Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland

Nordslesvig under Første Verdenskrig (2)

August 26, 2022

Nordslesvig – under Første Verdenskrig (2)

Kødløse dage. Kobbertaget blev taget af kirken. Brød og fred. Dårlig høst. Et kort gav ikke så meget. En sygdom forsvandt. Tyfus og kønssygdomme. Præsten samlede sammen til koks. Krigskoner tiggede og bad. Hestene ville dø. Man forsøgte at snyde. Kålrabi og vælling. En attest var nødvendig. Masser af smuglere. En liste over ens tøjbesiddelse skulle afleveres. Ikke alle i Nordslesvig var lige lykkelige.

 

Kødløse dage

I september 1915 blev der truet med et års fængsel, hvis man solgte fløde. Grænsen til Danmark var stærkt bevogtet. Der skulle meget alvorlige grunde til at få tilladelse til at rejse dertil.

Der blev nu indført kødløse dage – mandag og torsdag. Disse dage måtte man kun få kogt kød og fisk. Ja tirsdag og fredag var også kødløse dage. Da måtte der hverken spises eller sælges nogen form for kød. Det gjaldt selvfølgelig også for restauranter.

 

Kobbertaget blev taget af kirken

Allerede i november 1915 tog de kobbertaget af kirken. Men også de kobberdele, der fandtes på taget af Folkehjem og Folkebanken. Kobberet måtte afleveres.

 

Brød og Fred

I de store byer gør nøden sig gældende. ”Brød og Fred” råbes der af demonstranterne. Pengene er blevet mindre værd. Nu skulle der 145 Mark til 100 Kroner. Det regnede med nye forordninger. Der var fængsel indtil 6 måneder og pengebøder op til 1.500 mark.

Man talte kun om krigen og om mad. Og om hvordan man lavede kartoffelmel, hvordan man bedst lavede sirup af roer og på landet, hvordan man koger sæbe., hvordan man blot kunne få fat i vandglas.

Der var intet foreningsliv. Folk trængte til at tale om tingene. De brugte enhver lejlighed til det selv til en begravelse. Der var ingen udsigt til kaffe, sukker og fred.

 

Dårlig høst

Officielt sagde man at høsten i 1916 var god, men det var den ikke i Nordslesvig. I Rigsdagen drøftede man ernæringen med stor bekymring. Kartoffelhøsten gav kun en tredjedel eller halvdelen af høsten sidste år.

Der blev brugt kartofler til spiritusbrænding til hæren og til ammunition. Man havde stillet 100 millioner Mark til rådighed til at fabrikere spiritus af træ.for at spare på kartoflerne.

 

Et kort gav ikke meget

I november 1916 havde man kort der gav ret til følgende:

 • Brød – 4 pund ugentlig
 • Kød – ¼ pund ugentlig
 • Smør – 90 gr. ugentlig (I storbyen fik man som regel kun 60 gr. eller 30 gr.)
 • Sukker – 1 ½ pund pr. måned
 • Æg – 1 stk. om ugen
 • Kartofler 1 pund pr. dag
 • Sæbe – 50 gr. Toiletsæbe og ½ pund sæbepulver pr. måned.

 

En sygdom forsvandt

I skolerne måtte lærerinderne undersøge børnene hår med en griffel.

Krigssæben gjorde vandet mørkt og leret.  Det havde ikke meget til fælles med sæbe. Det var ikke godt med vask og renlighed. Alt hvad der hed salver og børnepudder blev efterhånden så kemisk fri for fedtstof og ofte tilsat petroleum.

Det var en kunst at holde spædbørns hud hel. Man måtte bruge gamle husråd som hvedeklid for at hele. På apotekerne stod de forskellige afføringsmidler som ikke kunne sælges.

Den grove kost holdt maverne i orden. En sygdom som sukkersyge forsvandt.

 

Tyfus og kønssygdomme

Men der kom tyfusepidemier. Af fangerne i Løgumkloster døde 73 fanger af plettyfus.  Krigen bragte også kønssygdomme til Nordslesvig. Det var ikke kendt i den udstrækning før.

Efterhånden slap der varer op. Således var sødmælk kun at få til børn under seks år eller syge personer. En liter mælk kom til at koste 3 Mark. I Julen 1916 kostede en skinke 3-400 Mark. En and eller gås til juleaften kostede 4 – 5 mark pundet.

 

Præsten samlede koks sammen

I begyndelsen af 1917 skulle al lys slukkes i butikkerne. Og lys på en trappe efter klokken 9 var strafbart Gaderne lå hen i bælgmørke.

Kulmanglen blev værre år efter år. Folk måtte krybe sammen i en stue og være glade for, hvis det kunne give varme. Skolerne lukkede på grund af kulmangel. Kirkerne kunne ikke mere opvarmes. Præsterne bad om kul til de konfirmationsdage i marts.

Lys og gas var rationeret. Folk hentede de gamle lygter ned fra loftet. Kaffen blev opbevaret i termoflasker. Flere gange om dagen blev gassen lukket ned.

 

Krigskoner tiggede og bad

Konerne belejrede myndighederne. Man kaldte dem for ”Krigskoner”.  De truede og bønfaldede om at få manden hjem på orlov. De skriver og ansøger underdanigst. De rejser til fjerne byer og bor under usle forhold for at være sammen med deres mænd.

Hvis den stedlige kommuneforstander skriver ”Dansk agitator” er der mindre chance for at manden kommer hjem på orlov. Tegn et krigslån, aflever smykker – ja så er chancerne større.

Seks hustruer hvis mænd var landstormsmænd rejste over til kejseren i Berlin. De fik udvirket, at deres mænd kom hjem.

 

Hestene ville dø

Nej det var bestemt ikke let for bondekonerne. Skulle forordningerne overholdes ville hestene dø. Folkene ville da hurtigt søge en ny plads. Nu var det sådan, at dem der var sat til at passe på ikke havde meget begreb på sagerne.

 

Man forsøgte at snyde

Hvor der var en mølle, blev den straks forseglet. Kun mølleren måtte male korn. Når svinene blev talt, sagde de dristige koner:

 • Ja de to er jo orner, det kan de vel se.

Sådan slap et svin hist og her for at blive talt med og kunne slagtes i smug ved lejlighed. Eller man begravede et par svin i halm, når der kom uventet kontrol. Og dem der havde lidt skov eller krat kunne lade ungkreaturerne gå der og kunne så slagte et af dem. Koner og piger måtte i mange tilfælde slagte selv.

Hvad der var af korn ud over det tilladte skjultes på utrolige måder under tjørnehække. Det kunne være begravet under et træ eller i hast køres ud på marken og dækkes med hegnspæle og pigtråd, hvis der pludselig kom kontrol.

Det er også historien om pigen, der bliver lagt i sengen. Under hende bliver skubbet flæskesider. Gendarmen kigger til hende alt imens gårdkonen siger:

 • Ja Læger er bange, hun har Tyfus.

 

Man forsøgte at finde alternative ting

Gummien er taget af cyklerne. Dem, der havde lyst til at cykle måtte gøre det på reb. Mange brændte rug til kaffe. Men det var strafbart, Og hele gaden kunne lugte, når man gjorde det.

Man forsøgte på mange kreative måder at lave alternative ting. Det var bestemt ikke alt, der var lige vellykket. Man kunne få et kort, der hed ”Levnedsmiddelkort”.  I Aabenraa var det mest nudler, og nudel – budding, som man spiste.

Kom folk sammen til kaffe om aftenen gav det sirupskage, kartoffelkage, når det var fint eller havregrynskage.

Nu var nøden i Nordslesvig ikke så stor som i industriegnene.

 

Kålrabi og vælling

Til middag fik man suppe med gryn eller grøntsager. Og så var det kartofler til, En sjælden gang var det med kød. Om aftenen var det igen kartofler og så måske med kålrabi, en enkelt gang en skive leverpølse eller blodpølse og et stykke brød med marmelade og te eller vælling kogt på vandmed resten af den skummende mælk i.

 

En attest var nødvendig

For stadig at kunne skaffe uniformer, skjorter, strømper og støvler til militæret måtte civilbefolkningen tvinges til at spare til det yderste. Varer af uld, bomuld og læderfodtøj kunne kun købes med en attest i hånden.

Køerne var underernæret, De gav kun lidt mælk. Har man lov til at slagte svin, ja så slagter man ofte to. Der blev budt 1.000 mark for et svin. Ofte blev der anmeldt tyverier af svin og får, slagtet på marken. I mange tilfælde er det ejeren, der har slagtet dem selv.

På en lægeattest kunne de svageste få lidt ekstra mælk og et rigtigt hvedebrød i modsætning til krigsbrød. Men manglen på fedtstof kunne middelstanden og arbejderen ikke afhjælpe.

 

Masser af smuglere

I foråret 1918 kunne man købe smuglervarer, hvis man ellers havde råd. 20 – 30 mark for 1 pund kaffe. 15 – 18 mark for tobak. 6 – 7 mark 1 pund sukker.

Smugleriet nåede sit højdepunkt. Under den Internationale Kommission blev der alene fra Haderslev Amt udvist 600 professionelle smuglere. De var taget hertil fra tyske storbyer.

 

En liste over ens tøjbesiddelse skulle afleveres

Man gjorde nu en ekstra kraftanstrengelse for at skaffe tøj. De mænd, der havde mere end et sæt tøj, skulle aflevere det til Hærforvaltningen inden 15. juli. I august skulle alle mænd udfylde en liste, hvad de ejede af klæder, undertøj og fodtøj. Hvis man angav urigtige oplysninger. kostede det en bøde på 10.000 mark.

 

Ikke alle i Nordslesvig var lykkelige

Sammenbruddet kom. Men ikke alle i Nordslesvig var lykkelige. Det var tungt for dem, der var blevet ene og se andres lykke.

Mindehøjen på Broager er rejst over 193 faldne fra Broager Sogn, To familier havde hver mistet 4 sønner. Aabenraa havde mistet 275.

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Sprogforeningens Almanak
 • Litteratur Sønderjylland (under udarbejdelse)

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.864 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 220 artikler
 • Under Padborg/Kruså/Bov finder du 64 artikler
 • Under Aabenraa finder du 187 artikler
 • Under Tønder finder du 295 artikler
 • Under Indlemmelse, Afståelse eller Genforening finder du 146 artikler

 

 • Haderslev under Første verdenskrig
 • Haderslev 1917 – 1918
 • Sønderjyder i Første verdenskrig
 • Første Verdenskrig i Bov
 • Flugten over Grænsen 1914 – 1918
 • Dengang ved fronten
 • Når man ikke ville drage i krig
 • Da Barsøerne blev arresteret
 • Da krigen brød ud
 • Krigsfangelejren ved Løgumkloster
 • I Ildlinjen
 • Russiske krigsfanger i Nordslesvig
 • Krigsfanger i Sønderjylland
 • Første Verdenskrig i Nordslesvig (1)

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland