Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov

Rønshoved, Hokkerup og Gaardeby

Juli 26, 2011

Den 9. april var soldater fra Søgård i kamp mod tyskerne i Rønshoved og Hokkerup. De var ikke mange, og blev hurtig overmandet. Nogle nåede væk. De blev i Sønderborg hyldet som tyske soldater. Og de overmandede blev i
Kruså hånet af lokalbefolkningen. Den 11. april blev der holdt bisættelse i Søgård over fem kammerater.

 

Starten kl. 3.30

Klokken 3.30 krydsede en tysk patrulje grænsen ved Nyhus Sø, og gemte sig hos nogle hjemmetyskere i Rønsdam. Disse skulle sikre Padborg Station før det første pansertog rullede over grænsen mod nord.

 

De første døde

Imens sneg en gruppe civilklædte soldater fra Brandenburg – afdelingen  sig ind i Padborg.  Kl. 4.00 blev tre grænsegendarmer skudt ned ved Jernbaneviadukten af disse soldater. Den ene døde på stedet, mens de andre to døde senere samme dag på sygehuset i Sønderborg.  Et kvarter efter Krydser tyske tropper grænsen ved Kruså, Padborg, Rens og Sæd.

 

10 mand i stilling ved Rønshoved

Hvad skete der af kamphandlinger den 9. april 1940. det kigger vi på i tre nye artikler. Det kan være lidt svært at dele op i de kasser vi har. Men vi håber, at læserne trods alt kan finde ud af det. Vi kan se på vores målinger, at interessen for, hvad der skete under besættelsen er særdeles stor i Bov Kommune.  Vi starter i Rønshoved, fortsætter til Hokkerup og slutter ved Tinglev.  Otte menige, en korporal og en løjtnant gik i stilling ved Rønshoved tidligt om morgenen den 9. april 1940. Det første man foretog sig var en vejspærring. Men snart måtte man erkende, at det ikke var meget at gøre, da flyene dukkede op.

 

Troede, at de var tyskere

En gruppe ca. en kilometer bagved, var kommet i kamp. Men omkring klokken otte var der givet besked om, at al modstand skulle opgives. Gruppen rykkede mod Sønderborg.  Der blev kastet blomster, fordi man troede, at det var tyskere.

 

Hørte skud fra Hokkerup

En anden afdeling kørte fra Søgaard tyve minutter over fire. I løbet af et kvarter nåede man til Kværs.20 mm kanonerne blev ladet og også geværerne. Anden Halvdeling kørte over Hokkerup til Rønshoved. Her gik man i stilling. Hurtig var våbener bragt i stilling mod syd, og man slørede sig så godt man kunne.  Mange troede, at det var en øvelse, men da først man hørte en hul brummen, var man sikker på at det var en masse fly, der var i anmarch. Samtidig kunne man høre skud fra resten af Anden Deling, der lå i Hokkerup.

 

En håndgranat mod motorcyklen

Her i Rønshoved lå der fire mand ved en kanongruppe og ved en trefodsgruppe var der fem mand og en korporal. Da skydningen ved Hokkerup  ophørte var man enige om at sende en ordonnans derover. På vejen blev han overrasket af en modstander, der kastede en håndgranat mod ham. Den ramte koblingen på motorcyklen. Da hans fart var ret stor blev han slynget væk fra cyklen. Det reddede hans liv. Granaten sprang bag ved ham.  Gennem egnes beboere fik gruppen at vide, at efter at de var beordret til Sønderborg, at vide, at hel bataljon tyskere rykkede frem mod dem. Det betød, at der blev sat ekstra fart på. På vejen mødte man en deling cyklister. De blev taget med på motorcyklerne. Pludselig kunne der sagtens være fire mand på hver motorcykel.

 

Troede at Søgård brændte

Klokken 4.55 modtog Tredje deling ordre til at gå i tidligere udpegede stillinger ved Rønshoved og vejgaffelen syd for Hokkerup. Ved Tørsbøl Plantage blev gruppen beskudt fra luften. Delingen gik i flyverskjul. Derefter fortsattes fremrykningen til Hokkerup.

I det fjerne kunne man se brand. Mange troede, at det var Søgaard,  der brændte. Men det var kun et udhus til en gård.

Vejspærring blev hurtig etableret og halvdelingen gik i stilling. Gravearbejde skulle i gang men allerede kl. 5.20 blev delingen angrebet af tyske panservogne. Meningen var, at man ville have fældet et træ, der skulle spærre vejen, men fjenden kom hurtigere end beregnet. Kort tid efter var kampen i fuld gang med tysk fodfolk, som trak igennem fra Kelstrup Skov. Området nord for vejen omkring kanonen blev beskudt og bag bebyggelsen faldt granater. Tre kampvogne blev uskadeliggjort.

 

I civilt tøj

Rekyl – geværskytten fik en granatsplint i benet. Han flygtede fra kampområdet trods sine kvæstelser. Han kom ind på en gård og klædte sig om i civilt tøj. Midt under omklædningen kom en tysk soldat ind og forhørte sig, om der var danske soldater til stede. Da det blev svaret benægtende, forsvandt den tyske soldat igen. Efter omklædningen cyklede skytten til Gråsten for at blive forbundet. Herfra blev der sendt bud efter en ambulance fra Sønderborg.

 

Omringet af 100 tyskere

Kl. 6.15 var stillingen omringet af ca. 100 tyskere. Da man var parat til at stikke en bajonet i de 18 danske soldater, og da adskillige allerede var slået i jorden, lød det fra løjtnant Højerslev:

  • Hold inde

Skydningen ophørte. De tyske sanitetshjælpere kom øjeblikkelig de danske soldater til hjælp. Soldaterne blev afvæbnet og sat i march til Kruså Grænse. Løjtnanten blev sendt bagefter på motorcykel.

 

Danske soldater hånet i Kruså

På turen til Kruså var der flere steder nogle som havde hejst det tyske Hagekorsflag. I Kruså var der igen nogle, der hånede soldaterne fra Søgaard. Det var bittert, at opleve dette. Nogle af dem var bekendte.

 

En kammerat døde tre timer senere

Løjtnanten bad om mad til sine soldater. Der blev derefter sendt bud efter tørkost fra Flensborg.  Man gjorde opmærksom på, at man ikke ville kæmpe mod Danmark. Man havde kun skudt, fordi det blev skudt mod dem.   Mens man ventede, kom en ambulance. Den skulle ud til Hokkerup efter en såret dansk soldat. Han blev ført til Flensborg Sygehus, hvor han døde tre timer efter.

 

To mand dræbt, tre – fire sårede

Klokken 9.15 fik man besked om, at al modstand var indstillet. Klokken 10.30 kunne hjemmarch til Søgaard  startes.  Men man skulle lige forbi Hokkerup efter diverse ting. Egentlig var der bestilt en bus, der skulle transportere de danske soldater til Flensborg. Men da freden var igangsat, så måtte delingen marchere tilbage. Delingen mistede to mand og tre – fire sårede.  Ved middagstid var man tilbage i lejren i Søgaard.

 

Bisættelse af fem soldater

Den 11. april var der bisættelse i kasernegården af 5 soldater. Der manglede en. Han lå i Flensborg. Tyskerne ville vise deres faldne modstander den sidste ære ved at føre ham direkte til hans hjem i København.  Og tyskerne gik også med til, at kisten blev bragt via Søgaard, så der kunne holdes en lille andagt. Tre af hans kammerater fik lov til at følge ham.

 

Kamphandling i Gårdeby

Syd for Tinglev ligger Gårdeby. Her blev der den 9. april 1945 etableret en vejspærring på hovedvejen. En masse fly kom hen over hovederne på delingen. De første kom i stor højde. Men til sidst kom tre jagere strygende lige hen over hovedet på delingen. De opdagede spærringen og vendte straks om.  Flere gange måtte delingen i flyverskjul.

 

Nye Panservogne på  stedet

Et øjeblik efter var de to første panservogne allerede på stedet. Da de opdagede spærringen trak de sig skyndsomt mod vest. Man nåede ikke at få afgivet et skud. Man var nu bange for,
at panservognene ville komme fra en anden retning. Men pludselig blev der givet ordre til, at man skulle begive sig tilbage til den sydlige del af Aabenraa. Da man var omtrent færdige med at pakke kom de næste panservogne. Herefter forsøgte man at anbringe kanonen i en stilling på cyklen. Men 25 meter derfra havde man et levende hegn, som man først skulle skyde igennem. Måske var panservognene blevet ramt, for de trak mod vest.

 

Tilbage til Viborg

Efter dette trak delingen, som kun bestod af syv personer sig tilbage ad Oksevejen. Omsider stødte man på artilleriafdelingen fra Rødekro, som man skulle melde sig til. Her fik delingen at vide, at man ikke måtte yde nogen som helst modstand. Derefter gik turen til Jelling for så til sidst at havne hos Jysk Division i Viborg.

Kilde

  • www.dengang.dk-div.artikler

 

Hvis du vil vide mere:

  • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler –
  • Under Padborg/Kruså/Bov finder du 63 artikler 
  • Under Besættelsestiden (før/under/efter) finder du 362 artikler 

Redigeret 17.10.2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov