Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Spiritusprøve på Fælledvejens Politistation

Januar 5, 2012

Verdens første ædruelighedsprøve blev foretaget den 15. maj 1922 på  Nørrebro. I 1920 var der 18.000 biler. I 1929 var det vokset til 100.000. Man undersøgte, om man kunne føre to fingre sammen. Man skulle også  kunne tælle baglæns fra firs. Man forsøgte at give alle en ensartet behandling. Man kom med en bedømmelse
– ikke påvirket med stærk beruset!

 

Verdens første Ædruelighedsprøve

Kære læser, vidste du at verdens første spiritusprøve eller ædruelighedsprøven er dansk.  Den blev foretaget den 15. maj 1922 på  Fælledvejens Politistation Nørrebro af politilæge Johannes Fog.  Siden brugte man den verden over.

 

Mange biler

I 1920 var der 18.000 biler i Danmark.  I 1929 rundedes 100.000. Spirituskørsel blev en alvorlig sag. Langt de fleste tilfælde af spirituskørsel fordelte sig mellem erhvervschauffører, som på rundturen havde fået sig et par opstrammere, og gode borgere som havde fået en lille én til halsen i godt selskab.

 

En klinisk undersøgelse

Den kliniske undersøgelse tog sigte på at vurdere den mistænktes almentilstand. Kunne han for eksempel  føre to fingre sammen uden besvær? Hvis ikke var der sandsynlighed for,
at han heller ikke kunne sige bispens gips-gebis, uden at hvisle på s’erne. Hvis undersøgte ikke kun stå med samlede ben og lukkede øjne uden at vakle, var kørekortet for alvor i fare.

 

Hvad skulle man gøre?

I juni måned samme år arbejdede retslægerådet på nogle standarder, man kunne bruge ved alkoholberuselse. Politiet og myndighederne var ikke rigtig klar over, hvad de skulle foretage sig i den forbindelse.

 

Ensartet behandling

Antallet af trafikuheld foretaget af berusede personer var stigende. Og det gjaldt uanset om det var heste, andre trafikanter eller sagesløse vejtræer, der gik ud over.  Myndighederne stod i sagen om de berusede i et dilemma mellem på den ene side behovet for øget sikkerhed i trafikken – på den anden side, arrestanternes forventninger om ensartet behandling. Udfaldet blev en officiel lægeerklæring på baggrund af et fastlagt skema:

 

Spørgsmål til brug ved Undersøgelse for Alkoholberuselse

 1. Hvorledes er Undersøgtes Udseende? (Halvsøvnig, hængende Øje-låg, slappe Ansigtstræk, kongestion til Ansigtet og Øjnenes Bindehinder, Sved, Savle o.l.
 2. Hvorledes er hans Væsen? (støjende, overstadigt, brøsigt, fjoget, opstemthed, snakkesalighed, bevægelsesuro, dvaskhed o.l)
 3. Er han orienteret med hensyn til Tid og Sted? (besvares i bekræftende fald med ja ellers med gengivelse af Udtalelser.
 4. Hvorledes er Hukommelsen (f.eks. Prøve, om han kan indprente sig et par gadeadresser) og Fremstillingsevnen(Undersøgte opfordre til at fortælle om Automobiluheldet, eventuelt beskrive et forevist billede i et illustreret Blad).
 5. Hvorledes er Talen? (grødet, snøvlende, læspende, stammende, snublende)Det prøves at lade undersøgte gentage vanskelige Ord, læse en lille Avisnotits op e.l. )
 6. Hvorledes er Gangen? (slingren og ataxi, man forsøger Rombergs Prøve, gøren omkring og lignende)
 7. a. Håndbevægelsens sikkerhed?

b. Haandskriften? (undersøgte skal skrive Navn og Alder, Stilling, Bopæl paa et vedlagt Ark Papir)

 1. Undersøgelse af Puls (regelmæssighed, Frekvens), Pupiller (Størrelse, Lysreaktion), smertefølelse (afstumpning).
 2. Lugter undersøgte af Spiritus?
 3. Er der Tegn paa Sygdomme (epilepsi, apoplexi m.m.)
 4. Eventuelle andre Bemærkninger.

a. Er der ved Undersøgelsen påvist Symptomer, der tyder paa, at undersøgtes Tilstand ikke er den normale?

b. Maa det antages, at de forefundne Symptomer skyldes indtagelse af Alkohol?

c. Vil De betegne undersøgtes Tilstand som beruselse?

 

Ikke beruset med stærk påvirket

I Retslægerådets årsberetning fra 1923 var for eksempel en sag indberettet, hvor det kun kunne fastslås, at den undersøgte

 • ikke var beruset, om end stærkt påvirket af spiritus, da han torpederede et hestekørertøj i Nørre Farimagsgade i København.

 

Undersøgt af landets førende ekspert

Chaufføren blev indbragt til undersøgelse på stationen Han havde efter eget udsagn kun indtaget et par bittere og nogle større “Forskærings – cognac’er – et uhyrligt fludium som indeholdt 38,5 volume-procent alkohol”

Anholdte, detailhandler NN blev undersøgt af Dr. Fog, som på dette tidspunkt havde omkring halvtreds lignende sager bag sig og må derfor betegnes som landets førende ekspert på området.

 

Tælle baglæns fra firs

Han noterer sig under undersøgelsen, som udføres i henhold til retslægerådets skema, at anholdte havde besvær med at tælle baglæns fra firs. Han kastede også voldsomt op nogle gange. Detailhandlerens gang var bred og usikker. Han kunne heller ikke holde balancen med samlede fødder og lukkede øjne. Dr. Fog konkluderede, at den undersøgte i påkørselsøjeblikket har
været beruset, eller i hvert fald meget påvirket af spiritus.

 

Egen læge gjorde indsigelse

Dermed burde sagen være afgjort, men det var den ikke. Detailhandlerens egen læge gjorde indsigelse. Han hævdede, at denne hårdtarbejdende mand havde et maveonde, som kunne
forklare hans “Opgylpninger”, at hans balanceproblemer skyldtes choktilstand etc. Retslægerådet valgte i rapporten, at overhøre lægens indvendinger.

 

En mild dom

Den 20. marts stadfæstede Østre Landsret, Byrettens dom, men med en langt mildere straf. Forskellen mellem Stærkt påvirket  og Beruset var efter Landsrettens afgørelse at dømme ikke tilstrækkelig dokumenteret.

Kilde:

 • Litteratur Nørrebro
 • Illustreret Tidende 1920 – 1930

Hvis du vil vide mere: 

 • www.dengang.dk indeholder 1.783artikler
 • Under Nørrebro finder du 304 artikler 

Redigeret 13. – 12. – 2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro