over den danske grænse. Butikker plyndret og brændt. Jødisk rekreationshjem på Før nedbrændt. De skulle møde i civil. Jødisk ejendom overtaget af nazister. Den tyske kirke: Barmhjertighed gælder ikke for jøder. 100.000 jøder flygtede inden krigsudbrud 1939.

 

Vendepunkt i forholdet til jøderne

Man kan ikke sige at selve Krystalnatten kostede mange menneskeliv set i forhold til de senere masseudryddelser af jøder. Forskellige kilder peger på mellem 36 og 91 døde og et større antal sårede.

Men optøjerne var et vendepunkt i både forholdet mellem nazister og jøderne. Efter denne nat var de uden nogen form for beskyttelse. Reaktionerne fra udlandet var ikke store. Nattens hændelser fik ingen konsekvenser. Kulturelt skete der også masser af ødelæggelser.

 

Hitler gjorde, hvad det passede ham

Magthaverne var allerede i 1938 så stærke at aktionen med flere hundredetusinde menneskers deltagelse kunne gennemføres uden væsentlige protester. Det lykkede for nazisterne i løbet af blot fem år at ensrette alle institutioner og udslette hver farlig institution. Ingen kunne derefter forhindre Hitler i at iværksætte yderligere og mere skæbnesvangre planer.

Man lavede aftale med Italien og hjalp Francos højreradikale styrker i Spanien. Man lavede også aftaler med Frankrig og England. Østrig blev også slugt.

 

Undertrykte sine fjender

Den politiske opposition blev allerede fra 1933 undertrykt, fængslet og anbragt i nyoprettede koncentrationslejre. I 1934 tilintetgjorde han talrige af sine venner. Opløsninger af fagforeningerne fulgte og befolkningen blev terroriseret. Tyskerne blev duperet over den en økonomisk politik, som hurtigt førte til en betydelig nedgang i massearbejdsløsheden.

I 1938 blev værnenemagten udrenset og Hitler udnævnte sig selv til øverstbefalende. Parallelt blev der iværksat aktioner mod den jødiske befolkning, som siden NSDAP s grundlæggelse havde været partiets hovedfjende.

 

Boykot allerede i 1933

Allerede den 1. april 1933 var der arrangeret en boykot af samtlige jødiske forretninger i hele Tyskland. Den 11. april samme år blev der vedtaget en lov med det sigte at fjerne alle jøder i offentlig tjeneste. Senere fulgte andre love og bestemmelser, hvis formål var at diskriminere tyske borgere af jødisk herkomst.

I 1933 var der 500.000 i Tyskland, der bekendte sig til den mosaiske tro. En ny ”racelære” tvang folk til at granske i kirkebøger og arkiver. Uden et ”arierbrev” blev man stemplet og anbragt i en anden efterhånden retsløs samfundsklasse.

 

Nürnberg-lovene forringede det endnu mere for jøderne

I 1935 vedtog nazister de såkaldte ”Nürnberger Gesetze” som forbød jøder ægteskab eller seksuelt samliv med andre end jøder. Det ”tyske” blod skulle holdes rent, sagde nazisternes ideologer. Senere blev det forbudt jøderne at hejse det tyske flag.  Eller at beskæftige kvindeligt, ikke jødisk personale under 45 år.

Også jødiske formuer langede man ud efter fra myndighedernes side ved at indføre nye skattelove. En ny særlov om anmeldelse af jødisk formue og ejendom blev også indført. Ja man udelukkede også jøderne fra det økonomiske fællesskab. Og fra 1941 skulle jøderne bære jødestjerne.

 

Et postkort blev sendt til Paris

Hvad var årsag til Krystal-natten? Ja man havde fornemmelse at nazi-styret bare ventede på en anledning. Og den fik de så. Den 17-årige Herschel Grynszpan trængte ind i den tyske ambassade i Paris og skød diplomaten Ernst von Rath.

Ja egentlig startede det med, at en jødisk mand, der havde boet i Tyskland i 30 år blev udvist til Polen. Han sendte et postkort til sin datter og beskrev de dårlige forhold, der levede under. SS – mænd piskede og slog dem. Der flød blod i gaderne.

Datteren sendte postkortet videre til sin 17 – årige bror, Herschel Grynspan, der boede i Paris. Sønnen ønskede at tage hævn. Han ville skyde ambassadøren, men han skød den første diplomat som han mødte. Efter attentatet sagde Herschel:

 • Jeg har lige skudt en mand i hans kontor. Jeg fortryder det ikke. Jeg gjorde det for at hævne mine forældre, som lever i elendighed.

 

Goebbels opfordrede til spontane aktioner

Goebbels gav med Hitlers velsignelse signal til ”spontane” aktioner mød jødiske forretninger, synagoger og jøder overalt i det tyske rige. Aktionen blev sat i værk af SA, SS og nazipartimedlemmer, mens den øvrige befolkning overvejende så passivt til. Planerne om ”en folkelig afstraffelse af jøderne” havde ligge i skufferne.

 

Store ødelæggelser

Det var denne begivenhed nationalisterne udnyttede til en grundig hævnaktion. Og man gik grundig til værks. Natten mellem den 9. og 10. november 1938 blev 191 synagoger ødelagt af brand, mens 76 blev hærget totalt på anden måde. Ja sådan sagde man. Men israelske forskere har fundet ud af andre tal.

De fandt ud af at 1.118 synagoger og 288 bedestuer blev ødelagt inden for de tyske grænser. Derudover ødelagde nazisterne jødiske hjem og 7.500 jødiske forretninger. Det var oprindelig ikke meningen at plyndre eller røve jødisk ejendom, men det gjorde man i høj grad. Den nat blev ca. 30.000 jøder sendt i KZ – lejre.

 

Jøderne skulle betale 1 milliard Reichsmark i bøde

Som straf for attentatet blev de tyske jøder desuden pålagt at betale 1 milliard Reichsmark til staten.

 

Danske medier viste antisemitiske tendenser

Den danske mediedækning af disse begivenheder i Tyskland viste antisemitiske tendenser. De danske aviser omtalte begivenhederne som folkets vrede, der spontant var blevet udløst.

 

Var det fordi nazisterne havde økonomiske problemer?

Den kontroversielle historiker Götz Aly mener at gennemførelse af Krystalnatten skal ses i forbindelse med, at staten i efteråret 1938 skulle tilbagebetale kortvarende kreditter, som den nationalsocialistiske stat faktisk ikke havde penge til, hvilket derfor truede deres eksistens. De store summer af erstatningsbetalinger, som efter Krystalnatten blev pålagt det jødiske samfund i Tyskland, skulle med andre ord – ifølge historikeren bruges til at forhindre nazisternes finansielle bankerot.

Nazityskland havde, med sin uansvarlige finans- og arbejdsmarkedspolitik, med andre ord ingen anden udvej end at stjæle fra en bestemt befolkningsgruppe og var samtidig i 1939 tvunget til krig, hvis ikke staten af finansielle årsager skulle bryde sammen. Om denne forklaring er korrekt vides ikke, men den er interessant og kan vel bevises eller afvises.

 

Man ville skyde Wolff på flugt over den danske grænse

Gården ”Jägerslust” lå mellem Flensborg Sporskifte og Langbjerg vest for byen. Ejeren, Alexander Wolff fortalte i 1966 til Flensborg Avis, hvad der skete. Han havde i årene efter 1933 udbygget sin gård til en slags landbrugsskole for jøder, der derfra tog til Palæstina, som Israel hed dengang.

Foruden ham selv, var hans hustru, søster og mor til stede den nat. De blev vækket ved tre – tiden om morgenen. De blev alle gennembanket af knippel – og geværbevæbnede civilklædte nazister. De kørte ham efterfølgende til grænsen – åbenbart for at skyde ham ”på flugt” som det hed i datidens sprog. Det lykkedes dog for den hårdtsårede Wolff at flygte fra sine vogtere til Danmark. Her hjalp de danske grænsegendarmer ham.

Imens blev gården raseret og alt sølvtøj blev stjålet. Kvinderne blev smidt ud og måtte søge tilflugt hos slægtninge. Gården blev overtaget af militæret.

 

Butikker plyndret og brændt

I de andre sydslesvigske byer gennemførte magthaverne lignende aktioner. Værdigenstande i massevis blev stjålet. Der blev knust butiksruder og jaget jøder ud af private lejligheder.

På Sild blev forskellige feriehuse i Vesterland og Kampen blev mange feriehuse og andre ejendomme beslaglagt. Allerede i sommeren 1938 havde man nægtet jøder at tage ferieophold i Venningstedt, Kampen, List og Hørnum.

 

Jødisk Rekreationshjem på Før nedbrændt

På naboøen Før blev et større rekreationshjem ejet af De jødiske kvinders fællesorganisation med 56 sengepladser til tuberkulose børn brændt ned. I Rendsborg og andre steder blev synagoger nedbrændt eller ødelagt.

 

De skulle møde i civil

I Kiel afbrændte nazisterne den pragtfulde synagoge fra 1910. Brandvæsnet var til stede men greb ikke ind. Mange af Kiels jødiske forretninger blev plyndret og ødelagt den nat. 55 jødiske mænd fra byen blev sendt i koncentrationslejr.

SA – mænd mødtes på den centrale Rathausplatz i deres stiveste puds iført brune uniformsskjorter. De fik alle besked på at trække om til civil. Det skulle netop se ud som om det var en spontant folkelig protest.

 

Jødiske ejendomme overtaget af nazister

Regionens synagoger Lübeck, Elmshorn og Segeberg blev også ødelagt eller nedbrændt. Jødiske ejendomme blev overtaget af nazisterne.

 

Den tyske kirke: Barmhjertighed gælder ikke for jøder

Mange tyskere havde opsøgt deres præst og forespurgt, hvordan man skulle forholde sig omkring begrebet ”næstekærlighed”. Af kirken fik an at vide, at barmhjertighed og næstekærlighed ikke gjaldt for jøder. Tyskland var efterhånden så gennemnazificeret at ikke engang den tyske evangeliske kirke kunne stå imod.

 

100.000 jøder flygtede inden krigsudbrud 1939

Måske var en af hensigterne med Krystalnatten også t få jøderne til at flygte. Frem til krigsudbruddet i september 1939 forlod 100.000 tyske og østrigske jøder deres hjemland for at søge asyl i andre europæiske eller oversøiske lande.

Efter Krystalnatten blev der også pres på den danske grænse. Det lykkedes for 2.000 jøder at flygte til Danmark. Danmark indførte strenge regler. Mange forsvandt i Holocaust efterfølgende.

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.014 artikler
 • Under Besættelsestiden (Før/Under/Efter) finder du 402 artikler
 • Hvad skete der ellers syd for grænsen – før/under/efter Anden Verdenskrig:

 

 • Da Flensborgs overborgmester blev afsat i 1936
 • Likvideret på Alssund – 5. maj 1945
 • Da Danmark fik tilbudt Sydslesvig
 • Nazisternes sidste tilflugt
 • Afnazificering og Hungersnød – syd for grænsen
 • Sydslesvig før og efter Anden Verdenskrig
 • Efterretningsvæsnet – efter nazismen
 • Flensborg efter 1945
 • Det danske mindretal – under hagekorsets skygge
 • Det danske mindretal – syd for grænsen
 • Syd for grænsen – efter besættelsen
 • Flensborg – 20 dage som regeringsby
 • Deserteret i Flensborg – likvideret i Gelting Bugt
 • KZ – lejr Ladelund
 • KZ – lejr Husum – Swesing
 • Harreslev – dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden