Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar

Nørrebro Handelsforening fylder 110 år (2001)

April 25, 2011

Dette er en videreførelse af Nørrebro Handelsforenings historie. Vi kigger på  fødselsdagsfesten og første halvår af 2002. Masser af aktivitet kostede bestyrelsesmedlemmerne penge. Ruder blev knust. En ny parkeringsordning blev indført. En somalier klagede over et specielt problem. En butikskonsulent blev ansat og en alternativ jobordning blev indført. Foreningen sponserede musik til Kulturelle Markedsdage.

 

Holdning til lukkeloven

En dag kom Johnny Beyer ind i butikken. Dengang blev han nærmest kaldt Kongen af Nørrebro. Jeg kommenterede hans indstilling til lukkeloven, og roste ham for sine argumenter. Han spurgte så hvilke forudsætninger, jeg havde for at sige det. Da jeg så svarede, at jeg havde en fortid som HK – formand i Aabenraa, ja så blev jeg kapret.

Der fulgte også et varmt venskab med en særdeles aktiv person og en familie, der aktiv støttede ham, både i med – og modgang. Jeg vidste så ikke, at man skulle være til rådighed i døgnets 24 timer for Nørrebro Handelsforening. Samtidig skulle man med minutters varsel stille op til medierne. Og det var lige fra de skrevne til de elektroniske medier.

 

Det blev en bog

Man fandt ud af, at jeg kunne skrive. Bestyrelsen i Nørrebro Handelsforening mente, at der skulle udgives en folder i anledningen af foreningens 110 års fødselsdag. Under indtagelse af whisky sagde jeg ja til denne opgave. Og inden jeg så mig om, havde jeg skrevet en bog på 152 sider. Ja og hele oplaget på 500 stk. er i dag udsolgt. Dengang havde man søgt Bydelsrådet
om tilskud til bogen, men det blev afslået.

Nørrebro Lokalhistoriske Forening leverede vederlagsfrit gamle fotos til bogen

 

Ingen begreb om PC

Dengang havde jeg ikke så meget begreb om PC – verdenen. Så det var min kære kone, Hanne, der stod for meget af arbejdet. Vi både scannede, lavede opsætning, og jeg tog friske fotos fra handelslivet på Nørrebro. Senere har jeg dog fået lidt mere begreb om PC – problematikken.

 

Gode anmeldelser

Men desværre var min kone allerede dengang i perioder syg, så vi kom i tidsnød. Til sidst måtte vi arbejde dag og nat for at blive færdig til tiden.

Bogen blev positiv anmeldt mindst fire steder:

 • Dette er en utraditionel historiebog om Nørrebro. Den beskriver detailhandelens barske vilkår under byggeboomet, saneringen, narkoproblemer og rude-knuseri. Bogen
  handler om en handelsforening, der både blander sig i kulturliv, socialpolitik, økologi, integration, erhvervsliv og meget mere
 • Nørrebro Handelsforenings slogan er ”Holdninger bliver til handlinger”. Og det er sandt, at foreningen har spillet – og stadig spiller – en meget aktiv rolle i lokalsamfundet her på
  Nørrebro. I bogen gentager forfatteren flere gange, at foreningen af nogle betragtes som et irriterende onde.
 • Det er da heller ingen tvivl om, at deres store synlighed og insisterende blanden sig i lokalpolitik har kunnet genere nogle. Men det er nok hovedsageligt folk og grupper af anden politisk observans.

 

 • Med Handelsforeningen som fokus beskriver Uwe Brodersen Nørrebros historie fra nærmest landsbyagtig idyl til vore dages hektiske storbyliv.
 • Dengang havde butikslivet trange kår. Og det har den også i dag, skriver formanden for foreningen, den meget politisk aktive Johnny Beyer i sit efterskrift til bogen
  ”Det er ingen tvivl om, at foreningens mange bestyrelser har måttet kæmpe og arbejde hårdt for at klæde politikerne bedre på. Og man kan konstatere, at flere af arbejdsopgaverne er næsten de samme i 2001 som i år 1891.
 • Uwe Brodersen beskriver med engageret og personlig stemme hele Nørrebros historie, som han har svært ved at slippe sin lidenskab for. Samtidig bevarer han dog fokusset på Handelsforeningen, hvis historie gennemgås fra start til nutid med masser af billeder og anden dokumentation. I bogens anden del beskrives foreningens holdninger og mål for fremtiden.
 • Alt i alt må bogen betegnes som en sympatisk og anderledes kærlighedserklæring til Nørrebro, med et klart fokus og en tydelig politisk vinkel.

 

En jubilæumsavis

Ikke nok med det. Bestyrelsen mente også, at der skulle laves en jubilæumsavis. Med et godt samarbejde med Nørrebro Avis (Det hed den – dengang) – troede vi, fik vi stablet en flot avis på banen.

Min kone og mig fik travlt. Vi skulle levere fotos og 14 siders tekst. Dette gjorde vi vederlagsfrit. Meningen var, at der skulle være 60 pct. annonce og 40 pct. tekst. Efterfølgende modtog Nørrebro Handelsforening dog en kæmpe stor regning. Det var helt imod aftalerne. En retssag truede, men man blev dog enige om et forlig.

 

Ikke altid hæderlige

Og den lokale avis PAAGADEN havde udsendt min gode ven John Dickow. Han skrev bl.a. følgende i bladet:

 • Fredag den 16. november 2001 var der reception på Nørrebrogade 88, hvor Nørrebro Handelsforening markerede deres 110 års fødselsdag. Samtidig markeredes N.H. Distributions flytning til nye lokaler samt udgivelsen af jubilæumsbogen om handelsforeningen, som er blevet til i løbet af sommerhalvåret. Det redaktionsmæssige har været overladt til Uwe Brodersen, som kendes som boghandler i Bog & Ide på Nørrebrogade.

 

 • Det er formand Johnny Beyers ønske, at NH – Distribution skal udvides til flere bydele og her har Østerbro allerede vist interesse, men udvidelsen er helt og holdent op til politikerne.

 

 • Til sidst var der i handelsforeningen spænding om jubilæumsbogen nåede at blive færdig til tiden og det gjorde den takket være en ihærdig indsats fra Nørrebro Bogtryk &
  Grafisk Center på Nørrebrogade

 

 • Til receptionen var der gennem hele eftermiddagen pænt besøg, på et tidspunkt var der 300 – 400 gæster sammen med foreningens egne medlemmer, som var til stede. Fra venner, bekendte og politikere, lokale medier, græsrødder m.fl. var der anerkendende ord til både handelsforeningen og N.H. Distribution. På gavebordet så man blandt andet adskillige flasker vin, flere buketter blomster, et par indrammede billeder, en cigaræske – om der var noget indhold vides ikke samt meget andet. Efter receptionen lykkedes det mig at få et interview med Uwe Brodersen, der som nævnt i indledningen har stået for handelsforeningens historie i bogform og som i interviewet kom ind på enkelte episoder fra bogen.

 

 • Uwe Brodersen fortalte også, at de lokale handlende ikke altid har været helt hæderlige, og nævnte et par eksempler. I foreningens første år var kassererposten meget udsat. Det skyldes bl.a. at to af de personer, som bestred posten, tog af kassen og så kunne de jo ikke fortsætte på posten. Udskiftningen i bestyrelsen gik ikke kun ud over kassereren.

 

 • En anden episode er af nyere dato. I en butik var Nørrebro Handelsforenings etniske rådgiver i gang med at fortælle butiksindehaveren om, hvor vigtigt det var at overholde regler og forordninger, da to politibetjente trådte ind i butikken. ”Du Ali”, sagde den ene betjent, ”Jeg skal have en af de billige colaer, du ved”. Denne sandfærdige historie viser, hvor svært det kan være at få de etniske butiksindehavere til at overholde regler og forordninger.

 

 • Foreningen har tidligere haft et par små udvalg og fra en af disse stammer en anden historie. Der var indløbet klager på kvaliteten af portvin. På kapslen stod, at den kostede 2 kroner, men den blev solgt for 1,60. Foreningen opkøbte et par prøveflasker for at smage på varerne. Man kunne blot konstater, at kvaliteten på portvinen ikke var mere værd, og sagen fik ikke mere konsekvenser for den handlende. Desværre har foreningen ikke sådanne udvalg mere.

 

 • Foreningen havde også en understøttelsesfond, som blev startet 27. februar 1912. Det skete med det imponerende beløb af 50 kroner, som blev doneret af de Danske Spritfabrikker. Pengene stammede fra opkrævning af en bøde for salg af akvavit til underpris som Handelsforeningen opkrævede og sendte til Spritfabrikkerne, men de vidste ikke, hvad de skulle bruge pengene til og returnerede dem. Handelsforeningen oprettede så en fond og gennem den lykkedes det at få oprettet boliger i foreningens ejendom i Prinsesse Charlottesgade. Den blev oprettet i 1927. I den bor i dag unge mennesker til en billig husleje.

 

 • Saneringen kostede Handelsforeningen 2/3 af dens medlemmer.

 

 • Bogen er skrevet i en humoristisk stil og er fuld af anekdoter fra en svunden tid.

 

Fest med Bjørn Tiedemann

. På Restaurant Bellahøj holdt Nørrebro Handelsforening en stor fest med Bjørn Tiedemann og en masse gæster. Hoved-gæsten overborgmester Jens Kramer Mikkelsen meldte desværre afbud i sidste øjeblik:

 • Nørrebro Handelsforening 110 års jubilæum – Festarrangement – Lørdag den 17.11.2001. Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, 2720 Bellahøj

 

 • Aftenens menu:
 • Varmrøget Havørred på plukket salat vendt i vinaigrette
 • Indbagt Kalkunbryst – med årstidens grøntsager og lækker sauce af markens svampe, hertil pommes rissolé
 • Parfait Is – med marcipan og chokolade, serveredes med hindbærsauce.
 • Kaffe/The med cognac eller likør

Og Lokalhistorisk Forening havde været så venlig, at lave en plancheudstilling. De omtalte også bogen på 10 sider i deres årsskrift.

 

Dramatik, skuffelser og glæder

Ja kære læsere, det er så her den egentlige historie starter. Det er en fortsættelse af historien om Nørrebro Handelsforening fra og med år 2001. Og denne historie vil kun blive offentliggjort
elektronisk. Den vil nok i højere grad være personlig. For mit eget vedkommende har årene i Nørrebro Handelsforening været særdeles lærerrige. Årene har været præget af dramatik,
aktivitet, skuffelser og glæder. Årene har også givet et indtryk af politikere, der simpelt hen har været manipulerende. De har scoret billige popularitetspoint på bekostning af blandt andet Nørrebro Handelsforening bekostning

Jo man fik sandelig indblik i mange ting. Også begrebet pseudodemokrati  fik en ny betydning. I mange år fungerede jeg som en slags spindoktor for Handelsforeningen.

 


Forskel på  journalister

Egentlig tror jeg ikke, at erhvervslivet på Nørrebro og for den sags skyld resten af befolkningen på Nørrebro ved, hvor meget vi gjorde for dem. For nogle af medlemmerne af bestyrelsen
har det heller ikke været omkostningsfrit både økonomisk og psykisk at sidde i så aktiv en bestyrelse. Ja nogle af medlemmerne i bestyrelsen blev chikaneret og fik deres butiksruder smadret.

Vi lærte også at omgås medierne. Mange af journalister fik vi et godt forhold til. De var elskværdige og forstående. Men der var sandelig også nogle af journalisterne der teede sig som herrefolk.

 

Fortsættelse af historien

Bogen slutter med generalforsamlingen i år 2001. På www.dengang.dk er bogen gengivet i en net – udgave. De fleste af artiklerne har vi valgt at ligge under Fra Urtekræmmer til Shawarmabar. Et par af artiklerne ligger under Nørrebro. På Handelsforeningens hjemmeside finder du artiklerne under arkiv.

 

Ulovligt byggeri

I forbindelse med bygningen af Fields anfægtede Johnny Beyer, at sagsbehandlingen var forkert. Men trods mange argumenter fortsatte man bygeriet som om intet var hændt. Havde det været tale om en carport var den nok blevet revet ned

 

Lige betingelser

Den 20. februar var Nørrebro Handelsforening sammen med SSH med til at arrangere et stormøde på Østerfælled Torv Østerbro. Emnet var, Skal der være lige betingelser for selvstændige og lønmodtagere i forbindelse med sygdom.

En forretningsdrivende på Østerbro brækkede ryggen og blev stillet i en næsten håbløs situation. Der var nogen specielle muligheder inden for lovgivningen, som de færreste forretningsdrivende kender til.

 

Penge til lokalradio

Nørrebro Radio havde søgt om et tilskud på 5.000 kr. Dette blev bevilliget, men der var ikke enighed i bestyrelsen. Foreningen har altid haft et godt forhold til radiostationen og har ofte været gæst.

 

Politi stormer Ungdomshus

Natten til den 6. juni trængte politiet ind i Ungdomshuset Jagtvejen. Deres hensigt var at finde graffiti malere. De unge ville ikke finde sig i ordensmagtens opførsel og hældte maling på dem.

De unge udsendte en presse-information, hvor de forlangte, at politiet skulle løslade de anholdte og betale for de ødelæggelser, som de forudsagde. Man forlangte tillige en undskyldning
fra politiet. Samme dag havde Nørrebro Handelsforening bestyrelsesmøde.

44 parkeringspladser på Kapelvej blev skåret ned til 19. grunden var hærværk på kirkegården.

 

Jazz til Kulturelle Markedsdage

Til Kulturelle Markedsdage havde Nørrebro Handelsforening sponseret Fessors Big City Band og Finn Ziegler. I boden på markedsdagene var der foranstaltet forskellige konkurrencer. Præmierne var sponseret af medlemmerne. Mange besøgte boden. Alt i alt besøgte 6.000 mennesker de Kulturelle markedsdage.

Foran boden blev der son altid råbt højt, når forskellige politiske tvistigheder skulle ordnes.

 

I skidt og stank

Den 4. august 2001 kunne Berlingske Tidende meddele, at Gamle lever i skidt og stank. Det fik Johnny Beyer i blækhuset. Han udsendte en presse-information på vegne af Nørrebro Handelsforenings datterselskab, NH Distribution. (læs særskilt artikel om NH – Distribution)

 

Ønske om butikskonsulent

Nørrebro Park Kvarterløft var startet. Og handelsforeningen havde et stort ønske om en butikskonsulent. Han kunne samtidig være leder af en alternativ jobformidling. Desuden skulle han være en slags formidler mellem de unge mennesker (9 – 10 kl.) og erhvervslivet. Han måtte gerne have en etnisk profil og gå i dialog med de etniske forretninger. Man synes også, at et formidlings-bureau at tomme butikker og lokaler kunne skabe nyt liv i bydelen.

I Stefansgade blev der indrettet et Informatek. Da Jens Kramer Mikkelsen indviede stedet, sagde han fejlagtigt:
–               Jeg er glad for at være på Vesterbro.

Meningen med Informateket var egentlig at lave en ukompliceret jobanvisning. Det skulle også være stedet, hvor man kunne komme ind og få hjælp med jobansøgninger og bruge PC’erne. På et tidspunkt var der hele seks konsulenter ansat på stedet.

 

Forskelsbehandling af butiksejere

Indre Nørrebro Ældreråd havde klaget til Bydelsrådet over at to butikker havde brugt for meget udstillingsplads på fortovet. Fra Nørrebro Handelsforenings var man fortørnet over, at Bydelsrådet ikke ville gribe ind, da man var bange for en konfrontation mellem etniske grupper af butiksejere. Nørrebro Handelsforening tog kraftig afstand fra denne udlægning. Man mente at ordninger og regler skulle være ens for alle, uanset hvilken etnisk gruppe, man tilhørte.

Nørrebro Handelsforening syntes, at det var forkasteligt, at det var nogle grupperinger på Nørrebro, der ikke accepterede demokratiet. Man burde ikke angribe en lovlig varslet parade med sten og flasker. Man mente heller ikke det kunne være rigtig, at politiet ikke kunne arbejde under betryggende forhold, uden at skulle have back – up grupper. Man opfordrede disse grupperinger til at vise hensyn over for demokratiet.

 

Møde med overborgmesteren

Den 24.august mødtes Johnny Beyer med overborgmesteren. Inden var der dog blevet til et møde med to embedsmænd. Blandt emnerne var

 • Tiden efter bydelsforsøget, P – sagen, Hovedstad og Helhed (SSH – forslag), Stormøde om erhvervsdebat, Københavns Erhvervsråd, NH – Distribution, Bedre infrastruktur, hvorfor ikke Jagtvej under Åboulevarden? , Mere metro, Havnetunnel, EU – formandskab, bange for uroligheder på Nørrebro

Dengang var det almindelig at Nørrebro Handelsforening jævnligt mødtes med overborgmesteren

 

Hellig Jihad på Nørrebro

Den 22. oktober blev der delt en løbeseddel rundt på Nørrebro. Det var ret så rabiate synspunkter der kom frem:

 • Danskere er selv ude om voldtægt af deres piger, for de beskytter dem ikke, og urene piger er ikke beskyttet af den Hellige Koran
 • Det er vores menneskeret at få vores eget område, hvor vi kan leve uden druk, narko, nøgne danske piger, pølsebord, dårlige bodegaer og alle mulige andre danske ting
 • De kristne og danskerne har ingen kraft eller tro. Derfor er de svage og vi er stærke
 • Danske politikere er korrupte og bliver valgt hver 4. år. De laver hele tiden nye love, men vore love og regler gælder til evig tid.

Eksperter og folk i muslimske kredse mente, at brevet var et falsum. En imam udtalte således at rettroende muslimer ikke ville bruge sådanne ord. Og flere påstande i brevet var direkte i modstrid med islams retslære.

Men Moses Hansen og Faderhuset troede på brevets ægthed.

 

Trafikministeriet gav foreningen ret

Trafikministeriet havde givet Nørrebro Handelsforening (SSH) ret i deres holdning til p – spørgsmålet. Nu afventede man med spænding afgørelsen fra Indenrigsministeriet.  I Nørrebro Handelsforening havde man indhentet tilbud på julebelysning.

 

Diplom for godt samarbejde

Selv om udviklingen i NH Distribution omtales i en særskilt artikel, skal det dog lige nævnes her, at selskabet fik en pris og diplom på 50.000 kr. Det var en nystiftet samarbejdspris.
Det afstedkom omtale mange steder.

Ungdomshuset var blevet overtaget af Faderhuset. Dialogcentret så ikke positiv på denne kristne sekt. I bestyrelsen frygtede man uroligheder.

 

Kæmpe succes på kirkegården

Tilmeldingen til en rundvisning på  Assistens Kirkegård måtte stoppes ved 150 tilmeldinger. Det var simpelthen ikke plads til flere. Folk fik sandwich og en forfriskning og så gik man ud og udforskede den historiske have med formidlingscentrets dygtige guider.

 

Valgmøde på Bellahøj 

Der stod politik på programmet, da en række politikere fra alle opstillede partier valgte at ligge vejen forbi Nørrebro Handelsforening/SSH’s arrangement den 9. oktober 2001 på Restaurant Bellahøj. Man ønskede fra foreningens side at diskutere byudvikling og erhvervsstruktur, råderet  over vejarealer, parkeringsrestriktioner og helhedsløsninger for den kollektive trafik.

Mødet samlede cirka 50 deltagere og blev flot omtalt i JP København.

 

Rundvisning på Rådhuset

Den 22. oktober 2001 arrangerede foreningen en rundtur på Københavns Rådhus. Her var der også mulighed for at skyde på overborgmester Jens Kramer Mikkelsen

 

Døre til Nørrebro

En ny plakat med Døre til Nørrebro blev præsenteret. Nørrebro Handelsforening var en af sponsorerne og undertegnede fik en af sine fotos med på plakaten. Ellers var der døre på Nørrebro, der var at finde på plakaten.

 

Julebelysning med underskud

Julebelysningen havde et underskud på 121.000 kr. Kvickly ville ikke være med. Og Mathiesen og Føtex ville kun betale halvdelen af det de skulle. Det betød at foreningen måtte spare på opsætning af juletræ ved Runddelen. Der blev ingen annonce og fire kæder skulle droppes.

Og så fik Nørrebro Handelsforening delvis ret i en sag mod Kjøbenhavns Juleudsmykning.

 

Chikane og vold

I 2001/2002 fokuserede Nørrebro Handelsforening også på chikane og overfald i butikkerne. Man etablerede sig med 4 psykolog – studerende og foretog en undersøgelse af forholdene i
Nørrebros
butikker. Undersøgelsen sluttede med et fokus – møde på La Perla. Det viste sig, at 87 pct. af de deltagende butikker havde været udsat for chikane. Foreningen samarbejde med HK om projektet. Det fik omtale i en del medier. Også Bo Asmus Kjeldgaard fra SF deltog i mødet.

 

Ny skoleordning

Nørrebro Handelsforening var også foregangsmænd i SSH (Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger). Denne sammenslutning er nu ophørt. I 2002 startede foreningen en undersøgelse omkring uddannelsessystemet. Der blev sendt spørgeskemaer ud til virksomheder i hele København. Problematikken gik ud på om skoleordningen for elever kunne forbedres.

 

Protest mod planlov

Gennem SSH afgav Nørrebro Handelsforening et høringssvar vedr. ny planlov. I foreningen mente man, at den nye lov ville give 20 – 30 vinderbyer og ca. 250 taberbyer. Foreningen ønskede ikke at planlægningen af butiksformål skulle overgå fra regionerne til kommunen.

 

Statsministeren fik æg i hovedet

Et stort beløb mangles til juleudsmykningen. Flere butikker havde ikke betalt.

Den 21. januar var det landets statsminister, der var på besøg på Nørrebro. Det fik autonome til at smide æg i hovedet på ham. Nørrebro Handelsforening udsendte en presse-information, hvori man påpegede, at aktionen skadede alle de organisationer, der forsøgte at skabe et bedre Nørrebro. Konsekvensen var, sagde man i Handelsforeningen, kunne være at politikerne fravalgte bydelen.

I februar måned var foreningen inviteret til et møde i anledningen af opstarten af Bispebjerg – Nordvest Handelsforening.

 

Razzia mod butikker

Som noget nyt tog vi initiativ til et nyhedsbrev. Allerede dengang havde medierne en mærkelig holdning til alt, hvad der havde med Nørrebro at gøre. Således kunne Jyllands Posten
berette om Fup i butikker på Nørrebro.

Det som avisen ikke påpegede var, at langt de fleste butikker på Nørrebro betalte deres moms og deres skat. Gennem årene har Nørrebro Handelsforening taget initiativ til at gøre forholdene bedre gennem informationsmøder og kurser.

Jyllands posten kunne fortælle, at aktionen var rettet mod 40 forretninger. Regnskabsmæssige fejl var der fundet i 26 tilfælde, heriblandt manglende kasseafstemninger, væsentlige kassedifferencer, manglende udarbejdelse af kasserapporter, samt manglende opbevaring af købsbilag. I hele 31 af de 40 butikker var der begrundet mistanke om smugling eller momsfusk.

Manglende dansk varedeklaration og ulovlige fødevarer fandtes der også eksempler på. Og sorte ansatte var der masser af.

 

Et flot hefte

Allerede i maj 2000 havde vi lavet et flot A4 – hæfte med en beskrivelse alle vore gøremål. Det blev uddelt til alle butikker i området. Målet var at kapre nye medlemmer. Det var et stort arbejde at samle tekste og lave fotos til dette hæfte. Men det blev virkelig flot.

 

Gang i debatten

Undertegnede fik en henvendelse fra redaktøren af månedsavisen Paagaden om at levere debatindlæg, så man kunne få lidt mere knald på debatten, Man lavede et debat – og klummepanel
på 6 – 8 personer.

 

Parkeringsordning

I april måned afleverede foreningen via SSH et høringssvar vedr. parkeringsordningen. Nørrebro Handelsforening mente, at Københavns Kommune havde overtrådt Grundlovens
§ 43. En livlig korrespondance var indledt med Indenrigsministeriet og Trafikministeriet.

Københavns Kommune mente ikke, man havde overtrådt noget som helst. Man henviste til Vejlovens § 107.

Trafikministeriet gav således Nørrebro Handelsforening ret i, at parkeringsafgiften for de erhvervsdrivende oversteg de administrative udgifter.

Indenrigsministeriet skrev tilbage, at ordningen på private fællesveje må anses som ulovlig. Trods disse argumenter var Københavns Kommune indstillet på, at gøre en forsøgsordning til en permanent løsning.

 

Intet svar fra Søren Pind

I Horsens havde man etableret en ordning, med at butikker kunne låne penge til forskønnelse af deres facader. I Nørrebro Handelsforening mente man, at sådan en løsning også skulle kunne fungere i København. Derfor skrev man til borgmester, Søren Pind. Trods flere henvendelser hørte foreningen aldrig noget i denne sag.

 

En ny hjemmeside

En ny hjemmeside på Nørrebro var dukket på. Den hed www.2200.dk. De ønskede en støtte erklæring fra Nørrebro Handelsforening. Den fik de:

 • Nørrebro Handelsforening forsøger at nedbryde fordomme på Nørrebro, det samme gør 2200.dk. Derfor bruger vi ofte denne hjemmeside, selv om vi har vores egen norrebro.dk
 • 2200.dk er ikke kommerciel og varetager ikke specielle interesser, derfor støtter vi dem. De får alle vore nyheder, og store dele af vores bog ”Nørrebro handelsforening gennem 110
  år ligger på denne side, fordi vi mener, at en stor del af Nørrebro – borgerne vil læse den, der på siden.
 • 2200.dk binder en masse foreninger og interessegrupper sammen, det er organet for blandt andet græsrødder på Nørrebro.
 • Vi må indrømme, at vi i begyndelsen troede, at de varetog en speciel gruppes interesse. Vi blev offer for vores egen fordom.
 • 2200.dk skildrer det folkelige miljø på Nørrebro, deres arrangementskalender er nok det mest alsidige, der findes.
 • 2200.dk er oplysende om alle kroge i bydelen. De giver et alsidigt billede af et Nørrebro, hvor der sker mere, end det de andre medier bekymrer sig om.

 

Foreningen skulle fortælle om skolevalg

Og så mente nogle politikere i Københavns Borgerrepræsentation, at Nørrebro Handelsforening skulle gå ud og anbefale at de danske børn skulle gå i danske folkeskoler.

 

Det somaliske problem

Nørrebro Handelsforening fik en henvendelse fra en somalier, der påpegede, at der på Nørrebro foregik en omfattende ulovlig handel med Khat. Problemet omfattede madforgiftning, ulovlig restaurationsvirksomhed, omgåelse af told – og skatteregler m.m.

Khat havde været forbudt i 10 år. Ved at tygge planten opnår man en form for beruselse. Den anonyme somalier melder om tuberkulose – udbrud m.m. Han havde bl.a. henvendt sig til Levnedsmiddelstyrelse m.m.

Hurtig fik foreningen organiseret et møde med embedslægen, Nørrebro Nærpoliti og Bellahøj Politi.

Der kom ny Khat til Nørrebro tre gange om ugen. Helt op til 1,5 tom af gangen. Der var også tale om sygedom, masser af sort arbejde og ulovlige spisesteder. Man mente dog ikke, at Kat i sig selv var skyld i sygdomstilfælde. Somalier havde ikke for vane, at gå til læge. HA’ er og autonome brugte ofte somaliere.

I madklubberne fik man ofte tilbudt billige får fra udlandet. Man mente ikke, at dette kød var kontrolleret af en offentlig myndighed. Hvis man fjernede Khat fra Nørrebro, ja så ville tilstrømningen af somaliere også mindskes.

Fra politiets side fik Nørrebro Handelsforening at vide, at man ikke havde ubegrænsede midler til rådighed for at gå i gang med en aktion. Den somalier, der henvendte sig til foreningen,
ønskede at alt Khat skulle forsvinde fra Nørrebro. Resultatet af mødet blev, at hvis alle myndigheder skulle involveres, ville det tage lang tid.

Herefter trak Nørrebro Handelsforening sig ud af sagen. Man havde opnået at få myndighederne til at se på sagen. Det havde den omtalte somalier forgæves selv forsøgt at få myndighederne til at se på.

 


havnerundfart

Via SSH arrangerede man i juni 2002 en kanalrundfart med overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. Men overborgmesteren svigtede atter engang. Han sendte i stedet havnemesteren,
men det blev turen nu ikke ringere af. Gennem tiden har havnen ændret sig fra en traditionel havn til et international havnemiljø med luksus-linere. Der blev også til et kig på de historiske bygninger ved havnekanten.

 

Fremtidens Nørrebro

I juni måned deltog handelsforeningen i en workshop omkring fremtidens Nørrebro. Oplægget var lød sådan:

 • 12 kvadratkilometer – 100 nationaliteter – 73.000 mennesker. Mon ikke vi selv har et ord at sku’ ha sagt?

 

Musikerforbund ville have penge

Dansk Musikerforbund havde inviteret til et møde, der gik ud på at skaffe penge til et kæmpe arrangement. Det skulle sætte Nørrebro på verdenskortet. Budgettet var på hele 260.000 kr.

 

Stengade – drøm eller mareridt

Stengade – en drøm eller et mareridt. Ja sådan lød et debatindlæg som Nørrebro Handelsforening havde skrevet til Nørrebro Avis. Heri blev det fastslået at busslusen var til irritation for mange beboere og erhvervsdrivende. Bilisterne måtte køre store omveje. Det gav en større belastning for miljøet.

Fra kommunens side begyndte man at adfærds – regulere trafikkanterne. Man kunne ikke forstå, at erhvervslivets biler måtte køre omveje for at komme til bestemmelsesstedet. Trafikken søgte mod Jagtvejen, er i forvejen var belastet.

Bydelsrådets næstformand, Kim Bentzen opfordrede Handelsforeningens medlemmer til at gøre formanden, Johnny Beyer opmærksom på, at denne sag var en rigtig dårlig tjener for foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer var bedst tjent med busser, fodgængere og cykler

I Bydelsrådet mente man også, at Handelsforeningen ikke var kommet med et eneste solidt argument til afskaffelse af busslusen. Og så fortalte Bydelsrådet at trafiktællinger havde vist, at trafikken ikke var steget alternative steder.

Handelsforeningens argumenter med at busslusen var hæmmende for virksomhedernes arbejde, prellede fuldstændig af på Bydelsrådet.

I Handelsforeningen spurgte man om, hvor de 13.000 biler, der normalt kørte gennem Stengade pr. døgn så var forsvundet hen. Det fik man aldrig noget svar på.

Kilde:

 • Diverse mødereferater og avisudklip fra Nørrebro Handelsforening 
 • www.norrebro.dk

 

Hvis du vil vide mere:

 • På www.dengang.dk finder du 1.783 artikler
 • Under Nørrebro finder du 304 artikler 
 • Under fra “Urtekræmmer til Shawarmabar” – Nørrebro Handelsforenings Historie finder du 29 artikler 
 • Under Industri på Nørrebro og Nordvest finder du 37 artikler 

 

Artikelserien om Nørrebro Handelsforenings
nyere historie fortsættes

Redigeret den 11. 10. 2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar